Sunteți pe pagina 1din 1

II.

Date de identificare a reprezentantului legal:

în calitate de Administrator
BI/CI seria GZ 410950 eliberat(ă) la data de 07.04.2011 de SPCLEP NOVACI
Adresa

Nume/Denumire FASUI CONSTANTIN-CLAUDIU


C.I.F.