Sunteți pe pagina 1din 41

18:50 / 26:02

Moartea nu există (-cu_Constantin_Dulcan-)

20 La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.


21 Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii
veneau şi-i lingeau bubele.
22 Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-
au îngropat.
23 Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe
Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
24 şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful
degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”
25 „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr
şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.
26 Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să
treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.”
27 Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu;
28 căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.”
29 Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.”
30 „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.”
31 Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar
învia cineva din morţi.”
19
Stancu Iancu Vasile
Stancu Iancu Vasile
il y a 7 mois
Aici e o pilda , iar atat bogatul cat si Lazar reprezinta pe cineva anume , si nu faptul ca bogatii
zgarciti merg in iad , iar saracii milostivi , in sanul lui Avraam.
2
dragosstanciu
dragosstanciu
il y a 4 mois
Este o pilda. Bogatul si Lazar reprezinta niste popoare, Lazar este simbolul Neamurilor, iar
bogatul nemilostiv este simbolul Israelului.
3
Pop Boldeanu
Pop Boldeanu
il y a 4 mois
Bebe B 3
Surculescu Constantin
Surculescu Constantin
il y a 1 mois
Be Be Matei surculescu
cristi weiss
cristi weiss
il y a 1 an
Da, un om inteligent care a studiat mult,tot respectul ptr acest domn. Ceea ce ne lipsește este
credinta in Dumnezeu,daca am crede pe Dumnezeu pe cuvânt studiind Biblia,nu am avea nevoie
de confirmarea oamenilor de știință cu privire la ceea ce ne este descoperit de Dumnezeu despre
creațiune ,viata de pe pamant si despre viata veșnica.Observam ca domnul prof.dr.Dulcan,nu ne
poate spune exact ce va fi mai departe,cum se va încheia istoria acestui pamant,dar Biblia ne
vorbește despre aceste lucruri in Apocalipsa....Ce fel de oameni ar trebui sa fim noi,ca sa putem
ajunge acolo unde nu va fi moarte.
27
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 7 mois
cristy weiss:certamente , Biblia cere studiul personal,cunoastere personala, ca orice om, a se
laurea in : medicina, inginerie,et. , va studia cartile specifice, examen pt.diploma a putea profesa
ok. > candidatii pt.CER, in al cunoaste pe D*ZEU & Mintuitor !!! studiile pt.noi e cuvintul
stiinza creatorului, = celor interesati viul ISUS CRISTOS, DA VEDENI,DESCOPERIRI, DINCOLO DE
MORMINTE, MATERIE A CUNOASTE !!! IN CE DECADERE E INTREAGA OMENIRE, pe planeta
terra,unde singele zi,noapte nu se opreste ci curge..>SALMUL 40 : 2,3 AMEN >Eu lucia am
parasit,filosofia, si stiinza stirbita in orice om !!! m-am indragostit, de Codul vieti = biblia ,am
intrat in ea, si Domnul mi sa aratat....gloria si d*zeirea sa ,atunci ramii, incremenit, cazi la pamint
complect zdrobit iti realizezi ,toate neputinzele, pacatele, nenorocirea Omeniri : aiiii in jale am
cazut implorind pe Domnul sa-mi faca Grazierea....privinduma cu mila si absoluta Dragoste ce-mi
umplea fiinza...apoi vorbindu-mi Lucia priveste viitorul vesnic al oamenilor,: p.s. si mi sa aratat
imparatia nemuritorilor, in extasis eu am cazut...ce la oameni nu'i concepibil ...atit de devastate
sint mintiile oamenilo...dramatic....plingeam in hohote ca vrau cu el Donul acolo sus, si nici o
clipa ,nu mai vreau pe acest murdar pamint......etc. apoi mi-a zis doresc sa-ti ma descopar ceva
Lucia !!! la asa ceva numi inchipuiam....scoarza terestra sa despicat...in miezul pamintului IADUL
= INFIORATOR,ZDRUNCINATOR , eu tipam di rasputeri...de teroarea la STATUL PUR, milioane
dintre antenazi nostri acolo in schinjuiri....si vesnice...foc,lava vulcanica, demoni...torturau pe cei
ce au lasat planeta fara D*ZEU....tipetele acelor suflete sint fara sfirsit....scuze nu am cuvinte a
descrie.... >D*ul ma ridicat : lucia ti=e mila ? da doamne , acum cred ca Iadul e
real, precum IMPARAZIA TA,CRED,CREEEED CU TOATA FIINZA mea....etc. de azi tu vei fi martora
Mea zicea Domnul si vei marturisi celor pe care tii voi pune in cale....fie ca vor crede fie ca nu,
( nu pot intra in amanunte ) DOAR ISUS CRISTOS POATE MINTUI OMUL = SALVAZIVA VOI SEMENI
MEI SI CERSIZI BOTEZUL CU DUHUL SFINT AL DOMNULUI, SI VETI INVIA, AZI SPIRITUALMENTE,
PT. A INTRA IN NEMURIREA SA, =Reabilitati cum a fost Adam & Eva inainte de pacatuire si
alungati di EDEN. asa cum sta scris in > Efesini 5 : 14,daca nu ? !!! vedeti ce scrie in tot capitolul =
APOCALIPS 20 DE 3 ORI AMIN, Pace frate Cristi, shalom din ITALIA.
anisoara Cioaca
anisoara Cioaca
il y a 4 mois
Lucia Sima , nu tot ce numesc oamenii botez cu Duhul Sfânt , este și cu adevărat botez cu Duhul
Sfânt .
Mihaela Talos
Mihaela Talos
il y a 4 mois
+anisoara Cioaca ,corect.
Antoniu-Catalin Pastin
Antoniu-Catalin Pastin
il y a 2 ans
Moartea, creaţiei lui Dumnezeu, Nu există !

Ştiinţa, în sfârşit îşi dă mâna cu religia, în legătură cu faptul că nu există moarte a fiinţelor, ci o
trecere a lor într-o altă dimensiune astrală, fără corpul fizic pământean. Corp fizic pământean,
care şi l-a însuşit şi Mântuitorul Iisus Hristos la întrupare(naştere).
Viaţa este veşnică, cum sustine religia creştină din totdeauna, particula de dumnezeire din
fiecare din noi nu moare niciodată.
Robert Lanza, cercetător la Advanced Cell Technology, a dovedit prin fizica cuantică faptul că
moartea nu există. Când trupul îşi termină „bateriile”, mai rămân 20 de waţi de „energie
informatională", noua teorie ştiinţifică demonstrează că moartea trupului nu este punctul
terminus al călătoriei sufletului, aşa cum, de altfel, susţineau şi strămoşii noştri, dacii.
Fiul lui Dumnezeu întrupându-Se a luat firea omului, cu cele trei facultăţi ale sufletului:
minte(raţiune), simţire şi voie liberă.
Dumnezeu nu distruge ce a construit, ci mută într-o altă dimensiune. Această schimbare ne-a
fost arătată ce către Mântuitorul Iisus Hristos:
"Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa deveni o alta, Se schimba şi sclipi ca soarele, în timp ce
hainele sale deveniră strălucitoare, de un alb scânteietor, cum nu poate înălbi pe pământ
înălbitorul" (Marcu 9, 3). Cuvântul lui Dumnezeu întrupat îşi arăta astfel strălucirea naturală a
slavei dumnezeieşti, pe care o avea în El însuşi şi pe care o păstrase după Întruparea Sa, dar care
rămânea ascunsă sub acoperământul trupului. Încă de la zămislirea Sa în pântecele Fecioarei,
într-adevăr, dumnezeirea S-a unit cu natura trupească iar slava divină a devenit, în mod ipostatic,
slava trupului asumat. Ceea ce Hristos le arăta Apostolilor Săi în vârful muntelui Taborului, nu era
deci o privelişte nouă, ci manifestarea strălucită în El a îndumnezeirii naturii omeneşti - inclusiv
trupul - şi a unirii Sale cu splendoarea dumnezeiască.
"El s-a schimbat la Faţă, ne confirmă Sfântul Ioan Damaschin, nu asumând ceea ce El nu era ci
arătându-le Apostolilor Săi ceea ce El era, deschizându-le ochii şi, din orbi cum erau, făcându-i
văzători" (Sfântul Ioan Damaschin, Predică la Schimbarea la Faţă, 12 - PG 96, 564).
Schimbarea la Faţă este deci prin excelenţă aceea a îndumnezeirii naturii noastre omeneşti şi a
participării trupului nostru trecător la bunurile veşnice, care sunt mai presus de fire.
Persoana umană, mişcându-Se în conformitate cu firea din sine şi din alţii, se mişcă în
conformitate cu voia lui Dumnezeu, prin puterea iubirii care izvorăşte de la Dumnezeu Cel în
Treime.
„Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om. Cel ce este Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om (...) pentru ca
omul să primească înfierea şi să devină fiu al lui Dumnezeu. Căci noi nu putem primi altfel
incoruptibilitatea şi nemurirea decât prin unire cu Incoruptibilitatea şi Nemurirea.”
Un alt exemplu, cu privire la nemurire, ne este arătat de moartea şi învierea Mântuitorului Iisus
Hristos:
Prin Înviere, prin faptul că trupul lui Hristos este transparent, iradiant de iubire, ne pătrunde şi
Însuşi El ne-a devenit propriu împreună cu sufletul şi cu Dumnezeirea din El.
Iar noi, înduhovnicindu-ne, am devenit proprii lui Hristos, întrucât ne-am deschis Lui prin
credinţă şi comuniune.
În persoana lui Hristos se arată Cuvântul lui Dumnezeu ca persoană şi ca poruncă, Se arată ca Fiu
al lui Dumnezeu, care Se jertfeşte pentru om şi ca mod de viaţă care corespunde în mod absolut
poruncii divine.
Spiritualitatea creştină ortodoxă este viaţa lui Hristos, Cel care a învins moartea noastră prin
moartea Lui pe Cruce, în care a fost lucrătoare suprema-I iubire a Lui ca Om faţă de Tatăl,
suprema iubire a Lui ca Dumnezeu, făcut om pentru noi.
În spiritualitatea ortodoxă cel ce crede în Hristos trebuie să-şi concretizeze credinţa prin fapte
bune, adică să-şi folosească libertatea spre realizarea binelui, ajutat de harul lui Dumnezeu,
manifestat în lume prin energiile dumnezeieşti necreate.
Prin Înviere, umanitatea lui Hristos a fost total străbătută de viaţa Duhului; Hristos Îl are acum şi
ca om în mod deplin pe Duhul Sfânt în Sine, pe care îl avea din veci, după Dumnezeire.
Învierea din morţi a Mântuitorului Hristos constituie arătarea puterii dumnezeieşti în trup şi
anume în trupul Cuvântului întrupat.
Mântuitorul Histos este persoana Care cuprinde în Sine totul, de la Dumnezeire până la materia
îndumnezeită a cosmosului, prin firea omenească, legată organic cu ea prin Trupul Său. Şi prin
primirea Lui în ei, înşişi, oamenii îşi realizează aspiraţia lor de cuprindere a Totului şi de
îndumnezeire prin ei a cosmosului.
