Sunteți pe pagina 1din 20

NOltMATIV

l'ltlVIND llfrB.EUNEREA. fl lU:PARARll OlUJMUIUMJAl'UBUCB

llfrB.EUNEREA. fl lU:PARARll OlUJMUIUMJAl'UBUCB CopH\llul !L Cb.',•.:;;iwa \,:ormbi :, -,,cui;,,
llfrB.EUNEREA. fl lU:PARARll OlUJMUIUMJAl'UBUCB CopH\llul !L Cb.',•.:;;iwa \,:ormbi :, -,,cui;,,

CopH\llul !L Cb.',•.:;;iwa \,:ormbi :, -,,cui;,, """"=le lr'1T,:,J1-,.,,, " rn-,>Yilt\ c·_mcaJQ·. ;,oJu; ,c- ii mq,,,,e,-<X:c!Sl;;q

c� m. r.'or'f

;_c·�,11:.- ,,_ •;,,-we&:. ofo•co- t" i,,:,,,1""'"

JI ,,;cm6• -;h;:nuil6r. pvdwl''!• ;i/!,tie,:e,-.'cf o;;;r,s.ty:.,

C\;lj;ilcluJ W ;lr,C,S,:t{l/HJ. cko,90ii (l/.1/C'OC,,e,c 0<.

!ewii-."? - -accric.r.;:r

(l/.1/C'OC,,e,c 0<. !ewii-."? - -accric.r.;:r   14 A- 1. Nom.,r,c!o:ORi ot 1ct
  14
 

14

A-

1. Nom.,r,c!o:ORi ot

1ct

luc·.:;.we ,ors,c:1,i"''"'"�'t

d,�tJIIIV o�c,:.,.--.;

l.'i

A<:w:ct i. '.ihs:340 c"' Q>cf-'<' ;, �'-'"' Ql'l ,.,:.,,>' J,. se,vici a ,r,,:fo:n,r,e,oc eb",mJ,-, "l'ts/,r,eti>� - � ('!r\111'u>-:,, ;>!AC&

1J

A!l<>l<O: l. C"r-'p,,t,>-,oe ct!! ,:.v,w:-e � o;;;oooie- ,fo c

C<S ,iect<>r»

roc.t,,ce � ? ,10::�-enlof"?r pon�u "-"''::U.'JI cf'l -.,h,,hn·

 

i' '<";;,a "1•o u�m""lo· P"-,'l:lke " podlJ/b ""''°"""J" ,; o!er,,n•e

;4

Am»« 4. P""'<'OO" ;;)iM$fO" pnv no ;;L"-''·a rom,ct6 '1<' �uC.C;k·�'-'""

C 'JCJfficll•k:• /Xlb0.,'t)

""'""" 5. o\Vff<@ �,rf\,ir,c <::6'0-.:k.rmeo :.x:,¢"A01 lie ;-,Jr,ir,r,,n,;; ,.,,,:-�cq;,1 0.,·s,�a kt<lturnu"" pu

A',�

CAPITOLUL I.

GeneraJUii.Ji

Obiectul �; scopul 001mativulul

repuQ;i­

Guvemulu, nr.�3/1997.

c;u art. I din Ordono�ta

Art. l. (l) 1 cc,,.fotm1tate

82/1998. odm1nis­

aprobolli p!IP Legea m

reg1mul drumurilor

• p/v1nd

-

cat<J

prolectareea, const1uirec:::.

ure ca obiec.t

pub\lce ii

povale

trorea drumurl,or

e;.p\oc:tarea drumurilor

iaablrtarea. reparareu. Tnt1e.tine,roa ,;

uni1or ncti.t16tlle de rtre,t10ae,e ;1

regk,;me,-it;e,;;,26 Tn r,·,od

(?) Prezentul na,moli·,

publice.

reporare a drumurilor

e,p,oataroo. tr,1rst,ne,ea ; re­

T:iocu,e;te .Norma1i·,ul p<1vind aomln;sTro"ao,

(3)

554.</9

porwea drumurilor publice". ind. ANl.J

P,.,aentul normotivul are

cc scop

At. 2. -

a; otm:iil:cea d\n p<Jnct ae vcdere t�hntc i, <lc,onom1c a ",pur110 do 1ucrcir, 11 seu1c1,

-· ,un,00 1 ,c-,stcu:dabaz a s,·

-

-

,epora,e o drumurilcx s, podu<l101

de rntrer,ne re ,;i

pentru t,a-�me din adiv1tllti,e

>' arneaJClrilor aferente \or:

de w,ea, a constn;cji1lor

1ucrcit1lor ,; ,e,,oc,i',m

urrrn'mal execujieL

orgo,.b''.rn. planlflr,ci<ll

s,

o) ,c,glerr,e:i!mea

,istarnat,c si Ir; timp. pe,rnu a as,gura

in moo

11 ,eparaTII,

1rmet1nere

do

siguranj<'l ;1 cex1torr ;I c-onse1·,areG

ruMr Tn conJ,jii de

d<i>'lCl)umrea trot.cullll

patrimon1uiu1 r,,11er.

J I cons 'Uc'i;l,a, arce ­

aplicare al normativlu,

eontlnutul i dom&nlul de

·

:

naJuti'e;, .nstclaji, l e legated

.

.

r,ormativ pra-vedc,

A�- 3. Pr«e.,n!l.1,

,erv1dor d"sfClsur<lte d<e c(lt,,e adm,nlst<a-

c-lasificarea fl defloirea luc,Orllcr ,i

a)

reprnClrii drumurl!OI, a po­

publ1ce ats, ente TNret1nerll ,i

10,,i rejele1 de drUCT1Url

r

ac;e,tarc;

du"I'°' de, ;c:reo si a ooexelor

evaludf9 a lucrCJnlor de

plan1flca,e

,i

de

prcocedur.

sistem;,

SI

b) pnncipll.

dr�mun, podur1 ,; construct,i aferente;

1nlrajinere si reparaj1i ,a ·

1e,hrnco - econoM ce pcn­

'

proiectarea, avirnren fl avobarea docu'l1entafllc'

oterc,rite;

c)

podun ,; construct"

SI 1eparatil la d<umucl

trc iuc,lirile de :ntrejLn<S-re

,

luc,arilar ds Tn1ret1nere 11 ,epara\11 la dru­

d) orar,<Zarea, -,,ecutmea $1 um,Cmre-'-.1

,, consTr,,ct,1 ofemnle

rrw1 pcdurl

r

�����--�--�--�.-���-1

NOl!MATIV PRIVlNO iNTRfJINEREA

�I REPARA.REA ORUMURILOR

PUBLICE

INDICATIV

AND 554-2002

J

·>) '"'�"""l•ci I c c Cu1101 ''"'<ilre,,,cs,·

·

G \ '&µ,. , 0 ,, , , . ,

"'

,,.cc 1 nu · '-'·'-' - ·,.,-,,,.l<K'F'-"'''•' - ·

u)

., · rez�,,t,rJn()J1·,·_n,,�--�1, -·a u , ,, .

'"" '

-

1''

_,,,.,c,.,occ�·ec;,, · , ca,Otc1,,1:, r,ub,,ce

.

