Sunteți pe pagina 1din 15

OUTDOOR PRO TRADING S.R.L.

BUCATAR/AJUTOR BUCATAR
PROCESUL DE MUNCĂ
BUCĂTARUL realizează sortimente de preparate culinare în condiţiile stabilite de către
şeful ierarhic superior, în baza reţetelor şi tehnologiilor de fabricaţie care i-au fost puse la
dispoziţie.
Ajutorul de bucătar execută activităţile solicitate de către bucătar.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
- Aragaz cu 4 ochiuri şi cuptor ;
- Vesela de servire a mesei, vase pentru gătit (tăvi etc.)
- Plită cu gaz, masă caldă, baine marine.
- Cuptor de fierbere şi coacere, cuptor cu microunde, grătar, friptoză.
- Salamandră – pentru încălzit sandwichuri.
- Maşină de spalat vase.
- Malaxor, robot – towster.
- Frigidere ;
- Cameră frigorifică;
- Cuptor, dospitor;
- Cuţite diverse, topor, furculiţe, etc.
- Raft pentru veselă;
- Instalaţie de iluminat, prize. prelungitoare pentru energie electrică etc.
- Instalaţie de aer condiţionat, ventilaţie naturală.
- Etc.
SARCINA DE MUNCĂ
ATRIBUŢII ŞI SARCINI
- Prepară diverite sortimente culinare pentru clienţii din restaurant;
- Efectuează lucrări de pregătire a producţiei preparatelor culinare;
- Participă la activitatea comisiei de recepţie privind preluarea materiilor prime şi
semifabricatelor necesare producţiei curente şi cu ocazia comenzilor zilnice şi introduce în
fabricaţie numai pe cele corespunzătoare calitativ;
- Anunţă imediat pe şeful ierarhic în legătură cu eventualele probleme privind calitatea
materiilor prime, semifabricatelor, preparatelor culinare sau orice alt eveniment care poate
deregla activitatea unităţii, în scopul adoptării măsurilor ce se impun;
- Ia parte la operaţiunea de distribuire a produselor finite, în baza comenzilor primite în
prealabil;
- Ia măsuri pentru conservarea şi depozitarea în cele mai bune condiţii a materiilor prime şi a
semifabricatelor, precum şi a preparatelor culinare nelivrate în ziua respectivă;
- Asigură funcţionarea şi întreţinerea corespunzătoare a utilajelor de producţie şi depozitare a
ustensilelor de lucru, a aparaturii de măsură şi control, astfel încât acestea să funcţioneze la
parametri normali;
- Execută operaţii de transport şi manipulare a produselor alimentare.
- Asigură prevenirea sustragerii sau risipei de orice fel;
- Informează pe Bucătarul Şef despre orice neregulă, defecţiune, situaţie ce poate genera pericol în
desfăşurarea activităţii în bucătărie.
- Utilizeză în procesul de preparare a hranei diferite mijloace de producţie, asigurându-se că nu au
defecţiuni.
- Toate ustensilele electrice vor fi utilizate conform instrucţiunilor producătorului şi nu se admit
improvizaţii.
- Asigură permanent respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare, inclusiv cele individuale,
privind recepţia, păstrarea, depozitarea, producţia, livrarea şi vânzarea, după caz, a mărfurilor,
semipreparatelor, produselor preparate;
- Efectuează controlul medical periodic;
- Respectă programul de lucru, conform graficului;
- Respectă regulile igienico-sanitare;
- Asigură prevenirea sustragerii sau risipei de orice fel;
Bucătarul Gestionar - în plus
- Urmăreşte şi ia măsuri pentru evitarea alterării, degradării preparatelor şi diferitelor produse,
ţinând cont de regulile igienico-sanitare precum şi de termenul de garanţie al preparatelor;
- Se preocupă zilnic de recoltarea şi păstrarea probelor de preparate servite si se conformează
indicaţiilor sanitar-veterinare;
- Colaborează zilnic cu şeful de unitate şi contabilul unităţii la stabilirea efectivului real de
turişti care servesc masa şi la întocmirea meniurilor solicitate de acestia;
- Participă la careul ospătarilor, atrăgănd atenţia asupra deficienţelor semnalate în servirea sau
întocmirea meniurilor zilnice şi explică componenţa noilor preparate şi modul de preparare;
RESPONSABILITĂŢI:
- Supraveghează permanent procesul de fabricaţie (ex: coacere, frigere, etc.) şi constată pe
răspunderea sa, dacă produsele sunt apte pentru consum, inclusiv din punct de vedere al
aspectului comercial;
- Porţionează preparatele culinare la gramajul stabilit, aspect de care răspunde în mod direct.
- Răspunde de calitatea şi eficienţa lucrărilor executate;
- Răspunde de păstrarea ordinii şi curăţenei la locul de muncă;
- Răspunde disciplinar şi material de deficienţele din activitatea sa sau de neîndeplinirea corectă
a sarcinilor de serviciu trasate de conducerea complexului sau a restaurantului;
- Răspunde de utilizarea şi gospodărirea eficientă a bunurilor materiale aflate asupra sa sau
încredinţate spre folosinţă;
- Răspunde de aplicarea şi respectarea prevederilor IPSSM şi SU;
- Se prezintă la serviciu odihnit şi fără să fi consumat băuturi alcoolice;
- Intervine prompt pentru limitarea efectelor în cazul situaţiilor de urgenţă;
- Ocupantul postului va răspunde la toate solicitarile şefului, direct legate de activitatea postului
sau a compartimentului în care lucrează;
- Participă la toate formele de instruire atât profesională cât şi privind securitatea în muncă şi
situaţiile de urgenţă (instruirea introductiv generală, la locul de muncă şi periodică).
Bucătarul Gestionar - în plus
- Răspunde de calitatea şi cantitatea tuturor produselor livrate din bucătărie indiferent de
destinaţie;
MEDIUL DE MUNCĂ
Bucătarul şi ajutorul de bucătar îşi desfăşoară activitatea în bucătărie unde sunt următoarele
condiţii de mediu:
- Temperatură ambiantă ridicată;
- Umiditate ridicată
- Fum
- Variaţii de temperatură la intrarea/ ieşirea în/din camera frigorifică;
FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

