Sunteți pe pagina 1din 9

S.C BMT S.R.L PROCEDURA DE SISTEM Ediţia:1/15.01.

2018
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Revizia:0/17.01.2018
Exemplar Nr.: 1
Cod : PS-05 Pagina :

Procedura de sistem:
Controlul produsului neconform

Intocmit Verificat Aprobat

Nume BUTNARU Mihaela

Semnatura

Data

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume BUTNARU
Prenume Mihaela
Data: 30.10.2018
S.C BMT S.R.L PROCEDURA DE SISTEM Ediţia:1/15.01.2018
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Revizia:0/17.01.2018
Exemplar Nr.: 1
Cod : PS-05 Pagina :

LISTA DE DIFUZARE

Compartiment Numele si prenumele Semnatura Data

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume BUTNARU
Prenume Mihaela
Data: 30.10.2018
S.C BMT S.R.L PROCEDURA DE SISTEM Ediţia:1/15.01.2018
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Revizia:0/17.01.2018
Exemplar Nr.: 1
Cod : PS-05 Pagina :

INDICATORUL REVIZIILOR

Editia Revizia Numarul Numele si prenumele Semnatura Data


paginii/paragraful persoanei care a introdus revizuirii
revizuit modificarile in procedura

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume BUTNARU
Prenume Mihaela
Data: 30.10.2018
S.C BMT S.R.L PROCEDURA DE SISTEM Ediţia:1/15.01.2018
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Revizia:0/17.01.2018
Exemplar Nr.: 1
Cod : PS-05 Pagina :

1. SCOP Procedura stabileşte metodele de ţinere sub control, identificarea, izolarea şi urmărirea
produselor/serviciilor neconforme.

2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplicã în toate entităţile funcţionale şi de producţie


ale organizaţiei, implicate în realizarea şi comercializarea produselor/serviciilor.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Definiţii Se aplică definiţiile din standardul SR EN ISO 9000:2000, explicatiile din SR EN
ISO 9001:2015 precum si urmatoarele definitii:

3.1.1. Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte. NOTA 1: Neconformitatile se clasifica in


cadrul SMC in functie de cerintele neindeplinite care le-au generat. NOTA 2: Neefectuarea unei
verificari/inspectii planificate, neexecutarea unor operatii sau un produs a carui caracteristica
masurata depaseste limitele impuse sunt considerate neconformitati ale calitatii.

3.1.2. Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei
situatii nedorite.

3.1.3. Corectie: actiune care are ca scop inlaturarea unei neconformitati detectate, care poate fi
intreprinsa impreuna cu o actiune corectiva.

3.1.4. Actiune preventiva: actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati,
defecte sau a altor situatii nedorite, posibile, in scopul prevenirii aparitiei acestora;

3.2 Abrevieri

SMC - Sistemul de management al calitatii

RMC - Reprezentantul managementului pentru calitate

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume BUTNARU
Prenume Mihaela
Data: 30.10.2018
S.C BMT S.R.L PROCEDURA DE SISTEM Ediţia:1/15.01.2018
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Revizia:0/17.01.2018
Exemplar Nr.: 1
Cod : PS-05 Pagina :

RSMC - Responsabil cu SMC/Sef compartiment managementul calitatii

FU - Fişă de urmărire

NIR/NRCD - Notă internă de recepţie/Nota de receptie si constatare diferente

PV - Proces verbal

EO - Entitate organizatorica

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ/CONEXE

• SR EN ISO 9000:2008: Sisteme de managementul calităţii. Principii şi vocabular

• SR EN ISO 9001:2015: Sisteme de managementul calităţii. Cerinţe

5. DESCRIERE PROCEDURĂ

5.1 Identificarea neconformităţilor Neconformităţile pot fi identificate de executant (autocontrol)


sau de maistru.

Etapele în care se pot identifica neconformităţile:

• La primirea materiilor prime, reperelor, subansamblurilor, materialelor si produselor

• În cursul producţiei/prestării serviciului

• La inspecţiile şi încercările pe flux şi finale

5.2 Izolarea produselor neconforme Produsele neconforme identificate la primire, se ţin în


magazia de tranzit sau în locurile special amenajate în acest scop, având ataşată eticheta
PRODUS NECONFORM. Produsele neconforme, identificate în cursul producţiei/prestării
Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat
Nume BUTNARU
Prenume Mihaela
Data: 30.10.2018
S.C BMT S.R.L PROCEDURA DE SISTEM Ediţia:1/15.01.2018
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Revizia:0/17.01.2018
Exemplar Nr.: 1
Cod : PS-05 Pagina :

serviciului, la inspecţiile şi încercările pe flux şi finale, se izolează de celelalte produse în spaţii


special amenajate în acest scop si li se ataşează eticheta PRODUS NECONFORM

În cazurile excepţionale, în care remedierea nu se poate efectua imediat, se completează eticheta


REŢINUT şi se ataşează produsului.

