Sunteți pe pagina 1din 1

SC denumire angajator SRL POZA/logo ->

CUI
Str sediul social / pct de lucru, Jud. Valcea
poza

Protectia datelor cu caracter personal conform dispozitiilor legale ale


Regulamentului U.E. nr.679/2016, in vigoare din 25.05.2018

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Societatea denumire SRL, persoana juridica romana cu sediul in localitatea
Rm. Valcea, sediu social / pct de lucru , inregistrata la Registrul Comertului Valcea
cu nr. J + CUI , in calitatea de angajator, avand in vedere dispozitiile legale din
Regulamentul U.E. privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal aduce la cunostinta salariatului Dl/D-na.
______________________________, avand CNP_____________________
urmatoarele:
1. Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare vor fi
folosite in scopul intocmirii documentelor de angajare si anumitor documente
ce vizeaza relatiile de munca, realizate in timpul desfasurarii relatiilor de
munca.
2. Stocarea si utilizarea datelor se va face numai pe durata desfasurarii
activitatii in baza contractului individual de munca incheiat, precum si dupa
incetarea CIM, in scopul indeplinirii de catre angajator, a obligatiilor legale
fata de autoritatile statului, privind raportarea acestor date si informatii.

Administrator,
NUME PRENUME
______________________________

Imi exprim in mod expres consimtamantul ca Societatea denumire angajator


SRL sa foloseasca datele de identificare cu caracter personal, puse la dispozitie,
numai pentru intocmirea documentelor de angajare si anumitor documente ce
vizeaza relatiile de munca.

Nume si Prenume:________________________________________
Semnatura:_________________________
Data:_____________________

S-ar putea să vă placă și