MIJLOACE DE PRODUCŢIE:
FACTORI DE RISC MECANIC:
- Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă – ex: organe de maşini în mişcare;
- Autodeclanşări sau autoblocări ale echipamentelor de muncă
- Deplasări sub efectul gravitaţiei - ex: cădere materialelor sau produselor;
- Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) – cuţite, veselă ciobită etc.;
- Recipiente sub presiune
FACTORI DE RISC TERMIC:
- Temperatură ridicată a obiectelor - ex: atingerea plitei etc.
- Opărire
- Flăcări
FACTORI DE RISC ELECTRIC:
- Electrocutare prin atingere indirectă – ex: utilizarea de sisteme de comandă sau instalaţii
defecte;
FACTORI DE RISC CHIMIC:
- Lucrul cu substanţe iritante pentru mâini (- ex: detergent de vase) şi deshidratarea mâinilor la
contactul îndelungat cu apa
FACTORI DE RISC BIOLOGIC;
- Preparate cu microorganisme (bacterii, ciuperci etc.) – intoxicaţie alimentară la gustarea
preparatelor alterate;

MEDIUL DE MUNCĂ:
FACTORI DE RISC FIZIC:
- Temperatură ambiantă ridicată;
- Variaţii de temperatură la intrarea/ ieşirea în/din bucătărie spre camera frigorifică;
- Umiditarea aerului ridicată;
- Curenţi de aer – ex: la deschiderea uşii, la ventilarea generală etc.;
- Radiaţii infraroşii emise de suprafeţele incandescente
- Surprinderea de bucătărie de către incendiu, cutremur;
- Inhalare fum
-
FACTORI DE RISC PSIHOSOCIALI
- Stres datorat atmosferei de lucru tensionate. Relaţii de muncă necorespunzătoare (necooperare,
invidie, antipatie);

SARCINA DE MUNCĂ:

SUPRASOLICITARE FIZICĂ:
- Solicitare fizică – ex: la transportul produselor, poziţie de lucru ortostatică etc.

