Sunteți pe pagina 1din 40

PARC EOLIAN NALBANT

STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV


CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

PARC EOLIAN NALBANT


DENUMIRE PROIECT: STAȚIE DE TRANSFORMARE 110/20KV
SI RACORD LES 110KV
SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE
NR. PROIECT: ECS 037/2011
FAZA : PROIECT TEHNIC SI CAIETE DE SARCINI
EDITIA : 0

Titular investitie : SC ENEX SRL


Proiectant de SC ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS SRL
specialitate :

Exemplar nr. ....

Cluj Napoca, noiembrie 2011

1/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

FOAIA DE SEMNĂTURI

SC ENEX SRL
BENEFICIAR :
ADMINISTRATOR : Ștefan GADOLA ...............................

SC ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS SRL


PROIECTANT
SPECIALITATE Dir.exectiv Ioan RADU …….
(instalatii electrice)
Calitatea
Proiectanți: Responsabilitate …….
proiectantului
sef proiect,
Mircea BOGDAN ing.instalatii
Coordonare proiect …….
electrice gr.IV A/B
Nicoleta ing.instalatii Studiu EDSA-Paladin
MEDREA electrice gr.II A rețea 20 kV …….
ing.instalatii Instalații electrice rețea
David PÎRVU
electrice gr.II A/B 1-110 kV …….
ing.instalatii Instalații electrice rețea
Liviu Hodor
electrice gr.II A/B 1-20 kV …….
ing.instalatii Instalații electrice rețea
Anca AVRAM electrice gr.II A/B 20 kV …….
Adrian ing.construcții Amenajari constructive
TĂBĂRAN civile stație 1-110 kV …….

Acest document intră sub incidenţa drepturilor de autor şi a drepturilor conexe


conform Legii 8/1996 şi nu poate fi multiplicat sau utilizat
în alt scop decât cel pentru care a fost comandat şi executat
numai cu acordul SC ENEGOBIT CONTROL SYSTEMS SRL Cluj Napoca

Noiembrie 2011

2/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

PARC EOLIAN NALBANT


STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
ŞI RACORD LES 110 KV

BORDEROU

PT + CS

Nr. Denumire document Numar Format Nr.


Crt. Pag.
A. PIESE SCRISE
1 Foaie de capat - A4 1
2 Foaie de semnaturi - A4 1
3 Borderou - A4 3
PROIECT TEHNIC
4 Memoriu Tehnic PT - MT A4 35
Referat de verificare PT+CS statie 110/20 kV -
5 A4 2
CEE Nalbant – Partea electrică
Referat de verificare PT+CS statie 110/20 kV -
6 A4 2
CEE Nalbant – Partea de constructii
CAIETE DE SARCINI
Caiet de sarcini montaj echipamente electrice
7 CS - EP A4 209
comutatie primara statie
Caiet de sarcini montaj echipamente electrice
8 CS - ES A4 178
comutatie secundara statie
9 Caiet de sarcini constructii statie CS - C A4 54
Caiet de sarcini instalatii pentru constructii
10 CS - IC A4 42
statie
11 Caiet de sarcini racord LES 110 kV CS - EL A4 44
Caiet de sarcini achizitie executie lucrari si
12 CS - AELS A4 25
servicii
13 Raport EDSA-Paladin parc eolian Nalbant - A4 36
Listele cu cantitatile de lucrari
14 Deviz general Statie si LES 110 kV DG A4 5
15 Deviz pe obiect statie de transformare DO statie A4 3
16 Deviz pe obiect LES 110kV DO LES A4 1
17 Liste cantitati de lucrari statie de transformare F3 statie A4 47
18 Liste cantitati de lucrari LES 110kV F3 LES A4 6
B. PIESE DESENATE
1 Plan situație stație parc Nalbant E0 A3 1
Utilaje tehnologice :
2 Schema monofilara statie 110/20 kV EP 1 A3 1

3/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

3 Vedere în plan staţie 110/20 kV EP 2 A3 1


4 Secţiune celula linie-trafo 110 kV EP 3 A3 1
5 Vederea în plan cabina de protecţie şi conexiuni EP 4 A3 1
6 Instalaţia de legare la pământ EP 5 A3 1
7 Instalaţia de paratrasnete EP 6 A3 1
8 Schema de principiu de conducere şi protecţie ES 1.1,2 A3, A4 2
9 Schema de alimentare SPcc ES 3 A3+ 1
10 Schema de alimentare SPca ES 4 A3+ 1
11 Dulap protecţie LES 110 kV ES 5.1, 2 A3, A4 2
12 Dulap protecţie trafo 110 kV ES 6.1, 2 A3, A4 2
13 Cutie cleme 110 kV ES 7.1,2 A3, A4 2
14 Plan trasee cabluri statie ES 12 A3 1
Construcţii :
Vedere in plan fundatii. Statia de transformare
C1 A1 1
15 110/20kV
16 Cladire prefabricata statie. Vedere in plan C2 A2 1
17 Cladire prefabricata statie. Fatade C3 A2 1
18 Plan fundatie pentru suport descarcator C4 A3 1
19 Plan fundatie suport transformator combinat C5 A3 1
20 Plan fundatie suport intreruptor C6 A2 1
21 Plan fundatie suport separator tripolar C7 A3 1
Plan fundatie suport cap terminal si descarcatori 1
C8 A3
22 110 kV
Fundatie transformator 110-20kV-40MVA. Cofraj. 1
C9.1 A3
23 Vedere in plan.
Fundatie transformator 110-20kV-40MVA. Cofraj. 1
C9.2 A3
24 Sectiuni
Fundatie transformator 110-20kV-40MVA. Plan 1
C9.3 A3
25 montare gratare
26 Plan fundatie paratrasnet C10 A3 1
27 Plan paratrasnet C11 A2 1
28 Plan fundatie rezistor C12 A3 1
29 Plan fundatie transformator servicii interne C13 A3 1
30 Plan fundatie suport descarcator nul C14 A3 1
31 Plan fundatie suport separator monopolar C15 A3 1
32 Plan fundatie suport separator 20kV C16 A3 1
Plan fundatie suport descarcatori si finale cabluri 1
C17 A3
33 20kV
34 Plan fundatie finale cabluri 20kV si 0,4kV C18 A3 1
35 Plan fundatie suport transformator tensiune C19 A3 1
36 Plan fundatie cutie cleme C20 A3 1
37 Plan fundatie stalpi de iluminat C21 A4 1
38 Plan fundatie grup electrogen C22 A3 1
39 Plan suporti echipamente C23 A3 1
40 Plan drum interior C24 A3 1
41 Plan imprejmuiri si porti acces C25 A3 1
4/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

Instalatii pentru constructii :


42 Instalaţii electrice pentru iluminatul exterior IC 01 A2 1
43 Schema desfasurata tablou TIE IC 02 A3 1
44 Profile santuri LES JT IC 03 A3 1
LES 110 kV :
45 Plan traseu LES 110 kV EL 0 A4 1
46 Profil general LES 110 kV EL 1 A4 1
47 Camera de mansonare LES 110 kV EL 3 A3 1
48 Borna marcare traseu LES 110 kV EL 5 A4 1
49 Legarea la pamant a ecranelor LES 110 kV EL 8 A3 1

Şef proiect,
Ing. Mircea BOGDAN

5/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

PROIECT TEHNIC

MEMORIU TEHNIC
(PT – MT)

CUPRINS

Cap. Denumire Pag.


1 DATE GENERALE 7
2 DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR 7
2.1 Descrierea lucrarilor 7
a) amplasamentul 7
b) topografia 7
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei 7
d) geologia, seismicitatea 8
e) prezentarea proiectului pe specialităţi 8
f) devierile şi protejările de utilităţi afectate 9
g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele 9
asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii
h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele 9
asemenea
i) trasarea lucrărilor 9
j) antemăsurătoarea 9
2.2 Memorii tehnice pe specialităţi 10
2.2.1 Statie electrica 110/20 kV 10
2.2.1.1 Echipamente electrice comutatie primara 10
2.2.1.2 Echipamente electrice comutatie secundara 16
2.2.1.3 Constructii 22
2.2.1.4 Instalaţii pentru construcţii staţii 27
2.2.2 Racord electric LES 110 kV 31
2.2.2.1 LES 110 kV 31
2.2.2.2 Amenajari LES 110 kV 34
3 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 35
4 MASURI DE SECURITATEA MUNCII SI PSI 37
5 MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI 39

6/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

1 DATE GENERALE

a) Denumirea obiectivului de investiţii : Parc eolian Nalbant. Stație de


transformare 110/20 kV și record LES 110 kV.
b) Amplasamentul : În judeţul Tulcea, în extravilanul comunei Trestenic.
c) Titularul investiţiei : SC ENEX SRL
d) Beneficiarul investiţiei : SC ENEX SRL
e) Elaboratorul proiectului : SC ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS SRL
f) Elementele care au stat la baza elaborării documentaţiei :

­ Studiul de soluţie, avizat de Transelectrica şi de Enel


­ Avizul tehnic de racordare nr. 31/2009 din 22.09.2009 actualizat în
03.10.2011
- Normative tehnice de specialitate în vigoare
- Planuri de situaţii – măsurători topografice
- Relevee întocmite pe teren

2 DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR


2.1 Descrierea lucrarilor

a) Amplasamentul

Noua CEE Nalbant va fi amplasată la :


- cca. 12.6 km de staţia 110 kV Nalbant Sarichioi ENEL,
- cca. 5 km de LEA 110 kV Tulcea – Topolog,
- cca. 5,5 km de LEA 400 kV Constanta – Tulcea.

Racordarea CEE Nalbant la RED se va realiza printr-o staţie electrică de


interconectare 110 kV Nalbant-Sarichioi ENEL, conectată prin LES 110 kV

Staţia CEE Nalbant 110/20 kV interconectează reţeaua de generatoare la


sistem printr-un transformator de 40 MVA 110/20 kV.

Staţia CEE Nalbant se va amplasa pe un teren situat în extravilanul localitatii


Trestenic, aflat în proprietatea beneficiarului.

Accesul în staţie se va realiza prin racord la drumul DC57.

b) Topografia

Amplasamentul ales pentru staţia de transformare si racordul LES 110 kV este


într-o zonă rurală, pe un platou de tip slab colinar cu inaltimi mici.

c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Staţia de transformare CEE Nalbant este situată, în conformitate cu


„Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor
7/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

electroenergetice împotriva supratensiunilor” Indicativ NTE 001/03/00 aprobat cu


Ordinul ANRE nr. 2 din 2003, în zona cu gradul III de poluare.

Altitudinea peste nivelul mării <1000 m.


Temperatura ambiantă în aer, la exterior :
 maximă +40˚C,
 minimă -30˚C,
 medie +15˚C.

Temperatura ambiantă în interior :


 maximă +40˚C,
 minimă – în cabina de comandă şi cea de măsură +10˚C,
− în restul încăperilor +5˚C.

