Sunteți pe pagina 1din 7

SC ROMSTRADE SRL

Elaborat: Aprobat:
Adrian NICULESCU Nelu IORDACHE

Reprezentant management Presedinte

Data aprobării: 10.05.2004

Procedură de Lucru

AMPLASAREA STÂLPILOR DE GHIDARE


ŞI A PARAPETELOR LA DRUMURI

Cod: P-25
Ediţia: 1
Standard de referintă: ISO 9001:2000
Data intrării în vigoare: 11.05.2004
Nr. exemplar:

EVIDENŢA REVIZIILOR
Nr. revizie 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pagini 8 8
Data 10.05.2004
L.S. --- ---
SC ROMSTRADE SRL
Amplasarea stâlpilor de ghidare şi a parapetelor la drumuri Cod: P-25

1. SCOP ŞI DOMENIU
1.1. Prezenta procedura de lucru are ca scop stabilirea prescriptiilor generale de amplasare
a stilpilor de ghidare si a parapetelor pentru sporirea sigurantei circulatiei pe drumuri.
1.2. Procedura se aplica la drumurile publice precum si la drumurile de exploatare care au
sau pe care urmeaza a se executa imbracaminti bituminoase, din beton de ciment sau
pavaje.
1.3. Prezenta procedura este aplicabila tuturor santierelor ROMSTRADE SRL, care
monteaza stilpi de ghidare si parapeti la drumuri.
1.4. Prezenta procedura nu se aplica la strazi, autostrazi si poduri.

2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1. STAS 1948/1-1991
2.2. Caiete de sarcini (specificatii tehnice)
2.3. Proiecte de executie

3. RESPONSABILITĂŢI
3.1. Seful de santier
3.1.1. Are responsabilitatea asigurării măsurilor organizatorice şi tehnologice pentru
respectarea prevederilor prezentei proceduri.
3.1.2. Are responsabilitatea bunei executii a lucrarilor de montare a stilpilor de ghidare si
parapetilor
3.1.3. Are responsabilitatea păstrarii evidenţei zilnice a conditiilor de execuţie a lucrărilor de
montare
3.2. Seful punctului de lucru
3.2.1. Are responsabilitatea asigurării măsurilor organizatorice şi tehnologice pentru
respectarea prevederilor prezentei proceduri pe aria sa de responsabilitate.
3.2.2. Are responsabilitatea bunei executii a lucrarilor de montare a stilpilor de ghidare si
parapetilor la punctul de lucru.
3.2.3. Are responsabilitatea păstrarii evidenţei zilnice a conditiilor de execuţie a lucrărilor de
montare la punctul de lucru.
3.3. Responsabilul tehnic cu execuţia, atestat M.L.P.A.T.
3.3.1. Are obligaţia de a respecta prevederile prezentei proceduri şi a documentaţiei tehnice
de execuţie, de întocmirea documentelor care atestă calitatea lucrărilor aferente
atribuţiilor sale de serviciu.
3.3.2. Răspunde pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător proiectelor de
execuţie.

Ediţia: 1 Revizia: 1 Data: 10.05.2004 Pag.2/7


SC ROMSTRADE SRL
Amplasarea stâlpilor de ghidare şi a parapetelor la drumuri Cod: P-25
3.4. Responsabilul CQ
3.4.1. Are obligaţia de a verifica prin sondaj:calitatea lucrării executate de formaţia de lucru;

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR.
4.1. Stâlpi de ghidare
4.1.1. Clasificare:
4.1.1.1.Dupa felul materialului de executie
a) tip I – din polistiren
b) tip II – din rasini poliesterice armate cu fibre de sticla
c) tip III – din beton armat sau precomprimat
4.1.1.2.Dupa modul de fixare
a) cu pozitie fixa
b) cu dispozitive care sa permita revenirea la pozitia initiala dupa o eventuala lovire
4.1.2. Amplasare
4.1.2.1.Stâlpii de ghidare se amplaseaza pe drumuri, pentru ghidarea optica a vehiculelor, mai
ales pe timpul noptii, prin dispozitive reflectorizante
4.1.2.2.Stâlpii de ghidare se amplaseaza pe drumuri, cu imbracaminti bituminoase, din beton
de ciment sau pavaje, cu un trafic mediu anual de peste 300 vehicule/ora.
4.1.2.3.Stâlpii de ghidare se amplaseaza pe acostamente, in pozitie verticala, aliniati pe
platforma, la distanta de 0,25m de marginea acesteia astfel incit dispozitivele reflectorizanta
sa fie vizibile din ambele sensuri de circulatie
4.1.2.4.Stâlpii de ghidare se amplaseaza pe ambele parti ale platformei, in toate cazurile cind
nu sunt necesare parapetele. In acest caz, ei se dispun alternativ, de o parte si de cealalta, in
profile transversale diferite (in zig-zag).
4.1.2.5.Stâlpii de ghidare se amplaseaza numai pe o parte a platformei sectorului de drum,
atunci cind pe cealalta sunt necesare parapete.
4.1.2.6.Distanta dintre stâlpii de ghidare se stabileste in functie de clasa tehnica a drumului si
de elementele geometrice ale traseului, conform tabelului 1.
Tabel 1
Elementele geometrice Clasa tehnica a drumului
ale traseului II si III IV si V
Distanta dintre stilpii de ghidare de pe aceeasi
parte a platformei [m]
Aliniamente si curbe cu raze > 1600 m 100 125
Curbe cu raze intre 1001 si 1600 m 75 100
Elementele geometrice Clasa tehnica a drumului
ale traseului II si III IV si V
Distanta dintre stilpii de ghidare de pe aceeasi
parte a platformei [m]

