Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învatare 5:

Traditii, obiceiuri, sărbători


Competen- Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de
Ziua Resurse Evaluare
te specifice colectivului de elevi continut

 familiarizarea, întelegerea, si explorarea


textului
Materiale:
CLR  citirea selectivă în funcţie de anumite repere Povestirea orală Observarea
manual, CD,
1.1; 1.2;  citirea pe roluri sistematică
videoproiector
2.3; 3.1  formularea de răspunsuri la întrebări Text-suport: Procedurale:
3.2; 4.1  povestirea orală, pe fragmente Vreau să trăiesc conversaţia,
 povestirea orală a textului cu ajutorul printre stele Aprecieri
explicaţia, exercitiul
AVAP-2.6 întrebărilor de V. Eftimiu globale si
Organizare:
MM-1.4  exercitii aplicative pag. 50-51 individuale
frontal, individual
 desen: Brăduțul
 auditie: Brădulet

 scăderea numerelor cu trecere peste ordin cu Scăderea cu Materiale:


ajutorul numărătorii pozitionale trecere peste manual Corint, Observarea
MEM –
 însusirea algoritmului de calcul ordin culegere, fisă de lucru sistematică
Mier- 1.4; 1.6;
5.2  calcul diferentei oral si în scris 0 – 1000 Procedurale:
curi
 stabilirea corectitudinii a unor operatii explicatia, exercitiul Aprecieri
2 dec. Scăderea cu
AVAP –  calculul diferenei a două numere, în tabel problematizare globale si
2.6 împrumut de la
 probleme cu două operatii care presupun Organizare: individuale
ordinul zecilor
adunarea frontal, individual
Cântarea
 Cântec: Cântecul ghetuțelor Materiale:
vocală si
MM https://www.youtube.com/watch?v=PydgFDz7ngk calculator, CD
instrumentală
1.2; 1.4;  acompanierea cântecelor cu orchestra de Procedurale: Observarea
2.2 jucarii muzicale sau cu percutie corporala conversaţia, expli- sistematică
Cântarea vocală
diversa, care sa marcheze fie ritmul, fie timpii caţia, demonstratia,
în grup si
egali exercitiul Proba
individual cu
CLR – 2.3  însusirea cântecelor pe traseul: colectiv – Organizare: practică
acompaniament
AVAP-2.6 grupuri mici – colectiv frontal, individual,
de jucării
 decorare: Ghetuta lui Mos Nicolae pe grupe
muzicale
Educatie fizică

 participarea la dialoguri pe teme de interes: Materiale:


mediul înconjurător manual, CD,
Semnul
CLR  citirea selectivă în funcţie de anumite videoproiector Observarea
exclamării
1.2; 2.1; repere: ce comunică propozitia, punctuatia ei Procedurale: sistematică
3.1 3.2; 4.1  acualizarea cunostintelor despre propozitie, citire explicativă,
Text-suport: conversaţia,
punct, semnul întrebării
Vreau să trăiesc explicaţia, învăţarea
MEM-3.1  identificarea propozitiilor care exprimă un Aprecieri
printre stele prin descoperire,
AVAP-2.6 îndemn, o poruncă, o urare, o mirare, o globale si
de V. Eftimiu exercitiul
2h strigare, un salut pag. 50-51 individuale
 utilizarea semnului exclamării Organizare:
 joc de rol: De vorbă cu un brăduț frontal, individual

