Sunteți pe pagina 1din 1

Sugestii /propuneri la proiectul de curricula dezvoltată la disciplina scolară

Educația pentru societate din învatamantul general.

Curricumulum la discipina Educația pentru societate pregătește elevii ciclului


gimnazial și liceal pentru viața de zi cu zi.
Prin intermediul modulilor elaborate , se asigură confortul psihologic minimal al
elevilor prin păstrarea mediului cu care sunt obișnuiți; sprijină orientarea școlară și
profesională a elevilor prin înregistrare multiple a activităților implicate; permite o
măsurare sistematică a performanțelor elevilor pe baza standardelor naționale.
Curricumulum răspunde nevoilor , capacităților și ritmurilor diferite ale elevilor;
finalitățile , conținuturile sunt adecvate în raport cu cerințele sociale și cu nivelul de
dezvoltare a elevului; oferă o gamă largă de situații de învățare. Fiecare elev are nu
numai drepturi, ci și oportunități pentru a se dezvolta socio-afectiv.
Punctele slabe a acestui curricumulum sunt : lipsa manualelor școlare special
elaborate la disciplină ce constituie un obstacol in motivarea elevilor; desfășurarea unor
activități extracurriculare expuse în curricumul va fi puțin prezentă cauzele fiind diferite:
lipsa de timp din partea elevilor pentru astfel de activități cauzată de un buget de timp
prea mare alocat activităților școlare; insuficienta motivare a elevilor pentru organizarea
și participarea la astfel de activități.
Propuneri : Elaborarea de manuale la disciplină; alocarea unui timp special pentru
organizarea și desfășurarea activităților incluse în curricumul; datorită lipsei de timp și
motivație la elevi, de micșorat numărul activităților extracurriculare