Sunteți pe pagina 1din 11

Calendar de activităţi Orhei

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), ediţia a XI-a, 2-8 octombrie 2017

Denumirea
Denumirea partenerilor
Date de contact
Prezentarea activității organizației / implicaţi (APC, Beneficiarii
Data ale persoanei Promovare
(Ce, unde, când?) instituției APL, ONG etc.), activității
responsabile
responsabile inclusiv partenerii
media și business
Luni Denumire activității:Instruirea populatiei Colegiul de - Membrii Aliona Costea
2 oct. asupra modului sanatos de viata Medicină Orhei comunității GSM:
069233062
Locul desfășurării: Piata Vasile Lupu
Ora: ora 8:00
Descrierea activității: Un grup de elevi ai
Colegiului de Medicina din Orhei vor organiza
un flash-mob pentru a demonstra eficacitatea
miscarii in a urma o viata sanatoasa, se vor
implica si materialele informative precum
pliante

1
Denumire activității: Boxa de donații
Zaporojan
Locul desfășurării: Colegiul „Vasile Lupu”din Colegiul „Vasile Centrul de Sănătate Familii cu mulți Mariana
Orhei Lupu”din Orhei Prietenos Tinerilor copii; Tel: 069519102
Ora: - Orhei Persoane
Descrierea activității: În incinta Colegiului vîrstnice; Demcenco Vera
vor fi amplasate 2 boxe. Una destinată pentru Tînăra bolnavă
colectarea hainelor care vor fi distribuite
miercuri, 04 octombrie, de către elevii
colegiului în parteneriat cu Centrul de Sănătate
Prietenos Tinerilor Orhei, persoanelor
vulnerabile: familii cu mulți copii, vîrstnicilor
singuratici. Cea dea doua boxă va fi destinată
pentru colectarea resurselor financiare pentru o
tînără grav bolnavă, fostă elevă a Colegiului
Colegiul „Vasile Lupu”din Orhei
Denumire activității: Cspt Orhie Colegiul”Vasile Elevii Șpac Aurelia
Fii lider în comunitatea ta Lupu”, Orhei Colegiul”Vasile GSM:07919553
Lupu”, Orhei 7
Locul desfășurării: Cspt Orhei
Ora: 11.00
Descrierea activității: Acțiune de informare și
sensibilizare despre voluntariat

Denumire activității: Discuții despre Y PEER Cspt Cspt Orhei Voluntari, Grecu Vladlen
diversitate și toleranță Orhei adolescenți, GSM:
tineri și alți 079134888
Locul desfășurării: Cspt Orhei membri ai
Ora: 15.00 comunității
Descrierea activității: Discuții despre
diversitate și toleranță
Denumire activității: CCSM CS Orhei Beneficiar Jalbă Olga
Sănătatea mintală e prioritate CCSM
2
Locul desfășurării: Centrul de Sănătate
Mintală CCSM Orhei
Ora: 14.00
Descrierea activității: Grup și terapie de
suport
Denumire activității: Acțiune de salubrizarea AO Adolescentul Colaboratorii și Membrii Romanova
voluntarii AO comunității Svetlana, GSM:
Locul desfășurării: or Orhei, spațiul din Adolescentul 069291828
preajma Casei de Cultură din Orhei
Ora: 16.00
Descrierea activității: Acțiune de salubrizarea
a spațiilor din jurul Casei de Cultură Orhei
(locuri unde se adună utilizatorii de droguri)
Marți Denumire activității: Campanie de Cspt Orhei Gimnaziul Gr. Vieru elevii Șpac Aurelia
3 oct. sensibilizare despre voluntariat or Orhei gimnaziului GR GSM:07919553
Vieru. 7
Locul desfășurării: Gimnaziul Gr. Vieru or
Orhei
Ora: 9.00
Descrierea activității: Campanie de
promovare a voluntariatului printre elevii
gimnaziului GR Vieru. Promovarea acțiunilor
de voluntariat realizate de voluntari în clasele
VII-IX
Denumire activității: Fii tolerant! Biblioteca Publica BP A Donici Membrii Stepanida
Filiala Lupoaica comunitatii
Locul desfășurării: Scuarul Vasile Lupu Orhei
Orhei
Ora: 13.00
Descrierea activității: 25 utilizatori ai
bibliotecii au participat la un Flashmob alături
3
de tinerii Centrului pentru copii cu dizabilități
"Vino şi Vezi". Flashmob-ul a avut ca scop
sensibilizarea opiniei publice față de copiii cu
dizabilități. Să căutăm abilități în dizabilitate şi
să învingem miturile despre persoanele mai
speciale.
Denumire activității: Elaborarea și
distribuirea pliantelor informative cu tematica: Colegiul „Vasile Liceul teoretic „Alecu Elevii Liceului Tricolici
,,Fii activ! Fii voluntar!” Lupu”din Orhei Russo” din Orhei. Teoretic „Alecu Cristina
Russo”; Tel: 060660749
Locul desfășurării: Colegiul „Vasile Lupu”din Elevii
Orhei Colegiul „Vasile
Ora: Lupu”din Orhei
Descrierea activității: Vor fi elaborate 100 de
pliante informative de către elevii anului IV,
specialitatea Asistență Socială. Pliantele vor
conține informație cu privire la: cine poate
deveni voluntar, atribuțiile voluntarului,
instituțiile de vuluntariat din or. Orhei cu
telefoanele de contact. Pliantele se vor distribui
elevilor din cadrul Colegiului de la alte
specialități, elevilor participanți la lecția
informativă: ,,Fii activ! Fii voluntar!”din cadrul
Liceului „Alecu Russo”.