Umiditatea maximă relativă (la +40˚C) este 70% în interior şi 100 % în exterior.

d) Geologia, seismicitatea

În conformitate cu ˝Cod de proiectare seismică – partea I: Prevederi de


proiectare pentru clădiri˝ indicativ P 100-1/2006 staţia Nalbant este amplasată într-o
zonă cu perioada de control (colţ) Tc=0,7 sec.

Dimensionarea pentru LES 110 kV are in vedere zona seismica „C‖ si


perioada de colt 0,7 sec.

Acceleraţia terenului pentru proiectare, ce corespunde unui interval mediu de


recurenţă de referinţă IMR=100 ani : ag=0,16 g cm/s2

e) Prezentarea proiectului pe specialităţi

Pentru evacuarea puterii produsa de parcul eolian Nalbant se vor construi


urmatoarele instalatii electrice :

Instalatie de racordare :

1) Staţia de conectare 110 kV nouă, CEE Nalbant-Sarichioi ENEL.

Instalatie de utilizare :

1) Celula 110 kV, racordare parc eolian Nalbant.


2) Racord LES 110 kV intre statia CEE Nalbant si statia CEE Nalbant-
Sarichioi ENEL;
3) Statia de transformare CEE Nalbant, 110/20 kV, 40 MVA ;
4) Retea electrica LES 20 kV pentru racordarea turbinelor din parc.

Proiectul de fata, are ca obiect, racordul LES 110 kV si statia de transformare


110/20 kV CEE Nalbant, definite la pct. 2, respectiv 3, (instalația de utilizare) si se
delimiteaza sau se interfaţează cu celelalte obiecte astfel :
8/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

√ Cu staţia CEE Nalbant-Sarichioi ENEL, definită la pct. 1 (instalația de


racordare).
√ Cu reţeaua LES 20 kV de la pct. 4,(instalația de utilizare)
√ Pe traseul LES 110, in acelasi sant, se vor poza tuburi PVC pentru FO
necesara sistemelor de comunicatii/protectii aferente parcului.

In proiecte specializate separate vor fi definite sistemele SCADA asociate


turbinelor (inclusiv instalatiile de compensare de pe turbine sau instalate in statia de
transformare a parcului) si operatorului de transport care vor fi realizate de producatorul
acestora respectiv de Teletrans, dar cuprinde interconditionarile reciproce incepind cu
reteaua electrica a parcului comuna cu cea de telecomunicatii pentru turbine si pina la
asigurarea interfetelor pentru sistemele SCADA aferente statiei respectiv
turbinelor/operatorului de transport.

Specialitatile implicate in realizarea proiectului sunt cele de instalatii


electrice de 110 si 20 kV, constructii si instalatii pentru constructii.

f) Devierile şi protejările de utilităţi afectate

Nu este cazul.

g) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru


lucrări definitive şi provizorii

La executarea lucrării se vor utiliza sursele existente în zonă. Punctele de


racordare vor fi stabilite de executant împreună cu deţinătorii surselor respective.

Proiectul de organizare de şantier va fi întocmit de executantul lucrării şi va fi


prezentat în cadrul documentaţiei de ofertare.

h) Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea

Sunt cele existente. Nu sunt necesare căi de acces provizorii.

i) Trasarea lucrărilor

Trasarea pe teren a lucrărilor se va face de personalul specializat, dotat cu


aparatură corespunzătoare, pe baza proiectului, a indicatiilor furnizorului de echipamente
şi materiale (echipamente primare, cablu şi accesorii, etc.) în prezenţa beneficiarului,
antreprenorului general si executantului.

j) Antemăsurătoarea
Pentru măsurarea lucrărilor (în şantier) executantul împreună cu beneficiarul
sau reprezentantul acestuia, vor consemna zilnic, intr-un document convenit, cantităţilor
de materiale folosite şi volumul de lucrări executate.

9/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

2.2 Memorii tehnice pe specialităţi

2.2.1 Statia electrica 110/20 kV CEE Nalbant

2.2.1.1 Echipamente electrice comutatie primara

a) Prezentare generala (vezi si CS – EP Montaj echipamente primare)

Soluţia de încadrare a CEE Nalbant şi de realizare a staţiei, a fost analizată în


cadrul studiului de soluţie, stabilită prin ATR nr. 31/2009 din 22.09.2009 si actualizat în
03.10.2011.

Pentru încadrarea în SEN a CEE Nalbant, se vor realiza pe taxa de racordare


următoarele lucrări în instalaţiile aparţinând Enel:

 realizare LEA 110 kV dublu circuit pentru încadrarea stației de conexiune


‖intrare-ieșire‖ în LEA 110 kV Tulcea Vest-Zebil, echipată cu fibră optică;
 realizare stație electrică de conexiune 110 kV conectată intrare-ieșire în
LEA 110 kV Tulcea Vest-Zebil, integrată în sistemul de telecontrol existent la Enel
Distribuție Dobrogea.

Stația va fi prevăzută cu:


­ două celule de linie de înaltă tensiune echipate complet(fiecare cu
câte un întrerupător cu comandă uni-tripolară și RAR monofazat);
­ bare colectoare 110 kV simple rigide secționate cu separator;
­ două separatoare tripolare 110 kV la plecarea spre utilizatori, care
asigură atât separarea instalației de racordare de instalația de utilizare, cât și punctul de
delimitare;
­ protecții adecvate in celulele de linie plecare spre stațiile Tulcea Vest
si Zebil;
­ servicii interne c.c. și c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura
printr-o stație de energie, iar serviciile interne de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalația
utilizatorului;
­ contor măsură energie produsă;
­ instalație de legare la pământ;
­ gard de împrejmuire și drum de acces, etc.

 înlocuire întreruptoare existente în stațiile Tulcea Vest si Zebil în celulele


aferente LEA 110 kV Tulcea Vest – Zebil, cu întreruptoare cu comandă uni–tripolară și
RAR monofazat precum și înlocuire protecții existente în stațiile Tulcea Vest si Zebil în
celulele aferente LEA 110 kV Tulcea Vest – Zebil, în vederea asigurării condițiilor de
funcționare pentru CEE Nalbant 27,5 MW.

Punctul de delimitare a instalaţiilor, conform ATR nr. 31 din 22.09.2009 și


actualizat în 03.10.2011 ‖este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la bornele
separatorului 110 kV, montat între barele colectoare 110 kV aferente stației de
conexiune intrare-ieșire 110 kV și celula 110 kV a Utilizatorului; elementele

10/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

menționate(separatorul 110 kV) sunt în proprietatea operatorului de rețea.‖

Staţia de transformare 110/20 kV CEE Nalbant :

 Constructiv, la 110 kV staţia este de tip exterior, cu echipament


montat la semiînălţime, cu suporţi metalici zincaţi pentru echipamente. Pe aceştia se vor
amplasa şi dispozitivele de acţionare necesare echipamentelor respective.
 Înălţimea suporţilor se va alege astfel încât să se respecte distanţele
electrice si de protecţie, în conformitate cu prevederile Normativului PE 101/85.
 Zona de siguranță a stației electrice, asigurată coform Ordinului
ANRE nr.49/2007 este de 20 m de la împrejmuirea stației pe fiecare latură a acesteia.

b) Staţie exterioara 110 kV

Echipamentele primare montate in statia exterioara sunt :

 Întreruptor de 110 kV :
­ cu mediu de stingere SF6, pentru 123 kV, 1600 A, 40 kA, cu linia de
fugă de 2,5 cm/kV, cu 2 circuite independente de declansare, acţionate cu dispozitive cu
resort.
­ construit pentru asamblare fixă în exterior, având comandă
tripolară, cu hexafluorură de sulf ca mediu de stingere a arcului electric format în
deschidere, acţionare cu resort, şi motoare de armare în curent alternativ.
­ cu comanda atât local (de la dulapul dispozitivului de acţionare), cât
şi de la distanţă.
­ prevăzut cu posibilitatea actionarii manuale in cazul unei defecţiuni
în alimentarea cu energie electrica a circuitelor de comanda.
­ prevazut cu accesoriile specificate in caietul de sarcini aferent
(dispozitiv de acţionare trifazat, support metalic comun, etc.)

 Separator de 110 kV :
­ modern, performant cu gabarit redus, construit din materiale
rezistente, pentru 123 kV, 1600 A, 40 kA, cu linia de fugă de 2,5 cm/kV, cu două cuţite
de punere la pământ.
­ cu 2 coloane, cu deschiderea cuţitelor principale în plan orizontal
(dispoziţie constructivă în paralel).
­ prevăzut cu dispozitive de acţionare electrică, în curent alternativ,
atât pentru cuţitele principale, cât şi pentru cele de legare la pământ.
­ ansamblul de separatoare monofazate va fi montat pe un suport
comun,
­ prevazut cu blocajele mecanice si electrice specificate,
­ prevazut cu accesoriile specificate in caietul de sarcini aferent
(dispozitiv de acţionare trifazat, suport metalic comun, etc.)

 Transformator de măsură de tensiune :


­ 123 kV cu 3 înfăşurări secundare, de 110/ 3 / 0,1/ 3 /0,1/ 3 /0,1
kV, cu clasa de eroare 0,2/3P/6P, puterea secundară 40/75/100 cu linia de fugă de 2,5
11/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

cm/kV.
­ prevăzut pentru monitorizarea prezenţei tensiunii pe LES 110 kV,
­ mediul de izolare în ulei sau SF6,
­ montat pe suport separat.
 Transformatoare combinate de curent şi de tensiune :
­ cu 5 înfăşurări secundare de curent, şi 3 de tensiune
­ mediul de izolare în SF6,
­ transformatoare de curent pentru 123 kV, 40 kA, cu linia de fugă de
2,5 cm/kV, 2x200/5/5/1/1/1 A clasa 0,2s/0,2s/5P25/5P25/10P25, putere 15/15/30/30/30
VA,
­ transformatoarele de tensiune de 123 kV, de 110/ 3 / 0,1/ 3 /
0,1/ 3 / 0,1 kV, cu clasa de eroare 0,2/3P/6P, puterea secundară 15/15/30 VA cu linia
de fugă de 2,5 cm/kV.
­ montat pe suport metalic separat.

 Descărcătoare 110 kV :
­ montat în calea undelor de supratensiune, faţă de echipamentul
care va fi protejat, în cazul nostru cablul 110 kV respectiv transformatorul 40 MVA,
110/20 kV.
­ cu oxizi metalici şi vor avea o caracteristică de protecţie constantă;
izolaţia exterioară va fi compozit.
­ se vor monta pe suporţi metalici in pozitie verticala.
­ prevăzuţi obligatoriu cu contoare de înregistrare a numărului de
funcţionări pe fiecare fază.

 Racorduri la echipamentele de 110 kV :


­ conectările între echipamentul de comutare în aer liber de 110 kV,
se folosesc conductoare flexibile din oţel-aluminiu OLAL 450/75 mmp
­ toţi conectorii trebuie să fie din aluminiu.

