Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: _______________________________ Nota:___________

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA A VII-A
Anul școlar 2017 – 2018
Semestrul al II-lea

Subiectul I________________ ____________________ 60 puncte

Citeşte cu atenţie texul dat.

1
"Cu tropote roibii de spaimă pe mal Hassan de sub poala pădurii acum Mihai îi zăreşte şi-alege vro doi,
Rup frânele-n zbucium şi saltă; Lui Mihnea-i trimite-o poruncă; Se-ntoarce şi pleacă spre gloată,
Turcimea-nvrăjbită se rupe deolaltă În spatele-oştirii muntene s-aruncă Ca volbura toamnei se-nvârte el roată
Şi cade-n mocirlă, un val după val, Urlând ianicerii, prin flinte şi fum, Şi intră-n urdie ca lupu-ntre oi,
Iar fulgerul Sinan izbit de pe cal Dar paşa rămâne alături de drum, Ş-o frânge degrabă şi-o bate-napoi
Se-nchină prin baltă. Departe de luncă. Şi-o vântură toată. "
(Paşa Hassan - George Coşbuc)

2
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: (9 x 6 puncte)

3
1. Găsește câte un sinonim contextual pentru cuvintele: saltă, oi, vântură.
2. Precizează mijlocul de îmbogățire al vocabularului prin care s-au format cuvintele: învrăjbită, departe,
roată.
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din text
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: În spatele-oştirii muntene s-aruncă
/(…)Departe de luncă.
5. Alcătuiește trei enunțuri în care cuvântul lin să fie, pe rând, adjectiv, adverb, substantiv.
6. Identifică două idei principale/secundare în textul dat.
7. Evidenţiază, din textul dat, o structură care conţine o comparaţie şi una care conţine un epitet.
8. Care este modul de expunere folosit în textul de mai sus?
9. Găsiți o trăsătură de caracter a lui Mihai, așa cum reiese din text. Explicați în 2-3 rânduri.

Subiectul al II - lea_______ ______ ___________________________24 puncte

Redactează o compunere de 15-25 de rânduri în care să argumentezi apartenența textului „Paşa Hassan” de
George Coşbuc la specia baladei.

În compunerea ta, trebuie:


- Să menționezi doua trăsături definitorii ale baladei;
- Să exemplifici aceste trăsături pe baza textului;
- Să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
- Să respecţi limitele de spaţiu indicate.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1p; Coerența textului – 2 p; registrul de
comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuația – 2 p; așezarea corectă în
pagină, lizibilitatea – 2 p)
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.