Sunteți pe pagina 1din 1

Determinarea umidităţii făinii

INSTITUTUL ROMÂN DE STANDARD DE STAT STAS 90-88


STANDARDIZARE FĂINA DE GRÂU Înlocuieşte STAS 90-77
Determinarea umidităţii
Clasificarea alfanumerică
N 31

1. Generalităţi
Umiditatea se determină prin:

- metoda prin uscare la etuvă;


- metoda cu termobalanţa (electrometric);
- metoda cu umidometrul electronic.
Determinarea umidităţii prin uscare la etuvă se face în modul descris mai jos.
2. Principiul metodei
Se determină pierderea de masă prin încălzire în etuvă la 130±2oC, timp de 60 de minute.
3. Aparatură
Balanţă analitică, etuvă electrică termoreglabilă, fiole de cântărire cu capac (de preferinţă din
aluminiu), exicator cu clorură de calciu.
4. Mod de lucru
Într-o fiolă de cântărire de sticlă sau de aluminiu, de formă joasă (diametrul de 5-6 cm şi înălţimea
de circa 3 cm), cu capac, adusă în prealabil la masă constantă (prin încălzire la 130 ± 2°C), cu precizie de
0,001 g, se cântăresc cu aceeaşi precizie, circa 5 g făină.
Fiola, cu făina întinsă în strat uniform, se introduce descoperită, cu capacul alături, în etuva încălzită
în prealabil la 130 ± 2°C. Se menţine în etuvă la 130 ± 2°C, timp de
60 minute. Fiola se acoperă cu capacul se scoate din etuvă şi se introduce, pentru răcire până la
temperatura mediului ambiant (30-60 minute), într-un exicator cu clorură de calciu anhidră.
După răcire fiola se cântăreşte cu precizie de 0,001g.
Observaţie: În caz de litigiu toate cântăririle se fac cu precizie de 0,0002g.
Se efectuează două determinări din aceeaşi probă pentru analiză.
5. Calculul şi exprimarea rezultatelor

în care:
m - masa fiolei goale (tara), în g;
m1 -masa fiolei cu proba de făină, înainte de uscare, în g;
m2 -masa fiolei cu proba de făină, după uscare, în g.
Rezultatul se exprimă cu o zecimală.
Ca rezultat se ia media aritmetică a celor două determinări, dacă sunt îndeplinite condiţiile de
repetabilitate.
6. Repetabilitate
Diferenţa între rezultatele a două determinări paralele, efectuate de acelaşi operator, în acelaşi
laborator, din aceeaşi probă, nu trebuie să depăşească 0,3 g umiditate la 100 g probă.