Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Tehnic “ Constantin Brâncuşi” Oradea

Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2

Subiectul C – 10 puncte

Oglinda de argint – 1e

1e. Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens (fabricarea oglinzilor)


C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH → C6H12O7 + 4NH3 + H2O + 2Ag
glucoză reactivTollens acid gluconic amo apă argi
niac nt
2Ag+ +2e- → 2Ag0 REDUCERE
C+1 -2e- → C+3 OXIDARE
REACŢIA OGLINZII DE ARGINT
REACŢIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILIXCI - REDOX
4f.Oxidarea glucozei cu reactiv Fehling
C6H12O6 + 2Cu(OH)2 → C6H12O7 + Cu2O↓ + 2H2O
glucoză reactiv acid gluconic oxid apă
Fehling cupric
– pp.
roşu
2Cu2+ + 2e- → 2Cu+1 REDUCERE
C+1 - 2e- → C+3 OXIDARE
REACŢIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILICI - REDOX
Precipitat roşu - 4f

prof. Kastner Elisabeta Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2


1
Colegiul Tehnic “ Constantin Brâncuşi” Oradea
Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2

3d.Oxidarea blândă a alcoolului etilic cu K2Cr2O7 + H2SO4


3CH3-CH2-OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3CH3-HC=O + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
alcool etilic dicromat acid aldehidă sulfat de sulfat apă
de sulfuric acetică sau crom (III) de
sau etanol
potasiu potasiu
etanal
2Cr6+ + 6e- → 2Cr3+ REDUCERE
3C-1 - 6e- → 3C+1 OXIDARE
REACŢIA DE OXIDARE A ALCOOLILOR PRIMARI LA ALDEHIDE - REDOX
3d. Variaţia culorii de la potocaliu (K2Cr2O7în mediu acid) la verde Cr 3+ din
Cr2(SO4)3 .

2a. Reacţia cu carbonaţii


2CH3-COOH + Na2CO3 → 2CH3-COO- Na+ + H2CO3
acid acetic sau acid carbonat de sodiu acetat de sodiu acid carbonic
etanoic
acid tare sare de acid slab sare de acid tare acid slab
ACIDITATEA – Acizii tari scot acizii slabi din sărurile lor.

prof. Kastner Elisabeta Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2


2
Colegiul Tehnic “ Constantin Brâncuşi” Oradea
Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2

Efervescenţă -2a
H2CO3 → CO2 ↑ + H2O
acid carbonic dioxid de carbon apă

5c.Identificarea amidonului
-(C6H10O5)n- + iod → coloraţie albastră
amidon
REACŢIA DE IDENTIFICARE A AMIDONULUI
Coloraţie albastră -5c
Redactarea răspunsului:
Subiectul C - 10 puncte
1. e
2. a
3. d
4. f
5. c

prof. Kastner Elisabeta Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2


3
Colegiul Tehnic “ Constantin Brâncuşi” Oradea
Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2

Subiectul F5

CAZ GENERAL: Condensarea aminoacizilor


H2N-CαH(R1)-COOH + H2N-CαH(R2)-COOH → H2N-CH(R1)-CO-NH-CH(R2)-COOH + H2 O
α aminoacid α aminoacid dipeptidă apă
REACŢIA DE CONDENSARE A AMINOACIZILOR

5a.Condensarea aminoacizilor
H2N-CαH(C β H2-OH)-COOH + H2N-CαH(CH2-OH)-COOH → H2N-CH(CH2-OH)-CO-NH-CH(CH2-OH)-COOH + H2O
Serina (acid α amino β Serina (acid α amino β seril-serina (dipeptidă) apă
hidroxi propionic) hidroxi propionic)
REACŢIA DE CONDENSARE A AMINOACIZILOR

5b.Condensarea aminoacizilor
H2N-CαH[CH(CH3)2] -COOH + H2N-CαH(CH2-SH)-COOH → H2N-CH[CH(CH3)2] -CO-NH-CH(CH2-SH)-COOH + H2O
valina (acid α amino cisteina (acid α amino β valil-cisteina (dipeptidă) apă
izovalerianic) tio propionic)
REACŢIA DE CONDENSARE A AMINOACIZILOR

prof. Kastner Elisabeta Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2


4
Colegiul Tehnic “ Constantin Brâncuşi” Oradea
Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2

H2 N − CαH − COOH

CβH2 − OH
serina
acid α amino β hidroxi propionic

H2 N − CαH − COOH

CH3 − CH − CH3
valina
acid α amino izovalerianic

H2N − CαH − COOHCβH2 − SH
cisteina
acid α amino β tio propionic

prof. Kastner Elisabeta Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2


5
Colegiul Tehnic “ Constantin Brâncuşi” Oradea
Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2

H2N − CH − CO − NH − CH − COOH
│ │
CH2 − OH CH2 − OH

seril - serina

H2N − CH − CO − NH − CH − COOH
│ │
CH3 − CH − CH3 CH2 − SH

valil - cisteina

prof. Kastner Elisabeta Subiecte rezolvate BAC 2015 varianta 2


6