,

d n,rcori de 1�1m,s nuliur1GI • a.: ' cstr6�. drurcur,e,�,�, -,· ,.

,o,,xnu" n,:it:s·,,,.,:� eur:,-

.oe,

"""

a "'-"'"" nutlonalae pmc1p� · e. Jrurr.uri najio·,c,I,, svcundure;

.

D) c.tums,c, de interesiua-•ean

c) drumun dC! , �1� , e,, local • dOJnlUrl CU\lllnule:

.

·

·

-, u

m

,

u" JCGGlene

" ---·----

u; ,

""' u,J,'"'' : ,01,�no.e, ,ud,e1ono SI

- -

'

1�cc,litClJ,lo:

ccxni,nole Situate 1·1 naverwroa

Art 5. P1<,zcnH ,·1orn1cliv "" 8, aol•d ,

8)

1ucrOrilcr de Mudecr.i,6n ,i -ut ,,,�ct,

- in cc-n o•m1ci,e , CJ !egola•,a ·ucrCl:110• tie ccnstruc•II'

sfrClZ!io1 (Ol1<Jle oecClt �«lee rr.�nt,, - ,w,t-

no, J "'ar�'nl"r

,

-

(Czoestea e-xocul6ndJ-se

·

·

1

1

t,)

c) drun1urilor vlclnale l<>rmlnolog.a. O<Oli�:t::

•-

,

-

""'

0

,

"· Pct. j) ,

Art. 6· p,,n dn.m, Pod sou constructie omen Oj<tre �-·e�tc, , l[l 0<C<"ept1 · J"M

,.

PIE?l9f1'J,UI 00'"'"'''' "",a•- 1 e e 'I

·

'· ·-

-

"

ecare construc1 e c ,s n·,. , , .-

·

" "' -·u uo,a,a cu fCDte

e!err.e.�•�lfl n�Cs",Ote \nc<splin,1 '1 f un"

,

- - ,

-j; '"' p,o,a·r� ·:acs s,t,a je,stira'a oe:tel

,

_

,

,

,,

,

nl d"'

.

mul - cupr1nde ierasc,.'Den,0,,

,

m,o,ou:.n""'"'J

'

'�'-'-''"'m-rie,� jctil ,ol

,c., ue,-

o r.,ve cu c(:i:c

--9!1�.s, r 1 seo,�atoare

�, t, 's,,ums, • , ,r·,,c1,ele Je slgu-

�COurl,6 cc ,µ, ; ,,n ;a• "

de ,;6ptuJi:e sl w,,,1 ,e cu pl·O)lrll a.n ZONl drUCT1U"I' ,I or. 1ncllJS,\ ' pa�11e ccrr.po-

ca�,a ale drurr.u·il',r " •

ale c01lor sl spatide vet� ,,,w,,kueoruOfljlatb n,,,;,;, ,,. �

ferate. mn,ma,Clrile O �l'ISI al e 1n ersect1,lor de d,urrvi

cn,oerea sou ,�ma deschld "' 1 or ma. mica de� " rn) · .,e�et le

.�

"''-'"' ,c·,;:e,c, ngciaiu rctuc:,

,

'

·

,

_

·

.

;

·

·

;

,

<.',.'

_

1

u e. pcct�

1

,

,

,

elc:

,

,

-

-

'

• r�.��•�,,,,

U�u,U, sl.QMerr�"jlh��f,

'"

·

,

_,, _me,,, .,,.

.

-

'

nente als acaslo, lucrClt' c

are uep_,.,e,c wno,e pr,ec<:rn

,,

�-

1

" s,gura� '" c1,c.ula/1e1 (1nd1c-a1carele pt<�1r,, cii cu-

par�pete sematOG,e.

,

• ' u mi�c 1nterCS" , ;tec,tc,, ogl,ni, pa"at>ol ice, s,tc · , mm�OJP ""'"''" · qar-

-"� rare a ; · af,culc1 , locu,1.r,

lat,e. conso>e

· -" - "''

'

dun;adeprotoctis,der.o

f"" oe.,es9'1lf•ah,ure.s161r_ · ,as�h·c-, o

u _

rt

1

,,

· ,

.

.

v

·--

·

c

·

·

"'v au o,,ra� ccntori de Trn= 1

;

'

• _

'

'

de pmcG," s1 de ,tenon are pcsmru autvvehl"'Ule inclue

(orrnele .stat,ilor pentru ml '-'"oce e oe 11ans�orr 1n ---

pleT8ni ·

'

'

'"

·

,IV

d

o 1'- <.>11!6 lvr. i:,lai-

;

'' �v,' un. re ug11,e p'e/1',u

de Jrgenta S<lU de

es ·ti n�tB vel iac-ulelor lente . p , artcrmel.s ur:ie-

'cces ; p�mru ver,f1"c r ea t m,aJ,,-,O! -• GJr0vseh1oulolo · ;n

; reoere a rranilere, � �e "' "ru 1 ,ns,olat,,1-, pcrrab,le aeo

'

n

,

i s!cit;cno,e. ber,z lie ,upl,�,e�tam d

nQJct" (,nclustv cClil�

·

punctele de cantr .o. 11

c0nt6<i<e

-

1

a�"

'

plotla,mel- - d

e

lr,1r«�neca ;i

repararc diur�uii.

De

dr1.J , -n lr'5la,a11,1e sl a;r·olc: �.

1

.

O ' ,1�, ue pent,u c,cl,,t, 1r,suls, ae cli ri J aro

.

;enz11,e 1

c,cl,,t, 1r,suls, ae cli ri J a r o . ;enz11,e 1 lucrarile de 000 mane-

lucrarile de

000 mane- s.int cup11nse n nct,u,-.ea de

ra pen rv "1on1torl2areo Tfaflcul,,i OJt,er pe t , rnp do

uepo,irare o rna•erla · el

'

_

·

or

pen

1 '. "

"

!&Ce, cu 8'1"1U�ie do brtucr,,

,,_,,

,"o'. j;,:,- d\n goc,,a c.pol

de pea, de pe

nohzors cu mew., vodat,1.

,

,c•

li,1·� ,mL� JI crcrniur•J c'9 '1"1on,tor1ea·.o. conT:d � ,Ji: 1 :.:,:e o rrot.c. ,.,., •v,,c,;,

Ootareo sl<-'!':h

lo trme,,rnea podualor. parourue de,.,,,- ­

1

�,gs�,c (lolc,loone etc ), .r,stnl,0!11 9 ,,

1

odc.,sf,oz, sou do

,

b) pociuri,e -

cuprlnd

podur,le

de

\Osea JI

cele comb,note

CL aecch1deti sou

sumo desc�1d enlor mai mored" 5 m. pusajelo don,vela\e s, pc,,arelel<e pentru

formen!i de poa aef,�rt•v. ood

p:,;,toc.i cu toate elementeic, IC< comporoento.

mn,ceflrntiv oi pod prciv�oriu sun, eel prevawti 1<. stonaordul de teernino1ogie. Pr1r. deft�,nvare se inleleg lucrClflle necesrne trecer" podui!or sern,deftn, t,ve ir, caregorlo pcdu>lor definitive

dreno1e.