Denumire activității: Harta comorilor Cspt Orhei Grădinița nr 4 Orhei 3 grupe de copii Taras Svetlana
de la grădinița 069957700
Locul desfășurării: Grădinița nr 4 Orhei nr 4
Ora: 15.00
Descrierea activității: Jocuri, cintece și desen
pe asfalt, de promovarea a modului sanatos de
viata cu 3 grupe de copii de la grădinița nr 4

4
Denumire activității: Ora de engleză Biserica - Elevi și alți GSM:
membri ai 068407222
Locul desfășurării: Biserica comunității
Ora: 16.00
Descrierea activității: Engleza, pregătire
pentru TOEFL
Miercuri Denumire activității: Cspt Orhei 1.DASPF Orhei O familie social Caziuc Ana,
4 oct. Garderoba socială 2. ASC (asistenții vulnerabilă GSM:
sociali comunitari) 069553932
Locul desfășurării: o familie din or. Orhei
Ora: 10.00
Descrierea activității: Oferirea de produse
colectate in campanie unei familii vulnerabile
Denumire activității: Invitație la toleranță LT O. Ghibu, Cspt Orhei Clasa XII, LT Grecu Vladlen
Orhei O. Ghibu, Orhei GSM:
Locul desfășurării: LT O. Ghibu, Orhei 079134888
Ora: 11.00
Descrierea activității: Training, de la egal la
egal, cu elevii clasei XII la subiectul toleranță
și nondiscriminare
Denumire activității: Nepoței de împrumut Cspt Oerhei 1.DASPF Orhei O familie social Caziuc Ana,
2.Colegiul”Vasile vulnerabilă GSM:
Locul desfășurării: Orhei Lupu”, Orhei 069553932
Ora: 14.00 3.Voluntari
Descrierea activității: A oferi ajutor bătrinilor
singuri și cu venituri minime în treburile
casnice
Denumire activității: „Împarte un moment de Serviciul de asistență CREI: Susleni, Ciocâlteni, Copiii cu cerințe Croitor Tatiana
psihopedagogică Gimnaziul „M. Eminescu”, educaționale 069732198
fericire”. Activitate de colectare de fonduri Orhei. Piatra, Brăviceni. speciale
Voluntari
Locul desfășurării: or Orhei
Ora: 10.00-13.00
5
Descrierea activității: De ziua Pedagogului echipa
SAP, împreună cu voluntarii și în parteneriat cu cinci
centre de resurse pentru educație incluzivă din raionul
Orhei, vor realiza vînzarea celor mai reușite lucrări
elaborate de către copiii cu cerințe educaționale speciale
și banii colectați vor fi donați unei fetițe cu CES
(dizabilitate fizică) din raionul Orhei.
Denumire activității: Activități de socializare
Colegiul „Vasile Centrul de zi „Vino și Copii cu Plămădeală
Locul desfășurării: Centrul de zi „Vino și Lupu”din Orhei vezi”, or. Orhei dizabilități Svetlana
vezi”, or. Orhei Tel:061136233
Ora: 15:00
Descrierea activității: Activitățile de
socializare vor fi desfășurate în cadrul centrului
de către elevii anului IV, Asistență Socială. La
activități vor participa 10 copii cu disabilități.
Activitățile de socializare se vor desfășura la
aer liber.
Denumire activității: Împreună pentru viață Centrul de DASPF Orhei Copii beneficiari Costin Rodica
Îngrijiri Paliative ai Casei Angelus GSM:
Locul desfășurării: Centrul de Îngrijiri ”Casa Angelus” 069561567
Paliative ”Casa Angelus”
Ora: 15.00
Descrierea activității: Jocuri și activități cu cu
implicarea copiilor beneficiari ai Casei
Angelus, realizate de copii și specialiști
Denumire activității: Ora de engleză Biserica - Elevi și alți GSM:
membri ai 068407222
Locul desfășurării: Biserica comunității
Ora: 16.00
Descrierea activității: Engleza, nivelul
intermediar, cu vorbitori nativi