 Transformator 110/20 kV, 40 MVA :


­ transformator de putere trifazat în ulei, cu circulaţie naturala a
uleiului, cu sistem de răcire de tip ONAF de 40 MVA, 110/20 kV cu reglaj sub sarcină
±9*1,78% MT, conexiune YnD-11,
­ uleiul izolant va fi de tipul neaditivat,
­ racordarea bornelor terminale la reţeaua electrică se va asigura prin
treceri izolante montate pe capac.
­ toate circuitele transformatorului se vor conecta în cofretul
transformatorului,
­ racordarea transformatorului la staţia de 20 kV se va realiza cu
cabluri unipolare cu conductoare din cupru multifilare răsucite, compactizate, secţiunea
de 500 mmp, câte 2 cabluri monopolare, pe fază, cu izolaţie XLPE (polietilenã reticulatã),
cu ecran din cupru, cu barieră împotriva pătrunderii umezelii.

12/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

 Separator monofazat cu cuţit de punere la pământ 110 kV si


descarcator :
­ neutrul transformatorului la 110 kV va fi prevăzut cu posibilitatea de
legare la pământ direct, sau prin descărcător. Pentru aceasta, s-a prevăzut un separator
monopolar cu cuţit de punere la pământ, cu acţionare electrică şi un descărcător cu oxizi
metalici de 72 kV.
­ descărcătorul prevăzut va avea o caracteristică de protecţie
constanta; izolaţia exterioară va fi compozit, cu linia de fugă de 2,5 cm/kV si va fi montat
pe suport metalic.

 Descărcătoare 20 kV :
­ Pe racordul transformatorului de 40 MVA la staţia de 20 kV se vor
monta descărcătoare de 20 kV pentru protejarea transformatorului la supratensiuni de
comutaţie.
­ Descărcătoarele prevăzute vor fi cu oxizi metalici pentru 20 kV, şi
vor avea o caracteristică de protecţie constantă; izolaţia exterioară va fi compozit, cu linia
de fugă de 2,5 cm/kV si se vor monta pe suport metalic.

 Tratare neutru reţea 20 kV :


­ Se va realiza prin rezistor. Acesta va limita curentul de scurtcircuit
monofazat la 300 A şi se va monta pe neutrul transformatorului de servicii interne, printr-
un separator 24 kV acţionat electric.
­ Transformatorul de servicii interne 20/0.4 kV, 630 kVA, separatorul
24 kV, 630 A, şi rezistorul 20 kV, 300 A, se vor monta în staţia exterioară, racordarea la
celula de medie tensiune aferentă realizându-se prin cablu de cupru 3x1x95 mmp cu
izolaţie din polietilenă reticulartă (XLPE) şi manta exterioară din PVC (cu întârziere la
propagarea flăcării).

 Compensare factor de putere :


­ In statie este prevazut un spatiu fizic dedicat instalarii de
echipamente pentru compensarea factorului de putere, in situatia în care va fi necesar.
­ In acelasi scop, sunt disponibile celule de rezervă de 20 kV in statia
interioara de 20 kV. Modul de echipare al acestora va fi stabilit dupa definitivarea solutiei
de compensare.

 Grup electrogen :
­ În staţie a fost prevăzut un grup electrogen pentru a asigura
alimentarea de rezervă, în cazul întreruperii alimentării normale cu energie electrică a
serviciilor proprii de 0,4 kV, din cauze accidentale datorate unor defecţiuni sau întreruperi
în caz de lucru planificat.
­ Generatorul şi echipamentul auxiliar sunt incluse într-o anvelopă
unică, potrivite pentru instalare directă pe postament/fundaţie.
­ Furnitura va include un grup electrogen trifazat, cu pornire automată,
de tip deschis, prevăzut cu sistem de alimentare cu combustibil, cu compensatorul şi
ţevile de admisie a aerului, ţevile şi amortizorul de zgomot pentru evacuare gaze arse şi
sistemul de jaluzele acţionat electric pentru admisie şi evacuare aer.
­ Grupul generator izolat fonic va fi prevăzut cu rezervor pentru
13/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

combustibilul necesar funcţionării pe durata intervenţiei.


­ Puterea electrică minim necesară : 55 kVA
­ Rezervorul de combustibil propriu trebuie să asigure cantitatea
necesară de combustibil pentru a funcţiona minim 48 ore. Pentru umplerea acestui
rezervor dintr-un rezervor exterior se va utiliza o pompă electrică, cu posibilitate de
acţionare şi manuală.

c) Staţie interioara 20 kV

Celulele vor fi celule prefabricate, performante, tip compact, compartimentate


şi izolate în aer, cu întreruptor cu ruperea arcului în vid, cu racord prin cablu, completate
cu terminale de comandă şi control proprii (fiecare celulă are propriul terminal de control
şi protecţie cu cablajele corespunzătoare).

Celulele se vor amplasa în interior, pe un singur rând, cu asigurarea de


culoare de acces pentru exploatare şi intervenţie.

Celulele vor fi individuale şi separate unele de celelalte prin pereţi rezistenţi la


arc electric.

În interiorul celulei, spaţiile dintre părţile sub tensiune ale aparatelor de


comutaţie conectate la terminalele cablurilor vor fi separate unele de altele prin pereţi
dimensionaţi adecvat.

Mecanismul de actionare al întreruptorului va fi varianta care nu necesita


mentenanta - toate elementele in miscare vor avea sistem de ungere permanenta.

Mecanismul de actionare electric, va fi cu motor alimentat în curent alternativ,


cu control de la distanta, cu un sistem de arcuri care inmagazineaza suficienta energie
pentru inchiderea si dechiderea intreruptorului.

Viteza de inchidere si dechidere a contactelor intreruptoarelor ofertate vor fi


independente de actiunea operatorului.

Principalele caracteristici tehnice ale celulelor de 20 kV sunt :


 1 celulă de transformator 20 kV, 2500 A, echipată cu întreruptor de
2500 A, trei transformatoare de curent de fază, toroidale, de 2000/1/1 A, un separator cu
trei poziţii (conectat – separat – legat la pământ), prevăzut cu mecanism de acţionare
prin motor, protecţii numerice cu funcţiile descrise în capitolul de Circuite secundare
 1 celula de linie 20 kV, 1250 A echipata cu întreruptor de 1250 A, trei
transformatoare de curent de fază, toroidale de 500/1/1 A, un separator cu trei poziţii
(conectat – separat – legat la pământ), prevăzut cu mecanism de acţionare prin motor,
protecţii numerice cu funcţiile descrise în capitolul de Circuite secundare
 1 celulă de transformator servicii interne 20 kV, 630 A echipată cu
întreruptor de 630 A, trei transformatoare de curent de fază, toroidale de 100/1/1 A, un
separator cu trei poziţii (conectat – separat – legat la pământ), prevăzut cu mecanism de
acţionare prin motor, protecţii numerice cu funcţiile descrise în capitolul de Circuite

14/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

secundare
 1 celulă de măsură 20 kV, 630 A echipată cu trei transformatoare de
tensiune de fază, 20 kV, 20/√3/0.1/√3/0.1/3 kV, un separator cu trei poziţii (conectat –
separat – legat la pământ), prevăzut cu mecanism de acţionare prin motor, protecţii
numerice cu funcţiile descrise în capitolul de Circuite secundare

Dispoziţia constructivă trebuie să permită efectuarea activităţilor de exploatare


şi reparaţii aferente staţiei. Condiţiile de exploatare şi gabaritele aparatelor determină
distanţa minimă între doua aparate( celule) cu funcţiuni diferite.

Cărucioarele debroşabile trebuie să poată fi acţionate manual sau cu


servomotor, iar deplasarea acestora să se facă lin, fără şocuri şi cu broşare corectă în
contactele fixe.

d) Instalaţia de legare la pământ

Pentru protejarea personalului de exploatare şi întreţinere împotriva


electrocutărilor datorate tensiunilor de atingere şi de pas, s-a prevazut o instalaţie de
legare la pământ, la care se racordează toate părţile metalice ale echipamentelor
existente în incintă care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care în mod
accidental, pot intra sub tensiune printr-un contact direct sau prin intermediul unui arc
electric.

Priza de pământ generală proiectată este realizată prin conectarea între ele a
următoarelor prize de pământ:
- Priza de pământ artificială interioară
- Priza de dirijare a distribuției potențialelor
- Prizele de pământ pentru instalația de protectie împotriva trăsnetelor
- Prizele de pământ pentru descărcătoare
- Prizele de fundație ale tuturor echipamentelor primare, ale celorlalte
echipamente, inclusiv priza de fundație a clădirii stației.

S-a proiectat și o priză de pământ exterioară incintei stației, la care se va


racorda gardul din panouri de plasă metalică ce împrejmuiește incinta stației.

La dimensionarea instalaţiei de legare la pământ s-au avut în vedere


următoarele date de intrare :
- curentul de defect la pământ, respectiv curentul prin priza de pământ(Ip) ,
pe care îl considerăm ca fiind curentul de scurtcircuit monofazat maxim
- timpul protecţiei de bază (tb),
- timpul protecţiei de rezervă (tr),
- rezistivitatea solului (ρ).

Dimensionarea instalaţiei de legare la pământ s-a făcut astfel încât să se


respecte tensiunile de atingere şi de pas în incinta staţiei şi în afara împrejmuirii,
considerate ca zone cu circulaţie redusă, valori impuse de normativele tehnice in vigoare
(1 RE-Ip 30-2004, tabel 2.3 ).
15/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

Dacă din calcule şi măsurători rezultă că nu sunt suficiente instalaţiile de


legare la pamant din perimetrul staţiei, acestea se completează cu acoperiri din piatră
spartă sau asfaltice sau după caz, unul sau mai multe contururi exterioare formate din
electrozi verticali legaţi între ei cu electrozi orizontali.

e) Instalaţia de paratrăsnete

Protecţia instalaţiilor de pe teritoriul staţiei împotriva loviturilor directe de


trăsnet se va realiza cu două paratrăsnete verticale montate pe suport separat.

Acestea au rolul de a capta direct loviturile de trăsnet, de a conduce curentul


la pământ şi de a disipa energia trăsnetului astfel încât să nu se producă efecte termice
sau mecanice pentru construcţia de protejat şi fără a conduce la supratensiuni
periculoase pentru persoanele sau echipamentele din staţie.

Protecţia împotriva conturnărilor inverse ale echipamentului din staţie ca


urmare a loviturilor directe de trăsnet se realizează prin alegerea unor distanţe în aer,
care nu permit amorsarea unei descărcări între elementele legate la pamânt ale
construcţiilor pe care sunt instalate paratrasnetele şi elementele sub tensiune ale
instalaţiei.
Determinarea zonelor de protecţie, stabilirea amplasării paratrasnetelor
precum şi a înălţimii lor active se efectuează conform normativului NTE 001/03/00/2003.
Constructiv, instalaţia de paratrăsnet se realizează prin tije de paratrăsnet
zincate demontabile care se vor monta pe stâlpi metalici independenţi.

Elementul de coborâre de la elementul de captare la priza de pamant, în cazul


stâlpilor metalici este realizat prin însăşi construcţia stâlpului, se racordează la priza de
pământ a staţiei electrice, prin două derivaţii, la o priză de pământ locală, conectată în
priza de pământ generală, priză locală a cărei rezistenţă de dispersie se va situa sub
valoarea de 25Ω.