Completarea etichetei PRODUS REŢINUT se face într-un singur exemplar de către şeful
EO/maistru care a identificat neconformitatea, după caz, astfel:

1. Numarul lotului/sublotului din care face parte produsul neconform

2. Numărul comenzii interne

3. Numărul fişei de urmărire

4. Denumirea produsului

5. Numărul de desen al produsului

6. Cantitatea

7. Codul

l 8. Numele şi prenumele persoanei care a completat eticheta

9. Semnătura persoanei care a completat eticheta

10. Data întocmirii

11. Codul echipei implicate

12. Numele şi prenumele şefului EO

13. Semnătura şefului EO

14. Data luării la cunoştinţă

15. Cerinţa din documentaţie

16. Neconformitatea identificată


Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat
Nume BUTNARU
Prenume Mihaela
Data: 30.10.2018
S.C BMT S.R.L PROCEDURA DE SISTEM Ediţia:1/15.01.2018
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Revizia:0/17.01.2018
Exemplar Nr.: 1
Cod : PS-05 Pagina :

Produsele neconforme identificate în faza de expediere, se reţin in spaţiile de depozitare şi li se


ataşează eticheta PRODUS REŢINUT până la eliminarea neconformităţilor.

5.3 Tratarea produselor neconforme

Produsele neconforme identificate în toate fazele procesului de producţie/prestare servicii se


tratează conform prezentei proceduri, punctului 5.3.

Controlul proceselor şi instrucţiunilor de lucru specifice. Atunci când se constată servicii


neconforme se întrerupe derularea activităţii până la eliminarea neconformităţii şi a cauzei care
le-a generat.

5.4 Evidenţa aplicării acţiunilor corective

Acţiunile corective stabilite se consemnează, după caz, în Fişa de neconformitate/observatie,


Fişele de urmărire, Notele de recepţie, Actele de constatare, Procesele verbale şi REGISTRUL
DE EVIDENTA NECONFORMITATI de către şeful EO/maistru /gestionar.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1 Directorul general/directorul de resort Asigură resursele necesare ţinerii sub control a
produselor/serviciilor neconforme.

6.2 RMC Identifică neconformităţile cu ocazia auditului. Actualizează corespunzător


documentaţia SMC cu modificările rezultate din acţiunile corrective şi preventive.

6.3 Şef EO/Şeful atelierului de producţie, gestionarul Răspund de păstrarea produselor


neconforme şi a documentelor de însoţire (etichete, PV, FU) şi de izolarea produselor
neconforme pe parcursul remedierii lor. Întocmesc şi distribuie documentele necesare înlăturării
neconformităţii (FU, act de constatare, etichete, însemnări în registre de evidentă, etc.). Urmăresc
aplicarea acţiunilor corective.

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume BUTNARU
Prenume Mihaela
Data: 30.10.2018
S.C BMT S.R.L PROCEDURA DE SISTEM Ediţia:1/15.01.2018
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Revizia:0/17.01.2018
Exemplar Nr.: 1
Cod : PS-05 Pagina :

7. ÎNREGISTRÃRI ŞI ANEXE

7.1 Eticheta PRODUS NECONFORM ANEXA 1.

7.2. REGISTRUL DE EVIDENŢĂ NECONFORMITÃŢI

Anexa 1:

Produs neconform

Anexa 2:

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume BUTNARU
Prenume Mihaela
Data: 30.10.2018
S.C BMT S.R.L PROCEDURA DE SISTEM Ediţia:1/15.01.2018
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Revizia:0/17.01.2018
Exemplar Nr.: 1
Cod : PS-05 Pagina :

Nr Denumire Data şi Persoana Cauzele şi Persoanele Data şi


crt produs locul care a modul de responsabile modul de
neconform depistării depistat tratare a pentru finalizare
produsului produsul neconformităţii finalizare tratare
neconform neconform măsuri de produs
corecţie, neconform
acţiuni
corective şi
preventive
1
2
3

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume BUTNARU
Prenume Mihaela
Data: 30.10.2018

S-ar putea să vă placă și