Sunteți pe pagina 1din 23

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea: Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică


Specializarea: Informatică economică

Proiect de practică

Cadrul didactic coordonator: Student:


Asist.univ.dr. Simona Oprea Ungureanu Raluca-Nicoleta

Bucureşti
2017
Cuprins
1. Introducere.................................................................................................................................3
2. Prezentare companiei Online Business Corp Ideal....................................................................4
2.1. Prezentare succintă........................................................................................................4
2.2.Valorile care definesc compania Online Business Corp Ideal.......................................5
2.3.7 puncte cheie ale metodologiei de lucru în cadrul companiei Online Business Corp
Ideal................................................................................................................................5
2.4.7 motive pentru a alege compania Online Business Corp Ideal.....................................6
2.5.Parteneri Online Business Corp Ideal.............................................................................7
2.6.Referințe/ Implementări Dynamics NAV și Dynamics CRM........................................7
2.7.Online Business Corp Ideal are o creștere a cifrei de afaceri cu peste 25% față de anul
precedent.........................................................................................................................9
3. Prezentarea activității desfășurate în cadrul companiei Online Business Corp Ideal...............10
3.1.Lucrul cu baze de date în SQL Server..........................................................................10
4. Concluzii...................................................................................................................................21
5. Bibliografia...............................................................................................................................22

Lista figuri și tabele


FIGURE 1. ..................................................................................................................................... 12
FIGURE 2. ..................................................................................................................................... 12
FIGURE 3 ...................................................................................................................................... 13
FIGURE 4 ...................................................................................................................................... 13
FIGURE 5 ...................................................................................................................................... 14
FIGURE 6 ...................................................................................................................................... 15
FIGURE 7 ...................................................................................................................................... 15
FIGURE 8 ...................................................................................................................................... 18
FIGURE 9 ...................................................................................................................................... 18
FIGURE 10 .................................................................................................................................... 19
FIGURE 11 .................................................................................................................................... 19
FIGURE 12 .................................................................................................................................... 20
FIGURE 13 .................................................................................................................................... 20

2
Introducere

Principalul scop al acestui proiect este de a reliefa aspectele care definesc compania
Online Business Corp Ideal, dar și de a surprinde aptitudinile desprinse pe durata stagiului de
practică.

Unul dintre obiectivele stagiului de practică este acela de a oferi studenților un mediu nou,
plin de provocări în care acesta își utilizează cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de studiu,
dar și de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare și relaționare, fiind integrat într-un mediu nou,
al unei companii. De asemenea, acest stagiu de practică este prima întâlnire a unui student cu
piața muncii a studentului, viitorul angajat, astfel că practica ofera o imagine pentru student a
cerințelor de pe piața muncii și a companiilor.

Prin îndeplinirea acestui stagiu de practică, unul dintre avantajele evidente este acela de a
fi integrat în mediul de lucru al companiei, făcând cunoștință cu valorile și fundamentele care
stau la baza acestei companii. Valorile morale și profesionale foarte bine stabilite și înrădăcinate
în deciziile luate de această companie, mi-au fost prezentate încă din prima zi, fiecare angajat
știind aceste valori și urmându-le. Posibilitatea de a cunoaște un asemenea mediu de lucru,
interacționând cu membrii departamentului de dezvoltare sowftware, mi-a oferit o perspectivă
amplă ce mă va ajuta în luarea unei decizii pentru momentul când voi dori să mă angajez.

Impactul acestui stagiu de practică, nu a fost doar la nivelul cunoștințelor și aplicarea


acestora, dar a fost și la nivel psihologic, oferindu-mi posibilitatea de a-mi testa capacitatea de
adaptare la cerințele și așteptările unui posibil viitor angajator de pe piața muncii.

Procesul de selecție s-a realizat pe baza unui test de logică, care era eliminatoriu,iar apoi
am susținut un test în limbajul de programare C#. De asemenea, am susținut și o probă pentru
dovedirea faptului că știu limba engleză.