capt(]oie- d<: ""''""", putuc!e obsorbonte, cor.;ol1dO<lie de suprafotCl (prin inle;­

c) ccnst,uct,.,e

,, O'flenG]Crllc ofe,enle - cuprind

tunelurlle, lucrClrile de,

bcirl. brUzdu,o. piontolii. cieloroje. Gk).

sumer oe

\Or>turlie de gord(l � ccmalelc de evocuoro. consolidC1ile de t"ren�,i p11n

1oarw ,; pllotl. p,in metoaa oCroClniul�i arcnot sou prin metode ch,rr.ice ,: ele� -

,roct,1m•ce. camE>rele do '"1prurnut. plonlaji1le din i)Sirlf'lele de r,rotocJ1e son­

lu.:.·,e.

najCCI )' ;r,,;.,;c,,; desttnotc lntrellc,�·" ren,.-:,;6/" >i slqurante, ,:lrcu ot;e; oo c;:,u;:·,�r\

,ou p"ntru prodc,c.tla ou,ii1ori.i necesarO rea1i,Q,,1 luc,(lrilor de irltrejr.,e,e cure1',­ t(l si pe,iod1cc pr�cum fl pen!ru ,nforrnorea operat1vO osup,o st(rn1 dru,,,urs!o:

ame­

oparcir,

de molu,i ,; rect1f\cCui olo c,ir

,-,,,:,z,,_, nrloc

co

opo, O.'l'.C,,CJ¢:i!e

de torso•, ii O!TlenCJJdr' cie vCJ• con'"'

sod11 ais\r\ct9,

hoz<c

d,a, ae;s.:Opei:re, p,ernm ,i

a! � constnwti,.

<

!

r

oocumante de r"terlnj<I Art 7. i� n:pr,ncrJI pne:entulu1 n,�rnot'\I se fQ.:O refeno la:

a) Legeo nr

a,

I 98 - Lege pentru :iproborea Ordonontei Guvernu1u. nr

�3/97 pri

v1nd reglmul c\ru,n,n,iur,

b) Logeo n,

c) Legca

r ,r.

10,'95 - Lege prtt,�d ca ltoteo;,, construcjii.

l

5019·

, r<0publlcat6 - Lege l)CLVi�d autor�orea erncuta,11 conSTtC"c-ti.loc

\i wnele rnt:::·�r pennu rsa:i,c:,ea locu,ntelo',

d) r1 G

1275/<;\J, con,pletat(l cu HG

270/94,H.G 2A/94, ii G 2&J/97

.

HotCl,bre

de, Guces,,

pnv1nd irlf:n:o"'" Adrn:n�l,otl,a, Nalionale a

Ii G. 612/9R D,Lmcanlo·.

cu cornoletClrile &> utteroore

,

e) HG 166/97, Anem �,.

4, Hoti',r(l,e de Guvorn pentru op<obarea

unor rog,,lc:i­

munrn prisind ca'.1tateo ln consttucjl1, Regulomee1t pr,vtna �,maarea •cc,rnr:,o,­

T(ltli in exploatare. ,nterventhie in timp jl

po, utlawreo consITucjlllor,

t

f) :),d Ml �, 43/98 • Norme privind Tncodrorea Tn categori• a drurnuruc,r not1onole,

Ml nr. 41;,'98 - Norrne teh�1ce pn'JLnd slobilireo close, tohnlce o drutnur.lor

g) Ord

pUbllC">.

�) O d

r

fJl

a, :)41)/�·JCIJ

N�"' e,,�l,se<ul lucrGrrn 11 s,,;v,c•·lcx

de, 1r1'rr111,.,,,," ,c

,

;,a,,_,;,, ofoc��ie

1)

Orj

truc,11lor. Pl30 99.

O'l 4Q:l2/'. ·200 I

MLPAI

�,

SR

I I4·'17 · Luc,a,

orumwo• pul:,lrc<c,

5?1N/'Ti

- cucr(l" dc- d·�muro

Term1no1,:og.c

No n-ot:·/ "riv•,,·',.� >,,.

·

,

,uu ,,-"

.,.,,.

Te1n11t,ok>R'"

•C(,<OHXJ<cu111n!ir�,,c,c.c,s

'

·

J)

k) sir-:; J,26-9� - Podud

I)

cold, rn) SR '.83/ i .95 - · ,ucrdr de dr�mur,

; oe drU'Mfl, Tmbr6cci - ,ilnj; bilut1,imxi:o c1l1r.drme &Xecul<il� lo

:mbrClcd,-,- ,�TI cm G&tunde c,rn.,,nt £,eG,,tu,o0

,

Condit,' t,,hn1rn g8nerale ae c.G!ilG'e;

in cofro1e (,xe

n)

::;rA.'3 ::119-fJ/ ·

frc,roo,p�•c, �1ttJrn1r1oose

G)

AND 025-2:>GO - lnshct,e Drivlno protoct,c, drurr.u, ,lo, µur,·,c� pe t ni,:, c:

8

,c,rno,

c�cno·�tereo

Af . .:D c47-99 - Noonotiv pentru pr,SvenHea SI remedleHO ce10ct,u•,i,o' la irr:l:,r6- cClrc1nf,le rc·tiem ,-nocibt' ,�.

·�owl d000,treloc p•c , .

�c,;c- ,,Jr fF"n�me-ec r"CteC"olog , ce perlc-uloa,e :� d,,,e,r_rrnc·

' u�ecuoo L·! JI o Tr2opezlnl.

Pi

q) ,\ND &o>-2\JG:2 - ht, Jdie> 0•1v1nd mc'.M de ,�ter,&�!.e i•,

pr_Uce.

n AND 5C4-94" • 1ns,r·.1Gt,e ,-,;;,,c , ,,.,:,,,-, d,w,,J'i,c , publ1ce

s) DD eD5-2JOI

,)

,-

losteccj,un

prlv'nd od,vitoteo distr,c-tclu, Je e1ru·n.,;,

,

PD 99-200i - lrr,�uct1un1 ,er n,c<• pr,1nd repotorea ,' iniretino;eo po�Jri!c,:

tcle< de ooseo din be•on, betoo

poc!e­

cm ,ul, Lleion precompr,mc,1 \I ,,dClr,e de µ;c,i,U'

20['1

tl AND 562-20Jl

11 AN,J .'\61

-

-

lns1ruct,e prcv,crl colc,otatir!,e rut.�ro.

ln,t�ict,� pnv,oa

od1v1tule" pec,,nierel8' rurecc.

UJ C) 75-'.!0CD - tJorrn::it,v pnv,nd folos: r eo. :ntrcj1nereo s, r�pa,oreo ci6air,lor dee,

[C,"1'.HC drU"1Ur'

v) A.ND 0M-20JO · R,agu1ao1ent µr•v r,J efeduqrec, recao,,:lo, l�cronlc: ds , , ,·rcet,­ c,s,rs, )I repotojll curen!;, !c, dro·c,uc!e cuDl1co,

X) AND

523-'17

Nmnctiv poyod

execoac

st,otrnlo, l,,turn,r-oose

rcule subli;,

c;

,, A,.

