Sunteți pe pagina 1din 8

TESTUL GOODENOUGH (omuleţul)

Material: Sunt necesare o foaie (hârtie albă) şi un creion.


Tehnica: Tu vei desena pe foaie un om. Desenează cât mai frumos poţi tu. Nu
pierde timpul şi desenează cât mai bine. Copilul poate fi încurajat, spunându-i-se că este
bine, dar în nici un caz nu trebuie influenţat.

Proba poate fi dată colectiv. În acest caz, trebuie luate măsuri speciale de
precauţie, pentru a se evita copierea. Este de cea mai mare importanţă să se evite orice
sugestie (să nu fie la îndemână cărţi, ilustraţii, gravuri, etc.).
La orice întrebare se răspunde invariabil: Fă cum vrei tu.

Cotare:
a) Categoria A
În această categorie se plasează oamenii nerecognoscibili. Dacă desenul constă
dintr-o simplă mâzgălitură, fără scop, desenul este cotat A. Dacă liniile au o anumită
alură, par să fi fost ghidate într-o manieră similară. Adesea, mai multe din aceste forme
sunt cuprinse într-un singur desen. În acest caz, este bine să se ceară explicaţii copilului.
Examinatorul poate uneori să descopere că un astfel de desen aparţine, mai degrabă,
categoriei B decât A.
Când se interoghează copilul în legătură cu desenul său, trebuie să se evite să i se
sugereze răspunsul ce se aştepta de la el.
După ce i se laudă desenul, i se spune: Acum vorbeşte despre desenul tău; ce sunt
acestea pe care le-ai desenat? Dacă nu răspunde, i se arată un detaliu şi i se spune: Ce
este acesta? Dacă şi acum este incapabil să răspundă sau dacă el numeşte o parte Un
om, desenul va fi cotat în categoria B.

b) Categoria B
Cuprinde desenele care pot fi recunoscute ca tentative de reprezentare a corpului
uman, oricât de grosolane ar fi ele. Fiecare din cele 50 de elemente este cotat 1 sau 0.

1. Capul este prezent


Orice modalitate de a reprezenta capul trebuie admisă. Dacă nu există un contur
figurând capul, nu se poate lua în consideraţie.

2. Picioarele sunt prezente


Se admite orice modalitate în care apare clar intenţia de a reprezenta picioarele.
Numărul trebuie să fie corect: două în desenul din faţă sau unul în desenul din profil. Un
baston grosolan desenat indică intenţia copilului de a desena un al doilea picior. Dacă un
ciot de picior este desenat, se consideră că desenul conţine două picioare. Pe de altă
parte, întâlnim desene cu trei sau mai multe picioare. Atunci se cotează cu 0.
Un picior cu două labe, caz rar, se notează cu 1 punct.
Când picioarele sunt ascunse de rochie (haine) se dă totuşi 1 punct dacă
extremităţile sunt desenate.
3. Braţele sunt prezentate
Degetele singure nu sunt suficiente, dar se acordă 1 punct dacă copilul a lăsat un
spaţiu între degete şi corp. Numărul braţelor trebuie să fie corect: 2 în desenul din faţă şi
1 din profil.

4. Trunchiul este prezent


Orice indicare netă a trunchiului, chiar dacă este vorba de o linie dreaptă, trebuie
cotată pozitiv. O singură formă între cap şi picioare este întotdeauna considerată ca fiind
un trunchi.
Un rând de nasturi, mergând de la cap şi până la picioare, se cotează 0 pentru
trunchi şi 1 punct pentru haină, dacă linia transversală nu a fost traversată pentru a
indica separarea trunchiului de picioare.

5. Înălţimea trunchiului este superioară lăţimii


Dacă cele două dimensiuni sunt egale sau dacă diferenţa nu este uşor sesizabilă,
cota este 0.
De multe ori diferenţa poate fi sesizată cu ochiul liber. Dacă trunchiul nu este
reprezentat prin două dimensiuni, cota este 0.

6. Umerii net indicaţi


Un trunchi perfect pătrat sau dreptunghiular nu poate fi cotat, dar se dă un punct,
dacă colţurile sunt rotunjite.
Dacă liniile ce formează conturul părţii superioare a trunchiului sunt divergente la
baza gâtului pentru a indica curbura pieptului se acordă un punct.