Stagiul de practică a fost realizat între ...(data de efectuare), iar compania mi-a oferit un
program de lucru flexibil, adaptat după orarul de la facultate. Cerințele pe care a trebuit să le
rezolv în cadrul stagiului de practică au fost contituite inițial din cerințe legate de cunoașterea și
însușirea de informții legate de sistemul de gestiune a bazelor de date SQL Server, iar apoi

3
integrarea acestuia în limbajul de programare C# prin folosirea unui set de tehnologii din
ADO.NET, și anume Entity Framework.

2. Prezentarea Companiei Online Business Corp Ideal

2.1 Prezentare succintă

Online Business Corp Ideal este unul din principalii parteneri Microsoft din România
dedicați implementării și suportului soluției ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision).

În cei peste 10 ani de activitate, am ajutat cu succes clienții să-și modernizeze sistemele
IT pentru afaceri, să-și optimizeze operațiunile și să lucreze mai bine și mai ușor folosind
soluțiile software Microsoft pentru afaceri. La momentul de faţă, avem peste 70 de clienţi din 11
ţări.

Deși Microsoft Dynamics NAV este principala soluție pe care o oferă, această companie
are o experiență solidă în implementarea și a altor produse software:

 Sisteme CRM utilizând produsul Microsoft Dynamics CRM


 Soluții de Business Intelligence cu Jet Reports, Excel și Microsoft SQL Server

Online Business Corp Ideal deține competențele ”Silver Enterprise Resource Planning” și ”Silver
Customer Relationship Management”, competențe acordate de către Microsoft partenerilor
perfomanți.

Împreună cu partenerii acestei companii, aceasta furnizează de asemenea, soluții pentru:

 Sectorul Auto: reprezentanțe auto, companii de transport, service-uri auto


 Companii de Producție care au nevoie de soluții avansate pentru planificarea și
organizarea producției
 Companii care oferă servicii și au nevoie de soluții pentru planificarea și managementul
acestora
 Orice companie care caută să crească productivitatea utilizatorilor, folosind
platforma Microsoft Office 365.

4
2.2 Valorile care definesc compania Online Business Corp Ideal

 Calitatea lucrărilor efectuate de companie


o Metodele de lucru sunt orientate către definirea și validarea clară și completă a
cerințelor, testarea atentă și căutarea de soluții simple, fiabile și controlabile.
 Disponibilitate
o Consultanții, programatorii, șefii de proiect și managementul companiei sunt cu toții
implicați în a răspunde rapid cerințelor clienților și a găsi soluții eficiente la
problemele acestora.
 Parteneri fiabili
o Odată ce un software ERP sau CRM este pus în funcțiune, acesta devine un sistem
critic pentru compania utilizatoare. De aceea, există o echipă profesională și dedicată,
care poate ajuta utilizatorii să obțină maximum de beneficii de la soluția lor software
pentru afaceri.
 Consultanță cu valoare adăugată
o Serviciile de consultanță depășesc simpla asistență a utilizatorilor pentru configurarea
și utilizarea produselor software. Pe măsură ce se lucrează cu clienții, compania este
tot mai în măsură să ajute și să înțeleagă mai bine impactul tehnologiei asupra
proceselor de business, să-și implice mai mult utilizatorii în ameliorarea sau
reorganizarea fluxurilor informaționale, să aleagă alte soluții IT complementare și în
general să obțină maximum de beneficii din utilizarea noilor tehnologii.

2.3 7 puncte cheie ale metodologiei de lucru în cadrul companiei Online Business Corp
Ideal

 Echipa include project manageri, consultanţi implementare, dezvoltatori software şi


specialişti baze de date. Compania întelege problemele cu care se confruntă afacerile din ziua
de azi şi întelege perspectiva clientului prin care se adresează acestor probleme. Consultanţii

