Sunteți pe pagina 1din 1

Muzica Romaneasca

9. George Enescu – personalitate complexă a culturii româneşti şi universale.


 Biografie şi creaţie; importanţa compozitorului, interpretului,
pedagogului în context cultural naţional şi universal.
10. Etapa modernă și contemporană a muzicii româneşti (sec.XX-XXI):
 orientări si direcţii de creaţie, genuri abordate, valorificarea folclorului
muzical în creaţie;
 reprezentanţii generaţiei post-enesciene ai şcolilor de compoziţie din
Bucureşti, Cluj și Iasi. exemple de lucrări interpretate.