 scăderea numerelor cu trecere peste ordin cu


Joi Scăderea cu Materiale:
ajutorul numărătorii pozitionale
3 dec. MEM – trecere peste manual Corint, Observarea
 micsorarea unui număr/sume/diferente cu un
1.4; 1.6; ordin culegere, fisă de lucru sistematică
număr/sumă/diferență
5.2 Procedurale:
 însusirea algoritmului de calcul
Scăderea cu explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP –  calcul sumei/diferentei oral si în scris
împrumut de la problematizare globale si
2.6  aflarea termenumlui necunoescut
ordinul zecilor Organizare: individuale
 probleme cu două operatii care presupun
frontal, individual
operatii de adunare si scădere
Religie
Materiale:
CLR  dialog dirijat despre sărbătoarea Sf. Nicolae Observarea
Fisă de lucru
1.1; 1.2; – semnificatie, pregătirea copiilor  Lectură sistematică
Procedurale:
2.3; 3.1  citirea în ritm propriu, cu adaptarea
conversaţia,
3.2; 4.1 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
explicaţia, exercitiul
 formulare de răspunsuri la întrebări Scrisoare lui Aprecieri
de lectură
AVAP-2.6  audierea altor poezii despre Sf. Nicolae Mos Nicolae Organizare: globale si
 redactarea unei scrisori către Mos Nicolae individuale
frontal, individual
MEM –  nevolile de bază ale animalelor si plantelor: Materiale:
3.1; 3.2; apă, aer, hrană, lumină si căldură Stiintele vietii manual Corint, Observarea
4.2.  adaptarea unor plante si animale la conditii videoproiector, fisă sistematică
vitrege Plante si Procedurale:
Vineri AVAP –  actiuni ale oamenilor care împiedică plante- animale explicatia, exercitiul Aprecieri
2.6 le si animalele să se dezv. în conditii optime Nevoi de bază: ciorchinele globale si
4 dec.
CLR-1.2;  îngrijirea plantelor din clasă apă, aer, hrană Organizare: individuale
2.1  îngrijirea animalelor si plantelor de acasă frontal, pe grupe
 Tehnici de lucru: decupare după contur,
AVAP lipire, ansamblare, tangram Materiale:
2.1; 2.3;  Elemente de limbaj plastic: forma coli colorate,
Observarea
2.4; 2.5  numirea materialelor, instrumentelor şi Colaj foarfece, lipici,
sistematică
tehnicilor utilizate (tangram) sablon tangram
MEM –  prezentarea etapelor de lucru: decuparea ce- Procedurale:
Animale Aprecieri
3.1 lor sapte piese tangram, ansamblare, lipire conversaţia, expli-
domestice globale si
CLR-2.1  realizarea compoziţiei; expunerea lucrărilor caţia, exercițiul
 turul galeriei individuale
MM-1.4 Organizare:
 Auditie: Azi Grivei e mânios, Eu sunt Pisu frontal, individual
Miau, Câinele si pisica
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
 Elemente de ascultare activă – postură, Comunicare
Materiale:
contactul vizual școlară
fisă de lucru, auxiliar
 vizionarea unor secvenţe de film pentru eficientă Observarea
Procedurale:
DP identificarea expresiilor faciale care indică sistematică
conversaţia, expli-
2.2 ascultarea activă Elemente de
caţia, exercițiul
 utilizarea în comunicarea cu ceilalţi ascultare activă Aprecieri
(familie, colegi, prieteni, cadre didactice) a jocul de rol
CLR-1.2 - postură globale si
unor modalităţi simple de ascultare activă: Organizare:
- contactul individuale
contact vizual, postură frontal, individual, în
vizual
 situaţii de comunicare/ascultare activă din echipă
viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la
şcoală, la magazin, la film etc.)
Semnul Materiale:
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere Observarea
Luni exclamării manual, CD,
CLR  citirea pe roluri sistematică
7 dec. videoproiector
1.1; 1.2;  povestirea orală a textului, pe fragmente
Text-suport: Procedurale:
2.1; 4.1  alcătuirea de enunturi utilizând ca semne de
Primii fulgi de conversaţia,
puctuatie punctul, semnul întrebării,exclamării explicaţia, exercitiul Aprecieri
nea
AVAP-2.6  dictare globale si
după Ion Organizare:
 joc de rol: De vorbă cu un fulg de nea individuale
Agârbiceanu frontal, individual
 însusirea algoritmului de calcul Materiale:
 calcul diferentei oral si în scris
Scăderea cu manual Corint, Observarea
MEM –
 micsorarea unui număr/sume/diferente cu un
trecere peste culegere, fisă de lucru sistematică
1.4; 1.6;
5.2 număr/sumă/diferență ordin Procedurale:
 proba adunării si scăderii explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP – Scăderea cu
 stabilirea corectitudinii a unor operatii problematizare globale si
2.6 împrumut de la
 calculul diferenei a două numere, în tabel Organizare: individuale
ordinul sutelor
 probleme cu două operatii frontal, individual
Lb. engleză
 participarea la dialoguri pe teme de interes:
Punctuatia Materiale: Observarea
CLR sărbători religioase
fisă de lucru sistematică
1.1; 1.2;  citirea selectivă în funcţie de anumite
Text-suport: videoproiector
Marti 2.1; 4.1; repere: ce comunică propozitia, punctuatia ei
Primii fulgi de Procedurale:
8 dec. 4.2  alcătuirea de enunturi care presupun
nea explicaţia, exercitiul Aprecieri
utilizarea semnelor de punctuatie indicate
după Ion Organizare: globale si
MEM-3.1  completarea unui text lacunar cu semnele de
Agârbiceanu frontal, individual individuale
punctuatie
 lectură: Fulg, de N. Labiș

