Sunteți pe pagina 1din 16

SOFER

PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă pentru SOFER constă în deplasarea in interes de serviciu cu ajutorul


autovehiculelor si transportul diverselor produse cu ajutorul autovehiculelor.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE

- Autovehicule – autoturism, autoutilitară


- Trusă de scule tip auto;
- Carburanţi (benzină, motorină);
- Lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori);
- Antigel (toxic);
- Freon (in instalaţiile de climatizare);
- Lichid de frână (toxic);
- Electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4);
- Lichid pentru curăţare parbrize;
- Dispozitive de suspendare: mecanice si hidraulice;
- Triunghiuri reflectorizante, truse medicale;
- Centuri de siguranţă auto;
- Stingător cu pulbere;

SARCINA DE MUNCĂ

- Recepţionează cheile şi ia documentaţia de la şeful direct (foi de parcurs, certificat


înmatriculare auto, talon de verificare a stării tehnice, ordine de deplasare etc.);
- Verifică starea tehnică a autoturismului;
- Verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit în
bateriile de acumulator;
- Verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de frânare
şi direcţie;
- Alimentează cu carburanţi dacă este cazul;
- Completează nivelurile deficitare;
- Se prezintă la punctul indicat în documentele primite;
- Execută transport de persoane şi materiale pe drumurile publice sau în incinte de unităţi;
- La sfârşitul parcurgerii itinerarului ordonat se reîntoarce cu autoturismul la locul de
parcare;
- Verifică din nou starea tehnică a autoturismului;
- Răspunde de integritatea mărfurilor transportate;
- Raportează şefului direct toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la starea
tehnică a autovehiculului;
- Execută lucrări de întreţinere specifice autoturismelor (spălare, curăţare etc.);
- Participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mica şi medie;
- Respectă normele de disciplină (inclusiv programul de lucru) de ordine interioară şi
normele de securitate în muncă şi PSI;
- Aduce la cunoştinţa şefului de echipă sau şefului de punct de lucru orice neregulă întâlnită
în cadrul procesului de execuţie;
- Execută măsuri tehnico- organizatorice de preîntâmpinare a accidentelor tehnice şi de
optimizare a activităţii, conform dispoziţiilor primite.
- Intervine prompt pentru limitarea efectelor în cazul situaţiilor de urgenţă;
- Răspunde la toate solicitările şefului direct legate de activitatea postului.
- Se prezintă la serviciu odihnit şi fără să fi consumat băuturi alcoolice;
- În timpul serviciului sunt interzise discuţiile care nu au legatură cu îndeplinirea
obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu;
- Participă la toate formele de instruire:
 profesională;
 privind securitatea în muncă (instructaj introductiv general, la locul de muncă,
periodic);
 privind situaţiile de urgenţă (instructaj introductiv general, la locul de muncă,
periodic);

MEDIUL DE MUNCĂ
Conducătorul auto îşi desfăşoară activitatea în habitatul autovehiculelor.

- Apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor, sau când se circulă cu geamul deschis.
- Nivelul de zgomot se plasează sub limita de 80 dB(A), dar are manifestare continuă.
- Iluminatul pe timp de noapte supraolicită organismul (datorită fenomenului de orbire-
folosirea incorectă a luminii farurilor de către participanţii la trafic)

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

- Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular
etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/ pompă de apă, curea de distribuţie;
- Lovire de către alt vehicul în caz de incident rutier, independent de acţiunile conducătorului auto;
- Autoblocarea funcţionarii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în timpul deplasării;
- Deraparea autovehiculului datorată neutilizării anvelopelor de iarnă sau a lanţurilor antiderapante;
- Prindere, strivire corp sub autovehicul în timpul verificării, reparării (sistem de ridicare şi imobilizare
necorespunzător);
- Deplasarea necontrolată a autovehiculului staţionat care nu are acţionată frâna de parcare, maneta
introdusă intr-o viteză inferioară şi saboţi la roţi;
- Scurgere liberă de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autovehicul;
- Proiectare de corpuri sau particule - la lucrul cu polizorul electric, bormaşină sau particule de parbriz
rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
- Tăiere, înţepare, lovire membre superioare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţă (ex: chei decalibrate);

