Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE SEF SECTIE,

Subsemnatul Iordan Costel, sef district Bucsani, va rog sa aprobati schimbul de ulei
la auto din dotarea districtului B 84 NAR si filtru de ulei.

_________________2015

Intocmit,
IORDAN COSTEL