Sunteți pe pagina 1din 57

INTRODUCERE

În general, atunci când se căsătorește, un cuplu speră că această uniune va fi pe


viață. Nimeni nu se gândește că se va căsători pentru un an sau doi. Însă atunci când
apar divergențe și cuplul nu știe sau nu poate să le gestioneze, apare ideea de separare
temporară sau definitivă.
O dată cu ideea de căsătorie a apărut și cea de divorț. În antichitate, cel care
hotăra dacă sunt motive suficiente pentru divorț era un magistrat. În timpul Imperiului
Roman, de exemplu, soții puteau renunța la căsătorie pur și simplu prin propria voință.
În cultura occidentală, după secolul al X-lea, divorțul a fost interzis cu desăvârșire.
Cuplul se putea separa, însă nu legal. Dar începând cu secolul al XVI-lea, chiar dacă
biserica interzicea acest lucru, divorțurile au devenit destul de frecvente.
Pe de altă parte, dat fiind că înainte nu se punea accent pe romantism, divorțurile
erau foarte rare. Familiile aranjau căsătoria din motive financiare sau sociale. Cei doi
viitori soți nu aveau, așadar, nici o implicație emoțională.
Sociologic, divorțul a fost când adoptat cu ardoare, când respins cu adversitate.
Cauzele divorțului diferă de la o orânduire la alta și de la epocă la epocă. În
general, motivele invocate erau și sunt infidelitatea, alcoolismul, jocurile de noroc sau
violența. Însă, un alt motiv putea fi și infertilitatea.
Divorțul nu presupune doar separarea cuplului și împărțirea bunurilor. El atrage după
sine o serie de traume emoționale. Nu numai foștii soți pot dezvolta depresii, ci și copiii
pe care îi are cuplul. “Plimbat” de la un părinte la celălalt, copilul poate manifesta
tulburări fobice, depresii sau tulburări somatofobe, adică insomnii sau hipersomnii,
migrene sau ticuri. Chiar și familiile soților despărțiți pot prezenta sentimente negative
unii față de ceilalți.
Privitor la concepțiile asupra divorțului, acesta poate fi considerat fie ca o
sancțiune pentru încălcarea obligațiilor conjugale, fie ca un remediu pentru a curma o
stare devenită imposibilă în raporturile dintre soți, chiar fără vina lor. Codul civil din
1865 considera divorțul ca o sancțiune; Codul familiei îl considera un remediu.
Divorțul este un proces de lungă durată și poate influența copiii pe termen
îndelungat, începând chiar de la primele neînțelegeri ale părinților și continuând mult
după plecarea de acasă a tatălui sau a mamei și după încheierea divorțului propriu-zis.
Copiii pot prezenta tulburări comportamentale din cauza degradării relației maritale și
atmosferei conflictuale din familie.

3
Când un cuplu se hotărăște să se despartă trebuie să ia în calcul și să accepte
urmările acestui demers, adică înfățișarea la tribunal, trecerea prin partaj, stabilirea
custodiei, programul de vizitare a copiilor.
În vremurile moderne a apărut consilierea de cuplu. Atunci când soții nu se mai
înțeleg sau se ceartă din motive ce pot duce la despărțire, pot apela la un terapeut cu
ajutorul căruia să încerce să-și refacă mariajul. Dacă nici în urma terapiei de cuplu
neînțelegerile nu se rezolvă, când unul dintre soți nu poate depăși situația creată, atunci
se ajunge la separarea de fapt și mai apoi la divorț.
Ca factori de risc pentru stabilitatea cuplurilor căsătorite pot fi neîncrederea
într-unul din parteneri, nivelul diferit de studii, infidelitatea, mentalitățile, pierderea
serviciului de către unul din parteneri, certuri dese, violență atât verbală cât și fizică,
implicarea emoțională mai mare a unuia dintre soți, existența unui copil dintr-o relație
anterioară etc.
În zilele noastre, divorțul este o practică foarte frecventă. El poate surveni din
vina exclusivă a unuia dintre soți, din culpă comună, fără culpă dar de comun acord sau
la cererea unuia dintre soți după o separare mai mare de 2 ani ori la cererea soțului a
cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

4
CAPITOLUL I
DIVORȚUL

Cercetători și specialiști în sociologia familiei notează că schimbările apărute în


funcțiile tradiționale ale familiei în epoca modernă, condițiile sociale, economice și
chiar politice pot avea greutate și pot perturba relațiile umane.
Cercetările întreprinse în țările occidentale arată că numărul de divorțuri a
crescut îngrijorător, așa cum s-au amplificat și crizele în cuplu, evenimentele negative
care duc la neînțelegeri, acestea fiind probleme care duc la repercusiuni directe asupra
destrămării căminului.

1.1 Noțiuni generale

Divorțul reprezintă desfacerea căsătoriei în mod legal, printr-o hotărâre


judecătorească sau administrativă definitivă.
Când un cuplu decide să divorțeze, unul dintre soți trebuie să înainteze o cerere
la tribunal, judecătorie sau la notarul din localitatea în care au avut domiciliul comun.
Cererea trebuie să fie semnată de ambii soți. Indiferent de motive, din cererea de divorț
trebuie să reiasă că neînțelegerile sunt ireconciliabile. Dacă există copii, asistenții
sociali de la Autoritatea Tutelară vor efectua o anchetă socială pentru a stabili dacă
domiciliul părintelui la care urmează a locui minorii corespunde standardelor și
normelor în vigoare. Părțile implicate în divorț pot stabili dinaintea pronunțării
divorțului chestiunile legate de partaj și de copii.
În lumea juridică se folosesc mai mulți termeni pentru a arăta că o căsătorie s-a
încheiat. Așadar, mariajul a încetat atunci când unul dintre soți moare; mariajul a fost
desființat când o căsătorie a fost anulată ori i s-a constatat nulitatea; mariajul poate fi
desfăcut prin divorț în timpul vieții soților.
În epoca modernă, divorțul este privit cu multă îngăduință. De multe ori,
cuplurile hotărăsc să facă acest pas, fără a mai încerca să facă tot posibilul să-și salveze
mariajul. Aceasta denotă faptul că văd în divorț cea mai rapidă cale de a-și soluționa
problemele, nemaiținând cont în mod special de eventuala existență a copiilor.
Biserica n-a avut niciodată o listă prestabilită de motive de divorț ba,
dimpotrivă, s-a împotrivit acestuia. Însă conform normelor religioase, a acceptat doar un
singur motiv penrtu care doi soți ar putea divorța: adulterul. Conform normelor morale,

5
un divorț poate provoca multă suferință atât foștilor parteneri, cât și copiilor sau
familiior cuplului divorțat.
Conform statisticilor, vârsta medie la care o femeie se căsătorește prima oară
este de 27 de ani, iar un bărbat în jurul vârstei de 30 de ani. În schimb, divorțurile în
medie au loc în jurul vârstei de 37 de ani pentru femei și 40 de ani pentru bărbați. Din
totalul celor care divorțează, în statistici se mai arată că cele mai frecvente sunt
divorțurile bărbaților cu vârste cuprinse între 30-34 de ani (20,8%), între 34-39 de ani
(20,8%), între 39-44 de ani (19,2%). La femei, procentajele sunt: între 24-29 de ani
(19,2%), iar între 30-34 de ani (20,5%). Tot statisticile mai spun că și persoane la vârste
înaintate divorțează: bărbați peste 60 de ani – 4%, femei peste 60 de ani – 2,2%. De
regulă femeile înaintează cererea de divorț (92%)1.

1.2 Modalități de divorț

Potrivit legislațiilor în vigoare există trei modalități de divorț:


1. divorțul judiciar;
2. divorțul pe cale administrativă;
3. divorțul prin procedură notarială.
Divorțul, prin orice modalitate s-ar desfășura, poate fi cerut prin acordul comun
al cuplului sau la cererea unuia dintre soți.

1.2.1 Divorțul judiciar


Pe cale judiciară, divorţul prin acordul soţilor reprezintă un mod de încetare a
mariajului, indiferent dacă soţii au sau nu copii din căsătorie, din afara acesteia sau
adoptaţi și indiferent de durata mariajului. Această reglementare nu a fost valabilă până
la data intrării în vigoare a noului Cod civil2.
Instanța este obligată să verifice existența acordului liber consimțit și hotărât și
neinfluențat al fiecărui soț, ca și condiţie de desfacere a căsătoriei. În cazul în care unul
dintre soți este pus sub interdicție, divorțul nu mai poate fi pronunțat.
Pe lângă cererea de divorț (v. Anexa 1) acordul soţilor trebuie să mai cuprindă:
- numele de familie stabilit pe care să-l poarte după divorţ;
- exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;

1
Institutul Național de Statistică
2
Art.374 din Legea nr. 28/2009 privind Codul Civil, republicată.

6
- stabilirea domiciliului copiilor după divorţul părinților;
- modalitatea de conservare a legăturilor personale dintre părintele separat şi
fiecare dintre copii;
- stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile necesare creşterii, educării,
învăţăturii şi pregătirii profesionale a copiilor.
În cazul divorţului cuplului cu copii, la acest acord va fi ataşat şi un raport de
anchetă socială, raport întocmit de către Autoritatea Tutelară, care să confirme că
înţelegerea soţilor este în acord cu interesul superior al copilului.