FACTORI DE RISC TERMIC

- Temperatura ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem evacuare,
bloc motor etc.);
- Incendii provocate de instalaţii electrice necorespunzătoare (suprasolicitate, izolaţii cu defecte, siguranţe
necalibrate), blocarea saboţilor de frânare.

FACTORI DE RISC ELECTRIC


- Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- la deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor cabluri
electrice, pentru lucrul cu unelte portabile având acţionare electrică (la reparaţii)

FACTORI DE RISC CHIMIC

- Lucrul cu substanţe:
- toxice – antigel, lichid de frână
- caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori - arsură
chimică
- inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

- Temperatura aerului scăzută iarna la coborârea din autovehicul pentru verificări şi reparaţii, sau în cazul
blocajului rutier datorat viscolului;
- Curenţi de aer – la circulaţia cu geamul deschis;

- Nivel de iluminare - la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorecta a luminii farurilor de către participanţii la trafic;
- Calamităţi naturale – înzăpeziri, trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, căderi de
pietre, seism;

FACTORI DE RISC CHIMIC

- Gaze de eşapament (CO, CO2, NOx, SOx), provenite de la funcţionarea motoarelor termice în incinta
garajului sau atelierului de reparaţii;

SARCINA DE MUNCĂ

SUPRASOLICITARE FIZICĂ

- Efort static, poziţie fixa la parcurgerea traseelor lungi;

SUPRASOLICITARE PSIHICĂ

- Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile in timp scurt – intervenţii pe baza
reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării in condiţii atmosferice grele – ceaţa, ploaie,
ninsoare);
- Apariţia stării de oboseală datorită neluării unor pauze corespunzătoare;

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

- Diminuarea atenţiei datorate comunicării cu pasagerii, comunicării telefonice sau altor activităţi
(acţionarea radioului, aprinderea ţigării etc.);
- Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală;
- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe drumurile publice;
- Neasigurarea încărcăturii împotriva deplasării sau căderii de pe platforma mijlocului de transport;
- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic, starea carosabilului şi condiţiile meteorologice;
- Coborârea rampelor, pe drum alunecos într-o treaptă de viteză superioară celei de urcare (neutilizarea
frânei de motor);
- Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare sau dezechilibrare la deplasarea pedestră sau coborârea din
autovehicul;

OMISIUNI

- Neefectuarea verificărilor autovehiculului (mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de


