Sunteți pe pagina 1din 110

S.C.ARTOPROD S.R.L.

Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528


ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

SUPORT DE CURS
LABORANT OPERATOR
CENTRALE TERMICE

1
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

PROGRAMA ANALITICA PENTRU OCUPAŢIA DE LABORANT OPERATOR


CENTRALE TERMICE

Numărul orelor de
Tema predare
Teorie Practică
Cazane de abur, de apă caldă şi cazane de apă fierbinte:
- tipuri de cazane 10 -
- elemente constructive şi funcţionale
Noţiuni de chimie analitică:
- generalităţi
10 -
- metode generale de analiză
- dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici
Noţiuni de chimia apei:
- apa şi proprietăţile apei 10 -
- efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor
Regimul chimic al cazanelor:
- pregătirea şi conservarea suprafeţelor
- prelevarea probelor, indicii chimici, semnificaţie, valori, urmărire, 25 -
interpretare, intervenţie, indici chimici de avarie
- balanţa „apă- abur- condensat”
Metode de tratare a apei 25
30
Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic 20
Instalaţii de tratarea apei:
- dedurizare
- dezalcalinizare 40 20
- demineralizare
- osmoză
Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni 2 -
TOTAL 142 50

TOTAL ORE- 142 ORE TEORIE


- 50 ORE PRACTICA
- VERIFICAREA INSUSIRII CUNOSTINTELOR-2 ORE/ CANDIDAT

2
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

CUPRINS

CAPITOLUL 1.- Cazane de abur, de apa calda si cazane de apa fierbinte


- Tipuri de cazane
- Elemente constructive si functionale

CAPITOLUL 2- Notiuni de chimie analitica


- Generalitati
- Metode generale de analiza
- Dotarea laboratorului cu sticlarie si reactivi chimici

CAPITOLUL 3- Notiuni de chimia apei


- Apa si proprietatile apei
- Efectele impuritatilor la functionarea instalatiilor

CAPITOLUL 4- Regimul chimic al cazanelor


- Pregatirea si conservarea suprafetelor
- Prelevarea probelor,indicii chimici, semnificatie, valori, urmarire, interpretare,
interventie, indici chimici de avarie
- Balanta apa –abur –condensat

CAPITOLUL 5- Metode de analiza a indicilor chimici din circuitul termic

CAPITOLUL 6- Metode de tratare a apei

CAPITOLUL 7- Instalatii de tratarea apei


- Dedurizare
- Dezalcanizare
- Demineralizare
- Osmoza

CAPITOLUL 8 - Legislatie, reglemetari, normative, instructiuni

3
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

CAPITOLUL 1
CAZANE DE ABUR, DE APA CALDA SI CAZANE DE APA
FIERBINTE

TIPURI DE CAZANE
ELEMENTE CONSTRUCTIVE SI UNCTIONALE

NOTIUNI GENERALE DESPRE CALDURA

CALDURA- ca o definitie generala este o forma a energiei termice, se poate obtine pe mai
multe cai, si anume:
- prin arderea combustibililor in foc deschis,in sobe sau in focarul cazanelor
- prin transformarea energiei electrice in incalzitoare folosind rezistente electrice
- prin transformarea energiei solare .Soarele produce continuu cantitati uriase de
caldura.Temperatura la suprafata Soarelui atinge cca. 60000Ciar in interiorul lui
cca.150000000C .
Pe Pamint numai a doua miliarda parte ajunge, aceasta energie fiind suficienta pentru a
intretine viata pe planeta noastra.
- prin transformarea energiei nucleare - in centrale nucleare.
- prin transformarea energiei geometrice.Din Pamant ies cu presiune ape termale cu
temperaturi de 40- 800C care pot fi folosite la incalzire.
- prin transformarea energiei mecanice, prin frecare,acest proces nedorit, este prezent in
toate sistemele mecanice.
- prin transformarea energiei mecanice captate din mediul inconjurator - a vantului,
(eoliana)
a apelor curgatoare(hidro), a mareelor.Caldura se masoara cantitativ in unitati de energie
.Cantitatea de caldura (2),se masoara in calorii.
O CALORIE - este cantitatea de caldura necesara unui g de apa pentru a- i ridica temperatura
cu 10C.
In practica se folosesc multipli ai caloriei:
- kilocaloria (kcal)si gigocaloria (Gcal).
1kcal=1000 cal.
1Gcal=1.000.000.000cal=1.000.000 kcal

In sistemul international de masura, unitatea de masura pentru cantitatea de caldura este joul-
ul (J) si multiplul sau KJ (1KJ=1000 J)Echivalenta in Jsi cal.este:1cal=4,186 J ;
1J=0,2388cal.

TEMPERATURA- indica gradul de incalzire al unui corp si se masoara in grade Celsius sau
Kelvin.
Scara Celsius are ca 00C temperatura la care ingheata apa si 100 0C temperatura la care fierbe
apa.
Scara Kelvin are 00K temperatura de - 273,150C (temperatura cea mai scazuta posibil zero
absolut).
NOTATII: t- temp. in grade celsius-

4
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

T- temp. in grade Kelvin


Relatia dintre ele este: T(0K)=t (0C)+273,15
t (0K)=T(0K)- 273,15
In Statele Unite temperatura se masoara curent in grade Farenheit .Notam:o- temp.in grade
Fahreheit
- temp.in grade Celsius unde exista relatia:O(0F)=9/5 <t(0C) +32>.t <0C> =5/9<,O(0F)-
32>

CALDURA SPECIFICA,c, - cantitatea de caldura necesara unui kg dintr- un corp spre a- si


ridica temperatura cu 10C.Se noteaza cu "c" si se masoara in kcal/kg grad
Dintre corpurile uzuale, apa are caldura specifica cea mai mare.La acelasi volum sau la aceeasi
greutate, apa poate inmagazia sau ceda cea mai mare cantitate de caldura, ceea ce o impune
ca fluid de lucru pentru pentru cazane.

TRANSMITEREA CALDURII
Caldura se transmite de la corpul mai cald la corpul mai rece,pana cind temperaturile celor doua
corpuri devin egale.Transmiterea caldurii se poate face in 3 moduri:
- prin radiatie- caldura se transmite ca si lumina, in linie dreapta, cu viteza luminii inclusiv in vid
se reflecta si se refracta.Energia de radiatie transmisa la un corp,se imparte astfel:o parte
patrunde in corp,
o parte este reflectata,o parte traverseaza corpul .
- prin conductie - caldura se transmite de la o molecula la alta .Conductivitatea termica
(lambda)- cantitatea de caldura care se transmite in unitatea de timp, printr- o suprafata de 1m 2
de perete, cu grosimea de 1 m, cand diferenta intre temperaurile suprafetelor opuse este de 1
grad si se masoara in kcal./m h grad.
- prin convectie - caldura se transmite de la un fluid cald, in miscare,la suprafata unui corp sau
in masa unui fluid cu care vine in contact.Astfel,in timpul functionarii cazanelor de orice fel avem
o circulatie continua a apei in cazan, circulatie care asigura incalzirea intregii mese de apa.

DILATAREA SI CONTRACTAREA CORPURILOR


Prin incalzire, corpurile se dilata- isi maresc dimensiunile iar prin racire se contracta - isi
micsoreaza dimensiunile.Exemplu:cazanele bloc abur si similare se sprijina pe fundatii in doua
puncte,dintre care unul este mobil- pentru a permite dilatarea si contractarea cazanelor.La
pornire, cazanele sunt umplute cu apa numai pana la nivel minim iar la oprire pana la nivel
maxim.

CAZANE DE ABUR SI APA FIERBINTE

GENERALITATI

Cazanele sunt instalatii de complexitate diferita, in focarul carora energia elementelor


combustibile,prin ardere, se transforma in energie calorica;Aceasta in parte este preluata de
apa din cazan pe care o poate incalzi,supraincalzi sau sa o transforme in abur.Cazanele se pot
clasifica in functie de agentul termic produs,in cazane de apa calda sau fierbinte si cazane de
abur.
- Cazanele de apa calda - au temperatura la iesire din cazan sub 110 0C.Se pot monta in
centrale termice de bloc, centrale termice din institutii si intreprinderi industriale.

5
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- Cazanele de apa fierbinte CAF- uri- sunt instalatii complexe ce incalzesc apa la temperatura
peste 1100 C.Apa produsa poate fi utilizata atat in procese tehnologice cat si pentru incalzire.In
majoritatea cazurilor, aceste cazane se monteaza in centrale electrice de termoficare, preluand
varful de sarcina al energiei termice din sistemele de termoficare pe perioade de timp cu
temperaturi exterioare foarte coborate.
Cazanele de abur, in functie de presiunea acestuia si destinatia lui se pot clasifica in:
- cazane de presiune mai mici de 0,5 bar care trebuie sa corespunda normelor prevazute in
colectia de instructiuni ISCIR.Aburul produs de aceste tipuri de cazane se utilizeaza atat in
procesul procese tehnologice cat si pentru incalzire si preparare de apa calda in scopuri
igienico- sanitare.
- cazane de presiune mai mari de 0,5 bar care trebuie sa corespunda normelor stabilite in
colectia de instr.ISCIR.Acestea pot fi energetice,montate in centrale termoelectrice, producand
abur supraincalzit de parametrii ridicati si cazane industriale, montate in centrale
termoelectrice,producand abur saturat si supraincalzit la temp.si presiuni medii si joase.

CLASIFICAREA GENERALA A CAZANELOR DE ABUR

a) din punct de vedere al fluidului folosit:


- cazane cu apa
- cazane cu alte fluide decat apa (difil, difenil,uleiuri,solutii amoniacale)
b) din punct de vedere al fluidului produs
- cazane cu apa calda(t<110oC) practic max.95oC.
- cazane de apa fierbinte (110<t<150oC)
- cazane de abur saturat
- cazane de abur supraincalzit.
c) dupa destinatia agentului termic produs:
- cazane de incalzire centrala
- cazane de termoficare
- cazane pentru abur tehnologic
- cazane energetice
d) dupa presiunea din cazan:
- cazane de joasa presiune- p=max.0.5bar, t=max110oC.Se mai foloseste si notiunea de
cazane de inalta presiune, p>64 bar.
e) din punct de vedere constructiv:
- cazane ignitubulare, la care focul circula prin tevi si apa in exteriorul tevilor .Sunt
cazane cu volum mare de apa.
- cazane acvatubulare, la care apa circula prin tevi si focul in exteriorul tevilor .Sunt
cazane cu volum mic de apa.
- cazane speciale sau rapide, la care circulatia apei in cazan se face cu ajutorul
pompelor de presiune Sunt cazane cu volum foarte mic de apa.
f) dupa combustibilul folosit:- cazane ptr. combustibil solid
- cazane ptr.combustibil lichid
- cazane ptr.combustibil gazos
- cazane ptr.combustibil mixt
- cazane recuperatoare, care folosesc caldura rezultata din procese tehnologice.
g) dupa tirajul cazanului:
- cazane cu tiraj natural
- cazane cu tiraj artificial

6
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

h) dupa circulatia apei in cazan:


- cazane cu circulatie naturala (prin gravitatie sau termosifon)
- cazane cu circulatie fortata(cu pompe)
i) dupa modul de deservire:
- cazane cu deservire normala
- cazane automatizate
j) dupa pozitia tamburului:
- cazane orizontale
- cazane verticale
k) dupa modul de fixare:- cazane stabile(montate pe fundatie):
- cazane mobile (montate pe sasiuri mobile)
- cazane semabile(montate pe sasiuri mobile, dar carenu pot functiona pe timpul
deplasarii)
l) dupa numarul drumurilor de foc si de gaze arse:
- exista cazane cu 1,2,3,4 sau 5 drumuri de foc si de gaze arse.
m) dupa locul de amplasare:
- cazane amplasate in centrale termice
- cazane functionand in aer liber.
n) din punct de vedere al controlului:
- cazane care se controleaza de catre ISCIR- deservite numai de fochisti autorizati de
ISCIR (cazane de abur cu p>0.5 bar,cazane de apa fiebinte cu t>110oC)
- cazane care se controleaza de catre beneficiar - deservite de fochisti calificati
ptr.cazane de incalzire (de joasa presiune),cazane de abur cu p<0.5 bar si cazane de apa calda
cu t<110oC .
- cazane mici de abur:- pres.max.admisa 10 bar
- suprafata de incalzire maxim 2mp
- diametrul interior al tamburului max.400 mm
- capacitatea maxima 100 L

Elemente constructive şi funcţionale


Descrierea cazanelor de abur ignitubulare manotehnica, CTF, ABA, Locomobila, Poiana

Cazanul manotehnica

Se compune din:
- tambur cilindric format din virole sudate
- 2 placi tubulare, montate aproape de capete
- un tub focar neted, montat intre peretele din fata al cazanului si placa tubulara din
spate,captusit in prima portiune cu randuri de caramida refractara.Tubul focar are in partea de
sus 2 tuburi fuzibile
- tevi de fum montate intre cele doua placi tubulare de o parte si de alta atubului focar.
- 2 camere de fum de intoarcere a gazelor arse
- o inzidire exterioara care constitue al treilea drum de gaze arse,pe sub partea inferioara a
tamburului.

7
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Cazanul; are o doma de abur cu gura de vizitare,in partea din fata are 4 usi rabatabile prin care
dupa deschidere se poate face curatirea de funuingine a tevilor de fum, a tubului focar si placilor
tubulare,operatie ce trebuie efectuată saptamanal de catre personalul de deservire a cazanului.
Cazanul are 3 drumuri de foc si gaze arse.
a- din fata in spate prin tubul focar
b- din spate in fata prin tevile de fum
c- din fata inspate pe sub tambur prin canalul de fum la cos in atmosfera.
Cartacteristicile la aceste cazane sunt:
- suprafate de incalzire pana la 60 mp.
- debit nominal de abur,pana la 1 t/h
- presiunea nominala- pana la 6 bar.
Cazanul manotehnica este inzestrat cu insemnele si instalatiile specifice tuturor cazanelor de
abur si anume:
- placa de timbru, asezata in frontul cazanului care indica:uzina constructoare,nr.de
fabricatie,anul si parametrii cazanului.
- placa de nivel minim asezata in spatele indicatoarelor de nivel dupa care se traseaza nivelul
minim.
- 2 indicatoare de nivel care indica permanent nivelul apei din cazan.
- un manometru in lelatura cu spatiul de abur care indica permanent presiunea din cazan
- 2 supape de siguranta montate in partea de sus a cazanului, care se deschid automat cand
fochistul nu a fost atent si presiunea in cazan a crescut peste presiunea maxima admisa la care
au fost reglate sa deschida,eliminand in atmosfera surplusul de abur reducand presiunea.
- 2 dopuri fuzibile montate in partea de sus a tubului focar, care se topesc cand nivelul apei in
cazan a scazut sub nivelul minim, din diferite cauze, anuntand fochistul prin zgomotul facut de
abur la iesirea in focar,sa opreasca imediat focul,alimentarea cu apa si distributia de abur.
- o instalatie de alimentare cu apa,cu atatie de tratare a apei si rezervor de alimentare apa din
care apa vine prin cadere la una din pompele de alimentare cu apa.Apa introdusa in cazan
trebuie neconditionat sa fie dedurizata in statia de tratare a apei.
- o instalatie de ardere a combustibilului lichid sau gazos (posibil si combustibil solid daca are
antefocar),cu un aerzator montat la intrarea in tubul focar
- instalatie de tiraj- cosul de fum
- robinet principal de abur montat in partea de sus a tamburului prin care cand este deschis
pleaca abur la consumator.
- o conducta cu 2 robineti de purjare m,ontata in partea de jos a tamburului prin care se elimina
zilnic namolul din cazan
- inzidirea si izolatia exterioara a cazanului care micsoreaza pierderile de caldura.

Functionarea cazanului
Dupa ce s-a umplut cu apa pana la nivel minim se porneste arzatorul de combustibil .Prin
arderea in focar se dezvolta caldura care prin radiatie ajunge la peretii focarului si prin convectie
la celelelte suprafete de incalzire,plac tubulare,tevi si din acerstea prin convectie la apa de
cazan.Astfel apa din cazan se incalzeste de la caldura degajata prin arderea combustibilului.
Apa din imediata apropiere a tubului focar, care are temperatura cea mai mare se incalzeste
mai repede si mai mult cand ajunge la 100 0C,se transforma in abur si- si mareste volumul de
circa 1700 ori.Din aceasta cauza dupa un timp aburul produs incepe sa nu mai incapa in spatiul
de abur de deasupra nivelului de apa si incepe sa apese in toate directiile, creand "presiune"
care creste continuu pe masura ce arderea continua.Cu cat circulatia apei incazan este mai
rap[ida cu atat productia de abur este mai mare.Fochistul trebuie sa conduca focul astfel incat

8
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

presiunea din cazan sa nu depaseasca presiunea maxima, care este data la cazane de dunga
rosie a manometrului, exemplu la cazanele manotehnica este de pana la 6 bar.Pentru legarea
cazanului la retea se anunta mai intai beneficiarii ca se va trimite abur, apoi se sufla apa
provenita prin condensarea aburului,prin deschiderea robinetului inferior al distribuitorului de
abur si a celui de pe conducta de abur,precum si armaturile oalelor de condens.Daca presiunea
in cazan a ajuns la presiunea normala,se deschide lent robinetul principal de abur pentru a
incalzi mai intai conducta iar dupa aceasta se deschide complet.Daca legarea cazanului se face
la bara comuna de abur,robinetul ptincipal de abur,se va deschide numai cand presiunea in
cazan a ajuns doar cu 0,5 bar mai mica decat presiunea din bara.

Circulatia apei in cazan


Apa din imediata apropiere a suprafetelor de incalzire se incalzeste mai repede si mai
mult,devine mai usoara,se ridica,alta apa mai rece ii ia locul,din care cauza in cazan se produce
continuu o circulatie vie,naturala a apei.

Cazane de abur tip ABA, CTF, LK si a instalatiilor auxiliare acestora


Cazanul CTF construit de Uzina Grivita- Bucuresti.Se compune dintr- un tambur cilindric fara
doma, in interiorul caruia, aproape de capete, sunt montate 2 placi tubulare .Areun tub focar
neted cu 2 dopuri fuzibile.De o parte si de alta a tubului focar sunt montate 4 grupe de tevi:2
grupe de tevi sub focar si 2 grupe de tevi de o parte si de alta a tubului focar, despartite intre ele
printr- un perete izolant.
Cazanul Are 2 camere de fum, una in fata alta in spate, deasupra careia este montat cosul de
fum.Are 3 drumuri de foc si gaze arse:
- din fata in spate prin tubul focar
- din spate in fata prin cele doua grupe de tevi de sub focar
din fata in spate prin cale doua grupe de tevi situate de o parte si de alta a tubului focar.
Parametrii:pres.max.=13 bar; debit abur=2t/h; tambur= 194oC; S=81m2

Cazanele bloc abur (ABA)


Sunt construite de Termorom- Cluj - Napoca - cu debite de 0.2, 0.4, 0.7, 1.2 si 4 t/h
Se numesc agregate bloc abur pentru ca intreg cazanul - inclusiv anexele sun instalate de
fabrica - pe un postament cu 2 talpi.Cazanele de 0.2 t/h sunt verticale, toate celelalte fiind
orizontale .Cazanele se construiesc fie ptr. combustibil lichid, gazos sau ptr.ambele tipuri de
combustibili.Toate tipurile de cazane bloc abur sunt complet automatizate .
Presiunile maxime ptr. care se construiesc cazanele ABA sun:4 bar, 8 bar,18 bar, .Combustibilul
lichid la cele pana 1 t/ h se preincalzeste pana la 50- 60 oC,in preincalzitoare cu rezistente
electrice iar la cele de 2- 4 t/ h abur combustibilulu este preincalzit la 120- 140 oC cu abur de la
cazanul propriu .Cosul de fum se afla, de obicei deasupra camerei de fum din spate.

Cazanele ABA DE 0.4, 0.7, 1 t/h


Aceste cazane se compun din:tambur cilindric care are in interior un tub de flacara neted ce se
termina intr- o Camera de fum inelara.Deasupra tubului focar se gasesc trei grupe de tevi de
fum - una la mijloc si doua la margini.Aceste cazane au trei drumuri de foc si gaze arse:
- din fata in spate - prin tubul focar
- din spate in fata, prin grupul de tevi de la mijloc
- din fata in spate, prin cele 2 grupuri de tevi de la margine si apoi la cos.
Tamburul are o doma de abur.Cazanele au nivostate si injectoare sau arzatoare.

9
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Cazanele 2 SI 4 t/h tip vechi


Acest cazan se compune din:un tambur cilindric orizontal iar la capete se afla cate o placa
tubulara, nu au doma de abur.Intre cele doua placi tubulara de o parte si de alta a tubului focar
se afla 4 grupe de tevi de fum.In camera de fum posterioara se gasesc o serie de tevi de apa in
care izbesc gazele arse din tubul focar, apoi se intorc prin tevile de sub tubul focar.Are 3
drumuri de foc si gaze arse.Aceste cazane sunt si igni si acvatubulare deoarece au si tevi de
fum si tevi de apa .Sunt automatizate.

Cazanele ABA 2 si 4 t/h modernizate


Modificarile cele mai importante sunt:
- tub focar partial neted si ondulat montat in partea stinga (nu in centru ca la cele vechi)
- in partea dreapta sunt montate 2 grupe de tevi de fum, una inferioara ptr.drumul al doilea de
gaze si alta superioara ptr.drumul 3 de gaze.
- in peretele frontal al camerei ecran este montat un capac de vizitare ptr.tubul focar, cu vizor
etans.
- in fata are o camera de intoarcere a gazelor arse din drumul 2 in drumul 3 cu usa rabatabila ce
permite accesul la cele 2 grupe de tevi.
- in spate, in dreptul tevilor are alta usa rabatabila .Prin usile rabatabile de la tubul focar si tevile
de fum se face curatirea acestora de funingine, odata pe luna.

Cazanul tip locomobila


Sunt cazane de abur orizontale alcatuite ddintr- o cutie prismatica de foc si tevi de fum .Tevile
de fum sunt mandrinate in placile tubulare.Au un singur drum de foc si gaze arse.Aceste cazane
se folosesc mult in schelele petroliere si chiar in unele intreprinderi industriale.
Constructia complicata a cazanului si accesul dificil in interior impun o apa de alimentare tratata
si un regim de purjari si spalari dese pentru a se evita depunerile .Caracteristici:pres.max.15- 25
bar, suprafata de incalzire 100m2, debit- 5t/h
Constructia complicata a cazanului si accesul dificil in interior impun o apa de alimentare tratata
si un regim de purjari si spalari dese pentru a se evita depunerile .Caracteristici:pres.max.15- 25
bar, suprafata de incalzire 100m2, debit- 5t/h

Cazane acvatubulare

Cazanele acvatubulare sunt cazane la care apa circula prin tevi, iar focul si gazele prin
exteriorul tevilor.Aceste cazane cazane prwezinta fata de cele ignitubulare, urmatoarele
avantaje:
- se construiesc pentru suprafete de incalzire, debite de abur si presiuni mult mai mari.
- sunt cazane cu volum mic de apa,deci se pot pune in functie in timp mai scurt si prezinta
pericol mai mic in caz de explozie.
- pentru acelasi debit, consumul de metal este mai mic .
- au randamente mai mari, deservire si reparare mai usoare
- cazanele ignitubulare se construiesc pentru debite de 0,2- 4 t/h si presiuni de 4- 20 bar,
cazanele acvatubulare se construiesc ptr. debite de 6,5- 100 t/h si opresiuni de 8- 200 bar.
- cazane acvatubulare nu au dopuri fuzibile
Cele mai raspandite tipuri de cazane acvatubulare sunt:
- cazane acvatubulare cu tevi de apa cu inclinare mica- tipBW
- cazane IPROM
- cazane de radiatie sau ecranate(CR- 9,CR- 16,CR- 30,CR- 5,CR- 12)

10
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Cazane acvatubulare cu tevi de apa cu inclinare mica


Aceste tipuri de cazane sunt prevazute cu 1- 2 tamburi cilindrici orizontali, asezati
longitudinali.Sub tambur se monteaza aproape de capete cate un sir de camere
sectionale.Fiecare camera sectionala este in legatura cu tamburul prin cate o teava
verticala.Intre cele 2 camere sectionale se monteaza tevile fierbatoare (tevi de apa ),cu o
inclinare de( 30- 45 )0C.In interiorul focarului , intre tevi, se regasesc pereti despartitori din
material refractar, care fac ca flacarile si gazele sa aiba un drum sinuos.
Sub tambur se monteaza un supraincalzitor, iar in canalele de fum, un economizor si un
preincalzitor de aer.Tamburul este suspendat prin bratari metalice de un schelet din stalpi si
grinzi metalice, care pentru a nu se arde sunt protejate cu caramida refractara .La exterior
cazanul este zidit cu caramida refractara si caramida rosie formand peretii focarului.

Circulatia apei in cazan


Apa intra in cazan prin partea anterioara la nivel minim,in dreptul camerelor sectionale .Apa de
alimentare fiind mai rece, coboara prin tevile de legatura spate in camerele sectionale
posterioare.Pe masura ce coboara,se incalzeste, devine mai usoara si incepe sa urce prin tevile
spre camerele sectionale din fata- transforma in abur care se ridica prin tevil;e d3e legatura din
fata in tambur, ajungand prin spatiu de apa, in spatiul de abur din tambur.

Circulatia focului si a gazelor arse


Se face pe un drum sinuos, din cauza sicanelor spre a ceda cat mai multa caldura apei din
tevile fierbatoare .Pe parcurs, gazele intalnesc supraincalzitorul,economozorul,si preincalzitorul,
apoi ies la cos.Se observa ca apa si focul circula in sensuri contrare.

Descrierea cazanelor
Cazane tip IPROM
Sunt construita de uzinele Vulcan Bucuresti,pentru debite de 6,5,10,20, t/h.Cel de 6,5 t/h are
tambur asezat longitudinal,iar camerele sectionale, sunt drepte asezate orizontal,,indoite la
mijloc in forma de V,capetele acestora fiind legate de tambur cu cate o teava de legatura.
Are preincalzitor de 2500C,economizor care incalzeste apa de la (40- 100) 0C,si preincalzitor de
aer de la (20- 120)oC.Cazanele cu tambur longitudinal si suprafata de incalzire formata numai
din tevi fierbatoare montate sub tambur, au suprafarta de incalzire mica- debitul de abur
mic.Pentru a se ajunge la debite de abur mai mari, mai intai s- a amplasat tamburul transversal,
in care tevile s- au putut monta pe toata lungimea tamburului, marindu- se astfel suprafate de
incalzire.Apoi tevilor de apa lis- au dat inclinari mai mari ceea ce a marit mult viteza de circulatie
a apei in cazan, crescand debitul specific de abur..Ulterior, o parte din tevile de apa s- au
amplasat pe peretii focarului - eliminandu- se zidaria refractara din focar.Aceste tevi primesc
caldura de radiatie cedata prin arderea combustibilului in focar.Astfel de cazane se numesc
cazane cu pereti membrana.

Cazane de radiatie sau ecranate CR9, CR16

Cazanul CR- 9

Acest cazan se compune din:


- 2 tamburi cilindrici asezati transversal,unul superior si altul inferior.Cei doi tamburi sunt legati
intre ei prin tevi de radiatie.

11
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- focarul este format dintr- o serie de tevi de radiatie .Dupa tevile de radiatie urmeaza un perete
izolant, urmat de altul la mijloc si la capat.
- tevile de convectie, verticale, montate intre peretii izolanti stanga,dreapta.
- tevi de cadere - asezate in afara drumurilor de gaze arse.
Peretii focarului sunt prevazuti cu clape de explozie.

Circulatia apei in cazan


Apa de alimentare coboara prin tevile de cadere in tamburul inferior .De aici se ridica prin tevile
de convectie si de radiatie, in ultimele, apa transformandu- se in bule de abur, care se ridica in
partea de sus a tamburului superior.

Circulatia focului si a gazelor arse


Cazanul are 3 drumuri de foc si gaze arse.
I- din fata in spate, prin focar, printre tevile de radiatie
II- din fata in spate, prin tevile de convectie
III- din fata in spate prin preincalzitorul de aer, la cos.
Au cate un arzator pe pacura, pe gaze sau mixt cu ambrazura refractara in jur.Aerul necesar
arderii este aspirat de un ventilator si refulat intr- un preincalzitor de aer, asezat paralel cu
tamburul superior.

Cazanul CR- 16
Sunt asemanatoare cu CR- 9,de care se deosebesc prin:
- tevile de radiatie din focar - sunt unite intre ele formand pereti membrana
- inaintea preincalzitorului de aer - are montate 4 baterii de preincalzire a aerului cu abur.
- unele au si supraincalzitor de abur
- cazanele CR16- pentru a produce 10 t/h abur au nevoie de o suprafata de incalzire mai mica
in comparatie cu CR- 9 - datorita influentei peretilor membrana.

Cazanul CR- 30
Este similar cu cazanul CR- 16, cu deosebirea ca are dimensiuni mai mari .Ca deosebiri
constructive fata de CR- 16, semnalam:
- cei 2 tamburi au diametre diferite .In cel superior sunt amplasate, in fata cutii de linistire pentru
indicatoarele de nivel si tevi cu gauri ce colecteaza aburul pentru separarea picaturilor de apa.
- are 2 arzatoare suprapuse, fie pe gaze, fie pe pacura, fie mixte cu ambrazura la exterior.
- aerul necesar arderii este trimis in cele 2 arzaqtoare de un ventilator, dupa ce este preincalzita
pana
la 800C,intr- o baterie de incalzire cu abur si apoi in preincalzitorul de aer, pana la 200 0C.
- are o instalatier de suflat funungine cu abur in timpul functionarii .
Caracteristicile cazanului:
QABUR=30 t/h
Pres.=15 bar
Temp.abur supraincalzit =2500C

Cazanul CR- 5
Au un singur tambur, debit nominal 20 t/h, abur,presiunea 40 bar si temp.aburului supraincalzit
de 450 oC.Sunt cazane de radiatie - cu tevi de ecran - cu suprafata mare de incalzire prin

12
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

radiatie, cu parametrii inalti si foarte inalti- prevazute cu focar pentru combustibil lichid,gazos si
carbune pulverizat.Focarul este ecranat total cu tevi de radiatie .Suprafetele de incalzire sunt
alimentate din tambur prin tevi de cadere sau reci situate in exteriorul cazanului, pentru a se
asigura o buna circulatie a apei in suprafata de radiatie .Elementele componente ale cazanului
sunt:
- suprafete de incalzire si vaporizare a apei- sistem fierbator- tamburul,tevile fierbatoare,ecran,
economizorul, tevile de convectie.
- suprafetele de supraincalzire a aburului- supraincalzitorul de abur.
- instalatia de alimentare cu apa, rezervorul de apa,pompele,degazorul.
- instalatia de alimentare cu combustibil
- instalatia de ardere- focarul,arzatoare,injectoare.
- instalatia de tiraj- ventilator de aer,preincalzitor de aer, exhaustor , cos.
- instalatia pentru evacuarea cenusii si a zgurii - suflatoarele de funingine

Cazanul CR- 12
Acest cazan are 2 drumuri de foc si gaze arse,unul ascendent, care transmite caldura de
radiatie tevilor de radiatie de pe pereteii focarului,apoi tevilor de convectie si supraincalzitor tr.II.
de convectie si supraincalzitorului ntr.II. de convectie, economozorului si preincalzitorului de aer
tr.I si II.
De asemenea, cazanul are tamburul de apa- abur si un tambur separator de abur amplasat
deasupra acesteia.In afara drumului de foc si gaze arse sunt amplasate o serie de tevi de
cadere .Supraincalzitorul de radiatie treapta I incalzeste aburul de la 250-
3950C.Supraincalzitorul tr.II. de convectie, supraincalzitor abur pana la 4500C.Intre cele doua
supraincalzitoare se afla un regulator de temperatura .Economizorul, preincalzitorul de apa de
la 100- 150 oC.Preincalzitorul de aer are 2 trepte de la 100C - la 2500C.Este echipat cu un
exhaustor, un ventilator si patru arzatoare mixte amplasate cate 2 pe un nivel, la baza
cazanului. Este echipat cu suflatoare de funingine cu alice.Cazanul este prevazut cu o instalatie
de automatizare ce asig.reglarea debitului de abur, depresiunea in focar, temp. aburului
supraincalzit si nivelului de apa,precum si protectia cazanului in cazul iesirii din limite.Parametrii
principali ai cazanului:
- debit,Q=50t/h
- pres.max.40 bar
- temp.abur- 450 oC
- temp. gaze la cos- 1650C

Cazane de apa fierbinte


Sunt cazane care nu produc abur ci apa fierbinte cu temp.intre 110- 150 oC.Se folosesc pentru
incalziri industriale, sere, termoficare.Ptr.ca apa sa nu se transforme in abur la temp.de peste
100oC este necesar ca tot timpul, presiunea in cazan sa fie mai mare decit
pres.corespunzatoare temp.de fierbere a apei.
Aceste cazane nu au in partea de sus spatiu de abur si nici sticle de nivel, atat cazanul cit si
intreaga instaslatie de incalzire pe care o deserveste, fiind complet pline de apa.Debitul
cazanului se masoara in gigacalorii pe ora.
1 gcal=1000000 kcal
1kcal=1000 cal
Cazanele de apa fierbinte pot fi:
- cazane mici de apa fierbinte de 1,2,3,sau 5 gcal/h
- cazane mari de apa fierbinte tip CAF

13
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Cele mai des întâlnite sunt CAF 7,CAF 8 A modernizate

Cazane CAF (Cazane mari de apa fierbinte)


Sunt cazane in forma de turn inalt, compuse din tevi de radiatie, unite intre ele cu platbande
metalice, asezate vertical, care formeaza peretii focarului si din pachete de tevi de
convectie,asezate orizontal, in partea de sus a turului Au un singur drum de foc si de haze arse
de jos in sus, intre tevile de radiatie ale focarului, printre tevile de convectie, la cos in
atm.Uzinele Vulcan- Bucuresti au construit astfel de cazane ptr.debite de 10,25,50 si
100gcal/h.Sunt total diferite de cazanele cu abur.Partile sale componente sunt:
- peretii focarului care sunt ecranati cu tevi ce patrund in colectoare .Tevile sunt sudate intre ele
cu platbande
constituind pereti de tip membrana.La partea superioara, focarul se ingusteaza formand canalul
de gaze in care este amplasat fascicolul de tevi de convectie- cel de al doilea element
component al cazanului
- instalatia de suflare a depunerilor de cenusa si funingine de pe tevile fascicolului de convectie
- jheabul de evacuare - ptr.strangerea apei folosite la spalarea fascicolului de convectie
- canalul de gaze - face legatura intre cazan si cosul de fum
- conducte de drenaj si aerisire - ptr.evacuarea aerului din tevi la umplerea cazanului cu apa
- cadru metalic- format din stilpi si grinzi de sustinere a cazanului.
- scarile si platformele - ptr.accesul si deservirea cazanului
- izolatia cazanului - realizata din vata minerala si tabla zincata
- cosul de fum - executat din mai multe tronsoane - cel superior din tabla de 5mm iar cel inferior
din tabla de 7 mm.
- instalatie de alimentare cu combustibil
- instalatie de alimentare cu apa
- armaturi de masura, control si siguranta:monometre,supape de siguranta,robinete de
inchideresi trecere,robinete de aerisire si golire
- instalatie de automatizare:ptr eliminarea oxigenului dizolvat in apa din cazan, se face degajare
chimica cu hidrat de hidrazina.

Cazanul C5D
- se construiesc in trei variante:de 2,3,5 Gcal/h.Produc fie apa calda, fie apa fierbinte. Folosesc
combustibil gazos, lichid.Toate tipurile de cazane C5D sunt construite din 5 tipuri de elemente,
formate din tevi de otel de diametru 133x4 mm,asamblate prin sudura informa de cadere
dreptunghiulara si astfel formate si dispuse, incat permit circulatia gazelor de ardere in 5
drumuri din focar la cos de unde si denumirea de cazane cu 5 drumuri de foc si gaze arse
.Fiecare cazan are un element fata, UN ELEMENT SPATE SI TREI ELEMENTA DIFERITA LA
MIJLOC, PENTRU A FORMA CELE CINCI DRUMURI DE FOC SI GAZE ARSE. Fiecare
element are lateral jos si la mijloc sus cate o gura cu flansa in care se asambleaza jos-
colectorul de apa al returului iar sus - distribuitorul de apa calda sau fierbinte al turului.Gazele
de ardere sunt permanent in contracurent si curent transversal cu apa careia ii cedeaza
cxaldura prin elementi,colectorul si distribuitorul cazanului, spre turul instalatiei.Temperatura
apei fierbinti =1700C,pres=8- 16 bar.Circulatia apei in cazan este fortata, fiind asigurata de 2
pompe de circulatie, una activa, alta in rezerva.
Cazanele CD5 sunt echipate vu ventilator si exhaustor sunt automatizate,indiferent de
combustibilul folosit atat pe bucla de apa cat si pe cea de combustibil.