7. Braţele şi picioarele sunt ataşate unui punct oarecare al trunchiului


Braţele trebuie să fie ataşate la gât sau la joncţiunea cap-trunchi, când este omis.
Dacă trunchiul este omis, cota este 0.
Dacă picioarele sunt ataşate în altă parte decât la trunchi, fără nici o legătură cu
punctul de ataşare a braţelor – 1 punct.
Dacă un braţ sau un picior este omis, fie că este un desen din faţă, fie că este un
desen din profil, poate fi acordat un punct pe baza membrului reprezentat, dar dacă cele
două braţe sau cele două picioare sunt ataşate în altă parte, cota este 0.
Când braţele sunt ataşate la picioare, între degete şi corp, se acordă 0 puncte.
Numărul braţelor trebuie să fie corect: două în desenul din faţă şi unul din profil.

8. Braţele şi picioarele sunt ataşate la locul potrivit


În desenele din faţă, unde umerii sunt net ridicaţi, punctul de ataşare să fie exact
la umeri. Dacă umerii nu sunt indicaţi, punctul de ataşare trebuie să fie exact unde ar fi
trebuit să fie indicat printr-un punct situat aproximativ pe linia mediană a trunchiului, la
o mică distanţă de gât.

9. Gâtul prezent
Orice indicaţie netă a gâtului – 1 punct.
O simplă juxtapunere a capului pe trunchi – 0 puncte.
10.Conturul gâtului
Gâtul trebuie să formeze o linie continuă cu conturul capului şi trunchiului.

11. Ochii prezenţi


Unul sau doi ochi trebuie desenaţi. O simplă trăsătură, vagă chiar, va primi
punctul.

12.Nasul este prezent


În desenul din profil, nasul trebuie să se diferenţieze de frunte şi de bărbie.

13.Gura este prezentă


Dacă un singur element a fost desenat în plus de ochi, adesea este imposibil să se
determine dacă este vorba de gură sau de nas. Deoarece cotarea este aceeaşi, este
indiferent dacă punctul se acordă pentru gură sau nas.

14.Nasul şi gura sunt prezentate în două dimensiuni


În desenul din faţă, orice prezentare în două dimensiuni care se apropie de
adevărata formă a nasului este acceptată.
Pentru gură, linia de despărţire a buzelor – 1 punct.
În profil, nasul este diferenţiat de frunte şi de buza superioară.

15.Nările sunt prezente


În desenele din profil, se acordă punct dacă linia ce descrie nasul se întinde către
interior, deasupra buzei superioare – 1 punct.

16.Părul este prezent


O mâzgălitură deasupra capului, figurează adesea părul – 1 punct.

17.Părul este bine plasat


Este vorba de părul ce nu pătrunde în interiorul conturului capului – 1 punct.

18.Veşmintele sunt prezente


O serie de linii verticale şi orizontale indicând o ţesătură primeşte 1 punct.
Nasturii, fără nici o indicaţie de veşmânt, nu primesc cotă.

19.Dacă părţi ale veşmintelor sunt prezente


Ex.: pălăria, pantalonii.
Dacă apar părţi de veşmânt care acoperă corect o parte a corpului – 1 punct.
O pălărie care are numai o singură atingere cu vârful capului – 1 punct.
Dacă apar nasturii, fără altă indicaţie de veşmânt – 1 punct.

20.Desenul complet al veşmântului


Desenul nu trebuie să fie transparent. Trebuie reprezentate mânecile şi pantalonii.

21.Patru articole vestimentare sunt bine reprezentate


Articolele trebuie să figureze în lista următoare: pălărie, pantaloni, veston,
cămaşă, guler, cravată, centură, bretele.
Pantofii trebuie să apară cu câteva detalii: şireturi; vârf; linie dublă pentru toc.
Cămaşa şi vestonul trebuie reprezentate cu mâneci; buzunarele şi reverele să fie
distincte.
Important: cele patru elemente să aibă semnele lor constructive.

22.Costum complet
Oricare ar fi costumul trebuie să fie complet în toate detaliile esenţiale şi să nu se
nască nici o confuzie a elementelor cu care îl comparăm – 1 punct.

23.Degetele sunt prezente


Ele trebuie să figureze la cele 2 mâini dacă ambele sunt reprezentate – 1 punct.
Numărul degetelor este de mică importanţă.

24.Numărul corect de degete


Trebuie câte 5 degete la fiecare mână. În cazul în care cele două mâini sunt
reprezentate, dar una din ele este parţial ascunsă, punctul trebuie acordat pe baza mâinii
complet reprezentate.