1.2.2 Divorțul pe cale administrativă


Desfacerea mariajului pe cale administrativă se poate face în următoarele
condiții:
 ambii soţi sunt de comun acord cu desfacerea căsătoriei;
 nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
 niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
 niciunul dintre soţi nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.
Pe cale administrativă, cererea de divorț se face în scris, se depune şi se
semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la
primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau de la primăria de pe raza ultimului
domiciliu comun.
În cererea de divorţ (v. Anexa 2) fiecare dintre soţi trebuie să specifice, pe
proprie răspundere, că:
- sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;
- nu au copii minori cu celălalt soţ născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu
acesta;
- nu este pus sub interdicţie;
- nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
- adresa ultimului domiciliu comun;
- numele pe care fiecare urmează să-l poarte după pronunțarea divorțului.

7
1.2.3 Divorțul prin procedură notarială
Și acest tip de divorț, atunci când ambii soți sunt de comun acord, se poate
efectua în fața unui notar public sau a ofițerului de stare civilă care poate elibera un
certificat de divorț, ținând cont de mai multe aspecte.
La cererea de divorț (v. Anexa 3) este necesar a se adăuga o convenție prin care
fostul cuplu stabilește cheltuielile pentru eventualii copii minori, domiciliul acestora,
numele pe care îl vor purta, care din părinți solicită custodia. Alte acte anexate la
cererea de divorț sunt: certificatul de casatorie, actele de naștere atât ale părinților cât și
ale copiilor, actele de identitate ale soților. Notarul sau ofițerul de stare civilă poate
acorda un termen de gândire de 30 de zile. La expirarea acestui termen, cei doi soți
trebuie să se prezinte și să-și exprime acordul de divorț ori să-și retragă cererea.
Acest tip de divorț este mai scurt ca termen de pronunțare decât celelalte două
modalități.
Dacă totuși cuplul nu ajunge la un acord comun, procedura de divorț este
transferată instanței judecătorești.

1.3 Motive de divorț

Atunci când un cuplu se căsătorește nu face acest pas cu gândul că la un moment


dat va divorța. Ignorând motivele pentru care, în trecut, se încheiau căsătorii – mai ales
din considerente sociale sau economice, cuplul modern, de regulă, se căsătorește din
dragoste. Acest sentiment, însă, trebuie – o dată cu trecerea anilor – întreținut cu respect,
înțelegere, empatie. Totuși, atunci când soții nu țin cont de acest lucru lasă loc apariției
neînțelegerilor, apoi certurilor, neîncrederii.
Cel mai des întâlnit motiv de divorț este infidelitatea. Din diverse rațiuni unul
din parteneri alege să fie infidel, aceasta ducând – de cele mai multe ori – la separarea
cuplului.
Un alt motiv este lipsa de devotament. Deși căsătorit din dragoste, unul dintre
cei doi are sentimente mai puternice decât celălalt și, confruntat la un moment dat cu
această situație, alege s-o adâncească și să se îndepărteze decât să încerce să o
remedieze.
Alt motiv ar putea fi opiniile diferite, acestea provenind din gradul de școlarizare
al fiecăruia, din mediul din care provine, din anturajul de la locul de muncă sau din
tinerețe.

8
Căsătoria timpurie poate fi alt motiv de divorț. Cuplul se căsătorește imediat
după liceu fie să-și dovedească maturitatea, fie să plece pur și simplu din casa părinților.
Pe parcurs se dovedește că mariajul nu a avut un fundament solid.
Și așteptările nerealiste pot deveni motiv de separare. Deși până la nuntă și după
aceasta, unul din cei doi soți – sau amândoi – pot spera la o viață ca în povești, mai apoi
se dovedește că au așteptări mai mari de la partener decât acesta este capabil să
realizeze sau să investească sufletește.
Din păcate abuzul psihic, verbal sau chiar fizic este unul din cele mai serioase
motive de divorț. Se poate pune pe seama lipsei de educație, a lipsei afectului sau a
neputinței celui care abuzează de a se face remarcat prin altceva decât prin violență.
Chiar și banii pot fi considerați un motiv de divorț. Partenerul care câștigă mai
mult poate avea impresia că celălalt profită sau cheltuiește sume nejustificate în folosul
propriu și nu al cuplului.
Drogurile, alcoolismul și jocurile de noroc aproape că nu mai au nevoie de
motivație pentru a fi considerate criterii care conduc la divorț. Toate implică bani, iar
dacă unul din parteneri refuză să îi furnizeze celuilalt, cel în cauză poate dezvolta stări
de anxietate, stări de nervozitate care pot duce la abuz.
Inflexibilitatea și egoismul mai pot fi, de asemenea, considerate motive care pot
duce la divorț. De regulă, atunci când aleg să devină un cuplu, partenerii ar trebui să se
adapteze vieții în doi, să facă – eventual – mici compromisuri pentru a reuși să trăiască
în armonie. Dar când unul din cei doi ori chiar amândoi, nu vor sau nu pot să treacă
peste anumite aspecte care apar în timpul mariajului, când e vorba de orgolii, atunci,
inevitabil apar neînțelegerile și, mai apoi, certurile, din ce în ce mai des.
Deși s-ar putea ca frustrarea să nu fie considerată un motiv real de divorț, totuși
el există. Gândul unuia dintre parteneri că înaintea mariajului ar fi putut face altă
alegere, că s-a lăsat influențat de o situație sau alta în loc să ia propriile hotărâri, poate
duce la apariția vinei și sentimentului că îl “păcălește” pe celălalt și, mai grav că se
minte pe sine. Toate aceste gânduri, acumulate și neexprimate, pot duce la o separare
definitivă.

9
CAPITOLUL II
CONSECINȚELE DIVORȚULUI

Aproape toate persoanele intră într-o căsătorie cu speranța că mariajul lor va fi o


relație reciproc plină de satisfacții pe tot parcursul vieții. Deci, nu este surprinzător
faptul că un divorț este o experiență dureroasă pentru aproape toată lumea. Unele
persoane recent divorțate experimentează eșecuri temporare, în timp ce altele se află pe
o pantă descendentă care nu pare să se încheie aproape niciodată. Unii oameni sunt mai
în măsură să se ocupe de tensiunile, provocările și noile oportunități de după divorț
decât alții. Cercetătorii au descoperit o serie de factori care ne ajută să înțelegem de ce
unii oameni par să se descurce mai bine decât alții după divorț.
De multe ori, divorțul este considerat de către cei care se separă un eșec
personal. Însă poate nu e chiar așa. Chiar dacă a divorța înseamnă ca partenerii să-și
piardă, dintr-un punct de vedere, familia întemeiată cu speranță, se pot gândi totuși că o
pot lua de la capăt cu altcineva, analizând ce a fost bine și ce mers rău în mariajul
tocmai încheiat și să încerce să nu repete aceleași greșeli. Pentru unii, divorțul e o ieșire
dintr-o opțiune greșită, o oportunitate de a-și limpezi gândurile, de a alege mai bine
atunci când intră într-o altă relație. Pentru cei mai mulți însă, divorțul este o traumă
adâncă, traumă pe care o depășesc cu greu, mai ales dacă din mariajul care s-a încheiat
dintr-un motiv sau altul au rezultat și copii. Nu numai părinții suferă, ci și familiile lor
și, mai ales, copiii.
“Societatea contemporană amplifică (...) apariția conflictelor în familie, prin
faptul că ne aflăm într-o perioadă de redefinire a rolurilor masculine și feminine,
perioadă accelerată de feminism. Pe de altă parte, atât redefinirea rolurilor, cât și
înțelegerea ei, favorizează apariția unor comportamente de sex-rol foarte diversificate și
ambigue, care întrețin dizarmonia și disensiunea în cadrul cuplului. Practic, traversăm o
perioadă de anomie a rolurilor masculuine și feminine”.3

2.1 Consecințele asupra cuplului

Comparativ cu adulții angajați într-o căsătorie stabilă, studiile arată că adulții


divorțați, în medie, au o sănătate fizică și mentală mai lipsită de consistență. Ei