Descrierea cazanelor rapide sau speciale, La Mont, Sulzer, Cazane energetice

14
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Cazane rapide speciale


La cazanele cu presiune mai ridicata, circulatia apei in interiorul cazanului se face fortat,cu
ajutorul pompelor.Cazanele cu circulatie fortata sunt de 2 tipuri:
- cazane cu circulatie fortata multipla- LA MONT,VELOX
- cazane cu circulatie fortata unica, cunoscute si sub denumirea de cazane cu strabatere
fortata- Benson,Sulzer.Cazanele rapide au gabarit redus,volum mic de apa,- deci nu prezinta
pericolo de explozie in cazul perforarii tevilor ce formeaza serpentina - se pun repede in
functiune 5- 20 min.Au debite specifice foarte mari 400- 600 kg abur /m 3h,rand. Ridicat 94- 95
%,sunt complet automatizate. Prezinta insa, inconvenientul ca pretind apa de alimentarwe total
demineralizata, deoarece din cauza marii incarcari termice a focarului,la depuneri de piatra
chiar si in strat foarte subtire, tevile serpentinelor se ard si deci trebuie inlocuite des.

Cazanul La Mont
Cazanele LA MONT au o intrebuintare foarte larga,construindu- se cu debite de la 2,5- 220t/h si
pres. pana la 110 bar.Apa de alimentare preincalzita in economizor, intra in tambur care se afla
d3easupra cazanului, in afara circuitului de gaze.Pompa de circulatie, asezata sub nivelul
tamburului, trage din tambur o cantitate de apa de 4- 10 ori mai mare decat productia de abur si
o impinge in sistemul de tevi de vaporizare, compus din mai multe tevi montate in paralel si
dispuse pe peretii focarului si in drumul gazelor de ardere formand suprafete de radiatie si de
convectie.Din tambur,aburul saturat trece pentru a fi supraincalzit in supraincalzitor de unde
merge la utilizare.

Cazanul Sulzer
Este constituit din una sau mai multe serpentine paralele(neintrerupte)intre robinetul de
alimentare cu apa si robinetul principal de abur.Economizorul primul si al doilea etaj de incalzire
si supra incalzitorul sunt constituite din diferite sectoare ale aceleiasi tevi.Lungimea unei
serpentine poate atinge 1300 m Temperatura de supraincalzire a aburuluio se regleaza cu
ajutorul unui termostat intermediar si altul final.
Presiunea aburului este reglata de un regulator de presiune asezat dupa cazan.Reglajul
cazanulu se face pe cale hidraulica.

Cazane energetice
Aceste cazane care functioneaza in cele doua tipuri de centrale electrice :
- CTE- centrale termoelectrice in care aburul produs de cazane este trimis in intregime in
turbinele cu abur care antreneaza generatoarele electric,producand energie electrica,
producand energie electrica.
- CET- uri - centrale electrice de termoficare, aburul produs de cazane este trimis in turbine de
abur care produc energie electrica, dar din turbina o parte din abur este prelevat la o temp. de
200- 2500C,,fiind folosit pentru a produce apa fierbinte ptr. termoficare.Cazanele de abur
energetic sunt cazane de abur acvatubulare, avand parametrii cei mai ridicati:
- valori minime debit- 30 t/h,pres. max - 35 bar, temp. abur 4500C.
- valori maxime debit de abur,3650 t/h,pmax=350 bar,temp. abur supraincalzit 650 0 C.Drept
combustibil utilizeaza carbuni,pacura,gaze naturale,gaze de furnal,gaze de cocserie.Au ardere
mixta,cu doua sau cu trei feluri de combustibil.Dupa circulatia apei in cazan se clasifica in:
- cazane cu circulatie naturala- prin gravitatie sau termosifonare
- cazane cu circulatie fortata - realizata cu ajutorul pompelor .
Toate cazanele energetice sunt complet automatizate.

15
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Principalele parti componente ale cazanelor energetice


- Tamburii- care contin apa - abur si suprafetele de vaporizare, altele au numai suprafetele de
vaporizare .Sunt construiti din tabkla de otel aliat si au grosime mare, incat sa reziste presiunii si
temperaturii din cazan.In interiorul acestora se afla separatoare de apa - abur.
- Suprafata de incalzire - vaporizare- se compune din tevi fierbatoare de radiatie(tevi
ecran),asezate in focar.Ecranul este un fascicol de tevi fierbatoare, paralele care formeaza
peretii interiori ai focarului,inclusiv plafonul si eventual palnia de evacuare a zgurii.Racordarea
tevilor ecran la cazan se poate face fie sub, fie deasupra nivelului apei din tambur.Ea se
realizeaza fie prin intermediul unor colectoare superioare,fie prin pertechi de tevi reunite.In afara
tevilor fierbatoare,cazanele au tevi de cadere montate in afara drumului de foc si gaze arse,
care unesc tamburul cu colectoarele inferioare,pentru a asigura o circulatie mai vie a apei din
cazan.
- Supraincalzitorul- este format din serpentine de tevi din otel aliat cu 1- 4 trepte
.Supraincalzitorul de radiatie este asezat in ultima parte a focarului iar ccel de convectie in
drumul 2 si3 de gaze.In supraincalzitor se ridica temparatura aburului de la temperatura de
saturatie din cazan la 450 pana la 540 0C (chiar mai mult)- dupa tipul cazanului.Reglarea
temperaturii de supraincalzire se face prin injectie de apa de alimentare intre treptele de
supraincalzire.
- Economizorul- este format dintr- o serie de serpentine din teava de otel, are 1- 2 trepte si
este asezat in drumul gazelor arse dupa supraincalzitor.Ridica temperatura apei de la temp. de
intrare (100 oC)- la o temperatura cu 20- 40 grd. C, mai mica decat cea din
cazan,economozoare de tip nefierbator,sau la o temperatura egala cu cea din cazan la cele de
tip fierbator.
- Preincalzitorul de aer- preincalzeste aerul inainte dea intra in focar,de la temp. ambianta, la
200- 300 grd. C,chiar mai mult dupa tipul cazanului .Este de tip tubular,iar la cazanele mari de
tip rotativ.
- Instalatia de ardere a combustibilului- se compune din 2- 24 arzatoare de combustibil lichid
si gaze, montate pe 2- 4 nivele.Cazanele au 1- 3 drumuri de foc si gaze arse.Aerul necesar
arderii este asigurat de 1- 2- ventilatoare, iar evacuarea gazelor arse se face de catre1- 2
exhaustoare ce creeaza depresiune in focar.
- Instalatia de suflat funingine- cu abur, asigura curatirea de funungine a suprafetelor de
incalzire convective si a economizorului.
- Instalatia de alimentare cu apa- cuprinde electropompe si turbopompe.Apa de alimentare se
compune din condens si apa de adaos- apa demineralizata.
- Instalatia de automatizare asigura:
- reglarea(alimentarii cu apa,arderii,depresiunii in focar,temperaturii aburului s.i si temp.aerului.
- protectia(la atingerea nivelului minim minimorum,maxim maximorum,la scaderea presiunii
gazelor sub valoarea minima,la scaderea presiunii pacurii,la depasirea presiunii in tambur,cand
supraveghetorul de flacara nu mai vede flacara la arzator,cand a cazut ventilatorul sau
exhaustorul

PARTILE PRINCIPALE ALE CAZANELOR

Instalatii pentru depozitarea si prepararea combustibilului


Gospodaria de combustibil
Instalatii exterioare de alimentare cu combustibil
Gospodaria de combustibil

16
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Natura si caracteristicile instalatiilor de alimentare cu combustibil depind de natura


combustibilului utilizat.Aceste instalatii sunt cu atat mai voluminoase si mai complexe cu cit
combustibilul,din punct de vedere energetic,este mai inferior(o putere calorifica mai mica si un
continut de umiditate si cenusa mai ridicat).

Instalatiile de alimentare cuprind:


a) Gospodaria de combustibil a centralei, compusa din:
- instalatiile de primire a combustibil de la furnizor,de manipulare si de depozitare a acestuia
- instalatiile de alimentare cu combustibil a salii cazanelor;
b) Instalatiile de preparare a combustibilului,exploatata direct de personalul sectie de cazane.

Instalatii pentru alimentarea cu combustibil solid


Gospodaria de carbune
O instalatie completa de alimentare cu combustibil solid trebuie sa efectueze urmatoare
operatii:aducerea carbunilor, deseurilor de lemn,rumegusului,cocsului etc in centrala,de la
descarcare, cintarirea, descarcarea, depozitarea,concasarea (aducarea bulgarilor de carbune la
dimensiunile cerute de morile de carbuni ),transportarea carbunelui in incinta centralei,cintarirea
automata a carbunilor intrati si distribuirea carbunelui in buncarii salii cazanelor.
Tranportul carbunelui de la depozit la sala cazanelor si in general pe tot teritoril centralei
termoelectrice, se realizeaza cu transportoare cu banda rulanta din cauciuc.
Benzile pot fi orizontale sau inclinate (max. 18 grd.).Ele trebuie prevazute cu un sistem de
blocare, astfel ancit,nici una din benzi sa nu porneasca, daca utilajul (banda de transport,
concasorul etc.)din aval nu este deja un functiune.Pentru comanda si supravegherea acestor
instalatii se prevede o camera de comanda centralizata.
Retinerea obiectelor metalice feroase sosite accidental cu carbunele, ptr. a se evita
patrunderea lor in morile de macinat,se face pe traseul benzilor de transport cu ajutorul unor
electromagneti care sunt fie suspendati deasupra benzii,fie incorporate in tamburul de la
extremitatea superioara a benzii,in punctul de deversare.Pentru obiecte neferoase se monteaza
alte aparate, specifice detectarii acesto metale.
Exista centrale termice care au cazane cu focare pe combustibilsolid care utilizeaza
ptr.ardere deseurile din lemn sau rumegusul (fabrici de mobila,centre de prelucrare a
lemnului,fabrici de ulei- cojile de seminte etc.) Si in aceste cazuri combustibilul este adus la
cazan cu benzi transportoare de cauciuc.sau cu transportoare elicoidale (rumegus),sau prin
conducte metalice cu guri de vizitare la coturi (la rumegus ) dupa ce rumegusul a fost strins in
cicloane din procesul de fabricatie. Cazanele mai noi, din import,sau chiar autohtone (ex. La
UTON- Onesti) pe rumegus au prevazuta in dotare si instalatia de alimentare automata care
aduce si regleaza debitul de rumegus in focar,functie de sarcina cazanului.

Instalatia de preparare a carbunelui (pulverizat)


Alimentarea cu carbune pulverizat, (mai ales ptr. cazane energetice )s- a impus deoarece
dimensionarea gratarelor mecanice ptr.arderea carbunelui bulgare ajunsese la limita,Ea
prezinta in plus urmatoarele avantaje:
Natura si caracteristicile instalatiilor de alimentare cu combustibil depind de natura combustibil
utilizat.Aceste instalatii sunt cu atat mai voluminoase si mai complexe cu cit combustibilul,din
punct de vedere energetic,este mai inferior(o putere calorifica mai mica si un continut de
umiditate si cenusa mai ridicat).
- posibilitatea arderii sigure si ecomice a carbunelui de calitate inferioara
- obtinerea in focar a unei temp. mai mari de ardere;

17
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- posibilitatea deservirii si a reglarii usoare a unor unitati foarte mari de cazane;


- posibilitatea pornirii si opririi immediate a focului;
- posibilitatea automatizarii complete;
- un exces mic de aer in focar.
Prepararea carbunelui pulverizat din carbune bulgari cuprinde trei operatii: sfarimarea, uscarea
si macinarea.Pentru a usura procesul de uscare si de macinare este necesara o sfarimare
(concasare )prealabila a bucatilor mari cu ajutorul concasoarelor cu ciocane sau cu valturi. Mai
departe, carbunele de granulatie mai mare 3- 30 mm, prin alimentatorii de moara, este dus la
morile de carbune unde prin macinare este maruntit la dimensiunea particolelor de praf :sub
0.5- 0,1 mm .
Inainte de focar se gaseste separatorul de praf care trimite carbunele de granulatie fina spre
arzator iar cel de granulatie mare e intors inapoi la moara.

Instalatiia de alimentare cu combustibil lichid- pacura


Gospodaria de pacura a unei centrale cuprinde urmatoarele instalatii:
1.Rampa de descarcare (ptr. vagoanele cisterna );
2.Rezervoare tampon (aici se descarca direct din vagoane );
3.Filtre primare,
4.Pompe cu roti rintate- transvoazeaza pacura in:
5.Rezervoarele de baza
6.Filtre fine- ptr. pacura de consum la cazan,
7.pompe centrifugale (de presiune );
8.Preincalzitoarele de pacura;
9.Conducta de retur- retrimite inapoi la rezervoare diferenta intre consum si debitul pompelor
de alimentare .

Instalatia de alimentare cu combustibil gazos


O instalatie de alimentare cu gaze cuprinde in principal, o statie de reducere - reglare si
instalatia de gaze din sala cazanelor care alimenteaza arzatoarele de gaze ale cazanelor.
Gazul poate ajunge la statia de reducere- reglare cu o pres. relativ mare, de ex. 25 bar.
In statia de reglare- reducere gazul patrunde prin robinetul de capat (cu acţionare electrica care
se închide atunci cand scade tensiunea ); gazul este purificat prin filtru de tip ciclon,care retine
anumute particule de nisip,rugina,praf mai ales la prima pornire a instalatiei. Urmeaza filtrele
cartus- filtre de finisare,montate in paralel;preincalzitorul de gaz ce- l aduce la temperatura
mediului ambiant ; o conducta de ocolire - by- pass- pentru alimentarea directa a centralei in
cazul avarieri isistemului robinet de capat- filtre- preincalzitor şi un manometru cu mercur sau
tub elastic dinaintea arzatoarelor;

18
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

CAPITOLUL 2
NOTIUNI DE CHIMIE ANALITICA
GENERALITATI
Analiza cantitativa utilizeaza o serie de propietati fizice si chimice ale materiei in diferitele ei
stari de agregare si, de aceea analiza cantitativa se imparte in mai multe capitole
distincte:analiza gravimetrica,analiza volumetrica,analiza de gaze (gaz- volumetrie),apoi
metodele fizico- chimice de analiza,printre care predomina metodele optice se electrice.Dintre
ecestea din urma,unele se pot incadra in analiza volumetrica sau gravimetrica.
In analiza gravimetrica sau gravimetrie, in general, se separa unul dintre componentii substantei
de analizat sub forma unui precipitat greu solubil, de compozitie cunoscuta si bine definita si
acesta se cantareste ca atare,sau dupa o prealabila transformare intr- un compus mai stabil.Din
greutatea compusului respectiv se deduce cantitatea elementului precipitat.Alteori,prin actiunea
unui reactiv se degaja un gaz (de exemplu CO2) care se absoarbe intr- un vas de absortie
cantarit si apoi se recantareste.Tot asa, prin cantarirea substantei ramase dupa indepartarea
prin descompunere termica a unui gaz sau a unei substante volatile se trag concluzii asupra
compozitiei substantei ce s- a descompus.In gravimetrie se aplica cele mai deosebite metode
de de separare a componentilor unei substante,tinandu- se seama de diferenta de solubilitate a
diferitelor precipitate,in anumite conditii.
Ca un capitol separat al gravimetriei, se considera electro- analiza,cu ajutorul careia, folosind
curentul electric,se separa dintr- un amestec elementul dorit ce se depune pe un electrod,care
se cantareste inainte si dupa electroliza.
In analiza volumetrica sau volumetrie, pentru determinarea unui component dintr- o substanta
de analizat, se folosesc unele reactii (de neutralizare,oxidare- reducere,precipitare sau formare
de complecsi) pentru care sunt necesare volume precis masurate din solutii de diferiti reactivi
de concentratii cunoscute.Din volumul si concentratia acestor solutii- reactivi,se deduce prin
calculul stoechiometric cantitatea din elementul de dozat.
In volumetrie sau titrimetrie se adauga reactivul in cantitatea strict necesara pentru reactia ce
are loc,spre deosebire de gravimetrie,unde reactivul precipitant se adauga totdeauna in exces.
Sfarsitul reactiei in titrimetrie este indicat printr- o schimbare de culoare(indicatori de culoare
etc.), prin aparitia sau disparitia unei tulbureli, prin schimbarea brusca a potentialului electric la
unul din electrozii cufundati in solutie( volumetrie potentiometrica ),sau prin schimbarea
conductibilitatii electrice a solutiei (volumetrie conductometrica ). Metodele volumetrice,in
general, sunt mai rapide decat cele gravimetrice,dar adesea,cand este vorba de un
amestec,utilizarea lor este limitata.
Ca metode optice de analiza mai sunt: refractometria prin care se masoara, in special la
solutii,indicele de refractie,din care se poate deduce concentratia substantei dizolvate;
polarimetria,prin care se masoara rotirea planului de polarizare a luminii ce trece prntr- o
solutie,marimea unghiului de rotatie fiind in functie de concentratie etc.
Aproape exclusiv numai pentru determinarea cationilor,se foloseste si analiza spectrala
cantitativa.Din intensitatea liniilor in spectrul de flacara, de arc electric sau de
scanteie,folosindu- se metode fotometrice de masurare a intensitatii acestor linii, se pot face
determinari cantitative,chiar foarte precise.Aceasta metoda spectral- analitica se aplica mai ales
pentru determinarea cantitatilor mici de metale continute intr- un aliaj sau intr- o solutie.
Alte metode fizico- chimice sau fizice sunt:determinarea concetratiei unei solutii prin masurarea
densitatii cu aerometrul sau picnometrul; volumetria termometrica,prin masurarea caldurii de

19
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

reactie ; analiza radiometrica prin masurarea radioactivitatii ; rőntgenospectroscopia cantitativa


etc.
Metodele fizice de analiza, bazate pe masurarea diferitelor constante fizice,permit nu numai
stabilirea compozitiei chimice a substantei,dar uneori pot fi aplicate pentru un control continuu si
automat al compozitiei chimice a unui sistem variabil in desfasurarea unor procese
tehnologice.De exemplu,analiza continua si inregistrarea automata a compozitiei chimice a
gazelor din cuptoarele metalurgice.
Metodele fizico- chimice de analiza rezultate in urma dependentei care exista intre compozitia
chimica a substantelor si unele propietati fizice ale lor (electrice,fotochimice,calorice etc.) sunt
apropiate de metodele chimice; dezvoltarea chimiei analitice prin studii teoretice si practice va
apropia si mai mult metodele chimice de cele fizico- chimice.

Ustensile si vase de laborator


Curatarea vaselor
Inainte de a fi folosite pentru determinari cantitative, vasele trebuie sa fie perfect curate.
Sticla, portelanul,cuartul etc. se curata usor de urmele de grasimi cu un amestec de acid sulfuric
concentrat si bicromat de potasiu sau de sodiu,numit si amestec cromic.In timpul curatirii,vasul
continand amestecul cromic se roteste astfel ca amestecul sa atinga toata suprafatainterioara a
vasului.Acest amestec actioneaza ca un agent oxidant si indeparteaza astfel grasimea prinsa
pe suprafata sticlei sau a portelanului.Curatirea se face mai repede la cald, iar daca vasul de
curatit nu se poate incalzi (pipete,biurete etc.), atunci se lasa sa stea cu solutia cromica la rece,
mai multe ore sau chiar peste noapte.Inainte de a folosi amestecul cromic,vasele se vor spala
cu apa de robinat si apoi cu apa distilata spre a indeparta mai ales acidul clorhidric sau
bromhidric, clorurile sau bromurile si alte eventuale combinatii care sub actiunea amestecului
cromic ar dezvolta clor, brom etc. Dupa ce vasele au fost spalate cu amestec cromic,se spala
bine cu multa apa de robinet,apoi cu apa distilata si, dupa ce s- a scurs si ultima picatura de
apa, se lasa sa se usuce cu gura in jos pe un stativ cu betisoare din lemn sau cu gura in sus
intr- un loc cald sau in etuva. In nici un caz paharele nu trebuie sa fie sterse pe dinauntru cu
carpa, ci cel mult pe dinafara.Pentru a putea aprecia daca un vas de sticla este perfect curat,
trebuie spalat si pe dinafara cu aceeasi grija.
Amestecul cromic se prepara astfel:intr- un borcan de sticla se toarna 500 ml acid sulfuric tehnic
concentrat si se amesteca cu 25 g de Na 2Cr2 O7 fin pulverizat (borcanul se pastreaza
acoperit),sau se dizolva 25 g bicromat intr- un flacon de sticla continand 50 ml apa calda ; se
raceste repede flaconul cu apa de la robinet si nu se iau in considerare cristalele fine separate
la racire,ci se adauga incet si sub agitare acid sulfuric tehnic concentrat,pana la 500 ml . In loc
de 25 g bicromat de sodiu se pot folosi 15 g CrO 3 .Daca amestecul cromic se dilueaza cu multa
apa,se formeaza un precipitat rosu de CrO3,care poate fi din nou dizolvat prin adaugare de acid
sulfuric concentrat.
In loc de amestec cromic,pentru acelas scop,se intrebuinteaza si o solutie alcalina de KmnO 4
sau o solutie de permanganat de potasiu acidulata cu acid sulfuric.La spalare cu acest din urma
amestec,vasele de curatit nu trebuie sa aiba urme de lichide organice,ca benzina,sulfura de
carbon etc., deoarece se pot produce explozii.
Pentru spalare se mai pot intrebuinta, fie numai acizi tari concentrati, fie solutii alcoolice de
hidroxizi alcalini,solutii apoase de sapun etc, toate la rece sau la cald.
Baloanele si flacoanele conice se pot spala si astfel:se introduc bucatele de hartie poroasa si
nisip cu putina apa (solutie de sapun, acid clorhidric etc.), se astupa si se scutura bine.Apoi,se
arunca continutul si se spala bine cu apa. Procedand astfel se foloseste concomitent puterea de
absortie a celulozei si capacitatea de dizolvare a acizilor sau alcaliilor.

20
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Curatirea creuzetelor de portelan sau de cuart se poate face prin fierbere cu acizi tari sau prin
topire cu putin pirosulfat de potasiu.
Creuzetele filtrate, ca si cele obisnuite, se curata in functie de natura precipitatului care se afla
in creuzet, dupa ce, cea mai mare parte din acesta s- a indepartat mecanic. Astfel halogenurile
de argint se dizolva in solutie de KCN sau se reduc la Ag metalic cu Zn si H 2SO4diluat si apoi
se spala cu apa, iar argintul se dizolva cu acid azotic ; Mg 2 P 2O7 se fierbe cu HCl; BaSO4 cu H
2SO4 concentrat, fosfomolibdatul de amoniu cu amoniac; sulfurile insolubile in acizi se trateaza
cu apa regala sau cu brom si CCl4 etc.Dupa aceea creuzetele se fierb cu apa distilata,iar cele
filtrate se spala prin aspiratie la trompa cu apa fierbinte .
Obiectele de platina se curata mai intai macanic prin frecare cu apa si carbonat de bariu sau cu
nisip fin de mare si cu granule rotunjite.Dupa aceasta se incalzeste cu HCl sau acid azotic care
nu contine acid clorhidric 9ca sa nu dea apa regala ce dizolva platina).Daca aceasta nu este
suficient,atunci impuritatea se topeste fie cu Na 2CO3, fie cu KHSO4 (care trece in K2 S2 O7 ) cu
borax sau cu amestec de Na 2 CO3 si borax.Masa topita se arunca in cea mai mare parte,iar
ceea ce ramane prins de pereti se dizolva in apa calda.Se spala bine cu apa, se slafuieste cu
nisip umed cu granule fin rotunjite,se spala din nou cu apa si se calcineaza.Slefuirea este
necesara,deoarece cu cat suprafata platinei este mai lucioasa, cu atat va fi mai putin atacata de
diferiti reactivi chimici si cu atat mai usor se va indeparta topitura din creuzet.Cand creuzetul
sau capsula de platina s- a deformat, peretii se pot indrepta cu o lingura de corn sau cu un
maner rotund de lemn. Reactivii chimici
In general reactiile si principiile metodelor folosite in analiza gravimetrica sunt aceleasi ca si in
analiza calitativa.Pentru acest motiv cei mai multi reactivi nu difera de cei folositi in analiza
calitativa decat prin puritatea lor mai mare.
Pentru analizele cantitative, sarurile ce se folosesc ca reactivi se pastreaza mai ales in stare
solida. In solutie sunt pastrati numai acei reactivi care sunt intrebuintati mai des, aproape pentru
toate operatiile de analiza gravimetrica. Astfel sunt:
Acizii concentrati: HCl (37%,d =1,19 ); HNO 3 (65%, d = 1,40 ); H2 SO4 (98%, d = 1,84 ); CH 3
COOH (98- 100%).Acizii diluati in solutie 2n.Amoniac concentrat (25%, d = 1,24 ).Solutii 2n de
NH3, NaOH, Na2 CO3, NH4Cl.Solutii 1n de CH3COONa, Na2HPO4, BaCl2.Solutii 0,5n de
(NH4)2C2O4. Solutie 0,1n de AgNO3.
Se recomanda ca solutiile diluate de substante alcaline sau cele care hidrolizeaza, cum
sunt:NH3, Na2 CO3, NaOH, Na2 HPO4 sa se prepare in momentul intrebuintarii,deoarece ele
ataca sticla si dupa un timp mai indelungat sunt neutilizabile din cauza silicatilor din sticla care
trec in solutie,ceea ce se intampla de altfel chiar si in cazul sarurilor care nu hidrolizeaza.
In analiza cantitativa si in special in analiza gravimetrica,in afara de reactivii obisnuiti-acizd
acetic,acid oxalic,acid tartic etc. se folosesc cu deosebit succes o serie de reactivi organici, care
dau cu ionii organici precipitate caracteristice.
Reactivii organici poseda grupe functionale care reactioneaza cu ionii organoleptici dand, in
majoritatea cazurilor,combinatii complexe sau complecsi interni.Pentru ca o substanta organica
sa poata fi folosita ca reactiv in analiza gravimetrica,trebuie sa indeplineasca anumite conditii ca
de exemplu:sa formeze cu ionii anorganici precipitate usor filtrabile,sa fie cat mai specifica,sa fie
stabila, sa fie usor solubila si sa fie usor accesibila.
Astazi se folosesc ca reactivi in analiza gravimetrica diferite amine complexe, solubile,ca de
exemplu:azotatul dietilen- diaminocupric, clorura hexaminocromatica, clorura hexaminocobaltica
etc.
Pentru prepararea solutiilor de reactivi,ca si in toate cazurile in analiza cantitativa,se
intrebuinteaza numai apa distilata si rareori alcool.Apa distilata trebuie sa indeplineasca si ea
anumite conditii, de exemplu,sa nu lase reziduu atunci cand este evaporata pana la uscare ; sa

21
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

aiba un Ph cuprins intre 5,2- 6,6, adica sa ramana violeta fata de indicatorul purpura de brom-
cresol,deci sa nu contina CO2 ; sa nu dea nici cea mai mica opalescenta cu AgNO 3 , BaCl2,
NH4OH, H2S, (NH4)2S, (NH4)2C2O4; sa nu coloreze in albastru solutia de difenil- amina; sa nu se
coloreze in galben cu reactivul Nessler; sa nu contina substante organice, deci sa nu
decoloreze solutia acida de KmnO4 la fierbere (o picatura dintr- o solutie 0,01n KmnO 4 la 100ml
apa distilata)
Aparatele pentru obtinerea apei distilate pure sunt de diferite tipuri .De obicei, apa distilata se
redistila in vase de cupru cositorite,dupa ce I se adauga cateva picaturi de KmnO 4 si hidroxid
alcalin, iar vaporii se condenseaza intr- un refrigerent de staniu sau de cuart.
Substantele care servesc ca reactivi, chiar acelea pentru analiza, care se gasesc in comert,
sunt adesea impurificate cu corpuri straine,ca resturi de hartie,lemn, parafina, praf sau alte
impuritati care depind de materia prima din care sunt obtinute si de modul de preparare si de
pastrare a substantelor.Pentru acest motiv, solutiile reactivilor trebuie filtrate,inainte de
intrebuintare, prin hartie de filtru cantitativa,deoarece hartia de filtru calitativa contine adesea
calciu.
Pentru a obtine o solutie de amoniac fara continut de carbonat datorita CO 2 din aer, se
recomanda sa se pregateasca o solutie de NH3 in apa fiarta si racita,luand amoniacul gazos
direct din butelia in care se afla lichefiat si trecandu- l mai intai printr- un turn de uscare cu var
sodat (NaOH +CaO ).
Acizii de exemplu, HCl si HNO3 nu trebuie sa contina metale ca Fe, Al ; H2 SO4 nu trebuie sa
contina Pb; acidul clorhidric nu trebuie sa contina clor.
Peroxidul de hidrogen contine uneori H2SO4 sau H3PO4, adaugat pentru stabilizare.Trebuie sa
se tina seama de aceasta atunci cand se intrebuinteaza H2O2 pentru oxidarea sulfului.In comert
se gaseste si perhidrol pur in sticle parafinate in interior. Carbonatul de calciu folosit pentru
determinarea elementelor alcaline din minereuri nu trebuie sa contina aceste elemente.
Carbonatul se sodiu contine uneori sulfat.Sulfatul contine uneori calciu,de aceea trebuie
recristalizat din CS2.De asemenea si MgSO4 contine uneori calciu care deranjaza la dozarea
fosfatilor.
Eterul si alcoolul de obicei sunt perfect pure, lipsite de substante anorganice sau organice
nevolatile.Bromul folosit pentru oxidari contine si el uneori H2SO4.
Acestea sunt numai cateva exemple de impuritati ce se pot gasi in unele substante folosite ca
reactivi.Desi in comert se gasesc substante chimic pure,in general trebuie sa se controleze
puritatea lor.Normele de control ale acestor substante se gasesc de exemplu, in STAS –uri.

Balanta analitica si regulile de cantarire


Balanta este cel mai important instrument pentru analiza chimica cantitativa. Astazi se cunosc
diferite sisteme de balante: cu ascilatii libere sau cu ascilatii amortizate, cu cutie separata de
greutati sau cu sistem automat de a pune greutatile fara a deschide cutia balantei,manevrandu-
se totul in exterior.
O balanta trebuie sa fie justa si sensibila .O balanta analitica obisnuita, cu o incarcare maxima
de 200g, este sensibila pantru0,1 mg.Aceasta sensibilitate este suficienta pentru lucrarile
curente de chimie analitica cantitativa.Pentru microanaliza se folosesc balante corespunzatoare
cu incarcare maxima de cel mult 20g si cu o sensibilitate de 0,001 mg.
Balantele sunt asezate pe o masa –consola, de preferinta de marmura,intr- o camera separata,
rezervata numai pentru balante.Pentru balanta analitica obisnuita se intrebuinteaza o cutie de
greutati cu multiplii si submultiplii gramului.
Pentru cantarire se observa urmatoarele reguli:

22
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

1. Balanta se mentine in perfecta curatenie.Inainte de cantarire,talerele balantei se curata de


praf si de alte impuritati cu ajutorul unei periute moi.De 2- 3 ori pe luna se curata de praf toate
partile balantei cu o periuta moale sau cu o bucata de piele de caprioara (aceasta ultima
operatie nu se va face de catre incepatori).Cel care lucreaza la balanta trebuie sa aiba mainile
curate si uscate.
2. Atunci cand se cantareste nu se lucreaza decat prin usile laterale ale cutiutei balantei,pentru
a nu introduce in interiorul cutiei vaporii respiratiei si a nu stingherii cantarirea prin respiratie.
3. Atunci cand nu se lucreaza cu balanta ea va sta oprita, adica va fi ridicata de pe cutitele de
sustinere pentru a nu se roade inutil prin frecare.Oprirea se face incet si cu atentie, cand acul se
afla mai aproape de punctul zero.
4. Nici o adaugare sau luare de obiect sau de greutate, cat de mica, nu se va face fara ca mai
intai balanta sa fie oprita.
5. Inainte de a incepe si dupa ce se face orice cantarire,se controleaza punctul zero al balantei
in modul urmator:
- cand balanta este oprita,acul indicator trebuie sa se gaseasca in mijlocul scalei in fata
careia urmeaza sa oscileze.
- se aseaza calaretul pe punctul zero al parghiei si se coboara balanta pe cutite dandu- I
in acelas timp un usor impuls de ascilatie;
- oscilatiile nu trebuie sa fie mai mari de 5- 7 diviziuni de o parte si de alta a punctului
mediu de pe scala.Cand balanta este in echilibru,numarul de diviziuni este acelas de
ambele parti ale punctului mediu,scazand treptat si in mod egal.
- primele doua ascilatii ale acului indicator nu se citesc din cauza zdruncinarii din
momentul liberarii si a impulsului dat pentru oscilatia balantei.Se va evita balansarea
talerelor.
- acul indicator si scala trebuie sa se priveasca chiar in mijlocul scalei pentru a evita
erorile de paralaxa;
- cand ascilatia impinge acul mai mult intr- o parte decat in cealalta, atunci balanta se
regleaza cu ajutorul surubului ce se afla pe cadru deasupra parghiei sau la capetele
ei.Aceasta operatie ca si inlaturarea altor deranjamente ale balantei nu trebuie facuta de
incepatori. - cand se fac mai multe cantariri succesive,punctul zero se controleaza
inainte de prima si dupa ultima cantarire,daca incarcarea balantei nu este prea mare;
- la balantele de constructie moderna,punctul zero nu varieaza prea usor.O variatie mica
pana la o diviziune de pe scala nu are mare influenta asupra analizei,de aceea balanta
nu trebuie reglata prea des.
6. Sensibilitatea balantei neincarcate sau incarcate egal cu diferite greutati trebuie sa fie redata
printr- o deplasare de 3- 4 diviziuni de pe scala in fata careia ascileaza acul indicator,atunci
cand, cu ajutorul calaretului,se adauga sau se scade 1 mg.Aceasta sensibilitate este suficienta
pentru ca exactitatea cantaririi sa fie afectata de o eroare de numai +/- 0,1 mg.
7. Deoarece cu cat greutatea incarcaturii creste cu atat scade sensibilitatea balantei se
recomanda ca balanta sa nu se incarce niciodata cu o greutate inutil de mare, nici cu vase prea
grele.Sensibilitatea balantei la o incarcatura mare scade, deoarece prin aceasta se coboara
centrul de greutate,departandu- se de punctul de reazem al parghiei balantei.
8. Pe talerul balantei greutatile se aseaza succesiv,in ordinea descrescanda,pana la
centigram.Apoi se inchide cutia balantei si se deplaseaza calaretul pe acelas brat al
parghiei,deasupra talerului pe care s- au pus greutatile, pana la echilibrare.Greutatile se apuca
numai cu penseta.Cand se recantareste un corp,se folosesc aceleasi greutati care au fost
utilizate la catarirea anterioara.Pentru aceasta,greutatile de aceeasi valoare se deosebesc
printr- un semn (o liniuta sau o steluta etc.).De asemenea, toate determinarile succesive pentru

23
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

unul si acelasi material de analizat se fac,totdeauna,cu aceeasi balanta,folosind aceeasi cutie


de greutati.Rezultatul cantaririi se noteaza imediat in caietul de laborator,calculand greutatea
dupa locurile goale din cutia de greutati.Dupa terminarea cantaririi,greutatile se pun iarasi in
cutia lor.Nu se lasa greutatile pe talerul balantei si nu se admite nici o abatere de la pastrarea
lor in perfecta curatenie.Se controleaza inca o data daca balanta este oprita,calaretul este
ridicat si usitele balantei sunt inchise.Numai dupa acest control se poate iesi din camera de
balante.
9. Substantele se vor cantari totdeauna in fiole inchise cu dop slefuit. Daca se cantaresc
substante in nacele,ele vor fi introduse cu totul in fiole speciale de cantarire. De asemenea si
creuzetele se vor cantari acoperite cu capac.
Aceste precautii se iau in special pentru substantele care pot sa piarda apa sau substante care
se volatizeaza (amoniac,piridina) sau pentru substante care pot absorbi apa sau alte gaze din
atmosfera (cum este CaO care poate fixa foarte usor CO2 )
Pe sticla de ceas nu se vor cantari decat substante perfect stabile,care nu sunt hidroscopice si
n- au tendinta de a absorbi unele gaze,ca metalele,aliajele sau minereurile uscate in aer si care
nu sunt pulverizate,deoarece pulberile fine nu mai sunt indiferente fata de umiditatea si oxigenul
atmosferic,putandu-se oxida.
Pentru substante usor solubile se poate cantari mai intai fiola goala si apoi fiola cu substanta
care, dupa cantarire,se dizolva spalandu- se bine fiola.Pentru substante greu solubile,se
cantareste fiola cu substanta,se transvazeaza in pahar sau in capsula, se catareste din nou
fiola cu restul substantei si prin diferenta se obtine greutatea probei luate.Se procedeaza la fel
si atunci cand este necesar sa se ia mai multe probe succesive din aceeasi substanta,asa cum
s- a aratat mai sus.
Substanta nu se introduce in fiola cand aceasta se afla pe talerul balantei.Nu trebuie sa se
apuce fiola sau creuzetul de cantarit cu mana libera.Pentru acest scop se foloseste fie o banda
de hartie impaturita in lungul ei de 2- 3 ori,fie o penseta cu varfurile imbracate cu pluta sau
clestele de creuzet.Dopul fiolei se ridica tot cu ajutorul unei pensete si se pune de o parte pe
hartia curata pana ce substanta din fiola se transvazeaza prin scuturare usoara,apoi se pune la
loc si se cantareste din nou.
10.bCantaririle succesive ale unuia si aceluias obiect se fac totdeauna in aceleasi conditii
exterioare,in special la aceeasi temperatura.Se va evita orice variatie de temperatura in
apropierea balantei,variatii de temperatura ce pot preveni de la razele soarelui,de la corpuri
incalzite,lampi,chiar de la mainile celui care face cantarirea etc.De aceea creuzetele
calcinate,dupa ce s- au racit putin in aer,se introduc in exsicator,unde se lasa sa se raceasca
pana la temperatura
ambianta a balantei.Creuzetele de portelan,calcinate,se lasa sa stea in exsicator 20- 30
minute,cele de platina mai putin.Deoarece exsicatoarele contin substante deshidratate (CaCl 2,
P2O5, H2SO4 concentrat),fiolele de cantarire sau obiectele pastrate in exsicator,inainte de a fi
cantarite,se lasa sa stea cateva minute pe talerul balantei,pentru ca suprafata lor sa se
echilibreze cu umezeala aerului.
Greutatile se pastreaza alaturi de balanta pentru ca sa aiba aceeasi temperatura.
11.bHartia obisnuita,hartia de filtru,pluta si chiar vasele murdarite de amprentele digitale, nu
prezinta o greutate constanta si ele nu pot fi cantarite cu balanta analitica.
Obiectele sau aparatele de sticla ce trebuie cantarite se vor sterge cu o carpa curata,fara
scame,si se vor lasa sa stea langa balanta 20- 30 min inainte de cantarire.Nu se sterg obiectele
cu piele de caprioara sau cu matase, deoarece se electrizeaza la suprafata si se produc erori la
cantarire.