frânare, presiunea în anvelope, etc.) înainte de plecarea în cursă;
- Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală - triunghiuri reflectorizante, vestă
reflectorizantă, centuri de siguranţă etc.
UNITATEA:
S.C. ALFA NOVA SERVTRANS NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE:
S.R.L.
SECŢIA: AUTO FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
DURATA EXPUNERII: 8
Echipa de Evaluare:
LOCUL DE MUNCĂ: Administrator – Sovar Alexandru - Adrian
Evaluator – Ing. Ionita Stefan
CONDUCATOR AUTO Dr. Med. Muncii – Burlacu Mariana
Insp. SSM – Mihaita Roxana
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC DE DE
SISTEMULUI A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI- PROBA-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
1. Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mână sau
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de către
DECES 7 1 3
PRODUCŢIE MECANIC transmisiile prin curele ventilator/ pompă de apă, curea de
distribuţie;
2. Lovire de către alt vehicul în caz de incident rutier,
DECES 7 4 6
independent de acţiunile conducătorului auto;
3. Autoblocarea funcţionarii mecanismului de direcţie sau a
DECES 7 1 3
sistemului de frânare în timpul deplasării,
4. Deraparea autovehiculului datorată neutilizării anvelopelor
DECES 7 1 3
de iarnă sau a lanţurilor antiderapante;
5. Prindere, strivire corp sub autovehicul în timpul verificării,
reparării (sistem de ridicare şi imobilizare necorespun- DECES 7 1 3
zător);
6. Deplasarea necontrolată a autovehiculului staţionat care nu DECES 7 1 3
are acţionată frâna de parcare, maneta introdusă intr-o
viteză inferioară şi saboţi la roţi;
0 1 2 3 4 5 6
7. Scurgere liberă de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub ITM 3-45
2 1 1
autovehicul; zile
8. Proiectare de corpuri sau particule - la lucrul cu polizorul
electric, bormaşina sau particule de parbriz rezultate ca INV gr. III 4 1 2
urmare a spargerii acestuia;
9. Tăiere, înţepare, lovire membre superioare la contactul cu
ITM 3-45
suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţă 2 4 2
zile
(ex: chei decalibrate);
FACTORI DE RISC 10. Temperatura ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental la
ITM 3-45
TERMIC inspecţii şi reparaţii (galerii sistem evacuare, bloc motor 2 4 2
zile
etc.);
11. Incendii provocate de instalaţii electrice necorespunzătoare
(suprasolicitate, izolaţii cu defecte, siguranţe necalibrate), DECES 7 1 3
blocarea saboţilor de frânare;
FACTORI DE RISC 12. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- la
ELECTRIC deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor cabluri electrice,
DECES 7 1 3
pentru lucrul cu unelte portabile având acţionare electrică
(la reparaţii);
FACTORI DE RISC 13. Lucrul cu substanţe:
CHIMIC - toxice – antigel, lichid de frână
- caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori - arsură DECES 7 1 3
chimică
- inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
MEDIUL FACTORI DE RISC 14. Temperatura aerului scăzută iarna la coborârea din
ITM 3-45
DE MUNCĂ FIZIC autovehicul pentru verificări şi reparaţii, sau în cazul 2 4 2
18

zile
blocajului rutier datorat viscolului;
15. Curenţi de aer – la circulaţia cu geamul deschis; ITM 3-45
24

2 4 2
26

zile
16. Nivel de iluminare - la deplasarea pe timp de noapte
intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea
DECES 7 1 3
incorectă a luminii farurilor de către participanţii la trafic;

17. Calamităţi naturale – înzăpeziri trăsnet, inundaţie, DECES 7 1 3


alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, căderi de pietre,
seism;
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 18. Gaze de eşapament (CO, CO2, NOx, SOx), provenite de
CHIMIC la funcţionarea motoarelor termice în incinta garajului sau DECES 7 1 3
atelierului de reparaţii;
SARCINA SUPRA-
19. Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi; ITM 3-45
DE MUNCĂ SOLICITARE 2 5 3
zile
FIZICĂ
SUPRA- 20. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării,
SOLICITARE decizii dificile in timp scurt – intervenţii pe baza
ITM 45-180
PSIHICĂ reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul 3 6 4
zile
deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie,
ninsoare);
21. Apariţia stării de oboseală datorită neluării unor pauze
DECES 7 1 3
corespunzătoare;
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 22. Diminuarea atenţiei datorate comunicării cu pasagerii,
comunicării telefonice sau altor activităţi DECES 7 1 3
(acţionarea radioului, aprinderea ţigării etc.);
23. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor
DECES 7 1 3
medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseala;
24. Executarea de manevre nepermise de legislaţia care
DECES 7 1 3
reglementează circulaţia pe drumurile publice;
25. Neasigurarea încărcăturii împotriva deplasării sau căderii ITM 3-45
2 1 1
de pe platforma mijlocului de transport; zile
26. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic, starea
DECES 7 1 3
carosabilului şi condiţiile meteorologice;
27. Coborârea rampelor, pe drum alunecos într-o treaptă
de viteză superioară celei de urcare (neutilizarea frânei de DECES 7 1 3
motor);
28. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare sau
dezechilibrare la deplasarea pedestră sau coborârea din ITM 3-45
2 1 1
autovehicul; zile

