Sunteți pe pagina 1din 13

DATA:

CLASA: a V-a / CES


PROPUNĂTOR:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
DISCIPLINE: Matematică
SUBIECTUL: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-10000 cu
rest 0. Exercitii și probleme.
TIPUL LECŢIEI: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor.
COMPETENŢE SPECIFICE
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 - 10000 și de împărțiri folosind tabla împărțirii
5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10000.

COMPETENŢE DERIVATE / OBIECTIVE OPERAŢIONALE


Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
O1 - să cunoască terminologia specifică operaţiilor matematice învăţate;
O2 - să rezolve corect exerciţii de împărţire;
O3 - să utilizeze corect terminologia specifică operaţiilor matematice învăţate în rezolvarea de exerciţii și probleme;
O4 – să identifice câtul unor împărţiri încercuind rezultatul corect;
O5 - să rezolve corect probleme prin cel mult două operaţii;
O6 - să compună probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii.

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, Ştiu- vreau să ştiu- am aflat.
b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: manual, tablă, markere, fişe de lucru, planşă, coli xerox, creioane colorate, fişe de evaluare, tablă,
plicul surpriză.

c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe;

d) Forme de evaluare: observaţia sistematică, evaluarea pe grupe, interevaluarea, aprecierea verbală, evaluarea scrisă

RESURSE

- bibliografice:
 Constantin Cucoş , ( coordonator ) , Pedagogie . editura Polirom , Iaşi 2006
 Gheorghe Dumitriu , Constanţa Dumitriu , Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice , Editura Didactică şi
pedagogică , Bucureşti , 2004
 Costică Lupu , Metodica predării matematicii , Editura Caba, 2006

- umane: 6 elevi + 1 profesor

- spaţiale: sala de clasă

- temporale : 45 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTELE Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI ŞI DEMERSURI STRATEGIA DIDACTICĂ


INSTRUIRII op. DIDACTICE EVALUA-
Metode si Resurse Forme de RE
Activitatea învăţătorului Activitatea elevului procedee materiale organizare

Observaţia
1. Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării Elevii se pregătesc Conversaţia Materialele Frontal sistematică
organizatoric optime a activităţii: pentru începerea necesare la Individual
- pregătirea materialului didactic; activităţii. lecţie
- asigurarea liniştii şi a disciplinei
pentru desfăşurarea activităţii;

2.Captarea atenţiei Plicul cu surprize


O2 Se va arăta elevilor un plic pe spatele
căruia sunt scrise 2 exerciţii: Elevii rezolvă cerinţele Munca Plicul cu Aprecieri
36 : 6 : 3 = independentă exerciţii şi Frontal verbale
48 : 6: 4 = Exerciţiul mesaj
Elevul care va rezolvă primul (și corect) Elevii descoperă titlul Jocul didactic
exerciţiile de pe plic va deschide plicul și lecţiei
va afla surpriza.
( Un mesaj de la spiridusul Moşului ).
Anunţarea temei şi -Buna ziua, copii! Sunt spiriduşul Ascultă. Conversaţia, Frontal
a obiectivelor Moşului şi am nevoie de ajutorul vostru. explicaţia
Grinch a furat Craciunul şi nu-l putem
recupera decât rezolvând exerciţiile pe
care le-a pus drept piedici. Fiecare
exerciţiu rezolvat corect va aduce 5
puncte. Trebuie să strângeţi cel puţin 100
de puncte ca să-l invingem. Anexa 1