24
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

12.bPentru analiza substantelor pure obisnuite cu compozitie chimica,ca BaCl 2 .2H2O, KCl,
aliaje simple, sulfuri, arseniuri etc., deci pentru cazurile cand elementele componente se afla in
cantitate importanta,probele cantarite vor fi de circa 0,2 g.Cantitatea luata ca proba pentru
dozare depinde si de forma de dozare a elementului considerat.De exemplu, cand Cu se
dozeaza sub forma de CuO sau sub forma de complex [CuPy 2] (SCN)2, in primul caz greutatea
Cu este numai cu putin mai mica decat greutatea CuO, iar in al doilea caz Cu este de cinci ori
mai usor decat [CuPy2](SCN)2.De aceea din substanta ce contine Cu se cantareste mai mult
pentru primul caz decat pentru al doilea.
Pentru sarurile cu continut mare de apa [Al2(SO4)3.18 H2O] sau pentru sarurile bogate in oxigen,
cum sunt silicatii,probele luate pentru analiza vor fi mai mari (0,4 –0,5 g).
In general cu cat probele luate pentru analiza vor fi mai mari, cu atat erorile de cantarire si
pierderile inevitabile datorate dizolvarii precipitatelor vor avea o influenta mai mica asupra
rezultatului.Dar,in acest caz, analiza cere mai mult timp, spalarea precipitatelor voluminoase si
aducerea la greutatea constanta a precipitatului calcinat devine mai grea.In schimb se pot lua
probe mai mari cand precipitatele au greutate specificamai mare sau sunt cristaline, deoarece
se pot spala mai usor decat cale amorfe si voluminoase.
13. In industrie se obisnuieste sa se ia fiecare proba in greutate de 1,0000 g pentru a usura
calculele datelor analitice.
Trebuie mentionat totusi ca este mai usor sa se raporteze prin calcul la 100 decat sa se
cantareasca exact 1g de substanta, indiferent daca proba este ceva mai mare sau ceva mai
mica.
Cand elementul de dozat se gaseste intr- o cantitate foarte mica, sub 0,5% sau in jurul a 0,1%,
atunci se ia in lucru o proba de 5g sau mai mult si aceasta nu mai este necesar sa fie cantarita
la balanta analitica, ci ajunge cantarirea cu o balanta de mana cu talere de corn,sensibila pentru
un centigram.
Balanta de mana se foloseste si pentru cantarirea substantelor necesare la dezagregarea
minereurilor,la prepararea solutiilor de spalare,la prepararea reactivilor de precipitare etc.
14. Pentru lucrarile de precizie,se introduce corectia de cantarire in vid.Pentru analize
gravimetrice curente,aceasta nu se obisnuieste, ea fiind necesara mai ales in lucrarile pentru
determinarea greutatilor atomice.

Pregatirea substantelor pentru analiza


Pregatirea substantelor analiza depinde de natura lor si de scopul uramrit.De exemplu,cand se
cauta compozitia unei substante care se gaseste in natura sau a unei substante preparate in
laborator,se urmareste un scop stiintific.Pentru o analiza stiintifica este necesar ca substanta sa
fie cat se poate mai curata, mai unitara. De aceea,mai intai este necesara purificarea ei.Pentru
substantele solubile in apa sau in solventi organici obisnuiti (alcool etilic sau
metilic,benzina,acetona etc.) purificarea se face usor prin cristalizari repetate.Purificarea
substantelor sublimare se face usor la presiunea atmosferica sau in vid,iar a substantelor lichide
prin distilare.
La recristalizari se va cauta sa se obtina cristale mici cu aspect de pulbere,deoarece acestea
sunt mai curate decat cristalele mari rezultate prin cristalizare lenta.Cristalele mari retin adesea
impuritati din solutia mama sau chiar numai solvent.Substanta cristalizata se fitreaza la vid pe
hartie de filtru intarita,pe palnie de portelan Büchner sau direct pe o palnie de sticla cu fund
poros si se aspira bine la trompa.Se controleaza puritatea substantei prin reactii calitative
specifice impuritatilor posibile si se recristalizeaza de cate ori este nevoie.Substanta cristalina
umeda se preseaza intre hartii de filtru intarite,apoi se intande in strat subtire pe o hartie de filtru
si se acopera cu o alta hartie de filtru,la o distanta potrivita cu ajutorul unei rame de lemn,pentru

25
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

ca substanta sa se usuce in aer si totusi sa nu se impurifice cu praful din aer.Uscarea se face in


timp de mai multe ore sau 1- 2 zile la temperatura obisnuita.
Inainte de inceperea analizei, se controleaza,prin cantarire,daca greutatea substantei ramane
constanta.Cantarirea se face la intervale de mai multe ore.Numai dupa aceasta se iau probele
pentru analiza.
Substantele care contin apa de cristalizare nu se pot usca in prezenta substantelor
deshidratate.Substantele anhidre care sunt hidroscopice sau cele recristalizate din solventi
organici se usuca in exsicator pe CaCl 2, P2O5, H2SO4 concentrat.In exsicator se poate face si
vid,daca substanta nu are componenti usor volatili (amoniac,piridina etc).Uscarea in vid se face
numai intr- un exsicator gol,in cazul cand substantele deshidratante ar putea sa actioneze
asupra unor componenti volatili ai substantei.De exemplu unele substante complexe cu piridina
pot fi descompuse de CaCl2 anhidra, care retine piridina.Pentru acest fel de substanta uscarea
se poate face si in prezenta deshidratantilor,insa intr- o atmosfera de componenti volatili
(amoniac,piridina etc.)
Mineralele trebuie sa fie izolate mecanic din masa in care sunt prinse in ganga.Pentru aceasta
se aseaza proba pe o placa de otel curata si se loveste usor cu un coican.Dintre sfaramaturi se
alege, cu ajutorul unei lupe si al unei pensete, minereul care se analizeaza si care se
deosebeste prin caracteristicile lui naturale exterioare (forma cristalina,culoare etc.)Minereul
sortat se pulverizeaza si apoi se supune analizei.
In analizele tehnice, in care trebuie sa se determine unul sau toti componentii unei materii prime
naturale,ai unui produs intermediar obtinut in procesul de fabricatie, ai unui produs comercial,ai
unui obiect,ai unui aliment etc.,nu se face o purificare a substantei, ci ea se analizeaza asa cum
se prezinta.
In acest caz insa, adesea se cere a se face analiza pe o proba medie.Pentru ca aceasta proba
medie sa fie cat mai omogena ea se alege intr- un anumit fel, dupa natura produsului de
analizat.Prin proba medie se intelege o cantitate mica de material (minereu,aliaj,etc.) a carei
compozitie chimica este cat mai apropiata de compozitia mijlocie a intregii cantitati,care poate fi
uneori de cateva sute de kg sau chiar tone.Analiza probei medii trebuie sa dea date care
reprezinta compozitia mijlocie reala a intregii cantitati de material.Daca proba madie este gresit
luata,rezultatele analizei facute pe ea pot cauza pierderi materiale insemnate.De aici se vede
importanta deosebita pe care o are modul de luare a probei medii.Se ia mai intai o proba medie
primara sau initiala,care poate fi de 300- 400 kg sau numai de 30- 40 kg, dupa cantitatea initiala
din care se ia proba.Aceasta proba medie initiala se imparte treptat,prin sfaramare si
amestecare,pana se ajunge la proba medie finala pentru laborator.In principiu se procedeaza
astfel:
Substantele eterogene solide se sfarama din ce in ce mai marunt.Sfaramaturile se intand intr-
un strat nu prea gros,in forma de cerc sau patrat.Acest strat se taie in crutis prin doua diagonale
sau diametre perpendiculare.Se ia substanta din doua sectoare opuse la varf, se amesteca, se
pulverizeaza si se intinde din nou un strat de aceeasi forma, procediandu- se ca mai
sus.Aceasta operatie se repeta de 5- 6 ori pana ce se obtine o monstra, fin pulverizata, de circa
10g.
Maruntirea se face mai intai prin lovirea materialului cu un ciocan,deasupra unei hartii cu
suprafata suficient de mare pentru a se putea aduna toate sfaramiturile.Bucatile astfel obtinute
se piseaza in mojare mari de otel, apoi substantele mai putin dure, in mojare de portelan, iar
cele dure (de exemplu, unii silicati) in mojare mai mici de otel special,numite, ,mojare de
diamant’’.Pentru produsele nu prea dure se folosesc si mojare de agat, in care pulberea se
freaca numai si nu se piseaza,ca sa evite stricarea mojarului si a pistilului.In timpul pulverizarii,
produsele se impurifica adesea cu materialul din care este confectionat mojarul ( de exemplu,

26
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

cu otel,care insa poate fi indepartat cu un magnet).De aceea in mojarele de agat nu se pot freca
materiale mai dure decat agatul, care in medie are duritatea 7.Orice fel de mojar s- ar
utiliza,pulverizarea se face cu atat mai usor cu cat se iau cantitati mai mici.Cantitatile de pulbere
obtinute initial se amesteca si apoi se freaca din nou,luand tot cantitati mici.
Pulberea preparata pentru analiza trebuie sa fie fina si omogena pentru a putea fi usor atacata
de dizolvanti si reactivi.Finetea se poate aprecia prin pipaitul pulberii intre varful degetelor,cand
se simte daca au rams paticule mai mari.
Omogenizarea se poate face si cu ajutorul sitelor matalice sau de matase.Dimensiunile si
numarul ochiurilor pe centimetru patrat sunt alese dupa scopul urmarit.Si in acest caz,trebuie
evitata impurificarea produsului de analizat cu materialul sitelor.De aceea, pulberea nu se
freaca pe tesatura sitei,ci sita se scutura,printr- o coicanire usoara.Pulberea mai mare care
ramane pe sita se marunteste mai departe si se cerne din nou.Toata proba se amesteca usor
intr- o capsula sau intr- un mojar de portelan si se cerne din nou.Daca ramane un rest care nu
se mai poate pulveriza,ceea ce se intampla cand produsul initial este prea eterogen,atunci se
poate face separat analiza pulberei fine si a pulberei grosiere.Totusi pulberea nu trebuie sa fie
prea fina cand nu este necesar,caci unele substante pot absorbi umezeala sau se pot oxida cu
oxigenul din aer (de exemplu pirita).
Probele fin pulverizate se usuca la aer si se supun direct analizei.Probele uscate in etuve sau
in alt mod se pastreaza foarte greu fara sa- si modifice greutatea prin absorbirea umezelii.O
substanta pulverizata si uscata la aer se pastreaza usor multa vreme neschimbata,in borcanase
cu dop slefuit.Cand se cere ca rezultatele analizei sa fie raportate la substanta uscata,atunci se
tine seama de cantitatea de umezeala,determinata pe o proba separata.
Metalele si aliajele se faramiteaza,dupa propietatle lor,prin pulverizare ca mai sus, prin pilire,prin
sfredelire, prin taiere sau strunjire.Sfredelirea unei bare metalice trebuie facuta prin toata masa
ei si in diferite locuri,pentru a avea o proba medie,deoarece la metalele brute,de exemplu,
impuritatile se aduna mai ales in mijlocul barei.
Piliturile si aschiile de la sfredelire si strunjire sunt adesea murdare de uleiuri si sapun.De
aceea, inainte de a fi supuse analizei,ele se spala succesiv cu apa, cu alcool,cu eter si apoi se
usuca.
Analiza cantitativa trebuie sa fie precedata de o analiza calitativa pentru substantele a caror
compozitie nu este cunoscuta.Prin analiza calitativa trebuie sa se recunoasca si raportul
aproximativ dintre componenti,caci de raportul lor depinde adesea afectuarea analizei
cantitative si alegerea metodelor de dozare.In afara de aceasta, prin analiza calitativa se obtin
si indicatii asupra comportarii substantei fata de dizolvanti si de mijloacele de dezagregare.

Ustensile si vase de laborator uzual folosite:


Fiolele de cantarire
In fiolele de cantarire cu dop slefuit se vor cantarii care nu au stabilitate in aer sunt
hidroscopice sau se descompun .Pentru cantarirea substantelor stabile se utilizeaza sticlele de
ceas.
Pahare cilindrice cu cioc
Se numesc pahare BERZELIUS, SE UTILIZEAZA PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR
CHIMICE, pentru transvazat solutii,Sunt de diferite forme si marimi.
Baghetele
Sunt vergele de sticla lungi de 15- 20 cm, cu diametrul de 3- 5 mm Baghetele vor depasii cu
aproximativ 7 cm inaltimea paharului si sa fie rotunjite la capat pentru a nu zgiria peretii
paharului si a nu se amesteca sticla sfarimata cu precipitatele .
Pahare Erlenmayer

27
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Se utilizeaza la analize chimice si sunt de difereite forme si marimi .


Pisete si stropitori
Sunt baloane de sticla si de plastic, cu fundul plat, de diferite capacitati, pentru apa
distilata rece sau fierbinte, pentru solutii de spalare cu compozitii diferite in functie de
determinarea gravimetrica care se efectueaza. Pisetele servesc pentru aducerea precipitatelor
pe hartia de filtru sau in creuzetul filtrant, spalarea lor si si pentru alte operatii Piseta cu apa
calda va avea infasurat de gat un bandaj pentru a fi usor manuita cand apa este fierbinte .
Palnii de sticla
Au diametrul superior de diferite dimensiuni, unghiul dintre peretii palniei fiind de 60 0 .Tubul
de scurgere al palniei va fi ingust de 3- 4 mm in interior si cu olungime mai mare in interiorul
conului .Palniile pentru analiza cantitativa au au tubul de scurgere de 2- 3 ori cat inaltimea
conului palniei, iar mai jos de varful conului au o gatuitura Aceste pilnii sunt recomandate
usurind filtrarea si economisind timp .
Hartie de filtru cantitativa si calitativa
Hartia de filtru cantitativa lasa foarte putina cenusa,prin ardere, incat nu influenteaza
determinarea, de aceea se si numeste fara cenusa .Aceasta este tratata cu acid clorhidric si
acid fluorhidric. In comert se gasesc 3 feluri de hirtie de filtru cantitativa, in pachete de cate
100 de rondele, deosebindu-se prin marimea porilor .Pachetele sau cutiile de hirtie de filtru, au
benzi diferit colorate, dupa marimea porilor .In pachetele cu banda albastra hartia are porii cei
mai mari
Creuzete filtrante din sticla
Se intrebuinteaza pentru filtrarea precipitatelor care se cantaresc ca atare, sunt notate cu G
(GERATEGLAS),materialul din care sunt facute si cu cifre .Cu cat cifra de dupa litera G, este
mai mare cu atat porii creuzetului sunt mai mici .Cifrele care se afla inaintea creuzetului arata
forma acestuia .
Vase de sticla cu gat gradat
- cilindrii gradati –de 10, 25, 50, 100,250,500,1000,2000 ml Se folosesc pentru masurarea
volumelor lichidelor .
- pipetele. –se folosesc pentru masurarea volumelor mai mici de lichid .Exista pipete
negradate cu bula de 1- 100 ml si pipete gradate in sub diviziuni de ml de capacitate de la 1-
50 ml . - biuretele- sunt tuburi mai inguste, care se pot grada in diviziuni, la partea inferioara,
la partea inferioara fiind inchisa cu robinet sau tub de cauciuc .
- baloane cotate –sunt baloane de sticla cu fund plat, gat lung si dop rodat, pe gat avand o
dunga care indica gradul de umplere si se utilizeaza pentru prepararea solutiilor cu o
concentratie cunoscuta .
- vase de portelan
–creuzete de portelan –se utilizeaza pentru arderea precipitatelor, calcinarea lor si cantarirea
acestora .
- creuzete filtrante de portelan –intrebuintate pentru filtrarea precipitatelor fara a mai fi
calcinate
- capsule de portelan –utilizate pentru evaporari
- creuzete si capsule din nichel, argint, aur platina –sunt stabile la solutii alcaline.
La efectuarea analizelor de laborator se impune sa se cunoasca foarte bine modul cum se
comporta materialele din care sunt confectionate vasele si ustensilele de laborator pentru a
evita accidentele .Curatirea vaselor se face cu diverse solutii in functie de materialul din care
sunt confectionate .
Vasele de laborator gradate au inscriptionat pe ele volumul si temperatura la care au fost
etalonate

28
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Pentru evitarea erorilor la analiza se impune a se lucra cu vase curate, uscate in etuva si
clatite cu apa distilata .

REACTIVI CHIMICI UTILIZATI


Indicator de fenoftaleina:
Se dizolva 0.1 g de fenolftaleina in 100cm3 alcool de 90- 95 0 care a fost in prealabil
neutralizat cu KOH 0,1n.
Indicator de metil - orange
Se dizolva 0,1 g metil- orange in 100ml apa distilata .
Indicator Cooper:
Se dizolva 0.02 g rosu de metil in 50 ml alcool de 95 0 si separat 0,2 g verde de brom crezol
in 50 ml alcool de 950, dupa dizolvare se amesteca ambele solutii, in mediul acid indicatorul
este rosu, in mediul alcalin este albastru .
Acid clorhidruc 0,1 n:
Se masoara acid clorhidric 1 n, intr- un balon cotat de 100ml proba, in continuare se dilueaza
cu apa distilata pana la 1000ml intr- un balon cotat de 1000 ml .Factorul solutiei se stabileste
cu solutie de NaOH 0,1 n .
Pentru stabilirea factorului solutiei se iau in lucru 10 ml NaOH, 0,1n . masurati cu pipeta cu
bula, se aduc la 100 ml cu apa distilata, se pun 2- 3 picaturi de fenolftaleina, si se titreaza cu
solutie de acid al carei factor este determinat, la virajul culorii de la rosu la incolor
Factorul (f) = cm3 NaOH 0,1 n /cm3 HCl 0,1 n = 10/ cm3 HCl 0,1 n
Hidroxid de sodiu 0,1 n:
Se masoara 100 ml de NaOH 1n, cu ajutorul unui balon cotat de 100 ml, se dilueaza la 1000
ml cu apa distilata in balonul cotat de 1000 ml . Factorul solutiei se stabileste astfel:
Factorul solutiei:
Se masoara 10 ml acid oxalic 0,1 n, masurat cu pipeta cu bula , se aduce la 100 ml cu apa
distilata, se adauga 2- 3 picaturi de ff. Dupa care se titreaza cu NaOH 0,1 n .
Factorul (f) = cm3 acid oxalic, 0.1n /cm3NaOH = 10/ cm3 NaOH 0,1 n
Solutie alcalina tampon amoniac:
Se dizolva 67,5 g NH 4Cl in 570 ml amoniac 25 %, si se dilueaza cu apa la 970 ml . Se dizolva
separat 0,616 g Mg SO4.H2O in 50 ml apa si se adauga 0,93 g EDTA .
Se amesteca apoi cele doua solutii .Sau, 160 ml NH3 25% se dizolva in apa (cca. 500 ml), se
adauga 40 g NH4Cl si se aduce la semn pana la 2 l cu apa distilata.
Indicator eriocrom negru T:
Se cantaresc 0,1 g eriocrom negru T, care se mojareaza fin si omogen, se amesteca cu 10 g
NaCl p. a.
Solutie 0,1 n EDTA
EDTA se tine circa 1h la 40- 50 0C,in etuva si apoi se raceste in exicator .Se cantareste exact
18,612 g si se introduc intr- un balon cotat de 1000 ml ; se aduce la semn cu apa distilata .
Factorul solutiei se stabileste cu o solutie magneziana 0,002 n, preparata astfel:
- se cantaresc 0,0168 g MgCl2 –H2O /l; din aceasta se iau 100 ml si se introduc intr- un
balon cotat de 500ml, aducandu- l la semn cu apa distilata .Se iau 200 ml solutie magneziana
0,0002 n si se adauga 2ml solutie tampon amoniac, indicator eriocrom negru T si se titreaza cu
solutie de EDTA 0,1 n .Factorul solutiei este:
F =4l /V
Unde:
- V =volumul solutiei de EDTA 0,1 n folosit la titrare .

29
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Solutia de EDTA trebuie controlata lunar


Solutie de molibdat de amoniu
Se cantaresc 25 g molibdat de amoniu p.a., fin pulverizat intr- un mojar de agat si se aduce la
100 ml solutie .
Solutie de acid oxalic 10 %
Se dizolva 10 g acid oxalic, p.a. in apa distilata intr- un balon cotat de 100ml si se aduce la
semn cu apa distilata .
Solutie de cromat de potasiu pentru determinarea siliciului
Se dizolva 0.530 g K2Cr O4,p.a. si 5,0 g borax in apa distilata si se aduce la 1000 ml, intr- un
balon cotat, 1ml din aceasta solutie corespunde la 1 ppm SiO 2 /l, cand se foloseste o proba de
100 ml solutie .
Solutie de cromat de potasiu pentru determinarea clorului ionic:
100 gr. K2CrO4 p.a. se completeaza la 1000 ml cu apa distilata.
Solutie de azotat de argint :
9,571 g azotat de argint (AgNO3)p.a.sfaramat, uscat la 1100 C,se aduce cu apa distilata la 1000
ml .Din acesta solutie se iau 100 ml solutie si se aduce la 1000 ml cu apa distilata, la 1 ml
corespund 2 mg Cl- .
Solutie de MnCl2:
Se dizolva 80 mg MnCl2 x 4 H2O, in 100 ml apa distilata La nevoie se filtreaza solutia pana la
limpezirea ei completa .
Solutie de KOH cu KI
Se dizolva 70 g KOH p.a. in70 ml apa distilata ; ;se raceste lichidul pana la temperatura
ambianta. O proba de solutie, acidulata, la care se adauga KI liber de iod nu trebuie sa se
coloreze in albastru in prezenta indicatorului amidon .Se dizolva 15 g KI, in 20 ml apa
distilata .Ambele solutii se amesteca intr- un balon cotat de 100 ml, se aduce la semn cu apa
bidistilata .La nevoie se filtreaza lichidul .Solutia se pastreaza in sticle brune, cu dop de
cauciuc .Daca solutia se coloreaza in galben prin sedere ea trebuie inlocuita .
Solutie de acid sulfuric 1/1
Se toarna incet, agitand continuu, 50 ml acid sulfuric concentrat in 50 ml apa distilata .
Indicator amidon:
Se fierbe 0,5 g amidon solubil p.a., in 100 ml apa bidistilata la care se adauga 0,3 ml H 2SO4
conc. P.a. pana ce solutia se limpezeste .
Se va evita o fierbere indelungata deoarece dextrina este mai putin solubila decat amidonul la
reactia de culoare cu iodul .
Solutie de tiosulfat de sodiu –N /160
Se prepara o solutie de baza 0,1N, care este mai stabila .Prin diluare corespunzatoare se
prepara cantitati mici de solutie N/ 160, care nu are stabilitate mare.
Solutie de baza 0,1 N
Se cantaresc 12,41 g Na2 S2O3 x5H2O p.a. si se dizolva in 1000 ml apa distilata,
proaspat fiarta si racita .Solutia se pastreaza in sticle brune, la rece, daca se tulbura trebuie
inlocuita .Nu este nevoie sa ise stabileasca factorul .
Solutie N / 160
Se masoara cu o pipeta de precizie 62,5 ml solutie 0,1n, se introduce intr- un balon
cotat de 1000 ml ; se adu7ce la semn cu apa distilata proaspat fiarta si racita .Se poate prepara
direct solutie N / 160, cantarind 0,7756g Na 2S2O3 x 5H2O,p.a. si dizolvand in 1000 ml apa
distilata proaspat fiarta si racita .Solutia se pastreaza in sticle brune cu dop de sticla inchizand
etans, la intuneric si rece .Este stabila cel mult 10- 12 zile .Se recomanda a se lucra cu biurete
automate .Factorul solutiei se stabileste cu o solutie de KbrO3 0.01 N.

30
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Solutie de iod 0,001 n-


Se prepara prin diluare corespunzatoare cu apa bidistilata, aunei soplutii 0,1 n ; solutia
0,001 n nu trebuie preparata in cantitate mare, deoarece nu este stabila .Se pastreaza in sticle
brune cu dop de sticla .Se recomanda a se lucra cu biurete automate, prntru a nu se produce
pierderi de iod, prin volatizare, la umplerea biuretei de fiecare data .
Solutie Kupral
Se dizolva 1 g dietil –ditio –carbonat de sodiu p.a. in 100 ml apa distilata libera de cupru . Se
pastreaza in sticle brune ; solutia se schimba saptamanal .Se recomanda a se prepara
saptamanal .Se recomanda a se prepara numai cantitatea necesara determinarilor in acest
interval de timp, stiind ca pentru o determinare se consuma 10 mg substanta .
Solutie sulfomolibdenica
Se dizolva 2,5 g molibdat de amoniu in 25 ml apa distilata; separat 39 ml H 2 SO4, se dizolva in
36 cm3 apa distilata la rece .Se amesteca ambele solutii.
Solutie de KMnO4 0,01 n
Se obtine mai intai solutia 0,1n prin dizolvarea a 3,3 g KmnO 4 in 1050 ml apa distilata, se
fierbe 30 min., se pastreaza 3 zile inainte de a fi folosita .Din aceasta se ia 100 ml si se aduce
cu apa bidistilata fiarta si racita repede la 1000 ml .Titrul se verifica cu acid oxalic 0,01 n .
Solutie acid oxalic 0,01 n
Se prepara din acid oxalic 0,1 n si se dilueaza de 10 ori .
Solutie de methol
Se dizolva 2 g Methol p.a., 20,5 g hidrosulfit de sodiu in 100 ml apa distilata lipsita de silice .
Solutie de molibdat de amoniu
Intr- un balon cotat de 100 ml se introduc 50 ml apa distilata lipsita de silice si 5 ml acid sulfuric
concentrat 1,84 g cm3.Dupa racirea solutiei se adauga 5 g molibdat de amoniu fin pulverizat,
se agita pana la dizolvarea completa .Se aduce la semn cu apa lipsita de silice

31
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

CAPITOLUL 3
NOTIUNI DE CHIMIA APEI
APA SI PROPRIETATILE APEI

Apa alaturi de materia prima si energia constituie un element esential pentru amplasarea
industriei. O parte din apa se pierde prin evaporari, prin inglobarea in produs, iar cantitati
importante de apa nu mai revin in circuit din cauza impurificarii .
Cantitatea totala de apa pe pamant se apreciaza a fi de 1640 x10kmc, 98% din apa este
lichida.In natura exista un circuit al apei provocat de evaporare din cauza radiatiilor solare .
Se poate stabili un bilant al apei astfel:
P=E +S+(R- C)
Unde:
P=PRECIPITATII
E=EVAPORARE
S=SCURGERI
R=REZERVA
C=CONSUM
Datorita contactului cu gazele, lichidele si solidele,in natura nu exista apa pura.
Vaporii condenseaza si in caderea lor dizolva gazele din atmosfera –(N2,O2,CO2…).In sol
continua dizolvarea de substante si in primul rand carbonatii de calciu si magneziu, ceea ce
confera apei duritatea totala .
De asemenea apa mai dizolva si alte substante, ca fierul,siliciul,manganul,subs. in suspensie,
etc….
Proprietatile apelor naturale
- temperatura- este variabila in functie de tipul de apa,apele de suprafata au temperatura mai
variata si anume de la 0,1- 20 grade C.Apele freatice au temperatura mai constanta si anume
intre 8- 12 grd.C.
- culoarea- in straturi subtiri este incolora, in straturi adanci este albastra.Apa poate avea si
culori proprii,astfel:
*aparenta- din cauza substantelor in suspensie
*proprie- datorate sursei din care provine
Culoarea se masoara in scara platino- cobaltica, o apa incolora avand max.15 grd.
- conductivitatea- indica gradul de mineralizare a apei si se masoara in microsiemens/cm
1mS/cm=0,45 mg/lNa Cl.
- turbiditate si suspensii- reprezinta gradul de opacitate al apei, proprietate conferita de
substantele coloidale si cele in suspensie.Se masoara in grade de turbiditate 1(0 T).
1 0T = 1 ppm Si O2
- ph- ul apei –indica concentratia ionilor de hidrogen, care este in functie de gradul de disociere
al apei si de existenta electrolitilor dizolvati in ea.La determinarea ph- ului apelor naturale un rol
important il are continutul de bicarbonat de calciu si magneziu, care compun duritatea
temporara.Este influentat si de prezenta bioxidului de carbon liber.Ph- ul este o marime
adimensionala si are valori cuprinse intre 0- 14, unitati de ph.
Domeniul de ph:
0- 2- puternic acid
2- 5- mediu acid
5- 7- slab acid

32
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

7- neutru
8- 10- slab bazic
10- 12- mediu bazic
13- 14- puternic bazic
Scala de ph:

0- - - 1- - - 2- - - 3- - - 4- - - - - - - 5- - - 6- - - - - 7- - - - 8- - - 9- - - 10- - - 11- - - 12- - - 13- - - 14

ph acid ph neutru ph bazic

- duritatea totala a apei- reprezinta totalitatea ionilor de calciu si magneziu si e formata din
duritate temporara si duritate permanenta,Duritatea temporara este, dtp,fiind formata din
bicarbonati de calciu si magneziu (Ca(HCO3)2 si (Mg(HCO3)2).Duritatea permanenta, dp este
formata din clorura de calciu,CaCl2 si clorura de magneziu, MgCl2,sulfatul de calciu Ca SO4, si
sulfatul de magneziu,MgSO4.
Exprimarea duritatii-
Duritatea se exprima in:
- grade de duritate germane,(0d)
- in mval/l,1 mval/l =2,8 0d
1mval/l=28 mg/l CaO
1 0d=10 mg/lCaO
Cel mai utilizat grad de duritate este cel german, dar mai exista si alte grade conform tabelului
anexat

Nr.crt Gradul de duritate Simbol Valoare


mval/l ppm
1 GERMAN 0d 0,357 10CaO
2 ROMAN 0d 0,357 10CaO
3 FRANCEZ 0f 0,200 10CaCO3
4 ENGLEZ 0e 0,285 14,29 CaCO3
5 AMERICAN 0a 0,020 1,0CaCO3
- oxigenul si substantele organice-
Oxigenul se afla dizolvat in apele naturale la valori de 8- 12 mg/l,iar substantele organice se
gasesc sub forma de acizi humici,fenoli,detergenti,uleiuri, zaharuri,etc.
- siliciul –se gaseste sub forma de siliciul coloidal si siliciul ionic.Valorile maxime la care se
gaseste siliciul in ape oscileaza intre 8- 20 ppm.Se mai gaseste in apa,fier,sodiu,mangan,
aluminiu,radicali sulfati,cloruri,azot,etc…

PROPRIETATILE TERMICE ALE APELOR


Punctul de topire- 0 grd. C
Punctul de fierbere- 100grd. C.Apa este un conductor moderat al caldurii si un bun izolant
termic
Produsul ionic al apei
Produsul ionic Kw,al apei reprezinta produsul dintre concentratia ionilor de hidrogen si
concentratia ionilor de hidroniu.
Kw=(H+) x (- OH )=10- 14
Apele naturale au ph- ul cuprins intre intre 6.5- 8,5.

33
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Clasificarea impuritatilor continute in apa


Impuritatile continute in apa se clasifica in 4 mari categorii:
1.Impuritatile de natura gazoasa-
Dizolvarea gazelor in apa se bazeaza pe fenomenul de absorbtie si este in functie de afinitatea
gazului dizolvat fata de apa,fata de temperatura, de presiune.Cresterea temperaturii duce la
descresterea solubilitatii gazelor iar cresterea presiunii duce la cresterea solubilitatii in apa. In
functie de solubilitatea gazelor acestea se clasifica in:
- gaze usor solubile- CO2,NH3,H2,HCl,SO2,SO3
- gaze moderat solubile- O2,N2
- gaze greu solubile- H2,CO,CH4
2. Impuritati sub forma de saruri dizolvate –
- sarurile duritatii totale
- sarurile alcalinitatii caustice- p
- sarurile alcalinitatii totale –m
p=HO- +1/2 CO3- 2 +1/3PO4- 3
m=HO- +1/3CO3- 2+2/3PO43- +HCO3-
Daca alcalinitatea totala m este mai mare decat duritatea totala,rezulta ca apa contine si
bicarbonat de sodiu.
- saruri ale acidului carbonic
In apele naturale exista bioxid de carbon sub urmatoarele forme:
Bioxid de carbon agresiv
Bioxid de carbon liber
Bioxid de carbon legat sub forma de carbonati si bicarbonati
Bioxid de carbon in echilibru si in exces.
Formele sub care se gaseste CO2, in apa sunt:

CO2
CO2 legat CO2 liber
HCO3- CO32- CO2 in exces CO2 in
echilibru

Bioxidul de carbon in exces este periculos intrucat conduce la fenomene grave de coroziune.
3.Impuritati organice-
Impuritatile organice au diferite proveniente –din apa reziduala, din sol,apa menajera.Este
important de stiut natura acestora pentru a preveni fenomenele de depunere si de
coroziune..Cele mai periculoase acizii humici,detergentii, zaharurile.
4. Impuritatile biologice- este bine de stiut daca in apa exista impuritati de natura biologica,
pentru protejarea circuitelor de racire.Acestea se clasifica in:
- impuritati sub forma de suspensii
- impuritati in stare coloidala,incarcate cu sarcini electrice negative
- impuritati in stare dizolvata,ionic sau coloidal
O apa se caracterizeaza prin alcalinitatea p si prin alcalinitatea m.Pentru apele brute
alcalinitatea m este egala cu duritatea temporara.Exista ape in special de adancime la care
alcalinitatea m este mai mare decat duritatea totala.In acest caz apa respectiva contine si
bicarbonati de sodiu fapt ce influenteaza tratarea apei.O situatie speciala o reprezinta sarurile

34
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

provenite de la acidul carbonic.In apele naturale exista concomitent bioxid de carbon agresiv,
bioxid de carbon liber,bioxid de carbon legat in carbonati si bicarbonati.Cel mai periculos este
bioxidul de carbon in exces intrucat conduce la fenomene de coroziune.