5
au experienţa de lucru ca utilizatori cheie în sisteme implementate în diverse industrii. Acest
lucru le permite să discute cu clienţii în propriul limbaj de afacere, şi nu limbaj IT, şi să se
concentreze pe procesele de business, şi nu pe IT.
 Modul nostru de abordare a proiectelor este de a ţinti spre un echilibru între utilizarea
proceselor standard şi cerinţele clientului. În acest mod, clienţii profită de avantajele celor
mai bune practici din sector, dar prezervând modul unic care îi diferenţiază de competiţie şi le
oferă valoarea lor adăugată pe piaţă.
 Compania a dezvoltat sistemul şi a adăugat funcţii noi, care au adus plus de valoare.
 Compania ajută clientul să descopere, să înteleagă şi să exploateze beneficiile soluţiei oferite.
 Există posibilitatea pentru a lua în responsabilitate, când clientul o cere, managementul
sistemului, remote. Operaţii precum backup bază de date, management spaţiu disk-uri sau
urmărirea performanţei pot fi oferite de echipă, permiţând clientului minimizarea riscului
legat de mentenanţa sistemului şi reducerea costurilor cu instruirea şi suportul unei persoane
IT dedicate.
 Pentru companiile mici, care sunt interesate de o implementare standard care presupune un
minim efort de resurse şi financiar, se recomandăm oferta de implementare rapidă.
 Constant se țintește să se oferim o experienţă unică şi să transforme relaţia cu clientul într-un
parteneriat de lungă durată, unde transparenţa şi încrederea duc spre avantaje maxime pentru
ambele părţi.

2.4 7 motive pentru a alege compania Online Business Corp Ideal

 Clienţii recomandă cu căldură această companie. Multe dintre implementările realizate provin
din recomandarea clienţilor la alte companii.
 Compania deține mai mult de 10 ani de experienţă în implementarea şi suportul soluţiei
Microsoft Dynamics NAV (Navision) pentru diverse industrii şi mărimi de companii.
 Compania a susţinut cu succes mulţi clienţi în dezvoltarea operaţiunilor, modificarea
modelelor de business, adăugarea de noi canale de vânzare, reorganizarea companiei, etc.
 Compania deținecunoștințe solide în implementarea soluţiei Dynamics NAV(implementare,
dezvoltare, upgrade-uri); Experienţă dovedită în IT şi implementări de sisteme ERP.

6
 Cunoştinţe solide în IT, cotabilitate, financiar şi management; Profesionişti Certificaţi:
specialişti certificaţi Microsoft, Profesionişti Project Management, contabili experţi.
 Companie specializată într-un singur business – implementare şi suport NAV – nicio
competiţie pe resurse sau timpul managementului din alte departamente.
 Management implicat în operaţiuni şi profund implicat în succesul companiei.

2.5 Parteneri Online Business Corp Ideal

Compania Online Business Corp Ideal își propune să licreze sevicii de înaltă calitate, iar
pnetru a realiza acest lucru, aceasta alege parteneri de top, precum Microsoft Partener Network.
Online Business Corp Ideal este partener Microsoft de peste 9 ani de zile. În calitate de partener,
OBCI promovează şi implementează soluţiile Microsoft de afacere şi productivitate personală
(office). Un alt partener Online Business Corp Ideal este JetReport, un un partener solid în
implementarea de instrumente de Business Intelligence şi Raportare pentru Microsoft Dynamics
NAV. Pipol este o rețea de parteneri pentru Online Business Corp Ideal care realizează
implementări ale soluțiilor Microsoft Dynamics la nivel internațional. Are birouri în peste 50 de
tări. De asemenea, printer parteneri se regăsesc Dime, Soft4, Elva Baltic, SaaSPlaza și Dynamics
Mobile. Dime este un ISV care ia o poziţie unică în canalul de parteneri Microsoft Dynamics
NAV ca distribuitor de add-on-uri. SOFT4 dezvoltă soluţii de business management, fiecare
creată pentru a întruni cerinţele particulare de afaceri – companii de Leasing/ Auto Lease,
instituţii Micro Finance (ex. Credit Unions, Management Imobiliare/Management Proprietate,
servicii de Cash Handling) şi companii care colectează Bad Debts. Elva Baltic este o companie
internaţională de IT cu sedii în Riga (Letonia), Talin (Estonia) şi Vilnius (Lituania). Principalele
arii de activitate sunt business management, contabilitate, şi implementări de soluţii specifice
(add-on-uri). SaaSPlaza furnizează soluţia de a vă muta sistemul Microsoft Dynamics NAV, AX
sau GP pe Microsoft Azure sau Cloud Privat cu toate instrumentele, resursele şi suportul de care
aveţi nevoie. Dynamics Mobile furnizează o soluție mobilă pentru Microsoft Dynamics
NAV. Implementată la peste 150 de clienți din peste 30 de țări, este o soluție ușor de customizat
și de implementat.