3
Ciupercă, Cristian – Cuplul modern – între emancipare și disoluție, Ed. Tipoalex, Alexandria, 2000, pg.
236

10
experimentează izolare socială mai mare. După câțiva ani, cei mai mulți părinți divorțati
nu mai au un contact regulat cu copiii lor. Pentru unii adulți divorțati, noile posibile
relații romantice îi ajută la reconstruirea respectului de sine și sentimentului de fericire,
dar pentru alții, noile relații romantice conduc spre o senzație de singurătate, nefericire
și un respect de sine scăzut.
Multe persoane se luptă pentru a-și gestiona legăturile emoționale rămase pentru
fostul partener. Acestea continuă să depindă de soț pentru sprijin emoțional și alte
aspecte practice, cum ar fi suportul financiar pentru întreținerea și educația eventualilor
copii. Unul din foștii parteneri rămân profund atașați de celălalt, chiar dacă legăturile
legale au fost rupte. Continuitatea atașamentului puternic față de fostul soț face mai grea
adaptarea la divorț. Există o serie de factori care ajută fostul cuplu să se adapteze mai
bine la divorț, dintre care se poate menționa capacitatea de a accepta schimbarea.
Părinții confruntați cu un divorț au, de regulă, multe întrebări cu privire la
posibilele efecte ale destrămării familiei asupra copiilor lor. Dar, de asemenea, părinții
își pun întrebări legate de modul în care un divorț i-ar putea afecta atât pe ei înșiși cât și
pe copii.
Persoanele care încheie o căsătorie plină de conflicte sau violență, în general,
sunt mai fericite în timp. A scăpa de stresul unei relații conflictuale și de amenințarea la
adresa siguranței personale poate duce spre o situație mai bună, chiar și cu alte
provocări care însoțesc adesea divorțul. Mulți se străduiesc să transforme acești primi
pași într-o schimbare pozitivă în primii ani de după divorț. Este ușor pentru persoanele
nou divorțate, în special cele cu mai puține resurse, să fie preocupate de stresul imediat
al vieții de după divorț. Când problemele cotidiene par copleșitoare, e greu pentru
cuplul proaspăt divorțat să-și facă o imagine de ansamblu și să adopte schimbarea pe
termen lung.
Eforturile depuse de a se menține pe “linia de plutire” după un divorț, îi fac pe
unii oameni mult prea fragili sentimental și emoțional. Majoritatea experimentează
sentimentul eșecului, are senzația unei noi vieți fără un scop anume sau intră în
depresie, iar uneori, chiar se întâmplă și situații în care se ajunge la abuz de alcool sau
de droguri.
De multe ori divorțul pare a pune în mișcare un proces în urma căruia unul
dintre parteneri sfârșește prin a pierde totul: locul de muncă, casa, copiii și, drept urmare
și respectul de sine. Din fericire, studiile au descoperit că cele mai multe dintre aceste
probleme ca nefericirea, depresia, abuzul de alcool etc. s-au diminuat în mare parte la 2-

11
3 ani de la divorț. Însă acest lucru nu înseamnă neapărat că cei divorțați și-au reconstruit
o viață fericită. După câțiva ani, cu toate acestea, chiar și atunci când reușesc în cele din
urmă să-și refacă viața, unele persoane vor sta în expectativă și, astfel, vor găsi puțină
bucurie și satisfacție în noua viață de cuplu.
Desigur, e mai ușor pentru o persoană să admită schimbarea atunci când a vrut
să pună capăt căsătoriei și să aibă o atitudine de acceptare față de divorț. În cele mai
multe cazuri, cu toate acestea, unul dintre soți nu vrea divorțul. Persoanele nesigure,
care sunt dependente emoțional de soții lor și cărora le e teamă de abandon, ar putea să
se adapteze mai greu la divorț.
Cercetările au descoperit că persoanele nesigure sunt, de obicei, dispuse să
rămână într-o căsătorie, chiar dacă nu sunt mulțumite de aceasta. Acest tip de persoane
tind să aibă un timp mai îndelungat de adaptare la viața după divorț. Pe de altă parte,
indivizii siguri pe sine tind să se adapteze mai bine separării. Aceste persoane se văd
capabile să facă față divorțului și, cercetările arată că folosesc strategii mai eficiente de
rezolvare a problemelor, cum ar fi o mai bună de negociere și abilități de raționament.
Ca urmare, aceste persoane au mai puține probleme fizice și psihologice de sănătate
după divorț. De asemenea, declară că se simt mult mai confortabil cu ele însele și față
de ceilalți și se confruntă cu mai puține probleme cu fostul partener. În plus, aceste
persoane, în general, par să-și utilizeze mai eficient și pozitiv abilitățile parentale după
divorț, abilități care ar putea ajuta copiii se adapteze mai bine noii situații familiale. Este
greu de spus cum un divorț va afecta personal un individ.
Cercetătorii au descoperit că pentru unele persoane, un divorț este chiar un
beneficiu. Dar imaginea de ansamblu documentează cât de greu este procesul de
separare a familiei și pentru adulti, nu doar pentru copii.
O listă parțială a unora dintre problemele fizice și emoționale, care sunt mult
mai frecvente în rândul persoanelor divorțate comparativ cu persoanele căsătorite, poate
arăta astfel:
 Fericire. Persoanele divorțate sunt, în general, mai puțin fericite;
 Depresie. Persoanele divorțate, în special femeile, sunt mai vulnerabile la
depresie. Nivelul de stres psihologic este mai avansat, puterea de concentrare
este mai scăzută, emoțiile negative față de situația cheltuielilor în general și a
celor cu copiii, cu educația lor viitoare, fluctuează, iar respectul de sine este
destul de scăzut;

12
 Sănătate. Persoanele divorțate ajung la medic mai des și sunt mai susceptibile de
a suferi de boli grave. Unele dintre aceste probleme de sănătate se diminuează în
timp.
 Alcool / droguri. Adulții divorțați au tendința de a consuma mai mult alcool
decat adulții căsătoriți. Acest aspect este observat mai ales la bărbați. Cercetările
arată că atât bărbații cât și femeile reduc utilizarea de droguri și alcool atunci
când se căsătoresc.
Unele persoane își vor reveni mai repede datorită anumitor circumstanțe, cum ar
fi divorțul la vârste mai mici, venituri mai mari și nivelul de educație sau suportul moral
și sprijinul social din partea familiei și prietenilor. Decizia de a divorța poate aduce
schimbări majore în viața socială a indivizilor. Comparativ cu persoanele căsătorite,
persoanele divorțate sunt mai puțin implicate în activități sociale și se înregistrează o
mai mare izolare socială. Adesea este dificil să aibă o bună implicare socială, deoarece
realizarea activităților de zi cu zi de acasă, de la muncă și timpul alocat îngrijirii copiilor
necesită un timp mai mare, din cauza lipsei partenerului.
Atât bărbații, cât și femeile care au custodia copiilor lor, se confruntă cu o doză
mai mare de izolare, deoarece participă mai puțin la activitățile sociale și au mai puțini
prieteni decât persoanele căsătorite. Multe mame divorțate admit că satisfacerea
nevoilor copiilor lor le limitează activitățile sociale.
Totuși, cercetările indică faptul că mulți dintre părinții divorțați – cu
preponderență bărbații - nu mai au contacte regulate cu copiii lor.4
Proporția părinților singuri cu copii s-a triplat în epoca modernă. Cu toate
acestea, părintele care are custodia copiilor suferă de multe ori de izolare socială, din
cauza faptului că trebuie să facă față provocărilor de a fi părinte singur. Atât bărbaților,
cât și femeilor, le este dificil să aibă succes și la locul de muncă și acasă și, în același
timp să aibă și viață socială armonioasă.
Deși munca poate fi o sursă de stres pentru mame în timpul și imediat după un
divorț, ea poate fi, de asemenea, o sursă de suport social. Femeile recent divorțate care
lucrează, se simt în general mai puțin deprimate și mai puțin izolate decât femeile care
nu lucrează. Mamele care lucrează sunt în compania adulților și acest simplu fapt le
ajută să se simtă mai bine și să aibă o părere mai bună despre ele însele pe măsură ce își
reconstruiesc viața.

4
Potrivit Institutului Național de Statistică, mariajul la români durează, în medie, între cinci și nouă ani.

13
Pentru a arăta cât de complex poate fi un divorț, cercetările au arătat că uneori,
menținerea unei relații bune cu fostul soț și conlucrarea în ideea de a fi părinți buni
pentru copii, a mers mână în mână cu atașamentul emoțional față de ex-partener, ceea ce
a făcut ca adaptarea la separare să fie mult mai grea. Există o linie fină de demarcare
între a menține o relație pozitivă de lucru cu fostul soț și de a rămâne dependent
emoțional de el sau ea. Tot cercetările au stabilit în mod clar limitele care definesc fostul
soț ca un co-părinte pentru binele copiilor, dar nu ca o persoană care va continua să
ofere sprijin emoțional pentru celălalt fost partener.

Grafic 15

Sursa datelor: INSSE, oct. 2012

5
Grafic 1 – Reprezentarea cu verde – datele din 2010, Reprezentarea cu albastru – datele din 2011,
Institutul Național de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

14
Grafic 26

Sursa datelor: INSSE, oct. 2012

2.2 Impactul asupra copiilor

„Odată ce s-a pronunțat divorțul, instanța trebuie să hotărască fie chiar și din
oficiu atunci când părinții nu au cerut în mod expres, cărui părinte i se acordă copiii
minori. Această hotărâre se ia luându-se în calcul interesul copiilor, adică aceștia sunt
încredințați părintelui cu posibilități reale de a-i întreține și educa. În cazuri
excepționale, copiii sunt încredințați unei terțe persoane sau familiei (cu
consimțământul acesteia) sau unei instituții de ocrotire. Acest lucru poate avea un
impact devastator asupra copiilor. Din mediul familial, chiar dacă nu de cea mai bună
calitate, nu mai sunt în centrul atenției și nici nu mai beneficiază de sentimente, lucru ce
poate dezvolta traume care conduc, mai târziu, la comportamente deviante.”7

6
Grafic 2 – Reprezentarea cu verde – datele din 2010, Reprezentarea cu albastru – datele din 2011,
Institutul Național de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012
7
scribd.com/doc/139224771/divortul.