2.2.1.2 Echipamente electrice comutatie secundara

a) Prezentare generala (vezi si CS – ES Montaj echipamente secundare)

Partea de circuite secundare a staţiei 110/20kV CEE Nalbant cuprinde :

1) Pe partea de 110 kV :
 Celula bloc linie-transformator 1LT,

2) Pe partea de 20 kV :
 1 celulă de transformator 20 kV,
 1 celulă de LES 20 kV,
 1 celulă de transformator servicii interne 20 kV,
 1 celulă de măsură 20 kV,
 instalaţia de interblocaj general pe partea de 20 kV,
 protecţiei DRRI-20 kV.
16/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

3) Instalaţia de Servicii Proprii Curent Continuu


4) Instalaţia de Servicii Proprii Curent-Alternativ
5) Sistemul SCADA

b) Celula 110 kV

 Echipare - pentru celula de 110 kV se vor prevedea următoarele :


 Dulapuri de Protecţie/Control montate în cabina de protecţie a staţiei, in
confectie metalica, continind releele digitale de protecţie şi/sau control şi echipamente
auxiliare cum ar fi : releele intermediare, blocurile de încercare, dispozitivele de
deconectare, şirurile de cleme, etc..
 Cutie de cleme, montată in statia exterioara de 110 kV, in confectie
metalica, continând siguranţe automate (pentru protecţia circuitelor 400/230 Vc.a.),
dispozitive de deconectare, şiruri de cleme, etc;
 Cofret de protecţie a transformatoarelor de tensiune, montată pe
suportul ransformatoarelor combinate, continând siguranţe automate (pentru protecţia
circuitelor de masura tensiune, şirur de cleme, etc).
 Cofret de protecţie a transformatorului prezenţa tensiunii pe LES 110 kV,
montat in statia exterioara, pe suportul acestuia, in confectie metalica, continind
siguranţele automate destinate protecţiei circuitelor de măsură tensiune, şiruri de cleme,
etc.;

 Functii de control - sunt indeplinite de un releu digital cu funcţii de


control, montat in dulapul DCP-1L care va asigura toate funcţiile de control necesare :

 controlul întreruptorului de 110 kV,


 controlul separatoarelor si CLP-urilor,
 interblocaje.
 măsura curentului, măsura tensiunii (pe linie),
 măsura puterii active (emisă si recepţionată),
 măsura puterii reactive (emisă şi recepţionată),

Controlul comutatorului de ploturi (reglajul în sarcină a tensiunii) va fi


asigurat de un releu digital separat, releu care va avea şi funcţia de RATT, instalat în
DPC-1T.

 Functii de protectii - sunt indeplinite de cite un releu digital cu funcţii de


protectii, montate in dulapul DCP-1L respective 1T, care va asigura toate funcţiile de
protectii necesare atit pentru LES 110 kV cit si, respective, pentru transformatorul de
putere :
 Protectia de baza (distanta, diferentiala, maximala, etc.)
 Protectia de rezerva (maximala, homopolara, etc.)
 Protectii tehnologice (la trafo)

 Functii de automatizare - Reglajul Automat al Tensiunii Transformatorului


(RATT), folosind pentru aceasta, ca echipament principal, un releu digital
17/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

(echipament digital) special destinat a asigura această funcţie de automatizare.

c) Celule 20 kV

 Echipare - celulele de 20 kV se vor prevedea conform cerintelor


specificate la partea de comutatie primara si vor avea un releu digital care va asigura
furnctiile necesare pentru fiecare tip de celula.

 Functii de control - sunt indeplinite de un releu digital cu funcţii de control,


montat in celula care va asigura, dupa caz, toate funcţiile de control necesare :
 controlul întreruptorului si al caruciorului de 20 kV,
 controlul separatoarelor si CLP-urilor,
 interblocaje,
 semnalizări preventive şi de avarie,
 conditionare automatizare RATT trafo de putere
 măsura curentului, măsura tensiunii (pe linie),
 măsura puterii active (emisă si recepţionată),
 măsura puterii reactive (emisă şi recepţionată),
 masura energiei

 Functii de protectie :
 releul digital care este prevazut va avea implementate toate functiile de
protectie din dotarea standard a acestuia urmind sa fie activate acele functii acceptate de
operatorul de retea,
 incadrarea releului în schema celulei se va face respectând cerintele
specificate pentru masura curent si tensiune, circuite declansare si alte cerinte,

 Declansarea de rezerva la refuz intrerupator pe partea de 20 kV (DRRI


20 kV) : la constatarea refuzului de întreruptor se va comanda declanşare tuturor
întreruptoarelor din celulele de 20 kV.
 Instalatie de blocaj general pe partea de 20 kV : celulele de 20 kV vor fi
prevăzute cu interblocaje proprii, iar la nivel general, logica de interblocaj va ţine cont de
schema monofilară de 20 kV a staţiei

d) Instalatie servicii proprii curent continuu

Reprezintă instalaţia care asigură alimentarea în curent-continuu a


receptoarelor care trebuie să funcţioneze sigur şi permanent.

Ea este compusa din :


 O baterie de acumulatoare având tensiunea nominală de 110Vcc;
 Două panouri de servicii proprii curent-continuu, echipate corespunzător
tensiunii nominale de 110Vcc (1PSPcc şi 2PSPcc);
 Două redresoare automate 230/400Vca (50 Hz) - 110Vcc (1Rd şi 2Rd);

Alimentarea normală a serviciilor proprii de curent-continuu se va face în toate


cazurile prin două căi de alimentare independente, capabile să asigure, fiecare din ele,
18/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

întregul consum. În calitate de surse de alimentare normale se vor folosi două


redresoare de 400/230Vca→110Vcc.

Sursa de alimentarea "de siguranţă" va fi o baterie de acumulatoare, capabilă


să preia, pe timp limitat (minimum 3 ore), întregul consum pe parte de curent-continuu.

Baterie de acumulatoare :
 Bateria de acumulatoare va fi staţionară, de tip "acidă cu plumb",
destinată regimului de exploatare "floating", capsulată, cu electrolitul (soluţie de acid
sulfuric) fixat în gel şi nu va necesita "întreţinere (mentenanţă) corectivă".
 Ea va fi montată într-un dulap metalic, furnizat de producătorul bateriei.
Menţionăm că dulapul va fi cu protecţie antiseismică. Rezistenţa de izolaţie a bateriei de
acumulatoare faţă de dulap nu va fi mai mică de 1MΩ.
 Regimul de exploatare : a bateriei de acumulatoare va fi "floating".

Redresoare :
 Doua redresoare automate vor fi utilizate în calitate de surse de
încărcare ale bateriei de acumulatoare.
 Redresoarele vor fi, redresoare statice cu izolare galvanică prin
transformator a reţelei de curent-continuu faţă de reţeaua de alimentare de curent-
alternativ.
 Redresoarele vor fi identice şi complet independente unul faţă de
celălalt, atât din punct de vedere al echipamentelor din care sunt alcătuite cât şi din
punct de vedere al confecţiilor metalice (dulapuri, etc.) aferente (montaj pe podea
tehnologică).

Functii de control :
 Măsurare Tensiuni
 Măsurare Curenţi
 Controlul Tensiune
 Monitorizare (Supravegherea) Bateriei de Acumulatoare :
 Controlul şi Măsurarea Izolaţiei
 Semnalizare Declanşării Întreruptoarelor Automate şi/sau Arderea
Fuzibilelor Siguranţelor.

e) Instalatie servicii proprii curent alternativ

Reprezintă instalaţia care asigură alimentarea în curent-alternativ a


receptoarelor care necesită alimentare de acest tip (motoare de armare întreruptoare şi
acţionare separatoare, redresoare, grupuri de răcire transformatoare de putere,
dispozitive de acţionare comutatoare de ploturi transformatoare de putere, rezistenţe de
încălzire sau anticondens, iluminatul normal şi de siguranţă, iluminatul celulelor de 20
kV, iluminatul staţiei exterioare, echipamentele de telecomunicaţie, centrala electrică
(încălzire clădire), circuite de priză, etc.).

Instalaţia de servicii proprii curent-alternativ şi instalaţia de AAR-jt va fi


compusă dintr-un panou de servicii proprii curent-alternativ (mai exact dulap cu
19/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

acces–numai faţă), DSPca, echipat corespunzător tensiunii nominale de 400/230 Vca–


50 Hz în care se va realiza şi automatizarea AAR-jt pentru asigurarea funcţiei de AAR-jt.

Alimentarea serviciilor proprii de curent-alternativ se va asigura de la


transformatorul de servicii proprii. Se mai prevede, de asemenea, o alimentare de
siguranţă prin grup electrogen.

Alimentarea normală a serviciilor proprii de curent-alternativ se va face de la


transformatorul de servicii proprii.

Functii de control :
 Măsurare Tensiuni
 Măsurare curenti
 Măsurare energie activa
 Control tensiune
 Control întreruptoare automate (şi cel neautomat aferent cuplei)
 Semnalizare declanşării întreruptoarelor automate

Instalatia de AAR jt :
 Asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a receptoarelor
din instalaţia de servicii proprii curent-alternativ.
 Funcţia AAR-jt se va prevedea pe transformatorul de servicii interne TSI
şi pe Grupul Electrogen (alimentare de siguranţă).
 Pornirea ei se realizează la scăderea tensiunii pe bara de jt (lipsă
tensiune) cu controlul prezenţei tensiunilor pe barele de 20 kV. Pornirea automaticii
AAR-jt nu se va face (va fi inhibată) dacă întreruptorul automat care alimentează
circuitele de sesizare a lipsei tensiunii este declanşat.

f) Sistem SCADA

 RTU-ul (Unitatea Centrală SCADA) se va amplasa in cabina de comandă.


 Legăturile de comunicaţie dintre RTU şi echipamentele de circuite
secundare de la nivelul instalaţiilor se vor asigura prin fibră optică. Se admite o structură
hibridă în care pentru instalaţii cum ar fi: cele de servicii proprii şi AAR-jt legăturile către
RTU să fie asigurate prin cabluri electrice (sistem centralizat).
 Se va asigura preluarea întregului volum de informaţii descris în caietul de
sarcini pentru fiecare instalaţie în parte.
 Protocolul de comunicaţie către Centrul de Conducere Operativă va fi
standardizat (IEC) şi va fi precizat ulterior de beneficiar. Legătura cu repectivul Centru se
va asigura prin Fibră Optică Single-Mode 1300nm.
 Protocoalele de comunicatii si datele necesare a fi schimbate cu alte
sisteme SCADA din parc (turbine, beneficiar, DEN, etc.) vor fi definite in proiecte
separate; SCADA statie trebuie sa permita integrarea cu aceste sisteme pe o solutie
standardizata sau o dezvoltare a aplicatiei de baza.
 Electroalimentarea RTU-ului se va face prin ―dublă alimentare‖ din
Instalaţia de Servicii Proprii c.c. (110Vcc).
 Configurarea hardware/software va fi inclusă de furnizor,
20/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

inclusiv cea de la nivelul Centrului de Conducere Operativă.