2.6 Referințe/ Implementări Dynamics NAV și Dynamics CRM

7
O mulţime de clienţi, multe companii recunoscute ca lideri pe ariile lor, au acordat
încrederea şi îşi bazează activităţile de zi cu zi pe soluţiile şi serviciile IT furnizate de Online
Business Corop Ideal. O parte dintre acești clienți sunt prezentați mai jos:

 Angst Ro (producţie de carne, distribuţie şi lanţ distribuţie) implementează Microsoft


Dynamics NAV; integrare sistem POS; implementare a interfeţei “OBCI-Multicash” e-
banking; Dezvoltare aplicaţie WEB pentru comenzi interne magazine.
 Accenture Services (consultanţă management, servicii financiare şi contabilitate,
outsourcing)
Training utilizatori pentru modulul Management Financiar din Dynamics NAV.
 Alas/ Asamer Group (Producţie ciment) parametrizare Localizare Microsoft Dynamics NAV
pentru România, peste instalarea customizată de NAV utilizată de Asamer Austri Group;
instruire utilizatori şi suport post-implementare. Diverse actualizări pentru cerinţe noi
legislative.
 AVA Eastern Europe (fluide ulei forare şi servicii) mplementare Dynamics NAV şi unirea
localizării Româneşti cu sistemul italian customizat al AVA Group.
 Best Print Services (producător tipărire şi furnizor soluţii tipărire integrată) implementare
Microsoft Dynamics NAV şi Jet Reports: producţie, comerţ, financiar şi contabilitate.
Interfaţare cu soluţie Metastorm pentru managementul proceselor.
 Blue Air Transport Aerian (operator servicii zbor) implementare Microsoft Dynamics
NAV. Interfaţare cu sistem de rezervare bilet (WorldTicket, Navitaire). Dezvoltări şi
customizări variate.
 Boiron Ro (distribuţie de produse farmaceuitice) implementare Microsoft Dynamics NAV.
Interfaţare cu furnizor extern de logistică pentru managementul operaţiunilor de depozit.
 Carnig (producător produse din carne) implementare Dynamics NAV.
 Com Nico Serv (service maşini şi magazin piese de schimb) implementare Microsoft
Dynamics NAV. Integrare NAV cu magazine web B2B pentru reţea revânzători. Integrare cu
aplicaţie mobilă pentru SFA. Implementare NAV, modul management financiar, pentru alte
companii din grup.
 Ditre International (producție mobilă) suport şi customizări Microsoft Dynamics NAV.
 Dorma România (distribuție de echipamente de control uși, pereți mobili, montaje și
accesorii din sticlă) suport şi customizări Microsoft Dynamics NAV.

8
 Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (servicii financiare)
implementare Dynamics NAV. Upgrade versiune şi diferite dezvoltări NAV.
 Kaspersky Lab (filială românească pentru una dintre cele mai populare aplicaţii de securitate
şi antivirus) implementare Microsoft Dynamics CRM online, instruire utilizatori, migrare,
diverse customizări.
 Medica Group (producător şi distribuitor de suplimente nutritive) implementare Microsoft
Dynamics NAV în toate cele 3 companii din grup, incluzând management producţie,
tranzacţii şi management distribuţie angro. Interfaţare cu sistem mobil de SFA şi site-ul
companiei de curier expres.
 Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) ( societate de colectare care
acoperă drepturile de autor deţinute de producătorii de muzică din România) implementare
Microsoft Dynamics NAV şi Microsoft Dynamics CRM. Integrare customizată
între Dynamics NAV și Dynamics CRM. CRM utilizat ca produs şi platformă de dezvoltare
pentru o serie de aplicaţii customizate legate de managementul încasărilor.
 Green Cola (Producător şi distribuitor de băuturi carbo-gazoase) implementare și suport
Dynamics NAV.

