Sunteți pe pagina 1din 4

Numele:

Prenumele:

Patronimicul:

Instituţia de îînvaă ţaă mîînt:

ȘTIINȚE
EVALUARE

”Nutriția”
Clasa a V-a

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastraă , creion.

Test de evaluare
”Nutriția”
Clasa a V-a
Numele, prenumele________________________________
Data__________________________
№ Itemi Scor

1 Subiectul 1. L
Definește noțiunile: 0
Organism autotrof______________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________ 2
Piramidă alimentară_____________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________ 4

2 Subiectul 2.
Scrie în schemă modurile de nutriție ale organismelor descrise.

Trandafirul este o plantă decorativă care absoarbe L


sărurile minerale din sol și produce în frunză 0
substanțele organice necesare pentru creștere și 1
dezvoltare. 2
3
Căprioara este un animal sălbatic ierbivor, ce se 4
hrănește cu diferite ierburi. Toate ziua paște căutînd
plante mai suculente și mustoase.

3 Subiectul 3.
Examinează atent schema:
a) Completează legenda schemei cu denumirea organelor tubului digestiv.
L
1.______________________________________ 0
2.______________________________________ 1 4 1
3.______________________________________ 2
4.______________________________________ 5 3
5.______________________________________ 4
6 5
6.______________________________________
6
7.______________________________________ 7
2 7
8
3
9
10
11
b) Descie într-un enunț rolul organului indicat în imagine cu cifra 6 în procesul 12
digestiei. 13
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) Explică funcțiile aparatului digestiv, continuînd fraza:
”Pentru ca aparatul digestiv să funcționeze normal, este necesar ca:”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4 Subiectul 4.
Scrie în spațiul acordat un text, utilizînd noțiunile propuse:
Piramidă alimentară, echilibru alimentar, meniu, apă, cereale, legume și fructe, L
pește, carne, ouă, lactate. Propune un titlu adecvat textului. 0
_____________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________ 4
_____________________________________________________________________ 5
_____________________________________________________________________ 6
_____________________________________________________________________ 7
_____________________________________________________________________ 8
_____________________________________________________________________
Barem de corectare

Nr. Conținutul Punctaj


1. Pentru definirea notțiunilor 2x2=4p

2. Pentru completarea tabelului 7x1=7p

3. Pentru scrierea fenomenului cîîte 1p. 6p


Pentru desen cîîte 1p
4. Pentru scrierea exemplelor de fenomene. 6x1=6p

5. Pentru completarea spatțiilor cu notțiunile corecte 8 x 0,5 = 4 p

6. Pentru stabilirea corespondentței 9x1=9p

7. Pentru enumerarea actțiunilor 2x2=4p

Total 40p

Barem de notare

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punctaj 0-3 4-6 7-9 10-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-36 37-40