.) AND C\!2-')LI

)55-&,

c

,

w,L"'''-·""' - "ormo " v priv,nd 'ecrGlc<eo ,a rec.e c, :rnbrdc6m nli,o

lnstrucfLl'I pentru stobliire<J sl6;.1 ·�r c,cc c ,,nu, pc , d:

"

rulie,e:

,

-'I) CD

- l:islrucjius,

tchn1�e dcpcrtam€s·cle

pnv:nd de'errnlnorea stan:

Iehrice a drurcuLJlor rnodet11e;

')Tn curs ce ,e·,i,.,,re

CAP!TOLUL U.

r

Cla51fkarea luu�ilar ti s.ervidilor arerente imre'1nerii fi reparirii d.rvmurilor, podurilur ,1 antxdor ac:e8tora

Ar1. a in scopul sat;sfacoa1 cerintelo, desfClsurCml trofrcului rutier In coodit,1 de sigc ron,a e; contort p,ecum ;1 pentru conso,vo,eo patnmon1ulu1 rutle<, adm•nistro­ ton dr�rnurolor publ1ce executo lucraa ;1 servicii d'> intrelinere ,1 , eparot11 a dru­ mwrllor, podu11le< � one�elor acestora Ar1. 9. Actlv1t011le de 'ntre�nere s, ,eparare a do;rrullor podunle< ,, arnexelor Cfiereme ac:.,,,kll a se c1asmco in .

a) lucrClr· s; sac,,c;i p'cmilcate,

bl lucr6n occ1dentale. Art. 10. Lucra1i ' .ee ,, serv,ci,ie

c,) servicll pregdt1toare aferen,o intre�nenl � ropardni dru'11urilor. poaurhor ,, ane­ <elor aceSIO<O (oo.ew I. cc,p A), b) 1 , ,r,rC,r\ SI serv1r,11 priv.nd intre)lnereo curenlel o arumurilor, r,oa, in<or ,; oi,e,elm ace,tc-·c, (anern I, cap. E,), c) lucrd!I 11 secv,CII pr.v,nd Thtrejmerea penOOcc, o drwinurilor. podUlllCJI ,, one,elor

ploa,!lc,ate pot f1 ·

ac<,sir.,ro (anaxa l, cap. CJ;

'1)

luc,ari ofia<ente reporatl,lor curentie 10 drumu,ile publ1ce (r.�e,a 1, coo [)).

�)

lucrdri 0re"mte repo":rli,lor cop1to1,-, :o a1u<nurile p�bl<ce (an""u i, GOP E1 Art. 11 .• ( 1) inlret1nerea 01 1 epc,ra,ea C!rumunlor, podunlor 01 unc,elo, acestorc,

cupnnde deci pe 10ng6 lucrOnle p,oprlu-zi,e fl o serie de ,.,rv,cli pregcrt1t<Jare, Tncepl'.md de ,a gest1onorea retele1 de drurnuri. lntocmireo documenta\11lor tehnl­ co--ecooom1ce ji o,,;guroteo caetdjil, p6r,6 io moni;o,i,area co,,trolc,lui �,ijluo ca,or de Tran,par1 cam circulo PEI drum�rile publ1ce.

p r ega­

+noo,e oferer,1e intrej,nen1 1i repor(rni dr+Jmutllor, pod�r'lor ,i one,elor aceotoro. Art. 12. - (l) Lucrflriie, SI servicllle pnvind;,,i.ejne;e,o drumuri!or, poaur ,lor ;1 cne­

<eio' acestoro cwstc:u in total•totea actlvlt<lj1lor de 1nterven)1e ce, se exernta ir, •ot tlmpul anulul, deterrr,lnate de uzuro sau degrada rea Tn condijii oorcnale de exploa\are. ca au ca scap as.gurorea cor d11'Llor tehn1ce neceoore desf<isu,drl1

circulat.e, rutiere 1n siguranta, cu ,espectoraa 00'me1ur 1n vig ome. precum > ae

0 n,,,ntine acest patrimoniu r,ubl1c in ;Im" permanent6 de cu1(ljenie � aspect (2) Servlcllle pro.irlu-z,se repmzint6 actlv1tdti (allele dec6 1 lucr6,ile) ce so

Gerea asig�­

rad: c,rcu,m1el 1u11er6 P" dru"'u"le pub'.ice lr+ cond1Jli de .siguran16 In cc,p. D >i C

(2) h cop A"' onexe, 2 la pmzenlul o')ftnatlv sunt detoliole serv1clile

,

des!O¥)or<i at611n periooda ae vara cat si Tn peaooda de 1oma ;n v

':

al ,1.�exe, 2 k, prczi;rnh1I no,r-.-,c,1;, su,t oeelohc!e ocec!G LC C:: , ' cc•,,c i c� ,11c,1·�

pcop,iu-,ise s•., c , t rr,arc-a!e cu ·i

a)

(3) �vc•OJ1lr. oc intmt,nere pm n. lucr<lri de inl<efmere curenta, c.ore ,e execvrci pe1r,o1enT peo•ru mc,n;·�erec

CU10jerne1, eslef.rn. aS1gurrnco scu1gerll ,:,pe,tor ,au pe�r,u eli:rmarec: w�or degraclcri punct�ale de mci) ornploare :a drurrurr. lucrd'I de• urTU de sc,u ronj6 ruherc'.i � cl6dirilor onexe oteren•e drurnurilc,:

b) auc1Clri ae 'n1r er1nere per1od1cd ,uni ocele ,ucr<l'I core se executb ,:,erccd c s

0'0�1f1cat in scopul C<:lmpecs¢,i, 9c,iiale sau totale o u;.,-i, prooc,e sl<udJrl ,uhere. iccr6rll0< de or1<i, c,s �Q<Jra�t6 rut,er6 � cl<id,nlor cnexe afe1enTe dru

murllor. (4) Ca $frotegie de execuhe o !ucr<irllor de H,etino,s, acestea pot fi aJ sirateg1ede tip CIJ'"1'v, cc,re se ap•;cc, de mgl.da1n cona r J,.le onu1 buge1 resmc tiv, d'md se executa lucr6d i;,unctuale, functl� Ue degraaa,:e ce apur, es,g­ uranau-se ivelur, de serv1c1u sc<lzc1e cc, 0 suprc:+,crta <'.Je ru•aree toarte etel<"o gen6. neces,tCmd pemorial numo,o.s av<lnd in Vedel<"e volumul rr.ora oe luc16r 1 de tip lnterver,)1e core ou o oroducti,,tate sl eficienlci toa1a sccizuta.