2.7 Online Business Corp Ideal are o creștere a cifrei de afaceri cu peste 25% față de anul
precedent

Online Business Corp Ideal, implementator al soluțiilor pentru afaceri Microsoft


Dynamics, anunță pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 600 000 EUR, în creștere cu peste 25%
față de anul precedent.

Creșterea s-a datorat în special noilor implementări de ERP Microsoft Dynamics NAV,
dar și încheierii unui număr crescut de contracte de asistență privind actualizările, mentenanța
tehnică și suportul implementărilor anterioare. De altfel, numărul clienților a crescut cu 50% față
de 2015, o creștere care confirmă recunoașterea calității și stabilității serviciilor oferite de către
companie.

Anul 2016 a fost anul în care a devenit pregnantă tendința de adopție a modelului de
utilizare a software-ului în cloud. Majoritatea clienților noi a preferat închirierea accesului la
9
sisteme instalate în cloud, în locul cumpărării de licențe și servere. Se estimează că tendința se va
amplifica în anul 2017 și tot mai multe firme vor putea avea acces la sisteme de tip ERP, fiindcă
modelul de cloud scade investițiile inițiale și facilitează decizia de modernizare a vechilor sisteme
informatice.

În portofoliul de clienți al companiei se află acum pe lângă companiile românești și multe


companii din străinătate, Online Business Corp Ideal fiind în anul trecut unul dintre partenerii
locali Microsoft preferați de companiile multinaționale care au implementat sisteme Dynamics
NAV la filialele în România. Online Business Corp Ideal a devenit în 2016 partener PIPOL, cea
mai puternică rețea internațională de implementatori de Dynamics NAV, care abordează proiecte
internaționale pentru companii cu prezențe în mai multe țări.

Pentru anul 2017 se așteptă la o creștere a investițiilor în instrumente care să ajute în


planificarea, urmărirea și controlul activităților întreprinderilor. Oferta Online Business Corp
Ideal se adresează tuturor companiilor care caută să-și modernizeze sistemele informatice,
integrând cele mai noi soluții Microsoft pentru gestiunea afacerilor: sistemul ERP Microsoft
Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 (CRM), platforme de Business Intelligence, serviciile
cloud Microsoft Azure, dar și instrumente de productivitate individuală precum Office 365.

10
3. Prezentarea activității desfăsurate în cadrul companiei Online Business
Corp Ideal

3.1 Lucrul cu baze de date în sistemul de gestiune a bazelor de date SQL Server

Înainte de a începe practica propriu-zisă ne-au fost furnizate informații despre companie,
domeniul ei de activitate, clienti, soluțiile informatice oferite clienților, dar și o săptămână de
pregătire teoretică în domeniul bazelor de date folosind SQL Server .

Pentru partea de cunoștințe de baze de date mi-au fost necesare cunoștințe despre o tabele,
relațiile dintre tabele, tipurile de date folosite în crearea tabelelor, despre interogarea, modificarea
și ștergerea tabelelor sau a unor înregistrări dintr-o anumită tabelă. De asemena, la cunoștințele
deja avute și recapitulate din domeniul bazelor de date, am mai dobândit cunoștințe conectarea la
o bază de date în sistemul de gestiune a bazelor de date SQL Server, despre limbajul Transact-
SQL, prescurtat T-SQL, folosit în SQL Server pentru realizarea de interogări, modificări sau
ștergeri, crearea de proceduri și funcții sau orice operație este necesară de a fi realizată pe o bază
de date anume. Am mai acumulat informații despre realizarea unui back-up și recuperarea unor
date, după ce tabela a fost ștearsă, în cazul în care s-a realizat back-up bazei de date.