30. Neefectuarea verificărilor autovehiculului (mecanismul de DECES 7 1 3


direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de frânare, presiunea
în anvelope, etc.) înainte de plecarea în cursă;
0 1 2 3 4 5 6
OMISIUNI 31. Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi
individuală – triunghiuri reflectorizante, vestă
reflectorizantă, centuri de siguranţă etc.
DECES 7 3 5
Nivelul de risc global al locului de muncă– SOFER

31

Riri
i=1 = 1(6x6)+1(5x5)+1(4x4)+20(3x3)+5(2x2)+3(1x1) 280 3,18
Nrg 4= = =
31 1x6+1x5+1x4+20x3+5x2+3x1 88

ri
i=1
Fig.1. NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă – SOFER
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,18

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31
FACTORI DE RISC
LEGENDĂ FIGURA

F1 Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular
etc.) de către transmisiile prin curele - ventilator/ pompă de apă, curea de distribuţie;
F2 Lovire de către alt vehicul în caz de incident rutier, independent de acţiunile conducătorului auto;
F3 Autoblocarea funcţionarii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în timpul deplasării;
F4 Deraparea autovehiculului datorată neutilizării anvelopelor de iarnă sau a lanţurilor antiderapante;
F5 Prindere, strivire corp sub autovehicul în timpul verificării, reparării (sistem de ridicare şi imobilizare
necorespunzător) ;
F6 Deplasarea necontrolată a autovehiculului staţionat care nu are acţionată frâna de parcare, maneta introdusă
intr-o viteză inferioară şi saboţi la roţi;
F7 Scurgere liberă de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autovehicul;
F8 Proiectare de corpuri sau particule - la lucrul cu polizorul electric, bormaşina sau particule de parbriz
rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
F9 Tăiere, înţepare, lovire membre superioare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţă (ex: chei decalibrate);
F 10 Temperatura ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem evacuare,
bloc motor etc.);
F 11 Incendii provocate de instalaţii electrice necorespunzătoare (suprasolicitate, izolaţii cu defecte, siguranţe
necalibrate), blocarea saboţilor de frânare;
F 12 Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- la deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor cabluri
electrice, pentru lucrul cu unelte portabile având acţionare electrică (la reparaţii);
F 13 Lucrul cu substanţe:
- toxice – antigel, lichid de frână
- caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori - arsură chimică
- inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
F 14 Temperatura aerului scăzută iarna la coborârea din autovehicul pentru verificări şi reparaţii, sau în cazul
blocajului rutier datorat viscolului;
F 15 Curenţi de aer – la circulaţia cu geamul deschis;
F 16 Nivel de iluminare - la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorecta a luminii farurilor de către participanţii la trafic;
F 17 Calamităţi naturale – înzăpeziri, trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, căderi de pietre,
seism;
F 18 Gaze de eşapament (CO, CO2, NOx, SOx), provenite de la funcţionarea motoarelor termice în incinta
garajului sau atelierului de reparaţii;
F 19 Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi;
F 20 Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile in timp scurt – intervenţii pe baza
reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie,
ninsoare);
F 21 Apariţia stării de oboseală datorită neluării unor pauze corespunzătoare;
F 22 Diminuarea atenţiei datorate comunicării cu pasagerii, comunicării telefonice sau altor activităţi
(acţionarea radioului, aprinderea ţigării etc.);
F 23 Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală;
F 24 Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe drumurile publice;
F 25 Neasigurarea încărcăturii împotriva deplasării sau căderii de pe platforma mijlocului de transport;
F 26 Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic, starea carosabilului şi condiţiile meteorologice;
F 28 Coborârea rampelor, pe drum alunecos într-o treaptă de viteză superioară celei de urcare (neutilizarea frânei
de motor);
F 29 Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare sau dezechilibrare la deplasarea pedestră sau coborârea din
autovehicul;
F 30 Neefectuarea verificărilor autovehiculului (mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de frânare,
presiunea în anvelope, etc.) înainte de plecarea în cursă;
F 31 Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală – triunghiuri reflectorizante, vestă
reflectorizantă, centuri de siguranţă etc.
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
- SOFER