 micsorarea unui număr/sume/diferente cu un Materiale:


număr/sumă/diferență Scăderea cu manual Corint, Observarea
MEM –
 însusirea algoritmului de calcul
trecere peste culegere, fisă de lucru sistematică
1.4; 1.6;
5.2  calcul sumei/diferentei oral si în scris
ordin Procedurale:
 proba adunării si scăderii explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP – Scăderea cu
 aflarea termenului necunoescut problematizare globale si
2.6 împrumut de la
 probleme cu două operatii care presupun Organizare: individuale
ordinul sutelor
operatii de adunare si scădere frontal, individual
 Cântec: Clopoței
Materiale:
https://www.youtube.com/watch?v=ffys5DIUPnc
instrumente muzicale
 marcarea intuitiva a unor elemente de limbaj
MM Interpretarea confectionate,
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor Observarea
1.4; 1.3 calculator, CD
jucarii muzicale cu sonoritati potrivite sau sistematică
2.1; Nuanțe: Procedurale:
folosind percutia corporală: intensitati diferite
tare, încet, conversaţia, expli-
 joc pentru diferentierea în cântecele simple Proba
CLR – 2.3 mediu caţia, demonstratia,
a înaltimilor sunetelor muzicale practică
AVAP-2.6 exercitiul
 mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de
Organizare:
înălţimi diferite
frontal, pe grupe
 desen: Clopoței
Educatie fizică
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea
Materiale:
textului
 Textul în manual, CD,
CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea Observarea
versuri videoproiector
1.1; 1.2; intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie a sistematică
Procedurale:
2.3; 3.1 unui text în versuri
citire explicativă,
3.2; 4.1;  identificarea titlului, autorului, a numărului
Text-suport: conversaţia,
4.2 strofe, versuri explicaţia, cadranele Aprecieri
Colindătorii
 dialog dirijat – Nasterea Domnului exercitiul globale si
de G. Cosbuc
MM-1.4  explicarea cuvintelor noi si introducerea individuale
pag. 54-55 Organizare:
acestora în vocabularul copiilor frontal, individual
 auditie: Colinde
 însusirea algoritmului de calcul Scăderea cu Materiale:
MEM –  calcul diferentei oral si în scris trecere peste manual Corint, Observarea
1.4; 1.6;  micsorarea unui număr/sume/diferente cu un ordin culegere, fisă de lucru sistematică
Mier- 5.2 număr/sumă/diferență Procedurale:
curi  proba adunării si scăderii Scăderea cu explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP –  stabilirea corectitudinii a unor operatii împrumut de la problematizare globale si
9 dec.
2.6  calculul diferenei a două numere, în tabel ordinul zecilor Organizare: individuale
 probleme cu două operatii si al sutelor frontal, individual
 Cântec: Clopoței - repetare
Materiale:
https://www.youtube.com/watch?v=ffys5DIUPnc
instrumente muzicale
 marcarea intuitiva a unor elemente de limbaj
MM Interpretarea confectionate,
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor Observarea
1.4; 1.3 calculator, CD
jucarii muzicale cu sonoritati potrivite sau sistematică
2.1; Nuanțe: Procedurale:
folosind percutia corporală: intensitati diferite
tare, încet, conversaţia, expli-
 joc pentru diferentierea în cântecele simple Proba
CLR – 2.3 mediu caţia, demonstratia,
a înaltimilor sunetelor muzicale practică
AVAP-2.6 exercitiul
 mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de
Organizare:
înălţimi diferite
frontal, pe grupe
 abilităti: Clopoței
Educatie fizică
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea
Materiale:
textului Text-suport:
fisă de lucru Observarea
CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea Uite vine Mos Procedurale: sistematică
1.1; 1.2; 2.3; intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Crăciun, citire explicativă,
Joi 3.1 3.2; 4.1; a unui text în versuri de O. Cazimr
conversaţia,
10 dec. 4.2  participarea la dialoguri pe teme de
explicaţia, cadranele, Aprecieri
interes: sărbători Crăciunul exercitiul globale si
AVAP-2.6  dialog dirijat – sărbătoarea Nasterii copiilor
O. Goga
Organizare: individuale
Domnului, Mos Crăciun frontal, individual
 desen: Mos Crăciun (caiet lectură)
 micsorarea unui număr/sume/diferente cu Scăderea cu Materiale:
un număr/sumă/diferență trecere peste manual Corint, Observarea