Metamorfoza lumii europene de la epoca medivală la epoca modernă sau iluministă a secolului
al XVIII-lea a atras după sine mutaţii considerabile pe scena culturii europene.De la Dumnezeu s-
a trecut la om, de la teologie s-a trecut la ştiinţă, şi de la valorile spirituale s-a trecut la valorile
materiale, ca tot atâtea expresii ale culturii secularizate. Cauza principală a acestor mutaţii
spectaculare este rezultatul unor conceptii materialiste despre univers, lipsite de suportul lor
interior şi spiritual în Dumnezeu, capabil să menţină împreună cerul cu pământul, lumea văzută
cu cea nevăzută sau lumea naturală cu cea supranaturală.A rezultat o concepţie mecanicistă a
universului, care supravieţuieşte până astăzi în teologia eterodoxă, dar este vorba despre o
concepţie care are în vedere numai lumea văzută, separată de cea nevăzută. În aceste condiţii,
nu este de mirare că s-a pus în circulaţie teoria dublului adevăr, a unui adevăr supranatural şi
spiritual, şi a unui adevăr natural şi ştiinţific, care avea să ducă la conflictul dintre religie şi ştiinţa
Concepţia mecanicistă a favorizat imensul progres ştiinţific şi tehnologic pe care îl cunoaşte
socitatea contemporană occidentală. Dar această concepţie este cauza regresului spiritual şi
moral al lumii în care trăim. Factorii economoci, financiari si politici au dobândit o importanţă
considerabilă, în detrimentul preocupării de ordin spiritual. Trăim într-o lume în care valorile
materiale au triumfat asupra celor spirituale. Pe de o parte, asistam la victorii ale ştiinţei şi
tehnicii care depăşesc cu mult cele mai optimiste aşteptări ale veacului al XVIII-lea, dar, în viaţa
lui interioară, omul se simte prins în ghearele unor forte iraţionale pe care nu le mai poate
controla. Explozia de violenţă şi senzualitate, care se răspândeşte peste tot în societate şi
cuprinde cercuri din ce în ce mai largi, constituie dovada concludentă a degradării climatului
spiritual al omului şi al societăţii contemporane.
Pentru a ne da seama de consecinţele şi riscurile modernităţii pentru viaţa Bisericii şi cea a
omului contemporan, vom pune în evidenţă trei mutaţii principale pe care modernismul le-a
introdus în cultura contemporană.
În primul rând, modernitatea a transformat centrul de gravitaţie al lumii de la Dumnezeu la om,
astfel că omul se simte atât de autonom în faţa Divinitatii, încât consideră voinţa lui Dumnezeu ca
un fel de atentat împotriva propriei lui libertăţi. În această concepţie antropocentristă, omul se
realizează prin el însuşi, fără ajutorul lui Dumnezeu.
În al doilea rând, modernitatea a introdus o separaţie artificială între domeniul public si cel
privat, care se manifestă prin tendinţa de a elimina religia din viaţa socială şi de a transforma
societatea într-un domeniu rezervat, cu precădere, preocupărilor de ordin economic, care îl
determină pe om să uite de valorile spirituale, care îl înalţă spre asemănarea cu Dumnezeu, şi să
se lanseze într-o cursă frenetică după bunurile materiale ale acestei lumi, care nu vor fi niciodată
capabile să stăvilească setea lui după eternitate.
În al treilea rând, modernitatea a separat omul de natura înconjurătoare şi l-a transformat în
stăpânul absolut al naturii, considerând că rolul omului este cel de a impune naturii propriile lui
legi, diferite de cele ale lui Dumnezeu, şi de a modela şi exploata natura potrivit dorinţei lui de
profit şi dominaţie pământească, ducând la apariţia crizei ecologice contemporane şi putând
duce la subminarea vieţii şi existenţei umane.
Asistăm la o reîntoarcere a omului la panteismul precreştin, care închide omul în imanenţa
lumii create, fiindcă face abstracţie de transcendenţa lui Dumnezeu. Pe această cale omul, care
se simte mândru de cuceririle lui ştiinţifice şi tehnologice, de dominaţia lumii văzute, îşi pierde
libertatea interioară şi devine sclavul unor forţe iraţionale, spirite şi patimi, care îi transformă
viaţa interioară într-un adevărat coşmar şi-l desfigurează din punct de vedere spiritual.

Dr. în teologie, în cercetare Antoniu Cătalin Păştin


23
дон Большой
дон Большой
il y a 10 mois
Hristos este inventia evreilor! Un dumnezeu care aduce bani cultelor. Daca te uiti la americani,
toti sunt "pray to Jesus"! Iar Jesus (fiul lui Dumnezeu) a spus ca a venit pe pamant ca sa-l
slujeasca pe Dumnezeu. Dovada clara in care oamenii nu inteleg la ce se roaga. Noua ne cam
place sa ne rugam la chipuri cioplite, sa pupam cadavre si icoane, sa umblam in coate si
genunchi, in loc sa intelegem esenta mesajului. Poti sa crezi in Dumnezeu si fara sa fi neaparat un
om religios. Eu mi-am dat seama ca problema mea este cu biserica, nu cu Dumnezeu! Faptul ca
mi s-a impus felul in care sa-l iubesc pe Dumnezeu si felul in care sa ma rog ar trebui condamnat,
Tocmai din aceasta cauza sunt impotriva religiilor. Biblia este scrisa de om, iar omul a avut un
scop de urmarit de pe urma ei.
4
Rares Serban
Rares Serban
il y a 10 mois
дон Большой Corect
Pere Adam
Pere Adam
il y a 10 mois
Interesanta replica numai pacat ca ai patat-o cu prostia si tampenia ta. Ai tot dreptul sa nu crezi
sau sa crezi in ce vrei insa nu ai dreptul sa-ti bati joc de credintele altora.Hristos, daca a existat,a
fost evreu si nici in evreu nu L-a inventat.Crestinismul nu se potriveste cu cel din NT si predicele
Lui. Crestinii nu numai ca nu dau al doilea obraz ci de cand au aparut au8 adus in lume numai
moarte si razboaie. In majoritatea cazurilor ,s-au omorat crestinii intre ei. Evreii nu aucastigat
nimica din Crestinism ci numai au pierdut...Asa ca denude ai scormonit ideia ca evreii au
"invent"?
1
vasile busuioc
vasile busuioc
il y a 10 mois
Antoniu-Catalin Pastin Stimat domn,simt pläcere cand citesc comentariu dvs.Traiesc in
Salzburg,Sunt om cu 10 clase,dar IMI plac discutiile in Care se vorbeste de viatä eternä.De
experientele mortii clinice am Fost interesat incä de prin anii '70.Dar Nu Pot sä Nu Observ o
gresealä a acestui domn neurolg ,Care sfideazä pur si simplu Cuvantul Lui Dumnezeu.Vorbeste
despre experiente extracorporale.Acestea Au loc Mai Ales Intre samani ,yoghini ori alte grupuri
Care Nu Au drept ghid Biblia (Sola scriptura).EU Cred cä Dumnezeu creeazä uneori circumstante
incat Au loc si experiente DIN acestea süß amintite,dar Nu DIN Cele la comanda unui Guru ori
altä persoanä CE Nu are nici o legäturä cu Dumnezeu,ci doar cu cine stie CE "sursä de
energie".Ap Pavel spunea ,"Chiar dacä un Inger Ar veni cu o altä evanghelie ,sä nu-l credem.Deci
Nu Putem spune cä luäm de bun aceastä Teorie a acestei experiente extracorporale
1
vasile busuioc
vasile busuioc
il y a 10 mois
дон Большой bäi Nene,Biblia a Fost scrisä de oameni sub Inspiration Lui Dumnezeu.Dacä Nu o
vei citi si crede,esti in Cel Mai Mare pericol.Dumnezeu te iubeste.Incä te cheamä.Dar Nu astepta
sä fie Prea tarziu.Oricand poate inceta inima sä ti batä,Deco Nu amana,impacä te cu Tatäl täu.Iti
scriu DIN Salzburg.Dumnezeu sä te binecuvinteze ,sä iti dea si tie mantuirea,nädejdea Vietii
vesnice.
3
Adrian Bena
Adrian Bena
il y a 10 mois
Antoniu-Catalin Pastin plictisitor
1
Roko Ro
Roko Ro
il y a 9 mois
De fapt, "adevarul este dincolo de noi". Nici religia, oricare ar fi ea, nici stiinta, la nivelul la care
se afla ea astazi, nu ni-l spun. Nu neaparat pentru ca nu ar dori, ci, mai degraba, pentru ca nu
pot, pentru ca nu il cunosc nici ele intru totul.
1
Gabi Xod
Gabi Xod
il y a 5 jours
Noile descoperiri arată că Isus era Homosexual
Bogdan Secula
Bogdan Secula
il y a 1 an
pai... daca nu exista moartea ... unde sunt parintii mei ,??? ca mi-e tare dor de ei
21
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 1 an
DACA AU ACCEPTAT PREZUL RASCUMPARARI D*LUI ISUS CRISTOS,SINT PE PLANETA
D*ZEIIRI=NEMURITORI CA CEL INVIAT,AMEN. CEI MORTI FIZIC FARA GRAZIA D*LUI ISUS CRISTOS
SINT IN MEZUL PAMINTULUI CU EZ LUCIFER= F.DUREROS....STIMATE BOGDAN CITESTE
APOCALIPS TOT CAPITOL 20, D*UL SA TE BINECUVINTEZE. MILANO- ITALIA CIAO.
1
CRIS TINA
CRIS TINA
il y a 11 mois
Lucia Sima: Nu exista o planeta a dumnezeirii, iar in centrul pamantului - fara suparare, este
doar materie incandescenta... Lucrurile au fost descrise asa in Biblie pentru ca oamenii
timpurilor acelora sa inteleaga... In realitate, lucrurile sunt mult mai complexe decat ne putem
noi imagina.
5
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 11 mois
CON PERMESSO > PT.CINE NU ARE DUHUL CRISTOSULUI,NU POATE PRIMI RIVELAZI D *ZEIESTI,
RAMINE UN ZIS CRESTIN NEFIIND DE FAPT,> CUM TUTUROR PROFEZILOR CE AU SCRIS BIBLIA,AU
AVUT RIVELAZI >PRIVESTE LA DANIEL 7 : 1--15,CITESTE SPRE CRESTEREA
CUNOSTIINZEI,>IEZECHEL 1 : 1......CUM PUTE A CUNOASTE ASEMENEA TAINE ? FARA VIZIUNI DIN
D*ZEU ? ORI APOCALPSUL TOTUL DAT PRIN VEDENI D*ZEIESTI,AMIN. OK. FEMEIA CE*TI SCRIE
EMANCIPATA NON LPUS ULTRA,..PRIMA LIMUZINA LUXOASA CE A INTRAT IN NEAGRA SARACA
ROMANIA..ACEEA FEMEIE SINT EU,AUR,BIJUTERI PIETRE PREZIOASE HAINE F,SCUMPE..ACEEA
SIN EU,DE LA ROLEX SI ABSOLUT TOTUL ERA FIRMAT DE MARI STILISTI,PINA LA PORTA CHEI,
VOIAJ JUMATEA PLANETEI !!! DAR NIMIC NU MA SATISFACEA.. CEL PREAINALT,IN NOAPTE MI SA
ARATAT ! AM IMPIRIT DE PERFECZIUNEADESAVIRSIRI PUTERI SI FRUMUSEZEA LUI..ISUS CRISTOS
DOMNUL ...MA CHEMAT...BIBLIA AM CUMPARAT,AM MINCATO BAUTO DIN SCOARZA IN
SCOARZA,SI CONOTAM IN AGENDA,PUNCTELE CE NU LE PRICEPEAM,SI MA RUGAM A LE AFLA
OH HALLELUIA, IAR CHESTIA CU IADUL NU*MI CONVENEA...DAR AM LASAT O ALTERNATIVA
DESCHISA..CERT E CA AM PRIMIT VIZIUNI D*ZEIESTI TAINE F,GRELE MI SA ARATAT UNDE
LOCUIESTE IMPARATUL ISUS,CE ESTE ACOLO ITI TAIE RESPIRAZIA, MINUNI CE NU POT AJUNGE LA
MINTEA OMULUI,...PLINGIN L*AM SUPLICAT SA RAMIN ACOLO...NU ACUM LUCIA, TU VA TREBUI
A TOT MARTURISI...ACUM IATA ITI RIVELEZ CA IADUL E REAL, AIIII MIE AIIII,SCOARZA TERESTRA
SA DESCGIS...MUNTI DE FOC VAPAIE TISNEAU,SI MILIOANELE DE SUFLETE DIN TOATE
GENERAZIILE , IN SCHINJUIRI CRUDELE MIL O CERSEAU.TEROARE LA STATUL PUR, !!! D*UL ISUS A
ZIS DE ACOLO NU MAI IESE NIMENI...ACUM CREZI LUCIA CA IADUL E REAL ? TIPETELE MELE ERAU
SFISIETOARE...D*UL A ZIS >LUCIA TIE MILA DE SEMENI TAI,CE FAR DE MINE ACOLO SFIRSESC....