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


crt. de
FACTOR DE RISC
risc Nominalizarea măsurii TERMEN RĂSPUNDE
0 1 2 3
1. F 2. Lovire de către alt vehicul în caz de Măsuri organizatorice:
incident rutier, independent de acţiunile  respectarea prevederilor care Permanent Cond. auto
conducătorului auto 6 reglementează circulaţia pe drumurile publice
 anticiparea de către conducătorul auto a Permanent Cond. auto
actiunilor participanţilor la trafic
2. F 20. Solicitare permanentă a atenţiei în Măsuri organizatorice:
timpul deplasării, decizii dificile in timp scurt  control medical periodic Anual Sef birou Prestaţii
– intervenţii pe baza reflexelor dobândite 4 auto
(efort mai accentuat în cazul deplasării in  alcătuirea traseelor cu o respectare judicioasă a Permanent Cond. auto
condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, alternanţei conducere /odihnă, funcţie de starea de
ninsoare) oboseală a conducatorului auto
 folosirea timpului pentru odihnă în intervalele dintre Permanent Cond. auto
deplasări.
 evitarea pe cât posibil a deplasărilor în condiţii Permanent Cond. auto
atmosferice nefavorabile (ceaţă, viscol, polei, etc.) Director
precum şi pe timpul nopţii
3. F 31.Neutilizarea echipamentelor de protecţie Măsuri tehnice:
colectivă şi individuală – triunghiuri  dotarea autovehiculelor cu triunghiuri reflectori- Permanent Sef birou Prestaţii
reflectorizante, vestă reflectorizantă, centuri zante, stingătoare cu pulbere (P1 sau P3). auto
de siguranţă etc.  dotarea conducătorului auto cu vestă reflectorizantă Permanent Sef birou Prestaţii
Măsuri organizatorice: auto
 semnalizarea prezenţei autoveh. avariat pe partea Permanent Cond. Auto
carosabilă cu ajutorul triunghiurilor reflectorizante.
 semnalizarea prezenţei conducătorului auto în zona Cond. auto
autovehicului avariat prin purtarea vestei
reflectorizante.
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUARII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca este egal cu 3,18 , valoare ce îl
încadrează in categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare”, din care se observa ca din totalul de 31
factori de risc identificaţi (Fig.1 ), 3 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3 astfel: 1
încadrându-se în categoria factorilor de risc foarte mare, 1 încadrându-se în categoria
factorilor de risc mare, 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu iar ceilalţi 28
factori de risc fiind de nivel mic, foarte mic şi minim.
Cei 3 factori de risc care se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F 2. Lovire de către alt vehicul în caz de incident rutier, independent de - N.V.P.R. 6


acţiunile conducătorului auto
F 20. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în timp - N.V.P.R. 4
scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul
deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare)
F 31. Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală – - N.V.P.R. 4
triunghiuri reflectorizante, vestă reflectorizantă, centuri de siguranţă etc.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru
locul de muncă .
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează (vezi Fig2.):

 41,94 %, factori proprii mijloacelor de producţie;


 16,13 %, factori proprii mediului de muncă;
 9,68 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 32,25%, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 70,97 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)
Fig.2 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă – SOFER
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,18

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
EXECUTANTULUI 41,94%
32,25%

FACTORI DE RISC PROPRII


MEDIULUI DE MUNCA
FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII 16,13%
DE MUNCA
9,68%