MEM – 1.4;  însusirea algoritmului de calcul ordin culegere, fisă de lucru sistematică
1.6; 5.2  calcul sumei/diferentei oral si în scris Procedurale:
 proba adunării si scăderii Scăderea cu explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP – 2.6  aflarea termenumlui necunoscut împrumut de la problematizare globale si
 probleme cu două operatii care presupun ordinul zecilor Organizare: individuale
operatii de adunare si scădere si al sutelor frontal, individual
Religie
 dialog dirijat: sărbătoarea Crăciunului,
mesaje trimise Materiale: Observarea
CLR  intuirea unor modele de felicitare fisă de lucru sistematică
3.1 3.2; 4.1;  confecţionarea unor felicitări cu diverse Procedurale:
4.2 ocazii (Crăciun) şi scrierea mesajelor  Felicitarea conversaţia,
corespunzătoare folosind diverse explicaţia, exercitiul Aprecieri
AVAP-2.6 instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, Organizare: globale si
marker etc.) frontal, individual individuale
 ilustrarea felicitărilor
Materiale:
 etapele dezvoltării la plante si animale
Stiintele vietii manual Corint,
MEM – 3.1;  cracteristici comune ale plantelor si Observarea
videoproiector, fisă
3.2; 4.2. animalelor sistematică
Plante si de lucru
Vineri  înmultirea plantelor cu ajutorul semintelor
animale Procedurale:
AVAP – 2.6  înmultirea animalelor prin ouă si nastere Aprecieri
11 dec. Înmultirea si explicatia, exercitiul
CLR-1.2; de pui vii globale si
dezvoltarea ciorchinele
2.1  ordonarea logică a unor enunturi individuale
vietuitoarelor Organizare:
 formulare de răspunsuri la întrebări
frontal, pe grupe
 Tehnici de lucru: decupare după contur, Materiale:
lipire, ansamblare coli colorate, Observare
AVAP Confecții si
 Elemente de limbaj plastic: formă, volum jucării autocolant, foarfece, Apreciere
2.1; 2.3; 2.4;  prezentarea etapelor de lucru: decuparea lipici globală si
2.5 părtilor componente, ansamblarea lor, individuală
Mos Crăciun, Procedurale:
colorare renii lui Mos conversaţia, expli-
CLR-2.1  realizarea compoziţiei colective; Crăciun, Expunerea
 expunerea lucrărilor
caţia, exercițiul
MM-1.4 brăduți lucrărilor
 turul galeriei Organizare:
 Cântec: Mos Crăciun Activitate în echipă
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,
Comunicare
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii Materiale:
școlară
 Elemente de ascultare activă – voce, fisă de lucru, auxiliar
eficientă Observarea
(intonație, accent) Procedurale:
DP sistematică
 vizionarea unor secvenţe de film pentru conversaţia, expli-
2.2 Elemente de
identificarea expresiilor corporale, faciale, caţia, exercițiul
verbale simple, care indică ascultarea activă ascultare activă Aprecieri
jocul de rol
CLR-1.2  utilizarea în comunicarea cu ceilalţi – voce, globale si
Organizare:
(familie, colegi, prieteni, cadre didactice) a (intonație, individuale
frontal, individual, în
unor modalităţi simple de ascultare activă: accent)
echipă
contact vizual, postură adecvată, intonaţie
 citirea datelor dintr-un tabel
Materiale:
 rezolvarea cerintelor cu ajutorul datelor
manual Corint, Observarea
din tabel  Organizarea
Luni MEM – 1.4; culegere, fisă de lucru sistematică
 formularea de cerinte utilizând date din si
14 dec. 1.6; 5.2 Procedurale:
table reprezentarea
datelor: explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP – 2.6  compararea datelor din table cu ajutorul
tabele, grafice problematizare globale si
semnelor de relatie
Organizare: individuale
 probleme de adunare care presupun date
frontal, individual
înscrise în table
 formularea de răspunsuri la întrebări Materiale:
referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu  Recapitulare fise de lucru, manual Observarea
CLR
cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Cu ce scop?” ) Procedurale: sistematică
1.1; 1.2; 2.1;
 relatarea, în succesiune logică, a întâmplă- citire explicativă,
2.2; 3.1 3.2;
rilor din textul audiat conversaţia,
3.4; 4.1; 4.2 explicaţia, exercitiul
 precizarea evenimentelor din textul audiat, La colindat Aprecieri
folosind expresiile: la început, mai întâi, pag. 57 Organizare: globale si
MM-2.1 prima dată, apoi, după aceea, până la urmă frontal,individual,gru individuale
etc. pe
 alcătuire de enunturi folosind punctul,
semnul întrebării si al exclamării
 Auditie: Colinde