DA ISUSEEE NU MAI REZIST...ACUM TU VEI MARTURISI TUTUROR CELOR ARATATI TIE PRIN
CIECUMSTANZELE CREATE DE MINE D*UL DA ISUSEEEE,AMIN. DE ATUNCI SI AZI NU CONTENESC
A DA MARTURIA MARTURIII SPRE GLORIA DUHULUI SAU SFINT,DA AMIN. TE SALUT SI CERE
GRAZIA HARULUI CIT SE MAI ZICE AZI,AMIN. LUCIA SIMA MILANO - ITALIA,SHALOM. SALM
133,AMIN
1
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 11 mois
A NU EXISTA ? PLANETA D*ZEIIRI ? OARE DE UNDE GUVERNEAZA ? E TU CRIS & TINA DACA NU TE
POCAIESTI,RIVELAZI SA PRIMESTI,DREPT IN MATERIA ACEEA INCANDESCENTA NIMERESTI,AMEN.
CRIS TINA
CRIS TINA
il y a 11 mois
Draga Lucia, unde e planeta aceea, daca exista? Creatorul Universului nu are nevoie de o planeta
pe care sa locuiasca. (Oare nu scrie Biblia ca El locuieste in ceruri?) Vezi tu, de-a lungul istoriei,
fiecare a interpretat lucrurile scrise in Biblie dupa propria stiinta, cultura si pricepere. De aceea
au existat si exista inca atatea conflicte si ura intre oameni, pentru ca fiecare interpreteaza in
felul sau, ajungand in cele din urma sa "nu mai vada padurea de copaci"... Ar fi foarte intelept
daca fiecare s-ar preocupa de propriul suflet, nu de al altora. Esti tu asa de sigura ca tu vei ajunge
pe planeta dumnezeirii iar eu in ... materia incandescenta?
5
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 11 mois
CRIS TINA, parlare pour parle nu e bine, > cit timp omul nu primeste botezul cu duhul sfint, e un
om mort !!! cin ai primit botezul Domnului, ! primesti vederea Spirituala, ce penetreaza ori ce
materie, m-am explicat ? si Bunul D*ZEU incepe lucrarea Sa dind vedeni, gradual, se creste si e
nevoie de a ajunge la Statura CRISTOSULUI, A putea primi identitatea reala a fapturi tale,
Realizind pe viu ca esti un fiu de D*ZEU !!! viziunile lui te duc pina-n vesniciile lui !!! omul cade
in reverenza si adorare la picioarele VIULUI ISUS CRISTOS, ITI PERMITE AI VEDEA IMPARAZIA,SI
LOCURILE PREGATITE NOUA, > aiiiii si nu mai vrei a te intoarce nici o clipa pe acest Pamint, ...ai
senzatia ca inebunesti, a parasi planeta lui,da e materie,f.superioara ca noi nu avem cuvinte a le
putea descrie, dar D*ul cu glas iubitor iti arata sufletele chinuite,bolnave, si pe moarte..si mila lui
te infasoara si plingi ..acceptind a te reintoarce pe planeta terra ai duce ambasada vieti nemuriri,
amen. pt.cine am fost,vazut RAIUL, noi suferim f.mult si ne urim viaza in aceste trupuri ce se
consuma secunda dupa secunda, . Dar in ochi minti tale ramine vie a sa IMPARAZIE, si lupti cu
disperare in a ajuta semeni tai, a fii umili,predinduse realmente D*LUI asi salva sufletele,amin. >
te pot asigura ca nimic din lumea noastra te mai poate satisface, aur ? bani ? fama >? vin
repudiate si lanzuri de amagire, draga cristina, ai grije de sufletul tau,implorin pe Creator a te
ilumina personalmente, nu e alta sfatuire si maninca si bea toata BIBLIA, ITI DORESC O BUNA
DIGESTIE AMIN.
1
Lena Muresan
Lena Muresan
il y a 10 mois
Cântări
1
Nicoleta Popa
Nicoleta Popa
il y a 10 mois
Lucia Sima
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 10 mois
Draga Bogdan,parintii te asteapta,cum te-au asteptat mereu... Dar inainte de intalnirea cu
ei,trebuie implinite toate cele ce sunt scrise aici.pe pamant.Pana nu vei intelege uniunea intre
tine,parinti si Dumnezeu,nu vei pleca de aici.
2
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 9 mois
Minitrolul Lucia..E dusa rau..indoctrinata de baptisiti probabil ca i-au dat reset la minicreierasul
ala...:D :))))
1
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 9 mois
omule daca esti in credinza tu nu mai ai scapare.....era mai bine sa nu te fi NASCUT,AMEN
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 9 mois (modifié)
De cand esti in Milano,ai uitat si limba romana ?!Sau nu ai invatat-o nici la scoala?Se pare ca nu
prea ti-a placut cartea...Cand o sa termini si tu un doctorat atunci sa comentezi in legatura cu
acest interviu,ok? Inculto...Dai tu verdict in ce priveste pe altii?!Uita-te mai intai la barna ta si nu
la paiul din ochii altora..Sau nu mai vezi de atata barna din ochi?
2
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 9 mois
Am inteles ca astia de la baptisti dau niste gratuitati,poate ar fi cazul sa ma bag si eu...Poate imi
pui tu vreo pila,stiu eu?
3
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 9 mois
CIND VEI AVEA LAUREA MEA, !!! POATE VEI FI LA INALZIME A DISCUTA....ACUM ESTI UN DEGRAD
REALMENTE SOCIAL,...INDIGERIBIL...STOP.
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 9 mois
Hahaha...Esti mai dusa cu capul decat credeam..Sincer e greu sa inteleg ce scrii..e in
klingoniana?!Ar trebui sa invat limba asta..Damn ))
3
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 9 mois
Hahaha...Esti dusa cu capul mai rau decat am crezut..Cu toate ca foarte greu sa descifrez ce
zici,probabil ca ai invatat klingoniana...Cred ca ai cazut in cap cand erai copil...
1
Daniela dani Dan
Daniela dani Dan
il y a 7 mois
Lucia Sima oare asa ne unvata duhul sfint sa vb sa ne adresam apropelui nost?
2
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 7 mois
CEI 2 PROROCI, CE VOR COBORI IN IERUSALIM ACOLO PROROCIND 42 LUNI....AU FOST
OMORITI,3 ZILE LASATI SI OMENIREA PLANETEI,PRIVEAU...A 3 ZI AU INVIAT !!! DIN CER GLASUL A
STRIGAT : URCATI SUS...SUb OCHI TUTUTOR HOLBAZILOR , EI VII SAU RIDICAT !!! Raspunde oare
unde ?
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 7 mois
este > unde =Apoalips 11: 3----la --12, zii cris-tina unde sau ridicat cei 2 proroci unsi Domnului ?
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 7 mois
Pace drag frate,Silviu de vrei comunica cu mine , cere prietenia : lucia sima, ok. fi tare si
cunoscator al cuvintului lui D*ZEU,IN ISUS CRISTOS AMIN. DIN MILANO - ITALIA
Stancu Iancu Vasile
Stancu Iancu Vasile
il y a 7 mois
sant in pamant si dorm pana la inviere,,,exact ca si Lazar cand l-a inviat Hristos
Ervin Gerebenes
Ervin Gerebenes
il y a 3 mois
Părinți tăi sunt acolo unde și-au pregătit-o de pe pământ.
George Lovel
George Lovel
il y a 3 mois
Ei sunt cu tine în orice moment, niciodata nu te au párásit. Asa cum nici Dumnezeu nu ne-a
páràsit, iar tu ca fiintà din Dumnezeu, esti la fel de important ca EL Însusi. Noi oamenii suntem
fiinte de LUMINA. Isus a zis cà suntem: DUMNEZEI. Cititi biblia. Este foarte frumoasa. Mai ales
Noul testament de la Matei. Urmàri-ti cu mare atentie cuvintele Lui Isus iar El be spune ce si cine
SUNTEM.
George Lovel
George Lovel
il y a 3 mois
CRIS TINA : Ba EXISTA si este MULT mai reala ca aceasta
Doru Petrean
Doru Petrean
il y a 2 mois
Depinde unde si-au pregatit Iad sau Rai .Clar .Lai cunoscut si urmat pe Isus pe pămănt te va
cunoaste si el dincolo .Dacă ai făcut ce ai vrut fară sa'l aai pe Isus în viața ta celălalt stăpan te va
prelua .Simplu. Daca vrei mai mult cauta pe net s
Ligia Haiduc
Ligia Haiduc
il y a 1 mois
dragii mei , nimeni nu are dreptul sa vorbeasca in dreptul celuilatl ce ii sau ce va fi ! Lucrurile
duhovnicesti nu pot fi judecate / intelese fireste , de aceea pentru un om firesc ( un om care
priveste lucrurile dintr o perspectiva rationala ) lucrurile duhovnicesti sunt o nebunie , asta scrie
in biblie . Asa ca , in biblie , Iisus sta de vorba cu un preot din vremea aceea si ii spune ``Nimeni
nu poate sa vada imparatia lui Dumnezeu daca nu se naste din nou `` .Nicodim a zis ``cum sa
intre un om din nou in pantecele maicii lui si sa se nasca din nou?´´ un exemplu in care un
om firesc nu intelege duhovniceste ce spunea Iisus . Cam asa se intampla astazi si nu putem
deloc percepe ce vrea sa spuna Cuvantul lui Dumnezeu. Este nevoie ca omul sa fie nascut din
nou , adica din Duh . nu pot decat sa va recomand sa cautai pe Dumnezeu din toata inima si
sa Cititi din Cuvant , cereti-i Domnului Dumnezeu sa va nasca din nou si sa va deschida ochii sa
intelegi Chemarea Lui. Eu fac la fel
Domnu sa va binecuvinteze
Lidia Podaru
Lidia Podaru
il y a 1 an
respect ptr d nul prof Constantin Dulcan.intodeauna privesc cu viu interes emisiunile in care este
invitat Excelenta Sa
11
Tamas Georgel
Tamas Georgel
il y a 1 an
Sinteti foarte priceput , dar daca v-ati ridica privirea inspre Cel Preainalt si de la care avem tot
ceea ce sintem ati fi foarte intelept .