Unitati de masura utilizate in tratarea apei


1 mol=1 gram mol=greutate moleculara,exprimata in grame.

1 val =1 gram- echivalent=grutate moleculara/valenta,exprimata in grame

1 microval= 1 mval =1 mval 10- 3=1 val 10- 6

Concentratia se exprima in:


1 val/mc=1mval/l=1 mval /cm3

In cazul apei se iau:

1mc=1t;1l=1kg;1cm3=1g

1mg/l=1ppm(parti pe milion)

1mg/kg=1mg/l=1ppb(parti pe bilion)

Terminologia unor notiuni frecvent utilizate in tratarea apei


APA BRUTA- este apa de suprafata sau de adincime cu care este alimentata instalatia
de tratare apa
APA DE ALIMENTARE- este apa care intra in generator
APA DE ADAOS- este apa tratata corespunzator nevoilor cazanului
APA DE GENERATOR- este apa care se afla in spatiul sub presiune
ABUR ENERGETIC- aburul destinat alimentarii turbinei cu abur
ABUR INDUSTRIAL- aburul folosit in scopuri industriale
CONDENSAT PRIMAR- condensatul de la tirbina
CONDENSAT INDUSTRIAL- condensatul provenit de la schimbatoarele de caldura din
diverse procese tehnologice.
PURJA- apa evacuata din sistemul de sub presiune pentru eliminarea excesului de
saruri sau namol.
OBSERVATIE –apa de alimentare poate fi formata din condensat recuperat si apa de adaos.
Qal=Qcond+Qad,unde
Qal- debitul de apa de alimentare,mc/h
Qad- debitul de apa de adoaos.mc/h
Qcond=debitul de condensat recuperat,mc/h

CAPITOLUL 4
REGIMUL CHIMIC AL CAZANELOR

35
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Regimul chimic al cazanelor intr- o centrala termica contine toate conditiile impuse starii
suprafetelor interioare ale generatoarelor precum si calitatii apei de alimentare,apei de
generator si aburului in scopul unei exploatari sigure sin economice a generatoarelor.
Pentru prevenirea avariilor la cazane este necesar a se lua urmatoarele masuri:
- realizarea si mentinerea unui regim chimic corect
- pregatirea si mentinerea in stare curata a suprafetelor de schimb de caldura
- prezenta stratului protector
- exploatarea corecta a cazanelor cu respectarea instructiunilor de lucru.
Realizarea unui regim chimic corect impune tratarea corespunzatoare a apei de adaos, a
condensatului recuperat,a apei de alimentare, controlul indicilor chimici pe circuit.
Pregatirea si mentinerea in stare curata a suprafetelor de schimb de caldura prezinta o
deosebita importanta.Chiar si in cazul in care se mentine un regim chimic corect nu pot fi evitate
coroziunile daca nu se face o pregatire initiala a suprafetelor de schimb de caldura si daca nu
se practica conservarea cazanelor in perioada de stagnare a acestora.
Pregatirea initiala are drept scop curatirea de la tunderul de laminare si sudare,de oxizii de fier,
proveniti din timpul depozitarii,precum si nisipul,grasimile,alte impuritati din timpul executiei si
montajului.
Inainte de punere in functiune cazanele sunt supuse procesului de spalare chimica.
Spalarea chimica are drept scop formarea stratului protector
Factorii influenti ai regimului chimic al apei de la generatoarele de abur sunt:
a- factori dinamici constructivi specifici,respectiv sarcina termica si incarcarea specifica a
spatiului de abur.
b- factori functionali –respectiv cifra de circulatie si presiunea de vaporizare
Sarcina termica determina modul de fierbere respectiv de generare a aburului.

Notiuni generale
Suprafetele interioare, necuratate ale cazanelor,sunt acoperite de oxizi de fier, iar dupa montaj
sunt murdarite de praf si ulei,nisip, scoriizura de la electrozii de sudare.Impuritatile mecanice
trebuiesc inlaturate din circuit,asfel se aglomereaza in cazan deranjand circuitul apei din cazan.
Inainte de punerea in functiune a cazanelor se impune spalarea chimica si pasivizarea
suprafetelor de schimb de caldura .Tehnologia de spalare chimica se va alege in functie de
natura materialului din care este confectionat cazanul,iar concentratiile de reactivi se vor stabili
in functie de determinarile din laborator.Intrucat in timpul functionarii cazanului pe suprafetele de
schimb de caldura se formeaza depuneri,este necesara executarea operatiei de spalare
chimica a cazanelor.Tehnologia de spalare se va alege in functie de natura depunerilor precum
si de incercarile din laborator ale crustei depuse.Spalarea chimica a cazanelor presupune
utilizarea unui personal specializat, autorizat ISCIR..Principalele faze ale spalarii chimice sunt:
- spalarea mecanica la rece si la cald- are drept scop inlaturarea resturilor de la montarea
cazanului
- degresarea –are rolul de a inlatura grasimile si depunerile datorate duritatii temporare.
- decaparea- are rolul de a inlatura depunerile aderente, greu de indepartat.
- neutralizarea decapantului
- pasivizarea cazanului- are rolul de a forma stratul protector .In timpul spalarii chimice “Se vor
urmarii prin analize de laborator fazele procesului tehnologic pentru a se stabili corect timpii de
reactie cu metalul a reactivilor folositi la spalare .In functie de faza de spalare se vor efectua
analizele respective.De exemplu la decapare se va urmari cu o frecventa bine stabilita analiza
de fier, concentratia acidului clorhicric,temperatura, astfel incat sa se protejeze suprafata

36
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

metalului..Din cazane se va colecta crusta inaintea de spalarea chimica in vederea stabilirii


tehnologiei ce se va aplica pentru curatirea suprafetelor de schimb de caldura.Crusta se va
analiza prin analiza gravimetrica .In laborator se vor stabili concentratiile de reactivi ce urmeaza
a se utiliza la spalarea chimica.

Colectarea probelor de apa, abur, condensat


La toate punctele de control a indicilor chimici se impune montarea locurilor de proba
Dispozitivele pentru colectat probe vor corespunde STAS- ului 6996/1993,dimensionarea fiind
facuta in functie de temperatura ce trebuie realizata si anume- 20- 35 0C.
Mesele de proba vor fi inscriptionate si iluminate corespunzator,la centralele termoenergetice
pe carbune probele din cazan vor fi instalate in incaperi special amenajate.
Probele de apa –abur –condensat vor curge continuu, iar daca nu este posibila curgerea
continua, inainte de colectarea probei se va lasa sa curga cel putin 10 minute .
Pentru proba de oxigen dizolvat locul de proba va curge continuu,temperatura fiind de 20 0C.
Analiza de ph se va efectua la fata locului pentru a evita erorile ce pot sa intervina prin
dizolvarea unor gaze din atmosfera.

Conservarea cazanelor
COROZIUNEA in timpul stagnarii cazanelor reprezinta forma cea mai grava de coroziune .
Pentru evitarea coroziunilor se recurge la conservarea cazanelor.
Modul de conservare depinde in principal de durata scoaterii din fuctiune a cazanului si de tipul
cazanului.
Conservarea cazanelor consta in aducerea apei continute in cazan la un ph
corespunzator,utilizand si agenti chimici de legare a oxigenului dizolvat in apa.
Conservarea cazanelor depinde de durata scoaterii din functiune a cazanului.
EXISTA 2 TIPURI DE CONSERVARE
- conservare pe cale uscata
- conservare pe cale umeda

Conservarea uscata
Se aplica la acele cazane la care este posibila golirea totala a apei de cazan fara a ramane
pungi de apa in diverse zone ale acestuia.Pentru legarea urmelor de apa din cazan se vor
fagenti hidroscopici .Cei mai utilizati agenti hidroscopici sunt:silicagelul,clorura de calciu anhidra
CaCl2,varul nestins- CaO.
Dupa golirea cazanului de apa, se plaseaza agentul de legare, se umple cazanul dupa care se
inchid toate gurile de vizitare si toate deschiderile cu atmosfera pentru a nu patrunde umiditatea
din atmosfera.Cel mai utilizat agent de legare la conservarea cazanelor este silicagelul, care se
livreaza sub forma de blaugel, colorat in albastru.
In stare anhidra este colorat in albastru iar in stare umeda este colorat in rosu
Cand este saturat cu umiditate silicagelul se va regenera.
Regenerarea se face cu abur la temperatura de 180 0C
Este utilizat cel mai mult in practica silicagelul pentru ca prezinta avantajul de a se regenera.
Conservarea umeda
Se aplica la acele cazane la care nu este posibila golirea totala a apei din cazan .Metoda de
conservare umeda consta in aducerea apei continute in cazan la un ph satisfacator, cu un
adaos de agent de legare a oxigenului dizolvat in apa.Agentii de legare a oxigenului dizolvat in
apa sunt:

37
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- HIDRATUL DE HIDRAZINA,N2 H4 x H2 O.
- SULFITUL DE SODIU, NaHSO4
- BISULFITUL DE SODIU, NaHSO3
- BIOXIDUL DE SULF,SO2
- DITIONATUL DE SODIU,Na2 S2 O4
La utilizarea compusilor pe baza de sulf exista dezavantaje intrucat creste salinitatea apei de
cazan si prin descompunere acesti produsi pun in libertate hidrogen sulfurat si alti compusi
care micsoreaza ph- ul apei de cazan.Pe scara larga cel mai utilizat agent de legare este
HIDRATUL DE HIDRAZINA.

Conservarea umeda cu hidrat de hidrazina (N2 H4) x H2 O


Aceasta metoda prezinta urmatoarele avantaje:
- leaga urmele de oxigen dizolvat in apa
- regleaza valoarea ph- ului la valori de 9,5- 10
Necesarul de hidrazina este de 1 gram de hidrazina 100%,la un gram de oxiden dizolvat in apa.
Peste cantitatea de hidrazina necesara legarii oxigenului se asigura un exces de 20-
100ppm,iar ph- ul se mentine suficient de ridicat.Apa rece contine 10mg/O2,deci este nevoie de
70 gr de hidrat de hidrazina de 24%.
In timpul conservarii pe cale umeda cu hidrazina se vor urmarii parametrii:
- ph- ul apei
- oxigen dizolvat in apa
- exces de hidrazina
La manevrarea hidrazinei se vor respecta normele de protectia muncii si PSI,intrucat este toxica
si inflamabila,precum si cancerigena.

Balanta apa- abur condensat


Balanta apa- abur- condensat determina sistemul de tratare al apei brute.Relatia de baza
pentru balanta apa condensat este urmatoarea:
Qal=Qcond +Qad=Qab +Qpierderi+Qpj , unde
Qab=debitul de abur,mc/h
Qpierderi=debitul de pierderi,mc/h
Qpj=debitul de purjare a cazanului mc/h
Condensatele se vor recupera daca au indicii mai mici sau cel putin egali cu ai apei de adaos.
In cazul in care indicii chimici la condensat sau mai mari se impune tratarea condensatului
recuperat.
Daca recuperarea condensatului presupune cheltuieli nejustificate cu tratarea acestuia se
renunta la recuperarea condensatului.
Intr- o centrala termica se deosebesc mai multe circuite:
- circuitul apa- abur condensat
- circuitul de racire a condensatelor
- circuite de racire a pompelor,generatoarelor
- circuitul de racire a condensatelor
- circuite de racire a pompelor,generatoarelor
In centralele termice care furnizeaza abur tehnologic,balanta apa- abur- condensat determina
sistemul de tratare pentru apa de adaos,respectiv pentru condensat.In cazul cand nu sunt
pierderi in circuit sau sunt neglijabile iar condensatul este curat rezulta: Dal=Dad=Dpj
Bilantul de material se poate scrie cu relatiile de mai sus introducand in aceste relatii
indicii de calitate.

38
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Dal x Ial =Dad x Iad +Dc xIc =Dab x Iab+DpjxIpj +DpxIp

RELATIA CE DEFINESTE PURJA DEVINE:


Ial- Iab
Pj=- - - - - - - - - - - x100%
Icaz- Ial
Daca Sab=0 rezulta ca:
Ial
Pj=- - - - - - - - - - - x100 %
Icaz- Ial

Impurificarea aburului
Pentru obtinerea unui abur de calitate,care sa corespunda prescriptiilor, este nevoie sa se
cunoasca procesul de obtinere al aburului,care difera in functie de diverse tipuri de constructive
de cazane.
Principalele cai de impurificare a aburului sunt:
- prin antrenare mecanica datorita actiunii de purtator al aburului-
Specifice acestui tip de impurificare sunt fierberea prin spumare,lovituri de apa la cazanele
cu abateri de la orizontalitate sau impurificare prin picaturi fine datorita variatiei consumului de
abur.
- prin solubilizare
Specifice sarurilor de sodiu.
- prin sublimare
Specifice silicei ionice si coloidale,substantelor volatile.
Impurificarea aburului are loc prin antrenarea de catre abur a picaturilor de apa din cazan,a
sarurilor solubile si a precipitatelor pe care le contin.
O cauza a impurificarii aburului este si oscilarea debitului de abur produs de cazan.
Cea mai periculoasa cale de impurificare o constitue impurificarea prin spumare a aburului,
acesta fiind cauzata de prezenta subs. caustice in cazan sau de prezenta subs. organice in apa,
precum si excesul de fosfat trisodic peste limita admisa.
Bioxidul de siliciu peste limita admisa in apa de cazan prin solubilizare trece in abur si este
transportat o data cu acesta.
Prezenta impuritatilor in abur are consecinte foarte grave atat pentru cazan cat si pentru
consumatorii de abur,conducand la fenomene de depunere si de coroziune.
Pentru evitarea impurificarii aburului se vor lua atat masuri constructivecat si mentinerea unui
regim chimic corespunzator.
Combaterea impurificarii aburului:
- purjarea cazanelor
- prezenta dispozitivelor de linistire si separare a emulsiei apa- abur
- alcalinizarea aburului
- instalatii coresp. de tratare apa
- masuri constructive(incarcarea spatiului de abur si suprafetei de separare din tambur si modul
de introducere a emulsiei apa –abur in tambur, cat si functionale,sarcina constanta,respectarea
indicilor chimici ai apei).
Pentru practica se vor retine urmatoarele:
- capacitatea cea mai redusa de purtator o are aburul saturat
- aburul umed reprezinta un mijloc de transport mecanic,umiditatea jucand rol de solvent

39
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- aburul supraincalzit este atat un mijloc de transport mecanic, cat si un mijloc de dizolvare
datorita densitatii lui.
- distributia silicei intre faza lichida si faza de vapori este in functie de presiunea de functionare.

Purja cazanelor

Purja cazanelor este operatia prin care se elimina din sistemul sub presiune apa cu excesul de
saruri si namol format.
In functie de modul de aplicare al purjei se deosebesc doua tipuri de purje:
- PURJAREA CONTINUA
- PURJARE INTERMITENTA
Purja continua
Se practica din tamburul separator al cazanului.
Prelevarea se efectueaza de- alungul tamburului printr- o conducta cu orificii amplasata sub
nivelul minim al apei in tambur.
Aceasta purja are rolul de a elimina surplusul de saruri al apei de cazan.

Purja intermitenta
Se practica din punctele cele mai joase ale cazanului, colectoare inferioare sau tambur inferior
avand rolul de a elimina namolul format in cazan.
Relatia ce defineste purja cazanului este:

Sal- Sab
Pj=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - x100%
S- Sal

UNDE:
Sal- salinitatea apei de alimentare.mval/l
Sab- salinitatea aburului,mval/l
S - salinitatea apei de cazan.mval/l
S- ab- salinitatea aburului poate fi considerata zero si in aceasta situatie relatia purjei
devine:

Sal x 100
Pj=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - %
S- Sal
Pentru mentinerea indicilor chimici la apa de cazan se aplica un regim de purjare optim.
Pentru CET- uri, valoarea purjei este de 5% din debitul de abur produs,iar pentru
CT,valoarea purjei este de 7% din debitul de abur produs.
Prin purjarea cazanului se regleaza urmatorii indici chimici:
- siliciu
- conductivitate
- alcalinitate
Purja intermitenta influenteaza valorile indicilor chimici mentionati mai sus precum si conduce la
eliminarea namolului din cazan, din partile inferioare ale acestuia.
Purja intermitenta se foloseste si in cazul de avarii la cazan.
Purja se va regla la o valoare cat mai mica pentru a evita pierderile de caldura si de apa

40
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Fenomene legate de actiunea apei intr- o centrala termica

Depuneri si coroziuni
Fenomenele legate de actiunea apei in centralele termice se refera la interactiunea apa metal si
produsul finit aburul.
Se pune problema rezistentei materialelor din care sunt confectionate suprafetele deschimb de
caldura in anumite conditii de temperatura si presiune.
Apa de alimentare impurificata,are drept consecinte urmatoarele:
- aparitia fenomenelor de depunere
- aparitia fenomenelor de coroziune
- impurificarea aburului
Procesul de depunere este influentat de temperatura, de presiune, de impuritatile continute in
apa de alimentare a cazanului.
Apa de alimentare contine substante dizolzate in limita de saturatie,depunindu- se suprafetele
de schimb de caldura in functie de solubilitate.
SARURILE DE SODIU IN CONDITIILE DIN CAZANE NU ATING LIMITA DE SOLUBILITATE.
.astfet ele nu dau depuneri.
Depunerile iau nastere si prin descompunerea termica a unor combinatii chimice din care
rezulta produsi cu solubilitate redusa,asa cum este carbonatul de calciu ce provine din
descompunerea termica a bicarbonatului de calciu.
Depunerile constituie unul din cele mai mari inconveniente pentru cazanele de abur.
Substantele dizolvate in apa in conditi bine determinate se depun sub forma de crusta sau se
colecteaza la partea inferioara a cazanului sub forma de namol.
Apa de alimentare se cocentreaza progresiv in functie de zonele pe care le parcurge .In
procesul de depunere exista 3 intervale succesive de formare a depunerilor:
- intervalul de dizolvare completa a sarurilor
- intervalul disocieri electrolitice
- intervalul aparitiei saturatiei
Daca exista o substanta care sa stimuleaze depunerile primele doua faze nu mai sunt
necesare.

Mecanismul formarii depunerilor


Pe peretele tevii se formeaza bula de abur.PRIN EFECTUL DE TRANSMITERE AL CALDURII
SARURILE SE DEPUN SUB FORMA DE CRUSTA.
Se prefera ca in cazan sa existe o fierbere turbulenta cu un timp de contact cat mai mic cu
peretele tevii.BULA DE ABUR ISI MARESTE VOLUMUL DE LA A, LA MARIMEA B,
se desprinde de pe teava si pe perete raman depuse saruri pe zona hasurata.
Natura depunerilor
Depinde de cea a sarurilor din care provine.
Cu cat temperatura dintre fierberea apei si cea a solutiei sarii este mai mare cu atat tendinta
sarii de a ramane in solutie este mai mare.
Modul de manifestare al depunerilor: se desprinde de pe teava si pe perete raman depuse
saruri pe zona hasurata.
Natura depunerilor
Depinde de cea a sarurilor din care provine.
Cu cat temperatura dintre fierberea apei si cea a solutiei sarii este mai mare cu atat tendinta
sarii de a ramane in solutie este mai mare.
Modul de manifestare al depunerilor:

41
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Depuneri datorate duritatii temporare


Bicarbonatul de calciu –Ca(HCO3)2 sub influenta temperaturii se descompune si in libertate
carbonatul de calciu a carei solubilitate in apa esta redusa si ca atare se depune sub forma de
crusta in zonele reci (economizor)si sub forma de namol in zonele calde (tambur).
La temperaturi de 100 gr.C incepe descompunerea bicarbonatilor.
Crustele de carbonati de calciu au aspect spongios.
Reactia de descompunere depinde de temperatura, fiind influentate de miscarea violenta a
lichidului, aceasta accelerand descompunerea.
Reactia de descompunere a bicarbonatului de calciu este:
Temperatura
Ca(HCO3)2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CaCO 3+CO2 +H2O
Pp
Bicarbonatul de magneziu- MG(HCO3)2 se descompune in doua trepte,timpul de
descompunere al acestuia fiind mai mare decat al bicarbonatului de calciu.
In prima treapta rezulta carbonatul de magneziu care este solubil in apa si in cea de- a doua
treapta rezulta hidroxidul de magneziu Mg (OH)2.
Hidroxidul de magneziu are un aspect spongios, putin aderent si care se indeparteaza usor.
Hidroxidul de magneziu are solubilitate foarte redusa in apa, la 100gr.C este de numai 5 ppm.
Reactiile chimice care au loc la descompunerea bicarbonatului de magneziu sunt:
Mg (HCO3)2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mg CO 3 +H2O +CO2
Mg CO3+H2O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mg(OH)+CO 2
Mg(HCO3)2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mg(OH) 2 + 2CO2

Sarurile duritatii permanente:


Duritatea permanenta este formata din urmatoarele saruri:
- sulfat de calciu –CaSO4 –da cruste dure si foarte aderente in zonele cele mai calde
- sulfatul de magneziu –MgSO 4- are solubilitatea foarte mare in apa si nu da depuneri in
conditiile de cazan.
- clorura de calciu- CaCL2,clorura de magneziu –MgCL2- NU DAU DEPUNERI.
Depuneri ale siliciului:- sunt cele mai periculoase depuneri si sunt greu de indepartat
Compusilor datorati silicatilor de calciu si magneziu au solubilitate foarte mica in apa ceea ce
favorizeaza fenomenul de depunere.Bioxidul de siliciu se depune sub forma de gel.
Daca in apa de cazan se gasesc si ioni de fier,aluminiu,acestia impreuna cu siliciul dau
depuneri sub forma de complex care sunt duri, aderenti,greu de indepartat.aceste depuneri se
formeaza pe tevile fierbatoare.
Depuneri ale substantelor organice- substantele organice formeaza depuneri spongioase prin
pirogenare.Dintre substantele organice cele mai periculoase se pot aminti uleiurile,
zaharurile,fenolii,detergentii.
Depuneri ale cuprului- depunerile de cupru se explica prin prezenta ionilor de cupru proveniti
din tevile condensatoarelor de turbina,preincalzitori,vaporizatori.
Aceste depuneri conduc la coroziuni grave ale cuprului impreuna cu fierul.
Depuneri ale aluminiului- aluminiu patrunde in cazan din statia de pretratare a apei si acesta
se depune sub forma de oxid de aluminiu in economizor, formand depuneri spongioase.
Aluminiu cu siliciul,fierul,calciul,magneziul da depuneri sub forma de complex.

Cauzele care duc la aparitia depunerilor:


- deficiente instalatia de coagularec a apei, instalatia de dedurizare,instalatia de tratare a apei
- recuperarea unor condensate impurificate si netratate in statia de tratare a apei

42
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- circuita de racire sparte


- lipsa conditionarii apei de alimentare a cazanelor
- nerespectarea spatiului apa- abur a cazanului.

Consecintele depunerilor
- scaderea randamentului cazanului
- inrautatirea transferului termic
- supraconsum de combustibil
- supraincalziri locale
- spargeri de tevi
- cresterea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile
- impurificarea aburului
- decarburari ale metalului.

Modul de inlaturare a cauzelor care duc la depuneri


- se va asigura apa de alimentare de calitate conform instructiunilor ISCIR/1985
- alegerea unei scheme de tratare a apei adecvate in functie de parametrii chimici impusi
- pregatirea suprafetelor interioare ale cazanelor inainte de punerea in functie
- tratarea apei de adaos corespunzatoare
- tratarea condensatelor impurificate in mod corespunzator
- conditionarea cu fosfat trisodic, pentru retinerea urmelor de duritate din apa de adaos
- respectarea purjii continue si intermitente
- personalul de exploatare instruit corespunzator.
Coroziunea cazanelor
Coroziunile sunt procesele de distrugere a metalului cauzate de diverse fluide.
In functie de fluid si de conditiile fizico- chimice se deosebesc coroziuni de natura chimica si
electro- chimica.
In conditiile din instalatiile energetice tipurile de coroziune sunt de natura electro- chimica,care
se desfasoara dupa doua procese:
- un proces anodic
- un proces catodic
Coroziunea electro- chimica este de doua feluri: coroziune eterogena,coroziune omogena.
Coroziunea omogena are loc cand anozii locali si catozii locali sunt uniformi distribuiti pe
suprafata metalului.
Coroziunea eterogena are loc daca suprafata catodica este preponderenta fata de suprafata
anodica.
Factorii favorizanti ai coroziunii
Factorii favorizanti ai coroziunii
- prezenta in contact intim a doua metale
- neuniformitati si impuritati in structura metalului
- concentratii diferite de saruri si gaze
- electroliti cu ph acid
- prezenta depunerilori
- temperaturi peste limita admisa,agraveaza procesele de coroziune prin efect chimic
asupra reactiei de dizolvare a metalului,cat si prin faptul ca distruge pelicule protectoare care
acopera suprafata metalului.
Natura coroziunilor
Coroziunea provocata de substantele acide

43
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Acizii organici sau anorganici pot sa provina in cazan din:


- dizolvarea bioxidului de carbon
- hidroliza sarurilor de magneziu
- descompunerea termica a subs. organice
Viteza de coroziune in mediul acid se masoara prin ph- ul solutiei apoase .
Clorura de magneziu in apa hidrolizeaza prin dizolvare dupa urmatoarea reactie:
MgCl2+2H2O- - - - - - - - - - - - - - - - - 2HCl +Mg(OH) 2
Acidul clorhidric pus in libertate prin descompunerea clorurii de magneziu conduce la fenomene
de coroziune prin micsorarea ph- ului apei. Coroziunile provocate de aceste substante sunt de
tip electrochimic si au un aspect de ciupituri sub forma de cratere,care merg pana la perforarea
peretelui tevii.
Viteza de coroziune in functie de Ph poate fi redata prin urmatorul grafic:

Coroziunea provocata de gazele dizolvate in apa


Solubilitatea oxigenului dizolvat in apa este in functie de temperatura si presiune.
Cand fierul vine in contact cu apa se stabileste o tensiune de dizolvare, astfel metalul trimite in
solutie ionii sai .
Cristalele de ferita trimit in solutie ionii,ele incarcandu- se cu sarcini electrice negative.
Cristalele se incarca cu sarcini electrice negative,iar in solutie sunt trimise sarcini electrice
pozitive,astfel incat la suprafata metalului se stabileste un echilibru.
Daca in solutie exista impuritati acest strat dublu Helmontz se strica si astfel apare fenomenul
de coroziune.Coroziunea se dezvolta in adancime.Se dezvolta astfel o ciuperca de oxizi de fier
la exterior de culoare rosie, bruna,constituita din hidroxid feric, Fe(OH) 3,la interior de culoare
neagra, Fe(OH)2,iar la baza coroziuni este o pulbere de culoare neagra de magnetita,
Fe3O4.Aceste coroziuni apar in zonele de variati ale temperaturii,schimbatoare de caldura,
economizoare, jocul apei in tambur.
Apar in perioada de stagnare a cazanelor care sunt cele mai periculoase.Coroziunea provocata
de oxigen este sub forma de ciupituri pitinguri,acestea conducand la fisurarea tevilor.
Cristalele de ferita care constau din fier pur, saracite de ionii pozitivi,care au trecut in solutie
devin negative din punct de vedere electric
Daca in vecinatate exista un punct cu potential electric diferit, coroziunea se dezvolta in
adancime

Coroziunea provocata de bioxidul de carbon


Agresivitatea provocata de bioxidul de carbon este comparabila cu cea provocata de acizii tari .
Partile din centrala cele mai expuse la actiunea bioxidului de carbon sunt conductele de
alimentare, pompele de alimentare, preincalzitoarele,reteaua de recuperare a condensatelor,
economizoarele.
Viteza de circulatie a apei nu va depasi 1m/s pentru aevita fenomenelr de coroziune provocate
de CO2.CO2 activeaza puternic coroziunea provocata de oxigenul din apa,preluind ionii de fier
si combinarea lor in carbonati sau bicarbonati care precipita.

2CO2+2H2O+Fe- - - - - - - - - - - - - - Fe(HCO3)2+H2
CO2+H2O+Fe- - - - - - - - - - - - - - - - FeCO3+H2
Coroziunea provocata de ionii de cupru
Cuprul este forma ionica,patrunde in circuitul apa- abur- condensat,ca urmare a coroziuni
echipamentelor constituita din aliaje de cupru .

44
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Cuprul ajuns in cazane sub forma de carbonat bazic se depune prin descompunerea termica
sub formab de cupru metalic.
2CuCO3+2H2O- - - - - - - - - - - - - - 2Cu+2CO 2+2H2+2O2
Ionul de cupru formeaza o pila galvanica cu ionul de fier,cuprul fiind mai electropozitiv decat
fierul,constituie catodul, iar fierul anodul (care se dizolva.)
Zona anodica se limiteaza la o coroziune punctiforma si avansata in adincime..

Fragilitatea caustica-
Solutiile puternic alcaline a caror concentratie este peste 4g/lNaOH ataca fierul.
Coroziunea este de tip cristalin, alcalinitatea atacand liantul(cementita)din structura otelului.
Aceasta concentratie nu poate fi atinsa in mod normal in cazan,dar se pot concentra solutiile
alcaline in zonele de mandrinare si nituire.

Coroziunea provocata de apa fierbinte


La temperaturi mai mari de 250grdC,otelurile sunt atacate atat de repede incat se acopera cu
un strat protector de magnetita.
In conditii favorabile acest strat protector este si aderent actionind ca strat protector pentru
metal.In cazan straturile protectoare pot fi distruse prin efecte termice,mecanice sau chimice.

Foxidarea fierului de catre aburul supraincalzit


Apare ca o combinare a factorilor chimici si mecanici.
Se manifesta prin aparitia de fisuri intercristaline.
Pentru producerea acestui tip de coroziuni trebuie sa existe urmatoarele conditii:
- metalul sa fie susceptibil la coroziunea fisuranta
- mediul agresiv sa actioneze cel putin asupra componentilor nenobili ai metalului.
Coroziunea provocata de substantele organice
Prezenta substantelor organice in apa bruta este nedorita atat din punct de vedere al
exploatarii cazanelor cat si din punct de vedere al exploatarii instalatiilor de tratare
apa,deoarece blocheaza rasinile schimbatoare de ioni.
Coroziunea provocata de substantele organice
Prezenta substantelor organice in apa bruta este nedorita atat din punct de vedere al
exploatarii cazanelor cat si din punct de vedere al exploatarii instalatiilor de tratare
apa,deoarece blocheaza rasinile schimbatoare de ioni.
Ajunse in cazan substantele organice se descompun punand in libertate ioni de acizi organici
care pot sa produca fenomene de coroziune atat in cazane cat si pe traseul aburului .
Daca acizii organici au coeficient de difuziune mai mare decit amoniacul, acestia trec in abur,
micsorindu- i ph- ul,daca au coeficient de difuziune mai mic decat al amoniacului acizii raman
in apa de cazan si- i confera un ph acid .
Consecintele coroziunilor
- degradarea metalului
Peretele metalic se subtiaza si datorita presiunii interioare a tevii se fisureaza sau se sparge
Coroziunea tevilor fierbatoare se caracterizeaza prin orificii mici .In tambur coroziunea apare
sub forma de ciupituri sau sub forma de plagi.
- spargeri de tevi
Ca urmare a inrautatirii transferului termic oxizii depusi pe suprafetele de schimb de caldura
duc la spargeri de tevi.
Oxizii de fier pot infunda tevile si ca urmare duc la spargerea lor.

45
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Modul de inlaturare a cauzelor care duc la aparitia coroziunilor


Pentru evitarea aparitiei fenomenelor de coroziune se vor respecta urmatoarele:
- evitarea fenomenelor de depunere
- mentinerea suprafetelor interioare de caldura
- mentinerea stratului protector de magnetita
- mentinerea gradului de puritate al aburului
- eliminarea gazelor dizolvate in apa printr- o degazare termica si chimica
corespunzatoare
- prezenta excesului de hidrazina
- conditionarea apei de alimentare,apei de cazan si aburului

CAPITOLUL 5
METODE DE ANALIZA A INDICILOR CHIMICI DIN CIRCUITUL
TERMIC
INDICII FIZICO- CHIMICI,PENTRU GENERATOARELE DE ABUR SI APA FIERBINTEI
Cazane de apa fierbinte si ignitubulare

46
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Apa de alimentare
Apa de cazan
Alcalini- Oxigen
pH
Catego- Duritate tate Dizol- Alca- Exces
Cazan Cond.
ria totala vat linitate De
electrica
˝m˝ ˝p˝ fosfat

Mval/l Mval/l - ppm Mval/l μS/cm ppm


g Apa fierbinte 0,1 - ≥7 0,1 - - -
12000-
I Ignitubulare 0,1 ≤4 ≥7 - 40- 10 15- 5
3000

CAZANE CATEGORIA I
ABUR si CONDENS
P=0 mval/l
Ph=min.7
Conductivitate,max 50 mS/cm
m =max.0,5 mval/l

Cazane de abur cu circulatie naturala acvatubulare


Apa alimentare Apa de cazan
Exce ˝p˝ Silic Exce
Con Oxi Con
Pres s e s
d O2 da- Silic d
Cate Dt ˝m˝ pH Fe hidra fosfat
elect diz bili- e elect
g -
r tate r
zina
mv
mval mval μS/c pp pp pp
bar - ppm ppm al μS/ ppm ppm
/l /l m m m m
/l m
12- 5000 - 5- 1
0,5- 8,5
II 0,05 ≤0,9 ≤300 0,1 - - - - 8 -
20 ±1
2000
5- 2 3000 50- 3-
21- Rel. 8,5 Rel. Rel. 0,0
III 0,01 0,03 10 - - 10
64 1 ±1 1 1 5
2000
65- 8,5 Rel. Rel. 0,0 0,5- 500- 5- 2 0,8-
IV ND Rel1 0,02 3 0,1
125 ±1 1 1 3 1 100 1.5
ND Rel 8,5 Rel. Rel. 0,0 0,3- 100- 2- 0,5-
V ›125 0.02 2 0,05
1 ±1 1 1 2 0,5 30 0,5 1

47
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Aburul saturat cazane categ. I,II,III

Cond.- max 50 m S/cm


m=0,5 mval/l
p=0 mval/l
ph=min.7

Cazane de abur cu circulatie fortata multipla


Apa alimentare Apa de cazan
Exce
Pre Con Oxid Con
s
s d O2 a- Silic d Silic Exces
Dt ˝m˝ pH Fe hidra ˝p˝
Categ elect diz bili- e elect e fosfat
-
r tate r
zina
mv
mval mval μS/ pp
bar - ppm ppm ppm ppm al μS/
/l /l cm m ppm ppm
/l m
3000
0,5- Rel 8,5 Rel 10- 10- 5
VI 0,05 0,1 - - - - - -
20 1 ±1 1 4
1500
Rel 8,5 Rel Rel 0,0 2,5- 1000
VII ›20 ND 0,03 5 0,05 30- 5 0,5- 1
1 ± 1 1 2 0,3 - 100

Valorile indicilor de calitate pentru apa de alimentare, denumiti in continuare i1 (alcalinitate,


conductivitate, silice) se calculeaza in functie de indicii apei de cazan i2, ai aburului tehnologic
i3 si purja p1 cu relatia:

P1.i3 +100.i2
i1 = (1)
(100 + p1) . k

k – coeficientul de transformare al bicarbonatilor din apa de alimentare (m), in carbonati


si hidroxizi (p), valorile lui k fiind dependente de presiune; pentru conductivitate si silicati k = 1.

