Sunteți pe pagina 1din 3

Starturile vesele sunt întrecerile sportive între două sau trei

grupe de copii bine organizate de către instructorul de sport.


Aici grupele vor trebui să treacă mai multe probe de viteză ca
în final una din echipe să iasă învingătoare. Sunt aici cîteva
momente de care liderul grupei şi instructorul sportiv trebuie
să ţină cont:
1. Copiii trebuie aranjaţi în echipă avînd aproximativ aceiaşi
vîrstă şi înălţime pentru evitarea divergenţelor şi
nemulţumirilor dintre copii.
2. Instructorul sportiv trebuie să menţioneze clar şi pe
înţelesul copiilor fiecare probă separat şi deasemenea să o
efectueze ca să fie sigur că copiii au înţeles ce au de făcut.
Deasemenea el trebuie să aibă încă un ajutor pentru a putea
supraveghea echipele să nu comită greşeli care ar aduce
nemulţumiri între copii.
3. Pentru evitarea nemulţumirilor şi certurilor, e bine ca liderul
să stea lîngă grupa sa încurajîndu-o.
4. Unii copii se pot îmbolnăvi din cauza emoţiilor sau a soarelui,
sau se pot împiedica şi cădea fracturîndu-şi ceva, deaceea e
bine ca medicul să fie în apropiere cu trusa medicală pentru
a le putea acorda primul ajutor medical .
5. Liderul de echipă trebuie să fie un exemplu pentru grupa sa
şi nu trebuie să strige mai tare decît copiii văzînd o greşeală
în grupa adversară, dar cu calm să discute problema cu
instructorul sportiv.
6. Cînd merge vorba despre starturi vesele între lideri, aici
liderii trebuie să o facă pentru distracţia copiilor şi nu
pentru a lupta pentru premiu.
Repartizarea jucătorilor pentru petrecerea
starturilor vesele
La majoritatea starturilor vesele, echipele se aranjează în
două rînduri drepte. Primii copii din rînd vor fi căpitanii
echipelor. Tot ei vor începe fiecare probă şi vor trece la coadă,
astfel ajungînd iarăşi în faţă înseamnă că echipa lui a terminat
proba. Tot căpitanii vor fi responsabili să întoarcă inventarul de
la proba dată, instructorului sportiv.

Probele pentru starturile vesele


Starturile vesele se vor efectua pentru copii şi pentru lideri.
Probele vor fi la alegerea instructorului sportiv. Nu e o
problemă dacă se vor repeta aceleaşi probe. Vesel să fie!!!

1. Trecerea pe sub obstacole. Trebuie pregătită din timp şi e


bine să fie prima probă.
2. Alergarea într-un picior pînă la indicator şi înapoi alergare
simplă.
3. Fuga în sac
4. Roaba. Cîte două persoane-unul merge în mîni, iar celălalt îl
ţine de picioare.
5. Învîrtirea de 7 ori după baston
6. Îmbrăcat în ciubote mari, cufoaică şi pălărie să alerge pînă la
indicator, înapoi se dezbracă şi apoi transmite eştafeta
următorului.
7. Alergarea în perechi cu picioarele legate
8. Bătaia cu pernele de pe o buturugă
9. Proba celor mai setoşi
10. Umplerea sticlei cu paharul
11. Oul în lingură
12. Proba pentru căpitani: Hrănirea unul pe altul cu dulceaţă
13. Toată echipa legată cu o funie, trebuie să alerge pînă la
indicator şi înapoi.
14. Pentru lideri: Grămada de rugby. Terenul trebuie de
delimitat printr-o sfoară. Echipele se pun faţă în faţă şi la
START jucătorii care îşi împing adversarii dincolo de linia de
marcaţie, sunt învingători.
15. Să alerge cu mingea între picioare, o copeică la ochi şi o
carte pe cap.
16. Alergarea cu coarda
17. Îndrumătorul. Să-ţi conduci partenerul care este legat la
ochi pînă la indicator.
18. Calul. Un jucător îl duce pe altul în spate.
19. Fotbal. Să împingi cu piciorul mingea pînă la indicator şi
înapoi.
20. Badmenton. Să alergi ducînd cu paleta fluturaşul.