Sunteți pe pagina 1din 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ”

Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București


Telefon/Fax: 0213486271
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
Site: http://scoalanicolaelabis.ro
C.I.F. 32579777

LUARE DE POZIȚIE
Urmare a articolului intitulat „CONTAINERE CA SĂ ÎNVEȚE COPIII ÎN ELE! IDEEA UNEI
DIRECTOARE DE ȘCOALĂ DIN SECTORUL 3. „NU DAU EXPLICAȚII NIMĂNUI!”„ publicat pe site-ul
tolo.ro, părinții din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „N. Labiș” oferă următorul punct de
vedere:

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „N. Labiș” este forul decizional la nivel administrativ și
este alcătuit din 9 membri, cu drept egal de vot, astfel: 4 cadre didactice (inclusiv directorul școlii), 2
reprezentanți ai părinților, 2 consilieri locali și un reprezentant al primarului. În acest consiliu se
identifică problemele curente, iar apoi se caută, se dezbat și se supun la vot soluțiile propuse.

Pentru anul școlar 2017- 2018 s-au format 6 clase pregătitoare, depășindu-se numărul celor 4 clase
pregătitoare prevăzute în planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale „N. Labiș”. Conform metodologiei
privind înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018 (O.M.E.N. nr. 3247din 14.02.2017,
articolul 4), școala are obligația de a primi și școlariza pe toți elevii care au domiciliul sau rezidența în
circumscripția școlară.

Pentru ca toți elevii din ciclul primar, de la clasele pregătitoare până la clasele a patra, să poată învăța
în programul de dimineață, în cadrul CA a fost identificată ca soluție utilizarea unor unități mobile
dotate adecvat - cu mobilier nou, videoproiector, ecran de proiecție și table magnetice. Până la
momentul avizării modulelor, în Consiliul de Administrație al școlii s-a decis următorul program: clasele
0 - III să învețe în cursul dimineții, iar clasele IV- VIII, după-amiaza, chiar Cancelaria devenind sală de
curs.

Deciziile privind programul școlar al învățământului primar și utilizarea modulelor au fost luate în
Consiliul de Administrație al Școlii cu unanimitate de voturi. Modulele din curtea Școlii Gimnaziale „N.
Labiș” au fost furnizate de către Primăria sectorului 3 la cererea Consiliului de Administrație al
instituției de învățământ, fără ca Primăria să perceapă chirie. Atât cadrele didactice de la toate clasele
pregătitoare, cât și părinții elevilor au fost consultați despre mutarea elevilor din clasele pregătitoare în
aceste module, lucru consemnat prin procese verbale în cadrul ședințelor cu părinții. Nu a existat
niciun moment în care directorul școlii să refuze furnizarea de informații sau să creeze senzația că ar
ascunde ceva. Insinuarea acestui lucru, precum și schimbul de replici cu un membru al CA așa cum
este el prezentat în articol, sunt false.

Ca si facilități, aceste unități locative mobile pot oferi condiții bune pentru desfășurarea orelor pentru
perioade determinate de timp. Termenul de "container" în acest caz nu definește un recipient de
transport marfă, ci o unitate mobilă, construită în scopul de a fi locuită. Aceste unități fiind modulare,
se pot uni câte două pentru a crea spații destul de mari pentru a putea fi folosite ca și săli de clasă.
Autorizarea modulelor nu s-a realizat în timp util, datorită procedurilor greoaie de autorizare.

Școala urmează a fi extinsă în 2019 cu 16 săli de clasă cu dotări complete, sală de sport și două căi
de acces independente de corpul de clădire actual.

Considerăm că articolul publicat pe site-ul tolo.ro conține o puternică lipsă de veridicitate a informațiilor
și faptelor și de aceea, pentru o corectă informare a publicului, facem apel la un drept la replică și la o
erată la materialul publicat. De asemenea, considerăm că este necesară o abordare mai profesionistă
a acestor investigații, bazate pe cât posibil pe informații concrete și oficiale, și nu doar pe așa-zise
mărturii – a căror sursă nu este indicată – ce conțin mai mult elemente emoționale și lipsite de adevăr.