Indepartarea gazelor dizolvate din apa


Degazarea termica
Degazarea termica apei se poate realiza sub vid sau sub presiune.
Degazarea termica sub presiune
Are loc la presiunea de 1.2 ata si temperatura de 102- 103 grd C, sau la o presiune de
5 ata si o temp. de 157- 160 grd.C.
Pentru a realiza o degazare termica avansata se executa degazarea in 2 trepte:
- degazarea la 1,2 atm realizeaza o degazare termica pina la 0,1 ppmO2
- degazareala 6,0 atm realizeaza o degazare termica pina la 0,02 ppmO2

48
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

In procesul de degazare termica a apei este necesar ca echilibrul de solubilitate al oxigenului in


apa sa fie distrus.
Agentul de degazare il constituie aburul care vine in contact cu faza de degazare,apa incarcata
cu gaze dizolvate.
Degazarea termica se realizeaza in degazorul termic care este format din:
- coloana de degazare prevazuta cu talere pentru cresterea suprafetei de contact intre
apa si abur .
- degazorul propriu- zis
Prezenta azotului in apa favorizeaza procesul de degazare termica.
Aburul se distribuie atat in coloana de degazare cat si in degazorul propriu- zis.
Urmele de oxigen dizolvat ramase dupa degazarea termica sunt legate cu agenti de degazare
chimica.
Aburul circuland de jos in sus antreneaza gazele dizolvate in apa si este evacuat pe la partea
superioara, iar pe la partea inferioara se colecteaza apa degazata.

Reguli practice pentru degazarea termica (vezi figura alaturata)


Pentru obtinerea unei eficiente maxime la degazarea termica se vor respecta urmatoarele
reguli:
- apa de alimentare a degazorului va avea o temperatura cat mai apropiata de temperatura de
degazare
- se vor respecta conditiile de temperatura si presiune din degazor
- mentinerea nivelului constant de apa in degazor
- evitarea fluctuatiilor de debit ale apei de alimentare
- distributia uniforma a aburului in coloana de degazare si in degazorul propriu- zis
- se vor respecta toate instructiunile de lucru privind exploatarea deg. termic
- degazorul va fi prevazut cu barbotare de fund pentru eliminarea bioxidului de carbon
- apa degazata va respecta relatia,2p- m = 0,1
- mentinerea unei perne de abur deasupra apei in rezervorul degazorului prin barbotare
permanenta
In urma degazarii termice a apei in doua trepte se realizeaza eliminarea oxigenului dizolvat
pana la valori de 0,02 ppm.
Prin analiza de laborator se va urmari analiza de oxigen dizolvat dupa degazarea termica.

Degazarea chimica a apei


Degazarea chimica se realizeaza cu hidrat de hidrazine,N 2H4 xH 2O.
Pentru realizarea degazarii chimice se utilizeaza sol. de hidrazina a carei concentratie este de
max.1%.
Aceasta solutie se dozeaza in aspiratia pompei de alimentare a cazanului.
Necesarul de hidrazina este de 3 gr.N2H4 la 1 gr. de oxigen dizolvat in apa.

Rolul degazarii chimice este de a lega urmele de oxigen dizolvat in apa ramase dupa
degazarea termica.
In urma degazarii chimice valoarea oxigenului dizolvat in apa este de 0,0 ppm.
In apa de alimentare exista exces de hidrazina.
Reactiile chimice care au loc la dozarea hidrazinei sunt:

t=173 0 C
N2H4 + O2- - - - - - - - - - - - - - à2H2O +N2

49
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

t>173 0C
3 N2H4 - - - - - - - - - - - - - - - - àN2+4 NH3
Controlul degazarii chimice se efectueaza urmarind:
- oxigenul dizolvat in apa –0,0 mval/l
- exces de hidrazina,0,02 –0,1, ppm
- concentratia de hidrazina max.1%
- concentratia ionului amoniu- max 1 ppm
Nu se va depasi concentratia ionului amoniu de 1 ppm intrucat acesta impreuna cu ionul
de cupru,duce la coroziuni grave.
Avantajele utilizarii hidrazinei sunt:
- nu mareste salinitatea apei de cazan
- leaga oxigenul dizolvat si regleaza valoarea ph- ului
- este agent de alcalinizare
- are actiune de inhibitor de coroziune
Reactia hidrazinei cu oxigenul este conditionata de:
- excesul de hidrazina
- temperatura si ph- ul apei
- prezenta unor ioni activatori
Obs.HIDRAZINA ESTE O SUBSTANTA TOXICA,INFLAMABILA SI CANCERIGENA

Conditionarea apei de alimentare, a apei de cazan si a aburului


Conditionarea are rolul de a regla ph- ul la apa de alimentare si abur,de a retine scaparile de
duritate din statia de dedurizare a apei si de a retine urmele de oxigen dizolvat din apa,de a
regla alcalinitatea caustica p la apa de cazan .
Conditionarea se face cu amoniac, fosfat si hidrazina.
In domeniul industriei alimentare nu se va face conditionarea cu hidrazina,aceasta fiind
toxica,cancerigena,de asemenea nici cu amoniac.
Conditionarea apei de alimentare si a aburului cu solutie de amoniac
Aceasta conditionare are rolul de a regla valoarea ph- ului la apa de alimentare si la abur prin
legarea bioxidului de carbon din apa,marind ph- ul la valori de 7,5- 9,5.
Se dozeaza sub forma de solutie a carei concentratie este de maxim 1%, in aspiratia pompei de
alimentare a cazanului.
La dozarea solutiei de amoniac se va urmari valoarea ionului de amoniu care nu va depasii
1 ppm pentru evitarea coroziunilor prin preluarea ionilor de cupru din circuit.
Introducerea amoniacului pentru controlul ph- lui si condensatului este restrictiva pentru cazurile
cand aburul vine in contact direct cu produsele (industria alimentara, textila).
Conditionarea apei de alimentare si a aburului cu solutie de hidrazina
Conditionarea cu hidrat de hidrazina,N2H4 XH2O are dublul rol:
- de a lega urmele de oxigen dizolvat din apa degazata termic
- de a regla valoarea ph- lui la apa de alimentare si la abur
Conditiile de reactie pentru hidrazina sunt cele prezentate la degazarea chimica.

ROG A SE REVEDEA.
HIDRAZINA ESTE TOXICA, INFLAMABILA,CANCERIGENA.
Conditionarea cu solutie de fosfat trisodic- Na3PO4x12 H2O

50
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Conditionarea cu fosfat trisodic are rolul de a lega scaparile de ioni de calciu si magneziu din
statia de dedurizare a apei si de a regla alcalinitatea caustica a apei de cazan.
La dozarea fosfatului trisodic se vor executa urmatoarele analize:
- EXCESUL DE FOSFAT AL APEI DE CAZAN
- ALCALINITATEA CAUSTICA “p”
- CONCENTRATIA SOLUTIEI DE FOSFAT TRISODIC
Se va urmarii ca aceste valori sa nu fie depasite intrucat se produce fenomenul de spumare al
apei de cazan,impurificarea aburului si fenomene de coroziune .
Fosfatul trisodic se dozeaza sub forma de solutie a carei concentratie este de max.1%.
Conditionarea cu fosfat trisodic are rolul de a lega scaparile de ioni de calciu si magneziu din
statia de dedurizare a apei si de a regla alcalinitatea caustica a apei de cazan.
La dozarea fosfatului trisodic se vor executa urmatoarele analize:
- EXCESUL DE FOSFAT AL APEI DE CAZAN
- ALCALINITATEA CAUSTICA “p”
- CONCENTRATIA SOLUTIEI DE FOSFAT TRISODIC(cu densimetrul)
Se va urmarii ca aceste valori sa nu fie depasite intrucit se produce fenomenul de spumare al
apei de cazan,impurificarea aburului si fenomene de coroziune .
Fosfatul trisodic se dozeaza sub forma de solutie a carei concentratie nu va depasi 1%.
Dozarea fosfatului trisodic se face fie in bazinul de alimentare a cazanului fie in tamburul
cazanului direct.Fosfatul trisodic are proprietatea de a reactiona cu scaparile de ioni de calciu si
magneziu dand hidroxilapatita care nu mai formeaza depuneri aparente.
Reglarea dozarii fosfatului se face in functie de excesul de fosfat al apei de cazn,exprimat in
ppm.
Dozarea fosfatului trisodic se va face dupa degazarea termica in rezervorul de alimentare sau
in tambur.Pentru dozarea fosfatului trisodic se va utiliza urmatoarea formula:
G=(45,2x Dapa alx Hapa al + α x Dapa purja ) / c, unde:
G= Na3 PO4 x12 H2 O
45,2=Eg Na3 PO4 x12 H2 O
C- continutul de Na3 PO4
D apa al =consum apa al, t/h
α - exces fosfat in apa de cazan,g/mc
Dapa pur –debit de apa purjata, t/h
H apa al –duritate apa alimentare,grade de duritate germana.
Semnificatia indicilor chimici de calitate
1.- SUSPENSII- Sp- reprezinta substantele care pot fi retinute prin filtrare.Se masoara in ppm
2.ULEIURILE- reprezinta continutul de ulei mineral provenit de la ungeri, infiltrari din racire, din
procesele tehnologice si se determina cu camfor sau difenilamina.
3.DURITATEA TOTALA- dT- se exprima in grade de duritate germane si in mval/l si reprezinta
continutul total de saruri de calciu si magneziu.
1 od=10 mg/lCa O=0,357 mval/l dm3
1mval/l =2,8 0d
4.ALCALINITATEA CAUSTICA- p- mval/l,reprezinta nr. de ml de acid clorhidric 0,1 n,necesari
neutralizarii a 100 ml proba in prezenta de, phenolftaleina.
5.ALCALINITATEA TOTALA - m- mval/l- reprezinta nr. de ml .de acid clorhidric 0,1 n
necesari neutralizarii a 100 ml proba in prezenta de metil- orange.
6.OXIGENUL- O2- ppm reprezinta continutul de oxigen dizolvat in apa.

51
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

7.ph- ul- reprezinta logaritmul zecimal cu semn schimbat al activitatii, respectiv concentratiei
ionilor de hidrogen determinat la 25 0 C.
8.SARURI ALE REZIDUULUI FIX- Rf- ppm- reprezinta continutul total de saruri solubile
determinat la 1050C in probe filtrate.
9.CONDUCTIVITATEA - g- reprezinta conductivitatea electrica datorata impuritatilor ionice din
apa determinata la 25 0C.Se masoara in microsiemens/cm(mS/cm).
1 mS/cm =0,45 mg Na Cl/l
10.SILICEA- SiO2- ppm- reprezinta continutul total de silice ionica si coloidala.
11.OXIDABILITATEA- CP- ppm reprezinta continutul de substante organice capabile de a fi
oxidate cu permanganat de potasiu KMnO4 0,1 n, consumat.
12.FIER- Fe- ppm- reprezinta continutul total de fier din apa ionic si coloidal
13.CUPRU- ppm- reprezinta continutul total de cupru in apa
14.EXCES DE FOSFAT TRISODIC- PO43- - - ppm, reprezinta continutul de fosfat trisodic
dizolvat in apa din generator filtrata (ceea ce a ramas nereactionat cu scaparile de duritate din
statia de dedurizare a apei)
1ppm P2 O5=1,45 ppm PO43-
15.HIDRAZINA –N2 H4- ppm- reprezinta continutul de hidrazina din apa, ramas dupa reactia cu
oxigenul,exprimat in N2H4.
16.- SODIU SI POTASIU –ppm- reprezinta continutul total de ioni de sodiu si potasiu existenti in
apa
17.- IONUL DE AMONIU- NH4+- ppm- reprezinta continutul total de ioni de amoniu, din apa de
alimentare, condensat si abur.
18.CLORURI- ppm –reprezinta continutul de cloruri al apei, exprimat sub forma de Cl-

Influenta indicilor chimici de calitate asupra apei de alimentare, a aburului si


interpretarea indicilor chimici

Depasirea indicilor chimici la apa de alimentare, apa de cazan si abur au consecinte pe


traseul apa abur, condensat, conducand la fenomene de depunere si de coroziune.Este
obligatorie respectarea regimului chimic impus pentru evitarea acestor fenomene.

Depasirea indicilor chimici la apa de alimentare


ULEIUL- daca este prezent in apa de alimentare conduce la fenomene de depunere in circuit
DURITATEA TOTALA –ESTE NEDORITA CONDUCAND LA APARITIA FENOMENELOR DE
DEPUNERE DUCIND LA INFUNDAREA TEVILOR
.Se indica pentru evitarea acestor fenomene ca statia de dedurizare a apei sa functioneze
corect, iar urmele de duritate sa fie retinuite prin dozare de fosfat trisodic in apa de alimentare.
ALCALINITATEA TOTALA, m.
Prezenta acesteia in apa de alimentare este nedorita, deoarece ajunsa in cazan se transforma
in alcalinitate caustica p, care conduce la fenomene de coroziune, spumare in
cazan,impurificarea aburului.
CONDUCTIVITATEA- daca este depasita conduce la fenomene de depunere si coroziune pe
trasee.
OXIGENUL DIZOLVAT
Are efect nedorit, conducind la fenomene de coroziune.
Pentru inlaturarea lui se efectueaza degazarea termica si degazarea chimica a apei de
alimentare a cazanelor.

52
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

BIOXIDUL DE CARBON
Are efecte nedorite deoarece produce fenomene de coroziune pe trasee .
OXIGENUL DIZOLVAT
Are efect nedorit, conducand la fenomene de coroziune.Pentru inlaturarea lui se efectueaza
degazarea termica si degazarea chimica a apei de alimentare a cazanelor.
OXIDABILITATEA
Substantele organice au efecte nedorite pe cirecuit, producand atat fenomene de coroziune cit
si fenomene de depunere.
Se reduc prin coagulare sau prin retinere de rasini schimbatoare de ioni.
SILICEA
Produce fenomene de depunere, impreuna cu ionii de fier, calciu,magneziu si aluminiu. Acest
gen de depunere este foarte greu de indepartat .
FIERUL
Prezenta fierului conduce la fenomene de coroziune si depuneri de oxizi de fier pe suprafata
metalului.
REZIDUU FIX
Depasirea rezidului fix duce la fenomene de depunere .
ALCALINITATEA CAUSTICA p-
Daca este depasita la apa de cazan are drept consecinta fenomene de coroziune, spumarea
apei in cazan, impurificarea aburului .Depasirea excesului de fosfat trisodic duce la cresterea
alcalinitati caustice p.
EXCESUL DE FOSFAT TRISODIC
Daca este depasit duce la fenomene de coroziune.
IONUL DE AMONIU
Prin depasirea valorilor normale duce la fenomene grave de coroziune impreuna cu ionul de
cupru .
DEPASIREA PH- ULUI
Conduce la fenomene de coroziune pe circuitul apa abur condensat.

53
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

CAPITOLUL 6- METODE DE TRATARE A APEI


CAPITOLUL 7- INSTALATII DE TRATARE A APEI
- dedurizare
- dezalcanizare
- demineralizare
- osmoza

METODE DE TRATARE APA


Apa utilizata pentru alimentarea instalatiilor de tratare apa intrucat nu este corespunzatoare din
punct de vedere al regimului chimic este supusa operatiei de tratare a apei.
Metodele de tratare a apei se clasifica in functie de impuritatile pe care le contin,astfel:
Metode pentru indepartarea impuritatilor dizolvate ionic
Metode pentru indepartarea substantele dizolvate molecular
Metode pentru indepartarea substantelor in suspensie
In functie de impuritatile pe care le contin apele,se disting urmatoarele metode:
- fizice
- fizico- chimice

Metode pentru indepartarea impuritatilor in suspensie


Eliminarea suspensiilor se face in functie de marimea si cantitatea de suspensii in 3 moduri:
- decantarea si filtrarea
- coagularea preliminara si filtrarea fina
- filtrarea totala

Decantarea
Principiul decantarii se bazeaza pe faptul ca orice particula aflata in suspensie tinde sa se
depuna sub influenta gravitatiei.
Operatia se realizeaza prin stocarea intr- un rezervor mare sau se trece prin bazine de
decantare .
Particulele obisnuite sunt indepartate , viteza de depunere a particulelor depinde de:
- forma si marimea particulelor
- vascozitatea fluidului
- diferenta de densitate dintre fluid si solid
Coagularea
Reprezinta faza din procesul tehnologic cu ajutorul careia se elimina din apa suspensiile fine
coloidale, substantele dizolvate prin adaugare de substante chimice
Coagularea este un proces fizico- chimic complex si cuprinde 2 faze.
- coagularea
- flocularea
Coagularea actioneaza prin destabilizarea suspensiilor, iar flocularea este procesul care duce la
formarea puntilor de legaturi dintre suspensii si reactivii adaugati.
Agentii de destabilizare cei mai folositi sunt sarurile metalelor polivalente ca, fierul, aluminiul,
titan.Acesti agenti de formeaza flocoane mari incarcate cu sarcini electrice pozitive care atrag
suspensiile incarcate cu sarcini electrice negative.

54
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Prin incercari de laboratr se vor stabili dozele de reactivi necesare.


In timpul operatiei de coagulare se vor respecta conditiile impuse pentru a realiza o reducere
cat mai avansata a impurutatilor din apa.Se va urmari:
- doza de coagulant
- ph- ul
- temperatura
- concentratia de namol
- alcalinitatea caustica p
- alcalinitatea totala –m
- duritatea totala,dT
- fierul,aluminiul
- suspensiile
- substantele organice
- silicea,conductivitatea,etc.
Reducerea acestor marimi fizico- chimice este conditionata de respectarea procesului
tehnologic
Filtrarea
Are drept scop indepartarea subs. aflate in suspensie.Puritatea filtratului depinde de natura
materialului folosit pentru aceasta operatie.
Intre materialul filtrat si filtrant nu trebuie sa se produca reactii chimice, filtratul fiind
limpede,incolor,fara suspensii.
Pentru filtrare se folosesc urmatoarele materiale:
- nisip cuartos
- antracit
- marmura
Materialele filtrante trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa nu fie dizolvate in lichidul de tratat
- sa fie rezistente la eroziune si la coroziune
- sa fie obtinuta la granulometria dorita
Oprirea din functie a filtrelor mecanice se va face cand in efluent vor apare suspensii sau la
depasirea diferentei de presiune.
Un filtrul mecanic functioneaza intre 8- 24 ore.
Pentru indepartarea suspensiilor retinute in functionare se efectueaza operatia de afanare a
filtrelor mecanice cu apa bruta de jos in sus, cu aer si apa,timp de treizeci de minute, pana cand
la iesirea din filtrul apa are aspect limpede,incolor, fara suspensii.
Controlul functionarii filtrului se face prin determinarea analizei de turbiditate a apei, pierderea
de presiune pe filtru si prin masurarea volumului de apa tratata.
METODE FIZICE DE TRATARE APA
- DECARBONATAREA TERMICA
- DEMINERALIZAREA TERMICA
- DEGAZAREA TERMICA
- FILTRAREA MECANICA

Metode fizico- chimice de tratare a apei


- coagularea apei
- tratarea apei cu rasini schimbatoare de ioni –dedurizarea ionica a apei
- dezalcalinizarea apei
- demineralizarea apei totala si partiala

55
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- demineralizarea cu finisare prin paturile mixte.

Tratarea apei cu schimbatori de ioni


Generalitati
Schimbatorii de ioni sunt substante obtinute pe cale de sinteza chimica .
Un schimbator de ioni se compune dintr- o parte activa, ionul mobil si o parte inactiva nimita
suportul sau matricea.
Matricea este formata din polistiren reticular cu divinil benzen
Schimbatorii de ioni se clasifica in doua mari grupe:
- cationiti
- anioniti
Cationitii contin grupe active acide, care in functie de acidul de la care provin sunt:
- cationiti puternic acizi –cu grupele SO3H
- cationiti slab acizi –cu grupele functionale COOH
Anionitii contin grupe bazice, care pot fi:
- anioniti puternic bazici, cu grupe cuaternare de amoniu,NHOH
- anioniti mediu bazici cu grupe iminice NH2OH
- anioniti slab bazici cu grupele aminice NH3OH
Schimbatorii puternic bazici pot schimba tot ionii indiferent de taria sa,in timp ce anionitii slab
bazici pot schimba numai ionii puternici .Un schimbator de ioni este caracterizat prin:
- CARACTER PUTERNIC SAU SLAB
- FORMA PARTICULELOR –GRANULE SAU BILE
- GRANULATIA- 0,3- 1,2 mm
- DOMENIUL DE ph- IN CARE POATE LUCRA
- TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU
- UMIDITATEA DE LIVRARE
- CAPACITATEA UTILA DE SCHIMB- reprezinta cantitatea de ioni pe care o poate retine
unitatea de volum de schimbator pana in efluent apare ioniul retinut .Se exprima in mval/l sau in
val/mc.
- INCARCAREA SPECIFICA- defineste viteza cu care un volum de apa parcurge un
volum de schimbatori de ioni, timp de o ora.
- CONSUM DE REGENERANT- reprezinta cantitatea de reactivi de regenerare care e
necesara readucerii rasinii schimbatoare de ioni la starea de functionare .Se exprima in
procente fata de necesarul teoretic .Exemplul 200 %(150 Kg/mc rasina).
- APA DE SPALARE - necesarul de apa pentru eliminarea excesului de reactiv si pentru
a ajunge la calitatea ceruta la efluent,se exprima in vol de apa /vol.de rasina- apa de afanare –
reprezinta necesarul de apa pentru detasarea rasinii.
Capacitatea utila de schimb: –pentru cationiti- 1200- 1700 val/mc
- pentru anioniti –500- 1000 val/mc

Dedurizarea apei prin schimb ionic


Rasinile schimbatoare de ioni se utilizeaza pentru obtinerea apei
dedurizate,dezalcalinizate,partial demineralizate,total demineralizate si finisate prin paturile
mixte
Pentru alimentarea cazanelor de cat.I,II,III,c,g se utilizeaza apa dedurizata, pentru cazanele
categoria c,g,I,II si cat. II- III,- se utilizeaza apa dezalcalinizata .
Principiul dedurizarii apei prin schimb ionic (fig1)

56
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Dedurizarea prin schimb ionic consta in inlocuirea ionilor de calciu si magneziu din apa cu ioni
de sodiu din rasina schimbatoare de ioni.In acest mod toate sarurile de calciu si magneziu se
transforma in saruri de sodiu, care nu mai dau nastere la depuneri in cazan.
Pentru realizarea operatiei de dedurizare se utilizeaza un schimbator de ioni cationit puternic
acid in forma R- Na,unde R estec radicalul organic, iar ionul de sodiu , este ionul mobil.
REACTIILE CHIMICE CARE AU LOC LA DEDURIZARE SUNT:
R- Na2 + Ca2+ (Mg2+ )- - - - - - - - - à RCa(Mg) +2Na+
DEDURIZAREA ARE LOC INTR- UN FILTRU IONIC, apa bruta circuland de sus in jos
parcurge stratul de rasina, are loc schimbul ionic, apa incarcandu- se cu saruri de sodiu.
Cand toate grupele functionale au fost inlocuite cu ini de calciu si magneziu in efluent vor
apare urme de duritate totala, ceea ce impune ca filtrul sa fie scos din functiune pentru
regenerare
Filtrul se considera epuizat la o valoare a duritatii totale de 0,1 mval/l
In timpul functonarii filtrului se vor urmarii:
- aspectul apei care trebuie sa fie, limpede, incolor, fara suspensii
- duritatea totala a apei, 0,0 mval/l
- caderea de presiune pe filtru, max. 0,3- 0,6Kgf/cm2
In timpul operatiei de dedurizare se modifica un singur parametru al apei brute si anume
duritatea totala a apei.
Alcalinitatea apei ramane aceeasi intrucat sarurile de calciu si magneziu se transforma in saruri
de sodiu, conductivitatea apei ramane aceeasi, la fel si celelalte saruri si impuritati existente in
apa
La filtrul ionic se vor efectua orar analize la apa dedurizata si ori de cate ori este nevoie
La epuizarea filtrlui acesta se scoate din functiune si se supune operatiei de regenerare.
Se va urmarii ca in timpul functionarii sa nu se piarda rasina cationica la canal din cauza
crepinelor sparte .
Ciclul de functionare al unui filtru ionic
Ciclul de funcionare al unui filtru reprezinta perioada dintre doua regenerari.
Se masoara in ore si un ciclu normal dureaza intre 24- 32.
Relatia matematica ce defineste ciclul de functionare al unui filtru este:

Cus xV
Z=- - - - - - - - - - - - - - - - -, h
Q xI

UNDE:
- V=volumul de cationit,mc
- Cus=capacitatea de schimb a cationitului,val/mc
- Q= debitul apei de tratat,m3/h
- dT=duritatea totala a apei de tratat,val/mc
- Z =ciclul de functionare al filtrului,h

EXEMPLU.- un filtru cationic in forma R- Na, este incarcat cu 0,450 mc de rasina,prin el circula
apa a carei duritate este 4mval/l,capacitatea utila de schimb este de 1200 val/mc.Se cere sa se
calculeze ciclul normal de functionare al filtrului in conditiile date .Debitul pe filtru este de
3,5mc/h.
Z =Cus xV/QxI=33h

57
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Daca ciclul de functionare este mai mare decat perioada normata, urmatoarea regenerare se
va realiza cu o cantitate dubla de saramura, intrucat s- au epuizat aproape in totalitate grupele
functionale.
Cauzele care conduc la micsorarea ciclului de functionare a unui filtru ionic
- fluctuatii de debit pe filtru
- modificarea compozitiei apei brute la intrarea in filtru
- ventile defecte pe frontul filtrului-
- nerespectarea conditiilor de regenerare propriu- zisa
- afanarea necorespunzatoare
- pierderi de rasina la canal
- scaderea capacitatii utile de schimb a rasinii
- nerespectarea instructiunilor de lucru:
- crearea de canale preferentiale in rasina
- stratul de pietris transmite duritatea apei
- blocarea grupelor active cu ioni de fier, aluminiu, calciu, magneziu
- viteza de trecere crescuta
Ciclul de regenerare al unui filtru ionic
Ciclul de reglare al unui filtru reprezinta perioada de readucere a filtrului in stare de
functionare
Aceasta cuprinde urmatoarele faze:
- AFINAREA
- REGENERAREA PROPRIU- ZISA
- SPALAREA FILTRULUI
Afanarea filtrului ionic
Operatia de afanare a filtrului ionic are drept scop urmatoarele:
- detasarea rasinii
- spargerea canalelor preferentiale
- inlaturarea suspensiilor retinute in timpul functionarii
- inlaturarea granulelor sfaramate de rasina schimbatoare de ioni care au fost degradate
mecanic.
Afanarea se executa cu apa bruta de jos in sus.Inainte de afanare se goleste filtrul ionic de apa
pana la 10 cm deasupra rasinii ionice, dupa care se incepe afanarea cu un debit redus pentru a
evita pierderile de rasina la canal .
Debitul de afanare se mareste treptat cat permite filtrul in asa fel incat sa nu se piarde rasina pe
golire canal
Durata operatiei de afanare este 15- 30 minute, sau chiar mai mult,sfarsitul acesteia fiind dictat
de aspectul apei la iesirea din filtru
Daca apa este limpede, incolora fara suspensii, afanarea se considera terminata, se lasa sa se
linisteasca rasina, dupa care se trece la urmatoarea faza,faza de regenerare propriu- zisa.
Regenerarea propriu- zisa a filtrului
Regenerarea propriu- zisa are drept scop revenirea rasinii la forma de functionare.Se executa
cu sol. de saramura a carei concentratie este de 7- 10 %.Regenerarea se executa cu apa
dedurizata si regenerantul va trebui sa respecte urmatoarele conditii:
- timpul de regenerare
- concentratia regenerantului
- calitatea regenerantului
- nivelul de regenerare
- viteza de regenerare

58
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- cantitatea de regenerant
Timpul de regenerare este de min.50 min.Regenerare se executa de sus in jos, fiind foarte
importanta respectarea vitezei de regenerare si a timpului de contact dintre saramura si rasina
ionica.
Regenerarea se face fie prin traversarea solutiei de saramura prin filtru, fie prin stationarea
solutiei de saramura timp de 50 minute a solutiei.
In filtru concentratia de saramura se determina cu ajutorul densimetrului utilizand tabelul
corespunzator de concentratie.

Spalarea filtrului ionic dupa regenerare


Are drept scop inlaturarea excesului de regenerant si readucerea filtrului la parametrii de
functionare
Se face pe circuitul de functionare cu apa bruta pana cand duritatea la iesirea din filtrul
este 0 mval/l,iar clorul la iesirea din filtrul este aproximativ egal cu clorul la intrarea din filtrul.
Dezalcalinizarea apei prin schimb ionic
Operatiei de dezalcalinizare are drept scop eliminarea din apa a bicarbonatilor.
Dezalcalinizarea prin schimb ionic se realizeaza in mai multe variante:
- schema cu doua filtre in paralel- filtru H- Na
- schema cu doua filtre inseriate- filtru H- Na
- schema cu doua filtre N a –Cl- inseriate
Alegerea unei anumite scheme de tratare prin dezalcalinizare se va face in functie de
compozitia apei brute si in functie de calitatea de alimentare ceruta pentru alimentarea
cazanelor..
In continuare se va prezenta dezalcalinizarea cu doua filtre Na- Cl –inseriate.
Pentru realizarea operatiei de dezalcanizare a apei se utilizeaza rasini schimbatoare de ioni si
anume un schimbator cationic puternic acid in forma neutra si un schimbator anionic puternic
bazic in ciclul clor,inseriate .
Ambii schimbatori sunt regenerati cu sol. de Na Cl(5- 10)%.In primul filtru ionul mobil este Na+
acesta fiind inlocuit cu ionii de calciu si magneziu existenti .in apa,in cel de- al doilea filtru se
reduce alcalinitatea prin permutarea ionului HCO3 -, cu ionul Cl- .
Ca efect secundar o parte din sulfati si acidul silicilic sunt trecuti in cloruri.
A. Reactiile care au loc in procesul de dedurizare a apei sunt:
- In primul filtru –R- Na- au loc in faza de functionare urmatoarele reactii chimice:
2R- Na+Ca2+=R2Ca+2Na+
2R- Na+Mg2+=R2Mg+2Na+
B. In cel de- al doilea filtru- R- Cl au loc urmatoarele reactii chimice in faza de functionare:
R- Cl +HCO3- =R(HCO3- )+Cl-
R- Cl+ SO42- = RSO4 +Cl-
R- Cl+SiO3 =RsiO3+Cl-
Ca efect secundar in cel de- al doilea filtru, o parte din sulfati si acidul silicic sunt trecuti in
cloruri.
Pentru regenerarea celor doua filtre se utilizeaza solutie de saramura a carei concentratie este
cuprinsa intre (5- 10%)
Reactiile chimice care au loc la regenerarea celor doua filtre sunt:
- la filtrul cationic (R- Na):

59
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

R2- Ca +2NaCl =2RNa +CaCl2


R2Mg +2NaCl =2RNa +MgCl2
- la filtrul anionic(R- Cl):
R- HCO3 +NaCl =RCl +NaHCO3
R2- SO4 +2NaCl =2RCl +Na2SO4
R2SiO3 +2NaCl =2RCl +Na2SiO3

Calitatea apei dezalcalinizate


m = (0,2- 0,5) mval/l
SiO2at =(0,8- 0,9)Sio2
Dt = (0,2- 0,05)mval/l
Manevrele efectuate pentru operatia de regenerare la dedurizare si dezalcalinizare
sunt cele prezentate in schemele alaturate (fig 2)
DEMINERALIZAREA TOTALA A APEI
Procesul tehnologic
Demineralizarea totala a apei se obtine printr- un schimb dublu de ioni.Pentru demineralizarea
totala a apei se utilizeaza 4 filtre –2 filtre cationice, H+ si 2 filtre anionice - OH.
Orice instalatie de demineralizare este formata cel putin dintr- un etaj cationic si un etaj
anionic.Etajul cationic poate fi format dintr- un filtru cationic slab acid urmat de un filtru cationic
puternic acid sau de doua filtre puternic acide,functie de compozitia apei din efluent.Schema
cationit slab acid- cationit puternic acid se alege cand m>2,5 mval/l si exista relatia m<dt.
In filtrele H+,sarurile neutre din apa sunt transformate in acizi liberi prin inlocuirea cationilor cu
ionul H+.In filtrele –OH –acizii obtinuti in treapta cationica sunt transformati in apa prin
inlocuirea anionilor cu ionul - OH.Filtrele cationice sunt in forma cationit puternic acid, iar filtrele
anionice sunt in forma anionit puternic bazic si anionit puternic bazic..Se mai poate realiza
demineralizarea apei si prin utilizarea a doua filtre, unul puternic acid in ciclul H+,altul anionit
puternic bazic in ciclul - OH.

Reactiile chimice care au loc in procesul de demineralizare totala a apei sunt:

1.In filtrele cationice R- H 2.In filtrele anionice- R- OH


Ca Cl 2 +R- H2 =RCa +2HCl 2HCl +R- (OH)2 =RCl 2 +2 H2O

Ca SO4 +R- H2 =RCa +H2SO4 H2SO4 +R- (OH)2 =RSO4 +2


H2O

Ca (HCO3)2 +R- H2 =RCa + 2H2 C O3 H2CO3 +R(OH)2=RCO3 +2H2O

Mg (HCO3 )2 +R- H2==RMg+H2 S O4 H2SiO3 +R(OH)2 =RSiO3 +2H2 O

MgCl2 +R- H2 =R- Ca +2HCl

Mg SO4 +R- H2 =RMg +H2SO4

2Na Cl +RH2 =RNa2 +2HCl

Na2SO4 +RH2 =RNa2 +H2SO4

60
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Na HSiO3 +R- H2 =R- Na2 +2H2Si O3

Utilizarea numai a unui cationit puternic acid si a unui anionit puternic bazic conduce la
consumuri ridicate de reactivi chimici.
Din aceasta cauza se recurge frecvent la demineralizarea in mai multe trepte.Alegerea
numarului de trepte si a tipurilor de schimbatori de ioni este determinata de compozitia chimica
a influentului, de gradul de mineralizare dorit si de considerente economice.In timpul functionarii
apa traverseaza succesiv cele 4 filtre ionice, astfel dupa ultima treapta anionica se obtine apa
total demineralizata.

Calitatea apei total demineralizate este:


Dt =0,0 mval/l
P =0,0 mval/l
 =0,1- 10 mS/cm
SiO2=0,005- 0,1 ppm
Ph=7
Subst.organice=max. 10 ppm
Cl- =0,0 ppm

Principiul demineralizarii totale


Apa pretratata alimenteaza primul filtrul cationic, unde sunt retinute sarurile de calciu si
magneziu, rezultand substante acide .Ceea ce nu retine primul filtru cationic este retinut de a
doua treapta cationica .In timpul functionarii liniei pentru demineralizare se urmaresc analizele
specificate mai jos.
LA FILTRELE CATIONIT PUTERNIC ACID:
- Ph=
- aciditatea (- m)
- dt –mval/l=0 mval/l
Din cea de a doua treapta cationica filtrul traverseaza prima treapta anionica, unde sunt
retinuti ionii de Cl siSO42- .In cea de a doua treapta anionica se vor retine scaparile din prima
treapta anionica precum si ionii de HCO3-, SiO3- .
In timpul functionarii se urmareste functionarea fiecarui filtru in parte .
LA FILTRUL OH1 SE URMARESC ANALIZELE:
- Cl- - ppm
- pH
- substante organice

LA FILRUL OH2 SE URMARESC ANALIZELE


- conductivitatea electrica- max 10 ms/cm
- SiO2=max 0.02 ppm
- substante organice max. 10 ppm KMnO4 0,1 n
- pH=7 sau mai mare decit 7 in functie de scaparile de sodiu
La depasirea valorilor normale de functionare se scoate linia de functiune si se efectueaza
operatia de regenerare a filtrelor
Pentru regenerarea filtrelor cationice se utilizeaza solutie de acid clorhidric a carei
concentratie este cuprinsa intre6- 8 %.

61
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Solutia de acid clorhidric traverseaza filtrul H2.


Dupa care excesul de regenerant traverseaza filtrul H1 La regenerare se controleaza solutia de
regenerant prin analiza volumeitrica(TITRIMETRIC).
Pentru regenerarea filtrelor anionice se utilizeaza solutie de hidroxid de sodiu a carei
concentratie este de 4- 6 %, concentratia se determina prin analiza
volumetrica(TITRIMETRIC).
La regenerarea cu solutie de lesie se va respecta temperatura de regenerare care este de 35-
400C.
Pentru prepararea solutiilor de regenerare se utilizeaza apa total demineralizata.