SUPRASOLICITARE PSIHICĂ:
- Ritm mare de lucru - ex: executarea comenzii în cel mai scurt timp.
- Operaţii repetitive de ciclu scurt ;
- Stres datorat responsabilităţii acţiunilor întreprinse- ex: pregărirea unor meniuri gustoase şi
- estetice, gestionarea unor produse de valoare etc.;

LUCRĂTOR
ACŢIUNI GREŞITE:
- Efectuare defectuoasă de operaţii – ex: neatenţie în utilizarea cuţitului de bucătărie,
manipularea recipientelor cu fierbinţi etc.;
- Nesincronizări de operaţii – ex: la manipularea produselor grele;
- Executarea unor operaţii periculoase neprevăzute în sarcina de muncă –ex: intervenţie la
instalaţia electrică;
- Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în unele zone din bucătărie, în camera
frigorifică etc.
- Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare (pardoseală umedă), împiedicare (obstacole diverse);
- Gestionarea greşită a surselor de foc în bucătărie. Pericol de incendiu!
- Comunicări sau glume accidentogene;
- Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers;
- Prezentarea la lucru în condiţii psiho- fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, sub
influenţa alcoolului);
OMISIUNI:
- Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală.
OUTDOOR PRO TRADING S.R.L. NUMAR PERSOANE EXPUSE:
SECŢIA: RESTAURANT -
DURATA EXPUNERII: 8 h
BUCATARIE
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
Echipa de Evaluare:
Administrator – Adrian Bogdan Moisescu
LOCUL DE MUNCĂ:
Evaluator – Bagilica Petre
BUCĂTAR/AJUTOR DE BUCATAR
Med. Muncii – Mariana Burlacu
Insp. SSM – Mihaita Roxana
CONSE- CLASA
COMPO- CLASA NIVEL
FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINTA DE
NENŢA DE PAR-
RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMA PROBA
SISTEMULUI GRAVI- ŢIAL DE
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- -BILI
DE MUNCĂ TATE RISC
ZIBILĂ TATE
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă – ex: Invaliditate
5 1 3
PRODUCŢIE MECANIC organe de maşini în mişcare; grad II
2. Autodeclanşări sau autoblocări ale echipamentelor de Invaliditate
4 1 2
muncă; grad III
3.Deplasări sub efectul gravitaţiei - ex: cădere ITM
2 1 1
materialelor sau produselor; 3 - 45 zile
4. Deplasări sub efectul propulsiei – ex: proiectare ulei Invaliditate
4 4 4
încins în ochi; grad III
5 Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, Invaliditate
4 1 2
tăietoare) – cuţite, veselă ciobită etc.; grad III
6 Recipiente sub presiune; Invaliditate
4 1 2
grad III
FACTORI DE RISC 7 Temperatură ridicată a obiectelor - ex: atingerea plitei, Invaliditate
4 4 4
TERMIC etc. grad III
8 Opărire Invaliditate
4 1 2
grad III
9 Flăcări - ex: la aprinderea uleiului încins, aprinderea Invaliditate 4 1 2
aragazului etc. grad III
OUTDOOR PRO TRADING S.R.L. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ NUMAR PERSOANE EXPUSE:
FACTORI DE RISC 10. Electrocutare prin atingere indirectă – ex: utilizarea
DECES 7 1 3*
ELECTRIC de sisteme de comandă sau instalaţii defecte;