15
În urma unui divorț, copiii de obicei, locuiesc cu un singur părinte, de cele mai
multe ori mama. Acest lucru crește sentimentul de singurătate la bărbați după divorț.
Cei mai mulți tați fac eforturi reale pentru a rămâne implicați în relația cu copiii
lor, chiar dacă nu ei au custodia și nu locuiesc împreună. După divorț, atunci când unul
dintre părinți se mută, poate pierde contactul cu proprii copii, din cauza mutării
domiciului – poate și în alt oraș. Atunci, programul de vizitare se schimbă, se rărește,
dată fiind distanța mare dintre noua locație a părintelui și domiciliul copiilor. Prin
urmare, este foarte posibil ca întâlnirile dintre părinte și copii să se întâmple doar de
câteva ori pe an, ceea ce face dificil faptul de a avea o relație solidă cu copiii și de a
participa la creșterea și educația lor în alt mod decât financiar.
În orice căsătorie destrămată, copiii sunt cei mai susceptibili de a fi afectați
psihologic. Ei sunt victimele nefericite ale certurilor dintre părinți. Confruntându-se cu
propriile lor probleme, părinții au tendința de a ignora sentimentele copiilor, făcându-i
astfel să simtă că sunt nedoriți. În cazul în care situația nu este tratată corespunzător,
aceștia pot dezvolta o atitudine negativă față de părinți și, mai târziu, față de căsătorie,
ca urmare a ceea ce văd că se întâmplă în casă. Chiar dacă părinții își iubesc copiii și
doresc să fie cu ei, într-un astfel de caz copiii tind să se atașeze mai mult de părintele
care le acordă mai multă atenție, fie că e cel care urmează a părăsi domiciliul și căruia
nu i se acordă custodia.8
Este un lucru obișnuit pentru cuplurile cu probleme maritale să se gândească mai
întâi și mai mult la propriile sentimente decât la ale copiilor lor. Ei pot conștientiza
interesul copiilor, însă, de multe ori, nu sunt capabili să-i facă pe aceștia să înțeleagă
faptul că situația creată nu are legătură cu ei. Astfel, copiii se pot simți vinovați de
despărțirea părinților și se izolează.
Problemele pe care le pot întâmpina copii ca urmare a destrămării unui mariaj,
pot fi:
 sentimentul că este privat de dragostea părinților;
 separarea de frați și/sau surori;
 sentimentul de vină, jenă, insecuritate și pierderea încrederii în sine;
 depresie;
 anxietate;
 pierderea concentrării asupra studiilor;
 tendințe negative asupra comportamentului și atitudinii.
8
app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/abtdivorce_effectsofdivorce_e.aspx

16
Necontrolate, aceste probleme se pot înrădăcina în mintea copiilor, putând
persista până la maturitate. Așadar, este imperativ necesar ca părinții ce urmează a
divorța să se gândească la consecințele pe care le va avea separarea asupra copiilor lor.
N-ar trebui să piardă din vedere următoarele aspecte:
 un divorț nu rupe legătura dintre părinți și copii;
 copiii au nevoie de atenția părinților și de sprijin pentru a face
față schimbării din viața lor;
 copiii sunt sensibili; dacă pierd ceva, devin nervoși și dezvoltă
anxietate; vor avea nevoie de multă atenție pentru a face față
sentimentului de insecuritate creat;
 copiii au nevoie de dragostea ambilor părinți; sentimentul de ură
îndreptat către cei doi părinți în urma înstrăinării nu ar trebui
lăsat să pătrundă în mintea copiilor.9
Unii copii sunt mai puternici și mai rezistenți. Cei mai puțin rezistenți nu pot
face față stresului provocat de divorț și pot dezvolta probleme emoționale și psihologice
grave. Personalitatea și caracteristicile fiecărui copil pot face diferența în modul în care
se adaptează la divorț, însă totodată contează foarte mult și educația primită și mediul
familial.
Confortul emoțional al unui copil devine mai fragil în această perioadă dificilă
de divorț. Temerile că ambii părinți îl vor abandona sunt resimțite frecvent de către
copil. În funcție de vârsta acestuia, unele dintre modalitățile prin care un copil ar putea
exprima această insecuritate emoțională pot fi:
 foarte multă furie direcționată atât către părinți, cât și asupra sa;
 încalcă mai des regulile casei și devine din ce în ce mai neascultător;
 probleme cu somnul;
 sfidarea părinților și a profesorilor;
 sentiment acut de vinovăție;
 izolare din ce în ce mai mare față de prieteni, colegi și chiar față de
familie;
 abuz de droguri și/sau alcool;
 începerea activității sexuale mult prea devreme;
 tendințe suicidale;

9
Ibidem

17
 comportament violent.10
Copiii care experimentează un divorț au mai multe probleme sociale decât copiii
din familiile intacte. Au tendința de a fi agresivi, relaționează slab cu copii de vârsta lor
și, în general, au foarte puțini prieteni. Acești copii nu sunt implicați în activități sociale.
Sunt, într-o oarecare măsură, marginalizați.
Copiii cu părinți divorțați vor avea tendința, mai târziu, ca adulți, să nu se
angajeze în relații de lungă durată, tocmai pentru a evita propria eventuală separare.

2.3 Consecințe asupra familiei în general

Adulții divorțați se confruntă de multe ori cu o mai mare singurătate decât


persoanele căsătorite. În afara pierderii unui soț, un individ poate pierde multe dintre
contactele sociale comune cum ar fi rudele fostului partener, prieteni căsătoriți, prieteni
comuni și vecinii.
Pierderea acestor contacte sociale, de multe ori, duce la pierderea de sprijin
emoțional. Persoanele divorțate văd că, de multe ori, prietenii dispar după divorț. De
multe ori cunoștințele, chiar și prieteni apropiați, tind să se distanțeze de persoana
divorțată pentru simplul fapt că nu știu ce să spună sau nu pentru a face persoana
respectivă se simtă mai bine sau cum să se comporte vis-a-vis de ea. 11 Deși recent
divorțat, individul dorește să-și mențină prieteniile și să se implice social.
Persoanele divorțate pot constata că au mai puține în comun cu prietenii lor
căsătoriți. De multe ori prietenii se împart în prietenii lui și prietenii ei. Și prietenii
căsătoriți pot vedea persoana recent divorțată ca o posibilă amenințare la adresa
stabilității căsătoriei lor. Prietenii căsătoriți au, de multe ori, dificultăți în susținerea
unei prietenii independente cu ambele părți ale unui cuplu separat. Oamenii de multe ori
au mai puțini prieteni apropiați pe care să se bazeze și pe al căror sprijin să conteze după
divorț.
Atunci când se termină o căsnicie, este afectată și viața membrilor familiilor
celor doi foști soți. Atât membrii familiei lui, cât și membrii familiei ei, pot trece
printr-o perioadă de confuzie, șoc și mai apoi furie, indignare, toate îndreptate către
familia celuilalt. Ca și la soții care divorțează, și la membrii famiilor lor apare teama de
a fi marginalizați social.

10
www.divorce.usu.edu/files/uploads/lesson5.pdf
11
www.divorce.usu.edu/files/uploads/lesson6.pdf

18
“În privința relațiilor familiale, se mai păstrează valorile modelului tradițional
(...), fapt explicabil prin ponderea mare a populației trecute de 60 de ani, purtătoare a
mentalităților învechite, perimate.”12
“Modernitatea a impus opiniei publice să devină mai tolerantă față de divorț și
să reducă stigmatele sociale și etichetările asociate acestuia. Scăderea influenței religiei,
micșorarea continuă a presiunilor normelor și cutumelor tradiționale, democratizarea și
liberalizarea vieții sociale de ansamblu, au determinat o mai mare permisivitate în ceea
ce privește divorțul.”13

12
Ciupercă, Cristian – op. cit., pg. 281
13
Ciupercă, Cristian – op. cit., pg. 290

19
CAPITOLUL III
STUDIU PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Traiectoria descendentă a numărului de familii din ultimii ani este cauzată de


fenomenul divorțialității. Numărul ridicat de divorțuri poate conduce la scăderea
natalității și, implicit la îmbătrânirea populației, așadar are efect și asupra demografiei.
Cu toate că cei mai mulți copii se nasc în familii în care părinții sunt căsătoriți legal,
dacă perechea se separă înainte de a avea moștenitori și nu se recăsătorește, este mai
puțin probabil să și-i mai dorească.
Îmbătrânirea populației are ca efect și o schimbare în cadrul economic și social,
prin diminuarea populației active, fapt care conduce la o creștere a cuantumului
impozitelor care să regenereze resursele bugetare. Acestea duc la scăderea resurselor
personale de trai.
Institutul Național de Statistică arată că rata divorțurilor este fluctuantă.
Fenomenul este mai des întâlnit în mediul urban decât în mediul rural. În mediul rural
se mai păstrează încă, pe cât posibil, ceva din familia tradițională. Oamenii nu acceptă
cu atâta ușurință divorțul, decât dacă problemele apărute sunt, într-adevăr,
ireconciliabile. În mediul urban, divorțul este privit ca o soluție rapidă de rezolvare a
disensiunilor deși, deseori, nu are finalitate, soții răzgândindu-se pe parcurs.
Tot Institutul Național de Statistică precizează că, în țara noastră, numărul
căsătoriilor a scăzut (din anul 2008) de la 149.000, la 115.800 (în anul 2010).