Ediţia: 1 Revizia: 1 Data: 10.05.2004 Pag.3/7


SC ROMSTRADE SRL
Amplasarea stâlpilor de ghidare şi a parapetelor la drumuri Cod: P-25
Curbe cu raze intre 651 si 1000 m 50 75
Curbe cu raze intre 241 si 650 m 25 50
Curbe cu raze intre 96 si 241 m 15 25
Curbe cu raze intre 30 si 95 m 10 15
Curbe cu raze sub 30 m 5 5
Tabel 1 (continuare)

4.2. Parapete
4.2.1. Clasificare:
4.2.1.1.Dupa felul constructiei si comportarea la impactul produs de autovehicule
a) rigide – se executa din beton armat, zidarie de piatra, sau beton simplu si sunt de tip usor,
semigreu, greu, si foarte greu. Aceste parapete se prevad pentru ghidarea optica si
impiedicarea autovehiculelor de a iesi de pe platforma drumului, in anumite limite de viteza,
masa si unghi de lovire, neasigurând alunecarea sau readucerea autovehiculelor pe partea
carosabila.
b) deformabile (glisiere) – se executa din elemente metalice si sunt de tip semigreu, greu si
foarte greu. Acest tip de parapete permit, in general, alunecarea sau ghidarea in lungul lor a
jantei rotii autovehiculului si revenirea acestuia pe partea carosabila.
4.2.2. Criterii de alegere
4.2.2.1.Alegerea tipului parapetelor se face in conformitate cu tabelele 2-5, cu respectarea
reglementarilor tehnice specifice in vigoare. Alegerea tipurilor de parapete, se face in
principal, in functie de:
a) clasa tehnica a drumului
b) configuratia terenului
c) elementele geometrice in plan ale drumului
d) inaltimea rambleurilor sau a zidurilor de sprijin
e) alte conditii locale
4.2.3. Amplasarea parapetelor
4.2.3.1.In profil transversal - parapetele se amplaseaza, in afara latimii platformei sau in
cadrul latimii acostamentelor conform reglementarilor legale in vigoare
4.2.3.2.In plan longitudinal - parapetele se amplaseaza tinând seama de:
a) elementele geometrice ale traseului

b) inaltimea rambleului sau inclinarea versantilor


c) impadurirea terenului inconjurator
d) existenta unor ziduri de sprijin la marginea platformei, spre aval.
e) vecinatatea unor ape
f) vecinatatea altor cai de comunicatie
g) conditii meteo locale nefavorabile (ceturi frecvente)
Ediţia: 1 Revizia: 1 Data: 10.05.2004 Pag.4/7
SC ROMSTRADE SRL
Amplasarea stâlpilor de ghidare şi a parapetelor la drumuri Cod: P-25
h) necesitatea inchiderii perspectivei in exteriorul unor curbe
i) in unele intersectii
4.2.3.3.Amplasarea parapetelor, in cazul cind drumul este in rambleu, se face conform
tabelului 2:
Tabel 2
Elementele geometrice Inaltime Clasa tehnica a drumului
rambleu
ale traseului II si III IV si V
[m] Parapete rigide sau Parapete rigide de
deformabile de tip: tip:
semi greu foarte usor semi greu
greu greu
greu
1 2 3 4 5 6 7 8

Aliniamente si interiorul curbelor 3<h4


cu raza R>250 m 4<h6
h >6
Exteriorul curbelor cu R>250 m si 3<h4
interiorul curbelor cu 125<R250 4<h6
h >6

Exteriorul curbelor cu 125<R250 3<h4


si interiorul curbelor cu R125 m 4<h6
h >6

Exteriorul curbelor cu 30 <R125 1<h2


m 2<h4
4<h6
h >6

Exteriorul curbelor cu R  30 m 1<h2


2<h4
h>4

4.2.3.4.Amplasarea parapetelor, in cazul in care sectoarele de drum sunt prevazute cu ziduri


de sprijin la marginea platformei, spre aval, se face conform tabelului 3

Tabel 3
Elementele geometrice Inaltimea Clasa tehnica a drumului
rambleului
ale traseului II si III IV si V
[m] Parapete rigide sau Parapete rigide de
deformabile de tip: tip:
semi greu foarte usor semi gr
greu greu eu