Lb. engleză
 dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii
prin adăugarea / eliminarea unor cuvinte
CLR  alcătuirea unor propoziţii prin care se Test de evaluare
1.1; 1.2; 2.1; formulează o solicitare, o întrebare, o  Evaluare
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut Muncă
2.2; 3.1 3.2; Evaluare
independentă
3.4; 4.1; 4.2  aranjarea unei suite de propoziţii după Ameliorare sumativă
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor /dezvoltare Activitate
MM-1.4 din mesajul audiat individuală
 plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
 verificarea corectitudinii rezolvării testului
Materiale:
 scrierea datelor problemei
manual Corint, Observarea
MEM – 1.4;  realizarea planului de rezolvare a problemei
culegere, fisă sistematică
1.6; 3.1; 3.2;  probleme de transformare a unei probleme Probleme cu
Procedurale:
4.2; 5.2 cu o opratie în probleme cu două operatii două sau mai
multe operatii explicatia, exerci- Aprecieri
Marti  probleme cu două operatii
AVAP – 2.6 tiul, problematizare globale si
15 dec.  probleme cu mai mult de două operatii
Organizare: individuale
 probleme în versuri
frontal, individual
 Cântec: Astăzi s-a născut Hristos
www.youtube.com/watch?v=3GpWM14m4SQ Materiale:
 crearea unei atmosfere propice însușirii calculator, CD
MM cântecului, prin prezentarea unor materiale Procedurale: Observarea
Genuri
1.4; 1.3 muzicale sau ilustrative potrivite conversaţia, expli- sistematică
muzicale
3.1. 3.3  interpretarea cu solist si cor a cântecelor cu caţia, demonstratia,
refren exercitiul Proba
Colinde
CLR-2.3  acompanierea cântecelor cu miscări sugerate Organizare: practică
de textul cântecului sau de ritm frontal, individual,
 audiție: colinde pe grupe
 Joc de rol