Pentru partea de programare în limbajul C# nu au fost atât de multe informații noi


acumulate deoarece deja cunoșteam deja limbajul de programare, dar și mediul de dezvoltare al
aplicațiilor în care se realizează program și aplicații folosind limbajul de programare C#, spre
deosebire de partea de baze de date unde existau unele diferențe între Transact-SQL pe care l-am
folosit în timpul stagiului de practică și PL/SQL, învățat la cursul de Sisteme de Gestiune a
Bazelor de Date în facultate.

La toate aceste cunoștințe s-au adunat și informațiile citite din documentația oferită de
Microsoft pe care a trebuit să o citesc singură, căutând informațiile de care aveam nevoie, aceasta
fiind și prima sarcină în cadrul stagiului de practică. Bineînțeles, dacă aveam nelămuriri sau nu
înțelegeam anumite lucruri putea oricând să îl întreb pe coordonatorul de practică.

Pentru a putea aplica cunoștințele dobândite din prima săptămână de practică, mi s-a dat
să exersez pe o bază de date oferită de Microsoft pentru înțelegerea și aplicarea cunoștințelor
dobândite și apoi verificarea acestora, și anume AdventureWorks. Pentru că nu aveam acces la
11
bazele de date cu datele și înregistrările clienților din cauza confidențialității datelor acestora, eu
nefiind angajată în acea firmă, conectarea la baza de date s-a realizat prin Windows
Authentification. Dacă aș fi avut acces la bazele de date cu informțiile clienților, m-aș fi conectat
folosind datele de autentificare pentru serverul companiei.

FIGURE 1.

FIGURE 2.
Pentru a crea o nouă bază de date în SQL Server, se procedează astfel: click dreapta
opțiunea Databases(din dreapta), apoi se alege prima opțiune din meniul contextual, New
Database. Se va deschide o nouă fereastră în care se poate seta numele bazei de date, a
dimensiunii inițiale a bazei de date, mai exact a fișierelui care conține schema conceptuală și
datele, fișierul cu extensia .mdf, și a fișierului care conține care conține informații despre
tranzacțiile efectuate, fișierul cu extensia .ldf. Se poate observa în figura ce urmează că ambele
fișiere au opțiunea de ”Autogrownh/Maxsize”. Această opțiunea, dacă este bifată, dă posibilitatea
bazei de date să își crească automat dimensiunea, în cazul în care dimensiunea oferiă inițial este
prea mică pentru volumul de date. Se poate vedea în Figura 3 posibilitatea de a activa sau nu
opțiunea. De asemenea, se poate stanili și unde se doresc a fi salvate cele două fișiere în

12
computer, selectând calea. După crearea bazei de date, se poate verifica existența celor două
fișiere și a dimensiunii lor, care este cea stabilită înainte de a fi creată baza de date.

FIGURE 3

FIGURE 4

13
Pentru a putea lucra pe baza de date nou creată, trebuie să se seteze ”contextul” în care se
lucrează cu ”contextul” bazei de date. Acest lucru se realizează prin comanda din Transact-SQL
”USE StagiuPractica GO; ” Apoi, după ce am setat să pot lucra în contextul bazei de date, am
creat un tabel numit LargeTabel în baza de date în care am inserat 1000 de rânduri prin
următorele instrucțiuni.