o) ,t,c:tog!o de :;p

· �are ore co ob;ecti,e pr1nc1pa:<c cor,se,.·areC1 ,

odaptor<1a sistemulu1 rut,er ,au a clernentu,u, luc'cirli de ar'ci (p:,d, pode• po,aj, vlodud, stc.J sa'J de sigurontel r+J'1er6 psntru n1ve:u1 de ogreso1 •cite :c core e,te supus. Art 1). - (l) locr(mle de rei:,oro(,, "d;urr-,unla, pJDl1co comtau '.I' totalltoteo lucrcirllar hz1ce de ;n·erventie core au ca scop compenmr<>o par+ial<i ,au toto lei n ,,,unr tmrn si "'Orcile P'Odu,6 co c,rrr,c,re o ex::;loot/ir:I no,rno'e sc:u o acjiuni agenrlor de meoiu. imbun6tCltrna caracterlst1c1le< 1ehnice la nNel,J' irn)Ns c1o traflcul ma,;1rn pentrJ nur0C:r+JI de tien� de ci1culo1ie ex,stente. retacereo ,q� Tnloculreo de elemente sau partl de constructii ieiite an c.z cor� otc,coc:o<a roz•s­ tenta, stobilltateo. siguranta T� expioata,e 1 1 pro1ect1C, mea,uiu, (2) ln funche aG modal:tatea d<c lnter,,entie luc <iri'e de 'eparat,1 DOt /1, ai ·epaJOt" curonte. bJ ·eoaroji1 cap1tole (3) Lucr6r:b dG reporat1i curente surrt celc core se execula perioa,c :r. scoprJI co,npensdn, PO�IO:e sac to,ale c caooclt�t11 po,1ante 1i wur ii 01 oduse drcrnur1b1, poour ilor ii a�e,e,or ace-<toro, pcwtru a 1, se redo cond1;,11e normale de exploctc- 1e \J do siguran)a circulatl<il 'Ut1ere. Jr, cuµ D a! one,e1 2 la prezenlw. nmrnal1v sun:

demiiale aceste lucrdrl (4) Luc r ciale de repcrat11 cc,p,tole sunt c�ie co;e ,e executa p,,nc,dc ;r, scopul compemClrll totole a u,urn :'iz:ce Jt rr0<ale oou a rid,cd,i, c-a ra�teristid:or tehnbc

r

'-'·" -.:-�" .

ca:u1 cul i�r ;I Tr, ,aucr l ru ce,,.1'1·.+"' categorie. Gll"I, om tocoe path> dru"1c,l li,,011u

seamo ara! ac. cor,d1jl11e preLtr1t� cOt 11 ceh; de per.;poct1vCl 1n cop Ea ' , onexe,:

2 'c preLent,1: rormallv sunt detaiiol� aceot<J :ucrciri

CAPITOLUL 111. PianificarEa lucririlor ,i serviclilur

.1U p,,_'. , ,,,,,,, ci G'l�'"'"" c,eestc,;o Id ,,,·MIUI ""P" de"'"""''"'·'''

terentE

intretinerii ,i npariri.i dromtuil p1Dduril<>r ti anesEior acutura

Art. 14. La plan,ti<:-orea lucrfmlor? ,e<111ci1iat pmlind if"ltret1c.e•ea ;1 n::,parc1e•.:

d,urnunlor, podc:nlor de ioseo ,; a ane,e!or ntorc�te lor, se vo jine seomo de u•m6tcarel e pnnc'pli de ba,O' aJ cr8'J,eco •anor 1e�oturl orgon1ce irn,e rnferi\e cme{Jorn de d,umuri \auiu,ltC.'1. drumuo es,i;es. drur;,u11 no1Lonoie ou,upene. druN,uS ,·,at1onole pr,nc.pal,c, Uru muri r>:>flonale secundare. drumurt Judc,jene, drumuri comu nole. d1urnuo v;cl­ r.ale � strfui) 1n ,,ederea osigur&li Ut ,e l 1ete1e de dru;r,,Jri un1tare din puncl CJe vodere fu�ct,onol ii omog&e o;n punct de,vadere t�n,c1n concordonto cu

cmiPlele econom101 noi1onale, b'. ococc!c:reu prl7it6iil ,.-, plcmif!ca,sa lucn:irilo' de 1ntrejl""'" \\ ,opma)I r:,,:,nlru arumurile deschise Trof.cul•J, lcitemoliona:. trmee,lor •mpottante din pund O& vedere ecnnom1c. cJd1rmdrot:v ;1 tuds\lc; cJ obliMreo unel e(ici<enje mca<1rne a un!ie6rll fondurllc-r. Art. 15. 1,pU11ie de luct6ri de in'.ret:nore sou repurot• 1 . volumul 1u0Qr;1or ;1 f0"·

durilor necesare execut1 el acestora se stotiilesc Tr

f1mc<1e ,10

,

a) n,v,elul de ,erv1c"' ol drumu,u, re,;pecliv (natura JI 1�1ensltatea troflcou1u · ,. wna

climot cCl);

,

b) storec tcnnic6 o drumurilor. o podurilo< >i a co�strucjl1IO' o l erente 101. ca ur­

More a otectu6rn

m(Tsummrilor tehnice , o re•/�!llor ol c0nr,oale1or:

c) c,v,deentaie lehrnce (bo�co de dOTe tehnice r�11ec<.) pr.v'.r,d comt-0ortacea 11 • e,:ploutare; d) ,trategia s; pol,tlclle de Tntr0tine<e adoptote Tr, 1\rncjle de 1poteLele bugetare

cr,,ute in ved9ce;

el no,mativele spec1fice f1ec6te1 acliv1td11 Art. 16. - ('.) \Jhllzo.rea cu moxlmO ef1c1ent6 tehnlc611 econcmc6 o tondu,i 1 cr

pent,u ;ntret,,,ereo ,1 r epororea

(lrumunlor ,s podur11or de sosea. se poale obline

el pr,n ul,liz.rnea la planificarec � poorltiwrea lucr6rilor a si,teme,orde odmi�,s1rom 0��m,wl6 a drumunlor � podu,llcr (Pavement Management System ;1 �ddge

Managemen! System), sisteme core au l a bozO m6sur6tutl tehmce cumple<e

' . ·-Ji',

e,�·,c,,o ,·ea•, 1se!e'!c>1 ., , a d·u, . , ur:" p,)liU". (2) I;r:i,are 1nb1p'etar,1 00,& l c,1 pm'!' � sta100 ·�r.,1·,·u,ilr.· 51 c,ocJu,,!c,r JI , · :, • duv:,d, oces1oro ;ntr-,j'1 ptog"am specie'. se vor a'�gc ::ocl1t1c1Je \I strat,ogrn., de lnt,arv0niie. perloada optima d� executie. pr10-1t;zcma luccci1 . 10, ,1 n,v,:,l ul de urgen!C Ar':. 17. I L,ccCmle acdderlale dahote cak.lr1'11i',11·u• nu,�ra•e. s<e eMoc,,ta h p,,,-. , 0 urgen/Cl pen/ru cestot,,l;;ew �;,.�ulajlel. un11fa,J .:;u dc'<Ournenlal:� rehn,cv­ econl}'n1G6 ,6 M e e,oboratQ s, aprobatci u1teno,. Luc,6rile oe de:-r,111,are ,e ,·o· ,ecllzc cornorrn plan,ilc6ri. Art 18. P:agmrne;e aiic.cle pen t,u ;,c,cnle> JI serv1c,1le de; 11'11 e1,, ,es-e 3, rc;porat, la drumuri. po duri de \Oseo >i une,ele aceslura "' vex ,tobill 1h con/orm•c·.e •;u norne�c:>c_�c_«ul privind iucro,,;e � ,e,,ic,i l e ute1enie cJ.u1 "')''''" fY_->_,;,,., (oooxc, I), Tn tcnc)1e ae r6Sursc,le ;;nc,r.clore aprubc:ie. aumtu norrral6 c,e foncji�nor& Cl c,re1- murilc, publ1ce din anexa 4" ;rnrioc.cs01sa 1ucrO'llor jc 1m,e11�e.e ;: rapc,caj,:

eurente :a drumudle> oubllce> d,n onexo 5 Aot. I� P""'()'nmel<S cmua!e 'le ir.1reJ1nere SI repa,0111 ,2 >'lGbOCe'O>O Ge c,JC·e, adm1n1strat0i11 rejele; de drum1m pubhcee -Adcn1ni.trotio Naticna l 6 a Drurrur'lc-r

per t•u ,�k·cs·� •J<o ,_J,u,,, , ,,, de. I''"'= ,;uil�·, "''. Cu,,,,11,1,c, p�sct�ne , >- · e"''" re,<oouu

.