Educatie fizică
 realizarea în grup a proiectului cu tema: Materiale:
obiceiuri si traditii de Crăciun (anterior) postere
CLR
 dialog dirijat: traditii si obiceiuri de Crăciun  Proiect: Procedurale:
1.2; 3.2; Aprecieri
 prezentarea produselor finale: expunerea Obiceiuri si conversaţia,
4.1; 4.2 globale si
planselor traditii de explicaţia, turul
 turul galeriei – completarea cu informatii de galeriei individuale
Crăciun
MM-2.1 către colegi Organizare:
 audierea de colinde frontal, pe grupe
Materiale:
 calcul diferentei oral si în scris manual Corint,
 micsorarea unui număr/sume/diferente cu un culegere, fisă de Observarea
MEM – 1.4;  Scăderea cu
număr/sumă/diferență lucru sistematică
1.6; 3.1; 3.2; trecere peste
 proba adunării si scăderii Procedurale:
Mier- 4.2; 5.2 ordin
 calculul diferenei a două numere, în table explicatia, Aprecieri
curi  aflarea termenului necunoscut exercitiul globale si
16 dec. AVAP – 2.6 Recapitulare
 probleme cu două operatii problematizare individuale
 nevoi de bază ale plantelor si animalelor Organizare:
frontal, individual
 Cântec: Astăzi s-a născut Hristos
Materiale:
www.youtube.com/watch?v=3GpWM14m4SQ
calculator, CD
 crearea unei atmosfere propice însușirii
MM Procedurale: Observarea
cântecului, prin prezentarea unor materiale Genuri
1.4; 1.3 conversaţia, expli- sistematică
muzicale sau ilustrative potrivite muzicale
3.1. 3.3 caţia, demonstratia,
 interpretarea cu solist si cor a cântecelor cu
exercitiul Proba
refren Colinde
CLR-2.3 Organizare: practică
 acompanierea cântecelor cu miscări sugerate
frontal, individual,
de textul cântecului sau de ritm
pe grupe
 audiție: colinde
Educatie fizică
CLR  dialog dirijat: traditii si obiceiuri de Materiale:
3.1 3.2; 4.1; Crăciun, Mos Crăciun, daruri pentru cei Scrisoare lui fisă de lucru
4.2 dragi Mos Crăciun Procedurale:
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea conversaţia, Observarea
MM-2.1 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Text-suport: explicaţia, sistematică
AVAP-2.6 a unui text în versuri Scrisoare, exercitiul
 redactarea unei scrisori către Mos Crăciun de O. Cazimir Organizare:
2h  ilustrarea scrisorii frontal, individual
Joi  calcul diferentei oral si în scris
17 dec.  micsorarea unui număr/sume/diferente cu Test de evaluare
MEM – 1.4; un număr/sumă/diferență
1.6; 3.1; 3.2;  Evaluare Muncă
 proba adunării si scăderii Evaluare
4.2; 5.2 Ameliorare independentă
 stabilirea corectitudinii a unor operatii /dezvoltare sumativă
AVAP – 2.6  aflarea termenului necunoscut Activitate
 probleme cu două operatii individuală
 cresterea si dezvoltarea vietuitoarelor
Religie
Materiale:
 citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
manual
CLR adaptarea intonaţiei impusă de semnele de  Lectură
Procedurale:
1.2; 2.3; 3.1 punctuaţie
citire explicativă, Aprecieri
3.2;  dialog dirijat: traditii si obiceiuri de Steaua
conversaţia, globale si
Crăciun si Anul Nou Plugusorul explicaţia, individuale
MM-2.1  memorarea versurilor pag. 56
Organizare:
 auditie: Cântecul de stea
frontal, individual
Materiale: Observarea
MEM – 1.4;  jocuri logico-matematice fisă de lucru sistematică
1.6; 4.1; 5.2  rebusuri matematice  Matematică Procedurale:
 probleme în versuri distractivă jocul didactic Aprecieri
Vineri
AVAP – 2.6  concurs matematic între grupe Organizare: globale si
18 dec.
frontal, pe grupe individuale
 Tehnici de lucru: decupare după contur, Materiale:
tăiere, lipire, împletire, ansamblare, hărtie xerox albă si
AVAP origami colorată, hârtie Observare
Confecții si Apreciere
2.1; 2.3; 2.4;  Elemente de limbaj plastic: formă, volum jucării grofată, foarfece,
 prezentarea etapelor de lucru: decuparea globală si
2.5 lipici individuală
părtilor componente, împletirea/răsucirea Ornamente Procedurale:
benzilor de hârtie, ansamblarea lor pentru Pomul de
CLR-2.1 conversaţia, expli- Expunerea
 realizarea compoziţiei colective; Crăciun
MM-1.4  expunerea lucrărilor
caţia, exercițiul lucrărilor
 turul galeriei Organizare:
 Colinde Activitate în echipă

Idei de pe didactic: renii lui Mos Crăciun


Idei de pe didactic: Mos Crăciun, brad din cercuri

tehnica tangram