 Se va prevedea un modul de sincronizare a ceasului de timp real prin GPS.
Se vor prevedea de asemenea perifericele (display TFT min 24‖, tastatură, mouse,
imprimantă LASER, etc.) necesare controlului de la nivelul staţiei.

g) Sistemul de masurare a energiei electrice

În staţie s-au creat condiţiile pentru realizarea unui sistem de măsurare a


energiei electrice, în situaţia că Beneficiarul va dori să realizeze un sistem de măsură –
martor.

Măsura energiei pentru facturare, este prevăzut a se realiza în celula 110 kV


din staţia de conectare 110 kV CEE Nalbant-Sarichioi Enel.

h) Sistemul de monitorizare a calitatii energiei electrice

În staţie s-au creat condiţiile pentru realizarea unui sistem de monitorizare a


calităţii energiei, în situaţia că Beneficiarul va dori să realizeze un sistem de monitorizare
– martor.

Monitorizarea calităţii energiei este prevăzut a se realiza în celula 110 kV din


staţia de conectare 110 kV CEE Nalbant.

i) Instalaţii de telecomunicaţii

 Racordarea staţiei CEE Nalbant în RET necesită un sistem de


telecomunicaţii modern pentru voce, date şi video, necesar integrării noii staţii în
sistemele de management al operatorilor de sistem naţional (Transelectrica - OTS) şi
regional (ENEL Dobrogea).
 Sunt necesare în acest scop legături telefonice directe cu DEC si DED
Constanţa, lucrări care fac obiectul unui proiect separat elaborat de TELETRANS.

j) Gospodărie de cabluri

Se vor folosi, după caz, cabluri de energie şi respectiv de control cu


conductoare din cupru şi izolaţie PVC. Toate cablurile vor fi de tip cu întârziere mărită la
propagarea flăcării şi vor fi armate, având armătura din bandă de oţel zincat. Cablurile de
control vor fi ecranate având ecranul din cupru. De asemenea se vor mai prevedea şi
cabluri de fibră optică de tip cu întârziere mărită la propagarea flăcării.

Pozarea cablurilor se va face respectând în totalitate indicaţiile producătorului


acestora.

Protecţia mecanică va fi asigurată cu ajutorul tuburilor de protecţie din PVC


şi/sau oţel după caz. Diametrele acestor tuburi vor respecta recomandările
producătorului cablurilor. Cablurile cu funcţiuni diferite (energie, control) se vor instala în
tuburi diferite. Tot în tuburi diferite se vor instala cablurile aferente protecţiei de bază faţă

21/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

de cele aferente protecţiei de rezervă în cazul celulelor de 110kV.

Pentru pozarea cablurilor de circuite secundare si cabluri de medie tensiune s-au


prevazut canale de cabluri, cu secţiunea necesara care se va stabili la faza de detalii de
executie.

Canalele de cabluri se executǎ din beton armat monolit clasa C12/15, armate cu
oţel beton OB37 si PC52 sau plase sudate.

Plǎcile de acoperire vor fi rezemate pe corniere, înglobate in pereţii canalelor.

Acoperirea canalului se va face cu plǎci prefabricate din beton armat clasa


C12/15, armate cu oţel beton PC52 sau plase sudate.

Plǎcile de acoperire sunt incadrate in rame metalice din banda de oţel 50x4 mm,
de care vor fi sudate armǎturile longitudinale si transversale.

Cablurile vor fi montaţi pe stelaje sau paturi de cabluri, conform detaliilor de


executie.

Conductoarele de rezervă, ecranele şi armăturile se vor lega la instalaţia de


legare la pământ la ambele capete ale cablurilor, printr-o legătură cât mai scurtă. Nu se
admite manşonarea cablurilor pe traseul acestora.

Cablurile se vor marca cu etichete de identificare: la ambele capete, la


încrucişări cu alte cabluri, minimum din 10 în 10 m, etc.

2.2.1.3 Constructii (vezi si CS – C Constructii statie)

a) Cladirea statiei de MT va respecta normativul PE101/85 si legislatia in


vigoare :

Cladirea este realizata in solutie din module prefabricate si este complet echipata,
(Anexa 1 C). Este conceputa pentru a fi usor transportabila la locul de instalare, punerea
în functiune facandu-se într-un timp foarte scurt si cu costuri minime. Practic instalarea
se reduce la amenajarea terenului, turnarea radierului si racordarea cablurilor si a prizei
de pamânt.

La montaj, modulele sunt asamblate impreuna formind un corp comun. Lucrarile


realizate vor asigura etansarea intre fundatie si cabina.

Anvelopa este alcatuita din doua elemente prefabricate : fundatia si cabina propriu
zisa.

Fundatia este un element prefabricat monobloc, spatial, alcatuit dintr-un radier si


pereti armati cu plase sudate. ln fundatie sunt realizate canalele individuale pentru
pozare cabluri. ln cazul în care statia modulara se va monta pe un teren apos, la cererea

22/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

speciala a beneficiarului se vor practica în toate compartimentele fundatiei gauri de


scurgere pe fundul acesteia.

Cabina propriu zisa este o structura spatiala prefabricata integral. Pentru


realizarea unei structuri rezistente si usoare, a fost aleasa solutia de structura spatiala cu
pereti subtiri din beton armat cu plase sudate. Cabina prefabricata este executata din
planseu si pereti prefabricati si placa de fund turnata dupa montare. Planseul de
acoperis este realizat din beton armat cu plase sudate. Panta acoperisului, de minim 2%
este realizata din turnare si permite scurgerea apei. Hidroizolatia este executata din
membrane termosudabile în doua straturi, ultimul fiind prevazut cu ardezie.

Protectia hidroizolatiei pe verticala se va executa cu vopsea reflectorizanta,


minimum 300g/m2, aplicata pe ultimul strat de membrane termosudabila (conform
normativului C112-86 – Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din
material bituminoase la lucrarile de constructii).

Usile, din aluminiu, sunt robuste si astfel construite încat sa asigure un grad de
rezistenta mare la coroziune. Fiecare usa este prevazuta cu rama si feronerie si are una
sau doua grile de ventilatie (functie de gradul de ventilatie care trebuie asigurat pentru
aparataj) montate în partea superioara si cea inferioara a usii.

Pentru cazuri accidentale (furtuni, ploi torentiale îndelungate, etc.) pardoseala


prezinta o înclinatie pentru evacuarea acesteia. Usile prezinta un sistem solid de
închidere care nu poate fi demontat din exterior.

Anvelopa are un finisaj îngrijit, suprafetele exterioare si interioare fiind regulate si


netede. Finisajele exterioare sunt realizate cu materiale hidroizolante, lavabile, cu o
extrem de buna comportare în timp, care asigura protectia eficienta a betonului.

Pardosela este din beton cu stratul de uzura din rasini epoxidice. Sub nivelul
pardoselii, se realizeaza cuve si canale necesare pentru pozare cabluri. Racordarea
canalelor de cabluri exterioare cu spatiile interioare sin cladire se vor realiza cu piese de
trecere etanse.

Pentru montarea cabinelor prefabricate documentatia prevede urmatoarele


amenajari:

• executarea sapaturii necesare montarii fundatilor spatiale prefabricate;


• consolidarea terenului prin compacare dinamica
• executarea unui strat compactat din piatră spartă pentru drumuri sort 0-
63mm de 20 cm grosime;
• executarea unui strat de nisip de 5 cm grosime;
• executarea unui radier din beton simplu clasa C8/10 de 10 cm grosime.

Dupa realizarea acestor amenajari, cabinele vor fi montate conform caietelor de


sarcini elaborate de furnizor.

23/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

Dupa montarea cabinelor se vor executa lucrarile de umplutura si trotuarele din


jurul cabinelor.

Toate orificiile pentru trecerea cablurilor si a conductelor trebuie sa fie inchise,


respectiv etanse cu materiale incombustibile cu limite de rezistenta la foc conform
normativelor.

Cladirea va fi prevazuta cu instalatii electrice interioare pentru:


 Iluminat normal
 Iluminat de siguranta conform norme in vigoare
 Priza
 Supraveghere incendiu

b) Suporţi pentru echipamente primare si paratrasnet

- intreruptor,
- transformatoare de măsură,
- separatoare,
- descarcatori.
- cutii terminale cabluri,
- paratrasnete

Proiectarea structurilor metalice pentru susţinerea echipamentelor primare


conform :

 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-1 Reguli generale


si reguli pentru clădiri - SR EN 1993-1-1-2006
 Anexa natională - SR EN 1993-1-1-2006-NA-2008. Partea 1-10
Alegerea claselor de calitate a otelului SR EN 1993-1-10-2006
 Anexa natională - SR EN 1993-1-10-2006-NA-2008
 NP042-2000 Normativ privind prescripţiile generale de proiectare.
Verificare prin calcul a elementelor de construcţii metalice şi a îmbinǎrilor acestora.
 C150-99 Normativ privind calitatea îmbinǎrilor sudate din oţel ale
construcţiilor civile, industriale şi agricole.
 GP111-04 Ghid de proiectare privind protecţia împotriva corziunii
a construcţiilor din oţel.

Echipamentele primare se vor monta pe suporţi metalici zincaţi, pe care se vor


amplasa şi dispozitivele de acţionare necesare acestora.

Înălţimea suporţilor se va alege astfel încât să se respecte distanţele electrice


şi de protecţie, în conformitate cu prevederile Normativului PE 101/85.

Suportii pentru sustinerea echipamentelor sunt proiectati din profile


metalice(HEA, IPE,U), din teava otel de constructii sudabilt, conform EN 10025, cu
valoarea nominala a limitei de elasticitate fy= 235 N/mmp si rezistentei la tractiune fu360
N/mmp.
24/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

Paratrasnetul se executa din tevi conf. EN-10219, cu valoarea nominala a


limitei de elasticitate fy= 235 N/mmp si rezistentei la tractiune fu360 N/mmp.

Fixarea suportilor si a paratrasnetului de fundatii se va face cu suruburi de


ancorare.

Suruburile de ancorare, înglobate în fundatii se executa din otel marca S355, *


conform EN 10025 cu valoarea nominala a limitei de elasticitate fy= 355 N/mm. si
rezistentei Ia tractiune fu=510 N/mmp. Blocarea piulitelor la suruburile de realizeaza cu
contrapiulite sau cu saibe grower.

Reglarea verticalitatii a suportilor se face cu piulite montate sub placa de baza.

Protectia împotriva coroziunii se executa cu strat de zinc depus termic cu


grosimea minima a acoperirii de 115 microni, corespunzator pentru medii cu clasa de
corozivitate C5-M si durabilitate foarte ridicata, peste 20 ani. (tabel 5.13. GP 111-04)

c) Fundatie transformator 110/20 kV, 40 MVA :

Fundatia si cuva trasformatorului se compun din :

• Radier din beton armat clasa C20/25, asezat pe un strat de beton de


egalizare C8/10.
• Peretii si fundul cuvei din beton armat impermeabil, clasa C20/25.
Pentru a evita poluarea solului cu ulei de transformator, transformatoarele vor
fi amplasate deasupra unei cuve de beton. Cuva de colectare a uleiului va fi astfel
realizata încât sa impidice patrunderea uleiului în beton si mai departe în pamânt.