Tabel 1
Numărul divorțurilor pronunțate în perioada 2008 – 2013

Anul Număr divorțuri


2008 35.700
2010 32.600
2012 31.500
2013 28.500

Sursa: http://ro.wikipedia.org

20
Din numărul total de divorțuri, în anul 2013, aproximativ 70% au fost în mediul
urban; 46% din totalul cuplurilor care divorțează au copii minori; vârsta medie la care
un cuplu divorțează este de 35-36 ani la femei și 39-40 de ani la barbați.
Sociologii arată că divorțul, indiferent de impactul economic sau social asupra
unei persoane, provoacă un dezechilibru emoțional foarte puternic. Cercetările
medicale, psihologice relevă faptul că stresul cumulat pe parcursul unui divorț este
asemănător cu stresul provocat de un cutremur de pământ, de exemplu.
Anchetele efectuate și chestionarele arată că, în pondere destul de mare,
respondenții au divorțat invocând problemele financiare din cuplu. Un procent mai mic
a invocat violența de limbaj, psihică sau fizică sau infidelitatea și un procent infim
acuză jocurile de noroc sau abuzul de alcool sau droguri. Totuși, și nepotrivirea de
caracter este un motiv destul de des întâlnit.
Pentru a cuprinde mai multe opinii referitoare la divorț, respondenții sunt atât
barbați cât și femei de vârste diferite din mediul urban și din cel rural, din diverse clase
sociale, cu nivel de pregătire diferențiat.

21
CHESTIONAR
PRIVIND rgeșDIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 1
Nume și prenume: Andrei Iulian
Vârsta: 36
Sex: M
Oraș/Județ: Pitești/Argeș
Ocupația: mecanic

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da x
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu
3. Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Da
Nu x
demersul?
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
Dacă dumneavoastră ați inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare
5. Dacă nu dumneavoastră ați inițiat Nepotrivire de
demersul, ce a determinat intentarea caracter
Infidelitate x
acțiunii de divorț?
Abuz de alcool
Violență
verbală/psihică/fizică
Dependența de jocuri
de noroc
Lipsa stabilității
financiare

22
6. Aveți copii? Da x
Nu
Foarte rău
Rău x
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău
Rău x
Potrivit
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin
demers? Deloc
Recent
De peste 2 ani
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani x
10. Ați făcut terapie după divorț? Da
Nu x
Sentimentul de
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți
Sentimentul că aș fi
terapie?
putut totuși să fac
ceva pentru a salva
relația
Sentimentul că am
rănit copiii
Sentimentul de eșec
Copiii sunt în custodia
mea
Foarte des
12. Cât de des vă vedeți copiii?
Des x
Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat
asta
Consider că am avut
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri x
Da
Multe lucruri
14. Nu

23
V-ați mai căsători ținând cont de Poate x
Da, cu siguranță
experiența prin care ați trecut?
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu x
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație

CHESTIONAR
PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 2
Nume și prenume: Davidescu Cristiana
Vârsta: 28
Sex: F
Oraș/Județ: Costești / Argeș
Ocupația: asistent manager

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
x
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu x
3. Da

24
Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Nu x
demersul?
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
Dacă dumneavoastră ați
inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
5. Dacă nu dumneavoastră ați inițiat verbală/psihică/fizică
demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității x
financiare
6. Aveți copii? Da x
Nu
Foarte rău
Rău
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce x
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău
Rău x
Potrivit
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin
demers? Deloc
Recent
De peste 2 ani x
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani
10. Ați făcut terapie după divorț? Da
Nu x
Sentimentul de
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate

25
Sentimentul că aș fi
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți putut totuși să fac
terapie? ceva pentru a salva
relația
Sentimentul că am
rănit copiii
Sentimentul de eșec
Copiii sunt în custodia x
mea
Foarte des
12. Cât de des vă vedeți copiii?
Des
Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat
asta
Consider că am avut
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri
Da
Multe lucruri x
14. V-ați mai căsători ținând cont de Nu x
Poate
experiența prin care ați trecut?
Da, cu siguranță
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație

26
CHESTIONAR
PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 3
Nume și prenume: Diță Constanța
Vârsta: 68
Sex: F
Oraș/Județ: București / Ilfov
Ocupația: asistent medical pensionar

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da x
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu
3. Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Da x
Nu
demersul?
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate x
Abuz de alcool
Violență
Dacă dumneavoastră ați inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
5. Dacă nu dumneavoastră ați inițiat verbală/psihică/fizică
demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare

27
6. Aveți copii? Da x
Nu
Foarte rău
Rău
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce x
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău x
Rău
Potrivit
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin
demers? Deloc
Recent
De peste 2 ani
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani x
10. Ați făcut terapie după divorț? Da x
Nu
Sentimentul de x
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate
Sentimentul că aș fi
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți
putut totuși să fac
terapie?
ceva pentru a salva
relația
Sentimentul că am
rănit copiii
Sentimentul de eșec x
12. Cât de des vă vedeți copiii? Copiii sunt în custodia x
mea
Foarte des
Des
Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat
asta
Consider că am avut
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri
Da
Multe lucruri x
14. Nu x

28
V-ați mai căsători ținând cont de Poate
Da, cu siguranță
experiența prin care ați trecut?
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație

CHESTIONAR
PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 4
Nume și prenume: Ilie Florian
Vârsta: 45
Sex: M
Oraș/Județ: Curtea de Argeș / Argeș
Ocupația: inginer constructor

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da x
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu
3. Da x

29
Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Nu
demersul?
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate x
Abuz de alcool
Violență
Dacă dumneavoastră ați
inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
5. Dacă nu dumneavoastră ați inițiat verbală/psihică/fizică
demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare
6. Aveți copii? Da
Nu x
Foarte rău
Rău
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău x
Rău
Potrivit
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin
demers? Deloc
Recent x
De peste 2 ani
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani
10. Ați făcut terapie după divorț? Da
Nu x
Sentimentul de
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate

30
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți Sentimentul că aș fi
terapie? putut totuși să fac
ceva pentru a salva
relația
Sentimentul că am
rănit copiii
Sentimentul de eșec
Copiii sunt în custodia
mea
Foarte des
12. Cât de des vă vedeți copiii?
Des
Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat
asta
Consider că am avut x
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri
Da
Multe lucruri
14. V-ați mai căsători ținând cont de Nu
Poate
experiența prin care ați trecut?
Da, cu siguranță x
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație x

31
CHESTIONAR
PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 5
Nume și prenume: Joldea Elena
Vârsta: 52
Sex: F
Oraș/Județ: București / Ilfov
Ocupația: bibliotecar

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da x
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu
3. Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Da x
Nu
demersul?
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
Dacă dumneavoastră ați inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității x
financiare
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
5. Dacă nu dumneavoastră ați inițiat verbală/psihică/fizică
demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare

32
6. Aveți copii? Da x
Nu
Foarte rău
Rău x
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău
Rău
Potrivit x
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin
demers? Deloc
Recent
De peste 2 ani x
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani
10. Ați făcut terapie după divorț? Da x
Nu
Sentimentul de
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate
Sentimentul că aș fi
putut totuși să fac
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți
ceva pentru a salva
terapie?
relația
Sentimentul că am x
rănit copiii
Sentimentul de eșec
Copiii sunt în custodia
mea
Foarte des x
Des
12. Cât de des vă vedeți copiii? Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat
asta
Consider că am avut
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri
Da x
Multe lucruri
14. Nu

33
V-ați mai căsători ținând cont de Poate x
Da, cu siguranță
experiența prin care ați trecut?
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu x
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație

CHESTIONAR
PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 6
Nume și prenume: Mușat Adrian
Vârsta: 54
Sex: M
Oraș/Județ: București / ilfov
Ocupația: agent pază

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da x
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu
3. Da x

34
Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Nu
demersul?
Nepotrivire de x
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
Dacă dumneavoastră ați
inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Dacă nu dumneavoastră ați inițiat Violență
5. demersul, ce a determinat intentarea verbală/psihică/fizică
acțiunii de divorț? Dependența de jocuri
de noroc
Lipsa stabilității
financiare
6. Aveți copii? Da
Nu x
Foarte rău
Rău
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău x
Rău
Potrivit
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin
demers? Deloc
Recent
De peste 2 ani
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani x
10. Ați făcut terapie după divorț? Da x
Nu
Sentimentul de
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate

35
Sentimentul că aș fi
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți putut totuși să fac x
terapie? ceva pentru a salva
relația
Sentimentul că am
rănit copiii
Sentimentul de eșec
Copiii sunt în custodia
mea
Foarte des
12. Cât de des vă vedeți copiii?
Des
Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat
asta
Consider că am avut
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri
Da x
Multe lucruri
14. V-ați mai căsători ținând cont de Nu
Poate x
experiența prin care ați trecut?
Da, cu siguranță
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu x
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație

36
CHESTIONAR
PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 7
Nume și prenume: Olariu Simona
Vârsta: 23
Sex: F
Oraș/Județ: Leordeni / Argeș
Ocupația: casieră

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da x
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu
3. Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Da
Nu x
demersul?
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
Dacă dumneavoastră ați inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
5. Dacă nu dumneavoastră ați inițiat Violență
demersul, ce a determinat intentarea verbală/psihică/fizică
acțiunii de divorț? Dependența de jocuri
de noroc
Lipsa stabilității x
financiare

37
6. Aveți copii? Da
Nu x
Foarte rău
Rău
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău
Rău x
Potrivit
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin
demers? Deloc
Recent x
De peste 2 ani
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani
10. Ați făcut terapie după divorț? Da
Nu x
Sentimentul de
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți
Sentimentul că aș fi
terapie?
putut totuși să fac
ceva pentru a salva
relația
Sentimentul că am
rănit copiii
Sentimentul de eșec
Copiii sunt în custodia
mea
Foarte des
12. Cât de des vă vedeți copiii?
Des
Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat x
asta
Consider că am avut
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri
Da
Multe lucruri
14. Nu

38
V-ați mai căsători ținând cont de Poate x
Da, cu siguranță
experiența prin care ați trecut?
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație x

CHESTIONAR
PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 8
Nume și prenume: Popescu Andrei
Vârsta: 38
Sex: M
Oraș/Județ: Mioveni / Argeș
Ocupația: mecanic auto

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da x
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu
3. Da x

39
Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Nu
demersul?
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
Dacă dumneavoastră ați
inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității x
financiare
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
5. Dacă nu dumneavoastră ați inițiat Violență
demersul, ce a determinat intentarea verbală/psihică/fizică
acțiunii de divorț? Dependența de jocuri
de noroc
Lipsa stabilității
financiare
6. Aveți copii? Da x
Nu
Foarte rău x
Rău
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău x
Rău
Potrivit
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin
demers? Deloc
Recent
De peste 2 ani x
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani
10. Ați făcut terapie după divorț? Da
Nu x
Sentimentul de
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate

40
Sentimentul că aș fi
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți putut totuși să fac
terapie? ceva pentru a salva
relația
Sentimentul că am
rănit copiii
Sentimentul de eșec
Copiii sunt în custodia
mea
Foarte des x
12. Cât de des vă vedeți copiii?
Des
Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat
asta
Consider că am avut
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri
Da x
Multe lucruri
14. V-ați mai căsători ținând cont de Nu
Poate
experiența prin care ați trecut?
Da, cu siguranță x
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație x

41
CHESTIONAR
PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 9
Nume și prenume: Stanciu Alexandra
Vârsta: 39
Sex: F
Oraș/Județ: Leordeni / Argeș
Ocupația: statistician

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da x
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu
3. Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Da x
Nu
demersul?
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență x
Dacă dumneavoastră ați inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Dacă nu dumneavoastră ați inițiat Violență
5. demersul, ce a determinat intentarea verbală/psihică/fizică
acțiunii de divorț? Dependența de jocuri
de noroc
Lipsa stabilității
financiare

42
6. Aveți copii? Da
Nu x
Foarte rău
Rău
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău
Rău
Potrivit
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin x
demers? Deloc
Recent
De peste 2 ani
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani x
10. Ați făcut terapie după divorț? Da x
Nu
Sentimentul de x
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate
Sentimentul că aș fi
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți
putut totuși să fac
terapie?
ceva pentru a salva
relația
Sentimentul că am
rănit copiii
Sentimentul de eșec
Copiii sunt în custodia
mea
Foarte des
12. Cât de des vă vedeți copiii?
Des
Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat
asta
Consider că am avut x
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri
Da
Multe lucruri
14. Nu

43
V-ați mai căsători ținând cont de Poate
Da, cu siguranță x
experiența prin care ați trecut?
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație x

CHESTIONAR
PRIVIND DIVORȚUL ȘI CONSECINȚELE SALE

Respondent 10
Nume și prenume: Tașun Vasilica
Vârsta: 41
Sex: M
Oraș/Județ: Pitești / Argeș
Ocupația: polițist

Nr. Întrebare Variante răspuns Răspuns selectat


Crt. de respondent
1. Credeți că divorțul este o soluție Da x
Nu
pentru a rezolva disensiunile și
problemele apărute într-o căsnicie?
2. Ați trăit o asemenea experiență? Da x
Nu
3. Da x

44
Dacă da, dumneavoastră ați inițiat Nu
demersul?
Nepotrivire de x
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Violență
Dacă dumneavoastră ați
inițiat verbală/psihică/fizică
4. demersul, ce a determinat intentarea Dependența de jocuri
acțiunii de divorț? de noroc
Lipsa stabilității
financiare
Nepotrivire de
caracter
Infidelitate
Abuz de alcool
Dacă nu dumneavoastră ați inițiat Violență
5. demersul, ce a determinat intentarea verbală/psihică/fizică
acțiunii de divorț? Dependența de jocuri
de noroc
Lipsa stabilității
financiare
6. Aveți copii? Da x
Nu
Foarte rău x
Rău
Dacă da, cum au primit aceștia
Încă nu înțeleg ce
7. vestea divorțului?
reprezintă un divorț
Sunt mult prea mici
Foarte rău x
Rău
Potrivit
8. Cât de tare v-a afectat acest Foarte puțin
demers? Deloc
Recent
De peste 2 ani
9. De câți ani ați divorțat?
De peste 5 ani x
10. Ați făcut terapie după divorț? Da
Nu x
Sentimentul de
neîncredere în mine
Sentimentul de
singurătate

45
11. Dacă da, ce v-a determinat să faceți Sentimentul că aș fi
terapie? putut totuși să fac
ceva pentru a salva
relația
Sentimentul că am
rănit copiii
Sentimentul de eșec
Copiii sunt în custodia x
mea
Foarte des
12. Cât de des vă vedeți copiii?
Des
Rar
Foarte rar
Deloc, nu înțeleg de
ce mi s-a întâmplat
asta
Consider că am avut
Considerați că din experiența prin
dreptate
13. care ați trecut ați învățat ceva?
Câteva lucruri
Da x
Multe lucruri
14. V-ați mai căsători ținând cont de Nu
Poate x
experiența prin care ați trecut?
Da, cu siguranță
15. Dacă v-ați mai căsători, v-ar mai fi Nu
Da
teamă de un nou divorț?
Depinde de situație x

Studiul arată că, în pofida faptului că au trecut printr-un divorț, că au sau nu


custodia copiilor și indiferent de motivele pentru care s-a produs despărțirea și care
dintre parteneri a inițiat-o, mulți dintre respondenți ar repeta experiența căsătoriei,
considerând că separarea a fost o lecție pe care și-au însușit-o.

46
CONCLUZII

Ținând cont de condițiile în care astăzi oamenii se căsătoresc, ținând cont și de


conjunctura socio-economică, divorțul nu mai pare o soluție radicală. Cuplurile
divorțează ușor, divorțul nu mai este privit cu ostilitate, ci chiar ca o modalitate de a
încheia mai repede probleme care nu-și găsesc curând o rezolvare.
Din păcate, divorțul – în zilele noastre – este acceptat cu multă ușurință.
Perechile parcă nu mai găsesc răbdarea necesară să se gândească și să rezolve
chestiunile care apar într-un mariaj și care duc la disensiuni și certuri.
Cuplurile care au copii, sunt totuși mai rezervate în a lua o asemenea decizie,
pentru că iau în calcul impactul acestei acțiuni asupra lor – al copiilor - și la eventualele
traume provocate de separare. Totuși, puțini sunt cei care se gândesc ce impact va avea
divorțul asupra propriei persoane sau a membrilor familiei.
Indiferent de natura divorțului (judiciar, pe cale administrativă sau pe cale
notarială) sau de motivele care duc la acesta, consecințele nu duc la căi ușoare de urmat.
Impactul social, psihic este ca o undă de șoc pentru cel/cea care divorțează, indiferent că
a inițiat demersul sau nu.
Sociologii și statisticile arată că rata divorțurilor este deja îngrijorător de mare.
Psihologii spun că perechile ar trebui să cântărească foarte bine toate problemele
apărute și să încerce să găsească o cale de rezolvare în cuplu ori să facă terapie de cuplu,
nu să se gândească imediat la divorț ca la soluția cea mai la îndemână atunci când
acestea apar.
Motivele care conduc la divorț sunt multe. Cel mai des se întâlnește nepotrivirea
de caracter, atunci când divorțul este solicitat prin comun acord, când partenerii vor să
se despartă în termeni cât de cât amiabili. Totuși, motivele frecvente de divorț sunt
violența (de limbaj, psihică sau fizică) și infidelitatea, unul conducând spe altul: ori din
cauza abuzului din familie un soț se îndreaptă către altcineva care îl înțelege și îl
sprijină, ori din cauza infidelității unuia dintre parteneri, celălalt, neștiind cum să
gestioneze situația apărută recurge la astfel de comportament. Lipsa de comunicare face
ca cei doi soți să nu-și poată rezolva problemele de cuplu. Lipsa stabilității financiare,
așadar greutățile apărute în a se achita de taxe, credite bancare, lipsa posibilității de a
strânge fonduri pentru educația copiilor, faptul că nu le pot oferi ceea ce alți copii
probabil au, este un motiv de separare. Abuzul de alcool sau droguri sau dependența de

