Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOŞANI


Bd. Mihai Eminescu, nr. 40, 710 171,
Tel., Fax. 0231 517 556,
mail: ccd_botosani@yahoo.com
web: http://www.ccdbotosani.ro

Nr. 116 din 21.01.2009

Către,
Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul
Preuniversitar

În atenţia
Doamnei Director Prof. Univ. Dr. Doina Carp

Prin prezenta vă înaintăm dosarul cu documentele necesare pentru

acreditarea programului de formare continuă Didactica predării


limbilor moderne, program de perfecţionare datorat reformei, conf.
Art. 33, alin. (2) litera a) din Legea 128/1997, modul mediu, 60 de ore, 15
CPT .

Cu consideraţie,

Director,
prof. Cătălina Lupaşcu