Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

Citește cu atenție textele următoare, pentru a putea răspunde cerințelor de mai jos:

A. Din depărtare, prin aerul sec, ajungea până la noi glasul omului și al toporului. Din când
în când, o trăsnitură colosală umplea văile munților: erau fagii, paltinii sau brazii amețitor de
înalți, care, în căderea lor prăpăstioasă, sfărâmau și doborau tot în calea lor. Ziua era la
amiază și un aer înflăcărat ne înconjura din toate părțile. Soarele, alb de fierbinte ce era, ploua
cu foc peste capetele noastre; cu toate acestea noi ne urmam drumul pe hogașul* săpat de butuci
în coasta muntelui și, numai cât în răstimpuri, eram siliți a ocoli, prin smiduri*, băltoacele
glodoase* și verzi ce ne tăiau drumul. Eram atât de grăbiți să poposim undeva la umbră, încât
nici nu mai băgam în seamă pe un întreg popor de broscoi cu ochi holbați și verzi, care — ieșiți
pe jumătate din umedele și glodoasele lor locuințe — ne salutau orăcăind și apoi dispăreau iute
la apropierea noastră.
După ce ne oprirăm puțin la o colibă părăsită, cumpănirăm în valea Cracăului. Ajunși
la acest pârâu limpede ca o picătură de rouă, ne stâmpărarăm setea și începurăm iarăși a urca,
de-a curmezișul, un șir de coline lutoase și seci, acoperite cu tufari* de aluni, mesteacăni și
arini. De pe cea din urmă colină ce se înalță deasupra Văraticului, o întinsă priveliște se
deschise ochilor noștri: sub noi, Valea-Sacă se răsfăța cu casele ei albe și curate între două
dealuri acoperite cu grădini, fânețe și semănături. Mai departe, între răsărit și miazăzi,
Bălțăteștii, cu mărețele-i grădini și așezămintele sale de băi, păreau că vor să se ascundă după
nesfârșitele șiruri de plopi înalți, de mesteacăni blonzi și de brazi posomorâți; cu toate acestea,
o rază de soare, căzută din cer peste acest cuib de zână pierdut între îndoiturile verzi ale
dealurilor, răsfrângea până la noi lumina strălucitoare de pe plăcile metalice cu care e acoperit.
(Calistrat Hogaș, Amintiri dintr-o călătorie)

HOGAȘ=FĂGÁȘ, făgașe, s. n. Urmă adâncă (și îngustă) săpată în pământ de șuvoaiele apelor
de ploaie sau lăsată de roțile unui vehicul
SMÍDĂ, smide, s. f. Desiș format din copaci tineri sau din tufe de spini, de rugi etc.
Glodos a. Plin de glod sau de noroi
TUFÁR, tufari, s. m. Arbore cu ramuri dese crescute de la rădăcină, ca o tufă

B. Stațiune balneoclimaterică renumită, amplasată la o altitudine de 650 m la poalele


masivului vulcanic Harghita, în jurul Lacului Ciucaș de pe malul stâng al Oltului, Băile Tușnad
beneficiază de un climat subalpin, cu aer curat, ozonizat și temperatură medie anuală de 8° C.
Pe lângă posibilitățile de tratament cu ape minerale carbogazoase, mofete (emanații naturale de
CO2), aerosoli, există și o gamă largă de posibilități de agrement - lacul Ciucaș - și excursii pe
jos la lacul vulcanic Sf. Ana.
Stațiune cu sezon permanent (cunoscută încă de la începutul secolului al XIX-lea, dar
inaugurată abia în anul 1860) are numeroase izvoare de ape minerale: ape minerale
bicarbonatate, carbonate, clorate, sodice, magneziene, feruginoase, calcice și ape mezotermale
folosite într-un bazin în aer liber. Stațiunea este recomandată pentru tratamentul bolilor
sistemului nervos central (nevroză astenică, stări astenice secundare, stres fizic și intelectual), al
bolilor cardiovasculare (infarct miocardic, hipertensiune, arteriopatie periferică, stări
postflebite, varice), al bolilor sistemului urinar (litiază renală, inflamații) și al unor boli înrudite
(boli digestive, endocrine, ginecologice etc.).
La trei ore distanță de mers pe jos se află Lacul Sfânta Ana - singurul lac vulcanic din
România, la o altitudine de 950 m.

1. Numește, pentru fiecare text în parte, tipul descrierii în care se încadrează.


2. Scrie câte trei trăsături specifice fiecărui tip de descriere în parte, oferind exemple din cele
două texte.
3. Extrage un epitet cromatic din primul text.
4. Folosind informațiile din al doilea text, indică anul în care a fost inaugurată stațiunea
balneoclimaterică Băile Tușnad.
5. Indică funcția sintactică a adjectivului blonzi din primul text și alcătuiește un enunț în care
acesta să îndeplinească altă funcție sintactică; precizeaz-o.
6. Scrie numărul terminațiilor și al formelor flexionare ale următoarelor adjective: verzi,
strălucitoare, curat, înrudite.
7. Alcătuiește un enunț în care numeralul cardinal nouă să aibă valoare adjectivală și să fie în
cazul acuzativ.
8. Indică valoarea numeralului ordinal al nouăsprezecelea din pasajul ...cunoscută încă de la
începutul secolului al XIX-lea și alcătuiește un enunț în care acesta să aibă altă valoare, dar să fie
în același caz.

S-ar putea să vă placă și