47
jocuri de noroc, lucruri ce duc ori spre violență ori spre greutăți financiare sunt, pentru
unele cupluri, greu de depășit și de rezolvat, și atunci recurg la divorț.
Terapia poate ajuta o persoană să treacă peste trauma provocată de despărțire.
Însă nu multe persoane sunt dispuse să apeleze la un asemenea mijloc. Mulți preferă să
discute cu familia proprie sau cu prietenii, alții, din păcate, devin retrași. Aceștia din
urmă sunt cei mai vulnerabili emoțional. Sunt însă și persoane care trec ușor peste o
separare, văzând în divorț o cale deschisă către noi experiențe.
Ambii parteneri, după divorț sau chiar în timpul desfășurării lui pot dezvolta
anxietate, tulburări de concentrare a atenției, gândire negativă și chiar probleme de
sănătate. O contribuție la aceste stări o poate avea faptul că, în general, prietenii
cuplului pot alege un soț sau altul pentru confidențe, celălalt partener simțindu-se astfel
marginalizat, izolat. Cunoștințele, prietenii în cauză pot opta să rupă orice legătură cu
cel/cea care, în concepția lor, a generat divorțul, temându-se pentru propriile mariaje. O
persoană divorțată, așadar singură, are alt mod de a socializa, nu mai are chiar atât de
multe subiecte comune de discutat în privința mariajului, a copiilor și atunci poate
ajunge să-și piardă prietenii sau cunoștințele căsătorite.
Dat fiind că, de cele mai multe ori copiii rămân în custodia mamei, femeile au
nevoie de o perioadă mai mare de vindecare decât bărbații. Mamele care rămân singure
cu copiii (după divorț) trebuie să suplinească lipsa celuilalt părinte. Trebuie să-și
drămuiască foarte atent timpul acordat serviciului, treburilor casnice, creșterii și educării
copiilor și socializării. Faptul că femeia nu mai are timpul necesar activităților sociale,
poate duce la sentimente de frustrare, la sentimentul de izolare care, la rândul lor, pot
genera alte afecțiuni de sănătate.
Copiii resimt cel mai acut o separare. Unul dintre părinți este posibil să încerce
să-și facă din coplil un aliat, încercând să-l întoarcă împotriva celuilalt părinte. Copilul
poate simți că nu mai beneficiază de dragoste din partea ambilor părinți, începe să se
simtă nesigur, deprimat, poate manifesta furie ori se poate închide în sine. Mai rău este
faptul că, pe fondul acestor manifestări, copilul poate dezvolta grave probleme de
sănătate: atacuri de panică, insomnii, ticuri, migrene, coșmaruri, tulburări de
alimentație. Poate crede că este vinovat de despărțirea părinților. În timp, va dezvolta
probleme de socializare sau poate imita, inconștient, experiența părinților atunci când va
avea propria familie.
Nici membrii familiei nu sunt ocoliți de efectele unui divorț. Când întâmpină o
astfel de situație, oamenii uită să mai comunice, să încerce să găsească o cauză și să o

48
îndrepte, și încep cu acuze la adresa atât a celuilalt partener, cât și a familiei acestuia.
„Importanța socială a discuției rezidă, mai degrabă, în caracterul ei de activitate
interpersonală, de legătură între oameni, decât ca legătură între concepte sau ca simplă
exprimare a ideilor unei persoane”.14 În încercarea de a-și arăta compasiunea, înțelerea
și suportul, membrii familiei nu mai țin cont de situația și așa grea prin care trece cel
care divorțează, adâncindu-i astfel, fără să vrea starea de confuzie.
Cu toate acestea, sociologii arată că, în pofida posibilelor greutăți de natură
psihică și socială, divorțul este deja o chestiune luată în calcul de către parteneri chiar
din momentul în care aleg să se căsătorească.

ANEXE
14
Duck, Steve – Relațiile interpersonale, a gândi, a simți, a interacționa, Ed. Polirom, Iași, 2000, pg. 72

49
Anexa 1
MODEL CERERE DIVORȚ DIN CULPĂ (JUDICIAR)*

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) ............. cu domiciliul în ........ str. .......... nr. ...., ap. ..., oraș /
județ/sector ........., în contradictoriu cu .................. cu domiciliul în ............ str. ..........
nr. ...., ap. ..., oraș/județ/sector ........., și cu PRIMARIA
ORAȘULUI/SECTORULUI ................. – AUTORITATEA TUTELARĂ, formulez
prezenta:

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

pentru ca prin hotararea ce o veți pronunța să dispuneți:


- desfacerea căsătoriei înregistraă în Registrul de Stare Civilă al Primariei
orașului/județ/sector ..............la nr......., din culpa exclusivă a pârâtului;
- revenirea soției la numele purtat anterior căsătoriei și anume ..........;
- exercitarea autorității părintești asupra minorilor ..............., născută la data de.......
și.............. născut la data de......., de către mama ............................;
- stabilirea domiciliului minorilor la domiciliul actual al mamei, la adresa din.........;
- obligarea pârâtului, la plata către cei doi minori a pensiei de întreținere și pentru
creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională a minorilor, în raport de
veniturile acestuia.
ÎN FAPT, noi părțile ne-am căsătorit la data de ........., din această căsătorie
rezultând minorii ..............., născută la data........ și .............., născut la data ......... . Arăt
că încă de la începutul căsniciei între noi soții, au existat anumite divergențe care s-au
acutizat cu trecerea timpului, din cauza firii dificile a pârâtului și a violenței verbale.
Suntem firi diametral opuse și avem puncte diferite de vedere în ceea ce privește toate
aspectele vieții.
În ultima perioadă aceste lucruri au dus la apariția unor tot mai dese discuții în
contradictoriu și la o răcire evidentă a relațiilor dintre noi.
Deși am încercat amândoi să depășim aceste impedimente, eforturile au rămas
fără rezultat, dimpotrivă s-a accentuat și mai mult înstrăinarea noastră, ajungându-se la

50
o lipsă acută de afecțiune și comunicare, iar la acest moment pârâtul a părăsit locuința
comună, stabilindu-se la părinții săi.
Așa fiind, urmează să constatați că relațiile dintre noi sunt grav vătămate,
continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă. Solicit proba cu acte.
ÎN DREPT, art. 373, art. 379 lit. b), art. 40, art. 529 și următoarele Cod Civil.

Depun prezenta cerere în........ exemplare pentru comunicare.


Anexez: certificatul de căsătorie în original, seria ..... nr. ..... eliberat la data de ..... sub
nr. ......de Primaria ....., certificatele de naștere ale minorilor, taxa timbru și timbru
judiciar.

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..............

*Sursa: http://e-juridic.manager.ro/articole/divort-din-culpa-model-cerere-chemare-in-
judecata-15531.html

51
Anexa 2

MODEL CERERE DIVORȚ PE CALE ADMINISTRATIVĂ*

ROMÂNIA
JUDEŢUL .............
Primăria .......... Dată în faţa mea astăzi, ........
Nr. ....... din ....... Ofiţer de stare civilă delegat,
.......................

CERERE DE DIVORŢ

Subsemnatul, .........., fiul lui ........ şi al ..........., născut la data de ..... în


localitatea ........., judeţul ........, titular al actului de identitate/paşaportului seria ....
nr. ...., CNP ..........., cu domiciliul în .....…………………………………………,
luând cunoştinţă de prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii,
declar că:
a) nu am copii minori din căsătorie, adoptaţi sau din afara căsătoriei;
b) nu sunt pus sub interdicţie;
c) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
d) locuinţa comună este cea declarată mai sus
şi
subsemnata, ........., fiica lui .......... şi a ..........., născută la data de ...... în
localitatea ........., judeţul ......., titulară a actului de identitate/paşaportului seria ....
nr. ...., CNP .........., cu domiciliul în ......……………………………………………....,
luând cunoştinţă de prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii,
declar că:
a) nu am copii minori din căsătorie, adoptaţi sau din afara căsătoriei;
b) nu sunt pusă sub interdicţie;
c) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
d) locuinţa comună este cea declarată mai sus,
căsătoriţi la data de .......... la primăria localităţii ......, judeţul ....., conform
Certificatului de căsătorie seria .... nr. ..., eliberat în baza Actului nr. ..../..., cu ultima

52
locuinţă comună în ......., str. ....... nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ........, de
comun acord, vă rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de
divorţ.
După divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează*):
- fostul soţ: ..........................;
- fosta soţie: ......................... .
Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 375 din Codul Civil.
Semnături
Soţ, Soţie,
............ ................