Pentru scurgere se vor realiza pante spre basa de colectare, si goluri în peretii
interiori a cuvei, în dreptul basei.

Cuva de colectare a uleiului scurs accidental va fi acoperit cu gratare metalice


peste care se monteaza o împletitura de sârma zincata. Protectia anticoroziva a
gratarelor metalice se realizeaza prin zincare la cald. Impermebilizarea cuvei este
asigurata prin folosirea betoanelor cu grad de impermeabilitate corespunzator si
aplicarea unui strat de impermeabilizare executat din mortar monocomponent, pe baza
de ciment modificat prin aditivare, cu stabilitate fata de ulei.

Evacuarea apelor rezultate din precipitatii se va face prin pompare.

Pentru introducerea sorbului pompei s-a prevazut montarea deasupra basei, a


unei tevi din otel, Având în vedere ca apa poate fi poluata de ulei trafo, apa evacuata din
cuva va fi trecut printr-un separator de ulei. Separarea uleiului din apa se va face cu o
instalatie mobila.

d) Fundatie trafo servicii interne :

Fundatia transformatorului de servicii interne, este fundatie izolata,


25/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

supraînaltata, din beton clasa C16/20.

În jurul fundatiei, se prevad borduri pentru delimitarea spatiului sub


echipamentul cu ulei (volum ulei sub 1.2 mc).

e) Fundatie rezistor si cutii de cleme :

Fundatia rezistorului si a cutiei de cleme, este formata din doua blocuri din
beton asezate pe o talpa comuna, din beton armat clasa C16/20.

f) Fundatie grup electrogen

Fundatia grupului electorogen se va executa din beton armat clasa C16/20,


supraînaltat fata de nivelul terenului amenajat cu 20 cm. ‗

Fixarea grupului electrogen de fundatie se va realiza cu ancore încatrate în


beton sau cu ancore mecanice, conform fisei tehnice a utilajului.
g) Fundaţii stilpi cadre, suporţi echipamente si paratrasnete

Fundatiile sunt proiectate cu respectarea :

• Eurocod 2: Proiectarea geotehnica, Partea 1 Reguli generale SR EN


1992-1-1 -2004_AC-2008;
• Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1 Reguli generale SR EN
1997-1-2004.

Fundatiile proiectate, sunt fundatii izolate, rigide, din beton armat clasa
C16/20, corespunzator claselor de expunere :

• coroziunea datorata carbonatarii XC2 ( alternanta umiditate —uscare);


• clasa de raspândire: F3 ( diametrul raspândirii 420-480 mm);
• betonul de egalizare se executa din beton simplu C8/10 -X0.

Aceste specificatii corespund: Normativ pentru producerea betonului si


executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat — Partea 1:
Producerea betonului" —indicativ NEOI 2/1-2007.

Fundatiile sunt formate din blocuri din beton clasa C16/20 în care sunt
montate suruburile de ancorare. Armaturile se executa din otel beton PC52 si 0B37.

h) Amenajare teren

Lucrǎrile constau din decaparea stratului vegetal şi nivelarea terenului, cu o


panta apropiata de panta terenului natural. Fundatiile si drumul vor avea cota superioara
constanta.

La terminarea lucrarilor se va reface cadrul natural pe terenul liber de


construcţii, prin nivelare şi finisare si apoi se va însămanţa cu gazon, vegetaţia având
26/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

atat rol estetic cat si funcţional, prin dezvoltarea ei vegetaţia fixeaza solul evitându-se
eroziunile pluviale.

i) Drum interior

Drumurile interioare au latimea de 4,0m si 5,0m.

Structura drumurilor :
- Patul drumurilor din pamant, prin decapare pamant vegetal si umpluturi
compactate;
- Strat geotextil;
- Substrat din piatra sparta sort 25-63 mm, in grosime 25 cm dupa
compactare;
- Fundatie din piatra sparta sort 40-63 mm, in grosime de 25 cm dupa
compactare;
- Strat de nisip pilonat 2cm grosime si folie de polietilena;
- Imbracaminte din beton de ciment BcR 4,5 in grosime 20 cm
Sistemul rutier va fi incadrat cu borduri prefabricate din beton cu dimensiunile
de 20x25cm, asezate pe fundatie din beton simplu C8/10 de 15x30 cm.

Pentru acces pietonal se vor realiza trotuare din beton.

j) Imprejmuiri si porti

Împrejmuirea statiei de transformare se va realiza cu un gard din panouri gard


zincate (plasa bordurata), fixati pe stalpi din teava.

Poarta de acces se va realiza din tevi de otel cu panouri din panouri gard
zincate.

Se va realiza o poarta de acces pietonal, şi una pentru acces auto.

2.2.1.4 Instalații pentru construcții stații

a) Instalații electrice (vezi si CS – IC Instalatii electrice pentru constructii statie)

Sunt alimentate din tablourile de j.t. proiectate TLP și TIE, tablouri care sunt
alimentate din dulapul de servicii proprii în curent alternativ DSPCA din camera de
comandă și protecție stație, prin circuite in conductoare din cupru de tip FY, introduse
în tuburi de protecție din PVC pozate aparent și sunt destinate pentru :

- iluminat interior;
- iluminat de siguranță;
- prize generale monofazate 230 Vca;
- prize generale trifazate 400 Vca;
- încălzire si aer condiționat
și printr-un circuit pentru iluminatul exterior în cabluri de tip CYABY și CYABY-F trase în
țevi de protecție de tip PEHD pozate îngropat în pământ.
27/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

√ Iluminat interior si exterior :

Iluminatul interior general este asigurat prin montarea de aparate de


iluminat dotate cu lămpi tubulare fluorescente de 58 w, la 230 V c.a., aparate montate
încastrat și aparent în și pe tavanele din rigips. Calculul luminotehnic a fost realizat cu
program specializat, asigurându-se nivelurile medii ale iluminărilor impuse de normativul
în vigoare, în toate încăperile stației. Aparatele de iluminat sunt acționate de aparate de
comutație montate la înălțimea de +1,40 m față de pardoseala finită.

Instalaţia electrică pentru iluminatul exterior al staţiei este alimentată din


tabloul TIE proiectat, montat aparent în exteriorul camerei de comandă. Iluminatul
exterior este asigurat prin montarea de proiectoare etanse, IP 66, dotate cu lămpi cu
ioduri metalice de 250 w , 230 V c.a., în număr de 12 buc, montate pe cei 6 stâlpi
metalici montaţi perimetral, cu înălţimea peste sol de 9,8 m. Astfel este asigurat un nivel
mediu de iluminare de 50 lx în zona echipamentelor şi 20 lx în zona aleilor carosabile şi
a drumurilor de acces, cu grad de uniformitate mai mare de 40% pe planul de lucru,
respectând prevederile IEC 129/98 (nivel mediu de iluminare 20 lx si grad de uniformitate
de 25%).

Comanda iluminatului exterior se poate face atât manual, cât şi automat


prin intermediul unui luxomat.

√ Iluminatul de siguranță :

Iluminatul de siguranță propus este de tip 3b, la care alimentarea este


asigurată din baterii locale de acumulatoare cu dispozitive locale de comutare automată
(luminoblocuri). Iluminatul de siguranţă este prevăzut atât pentru evacuare în caz de
urgenţă, cât şi pentru continuarea lucrului în acele încăperi în care acesta se impune.

Pentru iluminatul de siguranță de evacuare s-au prevăzut aparate de


iluminat de tip indicator luminos,aparente, dotate cu lampă fluorescentă de 8w, 230 V,
c.a., cu pictograme IESIRE(EXIT) și cu baterie încorporată, ce se vor monta deasupra
ușilor de evacuare. Pentru iluminatul de siguranță de evacuare s-a prevăzut un circuit
separat în tabloul TLP.

Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului este asigurat de o parte


din aparatele de iluminat prevăzute pentru iluminatul general și care sunt dotate cu kit
pentru iluminatul de siguranță, care asigură funcționarea acestora, la un flux luminos mai
redus și în lipsa tensiunii normale de alimentare. Atât pentru iluminatul de siguranță de
evacuare, cât și pentru cel de continuare a lucrului, bateriile locale încorporate în
aparatele de iluminat trebuie să asigure o autonomie în funcționare de minim 3 ore.

√ Circuite prize generale monofazate 230Vc.a. :

Asigură alimentarea prizelor cu contact de protecție, pentru consum


general, montate aparent în încăperile stației, la înălțimea de +1,10 m față de pardoseala
finită.

28/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

√ Circuit prize generale trifazate 400Vca :

Asigura alimentarea prizelor cu contact de protecție, pentru consum


general, montate aparent în încăperile stației, la înălțimea de +1,10 m față de pardoseala
finită.

√ Circuite pentru incalzire si aer conditionat :

S-au proiectat circuite monofazate, 230 V c.a., fiecare circuit fiind prevăzut
cu o priza bipolară cu contact de protecție de 16 A, 230 V, c.a., montaj aparent, pentru
alimentarea convectoarelor electrice care asigură încălzirea încăperilor stației și circuite
monofazate, 230 V, c.a., prevazute cu o priza bipolară cu contact de protecție de 16 A,
230 V, c.a., montaj aparent, care alimentează unitatile de climatizare din camera
SCADA și cea de comanda si protecție stație.

b) Instalatii sanitare

Statiile fiind fara personal, nu au prevazute instalatii sanitare. Pentru


exploatare, utilizatorul va decide necesitatea dotarii lor cu WC-uri ecologice.

c) Instalatii de gaz

Nu este cazul.

d) Instalatii de apa-canal

Nu exista.

e) Alte instalatii de protectie si siguranta

Sistemul de detecţie, semnalizare şi alarmare la incendiu / efracţie pentru


obiective tehnologice din staţia 110/20 kV CEE Nalbant, se compune din următoarele
subsisteme componente :

- subsistemului de detecţie, semnalizare şi alarmare la incendiu;


- subsistemului de detecţie, semnalizare şi alarmare la efracţie.

Funcţiile pot fi integrate, realizate de acelaşi echipament - centrala de detecţie


semnalizare şi alarmare la incendiu / efracţie.

Ambele subsisteme au aceeasi clasificare a componentelor :

1) Centrala de incendiu / efractie;


2) Detectoarele de sesizare incendiu/efractie;
3) Sirenă, pentru alarmare incendiu;
4) Dispozitive de preluare şi transmitere la centrală a semnalizărilor;
5) Sursă pentru alimentare de rezervă;

29/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

6) Cablurile aferente realizării buclelor de detecţie incendiu/efractie

Detaliile sunt prezentate in documentatia de executie elaborata/verificata de


proiectant autorizat.

30/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

2.2.2 Racord electric LES 110 kV (vezi si CS – EL Racord LES 110 kV)

2.2.2.1 LES 110 kV

a) Cablu si traseu

Racordul electric se refera la LES 110 kV prin care urmeaza sa se racordeze


staţia de transformare de 110/20 kV, 40 MVA din interiorul parcului eolian CEE Nalbant,
cu staţia de conectare 110 kV CEE Nalbant-Sarichioi Enel.