9
Simplu Fulger
Simplu Fulger
il y a 2 semaines
Tamas Georgel sa imi bag pula in a tau prea inalt
Mihai
Mihai
il y a 3 jours
Daca ar crede in Dumnezeu nu ar mai fii priceput
Mariana Stanescu
Mariana Stanescu
il y a 1 an
Oameni de valoare are a noastră ȚARĂ. NU MAI HULIȚI VOI CEI CE NU ȘTIȚI. MAI BINE
ASCULTAȚI ȘI NU MAI SUPĂRAȚI ÎNVĂȚAȚI ȘI NU MAI CRITICAȚI. AVEM VALORI ENORM DE
MARI CARACTERE FOARTE TARI CARE NU SINT DE VIZARE CI TREBUIE PUȘI MAI PRESUS DE
ORICE VALOARE. AU O VALOARE DE NEDESCRIS PĂSTRAȚI CE AVEM . SĂ FIM IUBIȚI .DZEU SĂ I
DEA MAXIMĂ PROTECȚIE LA TOATE NIVELURILE PE CARE EXPLOATEAZĂ DL PROF DULCAN
VOALATE MAXIMA
8
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 10 mois
Tara voastra ? oh oameni muritori..unica valoare e cel ce nea intins Salvarea,= reabilitarea
tuturor minzilor stirbite deja de la nastere,D*UL ISUS CRISTOS !!! in numele lui este duhul de
renastere,de inviierea creerului defectat ao OMULUI ! prin citirea cuvintului sau !!! ,mintea intra
in prelucrarea viului D *ZEU,PRN FIUL SAU, si ca un laser duhul sau intra in omul doritor insetat
de Adevar !!! INCEPIND realmente reparazia capitala a individului,or a psihicului, = capacitatea
integra a creerului, = un creer reabilitat = renascut = biblic este nasterea din nou,oh da din ava
tatal D*ZEU PRIN NUMELE FIULUI SAU, amin. cel ce a trecut prin aceasta metamorfoza, se va
dezmetici, primind via vedere va plinge mult,Realizind din ce mocirla a fost scos, si tot ce vezi in
jurul tau te ingrozeste, > oameni stirbiti din toate punctele de Vedere,......cea mai aparescenta
DIVA ! tu o vezi ca o papuse de cirpa murdara, trasa de sforile Satanului,= identic unei marionete,
ba si urita,vapsuita,peticita,vaiiiii,....e jalnic,amin Oamenilor,treziziva si primizi pe ISUS CA
DOMNITOR IN MINZILE VOASTRE,PIN NU E TIRZIU, CACI ORICE OM CE NU ESTE REABILITAT
COMPLECT !!! VOR FI ARUNCAZI EXACT CA NISTE REBUTURI,>UNDE ? Aflazi ca este un iad,si e
Real, = VIU ESTE DOMNUL SI*L IAU MARTOR ,CACI MI SA ARATAT RAIUL SAU !!! APOI IADUL,AM
CAZUT INGROZITA MAI SA*MI PIERD MINZILE,VAZIN SCHINJUIREA CELOR MORZI FIZIC,SI FAR DE
ISUS IN INIMILE LOR,IN IADUL CE ESTE REAL,REAL DE 3 ORI REPET ESTE REAL. RAGNEAM
IMPLORIND PE DOMNUL CA NU MAI POT VAZIND DOAR ATROCITAZILE PRI CARE TREC FOSTI MEI
SEMENI, SI IESIRE NU ESTE IN VECI VECILOR...IAR DOMNUL MINUNATUL ISUS CRISTOS A INCHIS
SCOARZA TERESTRA, ,MA RIDICAT FIIND TOTAL ZDROBITA DE GROAZA CELOR VAZUTE, > IGNEAM
DIN RARUNCHI DRAGI OAMENI, EU PRIMA DUBITAM TOTUSI CA ASA CEVA AR PUTEA EXISTA !!!
SI D*UL MIA VORBIT PLIN DE MILA ,ROSTIIND: ACUM CREZI LUCIA CA EXITA IADUL ? TREMURIND
DE GROAZA CA-MI VA ARATA IAR, STRIGAM DIN RASPUTERI : CRED,CRED OH DOMNUL MEU SI
D*ZEUL MEU...CRED DIN TOATA FIINZA MEA...ATUNCI MIA ZIS,DE AZI,NECONTENIT TU SA
MARTURISESTI ORCUI,FIE CA VOR CREDE ORI NU, DAR FERICE DE CEI CE VOR CREDE CACI SE VOR
SALVA DE IAD, > CINE NU,LE VA FI DE MARTURIE IN MAREA ZI A JUDECATI...EU REPETAM DA
DOMNUL MEU VOI FACE TOTUL INTOCMAI,AMEN.
ASA FAC DE CONTINUO,ZI DE ZI IN ORICE CIRCUMSTANZA: PE
STRADA,MERKATO,BIROURI,AVION,PE FBOOK,SI ALTE REZELE DE COMUNICARE,>ASTA E DATORIA
MEA INAINTEA D*LUI OSTIRILOR ISUS CRISTOS,NEMURITORUL OSANNA,GLORYYYYY,HALLELUIA
IAR VOI DA-TI MARTURIA ALTORA,FITI MINTUIZI,DRAGI OAMENI DA AMIN,AMIN,AMIN. IOAN 3
: 16,CITIZI CUVINTUL CREEATORULUI NOSTRU,AMIN.
iMihai Pintor
iMihai Pintor
il y a 7 mois
Mariana Stanescu Cu toata stima si respectul sinteti in dreptate. Nu pot atitia oameni de stinta sa
de-a explicatie, cit o "mina" de ateisti surpa natia in prapastiea vesnica. Pacat ca multi tineri se
lasa manipulati de "fortele intunericului" si nu aplica aceea ce deja este dovedit. Mihai - Serbia
Elena Popescu
Elena Popescu
il y a 2 mois
Mariana Stanescu ceMM nu
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 10 mois
Mare ti-e gradina Doamne...
6
Adrian Lazar
Adrian Lazar
il y a 4 mois (modifié)
Si multzi prosti in ea
Stancu Iancu Vasile
Stancu Iancu Vasile
il y a 7 mois
cum sa nu existe moartea.Dumnezeu a zis clar,, ca daca veti manca veti muri NEGRESIT. Satan a
zis contrariul , ca ,,nu veti muri,,.
6
Costin George
Costin George
il y a 4 mois
Stancu Iancu Vasile respect domnule !!!
Nicu Alecu
Nicu Alecu
il y a 1 an
Ce tot vorbiti acolo ca moartea nu exista,ne credeti nebuni?sau voi ati luat-o razna?
7
Florin Voloc
Florin Voloc
il y a 1 an
Exista moartea corpului,dar a sufletului nu exista.Interesati-va mai bine,daca va explic dupa...
4
Nicu Alecu
Nicu Alecu
il y a 1 an
Parerea mea ca omul moare si cu asta gata,nu exista dumnezeu sau dracu sau extraterestrii,zei si
alte chestii,daca ar fi ceva atotputernic si protector ar lasa atitea nenorociri in lumea asta?niste
povesti aiurea
1
Florin Voloc
Florin Voloc
il y a 1 an
Iti Inteleg bine punctul de vedere. Religile au sustinut din antichitate ca doar corpul moare.Intre
timp,mai bine spus incepand din 1900 au aparut unele demonstrati a catorva oameni de
stinta,cum ar fi;Albert Einstein care a demonstrat ca energia nu dispare(sufletul este mai mult
decat energie)doar se transforma.Mark Planck a demonstrat cu fizica cuantica ca dincolo de
materie exista o superconstinta(Dumnezeu) care tine in echilibru toate legile fizice.Din 1975
Raymod Mody si dupa zeci de cercetatori au studiat zeci de mii de cazuri de moarte clinica si au
ajuns la cocluzia ca moartea e doar o transformare a constiinti.Nu vorbim de zei sau extraterestri
ca acolo este o discutie mai lunga.
4
Nicu Alecu
Nicu Alecu
il y a 1 an
Ce folos ca sufletul se transforma si este energie ce fel de energie cit de multa sau cit de
putina,daca nu avem control asupra lui(ei),iar cu constiinta la fel,unde este echilibrul asta a lui
dumnezeu ca nu se vede,iar cu studiul mortii clinice nu are nici o valoare atita timp cit nu sa
putut studia moartea reala adica dupa 1,2,sau 10 ani dupa ce moare omul sau animalul(fiinta),un
lucru e sigur murim si nu se mai stim nimic de noi
Marius Augustin Cojocaru
Marius Augustin Cojocaru
il y a 1 an
Nicu Alecu
solo baston
solo baston
il y a 1 an
apropo, ce cauti aici daca tot nu intelegi nimic si esti contra?
2
___Savian___
___Savian___
il y a 1 an
Nicu Alecu exista doar moartea corpului fizic, iar spiritul se întoarce de unde a venit, adică în
planul principal.
Tu ai rămas la ideia lu Davin k noi ne tragem din maimuță.? ?
5
User Name
User Name
il y a 1 an
Nu ai inteles nimic. Tu esti un suflet cu care controlezi un corp, cand moare corpul ramane
sufletul adica tot tu doar ca intr-o alta dimensiune sa zic asa care functioneaza prin alte legi pe
care noi nu le intelegem decat putin sau mai mult prin fizica cuantica. Spui ca e sigur dar pe ce
bazezi acea siguranta ? ai murit cumva sau ai suferit o moarte clinica ca sa sti ? pai uite cei care
au suferit au confirmat asta pe unele citate de pe facebook ? Din antichitate pana in zilele
noastre in toate culturile au fost confirmate acelasi lucru. Oameni de stiinte cu doctorate si
profesori universitari la cele mai mari universitati au confirmat asta. Fie ca crezi fie ca nu
realitatea obiectiva ramane aceeasi.
6
Ramona Valentina
Ramona Valentina
il y a 1 an
Totul se transforma...nimic nu se pierde cu adevarat! Corpul nostru isi pierde spiritul si incepe sa
se transforme.. Ce inseamna de fapt moartea? Sfarsit? eih iata ca sfarsitul nu exista!!! nimic nu
se sfarseste... totul e intro continua miscare si transformare...
3
Ramona Valentina
Ramona Valentina
il y a 1 an
Nicu Alecu faptul ca tu ai o minte limitata si nu vezi mai mult de atat nu inseamna ca nu exista...
nici gravitatia nu e vazuta..asta nu inseamna ca nu exista!! Bine, tu poti sa o probezi, dar te rog
fa-o de la etajul 10! :))))) Stiinta nu a demonstrat inca mai nimic dupa parerea mea..tot ce stim
acum e 1% si legat de asta inca mai avem dubii! http://www.noulmesaj.org/ce-este-
cunoasterea/
2
Nicu Alecu
Nicu Alecu
il y a 1 an
Ramona, tu spui ca stiinta nu a demonstrat nimic legat de moarte poți sa refaci comentariul tău
putin mai explicit, sau vrei doar sa pui oamenii sa sara de la et 10?ce ai vrut sa spui?
1
Ramona Valentina
Ramona Valentina
il y a 1 an
Nu, eu nu asta spuneam, eram ceva mai profunda de fapt dar nu asta conteaza. Ce vreau sa scot
in evidenta ACUM este doar ca uneori ne chinuim sa taiem patrunjelul cu drujba si pomii cu
cutitul.. Iti recomand sa-l citesti pe Dumitru Constantin Dulcan daca vrei dovezi. Oricum cel ce
vrea sa creada crede, cel ce nu vrea sa creada, nu o va face indiferent de cate dovezi iti aduc
oamenii. Gluma rautacioasa cu aruncarea de la etajul 10 era doar pentru ati atrage atentia ca
poate uiti sa iei ceva in considerare, si voiam doar sa te fac atent, nicidecum nu-mi doresc sa faci
asta! Cred ca ma implic eu mult prea mult in trezirea altora..dar pana la urma tot cand vei fi tu
pregatit va avea loc schimbarea..asadar : Mult Succes!
1
solo baston
solo baston
il y a 1 an
nu are rost sa te chinui sa-i trezesti pe altii, se vor trezi singuri , daca nu acum , intr-o alta
viata...e pierdere de timp si energie sa incerci sa-i trezesti pe cei care cred ca ai luat-o razna , sau
esti nebun...
