Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRAREA 2

Să se stabilească protocolul de aterizare pentru aeronava din lucrarea nr. 1, pe o structură


aeronautică caracterizată prin PCN-ul precizat, în două ipoteze de lucru și anume:

- Încărcarea la 𝑚 + 20% ∗ (𝑀 − 𝑚) = 122,60 + 20% ∗ (264,40 − 122,60) =


150,96𝑡
- Încărcarea la 𝑚 + 70% ∗ (𝑀 − 𝑚) = 122,60 + 70% ∗ (264,40 − 122,60) =
221,86 𝑡

Lucrarea va cuprinde:

a. Calculul valorilor ACN pentru cele două ipoteze pentru tipul de avion considerat;
b. Descrierea etapelor de parcurs pentru verificarea autorizației de aterizare, conform
notelor de curs (inclusiv calculul 𝑃0 ).

Tip avion: DC 10-40

Avion: DC 10-40 – plin 𝑀 = 264,40 𝑡

- Gol 𝑚 = 122,60 𝑡

Tipul de structură

Flexibilă Rigidă
A B C D A B C D
48 53 65 86 47 55 66 76
18 19 21 27 18 19 22 26

R – structură rigida;

B – rezistență medie 8< CBR<13;

W – fără limită de presiune;

T – determinare prin calcul;

Tip aeronavă DC 10-40;

PCN – 35/R/B/W/T
a. Calculul valorilor ACN pentru cele două ipoteze pentru tipul de avion considerat:

Încărcarea la 𝑚 + 20% ∗ (𝑀 − 𝑚) = 150,96 :

(264,40 − 122,60) …………….. 53-19

(264,40 − 150,96) ..…………….53 - x

141,8∗34
→x = 53 − 113,44 = 10,5 →ACN (150,96) = 10,5

Încărcarea la 𝑚 + 70% ∗ (𝑀 − 𝑚) = 221,86 :

(264,40– 122,60) ……………..53-19

(264,40– 221,86)..…………….53 - x

41,8∗34
→x = 53 − 141.8 = 41.8 →ACN (221,86) = 41.8

b. Descrierea etapelor de parcurs pentru verificarea autorizației de aterizare, conform


notelor de curs (inclusiv calculul 𝑃0 )

Pentru ipoteza 1 de calcul, 𝐴𝐶𝑁 (150,96) = 10,5 < 𝑃𝐶𝑁 = 40

În situația cea mai simplă, 𝐴𝐶𝑁 < 𝑃𝐶𝑁, iar admisibilitatea este imediată, fără niciun
fel de condiții (cu excepția celei referitoare la presiunea pneurilor).

Pentru ipoteza 2 de calcul, 𝐴𝐶𝑁 (221,86 ) = 42.8 > 1,05 ∗ 𝑃𝐶𝑁 = 1,05 ∗ 45 =
47.25 = 48

ACN > 1,05*PCN (pentru structuri rigide)


În această situație, dacă valoarea PCN are codul U (experiență), accesul aeronavei
respective va fi refuzat, cu excepția situațiilor de urgență.

În aceeași situație, dacă valoarea PCN are codul T (tehnic), trebuie analizată sarcina
adminisibilă P0 pentru tipul de avion, sarcină calculată cu relația:

(𝑃𝐶𝑁 − 𝐴𝐶𝑁𝑚𝑖𝑛 )
𝑃0 = 𝑚 + (𝑀 − 𝑚) ∗ ⇒ 𝑃0
(𝐴𝐶𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝐶𝑁𝑚𝑖𝑛 )
(42 − 10,5)
= 122,60 + (264,402 − 122,60) ∗ ⇒ 𝑃0 = 265.30
(41.8 − 10,5)

𝑃′ ≤ 1.1 ∗ 𝑃0 ⇒ 54,65 ≤ 1,1 ∗ 423,52 ⇒ 54,65 ≤ 465,88

Sarcina admisibilă 𝑃0 este comparată cu sarcina reală ponderată 𝑃′ :

- Dacă 𝑃′ ≤ 1.1 ∗ 𝑃0 – avionul poate fi acceptat sub rezerva respectării regulii celor 5%
- Situație valabilă în cazul de mai sus
- Dacă 1.1 ∗ 𝑃0 < 𝑃′ < 1.5 ∗ 𝑃0 - trebuie calculat traficul total echivalent zilnic suportat
de structură, 𝑇 ′ :
- Dacă 𝑇 ′ > 10 mișcări echivalente pe zi, accesultrebuie refuzat, cu excepția
situațiilor în care se acceptă uzura accelerată a structurii;
- Dacă 𝑇 ′ ≤ 10 mișcări echivalente pe zi, accesulpoate fi permis cu o
frecvență limitată;
- Dacă 𝑃′ > 1.5 ∗ 𝑃0 – accesul este refuzat, cu excepția situațiilor de urgență.
Pentru a primi autorizație se vor face următorii pași: Verificarea presiunii în pneuri 𝑞 ≤
𝑞0 , calculul valorii ACN a avionului 𝐴𝐶𝑁 > 1,1 ∗ 𝑃𝐶𝑁 (𝐶𝑂𝐷 𝐹), modul de evaluare a valorii
ACN, COD T, calculul sarvinii admisibile 𝑃0 și a sarcinii reale 𝑃′ a avionului 𝑃′ ≤ 1.1 ∗ 𝑃0 ,
𝑁 ′ ≤ 0.05 ∗ 𝑁𝑟 , calculul traficului existent total 𝑇 ′ , mișcări pe zi 𝑇 ′ ≤ 10 𝑚𝑖ș𝑐/𝑧𝑖.
Verificarea presiunii in pneuri

q≤q0

Calcului valorii ACN a avionului

ACN > 1,05 PCN

Modul de evaluare a calorii ACN

COD T

Calculul sarcinii admisibile Po so a sarcinii reale P’ a avionului

P’≤1,1 P0

n>0,05 Nr N’≤0,05Nr

Calculul traficului existent total T’, miscari pe zi

T’≤10 Misc/zi