25.Detalii complete (vizibile) ale degetelor


Degetele trebuie reprezentate în cele două dimensiuni: L şi h.

26.Opozabilitatea degetului mare


Punctul este acordat dacă degetul mare este mai scurt decât oricare alt deget şi
dacă unghiul dintre degetul mare şi index este de cel puţin 2 ori mai mare ca cel dintre
alte două degete.

27.Linia este distinctă de degete şi de braţe


Se acordă punctul dacă partea superioară a mâinii este vizibilă deasupra
buzunarelor.

28.Încheietura braţelor
Se punctează dacă se desenează cotul şi umărul. Ele trebuie să fie evidente. Un
braţ care se îndreaptă pur şi simplu în jos, nu se punctează.

29.Încheieturile picioarelor
Sunt reprezentate genunchiul sau şoldul – 1 punct.

30.Proporţia capului
Suprafaţa capului nu trebuie să depăşească 1/2 din cea a trunchiului, nici să fie
mai mică decât 1/10 faţă de această suprafaţă.

31.Proporţia braţelor
Trebuie să ie la fel de lungi ca şi trunchiul sau puţin mai lungi, dar să nu atingă
genunchiul.

32.Proporţia picioarelor
Să nu fie nici scurte, dar nici de 2 ori trunchiul.
33.Proporţia picioarelor (labele)
Să fie redate în două dimensiuni, lungimea mai mare decât lăţimea. La desenele
din faţă se dă punct pentru laba redată în perspectivă.

34.Dubla dimensiune a braţelor şi picioarelor


Trebuie reprezentate prin 2 dimensiuni, chiar dacă laba mâinii şi a piciorului sunt
reprezentate prin linii.

35.Prezenţa călcâiului
Orice reprezentare primeşte punct. De asemenea, dacă la desenul din faţă piciorul
este redat în perspectivă.

36.Coordonarea conturului general


Liniile să fie ferme, să se întâlnească punctele de încheieturi, fără să se încarce
desenul cu multe linii şi multe detalii.

37.Coordonarea articulaţiilor
Se dă punct dacă s-a dat şi la 36.

38.Coordonarea corpului
Conturul corpului să nu prezinte inegalităţi.

39.Coordonarea trunchiului
Conturul trunchiului să nu prezinte inegalităţi.

40.Coordonarea braţelor şi picioarelor


Să fie în două dimensiuni, fără tendinţa de îngustare la locul de joncţiune cu
trunchiul.

41.Coordonarea părţilor corpului


Trebuie să fie simetrice din toate punctele de vedere.

42.Prezenţa urechilor
Înălţimea să fie sensibil mai mare decât lungimea; trebuie plasate către mijlocul
corpului (văzut din profil). Pentru inversarea pavilionului nu se acordă punct.

43.Detalii ale ochilor (gene, sprâncene)


Reprezentare printr-o linie deasupra ochilor – 1 punct.

44.Prezenţa pupilei
Dacă sunt 2 ochi, pupila trebuie să fie prezentă la amândoi ochii.

45.Proporţia ochilor
Măsura orizontală să fie mai mare decât cea verticală; condiţia să fie îndeplinită
de ambii ochi.
Chiar dacă în profil ochiul apare sub formă de cerc - se dă punctul.
46.Privirea
În profil, ochiul trebuie desenat în perspectivă sau cu pupila plasată în partea
dinainte a ochiului.

47.Prezenţa bărbiei şi a frunţii


În desenul din faţă să se lase o distanţă suficientă care să marcheze fruntea şi
bărbia. Pentru a i se da punct, în profil trebuie să se vadă conturul lor.

48.Relieful bărbiei
Bărbia să fie net distinctă de baza inferioară.

49.Profilul
Capul, trunchiul şi braţele trebuie să fie reprezentate în profil, nasturii să nu fie
deplasaţi de la centru către latura desenului, să nu existe transparenţă corporală.

50.Silueta
Trebuie să fie reprezentată din profil fără eroare sau transparenţă corporală,
numai forma ochiului poate fi ignorată

Etalonare:
Categoria A
1. Omuleţul este de nerecunoscut (mâzgălitură) 0
Există un control şi o ordonare a liniilor (cerc, triunghi,
2.
dreptunghi, pătrat, spirală) 1
Dacă elementele sunt recunoscute ca părţi ale corpului, se integrează la categoria
B.