Spalarea filtrelor din linia de demineralizare


1 Spalarea lenta
2 Spalarea masiva
1.Spalarea lenta a filtrelor se efectueaza pe grupuri de filtre cationice si anionice, pe circuitul
de regenerare al cuplajelor si se efectueaza cu apa demineralizata H2,H1- CANAL si OH2-
OH1- CANAL
Spalarea lenta a filtrelor OH2- OH1, SE EFECTUEAZA cu apa demineralizata pe circuitul OH2-
OH1- CANAL.
Se considera terminata spalarea lenta a filtrelor cationice cand aciditatea totala, este de circa
5mval/l.Spalarea lenta a filtrelor anionice este terminata cand alcalinitatea p este de circa 4
mval/l.
Spalarea lenta a filtrelor se face cu o viteza < 6- 8 m/h
2.Spalarea masiva se efectueaza pe circuitul de functionare al liniei de demineralizare, cu apa
decarbonatata la filtrul H1, cu apa decationizata de pe H1 pentru filtrul H2 si in continuare apa
traverseaza filtrele OH1- OH2.Se considera terminata spalarea masiva cand dupa filtrele H1-
H2, aciditatea (m) este egala cu cea a apei brute, iar dupa filtrele OH1- OH2, apa atinge
parametrii de functionare.Viteza de spalare masiva este mai mare decat cea de spalare lenta si
este egala cu viteza de functionare a filtrelor. Spalarea masiva dureaza aproximativ 30 minute,
iar spalarea lenta dureaza aproximativ 2 ore .

DESCRIEREA INSTALAŢII DE OSMOZĂ INVERSĂ PENTRU DESALINIZAREA APEI

Instalaţia de osmoză inversă

Tehnologia de osmoza inversa este o tehnologie ecologica pură pentru desalinizarea apei
tehnice şi potabile fără utilizarea chimicalelor.
SistemUL de osmoză inversă pentru epurarea şi desalinizarea apelor naturale este utilizat
în diferite ramuri ale industriei, precum şi în aprovizionarea cu apa potabila. Pe baza
analizelor apei brute şi a programului computerizat, se alege tipul modulelor membranice şi
numărul lor, apoi se proiectează instalaţia în ansamblu, la solicitarea clientului.
În afară de aceasta, se alege şi se completează instalaţia pentru tratarea apei la filtrarea prin
osmoză inversă, luând în considerare calitatea apei iniţiale.

62
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Spre exemplu, filtru cu cărbune activat, filtrarea mecanică cu ajutorul antracitului şi a


nisipului de cuarţ, instalaţia de dedurizare a apei, instalaţii de îndepărtare a fierului ş.a.
Proprietăţi:
Pe lângă metodele standard de obţinere a apei pure, osmoza inversă are avantaje esenţiale:
- nu este necesară regenerarea cu chimicale;
- lipsa sedimentelor toxice;
- compactitatea instalaţiei;
- cheltuieli minime de exploatare;
- simplicitatea exploatării;

Instalaţie de osmoză inversă

Configuraţia
Controlul si dirijarea instalaţiei de osmoză inversă sunt totalmente automatizate. Panoul electronic de acţionare este
elaborat special pentru aceste instalaţii. Programul automatizat de spălare, pentru protecţia membranelor pe o durată
îndelungată contra depunerilor şi sedimentelor, efectuează spălarea instalaţiei înainte şi după fiecare ciclu de lucru, precum
şi la fiecare 12 ore.
Domeniul de utilizare
Instalaţiile pe bază de osmoză inversă se
utilizează în acele domenii, unde apare
necesitatea unei ape pure, spre exemplu:
- obţinerea apei potabile şi tehnice din apele
arteziene
- îndepărtarea nitraţilor din apă
- industria alimentară şi cea a băuturilor
nealcoolizate
- electronica/ producerea
semiconductoarelor
- industria galvanică
- industria cosmetică

63
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- industria farmaceutică
- producerea aburului, sisteme de încălzire
Instalaţie osmoză inversă RO 220- 1000 TW
- desalinizarea apei de mare
- spălarea încăperilor
Caracteristicile instalaţiilor de osmoză inversă CWG RO System model RO
Model RO Productivitatea Puterea Dimensiunile înălţimea x
pe permeat, instalata, de conectare, lăţimea x
m3/h kW ţoli adâncimea
mm

1500 TW 1,5 2,2 ¾ 1700x2500x600


2000 TW 2,0 3,0 1 1700x2500x600
2500 TW 2,5 4,0 1 1700x3600x800
3000 TW 3,0 5,5 1 1700x2900x1000
4000 TW 4,0 5,5 1½ 1700x2900x1000
5000 TW 5,0 7,5 1½ 1700x2800x1000
6000 TW 6,0 7,5 1½ 1700x2800x1000
7000 TW 7,0 11,0 1½ 1700x3500x1000
8000 TW 8,0 15,0 2 1700x3500x1000
9000 TW 9,0 15,0 2 1700x3500x1000
10000 TW 10,0 15,0 2 1700x2800x1000
12000 TW 12,0 15,0 2 1700x3800x1000
15000 TW 15,0 15,0 2 1700x3800x1000
20000 TW 20,0 18,5 2½ 1700x3800x1200
25000 TW 25,0 25,0 1½ 1700x6800x1200
30000 TW 30,0 30,0 3 1700x6800x1200
40000 TW 40,0 44,0 4 1700x6800x1200
50000 TW 50,0 44,0 4 1700x6800x1200

Principiul de functionare
Osmoza este un fenomen natural: trecerea spontana a apei dintr- o solutie diluata intr- una mai
concentrata, printr- o membrana semipermeabila. Forta exercitata de solutie asupra membranei
reprezinta presiunea sa osmotica. Presiunea osmotica este in functie de concentratia solutiei,
sau in cazul nostru in functie de salinitatea apei.

64
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Osmoza inversa este procesul prin care fluxul osmotic este inversat. Inversarea este realizata
aplicand o presiune, superioara presiunii osmotice, asupra unei solutii concentrate: in acest fel
numai apa (teoretic, in practica apa continand totusi o cantitate minima de saruri dizolvate), va
trece prin membrana.
Procesul de osmoza inversa permite indepartarea sarurilor dizolvate in apa si a eventualelor
impuritati in procent de 90÷99%. Membrana semipermeabila este constituita din diferite straturi
de fibre speciale, de diferite tipuri si configuratii (spirala, fibre cave, etc.). Cu termenul permeat
se numeste apa produsa, in vreme ce prin termenul concentrat se intelege fluxul de apa
evacuata ce contine sarurile eliminate si care nu mai sunt prezente in permeat.
Date constructive
Sistemele de purificare a apei prin osmoza inversa NOBEL sunt rezultatul a peste 30 de ani de
experienta in productia de echipamente de tratare a apelor primare. Chiar daca osmoza inversa
este un procedeu relativ nou in ceea ce priveste aplicarea pe scara larga, garantia reala pentru
o buna functionare a unei instalatii de osmoza inversa o asigura cunoasterea profunda a pre-
tratamentului corect al apei de alimentare. In acest fel se asigura o functionare constanta a
intregului sistem si se garanteaza o durata de viata prelungita a membranelor osmotice.
Alegerea atenta a componentelor, solutiile tehnice adoptate si incercarile severe efectuate sunt
premisele de la care se pleaca pentru a obtine o fiabilitate maxima, o durata de viata cat mai
mare si costuri de functionare cat mai reduse.
Sasiul de sustinere, pompa de ridicare a presiunii, recipientii pentru membrane, toate realizate
din otel inoxidabil, garanteaza o calitate intrinseca a echipamentului, mai ales in medii de
aplicare in care asemenea caracteristici constructive au o importanta semnificativa, cum ar fi
spitalele, industria alimentara sau cea farmaceutica.
Toate unitatile de osmoza inversa sunt prevazute cu gestiunea computerizata a sistemului,
precum si cu o serie de accesorii (optionale, pentru unele modele) cum ar fi flushing automat,
predispunere pentru spalari sau sterilizari ale circuitului, alarme de joasa presiune sau calitate
necorespunzatoare a apei produse, interfata de comunicare cu aparatele de pre- tratare a apei.
Trebuie subliniata, nu in ultimul rand, conformitatea tuturor produselor NOBEL, deci si a
instalatiilor de osmoza inversa, cu cele mai avansate standarde europene, inclusiv cele privind
marcajul CE, ca si respectarea stricta a procedurilor prevazute de standardul ISO 9000.
Cea mai noua serie de instalatii de osmoza inversa NOBEL este RO8, echipate cu membrane
osmotice de 8”, care permit atingerea unor debite de apa tratata de pana la 18.000 l/h (la o
temperatura de 25°C). Ca o caracteristica distinctiva, in afara componentelor descrise mai sus,
modelele RO/8 sunt dotate cu pre- filtru din otel inoxidabil de 5?m si debitmetre cu afisaj digital.

Pretratarea
Tratamentul primar al apei de alimentare a unui sistem de purificare prin osmoza inversa este
fundamental pentru functionarea optima a intregii instalatii.
Duritatea, continutul de fier, siliciu sau substante organice sunt deseori cauza unei scaderi
rapide a eficacitatii membranelor osmotice si a reducerii duratei lor de viata; acesti parametri
trebuie controlati in mod adecvat. Produsele traditionale NOBEL includ gama completa de
echipamente pentru o pretratare a apei de alimentare a unui sistem de osmoza inversa:
- clorinare;
- filtrare cu nisip cuartos (dual media);
- filtrare cu carbune activ;

65
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- dedurizare;
- deferizare;
- conditionare chimica.
Practic, tehnologia osmozei inverse consta in cea mai mare parte in proiectarea atenta, pe baza
caracteristicilor apei brute disponibile, a pre- tratamentului corect al acesteia.
Cei peste 30 de ani de experienta in domeniu sunt cea mai buna referinta NOBEL si cea mai
buna garantie pentru utilizatorul final.
Specialistii NOBEL sunt capabili sa defineasca si sa selecteze cel mai corect sistem ce se
recomanda, garantand standardul tehnologic ridicat al intregii game de produse NOBEL, care
include atat pre- tratarea cat si sistemul de osmoza inversa propriu- zis.
Postratarea
Apa tratata de grupul de osmoza inversa poate fi utilizata imediat in diverse aplicatii. Dimpotriva,
uneori, sunt necesare tratamente ulterioare ale apei produse prin procesul de osmoza inversa,
pentru a- i imbunatati si mai mult proprietatile si pentru a garanta calitatea si siguranta in diverse
domenii de utilizare (apa potabila, procese industriale, aplicatii farmaceutice sau industriale).
In acest sens se pot adopta procedee de post- tratare cum ar fi:
- turnuri de degazare;
- demineralizare cu rasini de schimb ionic (straturi mixte);
- sterilizare cu raze UV;
- filtrare absoluta sub- micronica.
Selectia si aplicarea tehnologica corecte ale sistemului cel mai potrivit scopului urmarit sunt o
parte a experientei dobandite de NOBEL de- a lungul anilor, experienta pusa la dispozitia
potentialilor utilizatori pentru o mai buna garantie a rezultatului final.
Instalatii pentru aplicatii special
Desi osmoza inversa este un procedeu relativ tanar in ceea ce priveste multe aplicatii, ea este
utilizata din ce in ce mai frecvent in multe cazuri in care in trecut trebuia recurs la procese mai
complexe, mai delicate sau, pur si simplu mai costisitoare.
In domeniul acestei tehnologii noi, NOBEL a castigat deja o experienta notabila, realizand o
serie de instalatii specifice pentru aplicatii speciale, chiar si in conditii delicate, acolo unde este
necesara respectarea unor limite riguroase in ceea ce priveste calitatea apei produse si
caracteristicile generale ale instalatiei. Cateva exemple de aplicatii ar fi:
- instalatii de osmoza in doua trepte pentru producerea de apa ultra- pura pentru
industria electronica, optica si farmaceutica si pentru instalatii spitalicesti;
- instalatii de osmoza in doua trepte pentru producerea de apa de alimentare a
aparatelor de hemo- dializa;
- instalatii de osmoza pentru desalinizarea apei marine in scopul potabilizarii;
- instalatii de osmoza pentru producerea de apa utilizata in industria bauturilor;
- instalatii de osmoza pentru producerea de apa utilizata in procese industriale.
Evident, pentru fiecare aplicatie, proiectarea si realizarea instalatiei pentru fiecare caz in parte
presupune analiza in detaliu a fiecarui aspect tehnic si a fiecarui parametru al apei brute
disponibile.
In final, oferta NOBEL este perfect adaptata aplicatiei specifice, incluzand si echipamentele de
pre- tratare si post- tratare a apei, in functie de calitatea apei disponibile si de calitatea ceruta
pentru apa produsa.
Un exemplu recent il constituie furnizarea si punerea in functiune la Buzau, impreuna cu
specialistii ASCOMI TRADE COMPANY, a celei mai mari instalatii de osmoza inversa din
Romania, cu doua linii RO8 15E, de cate 18 mc/h fiecare. Instalatia este destinata producerii
de apa de alimentare a unor cazane de abur acvatubulare, fiind preferata unei instalatii de

66
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

demineralizare in primul rand datorita eliminarii aparitiei efluentilor poluanti rezultati din
procesul de demineralizare. In afara sistemului de osmoza inversa, fiecare linie include si
instalatia de pre- tratare, care este compusa din:
- Filtru cu nisip cuartos FC 30/D, debit 32 mc/h
- Statie de dozare clor cu pompa dozatoare DPZ 901 cu debit proportional
- Filtru deferizator FD 30/D, debit 30 mc/h
- Filtru cu carbune activ FAC 30/D, debit 30 mc/h
- Statie de dedurizare automata AM 3600/V DUPLEX, debit 28 mc/h
In final, apa osmotizata este conditionata printr-o instalatie de supraveghere automata a
pHului si dozarea chimicale, obtinandu- se astfel un control total asupra calitatii sale, in
conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR in domeniu.

Demineralizare prin metoda Osmozei Inverse


PRINCIPIU DE FUNCTIONARE
Instalatia de osmoza inversa OSMO LCM, lucreaza pe
principiul osmozei inverse. La faza de osmoza, solutiile
apoase, cu concentratii diferite, sunt separate de o
membrana semipermeabila. Urmand legile naturii,
concentratiile tind sa se uniformizeze. Astfel, la iesire, in
zona concentratiei mai mari ia nastere asa numita
presiune osmotica.
La osmoza inversa, acestei presiuni osmotice i se opune
o presiune mai mare. Urmarea: fenomenul evolueaza in
directie inversa. Avantajul deosebit al osmozei inverse,
fata de alte procedee de prepararea apei, consta din
faptul ca in afara inlaturarii sarurilor solubilizate se elimina bacteriile, germenii si particule, cat si
substantele organice solubilizate in conditii de fiabilitate foarte mare (perioada de functionare
10- 15 ani in conditii de exploatare normala).
OSMO LCM SINGLE STAGE
chipamentele pentru demineralizare prin metoda osmozei inverse OSMO LCM, fabricat in regim
„custom made” pe baza necesitatilor firmei Dumneavoastra in Romania de Leugen Comexim
SRL, pentru demineralizarea APEI PRETRATATE.
Debitul de apa demineralizata rezultat depinde de continutul de minerale si temperatura apei de
alimentare.
Schimbarea acestor parametri duce la variatia performantei.

DATE TEHNICE SI DIMENSIUNI 1.000 3.000 4.000 7.000 8.000 10.000


Debit apa demineralizata (permeat) m³/h 1 3 4 7 8 10
Debit apa consumata m³/h 1,3 4 5,3 9,3 10,7 13,5
Debit apa eliminata la canal m³/h 0,3 1 1,3 2,3 2,7 3,5
Conductivitatea apei demineralizate µS/cm 7,5 ( TDS apa demineralizata 3,8 ppm )
Temperatura apei de alimentare °C 15
Dimensiune nominala racord DN 25 25 25 50 50 63
Presiune nominala bar 25 25 25 25 25 25
Consum electric KW 1,7 3,5 5 5,7 7,8 8,5

67
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Perioada de funcţionare: ani 10 - 15


Debitul si conductivitatea apei demineralizate rezultat cat şi consumul electric depind de
conţinutul de minerale si temperatura apei de alimentare. Schimbarea acestor parametrii duce
la variaţia performantei. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI PREZENTAT
1. FILTRAREA MECANICA DE SIGURANTA
Echipamentul va fi protejat impotriva contaminarii cu impuritati mecanice cu doua filtre
mecanice fine de 5 μm, montate in paralel.

2. REVERSE OSMOSIS
• Presiunea osmotica va fi realizata de o pompa de inalta presiune Wilo din otel inox, INOX
1.4301, Wilo- Multivert MVI …/ PN25 3~, pentru alimentarea cu apa a membranelor la
presiunea de lucru necesara.
• Carcasele membranelor din fibra de sticla presiune de lucru 300 PSI.
• Modulele membranelor configurate in spirala (s).
• SISTEM DE SPALARE AUTOMAT INTEGRAT.
• SISTEM DE PROTECTIE IMPOTRIVA FUNCTIONARII DEFECTUOASE INTEGRAT.
3. INSTRUMENTE
• Debitmetre pentru masurarea permeatului, concentratului si a circuitului de recirculare.
• Manometre indicatoare a presiunilor de lucru.
• conductivimetru digital pentru masurarea on- line a conductivitatii apei demineralizate.
• Presostate pentru protectia impotriva lipsei presiunii apei.
4. CONDUCTE SI VENTILE
• Electroventil pentru comanda alimentarii cu apa a intregului echipament
• Electroventil pentru eliminarea presiunii apei in cazul avariilor.
• Inox/ Polipropilena pentru tevile si robinetii din sectiunile de inalta presiune.
• Polipropilena pentru tevile si robinetii din sectiunile de medie si joasa presiune.
5. AUTOMATIZAREA
• Echipamentul de demineralizare va functiona complect automatizat, controlat de o unitate
digitala, in functie de valoarea conductivitatii permeatului, presiunea apei de alimentare, nivelul
apei demineralizate din rezervor. Aceasta comanda sistemul de spalare automat programabil in
functie de conductivitatea apei demineralizate si timpul de functionare, controland admisia apei
de alimentare si eliminarea presiunii apei in caz de avarie.
6. STRUCTURA DE REZISTENTA
• Sistemul va fi livrat complect preasamblat in cadru, pregatit pentru pornire. Cadrul va fi din otel
inoxidabil AISI 304 pentru a inlatura riscul coroziunii.

Principalele componente ale sistemului sunt:


• cadru din otel inoxidabil
• membrane spiralate de 4”/ 8”, in carcase de fibra de sticla montate in serie/ paralel
• Membrane: Toray – Japonia (polysulfone/ polyamide)
• 1 pompa de inalta presiune (material: AISI 304)
• 1 set armaturi pt pompa de inalta presiune
• 1 set manometre pentru presiunea apei de alimentare.
• 1 set manometre pentru inalta presiune.
• 1 presostat pentru presiune normala
• 3 debitmetre pentru permeat (apa deminerelizata), concentrat (apa eliminata la canal)
si pentru circuitul de apa recirculata
• 1 supapa solenoida pentru apa de alimentare

68
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

• 1 robinet motorizat/ electrovalva pentru eliminarea presiunii apei in caz de avarie PN


25
• 1 x conductivimetru digital on- line
• 1 filtru mecanic 5 µm
• automatizare digitala

Osmoza inversa
Osmoza inversa a fost initial utilizata in aplicatii constand in desalinizarea apei de mare si a apei
salcii (sarate, in general). Cererile sporite din industrie privind recircularea apei, reducerea
Consumurilor de energie, controlul poluarii mediului si recuperarea unor produsi importanti din
apele uzate au condus la dezvoltarea acestui tip de aplicatii foarte atractive din punct de vedere
economic.
Principiul de functionare al membranelor FILMTEC este cel al osmozei inverse.
Fenomenul de osmoza se produce cand doua solutii apoase de concentratii diferite sunt situate
in doua celule despartite printr- o membrana semi- permeabila.

In mod natural apa pura difuzeaza prin membrana semi- permeabila din celula cu concentratie
mai mica in celula cu concentratie mai mare, avand tendinta de egalizare a Concentratiilor in
ambele celule si deci, de stabilire a echilibrului.
“Semi- permeabilitatea” membranei se traduce prin faptul ca aceasta permite trecerea unor
anumite specii si nu permite trecerea altora.
Pe principiul fenomenului invers celui prezentat anterior, adica prin osmoza inversa, apa pura va
trece prin membrana semi- permeabila din solutia concentrata in cea diluata, in final obtinandu-
se apa pura.
Acest lucru se va realiza prin aplicarea unei forte asupra coloanei cu solutie concentrata care va
invinge presiunea osmotica si va determina trecerea apei in celula cu solutie diluata.
Filtrarea pe principiul osmozei inverse se realizeaza prin intermediul unor module compuse
dintr- un vas sub presiune in care se introduc membranele filtrante.

69
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Configuratia membranelor FILMTEC este urmatoarea:

70
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

-un strat constituit dintr- o retea de poliester cu rol de suport – 120 m


grosime;
-un strat intermediar microporos polisulfonic – 40 m grosime;
-un strat bariera ultrafin situat la fata superioara, format din poliamide si
continind m grosime.grupe carboxilice – 0,2

In practica, se utilizeaza o pompa de inalta presiune pentru contracararea presiunii osmotice.


Fluxul de alimentare este introdus in modulul de filtrare cu ajutorul acestei pompe pe la un capat
al Modulului, iar pe la celalalt capat se obtin permeatul (care paraseste modulul prin centru) si
concentratul.

71
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Schema de functionare, de la caz la caz, poate fi constituita dintr- un singur modul sau poate fi
un “array”. Un “single- array” implica asezarea in paralel a doua sau mai multe module. Un
“multi- array” este un sistem in care se utilizeaza mai multe stadii in serie, cu scopul obtinerii
unor rezultate superioare din punct de vedere al puritatii permeatului.
Firma DOW CHEMICAL produce membranele FILMTEC prin metode de mare precizie, in cadrul
unor instalatii complet automatizate.
Rezultatele obtinute utilizand instalatii de tratare a apei compuse din module cu membrane
FILMTEC sunt spectaculoase din punct de vedere al randamentului, al economiei de energie si
al usurintei cu care membranele pot fi curatate si reutilizate pe termen lung.
Principalii factori care influenteaza performantele sistemelor pe baza de osmoza inversa sunt:
-presiunea
-temperatura
-recovery
-concentratia in saruri a fluxului de alimentare.
Performantele membranelor sunt afectate si de anumite impuritati care se pot gasi in fluxul de
alimentare, cum sunt: hidrati ai oxizilor metalici, precipitate de calciu, materii organice si
biologice etc.
Pretratarea apei de alimentare a sistemelor cu membrane reduce considerabil contaminarea
acestora si le imbunatateste performantele.
Curatarea membranelor, in cazul contaminarii acestora, este relativ simpla din cauza stabilitatii
mari de pH si a rezistentei termice a
membranelor.
Pentru o exploatare corecta si de maxima eficienta elementele cu
membrane trebuie curatate de fiecare data cand:
-debitul de permeat scade cu 10%;
-continutul stabilit de saruri in apa produsa creste cu 10%;
-diferenta de presiune (presiunea de alimentare – presiunea concentratului).P creste
cu 15% fata de conditiile de referinta (stabilite in primele 24- 48 de ore de functionare).

72
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Denumire produs:Osmoza inversa


Tel:click aici021.252.53.07
Producator:
Prezentare produs
Osmoza inversa

Este cea mai buna si mai eficienta solutie de purificare a apei. Elimina elementele toxice si
compusii cancerigeni din apa.
Procedeul de osmoza se bazeaza pe fenomenul ce se produce cand doua solutii apoase cu
concentratii diferite de ioni sunt situate in doua celule despartite printr- o membrana
semipermeabila. In mod normal, datorita fortelor de difuzie, are loc un transfer de molecule de
apa dinspre solutia cu concentratie mai scazuta de ioni spre solutia cu concentratie mai ridicata
de ioni, avand tendinta de egalizare a concentratiilor in ambele celule . Membrana
semipermeabila permite doar difuzia moleculelor de apa spre solutia mai concentrata, nu insa si
pe cea a materiilor dizolvate din solutia mai concentrata spre solutia cu concentratie mai
scazuta. Pe principiul fenomenului invers celui prezentat anterior, adica prin osmoza inversa,
apa pura va trece prin membrana semipermeabila din solutia concentrata in cea diluata.
Materiile organice si anorganice dizolvate in apa, precum si microorganismele prezente in ea au
dimensiuni moleculare mult mai mari decit porii ultrafini ai membranei semipermeabile si nu pot
difuza spre partea cu apa filtrata. Tratarea apei prin osmoza inversa nu implica tratare chimica
si conduce la eliminarea peste 99% din impuritatile organice si anorganice dizolvate in apa si
peste 99% din impuritatile biologice (bacterii si virusi) din apa.
Caracteristici:
* Debite standard de pana la 20 l/h (pentru debite mai mari contactati departamentul tehnic)
* Unitati compacte montate pe rame din inox
* Folosesc cea mai noua generatie de mebrane sub presiune
* Capacitate ridicata de retinere a sarurilor din apa (pana la 97%)
* Randament, in functie de calitatea apei, pana la 75%

NUMAI MOLECULELE DE APA PURA TREC PRIN MEMBRANA.

Sistem de osmoza inversa cu sase stagii de filtrare:

73
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

1. Primul stagiu:
Filtru de sedimente preliminar (5 microni)- realizeaza eliminarea mecanica a impuritatilor mai
mari de 5 microni: nisip, mal, rugina, etc.
Stagiul doi:sistem osmoza inversa, statii osmoza inversa, osmoza inversa
- Filtru cu carbune activ - reduce: polenul, microorganismele, clorul, mirosul si culoarea apei,
imbunatateste gustul.
3. Stagiul trei:
- Cartus de sedimente (1 micron) - realizeaza, eliminarea impuritatilor mai mari de 1 micron si
a prafului de carbune ce poate trecein apa provenind de la stagiul 2.
4. Stagiul patru:
- Membrana semipermeabila - elimina elementele de contaminare (organice si anorganice ),
nitrati, nitriti si alte saruri si substante dizolvate, metale grele, elemente radioactive, bacterii si
virusi.
5. Stagiul cinci:
- Filtru final cu carbune activ - elimina gazele din apa, imbunatateste gustul si mirosul.
6. Stagiul sase (optional):
- Cartus cu minerale in- line - care are rolul de a remineraliza apa cu calciu si magneziu in
cantitatile admisibile pentru apa potabila.
7. Stagiul sapte:
- Optional - Lampa UV
Sistemul de osmoza inversa cu sase stagii de filtrare elimina:
* Clor> 97 %;
* Elemente radioactive > 90 %;
* Calciu si magneziu (duritatea apei) > 96 %;
* Combustibili lichizi > 98 %;
* Nitriti si Nitrati > 83 %;
* Hidrocarburi aromate > 98 %;
* Metale grele (ex. plumb, mercur etc.) > 97 %;
* Bacterii > 99%

NUMAI MOLECULELE DE APA PURA TREC PRIN MEMBRANA !!!!!!!

Osmoza este un fenomen natural care apare de cite ori doua solutii apoase cu concentratii
diferite de ioni (materii dizolvate in apa) sint separate printr- o membrana semipermeabila.
Datorita fortelor de difuzie are loc un transfer de molecule de apa dinspre solutia cu
concentratie mai scazuta de ioni spre solutia cu concentratie mai ridicata de ioni, pina cind
concentratiile celor doua solutii devin egale.

Membrana semipermeabila permite doar difuzia moleculelor de apa spre solutia mai
concentrata nu insa si pe cea a materiilor dizolvate din solutia mai concentrata spre solutia cu
concentratie mai scazuta.
Osmoza inversa este un proces tehnic care aplica fenomenul de osmoza in sens invers. Pe
partea cu concentratia de ioni mai ridicata (apa de intrare care trebuie filtrata) este aplicata o
presiune care preseaza moleculele de apa spre partea cu concentratia mai scazuta de ioni (apa
de iesire filtrata). Materiile organice si anorganice dizolvate in apa de intrare precum si

74
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

microorganismele prezente in ea au dimensiuni moleculare mult mai mari decit porii ultrafini ai
membranei semipermeabile si nu pot difuza spre partea cu apa filtrata.
Astfel pe partea cu apa filtrata se acumuleaza numai moleculele de apa, impuritatile din apa de
intrare fiind retinute de membrana semipermeabila. De exemplu, porii membranei
semipermeabile au o dimensiune de ca. 0,0001 microni, virusii au dimensiuni cuprinse intre
0,02 si 0,4 microni iar bacteriile au dimensiuni cuprinse intre 1 si 4 microni.
Pentru a impiedica blocarea membranei cu impuritatile din apa de intrare, impuritatile retinute
de membrana trebuie spalate continuu de pe membrana (clatirea membranei). O instalatie cu
osmoza inversa produce deci in afara de apa pura (permeat) si apa reziduala (concentrat) care
contine impuritatile din apa de intrare si este deversata in canalizare.
Echipamentele cu proces de osmoza inversa reprezinta actualmente cea mai buna si cea mai
eficienta metoda ptr. producerea apei potabile de uz casnic, medical si industrial. Agentia
americana ptr. protectia mediului inconjurator EPA (Environmental Protection Agency - USA) a
confirmat si recomandat osmoza inversa si distilarea ca fiind singurele doua metode sigure si
efective ptr. potabilizarea apei.
Echipamentele cu proces de osmoza inversa nu necesita tratarea chimica a apei, elimina peste
99% din impuritatile organice si anorganice dizolvate in apa, elimina peste 99% din impuritatile
biologice (bacterii, virusi, streptococi fecali) din apa si asigura o calitate ideala a apei filtrate,
independent de calitatea apei de intrare.
Apa obtinuta prin osmoza inversa este o apa pura, demineralizata si aproape sterila. Datorita
faptului ca marea majoritate a mineralelor necesare organismului uman provin din hrana solida
asimilata zilnic, apa poate fi privita doar ca un material dizolvant si un mediu ptr. eliminarea
toxinelor din organismul uman. "Apa actioneaza nu prin ceea ce introduce in organism, ci prin
ceea ce indeparteaza din organism." (Prof. Hucher)

75
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

CAPITOLUL 8
METODE DE ANALIZA A INDICILOR CHIMICI DIN CIRCUIT

DETERMINAREA ANALIZEI CALITATIVE A ULEIURILOR DIN APE

Uleiurile reprezinta impuritatile insolubile de origine minerala, vegetala sau reziduuri petroliere
gudroane,acizi grasi etc,

MODUL DE LUCRU –Intr- o capsula de portelan se masoara 30 de ml de proba si se pun


cateva granule de camfor.
Daca apa nu contine ulei granulele vor avea o miscare de agitatie continua iar daca apa
contine ulei, granulele de camfor nu se vor misca.
Cantitativ uleiul se determina prin distilare.

DETERMINAREA DURITATII TOTALE, dT

Determinarea calitativa
Determinarea duritatii se bazeaza pe reactia de culoare a probei de apa cu indicatorul
eriocrom negru T,la pH =10,realizat prin adaos de solutie tampon amoniacala sau cu borax
Determinarea calitativa se foloseste pentru controlul functionarii filtrelor de dedurizare Na-
cationice in vederea stabilirii momentului de epuizare a acestora
Modul de lucru
Intr- un balon Erlenmayer se iau 20 ml de proba la care se adauga cca . 0,2g din indicatorul
ERIOCROM –BORAX, AGITAND PANA SE OBTINE O COLORARE OMOGENA SI
DINSTINCTA
Daca proba se coloreaza in albastru inseamna ca apa este lipsita de duritate si filtru poate
continua .
DACA PROBA SE COLOREAZA IN ROSU- LILIACHIU APA ARE DURITATE SI FILTRUL
TREBUIE SCOS DIN FUNCTIUNE .

Determinarea cantitativa
Modul de lucru
Se masoara 100ml de apa si se introduc intr- un vas conic, de 250 ml, se adauga 2- 5 ml
solutie tampon amoniac, pentru a crea mediul de reactie si anume un pH=10(+/ - )0,2 se agita
dupa care se adauga indicatorul de culoare, eriocrom negru T.
Daca apa prezinta duritate, proba se va colora in rosu –violet, in continuare se titreaza cu
solutie de complexon III 0.1n,pana la aparitia culorii albastre
Daca proba in urma adaugarii indicatorului de culoare se va colora in albastru, duritatea apei
este zero mval/l

76
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

CALCUL
1ml complexon III, 0,1n = 1 mval/l duritate totala=2,80 d
Determinarea ionului de clor

Modul de lucru:
Intru- un pahar Berzelius se masoara 100ml proba de apa, se adauga 1ml solutie cromat de
potasiu 10 %,se agita . Proba se va colora in galben . In continuare se titreaza cu solutie de
azotat de argint (AgNO3). Virajul culorii are loc de la galben la portocaliu .

Calcul:
- 1ml solutie azotat de argint =1 mg Cl -
Pentru un volum de 100 ml de proba in lucru, valoarea ionului de Cl- este:
- mg/l clor = (nx1000)/100

Pentru un volum oarecare luat in lucru formula devine:


- mg/l Cl- =(nx1000)/V,unde:
- n=nr. de ml de proba luati in lucru
- V = volumul luat in lucru, ml

Determinarea excesului de fosfat- PO43-


Determinarea se face la apa de cazan si se bazeaza pe formarea complexului
fosfomolibdenic,de culoare albastra.

Modul de lucru:
Intr- o eprubeta gradata cu dop rodat se pun 10 ml de proba de apa de cazan, care in prealabil
a fost filtrata.Se adauga 2- 3 picaturi de fenolftaleina si se neutralizeaza cu acid clorhidric 0,1 n,
pana la disparitia culorii rosii .Se adauga 0,2 g NaCl, se agita pana la dizolvare, se pun 4- 6
picaturi de solutie sulfomolibdenica si o foita de staniu .Se pune dopul,se agita puternic si se
lasa 10 min. la intuneric,dupa care se compara cu scala etalon de la 1- 5 mg.Daca s- a luat in
lucru 1 ml de proba, se completeaza cu 9 ml apa distilata iar rezultatul se inmulteste cu 10
.Daca culoarea obtinuta corespunde la 5 mg /l,se repeta analiza cu proba diluata, deoarece
peste 5 mg/ PO43- /l, culoarea ramane aceiasi.
Calcul
Excesul de fosfat trisodic se exprima in ppm PO43- sau in ppm P2O5
1,45 ppmPO43- =1ppm P2O5
Determinarea substantelor organice
1 Reactivi necesari:
- acid sulfuric- 1:1
- solutie de permanganat de potasiu
- acid oxalic 0,01 n
Modul de lucru:
Intr- un vas Erlenmayer, care contine 100 cm3 apa de proba, se adauga 5 cm3 de sol. acid
clorhidric 1:1 si 15 cm3 sol KmnO 4 0, 01 n si se fierbe 10 min. . Dupa aceasta, proba trebuie
sa ramana colorata in rosu intens ..Daca proba se decoloreaza, se ia o proba mai mica de 100
cm3, si se aduce la 100 ml cu apa distilata .Dupa fierbere se adauga 15 cm3 de acid oxalic
0,01n si se titreaza cu solutoie de permanganat de potasiu 0,01n, pana la aparitia culorii
roz . Probele care contin mai mult de 100 ppm Cl - , trebuiesc diluate sub acest continut .