6
Joi Denumire activității: Fac ce vreau, dar știu ce LT O. Ghibu, Cspt Orhei Clasa XII, LT Bacaliuc Elena
5 oct. fac Orhei O. Ghibu, Orhei

Locul desfășurării: : LT O. Ghibu, Orhei


Ora: 10.40
Descrierea activității: Realizarea de la egal la
egal a campaniei informaționale Fac ce vreau,
dar știu ce fac, de către voluntarul Cspt Orhei

Denumire activității: CCSM Orhei CS 1 Orhei CS Orhei Jalbă Olga


Bogățiile toamnei
Locul desfășurării: CCSM Orhei
Ora: 13.00
Descrierea activității: Terapie ocupațională cu
copiii.
Denumire activității: Dezbateri pe tema Colegiul de Cspt Orhei Elevi, profesori Aliona Costea
voluntariatului Medicină Orhei GSM:
069233062
Locul desfășurării: Colegiul de Medicina
Orhei
Ora: 13:00
Descrierea activității:un grup de elevi ai
Colegiului vor invita la o discutie deschisa la
nivel de colegiu colegi, profesori, alti doritori
pentru a intelege care este esenta
voluntariatului activitatea practica si idei de
proiecte de voluntariat
Denumire activității: Acțiune de salubrizare Gimnaziul Vatici Primăria s Vatici Comunitatea s. Buciușcanu
Vatici Adriana
Locul desfășurării: Cimitirul din s. Vatici
Ora: 14.00
Descrierea activității: Un grup de elevi din s.
7
Vatici vor realiza o acțiune de salubrizare în
cimitirul satului
Denumire activității: Dăruiește zâmbete și Cspt Orhei CS1 Orhei Beneficiarii Șpac Aurelia
emoții pozitive Azilului din GSM:07919553
Susleni 7
Locul desfășurării: Casa de bătrâni din Caziuc Ana,
Susleni GSM:
Ora: 14.30 069553932
Descrierea activității:
1. Acțiune de caritate la Casa de bătrâni di
Susleni, vestimentație și produse
alimentare colectate și pregătite de
voluntari.
2. Atelier de jocuri și comunicare
Vineri Denumire activității: Voluntariatul și Cspt Orhei Direcția Generală de Profesorii și Taras Svetlana
6 oct. implicarea civică a tinerilor Educație Orhei directorii GSM:
adjuncți pe 069957700
Locul desfășurării: Cspt Orhei educație din r.
Ora: 9.00 Orhei
Descrierea activității: Ședință cu profesorii și
directorii adjuncți pe educație axată pe
discutarea subiectului de Implicare civică a
tinerilor și voluntariat
Denumire activității: Flash mob: “Hai în Catedra de Educașie
gașca voluntarilor” Colegiul „Vasile Fizică a Colegiul Calugher
Locul desfășurării: Colegiul „Vasile Lupu”din Lupu”din Orhei „Vasile Lupu”din Elevii Colegiul Tatiana
Orhei Orhei „Vasile Tel. 068733762
Ora: 10:30 Lupu”din Orhei Email:
Descrierea activității: Flash mob-ul, dedicat calughertatiana
săptămînii naționale a voluntarului se va @mail.md
desfășura în scopul promovării acțiunilor civice
în rîndul elevilor din incinta Colegiului. Adomnița