Ediţia: 1 Revizia: 1 Data: 10.05.2004 Pag.5/7


SC ROMSTRADE SRL
Amplasarea stâlpilor de ghidare şi a parapetelor la drumuri Cod: P-25
1 2 3 4 5 6 7 8

Aliniamente, interiorul curbelor 0,5 < h1  2


de orice raza si exteriorul
2 < h1  4
curbelor cu R  125 m
h1 >4
Exteriorul curbelor cu R < 125 m 0,5 < h1  2
h1 > 2

4.2.3.5.In cazul cind traseului drumului este situat in lungul unui curs de apa sau linga malul
unui lac la o distanta de maxim 10 m de marginea platformei, parapetele se monteaza astfel:
-cind nivelul cursului de apa, calculat pentru un debit maxim, cu o probabilitate anuala de
depasire de 2%, sau cind nivelul apei din lac este < 1,5 m fata de fundul albiei, se ia in
considerare cota de la marginea platformei fata de fundul albiei si se procedeaza, pentru
amplasarea parapetelor, dupa caz, conform tabelelor 2 si 3.
-cind nivelul cursului de apa, calculat pentru un debit maxim, cu o probabilitate anuala de
depasire de 2%, sau cind nivelul apei din lac este > 1,5 m fata de fundul albiei, se ia in
considerare cota de la marginea platformei fata de fundul albiei, se procedeaza, pentru
amplasarea parapetelor, conform tabelului 4:

Tabel 4
Elementele geometrice Clasa tehnica a drumului
ale traseului II si III IV si V
Parapete rigide sau Parapete rigide de tip:
deformabile de tip:
greu foarte greu semigreu greu

Aliniamente, interiorul
curbelor si exteriorul
curbelor cu R > 125 m
Exteriorul curbelor cu
R < 125 m

4.2.3.6.Daca traseul drumului este paralel cu o alta cale de comunicatie (cale ferata sau
drum) situata la nivel superior, pina la maxim 1,0 m, fata de nivelul drumului, la acelasi nivel
sau la nivel inferior si la distanta de maxim 10,0 m (masurata intre marginile adiacente ale
platformelor), se prevad parapete de tip semigreu – la drumurile de clasele II si III si de tip
usor la drumurile de clasele IV si V.

4.2.3.7.Pe portiunile de drum la care in imediata vecinatate a platformei se afla constructii


care pot periclita siguranta circulatiei (de exemplu, pile de pasaje superioare) sau care pot fi
deteriorate datorita iesirii vehiculelor de pe platforma drumului, trebuie sa se prevada
parapete deformabile de tip semigreu, pe drumurile de clasa tehnica II si III si parapete rigide
de tip usor, din beton armat pe drumurile de clasa tehnica IV si V.
4.2.3.8.Lungimile pe care se amplaseaza parapetele trebuie sa depaseasca cu cite 10 m, la
fiecare dintre capete, lungimile care indeplinesc conditiile din tabelele 2-4 sau pe cele de la
4.2.3.6. si 4.2.3.7. Daca sectoarele de drum pe care trebuie montate parapetele sunt situate la
distanta < de 25 m intre ele, se prevad parapete continui.

Ediţia: 1 Revizia: 1 Data: 10.05.2004 Pag.6/7


SC ROMSTRADE SRL
Amplasarea stâlpilor de ghidare şi a parapetelor la drumuri Cod: P-25
4.2.3.9.Sporirea sigurantei circulatiei si asigurarea continuitatii ghidarii laterale, se realizeaza,
la drumurile cu imbracaminti bituminoase, din beton de ciment sau pavaje, prin prevederea la
parapete a unor dispozitve reflectorizante, similare cu cele ale stilpilor de ghidare, montate la
distantele din tabelul 5

Tabel 5
Aliniament si Curbe cu raza de [m]:
Elementele geometrice
curbe cu R>250m
ale traseului 125<R250 30 <R125 R  30
Distanta intre
dispozitivele 18,0 12,0 6,0 3,0 - 4,0
reflectorizante [m]

4.2.3.10.Amplasarea parapetelor pe drumuri de exploatare se face conform prescriptiilor


pentru drumurile de clasa tehnica IV si V.

5. CONTROLUL CALITĂŢII
Cuprinde urmatoarele activitati:
 verificarea calitatii parapetelor/stâlpilor prefabricate/i – conform caietelor de sarcini
ale lucrarii
 verificarea si controlul materialelor utilizate, aprovizionate la santier, daca parapetele
se construiesc in situ
 verificarea executiei parapetelor/stâlpilor – se verifica respectarea prevederilor STAS
1948/1-1991,a celor din caietele de sarcini si a prevederilor prezentei proceduri.
6. RECEPŢIA LUCRĂRII
6.1. Montarea stâlpilor de ghidare si a parapetelor se receptioneaza pe parcurs, pe
tronsoane sau la terminarea lucrarilor de montare.

7. ÎNREGISTRĂRI
7.1. Proces verbal de receptie calitativa.

Ediţia: 1 Revizia: 1 Data: 10.05.2004 Pag.7/7

S-ar putea să vă placă și