Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si Prenumele Data Semnatura

Intocmit
Aprobat
Controlat
Foaie de manevra
de EXECUTIE Nr. …………..
COORDONARE
Tema ……………………………………………………………………………………………..
Scopul ……………………………………………………………………………………………...
S.O.I. ………………………………………………………………………………………………

A. Nume si Prenume, semnatura B. Numele si Prenume, semnatura


R.M.C.
R.M.E.
E.M (T.I.F.)
T.C.A.
Data executuei
Ora minut A. DESFASURAREA MANEVREI
Dispus Confirm Nr.
execut. execut. crt
A MENTIUNI ASUPRA DESFASURARII MANEVRELOR B