4
Nicu Alecu
Nicu Alecu
il y a 1 an
De aceea merge tara asta asa '' bine''din cauza celor ca tine care cred in ceva ce nu există, hai sa
fim realiști du-te dezgroapă morții si vezi daca poti afla unde le-a plecat conștiința, asta cei care
au avut, sau sufletul sau spiritul, si daca nu poți afla înseamnă ca nu mai exista nimeni si nimic
dupa ce murim si te rog sa nu o consideri o gluma proasta, mult succes
1
Ramona Valentina
Ramona Valentina
il y a 1 an
Tu crezi in dreptate? Ca nici aia nu exista de fapt! Tu crezi in tristete? In iubire? In durere? Nimic
din toate astea nu exista? Suferinta nu e palpabila sa stii... Cu toate astea o intalnim peste tot.
Nici aia nu exista?? Ai mare grija ca te pierzi in mintea de suprafata! Iar pe asta ti-o poate
demonta oricine, oricand! Nu poti crede pana nu experimentezi.. asa am fost si eu, asa ca te
inteleg.. gandeam exact ca tine.. pana ceva mi-a demostrat ca nu exista doar lumea fizica.. eih,
momentul ala e magnific...si ti-l doreac si tie. Ramai cu bine.
2
solo baston
solo baston
il y a 1 an
in Ro este bine datorita celor care pot fi manipulati de politicieni, care cred in iluzii
materiale...exista prea multi prosti in Ro care ies sa "protesteze" fara sa aiba habar de nimic, de
aceea e "bine" in Ro...
2
Nicu Alecu
Nicu Alecu
il y a 1 an
Ramona dreptate exista daca îți faci tu, iar cu iubirea, tristețea si suferinta stim cum sta treaba,
eu ma refeream la faptul ca murim si nu mai există nimic apoi, atit cit sex=copii, traim, murim si
basta, adica sint multi care vorbesc si scriu carti, asa pot si eu face si tu, dar ce exista, există, ce
nu, nu există
Ramona Valentina
Ramona Valentina
il y a 1 an (modifié)
Daca tu nu vezi padurea de copaci, nu inseamna ca nu exista. Stiu ca tu preferi sa vezi "adevarul"
asta. Stiu asta! Atat cat stai in negare iti ofera confortul ca nu mai e nimic inafara de asta... Si ca
tu nu mai ai o responsabilitate mai mare decat tine... Nu stiu cat ai studiat tu, dar ma indoiesc ca
parererile astea sunt fondate pe ceva real. Asa cum ma acuzai tu mai devreme ca tara e asa cum
e, la fel as putea spune si eu ca tara a ajuns asa din cauza Mediocritatii are e la putere, care nu
stie, dar crede pareri proprii nefondate pe adevar
3
Nicu Alecu
Nicu Alecu
il y a 1 an
Hai Ramona sa facem pace, fiecare cu părerea lui, nu ajungem la nici un consens
1
Ramona Valentina
Ramona Valentina
il y a 1 an
Ai dreptate DAN, nush de ce imi bat eu capul.. Iti multumesc, numai bine!
1
CRIS TINA
CRIS TINA
il y a 10 mois
Nicu Alecu,Lucrurile sunt mai complexe putin. Se vede ca te preocupa, ceea ce e bine. Pas cu
pas... Este mult de povestit pe tema asta, dar daca chiar esti interesat, ai o mare diversitate in
literatura de specialitate, sau chiar aici, pe Youtube. Exista experiente ale unor oameni care au
trecut prin moarte clinica si au relatat despre ce au vazut. Sunt experiente care le-au schimbat
vietile si convingerile. Chiar si bunul simt ne face sa ne intrebam: ce nevoie a avut materia
moarta sa evolueze pana la forma complexa, posesoare de constiinta, care este omul? Nu era
mai comod sa ramana acolo, la forma de microorganisme, care nu vad, nu simt, nu stiu, nu
sufera, nu se agita? Dumnezeu a creat pe om dupa chipul si asemanarea Sa. Dumnezeu nu este
trup... Toate au o noima in lumea asta, si noi trebuie sa acceptam ca, in aceasta forma (fizica), nu
putem avea accesul la adevarul absolut. Ca si cum un peste, oricat de destept, nu poate sa
priceapa ca exista o cu totul alta lume dincolo de oglinda apei.
2
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 10 mois
DA DESIGUR, DAR E PLIN PAMINTUL DE CIMITIRE,BOCETE,....!!! OARE CE ESTE IN MORMINTELE
CIMITIRELOR ???
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 9 mois
Cauta si vei gasi daca esti asa curioasa :)))
ines Barbu
ines Barbu
il y a 9 mois
Au fumat ceva....
Mini Games
Mini Games
il y a 1 mois
Moartea nu exista deoarece sufletu nostru vine din eternitate si pleaca odata cu moartea
corpului nostru inapoi in eternitate
CRIS TINA
CRIS TINA
il y a 3 semaines
Lucia Sima - pe scurt - nu mai gândi limitat
constantin popescu
constantin popescu
il y a 9 mois
din pacate majoritatea oamenilor sant interesati daca exista viata constienta dupa deces dar nu
ai intereseaza si destinatia unde ajung.oameni buni trezirea deschidetiva inimile fara isus hristos
nu exista decat un singur loc IADUL.
5
Bogdan Secula
Bogdan Secula
il y a 1 an
exista mult adevar in ceea ce se discuta
5
Gavrila Stetco
Gavrila Stetco
il y a 1 an (modifié)
Da, are multe de invatat ! Biblia este destul de explicita vizavi de acesti domni "In vremea aceea,
Isus a luat cuvantul si a zis: "Te laud, Tata, Doamne al cerului si al pamantului, pentru ca ai ascuns
aceste lucruri de cei intelepti si priceputi, si le-ai descoperit pruncilor. (Mat.11:25)" Caci este
scris: "Voi prapadi intelepciunea celor intelepti si voi nimici priceperea celor priceputi."
(1Cor.1:19)
6
Ramona Valentina
Ramona Valentina
il y a 1 an
iar "tu omule care vorbesti cu Dumnezeu zilnic" stii exact la cine s-a referit nu??? Halal
Cunoastere! El explica foarte clar faptul ca Dumnezeu exista si il dovedeste stiintific, soo...cred ca
afirmatia dvs nu isi are locul! nu este impotriva a ceea ce a spus Iisus, ba din contra!
2
CRIS TINA
CRIS TINA
il y a 10 mois
Dle Stetco,Dr Profesor are multe de invatat? Pai, dansul e in tabara dumitale. Biblia se referea la
cei intelepti din lume, care nu cred in cuvantul lui Dumnezeu. Multi pretind ca studiaza Biblia,
dar nu pricep mare lucru din ea...
vasile busuioc
vasile busuioc
il y a 10 mois
+CRIS TINA doar in aparentä domnul Prof e in aceiasi tabärä.In Schimb DL Prof are o.
"biblie"diferitä de cea originalä,incat scoate si adaugä la ea.Are dreptate DL Stetco
vasile busuioc
vasile busuioc
il y a 10 mois
+CRIS TINA Chiar profesorul spune cä toatä Viata avem de invatat
vasile busuioc
vasile busuioc
il y a 10 mois
+CRIS TINA Chiar titlul aceastä " Moartea Nu existä," pare o sfidare a Cuvantului Lui
Dumnezeu.Oricum Ar suci-o inteleptii veacului,Chiar pedeapsa vesnicä ai putea-o asemäna cu
Moartea.Care e mai rea ca moartea.Si Chiar de s-ar sfarsi chinul iadului vreodatä,Ar avea
impotantä o diferentä de Timo comparatie cu suferinta la Care se va expune oricine sfideazä
Biblia,Cuvantului sfant Al Lui Dumnezeu?
Petre Nimicitul
Petre Nimicitul
il y a 9 mois
Gavrile talcuie aluia de acolo ? Lol
ioscha fischer
ioscha fischer
il y a 6 mois
Ce pula mea va bagati in seama de pule de pocaiti(pacaliti,pacalici). Stati dracu acolo la "studiu
vostru biblic" si nu mai umblati cu citatele voastre interpretate dupa capul vostru deraiat de la
normalitate
1
Mimi B.
Mimi B.
il y a 1 mois
Bravooooo ! ei sunt pocaniti si nu au treaba cu cele lumesti !?? dar se baga pe toate site-le sa
comenteze fraze nesfarsite de prostii-ndobitocite de turma di biblia celor fara soarte ,a
mucarilor si-a sectarilor !!!!
Eugenia nichici
Eugenia nichici
il y a 11 mois
Bună emisiune, felicitări D-lui C Dulcan pt priceperea dânsului.
3
catalin Ionel
catalin Ionel
il y a 10 mois
îmi place foarte mult cum vorbește Domn profesor. chiar e o plăcere să-l asculți.
3
Bogdan Secula
Bogdan Secula
il y a 1 an
e deja programat viitorul nostru al tuturor
3
nartip2
nartip2
il y a 7 mois
Eu am avut Accident Vascular Cerebral si am trecut 'dincolo' unde s-a deschis o poarta spre o
lumina orbitoare....Am revenit laviata dupa aproape 4 minute. S-a intamplat in anul 1998.
2
Laura Rammel
Laura Rammel
il y a 4 mois
Puțini intelectuali sunt atât de luminați ca dvs ! Sperăm să o luăm într-un final spre drumul cel
bun . Vă mulțumesc!
2
Maxim Gheorghe
Maxim Gheorghe
il y a 1 an
fumatu este pacat
2
Ion Ghita
Ion Ghita
il y a 11 mois
Maxim Gheorghe Coma
Bogdan Secula
Bogdan Secula
il y a 1 an
tot raul si nu se vor lasa pana nu isi vor duce planul pana la final
2
cristian volovati
cristian volovati
il y a 7 mois
Da,un om inteligent dn acesta.E de urmarit fiecare cuvant. Bravo!!!!
1
Nita Constantin Ciprian
Nita Constantin Ciprian
il y a 1 an
Toată stima domnule profesor !
1
Paraluta Elena
Paraluta Elena
il y a 3 mois
Cititi blblia sa vedeti ce zice scripturs nu exista moarte? Cititi si veti vedes daca este adevarat pt
ca va rataciti ca nu cunoasteti nici scripturile nici lputerea lui Dumnezeu
1
Gabe Kozak
Gabe Kozak
il y a 7 mois
Domnul Iisus Hristos este moartea mortii si toti cei ce cred in El vor avea viata! Discursul lui
Dulcan e bun ....dar se plafoneaza.Cine face abstractie de vrajmasul sufletelor noastre se inseala
amarnic...
1
Endi Mitrache
Endi Mitrache
il y a 9 mois
deci fuck tap biblie si evrei biblia cea mare minciuna
1
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
il y a 3 jours
Endi Mitrache la tine cred ca si fuck limba romana �
Esti penibil
1
Marian Dinu
Marian Dinu
il y a 7 mois
Omul a vorbit corect, exact ceea ce vroiam sa aud, rar auzi asa ceva in ziua de azi. Bravo, tot
respectul.
1
Bogdan Secula
Bogdan Secula
il y a 1 an
masonii fac tot
1
Aurica Paveliuc
Aurica Paveliuc
il y a 3 semaines
Bogdan Seculan
Lisa
Lisa
il y a 10 mois
Ce nebun
1
sara sara
sara sara
il y a 10 mois
Se refera la moartea corpului uman...Ce nu intelegeti ?.Adevarat, moartea nu exista,trecem in
alta dimensiune..cheers
1
anisoara Cioaca
anisoara Cioaca
il y a 4 mois
sara sara Unde era Adam înainte de a fi făcut din țărâna pământului ? A existat intr-o altă
dimensiune ? NICIDECUM .
Alma Power
Alma Power
il y a 1 an
reporterul sa i fie rusine ca radea, de ce razi mai cad nu stii nimic? respect domnului doctor un
suflet deosebit care se straduie sa trezeasca constiinta adormita a unora...dar cine nu poate fi
trezit asta e...doarma somnul///
1
Alma Power
Alma Power
il y a 1 an (modifié)
are dreptate domnul doctor!