Ge d'1.mu" de .i,te<es JI:r1Meca Co��lii,<, l0c'1!G p<,ot;-,, f"!"'-'"'" "'-' d<ui , . ,_,,, ,.�

,nteres local

CAPITOLVL JV.

J:1t,m.--,

. '1-�

documentaOUor tebnlto . Etonomke

Art. 20 Docurne'lTGliile tehnico -economise M'lHU lucro!l,e oe inttej1nece ,. rewrojH c�t=1e lo d,um,,r,, �0du11 11 onexe!e aterente lur <e · elooo,em6 rr'c, fo':e p,op,i; ale adm1nistratorulul sau pnn aLTe un1ta1' de pro,ectarc spec1o',,ate. An. 21. Docur:,entotliie te�nicc - econornlce t,e,,tru lucr/irde de reparotl1 ca prta!e !a drJmuri, puduc ;I one<Sle afere,,-;te. rnen1,0r.ate 1n or,esc, i la cap. E , sun, lucrO·I de tehrncltote ,1 comple,-late deoseb1t(i c;are se e>laboreo/0 p1 · r• ,mllOtl de proiee'"ace ,pec,allzato. olsgerea pro1ectantclu, se tac<> pc, om� procod.JrbG' legale '.r, vlgoare Art. 22. PrO.octele de execJT<e per,ru 1ucrOr,le de r eparot1I cu r ento \' capitaia vor fl venftcate de c61re specioli\l: verificolo" dtt pro ede otesto1i Art. 23 1.locumentat11le tehn,co - ecMom,Ga pent,u luc<Or , le de i'rtret1ne1e � reparo�1,e av�aa,6 11,a op r oba potriv,t comcetentelor ,nd,cato in <mexa J_

I �:

:-; ���: nd ,nlr9!in�"" ?&11cd_•• _ •------� --m-"_'_•_•

,

C4PITOLUL V.

O,rganizarea, =="''"""" �i unm\rirea luc:riirilor

Art. 24

(l) ororinlmrea 11 executmea 1ucrar,1or � servlclilu (Je Tr,tret1nem

C'J;c,�to o drum�r,lor. o podu,i ,or · jl a anexelor acestom. "' fuc de <&Q�iCl pnn un.rat, proprri ol<e odm,nislre>lllor de d1umur; resp,,,ctwln ,egle oroi.,«e ,au pnn con­

tracr cu un1tCl1' de ex&eut,e otc:slote tehn,c pentru acr,sr gen Oe l Jcr6ri urmate cncl1cer de c,fert"' ,au 1,c1:at,o

(2) Executarea lucr6rilor ) ,erv,cltlor de 1ntref.nere curenta a drucnur+-,,.

poduaic,; f a ·ane,eloc ucestom. sie ic,c., 1T\ llmsra tund�r,lor oprornm, anual potfl ,,;1 prevedcr,lor legole ,1 o prlorltcrr11r:;, ,tabillte pe baru documer,tot;110, h,�n :.u econom,ce Art 25. Executm lu�r6rilor de Trnret<nere porio.Jic6 11 1eporol11lo d1u·1w1,. podu;; ,, ace,esoriils, acesicra se taco p,i� u�iTaf· ae prom. ole,tate 1en�10. pe bozo de cont,au Jncne,ar Jntre adm,n , s1rotorui drurnu,u1 jl ant«eprenorl contorrn pre,ce­ durilor 1ega1e 1rl v1goom Arr. -;.,:;, u, m6weo lucrClritor ;i .<eMCILlor co se OXG-"CLJTO Tn rs.g,�- se fac0 d� c/lte po,sonolul teh�IC oe SPL--Clallta'.e al ad,nir11stro)11lor aa d,urnun Art. Z7 Unnar;reo Juc,Orlloc s, seNrdHor ce se ,,,ecuiu pan ierji se VCi 1cce d6 catre perso�alul tehn1c c:par;1nClnci adrnlrnstrare<ulul, otmtot pont;u aclivlro'.e-c, LI� d,rigenn� ,au cvnsulkmra, suu de 11rrne spoc,ali,ote m, prolll ango1Gl<> P"" conlmc!

CAPITOLUL vt.

Recepfiii lucr/uilM

'•<L ,,---·n�-=+;0 lucrCmlor d" lrltrra),ner& s, reporolll a,e drumur<lor, podurrl8r de

SvSGa JI occesoriilu, acaolu,a, sa lace ;;-, C<:N'iocrn,tote cLJ Uagea nr

r,vind calttoteo in constrJcjl, s, regulornentelepropr , ,. ernise Tn bma rei:;lel ncn­

tar,lorin v1goa,e

'WlW' ,,

r

A.1!1'XA l

HOMENCL4l'OROL PRIVIND LUCJlARlLE

$1 SKRVICULE Al'E!tENTE DRUMURILOR PUBLICE

S8NICII I i

�cG1 · k S<>r.'lcll p,ogi:Moare a!-!� mti

A.

"--·'

A2·

I

c l M.

·-----,

I

----�

�-

-'"'' •o,

1,

_

_O

m11le1

m11lal

. -------i

rn11 1 ei

'

I

'

'

---1

'

I

mll m·/k"1/rn11 le, . -n11 m'/K,n,r,,,1101

Derumoeo oct1v,cQj11 ,,a 1nd,catr,ulc.

bljce

I

;1 '"""'"'' -------

_-�-

.

drumurlklr

_Q<,!ion,a!_�O bunucbr ;,abllce din M.'nn1,t,arc

_ ) hocm,rea 00Cumsnlot1ior tehnrco-s-cur,cm,ce poot·u

-1

$; "'P'?""" kJ drcmu:r

I

_1

o ocestora

IA ' C-- 3

'

'ucrllnte de ;;,,.,

�urwu" colltOjll ,i o conticlulv' Jennie al callti'r111. acrMTara I

laborat':lcra

,1.,,,;,. cerceiori. expemnentcm, 1nclu,:v u•marlreu

'

I

A.4.

A.5

;A.o.

'

! •-

I IOI

,w

[

iC,

,ro

Coordo<,area

Monitcr�mea ccotrolulu 1 mJJloocelor de lrar�po� d"]n,wlle_pjJb"ce

Lu<:r/Jr, � servicii prl\Ond 11,lr,allria<

dezvo,torn ,,-,1,a,e " ,e1�1e, d� Q,umun

.