Scriu data şi titlul lecţiei pe tablă Scriu data şi titlul Tabla, Individual
,,Împărţirea numerelor naturale 0- lecţiei pe caiete. Markere
10000 - Exerciţii și probleme”. caiete
- Verific terminologia specifică Elevii manifestă
4. Dirijarea operaţiilor aritmetice învăţate prin interes faţă de Explicaţia Frontal şi
consolidării şi intermediul unui joc: propunerea făcută și Jocul didactic Planşă, individual
sistematizării O1 - Joc didactic: răspund solicitării bileţele
cunoştinţelor O2 Pe o planșă sunt afișate simbolurile
O3 operaţiilor aritmetice învăţate (+, , X, : )
O4 Într-un coșuleţ se află bileţele cu
O5 terminologia specifică operaţiilor
matematice. Pe rând, câte un elev, va ieși
la tablă, va extrage un bileţel pe care îl va Aprecieri
citi în faţa clasei apoi îl va așeza pe verbale
planșă în dreptul semnului care indică
operaţia respectivă. Frontal
- Exerciţii de calcul oral Elevii calculează oral Exerciţiul
-Lucru în echipă Observare
Elevii sunt împărţiti în 2 echipe şi vor Rezolvă sarcinile de pe Exerciţiul Fişe de lucru Echipe sistematica
lucra pe fişe de lucru: echipa spiriduşilor fişe
şi echipa renilor.
Anexele 2, 3, 4

5. Evaluarea O3 Solicit elevilor să rezolve exerciţiile de pe Rezolvă exerciţiile Exerciţiul Fişe de Individual Ev.scrisă
cunoştinţelor O6 fişa de evaluare evaluare
Anexa 5

6. Aprecierea şi Apreciez activitatea copiilor, număr Ascultă. Frontal Aprecieri


încheierea punctele şi îi anunţ că au reuşit să salveze Individual verbale
activităţii Crăciunul din mâinile lui Grinch.
CU ATÂT MAI MARE

DE ATÂTEA ORI MAI MARE

CU ATÂT MAI MIC


DE ATÂTEA ORI MAI MIC

MĂREŞTE CU

MICŞOREAZĂ CU

MICŞOREAZĂ DE ATÂTEA ORI

SUMĂ TERMEN CÂT


DESCĂ ZUT SCĂZĂTOR

DIFERENŢĂ FACTOR

PRODUS ÎNMULŢIRE

ÎMPĂRŢIRE ADUNARE
DEÎMPĂRŢIT ÎMPĂRŢITOR

Anexa 2
GRUPA SPIRIDUŞILOR

1. Încercuiţi răspunsul corect:

16 : 2 = 8, 6 , 7 27 : 3 = 8, 0, 9 20 : 4 =4, 5, 6

42 : 6 = 5, 7, 9 81 : 9 = 9, 8, 7 48 : 8= 6, 7 ,9

2. Efectuaţi:

685 : 5 = 396 : 9 = 9950 : 10 =

1584: 4 = 4500 : 45 = 9800 : 100 =


3. De Crăciun, spiriduşii clasei a VI-a vor împărţi daruri prichindeilor de grădiniţă. Ei au confecţionat 56 de marionete şi de 8 ori
mai puţine măşti. Câte daruri au realizat în total ?

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT


Anexa 3

GRUPA RENILOR

1.Adevărat sau fals?

15 : 5 = 3 35 : 7 = 6 20 : 4 = 45 : 5

48 : 6 = 9 64 : 8 > 4 63 : 9 < 8
2. Completează casete libere:

28:4
685 : 5= 396 : 9 = 9950: 10 =

15848 : 4 = 4500 :45 = 9800: 100 =

3. La concertul de colinde vor participa 27 de fete şi de 3 ori mai puţini băieţi. Câţi copii vor participa la concert ? Rezolvă şi sub formă
de exerciţiu.
Anexa 1

-Buna ziua, copii!

Sunt spiriduşul Moşului şi am nevoie de ajutorul vostru. Grinch a furat Craciunul şi nu-l putem recupera

decât rezolvând exerciţiile pe care le-a pus drept piedici . Fiecare exerciţiu rezolvat corect va aduce 5 puncte.

Trebuie să strângeţi cel puţin 100 de puncte ca să-l învingem.


FIŞĂ DE EVALUARE

1.Deîmpărţitul este 4500, câtul 100.


Aflaţi împărţitorul.

S-ar putea să vă placă și