Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Înv. Zbanţ Ecaterina

Obiectul: Cunoaşterea mediului


Clasa: I-A
Data : 30.03.2007
Subiectul: Anotimpurile
Tipul de lecţie: De evaluare
Obiectiv fundamental: Evaluarea cunoştinţelor despre anotimpuri
Obiective operaţionale:
a) Cognitiv – informaţionale:
- Să recunoască anotimpul după elementele caracteristice
fiecăruia;
- Să descrie şi să interpreteze conţinutul imaginilor prezentate;
- Să sesizeze elementele care nu aparţin anotimpului respectiv;
- Să facă legături între obiecte şi fenomene
b) Psiho – motorii:
- Să mânuiască materialul pus la dispoziţie;
- Să realizeze sarcinile fişei.
c) Afective:
- Să iubească natura.
Strategii didactice: conversaţia, exerciţiul, observaţia, evaluare
individuală şi pe echipă, activitate participativă, jocul, problematizarea,
dramatizarea, munca independentă.
Mijloace didactice: fişă de evaluare, cutiuţa surpriză, ghicitori, imagini
cu cele 4 anotimpuri, cântece , poezii, calculator (desene), imagini cu
ajutorul retroproiectorului, casetofon, plastilină, coli de hârtie, acuarele.
Timp de lucru: 45 minute
SCENARIUL PROPRIU – ZIS
Etapele lecţiei O.R. Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Strategii Mijloace Forme de
didactice didactice evaluare
1) Moment 1.1 1) Asigur liniştea, notarea Elevii vor fi atenţi şi Activitate 1’
organizatoric absenţelor. Pregătirea vor scoate pe bancă frontală
celor necesare pentru oră. cele necesare pentru
oră
2) Captarea 1.1 Se va cânta cântecul „E Toţi elevii vor cânta Activitate Casetofon 2’
atenţiei vremea florilor” acest cântec colectivă Apreciere
verbală
3) Desfăşurarea 1.2 a) Reactualizarea Elevii vor da Conversaţia Imagini 10’
lecţiei. Anunţarea cunoştinţelor. Pe bază de răspunsuri complete Exerciţiul Fişe de lucru Autoevaluare
temei de evaluare întrebări referitoare l la toate întrebările. Munca individual 5’
„Anotimpurile” succesiune a anotimpurilor, Vor recita câte o independentă Fişe
la lunile anului şi lunile strofă pentru fiecare Problematizarea Poezii
fiecărui anotimp. lună, apoi vor
1.3 Care sunt lunile anului? Ce completa fişa de
formează ele? evaluare individuală.
Care sunt cele 4
anotimpuri? Care sunt
lunile fiecărui anotimp?
Când începem şcoala?(în
ce anotimp?)
4) Variante de 1.1 a) Elevii vor avea imagini În ce anotimp ne Conversaţia Imagini cu 5’
jocuri cu imagini cu cele 4 anotimpuri. scăldăm? (vara) se Întrebări cele 4 Evaluare
Vor pune întrebări vor ridica imaginile cu problemă anotimpuri colectivă
1.2 învăţătorului şi elevii între vara)
ei În ce anotimp
culegem merele?
(toamna)
Când ne dăm cu
săniuţa?(iarna)
Când oferim ghiocei
mamei?
1.2 b) „Cutiuţa cu surprize” Un elev va trage un Exerciţiul Bileţele cu Evaluare
Etapele lecţiei O.R. Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Strategii Mijloace Forme de
didactice didactice evaluare
Într-o cutiuţă vor fi mai bileţel, si va citi Conversaţia ghicitori orală
1.3 multe bileţele cu ghicitori ghicitoarea şi altul va Jocul
despre cele 4 anotimpuri răspunde.
Se va repeta de mai
multe ori
5) Alte modalităţi Exerciţii – joc 1) echipă – Exerciţiul Acuarele Evaluare
de evaluare 1.1 Vor fi realizate imagini cu desen Muncă în echipă Plastilină colectivă
cele 4 anotimpuri pe acuarele; Materiale Munca în
1.2 echipe de elevi cu 2) echipă – refolosibile echipă
modalităţi diferite de plastilină (pânză) Munca
1.3 realizare după ce vor trage 3) materiale Calculator individuală
un bileţel pentru anotimpul refolosibile; Fond muzical
respectiv 4) la calculator

6) Anotimpurile 1.1 Joc de rol : Fiecare îşi va spune Dramatizare Costumaţia 5’


Vor avea rolul celor 4 rolul stabilit şi bine specială Evaluare
1.2 anotimpuri învăţat pentru 4 orală
4 fetiţe îmbrăcate anotimpuri
(reprezentând câte un şi an
anotimp) şi 1 băiat anul
7) Încheierea 1.2 Voi prezenta imagini cu Elevii vor fi atenţi şi Observaţia Retroproiectorul 10’
evaluării 1.3 cele 4 anotimpuri cu se vor comenta Conversaţia Evaluare
ajutorul retroproiectorului imaginile respective colectivă
8) Încheierea orei 1.3 Voi face aprecieri asupra Elevii vor primi 2’
modului de desfăşurare a calificative
orei
Ora se va încheia cu un
cântec vesel „Cântă”
Salutul – elevii se vor ridica
în picioare