Sunteți pe pagina 1din 4

Psihosexualitatea adolescenților

Plan:

1. Tabuul virginității – o analiză a lucrării freudiene.


2. Instrumente de cercetare
3. Analiza calitativă și cantitativă
4. Concluzii

1. Tabuul virginității – o analiză a lucrării freudiene.

După cum arătam, păstrarea virginităţii himenale are o tradiţie străveche. O interpretare
psihanalitică a conceptului a oferit-o S. Freud, în articolul „Tabuul virginităţii” (1918), unde
analizează relaţia (simbolică) dintre virginitate şi teama deflorării. Potrivit lui Freud, această
teamă este inconştientă. Conform lui Freud, virginitatea este o stare provocatoare de stres la
bărbat, care resimte o atitudine contradictorie: să-şi depăşească „teama de castrare” şi faţă de
actul sexual şi să sublimeze această separaţie.
Teama faţă de sexualitatea feminină, atât la bărbat cât şi la femeie, este ilustrată de imaginea
vrăjitoarei care, în cursul secolului al XIX-lea, în mentalul masculin, a prins a fi înlocuită cu
imaginea istericei. Observaţiile clinice arată că frica adolescentei este dată de faptul că îşi dă
seama că, prin actul sexual, poate fi antrenată într-o zonă cu potenţial periculos, asupra căreia
nu-şi mai poate manifesta, pe deplin, controlul. Mai ales că, prin tradiţie, imaginea actului în care
fecioara îşi pierde virginitatea este una în care bărbatul se implică activ, iar ea asistă pasiv. Deşi
uneori se vorbeşte şi despre „dăruirea virginităţii” (către iubit, către soţ), din această perspectivă
virginitatea pare mai curând o valoare despre care fata consimte că i se ia (prin mişcări ce
presupun, dacă nu violenţă, un asediu asupra integrităţii fizice a virginei), nicidecum nu o
dăruieşte. Acest tabu deconspiră teama pe care femeia o resimte în faţa bărbatului, dar şi cea a
bărbatului faţă de femeie, conflictul dintre sexe, teama indusă de secretele pe care fiecare sex le
are faţă de celălalt, teama de a nu se înţelege unul pe celălalt.
Se întâmplă adesea ca, după coit, femeia să-şi strângă partenerul în braţe, ca semn al
satisfacţiei sale (dacă a resimţit-o), a implicării, a dragostei. Însă, de regulă, nu se întâmplă aşa
ceva după primul raport sexual. Dimpotrivă, acest prim raport poate însemna pentru ea decepţie,
risipirea unor iluzii, disconfort sau durere; în orice caz, în marea majoritate dintre cazuri, este
lipsit de satisfacţie sexuală.
Vechi manuale de medicină recomandau ca, pe bază de prescripţie, virgina să ia opiu în caz că
este de părere că nu va putea tolera durerea ruperii himenului.
Există cazuri care arată că, păstrată, virginitatea unei celibatare (înaintând în vârstă), care
presupune, de regulă, lipsa totală de activitate sexuală, ar avea drept consecinţe, pentru unele
femei, semne ale frustrării sexuale precum angoase, depresii, episoade de furie, de resemnare,
scăderea stimei de sine (mai ales dacă femeia este interesată de a avea o relaţie) sau o atenţie
narcisiacă faţă de sine. Resimţind astfel de simptome, sunt femei care, singure, găsesc modalităţi
de a-şi sublima frustrarea sexuală, investindu-şi energia spre alte activităţi care le oferă
satisfacţie (călătorii, muncă, sport etc.), unele însă dăunându-le (alimentaţia în exces).

2. Instrumente de cercetare
Chestionarul Sexualitatea Dvs.
3. Analiza cantitativă și calitativă

Ceea ce este specific adolescentului este criza identittății. O parte a acesteia este oferită
de identitatea sexuală. Or, adolescenta, este preponderent perioada inițierii sexuale, marilor
furtuni emoțional-peiorative și descendența acestora.

În cadrul acestei cercetări ne-am propus să debutăm cu problematica virginității și a


debutului vieții sexuale. Dar, pînă atunci utilizarea instrumentelor psihodiagnostice ne-a permis
schițarea unor mini-profile, elaborat pe un lot experimental de fete cu limitele de vîrstă 15-25 ani
pe care le expun în cele ce urmează:

Instinct sexual

Temperament sexual

0 10 20 30 40

Manifestarea temperamentului sexual

26% 74% 74%


Manifestarea instinctului sexual

30% 70% 70%

Tabelul respectiv denotă manifestarea temperamentului și al instinctului sexual al lotului


studiat.
Temperamentul sexual: granița temperament slab cu trecerea spre temperament mediu
(24,25 – 15-24 – slab temperament indică spre lipsa parțială a comunicării emotiv-afective, cu
sexul opus, o dinamică și energetică moderată. Dacă intepretarea are cadrul respectiv suntem în
măsură să afirmăm: ceea ce este este. Iar ceea ce este ascuns, manifestat latent – instinctul –
opera inconștientă, se manifestă respectiv, nefiind atentat de anumite limite de expresie, 38,625
- instinct sexual obișnuit.
Realizînd un profil diferențiat expunem schematic datele:

Profilul psihosexual

V 4
P 7,85
N 2,72
A 3,64
O 2,94
S 2,27
M 6
H 4,03
E 5,22
Diagrama permite vizualizarea profilului psihosexual al virginelor și manifestarea
elementelor vizate: voeurism, perversiune, narcisism, animalism, poligamie, sadism, masochism,
homosexualism, exhibitionism. Deci, perversiunea (m=7,85), masochismul (m=6) sunt trăsături
forte ale profilului sintetizat expus. Ipotezele referitor la acestea le constituie arialul larg al
fantasmelor de diversă natură, care în lipsa procesului de acting out desfășoară la crearea unor
imagerii mintale complexe.
Trăsăturile slabe sunt sadismul (m=2,27) și poligamia (m=2,92), narcisismul (m=2,72) ca
o expresie antagonică a metaforei castității, fie al stilului educațional promovat în culturile în
care existăm.
Băieții își încep viața sexuală mai precoce comparativ cu fetele, preferă deseori partenere
cu experiență la acest capitol, motivul de baza este curiozitatea, interesul și conformismul față de
grup - a fi in rînd cu băieții. Fetele, invocă ca motiv dragostea, asa a decurs.. și, un caz dar care e
repetabil, debutul vieții sexuale din motiv medicale, (sîni, ovare, tulburări hormonale).
Dintre recomandările oferite: să gîndească mai bine evenimentul, să se protejeze, să fie
după 20 ani. O parte din subiecții de sex masculin recomandă fenomenul monogamiei și
fidelitatea în cuplu.

4. Concluzii și ipoteze ulterioare de lucru


Este o problemă care preocupă adolescenții de ambele sexe
Este legată de mituri, ipoteze, dramatizată, ridiculizată sau speculată
Denotă un set de reprezentări conștiente și inconștiente care mobilizează o serie de
strategii și scenarii pentru diminuarea angoasei.

Ipoteze:
 Debutul precoce al vieții sexuale este invers proporțional cu stima de sine.
 Manifestarea atașamentului corelează cu debutul vieții sexuale.
 Există diferențe gender în verbalizarea motivației debutului vieții sexuale.

Bibliografie:

1. DSM IV
2. S. Freud: Tabul Virginității
3. www.azps.ru