FACTORI DE RISC 11. Lucrul cu substanţe iritante pentru mâini (- ex:
Invaliditate
CHIMIC detergent de vase) şi deshidratarea mâinilor la 4 1 2*
grad III
contactul îndelungat cu apa
FACTORI DE RISC 12. Preparate cu microorganisme (bacterii, ciuperci etc.) –
DECES 7 1 3*
BIOLOGIC intoxicaţie alimentară la gustarea preparatelor alterate;
MEDIUL FACTORI DE RISC 13. Temperatură ambiantă ridicată; ITM
2 5 3*
DE MUNCĂ FIZIC 3 - 45 zile
14. Variaţii de temperatură la intrarea/ ieşirea în/din ITM
2 3 2*
bucătărie spre camera frigorifică; 3 - 45 zile
15. Umiditarea aerului ridicată Invaliditate
4 4 4
grad III
16. Curenţi de aer – ex: la deschiderea uşii, la ventilarea Invaliditate
4 1 2*
generală etc.; grad III
17. Radiaţii infraroşii emise de suprafeţele incandescente Invaliditate
4 1 2
grad III
18. Surprinderea de bucătărie de către incendiu, cutremur;
DECES 7 1 3
19. Inhalare fum; Invaliditate
4 4 4
grad III
FACTORI DE RISC 20. Stres datorat atmosferei de lucru tensionate. Relaţii
ITM
PSIHOSOCIALI de muncă necorespunzătoare (necooperare, invidie, 2 4 2
3 - 45 zile
antipatie);
SARCINA SOLICITARE 21. Solicitare fizică – ex: la transportul produselor, ITM
2 5 3*
DE MUNCĂ FIZICĂ poziţie de lucru ortostatică etc. 3 - 45 zile
SOLICITARE 22. Ritm mare de lucru - ex: executarea comenzii în cel Invaliditate
4 4 4
PSIHICĂ mai scurt timp. grad III
23. Operaţii repetitive de ciclu scurt; Invaliditate 4 4 4
grad III
OUTDOOR PRO TRADING S.R.L. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ NUMAR PERSOANE EXPUSE:
24. Stres datorat responsabilităţii acţiunilor întreprinse Invaliditate
4 4 4
- ex: pregărirea unor meniuri gustoase etc.; grad III
LUCRĂTOR ACŢIUNI 25. Efectuare defectuoasă de operaţii – ex: neatenţie în
ITM
GREŞITE utilizarea cuţitului de bucătărie, manipularea 2 6 3*
3 - 45 zile
recipientelor cu fierbinţi etc.;
26. Nesincronizări de operaţii – ex: la manipularea ITM
2 1 1
produselor grele; 3 - 45 zile
27. Executarea unor operaţii periculoase neprevăzute în
sarcina de muncă – ex: intervenţie la instalaţia DECES 7 1 3
electrică;
28. Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în ITM
2 1 1*
unele zone din bucătărie, în camera frigorifică etc.; 3 - 45 zile
29. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare (pardoseală ITM
2 1 1
umedă), împiedicare (obstacole diverse); 3 - 45 zile
30. Gestionarea greşită a surselor de foc în bucătărie.
Pericol de incendiu! – ex: tigaie incendiată datorită
DECES 7 1 3*
uleiului încins, utilizarea defectuoasă a aragazului cu
gaze etc;
31. Comunicări sau glume accidentogene; ITM
2 1 1
3 - 45 zile
32. Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării
DECES 7 1 3
normale de acasă la serviciu şi invers;
33. Prezentarea la lucru în condiţii psiho- fiziologice
Invaliditate
necorespunzătoare (oboseală, boală, sub influenţa 4 1 2
grad III
alcoolului)
OMISIUNI 34. Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi Invaliditate
4 1 2
individuală grad III
Nivelul de risc global al locului de muncă – BUCĂTAR/AJUTOR BUCATAR