Categoria B
1. Prezenţa capului 1
2. Prezenţa picioarelor – două când e în faţă şi unul când e în profil 1
Prezenţa braţelor, chiar dacă degetele nu sunt evidente sau dacă
3
este lăsat un spaţiu între ele şi corp 1
4 a) Prezenţa trunchiului 1
b) Lungimea mai mare decât lăţimea trunchiului 1
c) Indicarea umerilor 1
5 a) Braţele şi picioarele tangente la corp 1
b) Braţele şi picioarele ataşate deşi incorect 1
6 a) Prezenţa gâtului 1
b) Conturul gâtului este o linie continuă între trunchi şi cap 1
7 a) Prezenţa ochilor (unul din profil) 1
b) Prezenţa nasului 1
c) Prezenţa gurii 1
d) Nasul şi gura sunt reprezentate corect, indicarea bazelor
(indicarea prin două trăsături) 1
e) Prezenţa nărilor 1
8 a) Prezenţa părului 1
b) Părul bine plasat, dar capul să nu fie văzut prin intermediul
transparenţei 1
a) Prezenţa hainelor, prima manifestare a veşmintelor sunt nasturii.
9
Se admite şi o simplă haşurare 1
b) lipsa transparenţei şi din două părţi ale veşmintelor (două
elemente vestimentare) 1
c) desenul complet al veşmintelor 1
d) Patru articole vestimentare bine marcate (pălărie, vestă, cravată,
nasturi, pantaloni, etc.) 1
e) costumul perfect, fără defecte (prezenţa şi a manşetelor) 1
10. a) Prezenţa degetelor 1
b) Numărul corect al degetelor 1
c) Detalii corecte ale degetelor 1
d) Poziţia policelui 1
e) Evidenţierea palmei (a mâinii) între degete şi braţe 1
11. a) Braţe articulate la umeri, la coate 1
b) Articularea gambelor la genunchi şi la coapse (la unul dintre ele
sau la ambele) 1
a) Proporţia capului (mai mic decât 1/2 din trunchi şi mai mare de
12
1/10 din corp) 1
b) Proporţia braţelor (egale în lungime cu trunchiul sau cel puţin
mai lung, dar să nu atingă genunchiul) 1
c) Proporţia gambelor (inegale în lungime cu corpul sau puţin mai
scurte) 1
d) Proporţia picioarelor (lungimea lor să fie mai mare decât lăţimea
şi mai mică decât înălţimea corpului, să nu depăşească dublul
gambei) 1
e) Prezenţa a două gambe şi a două braţe (articularea mâinii şi a
picioarelor) 1
13. Prezenţa călcâiului 1
14. a) Coordonarea motrică a conturului 1
b) Coordonarea motrică a articulaţiilor 1
c) Coordonarea motrică a articulaţiei capului 1
d) Coordonarea motrică a braţelor şi gambelor 1
e) Coordonarea motrică a fizionomiei 1
f) Coordonarea motrică a articulaţiei trunchiului 1
15. a) Prezenţa urechilor 1
b) Poziţia şi proporţia corectă a urechilor 1
16. a) Detalii oculare: gene, sprâncene 1
b) Detalii oculare: pupile 1
c) Detalii oculare: proporţia ovală a orbitei 1
d) Detalii oculare: strălucirea lor 1
17. a) Prezenţa bărbiei şi frunţii 1
b) Bărbia net distinctă faţă de baza inferioară 1
18. a) Capul, trunchiul şi picioarele din profil 1
b) Profilul perfect (fără transparenţă sau poziţia greşită a
membrelor) 1

Etalonul testului
Vârsta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Puncte 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50

Semnificaţia Q. I.
Pentru a stabili Q. I. se determină vârsta reală. Se consideră de 6 ani, copilul care
se află între 5 ani, 6 luni şi o zi şi 6 ani, 5 luni şi 29 de zile.

EM – 10 * 100
Q. I. =
EC * 11

140 = Inteligenţă f. superioară


120 – 138 = Inteligenţă superioară
110 – 119 = Inteligenţă lejer superioară
90 – 109 = Inteligenţă mijlocie (normal)
80 – 89 = Încetineală intelectuală
70 – 79 = Zona marginală a normalului
69 = Graniţa inferioară a normalităţii
50 – 68 = Debilitate mintală
49 – 20 = Imbecilitate
sub 20 = Idioţie