8
Activitatea se va desfășura la pauza mare. Sergiu
Elevii vor fi informați despre ora și data
desfășurării prin anunțurile plasate în cadrul
institției.
Denumire activității: Cspt Orhie Colegiul”Vasile Elevii Șpac Aurelia
Fii lider în comunitatea ta Lupu”, Orhei Colegiul”Vasile GSM:07919553
Locul desfășurării: Cspt Orhei Lupu”, Orhei 7
Ora: 12.00
Descrierea activității: Acțiune de informare și
sensibilizare despre voluntariat
Denumire activității: Mai informat, mai Spitalul Raional - Adolescenți, Melnic Victoria,
protejat Orhei, Cabinetul tineri, femei GSM:
de Testare la HIV însărcinate 069640169
Locul desfășurării: Spitalul Raional Orhei,
Cabinetul de Testare la HIV
Ora: pe parcursul zilei
Descrierea activității: Informare, consiliere și
testare gratuită la HIV pentru toți doritorii
Denumire activității: Dăruiește zâmbete și Cspt Orhei Casa Internat din Beneficiarii de Șpac Aurelia
emoții pozitive Orhei la Casa Internat GSM:07919553
7
Locul desfășurării: Casa Internat din Orhei
Ora: 14.00
Descrierea activității: Jocuri și activități
realizate de specialiștiii și voluntarii Cspt
Orhei, la Casa Internat la Copiii cu Dizabilități
Denumire activității: Acțiune de caritate L T I.L.Caragiale DGE Orhei Bătrînii Marandiuc
vulnerabili din s. Magdalena
Locul desfășurării: s. Cucuruzeni Cucuruzeni GSM:
Ora: 14.00 079363503
Descrierea activității: Elevii L T I.L.Caragiale
vor colecta produse alimentare și vor realiza
9
pachete pentru bătrînii vulnerabili din s.
Cucuruzeni
Denumire activității: Ziua de jocuri Biserica - Elevi și alți GSM:
membri ai 068407222
Locul desfășurării: Biserica comunității
Ora: 16.30
Descrierea activității: Activitate de
socializare, joc în engleza, cu vorbitori nativi
Sâmbătă Denumire activității: Casa de Plasament Cspt Orhei Adolescentele de Elena Crudu,
7 oct. ”Speranța” la Casa de GSM:
Plasament 068292610
Locul desfășurării: Casa de Plasament
”Speranța”
”Speranța”
Ora: 10.00
Descrierea activității: Master class de
realizare a checurilor pentru adolescentele de la
Casa de Plasament ”Speranța”
Denumire activității: Ora de engleză Biserica - Elevi și alți GSM:
membri ai 068407222
Locul desfășurării: Biserica comunității
Ora: 12.00
Descrierea activității: Engleza, nivelul
intermediar, cu vorbitori nativi
Denumire activității: Ora de engleză Biserica - Elevi și alți GSM:
membri ai 068407222
Locul desfășurării: Biserica comunității
Ora: 13.30
Descrierea activității: Engleza pentru
începători, cu vorbitori nativi
Duminică Denumire activității:
8 oct.
Locul desfășurării:
Ora:
10
Descrierea activității:

11