Sunteți pe pagina 1din 16

Pawel Kuczynsky

Imagini

şocante care reflectă adevărul!

Kuczynsky Imagini ş ocante care reflect ă adev ă rul! De cele mai multe ori ne

De cele mai multe ori ne punem problema de ce în societate există diferențe foarte mari între oameni, gesturile acestora și rasa și banii lor. Artistul polonez Pawel Kuczynsky a încercat să arate cum este lumea, folosind ironia și umorul ( de cele mai multe ori un umor caustic). Atunci când privești creațiile artistului este imposibil să nu simți revolta împotriva unei lumi care se robotizează, digitalizează, iar unele fapte sunt făcute exact ca un proces mecanic. Pawel Kuczynski a vrut să demonstreze prin desenele lui hibele și apucăturile murdare ale lumii în care trăim. Astfel, artistul aruncă în luptă imagini care au scopul de a contracara alte imagini, iar desenele lui dărâmă o imagine a unei societăți care a ajuns în pragul imploziei. Noi vă prezentăm câteva dintre creațiile marelui artist, imagini care sigur vă vor pune pe gânduri și pe voi.

1. Manipularea vine de la cine nu te aștepți.

1. Manipularea vine de la cine nu te a ș tep ț i.

2. Cam asta se află în spatele războaielor.

2. Cam asta se afl ă în spatele r ă zboaielor. 3. Cel cu bani trece

3. Cel cu bani trece peste obstacole.

2. Cam asta se afl ă în spatele r ă zboaielor. 3. Cel cu bani trece

4.

Unii muncesc din greu, iar alții risipesc.

4. Unii muncesc din greu, iar al ț ii risipesc. 5. Adev ă rul are întotdeauna

5. Adevărul are întotdeauna o mască.

4. Unii muncesc din greu, iar al ț ii risipesc. 5. Adev ă rul are întotdeauna

6. Timpul este cel care îți sapă groapa.

6. Timpul este cel care î ț i sap ă groapa. 8. Dependen ț a poate

8. Dependența poate ucide!

6. Timpul este cel care î ț i sap ă groapa. 8. Dependen ț a poate

7. Ăsta este sacrificiul făcut pentru bani.

7. Ă sta este sacrificiul f ă cut pentru bani.

9. Mereu sunt alții care vin în locul celor care pică.

9. Mereu sunt al ț ii care vin în locul celor care pic ă . 10.

10. De mic ești obligat să înveți ce vor ei.

9. Mereu sunt al ț ii care vin în locul celor care pic ă . 10.

11.

Pacea este coruptă!

11. Pacea este corupt ă ! 12. Oamenii aud ce vor al ț ii s ă

12. Oamenii aud ce vor alții să audă.

11. Pacea este corupt ă ! 12. Oamenii aud ce vor al ț ii s ă

13. Oamenii sunt precum oile în turmă, când merg la vot.

13. Oamenii sunt precum oile în turm ă , când merg la vot.

14. Lumea virtuală este o închisoare.

14. Lumea virtual ă este o închisoare.

15. Impresia oamenilor că au acces la orice informație.

15. Impresia oamenilor c ă au acces la orice informa ț ie.

16. Promisiunile politicienilor.

16. Promisiunile politicienilor.

17. Și dacă ar fi invers?

17. Ș i dac ă ar fi invers? 20. Copil ă rii diferite.

20. Copilării diferite.

17. Ș i dac ă ar fi invers? 20. Copil ă rii diferite.

18. Cum sunt cu adevărat cei din înalta societate.

18. Cum sunt cu adev ă rat cei din înalta societate.

19. Deciziile conducătorilor sunt vitale.

19. Deciziile conduc ă torilor sunt vitale.

21. Crăciunul.

21. Cr ă ciunul. 22. Apple.

22. Apple.

21. Cr ă ciunul. 22. Apple.