,

var�

bib,

'

rr.11lel

m,la:

:

rn11le1

m11 "'

n-.; 1

.,

curonta o <irumuOlor

I intie ner� 1 ln�e�oere

�,:

curanto pa 11rnp de

cutentilpetimo de ,arr.:>

lratamente M-,mlnoa.se

µ 'a"�- + Stro<utl b<tum,ooa,efo-oNe

M" m'l<mlml L !':! •• '"'" m 2 /srn/mll-.,,
M" m'l<mlml L !':!
••
'"'"
m 2 /srn/mll-.,,

116

;17

Benzr,1.f1! 1 rnentarepentru vahr-cule l@nte js;:m.-,area ou_r:rctQlo, p,s,rlcutaow.-�''"""�Ja« 1n!Pr;,,cjll

,

m11 m'lkri/rnu ksi !

]

t,uc.' ,:r ,

11 ;�,

15

I . -- ·1 ' i H • �1!0,x,1aj,: cc rgob • ' -- ,
I . --
·1
'
i H •
�1!0,x,1aj,: cc rgob
'
-- ,
-- ---- ------T--�,;:;:;::;---· - !
�--'"[!!.�
Reparm1lcurer<0ci.OalrlWIS;J,:j��,;,·:.·c;:·;.;;1.,;;:;;;:-;:,,-;·
1
mrl '.': '
���jt, ule l j�_re, sedu ce"1role ,i roccilc etc )
_
!
- I
L
I9_It',(A•B+C+D
, , -,11 1 e1
.
·�wc<tJo
o!eren\e a,E[olliWo: cq>oal& la dMnUOI� pu�llc<>
I
ml 1 ,el .•.
onS<Jl'IJi'ln de teraa1l'&nte !a drumw, ver<mtr. arnei>erari
I
alb,,. 21dur1 de ,pnJm de v�1um maro , copertrc.<i
,
mll l�I
I
1
i d� motec le contra o,olon>P.ICr. �t,,.
! 121
[ R<!oboitl,<l de si,tem� rull�re. ameoapn ale va; 1 mtslor
, occllloaceparrmeele e<1stente
I Cor,solldOC. defir,t,,,¢n d6 poduri m'OOd lung.0a0s0o - 0 ----�-----­
-
buc/m"""
a '" 4t\'11) I
reabllltOr, de podud <' oma

r

4t\'11) I reabllltOr, de podud <' oma r STJUJCTURA PE GRUl'IE SX !UDGRUPE DE LUCR.iru i,1

STJUJCTURA PE GRUl'IE SX !UDGRUPE DE LUCR.iru

i,1 SE&VlCII A INDICATIVELOR AFERENTE iNTRETJNElUI $1 REPJUL\IU.! DRUMURILOR PUBUCE

 

1 I

--··-------- - -----�

<>dlccti,uk,,

si a '"""diem ,Ju ,

.;

De�oe1irea odivi+cmi

s-;,;;.,I, ptc/rloa r e ole;enl� inhJir>Gn , ,;, cepc,r�ri; cir,Jrnur,1"c;, public�

·- --1

; ;; , muolu,/

.,

'lndlc"'1vu1

'A.-::-=

:

_

s�,t"'"a.!.""'.dnimur!or oubllcr.

-

--- - - ------ -

I

::-:J

: : -

,

�cC,OOmt,ul dOJMur , or publ.ce

 

-'--'--'-

ii I 2

-

Ca;rea con,t,ucjmor ;< arh;vG de d,ocumonte

--- ---

-- -

_

-

-

j

:t. 1 t

"osl, 11,1!;:orao d'""'ur,1c, µ��·,ce IAslgura•eo pazo. pa�,m�n,ulu: C,u;;uM 1 or V-'bllc�{P()d.�rllun�lllM. SKJII. ba,�;

·A 15

iA 16

I d151·,cte. atehe ,a,,.,•�m,., , ,,, , ,,, ,�

-------

----------

Reteo ae radio 161efo11. ts �tra1,s , ;,1,,� ta ,ejet,, <,cc,le notlcoale_ sl ,or�,,,o, ona�

I A I 6 I,

,,,,� ,

',',� -

+,',',,,�,',',m'_'

d-,-.-,-,,-t,-,,-e-,-,-,-_-,-,-,,-,-,-,-,-,- . -,-,-,-,!

, G�-"'""�o t,anculul r.J1�r

< 1c.vest<gore,o ,i e,pert,mr= rejg;.,1dG c,,umc;o publ•ce o"n oiCl>-'rat-0ri cu a�cj

Banca de Ocie 'ehr>ee c.fl>a"'

,.

.

'_',','.'o',','.,',',',',.'-�,','-',-m

I

- ,-,_-

-,-,-o.

jAJ6;· -

� I 6.b

�·

c ----

I A I 6 4

'c��- jra>Jra • rsvlz� ale sTM acsstoro

1

. "j

, Corc�s,una ; J. o•enG).·, sl,I cnlded ,n ls-g:'.ITYr� cu d"amur,19 p�! , llc�

:

_j

1

<1tocml,ea doc-omentati,lc, tehr1�0 - economlce

�,.,.,,�,,,,� 1

1 d·.,�e,. �.,�h-

As,g-.JrClrea �a·.tar.

,u 1 +n n,c,

'

pentru <ucrbnle ae int,et,ner

-,',',',',.',,,- ,••�,,,,,.c,c,�, , c,-, , , c,o,_,,-.-,c,c,,, - ' •'i�-leoo r a t oore �-;9

,

,

,�-+=��------�-·-·-----

�- AA. I.

St-u�11. cercetarl.'i.'""'"mentClrl Sv.�11 , �, · nmentan p, , ;md siquranJ:? �l,cuk:Jt,el r.Jhme

A, l,2 S0Jd11 ,, axpar•m9f1<Cr p�nt,u -ec,learec TmbrCc<Jrrnntal rvna,�, .J c-o r acteris'c! . ,

lav&Sttgajll, ews'MOn

de orto

ce,c6'Grl l' tes+Cm podun . pGSGJe Tuneluri" alb 1u,crilrt

.