77
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Calculul:- - ppm KmnO4 0,01 n=n x 3,16

Determinarea PH- ului


Se va dermina cu hartie de ph sau cu solutie universala
Modul de lucru:
Se preleveaza 30 ml apa proba, se pun 3- 5 picaturi sol universala si se compara cu scala
etalon

Determinarea alcalinitatii caustice “p”


1. Modul de lucru
Se masoara 100 ml proba de apa, la temperatura de max 200C,filtrata,incolora, se pune intr-
un vas Erlenmayer, se adauga 2- 3 picaturi de fenolftaleina si daca proba se coloreaza in roz se
titreaza cu acid clorhidric 0,1 n .Virajul culorii are loc de la roz la incolor .
Daca proba de apa ramane incolora inseamna ca ph- ul este mai mic de 8,3 si nu are
alcalinitate caustica “p”.PH- UL LA CARE VIREAZA PHENOLFTALEINA ESTE DE 8,3 .
2. Calculul
Valoarea “p” in mval/l = nr. de ml de acid clorhidric 0,1n folositi la titrarea probei .
Determinarea alcalinitatii totale “m
1.Modul de lucru
Se iau 100 ml de proba intr- un balon Erlenmayer de 300 ml si se adauga 2- 3 picaturi indicator
metil- orange care are rol de indicator.
Proba se va colora in galben pai, iar prin titrare cu acid clorhidric 0,1 n, virajul culorii are loc la
portocaliu,foita de ceapa.
Punctul de viraj al culorii are loc la pH =4,5

2. Calculul
m,mval/l = nr, de ml de HCl 0,1 n folositi la titrare.

Determinarea conductivitatii electrice


Conductivitatea electrica reprezinta gradul de mineralizare al apei si este inversul
rezistivitatii.Unitatea de masura pentru conductivitate este mS/cm.
1m S/cm=0,45 mg/lNaCl
Conductivitatea electrica se determina cu ajutorul conductometrului,principiul de determinare
se bazeaza pe folosirea unei punti de curent alternativ.Conductometrul este prevazut cu o
celula de conductivitate careia I se va determina constanta folosind solutii de KCl de diferite
concentratii la o anumita temperatura.Aparatul este prevazut cu mai multe domenii de masurare
(de la milisiemensi/cm pana la microsiemens/cm).Inainte de masurare se verifica punctul zero
al
aparatului,se calibreaza cu ajutorul butonului de calibrare.Se alege scala corespunzatoare
pentru fiecare proba in parte .Celula de conductivitate se pastreaza in apa distilata, atunci cand
nu se fac determinari.
Modul de lucru
Se pune proba racita la 200C, intr- un pahar Berzelius,se spala celula de masura cu apa
distilata,se sterge celula cu hartie de filtru calitativa, se imerseaza in proba, se alege scala
corespunzatoare de citire .Valoarea reala a conductivitatii se obtine prin inmultirea valorii citite
pe aparat cu factorul celulei.rezultatul se exprima in mS/cm.
Determinarea ionului de clor
1.Modul de lucru:

78
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Intru- un pahar Berzelius se masoara 100ml proba de apa, se adauga 1ml solutie cromat de
potasiu 10 %,se agita . Proba se va colora in galben . In continuare se titreaza cu solutie de
azotat de argint (AgNO3). Virajul culorii are loc de la galben la portocaliu .
2.Calcul:
- 1ml solutie azotat de argint =1 mg Cl -
Pentru un volum de 100 ml de proba in lucru, valoarea ionului de Cl- este:
- mg/l clor = (nx1000)/100
Pentru un volum oarecare luat in lucru formula devine:
- mg/l Cl- =(nx1000)/V,unde:
- n=nr. de ml de proba luati in lucru
- V = volumul luat in lucru, ml

Determinarea siliciului
Metoda vizuala
Principiul metodei –se compara complexul silico- molibdenic de culoare galbena cu o solutie de
cromat de potasiu tamponata cu borax.
1.Modul de lucru
Intr- un vas Erlenmayer,incolor se masoara 100 cm3,apa de proba, se adauga 2 cm3 acid
clorhidric diluat (210ml acid clorhidric- densitatea 1,19 g/cm3 la 130 ml apa distilata),5 cm3
molibdat de amoniu (20%) si dupa 5- 10 min, se adauga 10 cm3 sol acid oxalic 10%,se
amesteca si se obtine o culoare galbuie. Dupa fiecare adaugare de reactivi se agita proba bine
Intr- un al doilea vas, identic cu primul, se introduc 109 cm3 apa distilata, si din micro- biureta
se adauga solutie de cromat de potasiu –borax, pana la egalizarea culorii in ambele tuburi
(dupa aducerea la volumul de 109 cm3, respectiv egal cu cel al probei de analizat ).
Compararea intensitatii de culoare se face dupa 10 min. de la adaugare solutiei de acid oxalic
in primul tub, privind simultan, prin transparenta, de sus in jos cele doua tuburi asezate pe un
suport de culoare alba .

Vxr
Calculul: Silice solubila =- - - - - - - - - - - - - - - - x1000,ppm.
100

unde:V –volumul solutiei de cromat de potasiu –borax utilizat la egalizarea culorii,in cm3
r- raportul de dilutie(daca sa realizat dilutie)
La un cm3 de solutie de cromat de potasiu corespunde 1 ppm Si O2
Ca rezultat se ia media aritmetica a trei determinari care sa nu difere intre ele cu mai mult de
0,02 ppm .

B. Metoda fotometrica
1. Principiul metodei- silicea solubila formeaza cu molibdatul de amoniu la Ph –1- 1,5 un
complex silico –molubdenic, de culoare galbena, care prin reducere cu metol –pirosulfit de
sodiu trece intr- un complex de culoare albastra .Intensitatea culorii este functie de concentratia
de silice solubila .Interferenta datorata fosfatilor se indeparteaza prin tratare cu acid oxalic .
2.Aparatura si materialele-
- fotometru,cilindrii gradati din material plastic, creuzet de platina
- pahare Berzelius din materil plastic
- pipete si biurete din material plastic
OBSERVATIE:

79
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- in lipsa de vase din material plastic se vor folosi vase din din sticla cu conditia de a efectua o
proba martor intr- un vas de sticla folosind apa distilata Valoarea obtinuta se va scade din cea
a probei .
3 Modul de lucru –Se masoara 100 ml proba, se pun intr- un pahar Berzelius, se adauga 4
cm3 acid sulfuric 2n, 4 cm3 solutie de molibdat de amoniu, sol.5% se agita. Se lasa 5 min. se
adauga 4cm3 acid oxalic, se agita si dupa 2 min. se adauga 4 cm3 solutie de metol –pirosulfit
de sodiu .Se mentine la intuneric 10 min. dupa care se pune in cuva colorimetrului Se determina
extinctia la lungimea de unda de 840 nm folosind ca referinta apa desiliciata Folosind in
continuare curba de etalonare (concentratie sol. etalon –valoare extinctie ), se citeste valoarea
corespunzatoare a concentratiei pentru proba citita .
Valoarea silicei este egala cu diferenta dintre valoarea citita la proba si valoarea citita la apa
demineralizata.

Determinarea (m- )- Aciditate totala

Reactivi:
- acid clorhidric 8%
- hidroxid de sodiu 0,1 n
- azotat de argint, sol.10%
- indicator mixt ( rosu de metil, albastru de metilen )
- rasina schimbatoare ioni(cationica)
1. Modul de lucru
Intru- un tub de sticla sau de material plastic transparent, cu diametrul de 30 mm si inaltimea
de 250 mm, prevazut cu robinet la partea de jos sau cu tub de cauciuc cu clema, se pun 150
mm inaltime rasina cationica (100ml rasina ) Se spala rasina cu apa distilata pana cand apa
la iesire este limpede, se regenereaza cu solutie de acid clorhidric 6- 8 % Dupa regenerare se
spala cu apa distilata pana cand clorul la iesire din colonita dispare . Lipsa ionilor de clor se
verifica astfel:
- seintroduc in eprubeta 20 ml apa proba, seadauga 1 cm3 solutie de azotat de argint Dupa
10 min. privind eprubeta pe un fond negru, nu trebuie sa se observe opalescenta .Dupa ce s- a
constatat lipsa ionilor de clor, se filtreaza proba prin coloana de cationit .
1.Se determina (m), astfel:
- se iau 100 ml de proba, se adauga solutie de indicator mixt .Proba se va colora in violet
.Virajul are loc la verde .
2. Calculul:
- 1cm3 NaOH 0,1n = 1mval/l aciditate .
Determinarea ionului de cupru
Prezenta cantitatilor mari de cupru se pune in evidenta prin adaos de amoniac, care provoaca
aparitia culorii albastre . Pentru cantitati mici de cupru se foloseste metoda cu Kupral .
1. Modul de lucru:- proba, de 100ml se trece intr- un cilindru, se adauga, 1cm3 acid citric, cm3
amoniac, 1cm3 sol. Kupral .Dupa fiecare adaugare de reactivi se agita . Se compara vizual
fiecare coloratie obtinuta cu cea a solutiei etalon de cupru,tratata in mod identic
2. Calculul:
ppm Cu =valoarea citita pe etalon x100/v,
unde:v=volumul luat in lucru .

Determinarea concentratiei de acid citric


1. reactivi necesari:

80
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- solutie de 1n de hidroxid de sodiu


- indicator Cooper,obtinut prin dizolvarea in 100 ml alcool etilic de 95% a 0,02 g. rosu de metil
p.a si apoi a 0,1 g verde de brom crezol p.a
2. Executarea determinarii:
10 ml solutie de spalare acida se aduc intr- un pahar conic, se dilueaza cu apa distilata si se
adauga cateva picaturi de indicator.Se titreaza cu sol 1n de NaOH, pana la virajul de la rosu la
verde.
c- calculul
Nr de ml. e Na OH 1N consumati la titrare x 6,4 = g/l acid citric

Determinarea fierului
Se masoara 100 ml apa de proba si se aciduleaza cu 4 cm3 acid sulfuric, se adauga 1cm3
de apa oxigenata si se fierbe 1 minut.
Se raceste la 500C, se adauga 2 cm3 sol. de sulfocianura de potasiu 10%, se coloreaza in
rosu si se titreaza cu complexon III 0,1 n pana la decolorare .
Calcul:
- 1cm3 sol. 0,1n EDTA = 27,9 ppm Fe

Determinarea azotitilor
Se determina cu trusa de reactivi Merck

Determinarea hidrazinei
1. Principiul metodei
Hidrazina in sol. acida este prin titrare cu sol. de bromura – bromat de potasiu, in prezenta
indicatorului rosu de metil. Sfarsitul reactiei este dat de colorarea solutiei .
2. Reactivi:
- acid clorhidric
- apa demineralizata
- bromura- bromat de potasiu –rosu de metil
3. Modul de lucru:- intr- un vas Erlenmayer se introduc 250 cm3,proba de analizat si se adauga
10 ml acid clorhidric .Se incalzeste la 50 grade celsius si se adauga 2 picaturi sol. rosu de
metil .Se titreaza cu cu sol. de bromura –bromat de potasiu pana la disparitia culorii rosii a
solutiei .Daca la titrare se consuma mai mult de 25 ml solutie .bromura –bromat de potasiu se
repeta determinarea folosind un volum mai mic de proba de apa de analizat care se dilueaza
la 250 ml cu apa demineralizata.In paralel se efectueaza o proba martor folosind aceleasi
cantitati de reactivi si apa demineralizata.
4. Calcul:
Hidrazina=0,08011 x f x(V2- V3)x1000/V,p.p.m.
Unde:
0,08011- cantitatea de hidrazina in mg corespunzatoare la 1 cm3 sol.0,01 n,de bromura –
bromat de potasiu
V1- volumul probei luat in lucru,ml
V2- volumul solutiei 0,01 n de bromura- bromat de potasiu utilizat la titrarea probei,ml
V3- volumul solutiei de 0,01 bromura –bromat de potasiu utilizat la titrarea probei martor,ml
f- factorul solutiei 0,01 n de bromura- bromat de potasiu
Prepararea reactivilor:
Acidul clorhidric –d=1,19,diluat 1/9

81
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Bromura- bromat de potasiu- sol.0,01n:1,1901 gr. bromura de potasiu si 2,7835 bromat de


potasiu uscate la 150 grd. C,se introduc intr- un balon cotat de 1ooo ml,se dizolva si se aduc la
semn cu apa demineralizata.
Rosu de metil- 0,1 gr.rosu de metil se dizolva in 100 ml apa demineralizata.
Daca in apa exista un nr. mai mare de hidrogen pH- ul este mai mic de 7, daca in apa exista o
concentratie mai mica de ioni de hidrogen pH- ul este mai mare de 7 .Aceasta este in functie
de impuritatile continute in apa, de continutul de bicarbonati, bioxidul de carbon, hidroxizi . alte
substante alcaline sau acide .

Analiza schimbatorilor de ioni


Determinarea caracteristicilor fizico- chimice ale schimbatorilor de ioni se face in scopul
determinarii capacitatii utile de schimb a rasinilor
Luarea si pregatirea probelor sunt efectuate astfel incat sa fie reprezentative.
Mostrele trebiuie sa reprezinte 1% din produs sau 2 % din total ambalaje.Prin metoda sferturilor
se aduce proba la 2 litri, din care 1 l proba de determinare,iar 1 litru proba martor.
Proba de lucru se aduce la conditiile initiale de livrare:umiditate,puritate,forma ionica.
Hidratarea se realizeaza mentinand proba sub apa demineralizata pana la volum constant.
Impuritatile mecanice, rasina sfaramata,se inlatura prin afanare in colonita cu apa distilata
Aducerea la forma initiala se face prin regenerare cu solutie de clorura de sodiu de conc.7-
10%.
1. Analiza granulometrica
Prin analiza granulometrica se urmareste determinarea dimensiunii efective, in mm,care este
retinuta 90%, si trece 10% prin sita.
Operatia se efectueaza prin cernere sub jet de apa folosind un set de site cu ochiuri cuprinse
intre 0,2- 1,5 mm,conform STAS 1077- 67.
Se noteaza cu V 1,2,3……,volumele de masa retinute pe fiecare sita, in cmc,iar volumul VT=V1+
V2 + ……Vn

%V1 = V1x100/ VT

%V2 = V2 x100/ VT

%Vn = Vn x100/ VT

2. Determinarea capacitatii utile de schimb- Cus

Capacitatea utila de schimb reprezinta capacitatea unui ionit de a realiza reactia de schimb
dorita in conditii determinate incat pentru o concentratie existenta in influent sa se obtina nivelul
concentratiei dorite in efluent.
In general capacitatea utila de schimb reprezinta pana la 80 % din capacitatea totala de
schimb.Pentru urmarirea comportarii rasinii schimbatoare de ioni in functionare se colecteaza la
cel putin 6 luni proba de rasina, care sa fie reprezentativa si se analizeaza.
Daca rasina nu corespunde caracteristicilor fizico- chimice din fisa tehnica se va inlocui cu
rasina noua.
La exploatarea rasinilor schimbatoare de ioni se va tine cont de instructiunile din carea tehnica
privind modul de exploatare si respectare a tuturor coinditiilor impuse(nivel de
regenerare,temperatura, volume de spalare, calitatea apelor pentru operatiile de regenerarew,
concentratii de regeneranti,nivel de regenerare,ect….

82
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Operatia de determinare a capacitatii utile de schimb se executa intr- o colonita cu diametrul de


20 mm si inaltimea asfel incat sa se satisfaca raportul:
H/D=8,0…..12
Modul de lucru:
Se masoara volumul de rasina- ml
Se executa operatia de afanare de jos in sus
Se executa operatia de regenerare propriu- zisa cu sol. de NaCl 10%
Pentru regenerare se calculeaza cantitatea de sare necesara tinand cont de nivelul de
regenerare care va fi de min. 150 kg Na Cl/1mc rasina.
Regenerantul se prepara cu apa distilata.
Regenerarea dureaza 50 minute,apa pentru epuizare fiind apa preparata in laborator
La apa preparata pentru epuizare se determina duritatea totala si/sau alcalinitatea totala.
Pentru filtru cationic puternic acid forma neutra si pentru filtrul anionic puternic bazic se
utilizeaza apa de epuizare de compozitie cat mai apropiata de cea care va fi in exploatare.
Se urmareste desfasurarea fazei de epuizare consemnandu- se in tabel urmatoarele valori:
- timpul de masura a volumelor de apa colectate.
- volumul efluentului,dm3
- duritatea sau alcalinitatea efluentului,mval/dm3
- cantitatea de ioni retinuta, mval/dm3- K
meseria de laborant operator tratare apa
K=Vx ∆DT
V- volulul de apa trecut prin ionit,l
∆DT=DTi - DTe
DTi = duritate influent,mval/l
DTe= duritate efluent,mval/l

Calculul:
a- Pentru cationit
Cus=K/VKx1000,unde:
Cus=capacitate utila volumetrica, val/mc
K=cantitatea de cationit retinuta de rasina,in mval pana la strapungere
Vk=volumul de cationit luat in lucru,l
b- Pentru anionit
In cazul determinarii capacitatii utile de schimb a anionitilor in forma clor, ionul de clor este
inlocuit cu ionul HCO3- .
In tabel se trece:
- timpul de functionare,ore
- volumul efluentului,l
- analiza efluentului, m,mval/l
- cantitatea retinuta,de ioni, mval/l:
HCO3- =V(HCO3i - HCO3e),unde:
V- Volumul de epuizare,l
HCO3i- concentratia bicarbonatului in influent,mval/l
HCO3e- concentratia bicarbonatului in efluent,mval/l
Pentru determinarea capacitatii utile de schimb la anionitul puternic bazic in forma Cl-,
cantitatea de ioni de clor retinuti

Cus=A/VAx1000,val/mc

83
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

A- cantitatea de anionit retinuta,mval


VA=volumul de anionit luat in lucru,l.
Rezultatul analizelor rasinilor se va consemna intr- un registrul special si va fi adus la cunostinta
beneficiarului iar impreuna cu acesta se vor lua masurile cele mai adecvate pentru o exploatare
in siguranta si economica.

Retete de preparare solutii reactivi


1. Indicator de fenoftaleina:
Se dizolva 0.1 g de fenolftaleina in 100cm3 alcool de 90- 95 0 care a fost in prealabil
neutralizat cu KOH 0,1n.
2. Indicator de metil - orange
Se dizolva 0,1 g metil- orange in 100ml apa distilata .
3 Indicator Cooper:
Se dizolva 0.02 g rosu de metil in 50 ml alcool de 95 0 si separat 0,2 g verde de brom crezol
in 50 ml alcool de 950, dupa dizolvare se amesteca ambele solutii, in mediul acid indicatorul
este rosu, in mediul alcalin este albastru .
4. Acid clorhidric 0,1 n:
Se masoara acid clorhidric 1 n, intr- un balon cotat de 100ml proba, in continuare se dilueaza
cu apa distilata pana la 1000ml intr- un balon cotat de 1000 ml .Factorul solutiei se stabileste
cu solutie de NaOH 0,1 n .
Pentru stabilirea factorului solutiei se iau in lucru 10 ml NaOH, 0,1n . masurati cu pipeta cu
bula, se aduc la 100 ml cu apa distilata, se pun 2- 3 picaturi de fenolftaleina, si se titreaza cu
solutie de acid al carei factor este determinat, la virajul culorii de la rosu la incolor
Factorul (f) = cm3 NaOH 0,1 n /cm3 HCl 0,1 n = 10/ cm3 HCl 0,1 n
5.Hidroxid de sodiu 0,1 n:
Se masoara 100 ml de NaOH 1n, cu ajutorul unui balon cotat de 100 ml, se dilueaza la 1000
ml cu apa distilata in balonul cotat de 1000 ml . Factorul solutiei se stabileste astfel:
Factorul solutiei:
Se masoara 10 ml acid oxalic 0,1 n, masurat cu pipeta cu bula , se aduce la 100 ml cu apa
distilata, se adauga 2- 3 picaturi de ff. Dupa care se titreaza cu NaOH 0,1 n .
Factorul (f) = cm3 acid oxalic, 0.1n /cm3NaOH = 10/ cm3 NaOH 0,1 n
6. Solutie alcalina tampon amoniac:
Se dizolva 67,5 g NH 4Cl in 570 ml amoniac 25 %, si se dilueaza cu apa la 970 ml . Se dizolva
separat 0,616 g Mg SO4.H2O in 50 ml apa si se adauga 0,93 g EDTA .Se amesteca apoi cele
doua solutii .Sau, 160 ml NH 3 25% se dizolva in apa (cca. 500 ml), se adauga 40 g NH 4Cl si se
aduce la semn pana la 2 l cu apa distilata.
7.Indicator eriocrom negru T:
Se cantaresc 0,1 g eriocrom negru T, care se mojareaza fin si omogen, se amesteca cu 10 g
NaCl p. a.
8. Solutie 0,1 n EDTA:
EDTA se tine circa 1h la 40- 50 0C,in etuva si apoi se raceste in exicator .Se cantareste exact
18,612 g si se introduc intr- un balon cotat de 1000 ml ; se aduce la semn cu apa distilata .
Factorul solutiei se stabileste cu o solutie magneziana 0,002 n, preparata astfel:
- se cantaresc 0,0168 g MgCl2 –H2O /l; din aceasta se iau 100 ml si se introduc intr- un balon
cotat de 500ml, aducandu- l la semn cu apa distilata .Se iau 200 ml solutie magneziana 0,0002
n si se adauga 2ml solutie tampon amoniac, indicator eriocrom negru T si se titreaza cu solutie
de EDTA 0,1 n .Factorul solutiei este:
F =4l /V

84
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Unde:
- V =volumul solutiei de EDTA 0,1 n folosit la titrare .
Solutia de EDTA trebuie controlata lunar
9. Solutie de molibdat de amoniu
Se cantaresc 25 g molibdat de amoniu p.a., fin pulverizat intr- un mojar de agat si se aduce la
100 ml solutie .
10. Solutie de acid oxalic 10 %
Se dizolva 10 g acid oxalic, p.a. in apa distilata intr- un balon cotat de 100ml si se aduce la
semn cu apa distilata .
11. Solutie de cromat de potasiu pentru determinarea siliciului:
100 gr. K2CrO4 p.a. se completeaza la 1000 ml cu apa distilata.
100 gr. K2CrO4 p.a. se completeaza la 1000 ml cu apa distilata.
12. Solutie de azotat de argint :
9,571 g azotat de argint (AgNO 3)p.a.sfaramat, uscat la 1100 C,se aduce cu apa distilata la
1000 ml .Din acesta solutie se iau 100 ml solutie si se aduce la 1000 ml cu apa distilata, la 1
ml corespund 2 mg Cl- .
100 gr. K2CrO4 p.a. se completeaza la 1000 ml cu apa distilata.
13. Solutie de MnCl2:
Se dizolva 80 mg MnCl2 x 4 H2O, in 100 ml apa distilata La nevoie se filtreaza solutia pana la
limpezirea ei completa .
14.Solutie de KOH cu KI:
Se dizolva 70 g KOH p.a. in70 ml apa distilata ; ;se raceste lichidul pana la temperatura
ambianta .O proba de solutie, acidulata, la care se adauga KI liber de iod nu trebuie sa se
coloreze in albastru in prezenta indicatorului amidon .Se dizolva 15 g KI, in 20 ml apa
distilata .Ambele solutii se amesteca intr- un balon cotat de 100 ml, se aduce la semn cu apa
bidistilata .La nevoie se filtreaza lichidul .Solutia se pastreaza in sticle brune, cu dop de
cauciuc .Daca solutia se coloreaza in galben prin sedere ea trebuie inlocuita .
15. Solutie de acid sulfuric 1/1:
Se toarna incet, agitand continuu, 50 ml acid sulfuric concentrat in 50 ml apa distilata .
16. Indiator amidon:
Se fierbe 0,5 g amidon solubil p.a., in 100 ml apa bidistilata la care se adauga 0,3 ml H 2SO4
conc. P.a. pana ce solutia se limpezeste .Se va evita o fierbere indelungata deoarece dextrina
este mai putin solubila decat amidonul la reactia de culoare cu iodul .
17. Solutie de tiosulfat de sodiu –N /160
Se prepara o solutie de baza 0,1N, care este mai stabila .Prin diluare corespunzatoare se
prepara cantitati mici de solutie N/ 160, care nu are stabilitate mare .
16. Solutie de baza 0,1 N
Se cantaresc 12,41 g Na2 S2O3 x5H2O p.a. si se dizolva in 1000 ml apa distilata, proaspat fiarta
si racita .Solutia se pastreaza in sticle brune, la rece, daca se tulbura trebuie inlocuita .Nu este
nevoie sa ise stabileasca factorul .

19. Solutie N / 160


Se masoara cu o pipeta de precizie 62,5 ml solutie 0,1n, se introduce intr- un balon cotat de
1000 ml ; se adu7ce la semn cu apa distilata proaspat fiarta si racita .Se poate prepara direct
solutie N / 160, cantarind 0,7756g Na2S2O3 x 5H2O,p.a. si dizolvand in 1000 ml apa distilata
proaspat fiarta si racita .Solutia se pastreaza in sticle brune cu dop de sticla inchizand etans, la
intuneric si rece .Este stabila cel mult 10- 12 zile .Se recomanda a se lucra cu biurete
automate .Factorul solutiei se stabileste cu o solutie de KbrO3 0.01 N.

85
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

20. Solutie de iod 0,001 n-


Se prepara prin diluare corespunzatoare cu apa bidistilata, aunei soplutii 0,1 n ; solutia 0,001 n
nu trebuie preparata in cantitate mare, deoarece nu este stabila .Se pastreaza in sticle brune
cu dop de sticla .Se recomanda a se lucra cu biurete automate, prntru a nu se produce pierderi
de iod, prin volatizare, la umplerea biuretei de fiecare data .
21. Solutie Kupral
Se dizolva 1 g dietil –ditio –carbonat de sodiu p.a. in 100 ml apa distilata libera de cupru . Se
pastreaza in sticle brune ; solutia se schimba saptamanal .Se recomanda a se prepara
saptamanal .Se recomanda a se prepara numai cantitatea necesara determinarilor in acest
interval de timp, stiind ca pentru o determinare se consuma 10 mg substanta .
22. solutie sulfomolibdenica
Se dizolva 2,5 g molibdat de amoniu in 25 ml apa distilata ; separat 39 ml H 2 SO4, se dizolva in
36 cm3 apa distilata la rece .Se amesteca ambele solutii .
23. Solutie de KMnO4 0,01 n
Se obtine mai intai solutia 0,1n prin dizolvarea a 3,3 g KmnO 4 in 1050 ml apa distilata, se
fierbe 30 min., se pastreaza 3 zile inainte de a fi folosita .Din aceasta se ia 100 ml si se aduce
cu apa bidistilata fiarta si racita repede la 1000 ml .Titrul se verifica cu acid oxalic 0,01 n .
24. Solutie acid oxalic 0,01 n
Se prepara din acid oxalic 0,1 n si se dilueaza de 10 ori .
25.Solutie de methol
Se dizolva 2 g Methol p.a., 20,5 g hidrosulfit de sodiu in 100 ml apa distilata lipsita de silice .
26. Solutie de molibdat de amoniu
Intr- un balon cotat de 100 ml se introduc 50 ml apa distilata lipsita de silice si 5 ml acid sulfuric
concentrat 1,84 g cm3.Dupa racirea solutiei se adauga 5 g molibdat de amoniu fin pulverizat,
se agita pana la dizolvarea completa .Se aduce la semn cu apa lipsita de silice

CAPITOLUL 9

86
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

NORME DE PROTECTIA MUNCII IN LABORATOARELE CHIMICE SI IN


INSTALATIILE DE TRATARE APA

Pentru instalatiile de tratare a apei, problema protectiei muncii are doua aspecte, unul este cel
al lucrului in laborator, altul datorat instalatiilor propriu –zise .Accidentele din laborator si
instalatie se datoreaza diferitelor cauze .Mijloacele care stau la baza actiunii de protectia
muncii, se pot grupa astfel:
- respectarea masurilor de tehnica protectiei munci
- organizarea corecta a locurilor de munca
- instructajul corespunzator al lucratorilor pe locuri de munca
Masurile de tehnica securitatii muncii fac obiectul a o serie de legi, regulamente standarde,
care au drept scop preintampinarea accidentelor de munca .In aceste normative sunt precizate
obligatiile proiectantilui si constructorului de laboratoare in privinta ventilatiei, a iluminatului si a
masurilor contra incendiilor .De asemenea in ceca ce priveste proiectarea instalatiilor de tratare
a apei este necesara respectarea normelor de tehnica securitatii muncii .Masuri de protectia
muncii sunt indreptate si spre manipularea corecta a substantelor chimice folosite ca reactivi
de laborator, fiind prescrise reglementari pentru substantele toxice Regulamentele prevad
echipamente individuale de protectia muncii care trebuie sa existe in laboratoarele chimice .
Organizarea locului de munca
Atat in laboratoare cat si in instalatiile de tratare apa trebuie sa existe o ordine desavarsita .O
mare parte a acidentelor se datoreaza dezordinii si altor greseli din instalatia de tratare apa
.Instructajul trebuie sa fie corespunzator, nu trebuie sa fie primiti la locul de munca salariatii,
fara instructajul de munca temeinic facut .Perioada de instructaj nu va depasi 3 luni de zile
.Rezultatele examinarii si reexxaminarii lucratorilor se consemneaza intr- un proces verbal sau
se trec pe o fisa si se consemneaza de luare la cunostiinta .Mijloacele de protectie personale
din instalatii laboratoare de tratare apa sunt:
- ochelarii de protectiee
- halatul
- salopeta
- sorturi de cauciuc
- manusi de cauciuc
- masti contra prafului
- manusi dielectrice
- manusi de asbest
- cisme de cauciuc
- masti contra gazelor, cu cartus filtrant
UTILIZAREA FIECARUI OBIECT DE PROTECTIA MUNCII SE VA FACE DUPA UN
INSTRUCTAJ AMANUNTIT LA LOCUL DE MUNCA
Se va acorda o atentie mare utilizarii sticlariei de laborator si a reactivilor chimici, aparaturii
electrice, , resouri,bai de apa si nisip, etuve cuptoare etc..
Se va acorda o atentie deosebita impamantarii aparatelor de laborator .Pompele care
transporta lichide agresive, conductele, armaturile vor fi prevazute cu aparatori .
Reactivii chimici se pot grupa in:
- reactivi corozivi- soda caustica, acid sulfuric, acid clorhidric, acid azotic, apa oxigenata, sulfat
de aluminiu .clorura de fier.
- reactivi toxici, - saruri de mercur, de bariu, plumb, brucina,cianura de potasiu, acid fluorhidric
- reactivi explozivi- clorat de potasiu, perclorat

87
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

- reactivi nepericulosi –clorura de sodiu, sulfat de potasiu .


Locul de munca va fi mentinut curat
Se verifica dotarea imstalatiei cu mijloace P.S.I.
Se va izola instalatia la care se lucreaza de restul instalatiilor care se afla in functiune
Iluminat corespunzator
Sevor respecta toate normele de P.S.I. specifice laboratoarelor
Se prepara solutii neutralizante pantru:
- accidentare cu acizi- sol. de bicarbonat de sodiu 2 %
- accidentare cu subst. alcaline – sol. acid boric 2 %
- apa oxigenata 3 %, pentru dezinfectare
Se va verifica circuitul de apa fierbinte prntru a nu exista scapari in vederea evitarii
accidentarii personalului.
Se va acorda atentie deosebita la manevrarea si prepararea solutiilor de spalare chimica
La manevrarea amoniacului se va purta echipament de protectie adegvat, fiind iritant pentru
ochi plaman, piele .In amestec cu aerul este exploziv.
Se va asigura o ventilatie buna a incaperilor .
In cazul accidentarilor cu amoniac se scoate accidentatul la aer, se spala cu apa, se va
schimba imbracamintea imbibata .
TRUSA MEDICALA VA CONTINE:
- DEZINFECTANTI
SOLUTIE RIVANOL- APA OXIGENATA –
- VATA
- PANSAMENTE STERILE
- PROSOP CURAT

88
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

CAPITOLUL 10
LEGISLATIE, REGLEMETARI, NORMATIVE, INSTRUCTIUNI

a) Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub


presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Prescripţia tehnică CR 8- 2009 „Autorizarea personalului de deservire a
instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire”, aprobată cu
Ordinul ministrului economiei nr. 2154/2009 şi publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 11
bis/2010;
d) Prescripţia tehnică PT C 1-2010, "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte,
supraîncalzitoare si economizoare independente", aprobată cu Ordinul ministrului economiei,
comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 şi publicată în în Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 385/2010
e) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a
instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR-operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 395/2011;

Legea 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare


CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. -
(1) Prezenta lege stabileste cadrul legal pentru functionarea in conditii de siguranta a instalaţiilor
sub presiune, instalaţiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instalaţiile si echipamentele prevazute in
anexa nr. 1. Conditiile de functionare in siguranta a acestor instalaţii si echipamente se
reglementeaza prin legi specifice.

Art. 2. - In scopul functionarii in conditii de siguranta, instalaţiile sub presiune si instalaţiile de


ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil si componentele acestora, prevazute in
anexa nr. 2, precum si instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat, unele instalaţii din cadrul
obiectivelor nucleare, precum si componentele acestora, prevazute in anexa nr. 3, se supun
regimului de autorizare si de verificare tehnica, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 3. -
(1) Introducerea pe piata, punerea in functiune si/sau utilizarea instalaţiilor si echipamentelor
prevazute la art. 2 sunt admise numai in conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) In situatia in care instalaţiile si echipamentele prevazute la art. 2 sunt reglementate prin
directive europene, acestea se supun regimului de autorizare si verificare tehnica daca prin

89
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

aceasta cerinta nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin


reglementari tehnice.

Art. 4. -
(1) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de
Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al administratiei centrale, cu
personalitate juridica, responsabil in numele statului pentru asigurarea masurilor de functionare
in conditii de siguranta a instalaţiilor si echipamentelor prevazute in anexele nr. 2 si 3, denumite
in continuare instalaţii/echipamente.
(2) ISCIR exercita urmatoarele functii:
a) de autoritate in domeniul instalaţiilor/echipamentelor, care asigura controlul respectarii
prevederilor referitoare la conditiile de introducere pe piata si punere in functiune a
instalaţiilor/echipamentelor, precum si urmarirea si controlul regimului de autorizare si
verificarea tehnica a instalaţiilor/echipamentelor;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru
domeniul sau de activitate.

Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) accident - evenimentul fortuit, care intrerupe functionarea normala a unei/unui
instalaţii/echipament, provocand avarii si/sau afectand viata sau sanatatea oamenilor ori mediul;
b) autorizare - activitatea de evaluare si atestare, efectuata de catre ISCIR, a competentei si
capabilitatii unei persoane fizice sau juridice de a desfasura una dintre activitatile prevazute la
art. 8 alin. (1);
c) aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru detinatorii/utilizatorii de
instalaţii/echipamente, dupa caz, stabilit prin hotarare a Guvernului conform prevederilor art. 4
alin. (4), ca urmare a verificarii conditiilor de montare/instalare conform prescriptiilor tehnice, pe
baza caruia pot incepe lucrarile de montare/instalare;
"d) autorizare a functionarii - acordul emis de ISCIR pentru detinatorii/utilizatorii de
instalaţii/echipamente, dupa caz, stabilit prin hotarare a Guvernului conform prevederilor art. 4
alin. (4), in scopul atestarii faptului ca o/un instalaţie/echipament indeplineste toate conditiile si
cerintele pentru a fi pusa/pus in functiune in conditii de siguranta;" e) construire - activitatea
de imbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, realizata conform documentatiei
tehnice aferente acesteia;
f) detinator - persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu o instalaţie/echipament in
exploatare;
g) documentatie tehnica - totalitatea documentelor si instructiunilor elaborate, conform
prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator pentru construirea, montarea, instalarea,
punerea in functiune, realizarea reviziilor, reparatiilor si/sau pentru intretinerea
instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor intocmite de catre
persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitati in vederea realizarii
sarcinilor specifice ce le revin; documentatia tehnica include, dupa caz, descrierea generala a
instalaţiei/echipamentului, proiectele de executie, procesul de fabricatie, schemele si circuitele
pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri si explicatii necesare pentru
intelegerea acestor desene si scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele
incercarilor si examinarilor si altele asemenea;
i) expertiza tehnica - investigatia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui
instalaţii/echipament;

90
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

j) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizarii


si/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, in vederea asigurarii
conditiilor de functionare;
k) introducere pe piata - actiunea de a face disponibila/disponibil, pentru prima data, contra
cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament in vederea distribuirii si/sau utilizarii;
l) intretinere - totalitatea operatiunilor prin care se asigura mentinerea instalaţiei/echipamentului
in parametrii de functionare in conditii de siguranta;
m) montare - activitatea de imbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, conform
documentatiei tehnice, in vederea functionarii acesteia/acestuia;
n) omologare - totalitatea activitatilor desfasurate de catre o comisie, in legatura cu un anumit
tip de instalaţie/echipament, identificat corespunzator, in scopul determinarii parametrilor reali
de performanta si siguranta in functionare, in vederea atestarii indeplinirii conditiilor/cerintelor
aplicabile;
o) prescriptie tehnica - norma tehnica elaborata de catre ISCIR si aprobata prin ordin al
ministrului economiei si finantelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care
contine, pentru domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la
instalaţii/echipamente si la activitati specifice domeniului de activitate, prevazute la art. 8 alin.
(1), ce se realizeaza in legatura cu acestea, in vederea introducerii pe piata, punerii in functiune
si utilizarii instalaţiilor/echipamentelor respective in conditii de siguranta in functionare;
p) producator - persoana fizica sau juridica, responsabila pentru proiectarea si/sau realizarea
unei/unui instalaţii/echipament in scopul introducerii pe piata si/sau al punerii in functiune, in
numele sau, precum si orice persoana fizica sau juridica, care construieste, monteaza,
instaleaza, ambaleaza sau eticheteaza o/un instalaţie/echipament in vederea introducerii pe
piata si/sau punerii in functiune sub nume propriu;
q) punere in functiune - actiunea care are loc in momentul primei utilizari a unei/unui
instalaţii/echipament;
r) regim de autorizare si verificare tehnica - totalitatea conditiilor, cerintelor, examinarilor,
incercarilor si/sau evaluarilor la care este supusa/supus, cu caracter obligatoriu, o/un
instalaţie/echipament, pe parcursul realizarii si utilizarii, precum si deciziile luate in legatura cu
aceasta/acesta, in scopul de a se asigura functionarea in conditii de siguranta, conform
prescriptiilor tehnice;
s) reparare - ansamblul de lucrari si operatiuni ce se executa prin inlaturarea
neconformitatilor/defectiunilor constatate la o/un instalaţie/echipament, in scopul aducerii
acesteia/acestuia la parametrii initiali sau la alti parametri care asigura functionarea in conditii
de siguranta a acesteia, conform prescriptiilor tehnice;
u) revizie - activitatea, de regula planificata, ce consta in ansamblul operatiunilor ce se executa
asupra unei/unui instalaţii/echipament in scopul reglarii sau inlocuirii pieselor si aparatelor
inglobate de aceasta/acesta, conform prescriptiilor tehnice;
v) utilizator - persoana fizica sau juridica ce are in folosinta o/un instalaţie/echipament.
"w) verificare tehnica - ansamblul examinarilor si incercarilor efectuate in vederea autorizarii
functionarii instalaţiilor/echipamentelor ori realizate in timpul activitatilor de montare, instalare,
reparare sau revizie a instalaţiilor/echipamentelor, in conformitate cu cerintele din
documentatiile tehnice si/sau prevederile prescriptiilor tehnice;
x) verificare tehnica in utilizare - totalitatea examinarilor si incercarilor efectuate la o/un
instalaţie/echipament periodic si ori de cate ori se modifica configuratia acesteia/acestuia in
baza careia s- a acordat autorizarea functionarii, in scopul asigurarii conditiilor de functionare in
siguranta."

91
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

"Art. 6. - Fara a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit introducerea pe piata
si/sau punerea in functiune a instalaţiilor/echipamentelor care indeplinesc urmatoarele conditii,
dupa caz:
a) sunt respectate conditiile si cerintele de functionare in conditii de siguranta;
b) sunt omologate;
c) sunt puse la dispozitia utilizatorilor, de catre producatori, instructiuni tehnice pentru utilizarea
instalaţiilor/echipamentelor in conditii normale, pentru intretinerea, realizarea reviziilor si a
reparatiilor instalaţiilor/echipamentelor, precum si, dupa caz, pentru pregatirea personalului de
deservire;
d) au autorizarea functionarii emisa conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
e) exista, pentru utilizare, la fiecare loc de munca, instructiuni tehnice pentru utilizare in conditii
normale, precum si documente cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi
si dereglari ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor in care aceasta/acesta este
inglobata/inglobat;
f) exista, pentru utilizare, personal de deservire autorizat."

Art. 7. -
(1) Se admite mentinerea in utilizare numai a acelor instalaţii/echipamente care respecta
conditiile prevazute la art. 6 lit. a), d), e) si f), care sunt supuse verificarilor tehnice in utilizare si
care sunt reparate, intretinute si supuse la revizii potrivit prevederilor prescriptiilor tehnice si
prezentei legi."
(2) Rezultatele verificarilor tehnice realizate pe parcursul activitatilor prevazute la alin. (1)
trebuie sa ateste existenta conditiilor de functionare in siguranta a instalaţiilor/echipamentelor la
data efectuarii verificarilor.

Art. 8. -
(1) Activitatile de construire, montare, instalare, punere in functiune si control nedistructiv, cele
ce privesc supravegherea tehnica si, dupa caz, verificarile tehnice in vederea autorizarii
functionarii si verificarile tehnice in utilizare, precum si reviziile, reparatiile, lucrarile de
intretinere, operatiunile de sudare si deservire a instalaţiilor/echipamentelor se realizeaza de
catre persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile stabilite de prescriptiile tehnice si
prezenta lege."
(2) Producatorii care presteaza activitati de construire, montare, instalare, punere in functiune,
revizie, reparatii si lucrari de intretinere pentru instalaţiile/echipamentele realizate de catre ei fac
exceptie de la cerinta de autorizare prevazuta la alin. (1).
(3) Activitatile persoanelor autorizate, prevazute la alin. (1), se realizeaza in limita competentelor
si responsabilitatilor stabilite prin documentul de autorizare.

Art. 9. -
" (1) Verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare pentru
instalaţiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 3 se efectueaza de catre ISCIR.
(2) Verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare pentru
instalaţiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 2 se realizeaza de catre persoane fizice si
juridice autorizate in acest scop.
(3) Responsabilitatile privind realizarea verificarilor tehnice in vederea autorizarii functionarii si a
verificarilor tehnice in utilizare, precum si corectitudinea rezultatelor aferente obtinute revin
ISCIR sau persoanelor autorizate prevazute la alin. (2), dupa caz."

92
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

CAPITOLUL II
Obligatiile si responsabilitatile producatorilor

Art. 10. - Producatorii, cu exceptia celor care realizeaza instalaţii/echipamente conform


reglementarilor tehnice ce transpun directive europene care au prevederi specifice, inainte de
introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a acestora, au urmatoarele obligatii si
responsabilitati:
a) sa se asigure ca instalaţia/echipamentul se realizeaza cu respectarea cerintelor de
functionare in conditii de siguranta, prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
b) sa intocmeasca documentaţia tehnică prevazută de prescriptiile tehnice si sa stabileasca prin
aceasta inclusiv examinarile si incercarile ce trebuie efectuate pe parcursul construirii, montarii
si instalarii, in scopul verificarii parametrilor de functionare in conditii de siguranta a
instalaţiei/echipamentului;
c) sa elaboreze instructiuni tehnice pentru montarea, instalarea, utilizarea in conditii normale,
intretinerea, realizarea reviziilor si repararea instalaţiei/echipamentului, documente cuprinzand
masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalaţiei/echipamentului
sau ale proceselor, precum si instructiuni pentru pregatirea personalului de deservire a
acesteia/acestuia, atunci cand prescriptiile tehnice prevad aceasta cerinta;
d) sa realizeze sau, dupa caz, sa asigure realizarea construirii si/sau a montarii
instalaţiei/echipamentului cu respectarea prevederilor art. 8 si ale prescriptiilor tehnice;
e) sa solicite si sa obtina omologarea instalaţiei/echipamentului;
f) sa asigure si sa foloseasca la construirea si la montarea instalaţiilor/echipamentelor, atunci
cand prescriptiile tehnice impun, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare
aprobate de catre ISCIR, sudori autorizati ISCIR, precum si personal autorizat ISCIR, care
executa examinari prin mijloace sau metode nedistructive;
g) sa puna la dispozitia utilizatorilor documentele si instructiunile din documentatia tehnica
stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice aplicabile, precum si instructiunile tehnice
prevazute la lit. c).
Art. 11. - Producatorii care realizeaza instalaţii/echipamente din categoria celor prevazute la art.
3 alin. (2) au obligatiile si responsabilitatile prevazute in reglementarile tehnice ce transpun
directivele europene care stabilesc conditiile de introducere pe piata si/sau punere in functiune
pentru instalaţiile/echipamentele respective.

CAPITOLUL III
Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice sau juridice autorizate
Art. 12. - Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au
urmatoarele obligatii si responsabilitati, dupa caz:
a) sa presteze activitatile pentru care au fost autorizate, in limita competentelor si in conditiile
pentru care sunt autorizate;
c) sa foloseasca in lucrarile aferente activitatilor pentru care au fost autorizate, potrivit
prevederilor prescriptiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare
aprobate de ISCIR, sudori autorizati ISCIR, precum si personal autorizat ISCIR, care executa
examinari prin mijloace sau metode nedistructive;
d) sa intocmeasca documentatia prevazuta de prescriptiile tehnice si sa o puna la dispozitia
detinatorului/utilizatorului odata cu predarea/receptia instalaţiei/echipamentului;
"e) sa informeze producatorul sau detinatorul/utilizatorul despre neconformitatile constatate;
f) sa asigure realizarea activitatilor pentru care au fost autorizate, conform prescriptiilor si
documentatiei tehnice;".

93
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

g) sa monteze si/sau sa instaleze instalaţii/echipamente numai daca este emis si se respecta


avizul obligatoriu de instalare.
h) sa informeze de indata ISCIR despre situatiile in care instalaţiile nu mai respecta conditiile de
autorizare, precum si despre existenta unui pericol iminent la acestea."

Art. 13. -
(1) Prevederile art. 12 lit. c)- h) se aplica si producatorilor prevazuti la art. 8 alin. (2)
2) Prevederile art. 12 lit. c) nu se aplica procedurilor de sudare, sudorilor si personalului care
executa examinari prin mijloace sau metode nedistructive care au aprobari valabile, emise in
conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile
instalaţiilor/ echipamentelor, in situatia in care cerintele ce au stat la baza emiterii acestor
aprobari sunt echivalente cu cele stabilite in prescriptiile tehnice.

CAPITOLUL IV
Obligatiile si responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor de instalaţii/echipamente

Art. 14. - Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza o instalaţie/echipament are


urmatoarele obligatii si responsabilitati conform prescriptiilor tehnice:
"a) sa solicite si sa obtina avizul obligatoriu de instalare, dupa caz;
b) sa solicite si sa obtina autorizarea functionarii;
c) sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalaţia/echipamentul este utilizata/utilizat in
conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor, intretinerii de catre persoane
autorizate, conform documentatiilor si prescriptiilor tehnice;".
d) sa asigure existenta, la fiecare loc de munca, a instructiunilor tehnice specifice pentru
utilizarea in conditii normale a instalaţiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile
ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalaţiei/echipamentului sau ale
proceselor in care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;
e) sa foloseasca pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de deservire
autorizat;
f) sa asigure supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalaţiilor/echipamentelor.

Art. 15. -
“(1) Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalaţiile/echipamentele prevazute in
anexa nr. 2 pct. 1- 4 si 9 si in anexa nr. 3 pct. 1- 3 si 8 are obligatia sa le inregistreze la ISCIR,
sa tina evidenta centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita in
situatia tehnica sau juridica a acestora, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.
(2) Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalaţiile/echipamentele prevazute la alin.
(1) are obligatia sa asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnica a
instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice."

CAPITOLUL V
Accidente, forta majora sau pericol iminent

Art. 16. - Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalaţiile/echipamentele prevazute la


art. 15 alin. (1) are obligatia, in cazul producerii oricarui accident la acestea, de a opri din
functionare instalaţiile/echipamentele si de a anunta de indata ISCIR despre producerea
evenimentului.

94
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Art. 17. -
(1) In cazuri justificate, de forta majora sau de pericol iminent, accesul reprezentantilor ISCIR se
poate efectua indiferent de zi/ora si neconditionat de participarea unui delegat din partea
detinatorului/utilizatorului.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) reprezentantii ISCIR pot dispune oprirea din functiune sau
impiedicarea punerii in functiune a instalaţiei/echipamentului prin aplicarea de sigilii, dupa caz.

Art. 18. - In cazurile prevazute la art. 17 alin. (1) in care reprezentantii ISCIR sunt impiedicati sa
patrunda in locurile unde sunt amplasate/detinute instalaţiile/echipamentele, acestia pot solicita
sprijinul ofiterilor si agentilor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care
actioneaza in conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 19. -
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin reprezentantii sai, are dreptul:
a) sa solicite informatii si documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc,
monteaza, instaleaza, pun in functiune, repara, intretin, asigura realizarea reviziilor, detin,
utilizeaza si/sau comercializeaza instalaţii/echipamente;
b) de acces, cu scopul efectuarii controalelor prevazute la art. 4 alin. (2), la sediul si/sau in locul
in care isi desfasoara activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, monteaza,
instaleaza, pun in functiune, repara, asigura realizarea reviziilor, intretin, comercializeaza, detin
si/sau utilizeaza instalaţii/echipamente, precum si in locurile in care sunt utilizate
instalaţii/echipamente, indiferent de forma de detinere a acestora.
(2) Persoanele ce detin/utilizeaza instalaţii/echipamente, precum si cele care desfasoara
activitatile prevazute la art. 8 alin. (1) au obligatia sa permita accesul si sa puna la dispozitia
reprezentantilor ISCIR informatiile si documentele referitoare la instalaţii/echipamente, pe care
acestia le solicita.

"Art. 20. - In situatia in care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie sa
participe si reprezentanti ai altor autoritati, acestia au obligatia sa nu modifice starea de fapt a
instalaţiei/echipamentului avariate/avariat si sa conserve locul pana la sosirea reprezentantilor
ISCIR, cand este cazul."
Art. 28. -
(1) Anexele nr. 1- 3 fac parte integranta din prezenta lege.
(2) Anexele se modifica si/sau se completeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 30. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Decretul Consiliului de Stat nr. 587/1973
privind functionarea in conditii de siguranta a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat si a
aparatelor consumatoare de combustibil, publicat in Buletinul Oficial nr. 168 din 27 octombrie
1973, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei
legi se abroga.

Art. II. -
(1) Pana la autorizarea persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr.
64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarile tehnice in vederea autorizarii
functionarii si verificarile tehnice in utilizare la instalaţiile si echipamentele prevazute in anexa
nr. 2 la aceasta lege se efectueaza de catre Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor,
Instalaţiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A., denumita in continuare CNCIR,
societate comerciala pe actiuni, de interes strategic national, cu actionar unic statul roman, care

95
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, infiintata


ca urmare a reorganizarii prin divizare a Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR.
"(11) CNCIR nu isi poate schimba structura actionariatului pana la implinirea termenului
prevazut la alin. (4).
(12) Tarifele percepute pentru activitatile cu caracter specific prestate de CNCIR se propun de
catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, se avizeaza de catre Ministerul
Finantelor Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului."
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va
aproba prin hotarare infiintarea, organizarea si functionarea CNCIR, precum si modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pana la data infiintarii CNCIR verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si
verificarile tehnice in utilizare prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificarile
si completarile ulterioare, se realizeaza de catre ISCIR.
"(4) Prescriptia tehnica pentru stabilirea conditiilor si cerintelor tehnice de autorizare a
persoanelor fizice si a persoanelor juridice ce efectueaza verificari tehnice in vederea autorizarii
functionarii si verificarii tehnice in utilizare la instalaţiile si echipamentele prevazute in anexa nr.
2 la Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al
ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, in termen de 3 ani de la data intrarii in
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."

ANEXA Nr. 1

Instalaţii si echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi


1. Recipientele pentru aer aferente instalaţiilor si echipamentelor de franare, basculare si
semnalizare, montate pe autovehicule
2. Instalaţiile si echipamentele sub presiune, instalaţiile si echipamentele de ridicat montate pe
nave
3. Conductele de gaze naturale de alimentare din amonte, conductele apartinand Sistemului
national de transport al gazelor naturale, precum si cele apartinand sistemelor de distributie si
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

ANEXA Nr. 2

Instalaţii sub presiune si instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de


combustibil si componente ale acestora
1. Cazane pentru abur, pentru apa calda sau fierbinte
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan
inclinat, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat
5. Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
6. Arzatoare cu combustibil lichid sau gazos
7. Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele si aparatele prevazute la pct. 1 si 3-
6

96
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

8. Aparatura si instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor si echipamentelor prevazute la pct.


1- 7
9. Instalaţii si echipamente destinate, montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii

ANEXA Nr. 3

Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat si unele instalaţii din cadrul obiectivelor
nucleare, precum si componente ale acestora
1. Generatoare si cazane de abur, de apa calda sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
4. Conducte pentru lichide, vapori si gaze tehnice uscate sau umede
5. Suporturi ale elementelor sub presiune
6. Armaturi
7. Pompe
8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat
9. Accesorii de securitate pentru instalaţiile si echipamentele prevazute la pct. 1, 3, 4 si 8

Hotărârea Guvernului Nr. 1340/2001, cu modificările şi completările ulterioare privind


organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

ART. 1
(1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei publice
centrale cu personalitate juridică, a cărui activitate principală este asigurarea, în numele
statului, a măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor
prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă
a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,
cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare instalaţii şi echipamente.

ART. 2
Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competenţă, ISCIR exercită
următoarele funcţii:
a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi
a regimului de autorizare şi verificare tehnică;
b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ;
c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea şi schimbul de informaţii, pe plan intern şi
extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare.

ART. 3
(1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;
b) elaborează, actualizează şi supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii, prescripţii
tehnice ce privesc condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la instalaţii şi echipamente şi/sau la
activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, exploatare, utilizare,

97
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

sudare şi control nedistructiv, de supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, de revizie, de


reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente, după caz;
c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice
şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice
care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, verificări tehnice în vederea autorizării
funcţionării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei
remanente de viaţă, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune,
supraveghere tehnică, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere; pentru
instalaţiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996
privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,
republicată, cu modificările ulterioare;
c^1) efectuează verificări tehnice în vederea autorizării şi verificări tehnice în utilizare la
instalaţii/echipamente, în condiţiile stabilite de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile
tehnice, funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;
e) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile
tehnice, persoanele fizice care practică ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1;
f) participă la activităţi de omologare de instalaţii şi echipamente;
g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripţiile tehnice se impune acest lucru;
h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, avize
obligatorii de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2;
i) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din
funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor şi aplică sigilii;
j) efectuează controale periodice şi inopinate la instalaţiile şi echipamentele aflate în funcţiune,
dispune măsuri şi aplică sancţiuni în condiţiile legii, atunci când constată că nu sunt respectate
cerinţele aplicabile acestora;
k) supraveghează, prin acţiuni periodice şi inopinate, persoanele fizice şi juridice pe care le- a
autorizat şi decide menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor emise;
m) realizează supravegherea pieţei în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;
n) participă, la solicitarea organelor de cercetare penală, la anchetarea cauzelor în care s- au
produs accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele
produse şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz;
o) organizează şi derulează campanii de informare în scopul îmbunătăţirii siguranţei în
funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor;
p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează programe de
formare profesională pentru ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; condiţiile şi cerinţele pentru
avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat şef al
ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate;
r) participă la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale relevante în domeniul de
activitate al ISCIR;
s) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului
de afaceri, lista tarifelor aplicate pentru activităţile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului
economiei, comerţului şi mediului de afaceri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I;
t) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în
funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor;

98
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

u) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte ţări, stabileşte şi poate încheia cu
acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă, reprezintă
interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul său de activitate, în
calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;
v) realizează activităţi de cercetare- dezvoltare în domeniul său de activitate;
w) coordonează şi derulează programe cu finanţare internă şi/sau internaţională.
(1^1) Autorizările prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) se pot baza pe rapoarte de evaluare tehnică,
întocmite în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice.
(2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în responsabilitatea sa potrivit legislaţiei în
vigoare.

ART. 4
(1) În cadrul ISCIR funcţionează 5 inspecţii teritoriale fără personalitate juridică.
(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice
care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, realizează
supravegherea tehnică, execută revizii, repară, întreţin, deţin, exploatează, efectuează verificări
tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare şi verificări tehnice în
utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la dispoziţie pe piaţă
instalaţii/echipamente, cu respectarea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care
armonizează condiţiile de comercializare a produselor sau a actelor normative de punere în
aplicare a acestei legislaţii, după caz.
(3) ISCIR are dreptul de acces la agenţii economici şi instituţiile publice care deţin sau
construiesc, după caz, instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate, precum şi în
locurile în care acestea sunt utilizate.

HOTĂRÂRE Nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010 privind înfiintarea, organizarea şi


funcţionarea CNCIR – SA, publicată în Monitorul Oficial • Partea I nr. 279/2010

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de


Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR, ca urmare a
reorganizării prin divizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.
(2) CNCIR este persoană juridică română, de interes strategic naţional, organizată ca societate
comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, conform legilor în vigoare şi statutului
prevăzut în anexa nr. 1.
(3) CNCIR are în structura sa 12 sucursale.
(4) CNCIR funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri.

Art. 2. - CNCIR are ca obiect principal de activitate realizarea de testări şi analize tehnice, cod
CAEN 7120 - ed. rev. 2/2008, în scopul efectuării de verificări tehnice în vederea autorizării
funcţionării şi de verificări tehnice în utilizare, pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în
anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi
completările ulterioare.

ANEXA Nr. 1

99
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

STATUTUL Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat si


Recipientelor sub Presiune - S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea
(1) Denumirea societăţii comerciale este Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor,
Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR,
având sigla prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul statut.
(2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emise de CNCIR, se menţionează
denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acţiuni" sau de iniţialele „S.A.", capitalul
social, sediul şi numărul unic de înregistrare în registrul comerţului.

ARTICOLUL 2
Forma juridică
CNCIR este persoană juridică română, cu capital social integral de stat, având forma juridică de
societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române
şi cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul
(1) Sediul social al CNCIR este în municipiul Bucureşti, Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1.
(2) CNCIR are, la înfiinţare, în structura sa 12 sucursale, prevăzute în anexa nr. 2, care face
parte integrantă din prezentul statut.
(3) CNCIR poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi în
ţară şi în străinătate, potrivit legii şi prezentului statut.

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate

ARTICOLUL 5
Scopul
Scopul CNCIR îl constituie efectuarea de verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi
verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.
64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate
(1) CNCIR are ca principal obiect de activitate efectuarea de testări şi realizarea de analize
tehnice (cod CAEN 7120 - ed. rev. 2/2008- analize şi testări tehnice).
(4) In scopul realizării obiectului său de activitate, CNCIR desfăşoară, în principal, următoarele
activităţi:
a) efectuează verificări tehnice în utilizare la echipamentele/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 2
la Legea
nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice;

100
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

b) efectuează verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor şi echipamentelor


prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, cu
excepţia celor prevăzute la pct. 5 din aceeaşi anexă;
c) evaluează capabilitatea tehnică a persoanelor fizice şi juridice care prestează, pentru
instalaţii şi echipamente din domeniul reglementat de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune,
supraveghere, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere;
d) efectuează verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele la care se solicită
stabilirea duratei remanente de viaţă, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice;
e) evaluează documentaţii de reparaţii pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa
nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cerinţele şi în
condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice;
f) efectuează, în condiţiile legii şi cu respectarea cerinţelor stabilite în prescripţiile tehnice,
verificări tehnice în utilizare, după reparaţii şi propune Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) data următoarei
verificări tehnice în utilizare;
g) efectuează, raportat la cerinţele din prescripţiile tehnice, evaluări de documentaţii pentru
obţinerea avizului obligatoriu de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa
nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
h) efectuează analize şi examinări tehnice de laborator;
i) prestează activităţi de evaluare tehnică în vederea aprobării procedurilor de sudură, conform
cerinţelor prescripţiilor tehnice;
j) realizează activităţi de evaluare a competenţei tehnice a persoanelor fizice care practică
ocupaţii din categoria celor prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite
în prescripţii tehnice;
k) execută expertize tehnice, testări şi măsurători în domeniile specifice obiectului său de
activitate;
l) desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate.
(5) CNCIR poate să deţină acţiuni sau părţi sociale din capitalul social al altor societăţi
comerciale şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine.

PRESCRIPŢIA TEHNICĂ CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a


instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire”, aprobata cu
Ordinul ministrului economiei nr. 2154/2009 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 11bis/2010.

AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE

Prevederi generale
Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor, este examinat în vederea autorizării de
către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională; fac excepţie cetăţenii unui
stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic

101
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesională


echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică.
Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului se organizează de
furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi.
Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR.
Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.

Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre, deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea
competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind
Spaţiul Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din
domeniul ISCIR pe teritoriul României, se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi
luării în evidenţă.
Examenul constă dintr-o probă teoretică ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind
aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, necesare pentru deservirea
instalaţiei/echipamentului.
În acest scop, solicitantul depune la ISCIR următoarele documente:
a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte să-l
deservească;
b) copia actului de identitate/paşaport;
c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentă emisă de
autorităţile competente în domeniu din statul membru de origine;
d) copia autorizaţiei eliberată de autoritatea competentă din statul membru.
Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare, ISCIR înscrie persoanele care au
promovat examenul în Registrul ISCIR. art. 16.
Persoanele care doresc să se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din
domeniul ISCIR trebuie să urmeze anterior solicitării autorizării un program de formare
profesională.

Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic
al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte, precum şi pentru deservirea şi
supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C
1, este denumită în continuare “laborant operator centrale termice”.
Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator centrale termice” persoanele fizice
care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform următoarei programe analitice:

Numărul orelor de
Tema predare
Teorie Practică
Cazane de abur, de apă caldă şi cazane de apă fierbinte:
- tipuri de cazane 10 -
- elemente constructive şi funcţionale

102
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Noţiuni de chimie analitică:


- generalităţi
10 -
- metode generale de analiză
- dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici
Noţiuni de chimia apei:
- apa şi proprietăţile apei 10 -
- efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor
Regimul chimic al cazanelor:
- pregătirea şi conservarea suprafeţelor
- prelevarea probelor, indicii chimici, semnificaţie, valori, urmărire, 25 -
interpretare, intervenţie, indici chimici de avarie
- balanţa „apă-abur-condensat”
Metode de tratare a apei 25
30
Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic 20
Instalaţii de tratarea apei:
- dedurizare
- dezalcalinizare 40 20
- demineralizare
- osmoză
Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni 2 -
Partea teoretică: 142 de ore.
Partea practică: 50 de ore.

Organizarea examenului în vederea autorizării


Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de
formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare
a acestuia.

Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:


a) au împlinit vârsta minimă de 18 ani;
b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei
de ...................” sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-
un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic
European;
c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare
profesională autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat, conform prevederilor
prezentei prescripţii tehnice, organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii
Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungă sau scurtă durată.
Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună la
organizatorul examenului următoarele documente :
1) copia actului de identitate;
2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei
de ...................” sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-
un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic
European;

103
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

3) o fotografie color mărimea ¾ cm;


4) copia certificatului de absolvire/calificare.

Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungă sau de scurtă durată trebuie să depună la
organizatorul examenului documentele menţionate anterior şi suplimentar,
a) copia diplomei de studii;
b) adeverinţa de practică efectuată cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor,
conform modelului din anexa 2; durata de efectuare a practicii este cea stabilită în programele
analitice din prezenta prescripţie tehnică.

Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre trebuie să depună la organizatorul


examenului documentele menţionate şi suplimentar, documentul care atestă recunoaşterea
diplomei/calificării profesionale eliberat de autoritatea naţională competentă.

Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prezentată de furnizorul de


formare profesională şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire
prevăzute.

Susţinerea examenului în vederea autorizării


Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din:
a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei;
b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională;
c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei.
Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaţilor care
fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul
de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare).
Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop
verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a programului de formare
profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea
instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea. Candidatul care obţine minim nota
6 (şase) este declarat „admis” la proba teoretică şi susţine proba practică.
Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un
proces-verbal.
Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat „respins”.
Candidatul absent sau declarat „respins” se poate prezenta la o nouă examinare în vederea
autorizării.

Eliberarea autorizaţiei
Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare în vederea autorizării, ISCIR eliberează
candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip, însoţită de talonul pentru vize anuale.
Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de către
operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului
de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

104
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale, pentru eliberarea
unui duplicat, solicitantul depune la ISCIR emitentă a autorizaţiei următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului;
b) copia actului de identitate;
c) o fotografie color mărimea ¾;
d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a
adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. 55;
e) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau
talonului.
ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE


DESERVIRE

Prevederi generale
Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor autorizat trebuie instruit periodic şi
examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei.

Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului


În perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual,
pentru verificarea cunoştinţelor profesionale.
Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi
procesul-verbal de instruire.

Examinarea se efectuează de către o comisie internă a deţinătorului/utilizatorului din care face


parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI.
Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. Pentru a fi declarată "admis"
persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică.
Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un proces-verbal de
examinare anuală..
Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către
operatorul RSVTI, în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului


La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare
a prezentei prescripţii tehnice, pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii
autorizaţiei, personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire.

Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate.


Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR.
Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani.
Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării
următoarelor condiţii:
a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR;
b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire.

105
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

Lista persoanelor juridice avizate pentru organizarea stagiilor de instruire se publică pe site-ul
ISCIR: www.iscir.ro.

Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea:

Numărul orelor
Partea teoretică
de predare

Legislaţie şi reglementări tehnice 2


Noi tipuri de instalaţii/echipamente 2
Deservirea eficientă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor 2
Avarii şi accidente 2
Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator următoarele
documente:
a) cererea de participare la stagiul de instruire;
b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit.

Prescripția tehnică PT C 1—2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte,


supraîncălzitoare și economizoare independente”, aprobată cu Ordinul ministrului
economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 şi publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 385 bis/2010.

Laborantul-operator centrală termică are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:


a) să cunoască instalaţia de tratare a apei, circuitul apă-abur-condensat al centralei termice şi
instrucţiunile de exploatare;
b) să asigure supravegherea indicilor de calitate ai fluidelor prin efectuarea analizelor chimice în
conformitate cu standardele aplicabile în vigoare şi cu frecvenţa impusă prin avizul obligatoriu
de instalare;
c) să cunoască implicaţiile depăşirii valorilor indicilor de calitate asupra funcţionării în condiţii de
siguranţă a cazanelor;
d) să ia măsurile necesare pentru încadrarea indicilor de calitate în valorile impuse de avizul
obligatoriu de instalare;
e) să consemneze într-un registru de analize chimice valorile tuturor indicilor de calitate ai
fluidelor, să semneze pentru acestea şi să comunice şefului ierarhic superior orice abatere
constatată faţă de indicii de calitate admişi;
f) să predea şi să preia schimbul verificând funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei de tratare
a apei şi indicii de calitate ai fluidelor; rezultatul predării-primirii schimbului se consemnează,
obligatoriu, în registrul de analize chimice.

Laborantul-operator centrală termică înscrie în registrul de analize:


a) indicii de calitate ai fluidelor cu frecvenţa impusă prin avizul obligatoriu de instalare;
b) operaţiile principale privind tratarea apei.

La sălile cazanelor unde debitul nominal al cazanelor în funcţiune nu depăşeşte 10 t/h respectiv
5 Gcal/h şi nu sunt mai mult de 3 cazane în funcţiune, având în vedere automatizarea şi

106
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

protecţia cazanelor şi a instalaţiilor anexe, fochistul poate îndeplini şi sarcinile laborantului-


operator centrală termică, cu condiţia să fie autorizat de către ISCIR şi ca laborant-operator
centrală termică. Acest lucru se precizează de către proiectantul centralei termice în
documentaţia de aviz obligatoriu de instalare.

În registrele de supraveghere pot face înscrieri fochistul, fochistul şef, laborantuloperator


centrală termică, responsabilul sălii cazanelor, RSVTI, factorii responsabili ai
deţinătorului/utilizatorului (conducerea deţinătorului/utilizatorului şi persoanele însărcinate în
scris de căre aceasta), precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor ce le revin
prin instrucţiunile interne (inclusiv prin specificaţiile rezultate din autorizarea de către ISCIR a
funcţionării cazanului în regim de supraveghere nepermanentă, dacă este cazul).

ORDINUL ISS Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea
operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial nr. 395/2011

Termeni şi definiţii
ART. 2
În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei
persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta metodologie;
b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise;
c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare
profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;
d) deţinător - persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un echipament în
exploatare;
e) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru
evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării;
f) formator - persoana fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale;
g) operator RSVTI - operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
h) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale, precum şi cele constituite
în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;
i) subdiviziuni ale persoanei juridice - sediile secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale,
sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte asemenea sedii;
j) supraveghere tehnică a instalaţiilor - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru respectarea
prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, desfăşurate de către operatorul
RSVTI în scopul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR;
k) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament.
ART. 3
Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de
constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI.
ART. 4
Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza
autorizaţiei emise de către ISCIR.

107
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

ART. 25
În exercitarea activităţii sale, operatorul RSVTI - persoană fizică are următoarele drepturi:
a) de a păstra originalul autorizaţiei eliberate de către ISCIR, unitatea la care acesta este
angajat sau cu care are raporturi contractuale de altă natură neputând să le reţină;
b) să primească toate informaţiile şi documentele solicitate cu privire la
instalaţiile/echipamentele pe care le are în evidenţă de la reprezentanţii unităţilor
deţinătoare/utilizatoare.

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate ca operatori RSVTI


ART. 39
(1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au
obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea,
exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR
să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) În acest sens, operatorul RSVTI - persoană fizică are următoarele obligaţii specifice:
a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
b) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;
c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru
care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în
condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane
autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de
deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile
şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la
echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune
şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
g) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau
echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor
lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc
condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
i) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele
din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
k) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către
ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi
ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
l) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea
în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie
luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în
care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
m) să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a
instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei
verificări tehnice în utilizare;

108
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare


aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a
instalaţiilor/echipamentelor;
o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor
tehnice în utilizare;
p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în
termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;
r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele
ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare
a evenimentelor;
s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului
deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra
acestor bunuri;
t) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel
mult 15 zile de la data casării;
u) să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a
instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor de
conservare;
v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu
deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.
(3) În afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are
următoarele obligaţii specifice:
a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI
desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi
cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor
care au stat la baza eliberării autorizaţiei;
d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării
activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă.

Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente


din domeniul ISCIR
ART. 40
(1) În afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR mai au
şi următoarele obligaţii specifice:
a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalaţiile/echipamentele din
domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează;
b) în cazul în care deţinătorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice
care deţin instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai
multor inspecţii teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător fiecărei
inspecţii teritoriale ISCIR;
c) să identifice şi să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate
instalaţiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR pe care le deţin;

109
S.C.ARTOPROD S.R.L.
Rm.Valcea, Str. Regina Maria, nr.17A Tel: 0250/736527;0350/413537;0744/147345; fax:0250/736528
ISO 9001 : Web: www.artoprod.ro; e-mail : office@artoprod.ro ; artoprodsrl@yahoo.com
2008
Spalari chimice cazane ; Laboratoare Chimice ; Avize-autorizatii mediu; Studii impact; Bilanturi de mediu; Cursuri de calificare si autorizare ISCIR; Centru de evalare profesionala
==========================================================================================================================

d) conducerea unităţii este obligată ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI


(angajat propriu) să ţină cont de numărul de instalaţii/echipamente, complexitatea şi vechimea
acestora, precum şi de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;
e) conducerea unităţii deţinătoare/utilizatoare este obligată să asigure operator RSVTI pentru
fiecare punct de lucru unde se desfăşoară activităţi cu instalaţii/echipamente din domeniul
ISCIR;
f) conducerea unităţii poate să dispună înlocuirea/suplinirea personalului care desfăşoară
activitatea de operator RSVTI, dar asigurând derularea activităţii tot cu personal autorizat
RSVTI, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) În vederea înregistrării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deţine,
unitatea deţinătoare/utilizatoare va transmite la ISCIR următoarele documente:
a) cerere scrisă prin care solicită luarea în evidenţă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui
operator RSVTI;
b) evidenţa centralizată, în original, semnată de conducătorul unităţii, a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deţine, conform tabelului prevăzut în
anexa nr. 9;
c) copia deciziei conducerii unităţii deţinătoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR prin
care a fost numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale
stabilite între operatorul RSVTI şi unitatea deţinătoare;
d) copia autorizaţiei operatorului RSVTI.

110