34
Riri
i=1 7x(4x4)+10x(3x3) +12x(2x2)+5x(1x1) 255
Nrg 3 = 34
=
7x4+10x3 + 12x2+ 5x1
=
87
= 2,93

ri
i=1
Fig.1 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă – BUCĂTAR/AJUTOR BUCATAR
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,93

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34
FACTORI DE RISC
LEGENDĂ FIGURA

F1 Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă – ex: organe de maşini în mişcare;


F2 Autodeclanşări sau autoblocări ale echipamentelor de muncă ;
Deplasări sub efectul gravitaţiei - ex: cădere materialelor sau produselor;
F3
F4 Deplasări sub efectul propulsiei – ex: proiectare ulei încins în ochi;
F5 Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) – cuţite, veselă ciobită etc.;
F6 Recipiente sub presiune ;
Temperatură ridicată a obiectelor - ex: atingerea plitei, a cratiţelor încinse etc.
F7
F8 Opărire – la vărsarea apei clocotite sau a uleiului încins
F9 Flăcări - ex: la aprinderea uleiului încins, aprinderea aragazului etc..
Electrocutare prin atingere indirectă – ex: utilizarea de sisteme de comandă sau instalaţii defecte;
F 10
Lucrul cu substanţe iritante pentru mâini (- ex: detergent de vase) şi deshidratarea mâinilor la
F 11
contactul îndelungat cu apa
Preparate cu microorganisme (bacterii, ciuperci etc.) – intoxicaţie alimentară la gustarea preparatelor
F 12
alterate;
F 13 Temperatură ambiantă ridicată;
F 14 Variaţii de temperatură la intrarea/ ieşirea în/din bucătărie spre camera frigorifică;
F 15 Umiditarea aerului ridicată ;
Curenţi de aer – ex: la deschiderea uşii, la ventilarea generală etc.;
F 16
F 17 Radiaţii infraroşii emise de suprafeţele incandescente
Surprinderea de bucătărie de către incendiu, cutremur;
F 18
F 19 Inhalare fum ;
Stres datorat atmosferei de lucru tensionate. Relaţii de muncă necorespunzătoare (necooperare,
F 20
invidie, antipatie);
F 21 Solicitare fizică – ex: la transportul produselor, poziţie de lucru ortostatică etc.
Ritm mare de lucru - ex: executarea comenzii în cel mai scurt timp.
F 22
F 23 Operaţii repetitive de ciclu scurt;
Stres datorat responsabilităţii acţiunilor întreprinse- ex: pregărirea unor meniuri gustoase şi estetice,
F 24
gestionarea unor produse de valoare etc.;
Efectuare defectuoasă de operaţii – ex: neatenţie în utilizarea cuţitului de bucătărie, manipularea
F 25
recipientelor cu fierbinţi etc.;
F 26 Nesincronizări de operaţii – ex: la manipularea produselor grele;
Executarea unor operaţii periculoase neprevăzute în sarcina de muncă – ex: intervenţie la instalaţia
F 27
electrică;
Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în unele zone din bucătărie, în camera frigorifică
F 28
etc.;
F 29 Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare (pardoseală umedă), împiedicare (obstacole diverse);
F 30 Gestionarea greşită a surselor de foc în bucătărie. Pericol de incendiu!
F 31 Comunicări sau glume accidentogene;
Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers;
F 32
Prezentarea la lucru în condiţii psiho- fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, sub influenţa
F 33
alcoolului)
F 34 Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală
FIŞĂ DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ - BUCĂTAR/AJUTOR BUCATAR