El va avea o lungime de aprox. 12.6 km şi va fi realizată cu un cablu de 110 kV


monopolar, 240 mm2 aluminiu, cu ecran de cupru, izolaţie de XLPE.

Linia se va racorda în staţiile Nalbant și Nalbant-Sarichioi Enel, prin cutii


terminale de exterior de tip XLPE/conductor neizolat.

Cablurile utilizate vor fi de tip monopolar cu tensiunea nominala 60/110(123) kV,


cu conductor multifilar din aluminiu, cu bariera lungitudinala de protectie impotriva
patrunderii apei, cu izolatie din polietilena reticulata (XLPE), ecran din cupru si mantaua
din polietilena (PE). (Anexa 1 L)

Realizarea unui circuit LES 110 kV se va face prin montarea a 3 cabluri


monopolare de 110 kV în trefla sau, la subtraversari, in dispoziţie orizontală cu o distanta
de 400 mm între izolaţia exterioară a cablelor (cca.500 mm între axe) .

Pe parcursul traseului cablul va subtraversa următoarele obiective mai


importante :
- drumul DN22A,
- canal de irigaţii.

Traseul LES 110 kV respecta distantele de siguranta si protectie precizate in


Ord. ANRE nr.49/2007.

În exteriorul profilului de cabluri, pe acelaşi traseu în săpătură, se vor instala


tuburi de protecţie pentru cablu de FO. Pe teritoriul statiei cablul de FO se va poza in
canalul de cabluri, linga cablele de circuite secundare si cele de forta de j.t.

Alegerea traseului s-a făcut cu respectarea condiţiilor impuse de coexistenţa


cu alte instalaţii şi proprietăţi de teren, pentru care s-au obţinut avizele necesare.

LES 110 kV pleacă din punctul de conexiune aflat la ieșirea din parcul eolian
Nalbant situat in partea de Nord a localitatii Trestenic. Aceasta este ocolită prin partea de
Nord-Est, urmand a continua paralel cu drumul comunal dintre Trestenic si Nalbant pe o
distanta de aproximativ 3 km. Traseul LES 110 kV va intalni localitatea Nalbant pe care
o va ocoli prin zona de Nord pe o distanta de aproximativ 2,5 km. In traseul ocolitor ales
se va întâlni și subtrasversa drumul DN22A dinspre localitatea Cataloi spre localitatea
Nicolae Bălcescu. Dupa parcurgerea celor 2,5 km, traseul LES va continua in lungul
drumului comunal ce se continuă in linie dreapta cu drumul Trestenic-Nalbant. Dupa
31/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

aproximativ 1,5 km, traseul va coti usor spre stanga pentru încă aproximatic 1,5 km. Se
va ajunge la o intersectie de drumuri rurale. Aici se va coti spre stanga, urmându-se a se
continua în linie dreaptă pentru aproximativ 800 m, pana la urmatoarea intersectie de
drumuri. Traseul va urma drumul comunal din partea dreaptă pentru aproximativ 1 km,
apoi va coti spre stânga urmând drumul comunal pentru încă aproximativ 700 m. Aici, pe
partea dreaptă a drumului se va amplasa statia de interconectare Nalbant-Sarichioi.
Distanta de la drum pana la linia 110 kV Tulcea Zebil este de aproximativ 150 m.

Traseul LES e prezentat în planșa EL 0. Profilul general LES este prezentat în


planșa EL 1.

Amplasarea gropilor de manşoane şi determinarea lungimii exacte a fiecărui


tronson de cablu se vor stabili la faza DE prin măsurători topografice precise, înainte de
lansarea comenzii ferme pentru achiziţionarea cablului.

Profilul de subtraversare va fi executat in cazul canlului de irigatii, cu 4 tuburi de


PEHD 200mm, 1 tub PEHD 110 si 1 tub PEHD 50 . In trei din conductele de 200mm se
vor monta cele trei faze active ale LES-ului iar al patrulea tub de 200mm va fi rezerva la
subtraversare ce va fi obturat la ambele capete.

Prin tubul de 110 mm se va monta cablul de FO, iar prin cel de 50mm,
conductorul de egalizare potential FY 185.

b) Mansoane de legatura si capete terminale

La fiecare capăt de tronson se va amplasa câte o camera de manşonare fără


pereţi de beton, deoarece majoritatea acestora se găseşte pe teren cu circulaţie redusă.
Dimensiunile camerelor de manşonare pot diferi în funcţie de lungimile şi grosimile
manşoanelor folosite, livrate de producător.

La camerele de manşonare pe o parte şi pe cealaltă se va lăsa o rezervă de


cablu cu o lungime necesară refacerii de două ori a manşonului respectiv. (cf. NTE
007/08/00 art.46.). Partea de rezervă se va acoperi cu dale de beton.

Realizarea şanţului pentru manşonare este similara şanţului pentru cablu.

Cablurile vor fi echipate la capete cu terminale izolante, situate pe suporţi


metalici, care se vor conecta aerian în Staţia 110kV CEE Nalbant și Statia 110kV
Nalbant-Sarichioi Enel. Tipul şi tehnologia de montare a acestora vor fi stabilite de
furnizorul de cablu împreună cu proiectantul staţiei de 110 kV.

In apropierea capetelor terminale se va lăsa o rezervă de cablu cu o lungime


necesară refacerii o singură dată a terminalului respectiv (cf. NTE 007/08/00 art.46.).
Partea de rezervă se va acoperi cu dale de beton.

Ecranele capetelor terminale ale liniei în cablu vor fi legate solid între ele şi la
instalaţiile de legare la pământ.

32/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

c) Marcaje cablu si traseu

Etichetele pentru cabluri ataşate din 10 in 10 metri, se confecţionează din


material plastic şi trebuie să aibă înscris pe ele: tensiunea (kV); marca de identificare a
cablului din jurnalul de cabluri şi anul de pozare, conform Art. 99. din NTE 007.

Conform articolului 100 din NTE 007, toate manşoanele de legătură sau de
derivaţie, precum şi terminalele trebuie să fie prevăzute, de asemenea, cu etichete de
identificare.

Marcarea traseului se va realiza prin plantarea unor markere tip minge (ball
marker), din 100 în 100 m pe traseul cablului.

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii în afara zonelor locuite


din localităţi este de 100 m.

Markerele se poziţionează central în canalul de cable, sub folia avertizoare la


o adâncime de cca.100 cm.

Se vor marca prin borne schimbarile de directie, traversarile de sosele si


intersectiile cu alte canalizari subterane. Bornele de cablu vor fi conform plansei atasate
si se vor instala la 0.8 m fata de axul lui, orientate cu placa de inscriptii spre cablu, sau in
lipsa acestei posibilitati sub forma de placute de metal fixate pe construcțiile (cladirile)
apropiate

Marcarea şi repararea reţelelor de cabluri în localităţi se face în conformitate


cu prevederile STAS 9570/1.

Sistemul de markeri consta dintr-un marker care contine o antena precis


acordata, care este ingropata de catre operatorul utilitatii in timpul constructiei sau
reparatiei. Al doilea element al sistemului este un locator portabil care transmite
frecventele radio specifice, semnalul fiind absorbit de catre marker si retransmis apoi
către receptor.

d) Subtraversare conducte sau canale irigatii

Subtraversarea obstacolelor se va face prin foraje orizontale dirijate.

In cazul subtraversarii canalului de irigatii se vor folosi 4 tuburi PEHD 200mm,


1 tub PVC 110mm si 1 tub PEHD 50mm.

Adâncimea de forare va fi de minim 25 cm faţa de nivelul inferior al


obiectivului subtraversat.

33/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

2.2.2.2 Amenajari LES 110 kV

Acest capitol cuprinde :


 trasarea lucrărilor
 executarea lucrărilor de terasamente :
- sapaturi
- umpluturi
- sprijiniri
- protejarea zonelor de lucru
 realizarea canalului de cabluri

Trasarea lucrărilor se va face prin marcarea traseului conform planului de situație


cu următoarele puncte fixe :
- punctul de racordare a canalului de cabluri la cladirea stației
- punctele de racordare la subtraversarea drumurilor comunale, judeţene
şi drumului naţional
- puncte de pichetare pe traseu in functie de profilul drumului

Executarea sapaturilor va fi executata mecanizat si manual.

Realizarea camerelor de manşonare şi a şanţului de cablu va avea in


vedere prevederile caietului de sarcini si planselor desenate corespunzatoare.

Marcarea traseului de cabluri se va realiza conform prevederilor normativului NTE


007, de care se va tine cont in intregime, la amplasarea markerelor electronice.

Fazele de execuție determinante si Programul pentru controlul calitatii la


executarea lucrărilor conform legii 10/1995 sunt prezentate in caietele de sarcini.

34/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

3 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Principalele cerinte legale care se aplica proiectului de fata in ceea ce priveste


organizarea sistemului de atestare si verificare a calitatii sunt, fie comune, fie diferentiate
pe doua domenii, constructii, respectiv, dotari tehnologice industriale, dupa cum urmeaza:

Comune :
√ Legea 50/1991 cu Ordin 1430/2005 Normele metodologice din ordinul
1430/2005 : Autorizarea executiei lucrarilor de constructii
√ HG 28/2008 si Ordin MDLPL 863/2008 : Continutul cadru al documentatiilor
tehnice

Constructii :
√ Legea 10/1995 : Calitatea in constructii
√ HG 925/1995 : Regulament pentru verificare/expertizare tehnică calitate a
proiectelor/ execuţiei construcţiilor
√ HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente :
 Regulament pentru activitatea de metrologie
 Regulament pentru conducerea si asigurarea calitatii
 Regulament urmarire comportare exploatare
 Regulament stabilire categorie de importanta
 Regulament pentru agrementul tehnic
√ HG 273/1994 pentru aprobarea unor regulamente :
 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii
 Norme de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei.
√ HG 272/1994 Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.

Dotari tehnologice :
√ OG 95/1999 si normele metodologice din Ordin MIR 293/1999 : Calitatea
lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale
√ Ordin MIC 323/2000 privind aprobarea unor regulamente :
 Regulament privind agrementul tehnic
 Regulament pentru verificare proiecte/execuţie/ expertizare
 Regulament urmarire comportare exploatare
 Manualul dirigintelui de şantier
 Regulament privind controlul lucrărilor
 Regulament privind contravenţiile
√ Ordin ANRE 24/2007 : Regulament pentru atestarea agentilor economici
care proiecteaza/ executa/ exploateaza instalatii electrice din SEN
√ Ordin ANRE 25/2007 : Regulament pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaza/ executa/ verifica/ exploateaza instalatii electrice din SEN

Legislatia in ansamblul sau, stabileste responsabilitatile privind calitatea lucrarilor


pentru toti „factorii implicaţi‖ : investitori, proiectanţi, specialişti verificatori de proiecte
atestaţi şi experţi tehnici atestaţi, fabricanţi şi furnizori de produse, executanţi şi
responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, diriginţi de specialitate, proprietari,
35/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

administratori, autorităţi publice, etc.