1
john john
john john
il y a 1 an
Aveti dreptate d-le Doctor bine vorbiti
2
Florica Jurchescu
Florica Jurchescu
il y a 8 mois
Buna seara
Eu va cred domnul profesor Duncan...
Va urmaresc si datorita d-voastra....am reusit sa merg inainte ....dupa moartea mamei...
Cu durere sant si acum ....dar merg inainte.....
Va doresc tot binele din lume....
Santeti minunat!
2
Don Demetrio Guzun
Don Demetrio Guzun
il y a 10 mois
Domnule mare, distinse profesor... de ce pusca calului faci o lectie pentru studenti... ca nu
suntem copii. Subiectul este: moartea nu exista. De ce nu treci direct la subiect? vorbeste
laconic ori nu ne fura timpul...
3
Don Demetrio Guzun
Don Demetrio Guzun
il y a 10 mois
A expune tema unui subiect si a vorbi despre cai verzi pe pereti este o prostie....
1
дон Большой
дон Большой
il y a 10 mois
Daca moartea nu exista, arunca-te in cap de pe pod!
Treaba cu moartea clinica este perioada de activitate a creierului in stare de inconstienta.
Creierul ramane activ si creaza vise. Subconstientul sufera traume datorate lipei oxigenarii, care
duc la un potential delir.
Asta e ceea ce am citit eu legat despre experientele persoanelor aflte in moarte clinica, iar dupa
ce creierul ca si organ isi inceteaza activitatea, el devine doar o materie fizica in stare de
descompunere.
3
Rares Serban
Rares Serban
il y a 10 mois
дон БольшойExact !
Rares Serban
Rares Serban
il y a 10 mois
дон Большой De unde tot apar acești atotștiutori ??? Și cu ce s-au in ce scop???
Pere Adam
Pere Adam
il y a 10 mois
Asta cu conditia ca are creier...
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 10 mois
Omule mai bine ai studia biblia, caci esti cu oxigen la cap,dar fara duhul viului ISUS CRISTOS,>
Doar nu duceau cumva lipsa de oxigen : apostolul PETRU SI CEI DOI CU EL pe muntele TABOR,
cind ISUS sa transformat in glorie si vizitat de MOISE SI ILIE, < studiaza stiinza lui D*ZEU SI TE VA
OXIGENA CU DUHUL SINT,DA AMIN.
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 10 mois
NEPUTINCIOS STIRBIT, DE OM PREA TICALOS ,DA TICALOSUL TE VA RASPLATI,VAIIIII TIE VAI,DE NU
TE VEI PO-CAIIII, > IAR DACA COMENTARIUL E GRESIT,VA ARANJATI INCAPACITAZILOR DE A
COMUNICA CORECT CU GRAIUL,DA AMIN
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 10 mois (modifié)
дон Большой Ceea ce spui este complet gresit.In primul rand nu doar creierul e responsabil de
activitatea intregului organism.Daca ar fi sa comparam cu partea hardware a unui
calculator,creierul ar fi RAM-ul care proceseaza informatia de la stimulii externi,insa inima are
rolul de gestionare a informatiei,de motor al intregului organism si de generator de
energie.Exista o interdependenta intre cele doua organe,acestea fiind interschimbabile.Inima
dicteaza functiile creierului si nu invers cum foarte usor se poate crede in urma atacurilor
furibunde a unor oameni ce nu au habar de functionalitatea unui organism viu si constient,asa
cum este organismul uman.In cele 9 luni de reproducere a celulelor vii in placenta femeii,primul
organ care se dezvolta este inima,nu creierul.Inima este motorul si sursa de energie prin care
creierul ia fiinta ulterior.Inima produce,prin pomparea controlata de sange in cele patru
ventricule ale sale energia necesara organismului de a se autogenera.Aceasta pompare de
lichid(sange in cazul nostru)produce un vortex ce genereaza inclusiv curentul electric care este
apoi distribuit tot prin sange tuturor celorlalte organe.Unul din cei ce au studiat acest mecanism
a fost si Victor Schauberger,cel ce a contribuit la proiecte precum cele ale vehiculelor lenticulare
la care lucra si Henri Coanda.Cat despre partea cu moartea clinica ce presupune cateodata si
incetarea functiilor cerebrale,nu pot spune decat ca esti intr-o mare eroare.Exista cazuri de
moarte aparenta-incetarea functiilor inimii,cat si a cazurilor de moarte cerebrala.Cei ce isi revin
din ambele tipuri de moarte clinica,isi amintesc detalii incredibile asupra unor evenimente
petrecute in sala de operatie si nu numai.Superficialitatea cu care abordezi problema,incercand
sa convingi si pe altii despre un fenomen bine documentat nu iti confera dreptul de a
concluziona.Cu totii suntem sceptici la ceea ce reprezinta acest fenomen al mortii,precum si alte
fenomene absolut normale,dar declarate ca fiind "paranormale".Chiar daca omenirea abia
patrunde in aceste domenii,ele au fost cercetate si in vechime,inca de la aparitia omului aici,pe
Pamant.Si ca sa-ti fac o mica demonstratie a faptului ca aceste fenomene exista iti voi propune
un test simplu:cei cu care vorbesti aici exista?De unde stii ca exista,daca tu nu i-ai vazut
vreodata?Faptul ca nu vedem anumite lucruri,ori nu avem experientele celorlalti,aceasta nu ne
da noua motive sa credem ca nu exista.Chiar si un ateu ar fi de acord cu aceasta afirmatie.
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 10 mois
Cat despre tine Lucia Sima,limbajul pe care il folosesti nu e demn de cel a unui crestin,daramite
de un comentator al unei carti ce ofera un sprijin omenirii cum este cazul Bibliei.Te grabesti in a
aduce jigniri si acuze unor persoane ce sunt in cautarea adevarului.Cine esti tu de iti poti permite
sa aduci astfel de jigniri si acuze acestor oameni?Cine a zis ca omul trebuie sa se pocaiasca?Oare
nu spune Iisus sa nu arunci primul piatra?Sau poate te crezi fara pacat?Fenomenul pocaintei este
unul natural si nu impus.Mai mult decat atat mantuirea promisa de Iisus a fost data ca un dar
intregii omeniri,prin sacrificiul suprem.Degeaba ti-ai tocit coatele citind Biblia,ca tot nu ai inteles-
o.
2
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 10 mois
Nicolae,nicolae , indiscutibil esti un Opositor si faci pe criticul celor ce- cu mandat official trimisi
de insasi D*UL ? roagate si poate vei avea parte de a fi rapit in IMPARAZIA VIULUI ISUS CRISTOS,
si trimis inapoi jos ai fi un util umil serv !!! si in Reverenza cit traiesti...a tot plinge si marturisi ce
EL DOMNUL ITI va porunci,si nu pareri omenesti = dracesti,amin. de alte commentari nu esti
demn, ci PO-CAIII-ESTETE,AMIN
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 10 mois (modifié)
In ce limba vorbesti,femeie?!SORA LUCIA DIN MILANO.Hee,un mini troll..
1
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 10 mois
Barbate in f,multe ,,,plus cele ingeresti...e basta cu smecheriile si neologisme ramii umil si de vrei
sa josi sah mat,liber albitru,omule. Ai auzit de evanghelie ? sti interpretarea cuvintului
EVANGHELIA ? ESTI MAJOR ? Cautazi interlocutori in alta parte,ok. stop.
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 10 mois
Pastreaza-ti parerile pentru tine.Incepi sa-mi creezi scarba...
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 10 mois
FUORI CU TINE LEPROSULE...NEL NOME DI ISUS CRISTOS,DISPARI,CA FULGERUL,AMIN
Nicolae Cionescu
Nicolae Cionescu
il y a 10 mois
lol..esti dusa rau..
1
anisoara Cioaca
anisoara Cioaca
il y a 4 mois
дон Большой , viața o recăpătăm , după moarte , dacă Dumnezeu ne-o dăruiește din nou , adică
Dumnezeu ne creează din nou sau altfel spus ne înviază din morți .
Mini Games
Mini Games
il y a 1 mois
Bravo nicolae
Tanase Liviu
Tanase Liviu
il y a 9 mois
Pocaitiva pocaitiva caci Imparatia Cerului este aproape Domnu Isus este Puterea Amin
1
darie99
darie99
il y a 10 mois
Problema cu „moartea nu există” este n-a auzit nimeni pe nici un mort făcând declarația
asta.Numai viii vorbesc despre „moartea care nu există”. Cam dubioasă situația,da.
4
Dumitru Paula
Dumitru Paula
il y a 3 mois
Multumim !
Sorin Predator
Sorin Predator
il y a 5 mois
Ce sa invatam de la tinebai handicapatuleca moartea nu exista atunci pacatuieste injural pe
Dumnezeu fi ateu ca asta si esti si o sa ajungi direct in iad si cei care cred in Isus ajung in paradis
om nebun moartea exista si ia cu ea pe toti numai Isus a invins moartea tu cine te crezi om
nebun si handicapat te crezi nemuritor jegule produci stare de confuzie noi credem in Isus toti
din romania tu esti ateu citeste biblia si vezi. Ca toti oameni mor si se dug in iad say rai dupa
faptele lor dupa ce moare omul esti in om nebun
Lucia Sima
Lucia Sima
il y a 1 an
SPIRIT,GINDITOR SI GRAITOR = VORBITOR, ISUS CRISTOS ESTE NEMURIREA CELOR CE I*AU
ACCEPTAT SFATUIREA,SI PREZUL RASCUMPARARI DIN ACEASTA MOARTE SPIRITUALA A OMENIRI
DECAZUTE,STIRBITA PLINA DE ORICE CARENZA,DE LA NASTERE,E.TC. > BIBLIA ESTE CODUL VIETI
VESNICE > IOAN 5 : 39 !!!! AMEN SALVATIVA DRAGI OAMENI SALVATIVA, PRIMIND PE DOMNUL
CA UNIC POVATUITOR,SI MINTUITOR, ISUS CRISTOS ESTE DOMNUL DE 3 ORI AMIN.
Ion Ciocoi
Ion Ciocoi
il y a 7 mois
Un tampit !
Modova ROMANIA MARE
Modova ROMANIA MARE
il y a 1 mois
CHIAR DACA EXISTA,NUMAI SPUNE CA DA,BANDITII O SA SE IMULTEASCA PROSTII O SA SE
IMPUTINEZE,VA FI UN HAOS TOTAL.....
dana wodiany
dana wodiany
il y a 11 mois
Multumesc mult!!!!
Elena Tanase
Elena Tanase
il y a 7 mois
dana wodiany
edu gologan
edu gologan
il y a 2 mois
Un om destept
Sinca Sandu
Sinca Sandu
il y a 4 mois
Plata pacatului este moartea spune cuvintul luiDumnezeu si mai spune ca omului este rinduit sa
moara o singura data dupa care vine judecata lui Dumnezeu (care ar dori ca toti oameni sa vina
la EL si atunci prin puterea Lui ar fi mai buni daca ar semana cu Isus Hristos) se poate vb fr mult
despre stiinta si ar trebuii .?...?... fara intelepciunea lui Dumnezeu fara EL nu se poate face nimic
eu va spun din experienta din relatia mea cu Dumnezeu care mia schimbat radical viata care o
traiesc acum in trup in tot ce gandesc in tot ce vorbesc in tot ce fac si pacea lui Hristos este in
mine si daca voi pleca curand din trupul acesta de carne stiu ca ma voi intinli cu Creatorul meu
caruia ai slujesc si voi trai vesnic cu El (dar nu in trupul acesta )
ALRISHA ALRISHA
ALRISHA ALRISHA
il y a 7 mois
min 10-50 da se poate !!!!!!!dar nu e timpul.........inca !!!!!!!!!!!!!!!