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


crt. de risc Nominalizarea măsurii TERMEN RĂSPUNDE
FACTOR DE RISC
0 1 2 3 4 5
1. F 4. Deplasări sub efectul propulsiei; Măsuri organizatorice:
4  Evitarea prezenţei apei în uleiul încins şi Permanent Lucrător
păstrarea unei distanţe suficient de mari faţă de
tigaia încinsă
2. F 7. Temperatură ridicată a obiectelor - ex: 4 Măsuri organizatorice:
atingerea plitei încinse etc.  Purtarea mănuşilor termoizolant la manipularea Permanent Bucătar
obiectelor fierbinţi;
3. F 15. Umiditarea aerului ridicată ; 4 Măsuri organizatorice:
 Purtarea unei îmbrăcăminţi corespunzătoare Permanent Bucătar
ambianţei termice din bucătărie
4. F 19. Inhalare fum ; 4 Măsuri organizatorice:
 Control medical periodic al lucrătorilor Periodic Şef local
5. F 22. Ritm mare de lucru - ex: executarea 4 Măsuri organizatorice:
comenzii în cel mai scurt timp.  Dimensionarea corectă a echipei de bucătari în Permanent Şef local
funcţie numărul de clienţi, comenzi etc.
6. F 23. Operaţii repetitive de ciclu scurt ; 4 Măsuri organizatorice:
 Instruirea periodică a lucrătorilor privind Periodic Şef local
manipularea obiectelor ascuţite
7. F 24. Stres datorat responsabilităţii 4 Măsuri organizatorice:
acţiunilor întreprinse- ex: pregărirea unor  Creşterea permanentă a pregătirii profesionale Permanent Bucătar
meniuri gustoase şi estetice etc.; atăt teoretic cât şi a experienţei practice a
bucătarilor
8. F 10. Electrocutare prin atingere indirectă – 3 Măsuri organizatorice:
ex: utilizarea de sisteme de comandă sau  Efectuarea măsurătorilor PRAM Permanent Şef local
instalaţii defecte;  Verificarea echipamentelor electrice înainte de Permanent Bucătar
Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE
crt. de risc utilizare
FACTOR DE RISC
9. F 12. Preparate cu microorganisme 3 Măsuri organizatorice:
(bacterii, ciuperci etc.) – intoxicaţie  Distrugerea alimentelor alterate sau cu termenul Permanent Şef local
alimentară la gustarea preparatelor alterate; de garanţie expirat.
Evitarea recongelării produselor alimentare;
10. F 13. Temperatură ambiantă ridicată; 3 Măsuri organizatorice:
 Purtarea unei îmbrăcăminţi corespunzătoare Permanent Bucătar
ambianţei termice din bucătărie
11. F 21. Solicitare fizică – ex: la transportul 3 Măsuri organizatorice:
produselor, poziţie de lucru ortostatică etc.  Alternarea activităţilor care presupun efort fizic Permanent Bucătar
cu altele mai relaxante
12. F 25. Efectuare defectuoasă de operaţii – 3 Măsuri organizatorice:
ex: neatenţie în utilizarea cuţitului de  Instruirea periodică a lucrătorilor privind Periodic Şef local
bucătărie, manipularea recipientelor cu manipularea obiectelor ascuţite sau fierbinţă
fierbinţi etc.;
13. F 30. Gestionarea greşită a surselor de foc 3 Măsuri organizatorice:
în bucătărie. Pericol de incendiu!  Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor Permanent Şef local
eficiente – ex: pânză termorezistentă pentru
înâbuşirea focului
14. F 11. Lucrul cu substanţe iritante pentru 2 Măsuri sanitare:
mâini (- ex: detergent de vase) şi  Distribuirea de unguente de protecţie a mâinilor Permanent Şef local
deshidratarea mâinilor la contactul bucătarilor;
îndelungat cu apa
15. F 14. Variaţii de temperatură la intrarea/ 2 Măsuri organizatorice:
ieşirea în/din bucătărie spre camera  Purtarea unei îmbrăcăminţi corespunzătoare Permanent Bucătar
frigorifică; pentru protejarea împotriva variaţiilor de
temperatură.
16. F 16. Curenţi de aer – ex: la deschiderea 2 Idem pct. 15
uşii, la ventilarea generală etc.;
17. F 28. Deplasări sau staţionări în zone 1 Măsuri organizatorice:
periculoase – ex: în unele zone din  Evitarea aglomerării în bucătărie Permanent Bucătar
bucătărie, în camera frigorifică etc.;
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ
BUCĂTAR/AJUTOR BUCATAR
Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca BUCĂTAR/AJUTOR BUCATAR este
egal cu 2,93 , valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare”, din care se observă ca din totalul de 34 factori de
risc identificaţi (Fig.1 ), 7 depăşesc ca nivel parţial de risc valoarea 3, încadrându-se în categoria
factorilor de risc mediu, iar ceilalţi 27 se încadrează în categoria factorilor de risc mic, foarte mic şi
minim.
Factorii de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F 4. Deplasări sub efectul propulsiei ; - N.V.P.R. 4

F 7. Temperatură ridicată a obiectelor - ex: atingerea plitei încinse etc. - N.V.P.R. 4

F 15. Umiditarea aerului ridicată - datorită vaporizării apei prin fierbere; - N.V.P.R. 4

F 19. Inhalare fum ; - N.V.P.R. 4

F 22. Ritm mare de lucru - ex: executarea comenzii în cel mai scurt timp. - N.V.P.R. 4

F 23. Operaţii repetitive de ciclu scurt ; - N.V.P.R. 4

F 24. Stres datorat responsabilităţii acţiunilor întreprinse- ex: pregărirea unor - N.V.P.R. 4
meniuri gustoase şi estetice, gestionarea unor produse de valoare etc.;

Pentru diminuarea sau eliminarea factorilor de risc (care se situează în domeniul


inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul
de muncă.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează (vezi Fig.2):
 35 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 24 %, factori proprii mediului de muncă;
 12 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 29 %, factori proprii lucrătorului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 71 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra lucrătorului (DECES sau INVALIDITATE).
Fig.2 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă – BUCĂTAR/AJUTOR BUCĂTAR
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,93

FACTORI DE RISC PROPRII FACTORI DE RISC PROPRII


LUCRATORULUI; MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE;
29 % 35 %

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII
MEDIULUI DE MUNCĂ;
SARCINII DE MUNCĂ;
24 %
12 %

S-ar putea să vă placă și