Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

SCOALA GIMNAZIALĂ ,,ST.O.IOSIF”


STR. ELENA DOAMNA, Nr. 52, TECUCI, JUD. GALATI
TEL /FAX 0336811534

VIZAT
DIRECTOR,
PROF. GROZA EUGENIA
PLAN EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT
elev cu CES

Nume si prenume: GHINEA DENIS-MARIAN


Varsta: 10 ani
Scoala Gimnazială „Șt. O. Iosif” - Tecuci

Echipa de lucru : învățător: Mândru Constantin


Părinte : Ghinea Mihaela
Problemele cu care se confruntă elevul: Retard psihic ușor, QI=65, Tulburare spectru autist,
Tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție
Dificultăți de învățare : vocabular sărac, dificultăți de redare a mesajelor citite , dificultăți de calcul , deficit psihomotric,
comprehensiunea sarcinilor deficitară , motivație școlară scăzută.
Prioritati pentru perioada : septembrie 2013- iunie 2014
Perioada Metode si
Metode si mijloace Criterii minimale de
Obiective Activități de instrumente de
de realizare apreciere a progreselor
intervenție evaluare
Dezvoltarea Activitati de dezvoltare a Conversatia Pe tot Se exprima corect logic si Evaluare prin
capacitatii de redare a comprehensiunii textelor prin Descrierea narativa parcursul gramatical probe orale –
mesajelor citite povestiri , intrebari, ordonare de Fise /caiet de lucru , anului Alcatuieste texte scurte pe alcatuirea de
/auzite secvente narative a unor texte imagini scolar baza unor imagini sau pe o propozitii si
scurte pe baza de imagini. Manual tema data compuneri
Dezvoltarea Compuneri pe o tema data sau la Intelege din context sensul Evaluarea prin
vocabularului alegere ( oral si in scris ) Exercitii de ordonare unor cuvinte probe scrise – fise
Exercitii de sinonimie, antonimie, a cuvintelor Imbogatirea vocabularului /caiete de lucru
omonimie . Software educational Sezizarea corectitudinii Exercitii de
mesajelor vocabular
Portofoliu elevului
Sa consolideze Activitati de exersarea si Exercitii de calcul ( Pe tot Fise de inregistrare
deprinderile de calcul consolidarea deprinderilor de inmultiri, impartiri, parcursul a progresului
cu trecere peste ordin calcul . adunari si scaderi cu anului Scaderea numarului de erori
( 0-1000) Invatarea succesiunii operatiilor in trecere peste ordin) scolar Cresterea capacitatii de calcul Evaluarea prin
Sa rezolve exercitii vederea realizarii adunarii si Explicatia mintal probe scrise – fise
care pp operatii de scaderii cu trecere peste ordin Demonstratia – Demonstreaza insusirea de lucru/ caiet
inmultire si impartire implementarea algoritmilor de calcul pentru
Sa dezvolte strategii Activitati de rezolvare de algoritmului de calcul operatii cu trecere peste Teste ,
rezolutive in procesul probleme ( folosirea metodei Problematizarea ordin, inmultiri cu 2 si 3 cifre software
rezolvarii de reprezentative) Fise de lucru, caiete , impartiri . educational
probleme auxiliare
Manual Rezolva probleme simple de
matematica
Jocuri de rol
Descrierea
Exercitiul

Consiliere individuala Evaluarea prin


Consilierea familiei probe practice
Sa dezvolte Insusirea modalitatilor de a obtine Exercitii de Foloseste comportamente
deprinderi de informatii autodezvoltare adecvate in situatii specifice Fise de exercitii
autonomie personala Activitati de consolidare a personala Convorbiri cu
conforme varstei deprinderilor de autonomie familia
personala- ,,La magazin,, ,,,De -manifesta interes si initiativa
ziua mea,, , ,,la Doctor ,, Pe tot fata de activitatile scolare
Să crească motivația Activitati de consiliere individuala parcursul Chestionar pt copil
de învățare si cu familia - ,,cine sunt eu ?,,, anului si familie
cand voi fi mare vreau sa fiu… scolar
,,Lumea profesiilor ,,
,,Linia valorilor,,

Evaluarea periodică : semestrial / anual


Obiective realizate :- imbunatatirea comprehensiunii textelor
Imbogatirea vocabularului
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
Dezvoltarea abilitatilor matematice de calcul si rezolvare de probleme
Dificultati intampinate : mentinerea lentorii ideatorii si a ritmului de executare a sarcinilor
Motivatia scazuta pentru invatare
Metode cu impact pozitiv : recompensarea sociala, lucru pe grupe, intarirea pozitiva , modelarea comportamentala , explicatia , demonstratia
Revizuirea PIP - semestrial si la sfarsitul anului scolar
Recomandari particulare : continuarea lucrului diferentiat
Rolul si modul de implicare a parintilor in program
- Tin legatura cu cadrele didactice
- Participa la sedinte de consiliere
- Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin , d-na invatatoare
- Sustine copilul in realizarea sarcinilor , asigura o atmosfera de echilibru emotional
- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicandu-l in activitati corespunzatoare varstei