Sandor Peci
Sandor Peci
il y a 10 mois
do you're ring holy biblia
Sandor Peci
Sandor Peci
il y a 10 mois
add do believe Jesus
Sandor Peci
Sandor Peci
il y a 10 mois
do you l understand holy biblia
Sandor Peci
Sandor Peci
il y a 10 mois
Woh is Jesus
Emil Adrian Mandru
Emil Adrian Mandru
il y a 2 mois
va iubim.
un om al lui Dumnezeu
un mesager al iubirii
Alexandru Cimpoer
Alexandru Cimpoer
il y a 2 mois
Cum de Dumnezeu a creat aceste finte extraterestre urâte dar mai inteligente ca noi .Sau
Dumnezeu nu existã pentru nu ai cum sã creezi finte urâte si cu suflet. Eu stiu cã el creazã doar
frumos....asa dar.
petronela constantin
petronela constantin
il y a 1 mois
O mare,mare placere sa il asculti pe domnul prof. Dulcan,dar ca sa il intelegi,trebuie sa te afli la
acelasi nivel de constiinta,de evolutie umana.Imi pare rau ptr. aceia care nu au ajuns
acolo,dar comenteaza negativ,in loc sa se ridice spiritual.Asa invatam,oameni buni si numai
asa schimbam aceasta lume,ce tinde sa distruga totul.Un nou program,prin gandirea noastra
colectiva,de o inalta constiinta,aduce imediat o schimbare in bine.
Adrian Adi
Adrian Adi
il y a 3 semaines
https://www.imdb.com/title/tt4643084/
Taken Shadow
Taken Shadow
il y a 1 an
si publicul ceva de la mine ???? pai de ce plm ma uit la tine ,dupa fraza asta niuci nu am vrut sa
vad ce are de zis ,e mai dobitoc decat pare !!
Grigorescu Sorin
Grigorescu Sorin
il y a 2 mois (modifié)
Of, Doamne! Mie mi-e simpatic dl Dulcan si-l respect, dar asta nu inseamna sa nu remarc
anumite fisuri logice in gandirea sa.
Are si omul teoriile sale, idealismul sau, naivitatile sale, dar prea ne uitam in gura sa de parca el
ar fi facut Pamantul si legile Universului, iar acum ne impartaseste din secretele vietii! Tot ceea
ce spune sunt simple teorii, nimic mai mult. Unele idei sunt argumentate doar emotional,
nicidecum stiintific, chiar daca afirma ca exista anumite teorii demonstrate, precum ca... de
pilda, ar exista un multivers. Povesti, nu e nimic demonstrat in acest sens! Doar teorii.
Interesante, dar numai teorii.
La un moment dat, spune ca omul, prin nastere are dreptul la demnitate si ca ce lume e aia unde
esti obligat sa intinzi mana la cersit. Intai, ma intreb cine te obliga sa cersesti? Apoi, insusi corpul
omenesc prin slabiciunile sale, prin suferinta batranetii, a bolilor, a durerilor, distruge ideea de
demnitate. Demnitatea o poti avea doar cand esti puternic, rezistent fizic si/ori psihic.
Pe urma, animalele si toate vietatile, nu ar avea dreptul la demnitate, daca punem asa
problema? Le putem sacrifica si chinui dupa bunul plac? Pe de alta parte, cum am putea trai fara
ne hranim cu alte vietati? Iar pentru a ne hrani cu ele, le distrugem inevitabil demnitatea. Deci
aceasta teorie e absurda, ca si multe altele.
Cat despre planeta care ne-ar putea hrani pe toti, mi se pare chiar hilar ca un om de stiinta sa
spuna asta, in conditiile in care planeta este tot mai secatuita de resurse, din cauza schimbarilor
climatice si a suprapopularii cu oameni, cea mai destructiva fiinta de pe Pamant! Planeta nu va
mai putea sustine viata in curand. Nu viata oamenilor.
Da... in concluzie, eu consider ca acest interviu nu este unul reprezentativ pentru dl Dulcan.
Puteti gasi altele realmente fabuloase!
Mini Games
Mini Games
il y a 1 mois
Ce pacat ca nu iti dai seama cat esti de idiot.
Grigorescu Sorin
Grigorescu Sorin
il y a 1 mois
Ai si argumente, sau doar esti suparat pe viata ca te-a cacat ma-ta oligofren?
Ramona Valentina
Ramona Valentina
il y a 1 an
https://www.facebook.com/lumina.lui.Hristos/photos/a.875879082469043.1073741828.875866
242470327/1307982345925379/?type=3&theater
Lenuta Rusu
Lenuta Rusu
il y a 10 mois
Există viață și moarte , există rai și iad, ziua judecății Lui Dumnezeu va arăta acest adevăr.Nu
duceți oamenii în eroare.
2
Lenuta Rusu
Lenuta Rusu
il y a 10 mois
Fără Dumnezeu nu ne putem schimba, numai prin puerea Lui și prin credința in El omul se poate
naște din nou , innoindu și mintea. și viața după voia Lui Dumnezeu.
2
Lenuta Rusu
Lenuta Rusu
il y a 10 mois
Dumnrzeu a creat pe om să locuiască veșnic in cer.Ferice de cei care cred in El.
1
Geta Ene
Geta Ene
il y a 10 mois
suntem niste furnici
Daniel Marius
Daniel Marius
il y a 3 mois
omule tu stii stiinta dar nu stii nimic de Dumnezeu cercetati apocalpse
Francisc Argyo
Francisc Argyo
il y a 8 mois
jw kleine man der 00,
Mache Popescu
Mache Popescu
il y a 10 mois
km!
cimpean emilian
cimpean emilian
il y a 6 mois
Orice Om ar vrea să fie nemuritor și după moarte să ajungă să trăiască altundeva în univers
paralel sau rai depinde de credința și necredința fiecăruia. Apropo citiți în Biblie și veți descoperi
că acolo se spune clar "cine moare mort este nu simte nimic nu aude nimic , în neamț rămâne.
NU MAI VISA ȚI LA NEMURIRE DEOARECE NIMIC NU ESTE NEMURITOR!
Giury Gon
Giury Gon
il y a 4 mois
Daca nui de unde nu nici astepte comunisti nau crezut ân dumnezeu .Dar democratici sa mai
creada ân moarte???mai bine ai citi biblia ca te vei ântelepții
eugen sonia
eugen sonia
il y a 6 mois
De unde ai scos aberatiile astea? Biblia vorbeste despre moarte. Deci exista moarte. Ai grija ca
Judecata Lui Dumnezeu pt tine va fi aspra ca spui minciuni.
helyana baltag
helyana baltag
il y a 3 mois
eugen sonia , moartea inseamna despartire vesnica de Dumnezeu, iar ceea ce numim noi moarte
este o trecere de la moarte la viata...
Serbu Niculina
Serbu Niculina
il y a 1 mois
Zic ca viața înseamnă constiinta, . Esti constient de gândirea ta, vei dăinui si după moarte,
trăiești cu gândul la mâncare si bunuri acumulate , devii materie.si daca mai desconsideri pe cel
ce lucreaza cu tine sau pt tine , te adîncește mai mult in materie.
Dar sant multe pers ce nu-și dezvoltă conștiința si fug ca roboții sa cumpere tigai sau sa
mănânce un mic de pomană la adunări orășenești...si zic:
Iartă doamne ca nu știu ce fac.
Ferdinand de Paoli
Ferdinand de Paoli
il y a 10 mois
Adevarul este ca pentru toate vietatile , viata-i numai una , ca atomii din care suntem facuti
circula într-o parte si alta nu este deloc semnificat .
Ferdinand de Paoli
Ferdinand de Paoli
il y a 10 mois
Mai ales dupa 89 când a luat asalt genocidul in rândurile populatiei din România .
Julia Kanea
Julia Kanea
il y a 4 mois
nnn
Bogdan Secula
Bogdan Secula
il y a 1 an
mama a murit acum 35 de ani iar tatal 25
Bogdan Secula
Bogdan Secula
il y a 1 an
���
John Savel
John Savel
il y a 1 mois
Dumnezeu a zis ca vom muri. Desteptii care cred .ca sufletul este nemuritor sa citeasca tot ce
spune Biblia despre suflet. In privinta asta aleg sa L cred pe Dumnezeu..........
Dobre Marian
Dobre Marian
il y a 9 mois
Doamne ajuta, sper din tot sufletul ca viitorul sa fie unul spiritual, folosindu-ne de ce am
construit pana acum intr-un mod benefic insa cati gandesc si se manifesta in momentul de fata
corespunzator incat sa ajungem asa cum ar trebui?... cred ca daca ar mai trece inca 500 de ani si
tot nu ar fi suficient pentru ca omenirea sa ajunga sa fie mai benefica, fiecare gand si
manifestare a noastra conteaza, dar momentan suntem inconstienti!
cornel cernat
cornel cernat
il y a 1 mois
Va e frica de moarte? Stati linistiti, nu veti scapa de ea, ea vine mai devreme s-au mai tarziu.
Important este sa constietizam ca nu poti sa mori de doua ori, doar o moarte avem. Iar moartea
nu face discriminare, ataca si bogatii si saracii. Daca ai avere mare, te temi de ea, dar cand esti
sarac, nu ai ce pierde. Asa ca, ma doare in cur de ea. Muie dinamo!
Emilia Bombea Bombea
Emilia Bombea Bombea
il y a 10 mois
Când legile Noii Ordini Mondiale vor fi puse în practică,desigur că,nu va putea exista
vreun'nebun'care să apese un buton și Pământul să devină un foc !
fedor Domnul DUMNĂZĂU SĂ TE BINECUVINTEZE. severa
fedor Domnul DUMNĂZĂU SĂ TE BINECUVINTEZE. severa
il y a 3 mois
DL.PROF.ACESTEA LUCRURI LUCRURILE SUNT SCRISE IN SF. SCRIPTURE DACA ATI CERCETAT
SCRIPTURE CUM AVEA SE SA INTAMPLA DIN PRICINA NEASCULTARI OMULUIDA DUMNAZAU
ADAM SI EVA IN GREDINA EDENULUI FIZIC NU AU MURIT IN GREDINA IN RAI ACOLO MORTEA
NU EXIXTA SI NICI NU ESTE DAR IA IZGONIT DIN GREDINA AFARE SI A PUS INGER SE PAZEASCA SI
AU ADUS MORTEA PRINTRU-N SINGUR OM A INTRAT-N PACAT IN LUMA SI PLATA PACATULUI
ESTE MORTEA MOARTEA SPIRITUALE IN GREDINA EDENULUI IAR MORTEA BIOLOGICA ESTE IN
LUMA PA ACEST PAMANT APOC.CAP. 20 VERSETE 11-15 NU AM INTENTIA DE A VA SUBEXTIMA
DAR VA INDEMN SE CAUTATI PE DOMNUL ISUS DIN TOATE INIMA SI-L VETI GASI,
mini market
mini market
il y a 1 mois
Monologul sufletului
Mi-e dor
mi-e dor,
mi-e dor de copilăria jucăuşă
unde toată lumea era a mea,
mi-e dor de adolescenţa zburdalnică
unde conta numai dragostea sinceră şi pătimaşă,
mi-e dor de gândul liber, când cugetam fără limite,
mi-e dor de naivitatea sentimentelor ce le aruncam
fără margini şi mă prindeam în jocul iubirii,
mi-e dor de surâsul mamei dojenitor
când făceam câte o boroboaţă,
căci săraca nu putea nici să se încrunte la mine,
mie dor de tot ce îmi e drag şi nu mai este,
mi-e dor de multe sentimente uitate,
mi-e dor de tot ce mi-a fost drag in viata mea.