FIGURE 5
Deoarece opțiunea ”Autogrowth” a fost lasată activă, după introducerea celor 1000 de
rânduri în tabelă, dimensiunea acesteia a crescut semnficativ, ajungând la 115 MB de la 4 MB,
cât a fost stabilită inițial. Dacă nu era activată acea opțiune, în timpul execuției intrucțiunilor de
inserare de înregistrări, ar fi apărut o eroare și s-ar fi întrerupt execuția.
Însă, dacă am șterge tabela din baza de date, spațiul ocupat de baza de date prin fișierul de
tip .mdf și .ldf nu s-ar modifica, asta însemnând că ar rămâne spațiu ocupat fără sens. Astfel că,
dacă rulăm următoarea instrucțiune ” execute sp_spaceused” vom putea determina spațiul ocupat
de baza de date, dar și spațiul nealocat, dar totuși ocupat de baza de date. Rezultetele primite vor
fi următoarele, cele prezentate în Figura 5. Astfel că se poate observa că, deși tabela a fost
ștearsă din baza de date prin comanda ”drop table”, spațiul ocupat de fișierele care definesc la
nivel fizic baza de date au aceeași mărime și foarte mult spațiu este rămas nealocat și nefolosit,
dar ocupat. Pentru a putea rezolva această situație, vom ”restrânge” dimensiunea bazei de date,
folosind următoarea instrucțiune ” DBCC shrinkdatabase(StagiuPractica)”. După executarea
instrucțiunii, se dorește să se afle din nou cât spațiu este nealocat, dar ocupat și se va executa din
nou instrucțiunea ”execite sp_spaceused” și se poat observa în Figura 6 rezultatele acestei
executări. Se poate observa că spațiul nealocat, dar și spațiul total ocupat de baza de date, a
scăzut de la 0.97 MB la 0.09 MB, respectiv de la 116, 25 MB la 115. 13 MB. Poate nu este o
diferență foarte mare pe o bază de date dată ca exemplu, însă pentru p bază de date cu milioane
14
sau miliarde de înregistrări, economia de spațiu fizic ocupat de baza de date prin fișiere este
foarte importantă.

FIGURE 6

FIGURE 7

15
Următoarea parte a lucrului cu baze de date în sistemul de gestiune a bazelor de date SQL
Server a fost legată de realizarea salvărilor și restaurării bazelor de date. În timpul stagiului de
practică deprins cunoștințe și am realizat că cei care lucrează ca și consultanți trebuie să cunoască
foarte bine lucrul cu baze de date pentru a putea ajuta un client în cazul în care acesta are
probleme cu baza de date, pentru a se putea deplasa chiar la sediul clientului pentru a-l ajuta cu
diferite operațiuni asupra bazei de date sau pentru a-l ajuta de la distanță prin intermediul
internetului sau telefonic. Unele dintre operațiunile cele mai bine cunoscute de aceștia reprezintă
salvarea și restaurarea bazelor de date. În continuare, se va lucra pe baza de date oferită de
Microsoft pentru a putea înțelege exemplele și a verifica cunoștințele. Înainte de a a putea
exemplifica operațiile de salvare și restaurare, trebuie să mă asigur că baza de date are
proprietatea ”Recovery Model” trecută ca și ”FULL”. Acesta lucru se poate realiza din
proprietăți, click-dreapta pe baza de date, apoi alegem opțiunea ”Proprietăți”, apoi meniul
”Opțiuni”.

În SQL Server deja am adăugat baza de date AdventureWorks, iar pe aceasta vom realiza
operațiile de salvare și restaurare.

Operația de salvare bazei de date constă în două operații subordonate de salvare, și anume
salvare bazei de date propriu-zise și salvarea ”bazei de date” a istoricului de tranzacții realizate
asupra bazei de date. Primul pas pe care îl voi realiza este acela de a salva baza de date propriu-
zisă. Acesta se realizează accesarea meniului contextual al bazei de date care se dorește a fi
salvată, se merge la opțiunea Task și apoi la opțiunea de Backup. În Figura 7 se poate observa
fereastra care se deschide după accesarea meniului și opțiunilor menționate mai sus. După ce este
realizată salvarea cu succes, vom primi un mesaj care ne anunță că s-a realizat cu succes salvarea
bazei de date. După salvarea bazei de date propriu zisă, se va face salvarea tranzacțiilor efectuate
asupra bazei de date. Aceasta se realizează tot accesând meniul contextual al bazei de date,
opțiunea Task, apoi opțiunea Backup. Se va ajunge iarăși la aceași fereastră ca la salvarea bazei
de date proriu zise, însă la opțiunea ”Backup Type” se va alege ”Transaction Log”, iar apoi se va
alege altă cale de salvare pentru fișierul de salvare, care va avea extensia .trn, după cum se poate
observa în Figura 8. După îndeplinirea tuturor acestori pași, salvarea tranzacțiilor asupra bazei de
date s-a realizat cu succes.

