Sunteți pe pagina 1din 3

13.01.

2016
Clasa a X-a F Nume/Premune:
Probă de evaluare

Obiectivele evaluării:
 verificarea capacității elevului de a ordona corect piesele pentru a defini
temperamentul
 verificarea capacității elevului de a identifica cele 4 tipuri temperamentale.
 verificarea capacității elevului de a elabora în 10 rânduri un text pe baza cunoștințelor
acumulate anterior.
Unitatea de învățare: Temperamentul
Durată: 40 minute

1. Ondonați piesele pentru a obține o definiție completă a temperamentului. (2 puncte)


,

Temperamentul
în conduită a personalității

este dimensiunea
dinamico-energetică care se exprimă cel mai pregnant

2. Scrieți cele 4 tiputi temperamentale și identificați câte patru caracteristici pentru două
dintre acestea. (4 puncte)

Tipuri
u u
temperamentale
13.01.2016
Clasa a X-a F Nume/Premune:
Tipul temperamental Caracteristici

3. Elaborați un text de aproximativ 10 rănduri în care să vorbiți despre Tipologia lui Jung și
Eysenck. (3 puncte)

Se acordă 1 punct din oficiu.


13.01.2016
Clasa a X-a F Nume/Premune:
Barem

Răspunsuri Punctaj
1. Temperamentul este dimensiunea 2puncte, căte 0,28 pentru fiecare piesă
dinamico-energetică a personalității care se așezată corect
exprimă cel mai pregnant în conduitã.
2. Coleric, sangvinic, flegmatic, melancolic 4 puncte, 0,5 pentru fiecare tip
Exemplu caracteristici: Colericul este temperamental identificat și 0.25 pentru
energic, neliniștit, impetuos, uneori impulsiv; fiecare caracteristică
Sangvinicul este vioi, vesel, optimist și se
adapteazã cu ușurințã la orice situații;
Flegmaticul este opusul colericului. Liniștit,
calm, imperturbabil, cugetat; Melancolicul
este sensibil, puternic afectat de insuccese,
puțin comunicativ, închis în sine;
Atingerea următoarelor puncte 3 puncte, câte 1 punct pentru fiecare
 extraversie categorie
 introversie
 nevrotism
Se acordă 1 punct din oficiu