Sanatate si mult bine. Aikido
Dumitru Paula
Dumitru Paula
il y a 1 mois
Exista si iadul si raiul nu se poate ca cei care au facut rau sau au pacate mari sa ajunga in acelasi
loc adica raiul exista o judecata ai fost un om bun pe oamiint ai facut bine esti iubit si ocroit de
dumnezeu ! Va ti dorii sa traiti vesnic aici pe pamiint sau linga dumnezeu
Dumitru Paula
Dumitru Paula
il y a 1 mois
Aveti dreptate cu miincarea de ce unii au prea mult si alti mor de foame nu este corect !
Dumitru Paula
Dumitru Paula
il y a 1 mois
Domnul procesor exista raul care lucreaza in mintile oamenilor distrugatorii ati uitat ca aceasta
nu este lumea pe care dumnezeu nea ptomiso asa este scris sa se intimple : dumnezeu daca ne
ar fi lasat vesnici am fi distrus totul creat de dumnezeu intelegeti ca exista raul vom vedea ce
decide dumnezeu noi vorbim degeaba cunoasteti vremurile lui noe : sar putea sa mai vina
aceleasi timpuri intr o clipa daca vrem da mergem prea deoarte si sa tecem peste faptul ca
dumnezeu decide totul !
Anghel Hotu
Anghel Hotu
il y a 10 mois
Daca viata noastra se continua dupa moarte,intr_un alt Univers(spiritual),atunci de ce mai
trebuie sa traim intens aceasta viata?
Cu aceasta viata concreta ne confruntam si nu cu una iluzorie,presupusa a fi de ordinul
spiritualitatii.
Sam Cloud
Sam Cloud
il y a 10 mois
Anghel Hotu Alergarea de pe Pamantul acesta este pentru a-L accepta pe Isus Hristos ca Domn si
Mantuitor in viata noastra si de a ne pocai de greselile si pacatele noastre.. Viata de dupa
moarte, Rai sau iad.
Man Mandelos
Man Mandelos
il y a 7 mois
Vai lume....trec pe altceva..��
BNB
BNB
il y a 1 semaine
Religia de orice natura, poate fi tradusa ca o mizerie, un balast care cauta continuu sa se agate
de stiinta!
David Anghel
David Anghel
il y a 5 mois
Toť respectul petru acest om minunat....
Lucia Moldovan
Lucia Moldovan
il y a 1 an (modifié)
Cum se explica moartea clinica? Uni care vorbesc despre moartea clinica exagereaza, povestind
tot felul de minuni. Cine are parte de moarte clinica, exista vreo explicatie pentru cei caror li se
intimpla ?
CRIS TINA
CRIS TINA
il y a 10 mois
Probabil ca sunt si persoane care exagereaza, caci vor sa epateze. Dar nu toti. Unii nici nu au
indraznit sa povesteasca despre experienta lor, de teama de a nu fi ridiculizati. In moartea clinica,
toate functiile vitale sunt atat de incetinite, incat fara aparatura nu se pot detecta. Dar daca
privim la popoarele stravechi, toti aveau credinta intr-o existenta dincolo de moarte. Vezi
civilizatia egipteana, mayasa, si chiar populatia nativa Americana (indienii), etc.
anisoara Cioaca
anisoara Cioaca
il y a 4 mois
CRIS TINA , BIBLIA ne spune că este moarte .
Geto dacic
Geto dacic
il y a 1 mois
Bebe B
https://www.youtube.com/user/binderaurel
Toate pildele spuse de isus celor 12 guri cascate de pe lănga el, nu apartin gîndirii lui. El le-a furat
de pe la altii.
Geto dacic
Geto dacic
il y a 1 mois
cristi weiss
Baga-n cap si tine minte! Adevaratul zeu Dumnezeu a fost numai cel din religia sa de drept, cea
zamolxiana a pelasgo-traco-geto-dacilor. Adevaratul zeu biblic evreu a fost YHWH / YAHWE /
IEHOVA. Niciodata adevaratul zeu d-zeu din religia sa de drept, cea zamolxiana a pelasgo-traco-
geto-dacilor N-A fost zeu in biblia si religia numai si numai a evreilor. Nu stii nimic! Ai mare grija
ca te milogesti si te vaicaresti la cine nu trebuie! Te rog sa-mi arati macar o singura biblie scrisa
intr-o lb straina, unde apare scris cuvîntul geto-daci dumnezeu!
NATURAL CURE FOR BACK PAIN
NATURAL CURE FOR BACK PAIN
il y a 7 mois
un bou care nu a inteles deloc Biblia Cuvintul lui Dumnezeu este clar dar nu oricine poate sa l
inteleaga ...chiar cind esti bou cu multe facultati....
helyana baltag
helyana baltag
il y a 3 mois
NATURAL CURE FOR BACK PAIN ,cuvantul lui Dumnezeu numeste moartea fizica adormire.
Moartea este despartirea vesnica de Dumnezeu. Acest om nu e un bou, este muuuuult deasupra
celor care in loc sa cerceteze ce nu inteleg sau sa ceara calauzirea Creatorului, jignesc.
Domnul este adevaratul Dumnezeu !!!
Domnul este adevaratul Dumnezeu !!!
il y a 2 mois
Întoarceti-va la Mine, si Ma voi întoarce si Eu la voi, zice Domnul.
Caci Eu stiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, si nu de
nenorocire, ca sa va dau un viitor si o nadejde.
Întoarceti-va la Mine, si veti fi mântuiti toti !
Caci Eu sunt Dumnezeu, si nu altul.
Cheama-Ma, si-ti voi raspunde si îti voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunosti ,
zice Domnul.
Isus i-a zis: Eu sunt învierea si viata.
Cine crede în Mine, chiar daca ar fi murit, va trai.
Si oricine traieste si crede în Mine nu va muri niciodata.
anisoara Cioaca
anisoara Cioaca
il y a 4 mois
Gen.2:17: ...VEI MURI NEGREȘIT .
& Moartea clinică nu este moarte . Creierul moare ultimul . În moartea clinică , creierul încă
nu a murit , de aceea au oamenii acele experiențe , la fel ca în timpul somnului .
Moartea este opusul vieții .

=====================================================================
48:14
RS - Dumnezeu si Stiinta viitorului - Dialog cu Prof. Constantin DULCAN -1-
George Grigoriu Channel
95 k vues
28:11
Porf. Dulcan: Cine suntem, încotro ne îndreptăm
Dobrogea Media
96 k vues
21:56
CE SE INTAMPLA CU SUFLETUL DUPA MOARTE, Dumnezeu Te Iubeste
Dumnezeu Te Iubește
366 k vues
27:49
Medicul care a fost în moarte clinică. Ada Calciu: Ca medic, nu-mi pot explica faptul că trăiesc
Voi cu Voicu
94 k vues
21:02
Profetiile Maicii Veronica de la Manastirea Vladimiresti (Teorii Incredibile)
Teorii Incredibile Oficial
149 k vues
45:58
Prof. dr. Constantin Dulcan: Stiinta confirma existenta lui Dumnezeu. Marturii despre existenta
Lui
lumeasatuluitv
70 k vues
17:48
Dovezi ale lumii de dincolo - Nelu Ciobotă
Biserica Online
30 k vues
49:32
Enquete sur les cites disparues Sodome et Gomorrhe
MrNorexus
Recommandée pour vous
36:03
Dub Garden - Doctor Wind (Full Album)
Seven Beats
Recommandée pour vous
23:11
Viața după moarte există - George Vruță
Abonează-te!!!
46 k vues
49:53
Programarea mentală și starea de unde teta
Granitele Cunoasterii
21 k vues
30:04
Arta Fericirii - Creierul si Emotiile, Dr. Dumitru Constantin Dulcan
ARTA FERICIRII - cu Mirela Vasadi Blasius
312 k vues
1:09:04
Tara Putra - In Dubland
Deep Art
Recommandée pour vous
26:20
50-2016 Moartea este examenul vietii-Luigi Mitoi
aciducip
4,2 k vues
14:11
Există viață după moarte. Care sunt explicațiile științifice
Voi cu Voicu
73 k vues
1:09:06
codul lui oreste - 28 ian.
2012xDecx21
91 k vues
1:19:15
După 13 ore în morgă, revine miraculos la viață ! - TREBUIE VAZUT
Efeseni 5:11
2,5 M vues
40:54
Arta Fericirii - Control Mental, Rajko Kuzmanovic
ARTA FERICIRII - cu Mirela Vasadi Blasius
86 k vues
11:09
MOARTEA NU EXISTA
DESPRE
38 k vues
41:42
Mountaindub feat. Dub Garden, Lazer and more (Full Album)
Seven Beats
Recommandée pour vous
35:42
Arta Fericirii - Mintea de dincolo, Dr. Dumitru C-tin Dulcan
ARTA FERICIRII - cu Mirela Vasadi Blasius
133 k vues
12:25
Prof. Constantin Dumitru Dulcan despre dragoste si ura si moartea clinica
Municipiul Oltenita
25 k vues
22:30
Secretele medicului Florin Bălănică. ”Dietele nu există”
Voi cu Voicu
18 k vues
49:39
Viata Sanatoasa.Lumina Divina - Lumina din noi.(26 06 2015)
TRINITAS TV
76 k vues
26:12
LUMEA DIN INTERIORUL PAMANTULUI, TEORII INCREDIBILE
Teorii Incredibile Oficial
Recommandée pour vous
1:24:15
TREZESTE-TE GHEORGHE, TREZESTE-TE IOANE 2017.03.30
6tv
35 k vues
1:03:06
Dialog intre teologie şi ştiinţă pe tema sufletului după moarte
Eugen Tanasescu
18 k vues
4:46
Dumnezeu exista, iata dovada!
Gânduri din Ierusalim
398 k vues
19:34
Cómo tener Alta Inteligencia Emocional | Miguel Ángel Cornejo | Superación Personal
TURBO COACHING
Recommandée pour vous
44:58
Secretele calatoriilor extracorporale
Granitele Cunoasterii
116 k vues
1:13:57
Dincolo de aparente cu Dumitru Constantin Dulcan
inger de lumina
94 k vues
48:36
RS - Dumnezeu si Stiinta viitorului - Dialog cu prof Constantin DULCAN - 2 -
George Grigoriu Channel
82 k vues
10:28
Parintele Calistrat - Afla ce e sufletul ! ���
Ortodoxia Tinerilor
6,8 k vues
15:33
DE VORBA CU # EXTRATERESTRII ! NASA GHID DE CONVERSATIE CU EXTRATERESTRII
DESCOPERA LUMEA TV
Recommandée pour vous
Nouveau
1:57:05
Interviu complet cu Profesorul Dumitru Constantin Dulcan
WorldOfCosti
63 k vues
4:08
MOARTEA nu reprezinta sfarsitul ! D.C.Dulcan .Prof.univ. autor de filosofie și metafizică
Dorin Rascarachi
3,5 k vues
57:18
Dumitru Constantin Dulcan la Digipedia Plus
Digi Romania
169 k vues
3:59
Exista Satana pe Pamant ? Ce parere aveti despre ce se intampla la Raul Alb in judetul Dambovita
ViataRomaneasca
1 M vues
21:23
ห มา 300 ปผ เพฮหอใหจมาโปรด ถถงจะเจอ
ฮฮอฮา!! ผผเจจานางแหงห ถาถ จ หลวง เขานางนอน รอครร บาบบญชบ ม
เดดกๆ 13 ชผวตว
SINGHARA VALLEY
2,8 M vues
Nouveau
51:06
CONVERSAŢIE CU VIAŢA. PUTEREA MINŢII. DRUMUL CĂTRE NOI ÎNŞINE
Tele U Craiova
120 k vues

S-ar putea să vă placă și