16
După ce s-au realizat cele două subtipuri de salvări, ștergem baza de date, dar trebuie să
avem închisă orice conexiune la Query Analyzer, astfel că în caz contrar, operațiunea de ștergere
va eșua.

17
FIGURE 8

FIGURE 9
După ce s-a șters baza de date pe care o voiam ștearsă, dar pentru care am realizat
salvarea datelor și a tranzacțiilor efectuate pe aceasta, se va restaura baza de date. Restaurarea
bazei de date, alegând opțiunea ”Restore” din meniul contextual al opțiunii ”Databases”. Aici se

18
va selecta opțiunea ”From device” pentru a selecta fișierele de backup și alegem și numele bazei
de date pentru restaurare. În Figura 9 este prezentată fereastra cu opțiunile pentru restaurare.

FIGURE 10
După cum se poate în Figura 11, restaurarea a avut loc cu success.

FIGURE 11

19
Următorul pas este să ”recuperăm” tranzacțiile efectuate asupra bazei de date. Se vor
urma pașii prezentați în următoarea figură, Figura 12.

FIGURE 12
Se va deschide o fereastră în care vom alege fișierul în care am realizat rstaurarea pentru
tranzacții, cel cu extensia .trn. Se poate observa în Figura 13 că s-a realizat și acesta cu succes.

FIGURE 13

20
Dacă am presupune că înainte de a face salvarea bazei de date s-ar fi efectuat anumite
modificări, aceastea ar fi încă vizibile dupa ce s-a realizat restaurarea tranzacțiilor. De exemplu,
dacă am fi modficat orașul pentru înregistrarea a cărui AdressID este egal cu 733, după ce am
realizat și restaurarea tranzacțiilor și dacă am fi dorit să vedem orașul pentru înregistrarea cu
AdressID-ul 733, am fi aflat că este același oraș cu cel cu care am modificat.

21
4. Concluzii

Prin intermediul efectuării stadiului de practică, am dobândit foarte multe abilități


necesare integrării pe piața muncii, cunoștințe practice despre lucrul cu baze de date într-o firmă
care lucrează foarte mult cu baze de date și pentru care cunoașterea acestui lucru este foarte
importantă. De asemenea, lucrul într-o firmă, alături de angajații acesteia, interacțiunea cu cei
care deja lucrează și ascultarea opiniilor acestora, fiind opiniilor unor persoane care au o
experiență, au contat foarte mult pentru mine și m-au ajutat să descopăr cu ce îmi doresc să
continui în viitor, ce așteptări să am de la viitorii posibili angjatori și să observ ce așteptări au
angajatorii de pe piața muncii.
Bazele de date sunt foarte importante în viața de zi cu zi, fie că sunt într-o formă
computerizată sau doar o formă simplă, precum o tabelă pe o foaie cu niște simple date, fie că
aparțin unei firme foarte mari, aceasta având milioane sau miliarde de înregistrări, fie că este o
firmă mică cu doar o mie de înregistrări. În prezent, bazele de date relaționale reprezintă cea mai
bună metodă de a stoca informații de volum mare, sub formă de tabele, tabelele având legături
între ele, fiind foarte ușor de determinat.
Consider că această experiență a fost una dintre cele mai importante și de neuitat
expriențe, fiind primul pas către piața muncii și către o viitoare angajare. Apreciez foarte mult
cunoștințele acumulate, profesionalismul cu care firma Online Business Corp Ideal m-a
întâmpinat și rigoarea cu care m-a învațat.

22
5. Bibliografie

1. Microsoft [http://msdn.microsoft.com/]
2. Online Business Corp Ideal [https://www.obci.ro]
3. SQL Server Technical Documentation [https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/sql-
server-technical-documentation]

23