Ansamblul masurilor privind calitatea sunt cuprinse in documentatiile elaborate de


proiectant si verificate de verificatori atestati. Ele se compun din planse desenate si
caietele de sarcini, in complementare planselor, pe activitati, domenii si specialitati.

Pentru acest proiect, fazele urmatoare de proiectare cuprind caiete de sarcini care
:
√ reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele,
condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi
încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de
toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de
calitate şi performanţă solicitate.
√ detaliază notele din plansele desenate, descriu lucrările care se execută,
calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de
execuţie şi de montaj şi aspectul final;
√ stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi
responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;
√ cuprind breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative
pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii ;
√ precizeaza standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie
respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
√ condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele
asemenea.

Pentru toate activitatile/procesele desfasurate pentru realizarea proiectului se


intocmeste „Planul sistemului de management al calitatii‖ care prevede
lucrarile/activitatile/operatiile ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ
si pentru care se intocmesc documente scrise, cu indicarea metodei de control sau
documentatia conform careia se efectueaza controlul si a responsabililor privind datele
inregistrate.

Pe procese, la general, asigurarea calitatii lucrarilor cuprinde :

Aprovizionare : - conform caietelor de sarcini pentru furnizori de materiale,


semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse; care cuprind
specificatiile tehnice sau tipul produsului precizat de proiectant; acestea cuprind la rindul
lor caracteristicile tehnice garantate de furnizor, documente privind calitatea, instructiuni
de montaj si de exploatare, conditii privind receptia, etc.,

Executie lucrari : - conform caietelor de sarcini privind executia lucrarilor in


care sunt precizate operatiile, ordinea lor, cerintele tehnice si tehnologice, probe si
verificari pe parcursul executiei, etc.
- conform caietelor de sarcini pentru recepţii, teste, probe,
verificări şi puneri în funcţiune;

Exploatarea instalatiilor : - conform caietelor de sarcini pentru urmărirea


36/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice; sunt prevederi legale pentru
investitor, stabilite de proiectant.

Obligatiile legale precizate de proiectant in documentatie (toate fazele) privind


asigurarea calitatii lucrarilor vor fi cuprinse in contractele incheiate intre toti „factorii
implicati‖ (investitori-proiectanti-antreprenori-subcontractanti-furnizori, etc.), fiecare
raspunzind de calitate pe domeniul/specialitatea/etc. pe care este angajat contractual. In
acest sens, dupa caz, se vor prezenta documentele sistemului de management calitate
certificat si/sau planul propriu al sistemului de management al calitatii lucrarilor
contractate care va fi in concordanta cu cel precizat de proiectant.

4 MASURI DE SECURITATEA MUNCII SI PSI

Scopul acestor masuri este de asigurare a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, de


reducere şi eliminarea a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum si
de asigurare a securităţii lucrătorilor expuşi la riscuri de accidentare şi/sau îmbolnăvire
profesională pe durata executarii lucrarilor.

Principalele cerinte legale care se aplica proiectului de fata in ceea ce priveste


masururile de protectia muncii si PSI se refera la doua aspecte unul, privind obligatiile
fiecarei entitati juridice in raport cu angajatii sai, iar al doilea, referitoare la executia
lucrarilor pe santiere temporare sau mobile, in conditiile existentei mai multor
executanti/antreprenori, dupa cum urmeaza :
√ Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 cu HG 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare;
√ HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
santierele temporare sau mobile;
√ HG 1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
locul de munca ;
√ HG 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca ;
√ HG 1051 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni
dorsolombare;
√ HG 1.028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
√ HG 971 privind cerinetle minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca;
√ Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
√ Ordinului 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor,
√ Ordinul 712 / 2005 al MAI pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind
instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenta,
√ Legea 481/ 2004 privind protecţia civilă.
Legislatia in ansamblul sau, stabileste responsabilitatile privind calitatea lucrarilor
pentru toti „factorii implicaţi‖ : investitori, proiectanţi, coordonatori SSM in proiectare si
executie, sef santier, fabricanţi şi furnizori de produse, executanţi, proprietari,
37/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

administratori, autorităţi publice, etc.

Prevederile legale referitoare la obligatiile angajatorului oricarei entitati juridice


fata de proprii angajati certificate sau nu intr-un sistem de management integrat (calitate-
mediu-SSM) sunt general aplicabile la orice lucrare/activitate desfasurata de acea
societate inclusiv atunci cind participa ca executant pe un santier de constructii.

Datorita complexitatii proiectului de fata, proiectarea si executia lui se face prin


mai multi proiectanti si antreprenori. In aceste situatii legislatia din domeniu securitatii si
sanatatii in munca impune existenta unui coordonator SSM la elaborarea proiectului si
unul (sau acelasi) la realizarea lucrarilor, stabilind pentru acestia sarcini si
responsabilitati corespunzatoare.

Principalul document redactat din faza de proiectare si actualizat permenent este


„Planul de securitate si sanatate‖ al santierului. Acesta va cuprinde prevederi generale
pentru desfasurarea activitatilor comune tuturor participantilor si va fi completat cu
planuri proprii ale fiecarui executant/antreprenor care vor fi integrate in planul general al
santierului.

Prevederile comune din planul general al santierului, cuprinse in organizarea de


santier se refera, cel putin, la :
√ Accesul pe santier (cai tempoarare si permanente, reguli de acces pentru
personal, mijloace de transport, etc.),
√ Curatenia in santier (zone de lucru, magazii, locuri de depozitare, transport,
repunerea in starea anterioara a santierului, etc.),
√ Alimentarea cu apa si energie electrica,
√ Cai de comunicatii,
√ Servicii sanitare,
√ Protectia instalatiilor serviciilor publice si private existente,
√ Norme generale PSI.

Prevederile specifice fiecarui domeniu/activitate (in cazul nostru, constructii,


instalatii cladiri, instalatii electrice) vor fi precizate in documentatia proiectului in raport cu
factorii de risc identificati referitori la personal, sarcina de munca, mijloace de productie
si mediul de munca. Ele sunt concretizate in norme specifice nationale sau proprii
entitatii juridice respective ale caror respectare nu absolvă persoanele juridice şi
persoanele fizice de răspunderi pentru lipsa de prevedere şi asigurare a oricăror altor
măsuri de protecţie a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfaşurare a activităţii
respective. Se precizeaza in proiect masuri de securitate specifice atit pentru executie cit
si pentru punerea in functiune si exploatare. Deasemenea, toate precizarile specifice vor
face referire si la masurile PSI aferente.

Conducatorii unităţilor de execuţie, precum şi reprezentanţii beneficiarului care


urmaresc realizarea lucrărilor, au obligaţia să aplice toate prevederile legale privind
protecţia muncii.

Principalele măsuri şi acţiuni pentru asigurarea protecţiei, siguranţei, securitatii şi


38/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

igienei muncii sunt :

√ Luarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru asigurarea conditiilor de


securitate a muncii;
√ Realizarea instructajelor de protecţie a muncii ale întregului personal de
exploatare şi întretinere şi consemnarea acestora în fişele individuale sau alte forme
specifice, semnate individual;
√ Controlul aplicării şi respectării normelor specifice de către întreg
personalul;
√ Verificarea periodică a personalului privind cunoaşterea normelor şi a
măsurilor de protecţie a muncii;
√ În interiorul zonei de lucru şi de protecţie nu este permis accesul
persoanelor şi a utilajelor străine de şantier; zona de protecţie se stabileste prin proiect.
√ Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum
şi echiparea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor.

5 MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Principalele cerinte legale care se aplica proiectului de fata in ceea ce priveste


masururile de protectia mediului se refera la toate aspectele de mediu precizate in
standardul ISO 14001, dupa cum urmeaza :
√ OUG 195/2005 - privind protecţia mediului,
√ Legea 426/2001 – pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul
deşeurilor,
√ Legea 465/2001 - pentru aprobarea OUG 16/2001 privind gestionarea
deşeurilor industriale reciclabile,
√ HG 621/2005 - privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje,
√ HG 349/2005 - privind depozitarea deşeurilor,
√ HGR 856/2002 - privind evoluţia gestionării deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Aspectele comune referitoare la protectia mediului pentru intregul santier sunt


cuprinse in Planul de Management de Mediu care vizeaza executia tuturor lucrarilor din
santier si care se refera, cel putin, la :
√ Surse de poluanti, protectia factorilor de mediu si reconstructie ecologica,
√ Protectia calitatii aerului si a climei,
√ Managementul deseurilor,
√ Protectia solului si a apelor subterane,
√ Reducerea zgomotelor si a vibratiilor.

Aspectele de mediu sunt identificate si apoi evaluate. Cele cu impact semnificativ


sunt incluse in programul de reducere a impactului, de monitorizare si masurare
precizind valorile tinta de indeplinit, pe parcursul executiei lucrarilor si apoi pe durata de
functionare anticipata.

Prevederile specifice fiecarui domeniu/activitate (in cazul nostru, constructii,


instalatii cladiri, instalatii electrice) vor fi precizate in documentatia proiectului in
39/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON
PARC EOLIAN NALBANT
STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV
CONTROL SYSTEMS SI RACORD LES 110 KV
Lucrarea ECS 037/2011 Faza – PT + CS

raport cu aspectele de mediu identificate la executia lucrarilor. Acestea vor fi incluse in


planul de management de mediu al intregului santier si vor fi actualizate permanent.

In esenta, pentru domeniile specificate mai sus, prevederile privind mediul pentru
lucrarile de instalatii electrice din acest proiect, pe perioada executiei si a functionarii
ulterioare, se refera la :
√ Surse de poluanti, protectia factorilor de mediu si reconstructie ecologica -
evaluarea impactului asupra mediului inconjurator trebuie analizata in acord cu regulile si
normele impuse in Romania armonizate cu normele si recomandarile europene
referitoare la protectia mediului atat pentru lucrari de executie cit si de exploatare si
mentenanta ulterioare, pe toata durata de viata,
√ Protectia calitatii aerului si a climei – evitarea noxelor (praf, etc.) si
refacerea cadrului natural al zonei la terminarea lucrarilor,
√ Managementul deseurilor – identificarea deseurilor rezultate pe categorii,
evidenta lor si mijloace de colectare selectiva, depozitare, transport si valorificare,
√ Protectia solului si a apelor subterane - evitarea lucrarilor care pot conduce
la afectarea panzei de apa freatica din zona si evitarea poluarii cu scurgerile de ulei sau
alte substante pe teritoriul statiilor de transformare,
√ Reducerea zgomotelor si a vibratiilor - echipamentele montate in statiile de
transformare nu depasesc nivelul de zgomot admis in zonele populate.

Cluj Napoca
Noiembrie 2011

40/40
www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca Parcul Industrial Tetarom I str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11
tel.: 40 264 207 500 fax: 40 264 207555 e-mail: ebit@energobit.com
RC: J12/2309/2003 CIF: RO15669454 capital social: 30.000 RON

S-ar putea să vă placă și