Notă
*) Potrivit dispoziţiilor art. 383 din Codul Civil.

- verso –

Astăzi, ...………………...., s-a eliberat Certificatul de divorţ nr. .... .

Semnătură de primire

Fostul soţ, Fosta soţie,


........... ...........

*Sursa: http://www.djevp-suceava.ro/divort%20administrativ.htm

53
Anexa 3

MODEL CERERE DIVORȚ PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ*

RO M Â N I A
BIROUL NOTARIAL..................
Sediu: ................
Operator date cu caracter personal nr. ...........

Dată în faţa mea azi......


Nr........ din ...............
Onorariu.........TVA........
Achitat cu..............

Notar public............
Termen..............

CERERE DE DIVORŢ[1]

Subsemnatul .......... fiul lui..........şi al .............,născut la data de............. în


localitate .......judeţul ............., titular al actului de identitate/paşaportului
seria.........nr. ...........CNP ..........., cu domiciliul în .........., şi subsemnata ....... fiica
lui......... şi a ..........., născută în data de ........, în localitatea .........., judeţul ...........,
titulară a actului de identitate/paşaport seria ............, nr. .........., CNP ............, cu
domiciliul în .........., căsătoriţi la data de ......., la Primăria localităţii..........,
judeţul......., conform certificatului de căsătorie seria ........... nr............, eliberat în baza
actului nr........../........., cu ultima locuinţă comună în ........., str. .........nr. .........bl. .........
et. .....ap ...., sector/judeţ ........, de comun acord, rugăm să constataţi desfacerea
căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ.
Luând cunoştinţă de prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în
declaraţii, declarăm că:
a) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei;
b) nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi;

54
c) avem următorii copii minori comuni rezultaţi din căsătorie/adoptaţi/din afara
căsătoriei:
.....................[2]
....................
d) niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie;
e) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
f) locuinţa comună este cea declarată mai sus[3];
g) după divorț dorim să purtăm numele de familie după cum urmează[4]:
fostul soţ ...............................;
fosta soţie ...............................;
h) s-a realizat acordul nostru cu privire la următoarele:
- autoritatea părintească se va exercita în comun de către ambii părinţi;
- copiii minori vor avea după divorţ locuinţa la părintele ……….., cu
domiciliul în ……………;
- părintele separat de copil are următoarele drepturi:
- de a avea legături personale cu minorul, după cum urmează: (se stabileşte program de
vizită – săptămânal, lunar etc. conform voinţei părţilor, perioada de vacanţe etc.)
- cu privire la contribuţia la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi
pregătire profesională a copiilor acordul nostru este următorul: ………...... .
Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 375 alin. (2) cod civil şi suntem de acord cu
efectuarea raportului de anchetă psihosocială şi cu audierea minorului/minorilor (care a
împlinit vârsta de 10 ani), luând cunoştinţă că audierea minorului se va realiza numai în
prezenţa noastră, personal.
Am luat cunoştinţă că nu se pot acorda mai multe termene, decât pentru
realizarea raportului de anchetă psihosocială şi pentru imposibilitatea, din motive
temeinice, a audierii minorului/minorilor, precum şi de împrejurarea că suntem obligaţi
să ne prezentăm personal la îndeplinirea tuturor actelor de procedură.
Semnături: soţ........................
soţie........................
[1] În cazul în care soţii nu au copii minori rubricile cuprinse în cerere cu privire la
aceste aspecte, fie nu se completează, fie modelul de cerere se adaptează în mod
corespunzător.
[2]Se va menţiona numele, prenumele, CNP şi actul de naştere al minorului.

55
[3] În cazul în care nu rezultă din actele de identitate prezentate, dovada ultimei
locuinţe comune se face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere.
[4] Potrivit dispoziţiilor legale la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se pot
învoi ca soţul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ, să
poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei.

*Sursa: http://legeaz.net/modele/model-de-cerere-de-divorț-notarial

56
BIBLIOGRAFIE

1. Chelcea, Septimiu - Chestionarul în investigaţia sociologică, Ed. Ştiinţifică şi


Enciclopedică, Bucureşti, 1975
2. Chelcea, Septimiu, - Cercetarea sociologică – metode și tehnici, Ed. Destin, Deva,
Mărginean, Ioan, 1998
Cauc, Ion
3. Chelcea, Septimiu - Metodologia cercetării sociologice – metode cantitative şi
calitative, Ed. Economică, Bucureşti, 2001
4. Ciupercă, Cristian - Cuplul modern – între emancipare şi disoluţie, Ed. Tipoalex,
Alexandria, 2000
5. Dimitriu, Cornelia - Constelaţia familială şi deformările ei, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1973
6. Drăgan, Ion (coord.) - Sociologie generală, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1985
7. Duck, Steve - Relaţiile interpersonale, a gândi, a simți, a interacționa, Ed.
Polirom, Iaşi, 2000
8. Giddens, Anthony - Sociologie, Ed. All, Bucureşti, 2000
9. Goodman, Norman - Introducere în sociologie, Ed. Lider, Bucureşti, 1992
10. Hardyment, Christina - Viitorul familiei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 2000
11. Mihăilescu, Ioan - Sociologie generală, Ed. Universităţii Bucureşti, 2000
12. Parkinson, Lisa - Separarea, divorţul şi familia, Ed. Alternative, Bucureşti,
2003
13. Rădulescu, Sorin - Sociologia violenţei (intra)familiale, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2001
14. Rotariu, Traian, - Ancheta sociologică şi sondajul de opinie publică. Teorie
Iluţ, Petru şi practică, Ed. Polirom, Iaşi, 1997
15. Stănciulescu, Elisabeta - Sociologia educaţiei familiale (vol.I), Ed. Polirom, Iaşi,
1997
16. Stănciulescu, Elisabeta - Sociologia educaţiei familiale (vol.II), Ed. Polirom, Iaşi,
1998
17. Şoitu, Laurenţiu, - Consiliere familială, Institutul European, Bucureşti, 2001
Vrăjmaş, Ecaterina,
Păun, Emil

57
18. Voinea, Maria - Sociologia familiei, Tipografia Universităţii Bucureşti,
1993
19. *** Anuarul Statistic al României (ediţiile 2000-2005), I.N.S.
20. *** Constituţia României, 2003
21. *** Codul Familiei, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2005
22. *** Codul Civil, Art.374 din Legea nr. 28/2009 privind Codul Civil, republicată
23. *** scribd.com/doc/139224771/divortul
24. *** app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/abtdivorce_effectsofdivorce_e.aspx
25. *** www.divorce.usu.edu/files/uploads/lesson5.pdf
26. *** www.divorce.usu.edu/files/uploads/lesson6.pdf
27. *** http://e-juridic.manager.ro/articole/divort-din-culpa-model-cerere-chemare-in-
judecata-15531.html
28. *** http://www.djevp-suceava.ro/divort%20administrativ.htm
29.*** http://legeaz.net/modele/model-de-cerere-de-divorț-notarial
30. *** http://www.scrigroup.com/sanatate/asistenta-sociala/EVOLUTIA-
DIVORTIALITATII-IN-EU72593.php
31. *** http://ro.wikipedia.org/wiki/Divort

58
REZUMAT

Procesul de dezorganizare al familiei începe cu încordarea atmosferei din


cadrul acesteia, și se manifestă – la început – prin neînțelegeri, scăderea afectivității
dintre parteneri, animozități și, din păcate, se ajunge chiar la violență. Toate acestea au
de cele mai multe ori, ca finalitate, divorțul. Abandonarea domiciliului, despărțirea
cuplului sunt cauze care pot provoca serioase traume emoționale membrilor familiei și
apropiaților acestora, cu efecte pe termen lung.
În general, căsniciile în care nu există copii, se pot destrăma mai ușor atunci
când cuplul nu mai comunică. Familiile tinere divorțează din multe cauze. Pe lângă
motivele clasice care conduc la divorț, tinerii se separă pentru că n-au suficientă
pregătire în ceea ce privește viața de familie, la care se adaugă faptul că au intrat în
relație fără să se cunoască foarte bine, că poate exista o diferență mai mare de vârstă,
de educație, de mentalitate, un statut material și social diferit.
Copiii resimt acut consecințele unui divorț. Dacă un adult poate depăși altfel
situația, refăcându-și (sau nu) viața lângă alt partener, copiii rămân cei mai vulnerabili
emoțional. Posibila introducere în familie a unei persoane pe care copilul n-o
cunoaște, îi poate provoca sentimentul de destabilizare, de neîncredere și sentimente
negative vizând traiul în familie, cu repercusiuni în perioada adolescenței sau, mai
târziu, în familia pe care și-o va întemeia.

59

S-ar putea să vă placă și