--

---- -----

oboe

��-

--ci

lr"°lc,s.v uonai

- _J

_

��-r

Pit� s>.1rl" ,1 wrcetd,i ;,enTru Jr . c;ep1nirea 0b1ectc1�,o� act1,,,ot<>

nrea lo e,plomare a sectoarelor e���tale pe termen lung

I CoorMnareu Je,l'o�Cm •ac,toc, c d,um ,c:!or

: E>oborarea stud11lc,• i p,vgM,elot pent,uTnhetlnerea. Je,vota,sa un>lara • '"1

;

---

­

- �. !'<'.lbo r area c.ormelor ,pec1faoe sactorulu1 do d·urcun puollce

As.,gura,ea

dtumL<Jlor de lnto"l�iean/I local Actr,rt/ljlttmcJ,oncK>, gsst,:,narea ,o"1g�etelore;c

'ematoa1eo ,rruo,·.Jrilc, putrl·c�

Tr , dru�,dnl 1"'1nlce metadok>Qtce a u,,,,ot,><>r os adm1nislrare

_

·------C

,--

A,5�

�--'----- --------------·

-

- -----

-------------

-

f

-, ;c+,'.iii":- , ,-.-�rotccul.-�Cej;Cei,i<�m,i;:,�,jp�,it< .,, ,;+;,: scJ,
-, ;c+,'.iii":- , ,-.-�rotccul.-�Cej;Cei,i<�m,i;:,�,jp�,it< .,, ,;+;,: scJ, riibCIIrec,pcoc�-;;h:.·
,
1
:
I A 5 o
�t,<,,;,'��rtcctronor<'-<'� ,psc.a!rrorea p,.,scn-o r ulw
,,,,�,,
µ Coordo�areg_,;ia,voltClm ,etemu;J, lnrormatic rntegra' c,I d•umuc1o, publ:c--;;--j
1 ,
A_Q
3Mu��onzamo c,ontlolulul m,1.oacelor "" tmo.spcrtpedrumunleR�br:ce
I
Lue<OO!,"9Mcll 0 ) pmanclinkej l ner
cur&<>ta o drqmufilor pubice
,
c c"c '°,c',·- · � -
-
_
:
-� -
j
f''°�'��-
� ntr,,i,r,e,e cure!'ta pe ""1pd� var a
'."trepne,ea ffi>dll caro5Clbile ,
.
:
tiµu u; de rmbmcfo,lnte /shat de r�lare'
l
loI ,
1 1 lntrea:ne•ea Tmb,oc6mmt,lor as!altlce cupm-.c,e: Tnfretloe"'o sv:,ra!etebr degru
<'Clio lo Tmt><Clcarr,intea os'<ll!lca � maru, dsa pro1ectle a Gce,teia. Tnlatucc,e
I deniselimlor" f6gai,alor. p\omOO". colmatarea f�unlor � o crlipatwrlor. bad,
Jonarec, ,c,palejelor poroase. p,-ecum" o$1emerea �a1pulu1 scu a crlblurn p
!
s,prafetB cu bltum 1n e,ce, "'" Jlefurle Tnli'ltura<OO pletr�ulc.1 sciu a �r,r,!url
--+'"'''''"'''''''"'"''''�-
---------------- -
1101
!.2
Tntcet•ce>�G Tmb6c(:,m•ntl'or cu 11an� �ld'C!UI"_-, �Upt•nde. plornbi'lr-. colrnono,
ae ro,tuo" c;<Jpatuo rerocereo rostur,,o,. ellrnlriorea fenorn�nclu1 de µuinr.x>J
I
reface" Cl'!.C'•"�'>•'''C � � -
-
·
����� -- ,
u
IOi.
inrre�ne,eo pavajelor do, piula<J dopW, cuprlnde
reiuc�,, de sup.-alel• l7u- l
I
,---·
j
lote. Tn>XUltl de pavele. retocereo lacola a b1turn�Jlor de rostuO, combatereo l
�,cewlul <1_� hitum. <t11m1ncuoe, ooorotetelor s>efulte e,c ,
'1Cll4
Tc �atlroerea poVC]e!or din ba!cvar, sou dln
,
p1ot,o bruta cupnr>efe cucaTare'\
,ou re ,.,,ea localo o pavcyolOt di� botovan, sw din p.ot,a bn.,ta · lOl.1 5
,ou re
,.,,ea localo o pavcyolOt di� botovan, sw din p.ot,a bn.,ta
·
lOl.1 5
lnttel1nereo arumulkor p,etn.:.te cuptl"""* , gret,\C,tao pietre, a':'rgi'ltc,a,e ;
I 1
oitemereo ,;i pe d<um. oprov�lor,cuac cu mate<>Clle p,d,ome ;o ,·cl�,� d .
,
pan;; la 300 nx./km. as!\Jporeo g<0pll0r � o ftigoielur cu rmreriol p,etro,. ::co,,1
i ftccre� r rcp,cH'o'�e<. cc, ,ou tc,'C' r,IIM•me. c<J sou 10,a rn�tora Dlal,01 oel
odamelC
T»1,�tlne"'O drumur,;,,,,
--�
de
pOm(>r,; cup,,nd�
reprofilar"" �latforme> astln"'" }
! gror;.lor 11 a fOQO,elO< cu parnant. K11ers-a damburM. ,tab1l�OO cu Harli $i G
at:e
rodc,,e ch\mice. =m
Iota,
cu rn51p. cu balost etc
intrat,nere comu,,a tuturor "'1,Jmunlo<
intre(lnoreo plotformer drumu!u, cup,1nda
-
-
-
---j
curatoroa plattorrr,01 drumulu1 c
ej
I
noro,ul adus d� VGh1Cule de pe a,umurile iciterote. d� mote<,ole aduso do v111
hm ;µ;dmoL ,tc,r,cl. CY1rocamente. orba,J etc.). t,orarec, OCJrdu"rtlv,. a uno l
to5CJJ1 locole octucereo la prof<! a aco,tomentalo, pnn t018re monualil ,a
rnecan�a•<J. ta,ereo dllmbucHor. cornpletarea C.J parsont. cu balacl �tc .rsve
1�,eo
le cota. curi'ltirM acmtarnenteiO! \n dce�tul prnape,elor direc,,.,,aalc l ··
I 101a,1
de
cova,en
\I coredorea ta,u;:ur,lot de debleu ,au de
rarnoteu.
intreJmerea b�ral'or de Tr>eadrare prin ellmlnareo uno, der<velOh l
cate. cllm,
I
'"''"° gtopllor sou o odOncllunlo; ;>on ocopenrea cu molalotre d,n =•�gori •
I
_
caloc cJln care aces>eo au lost esecu!CM ,11td etc
_J

-

,a

110, ?!-
110, ?!-

I

I

\JI��;,���;;,!�;������:�·,. p0soje'or. P

;;-,c,1;; \I a tuc. l�r, c,, i;,pc,od

1

c,d

l :

,o

;, 01 ,,1;

=ia, cepmulll d feCICu'eh, u,0,ra rostur,or v,cGC!a\e

per'c1a,e fGS1I cu gclu11:

cQn. ,x:G" de occe,.

P" 1upccce1e

""

vw,;elal pc1n com;,i

r!'etnl,C9 lntret,nerea

pa�urll<,

-lo

nodun!ot. a apa�,lelu

l ate l,drcpto'eo el&n ,entc;<>, doforrnote. curatcrr<>

l]

gunoa1e'Dr din 1u.il mcntanjho

ae '"'"""' ,1 ace!�,,alte acc-rn. dego1orc

,1 a d,ogona!elc,. tevops,,, ol =rapetc,lc,.

Jr,�etrne,�u o<blllor din eona po<Junlm inlOturarea d,n o!b11 o depunen;or. d1a

J

y:inilo, � 0 p:ontati,lor cote 1ffip1ed1c(J scu,ge,e,a apelot: uratv,ec, do rCl'; ! i ·

,n�a,tructurllor )I a olblilor. sparga,ea gMjll ;I d"varea slo1u11lr/l" a llot"nt1lm·

a

repatat1l izolate 10 progurlle Ja fund a 10 Gp6tdr'l8 de maluri,

-1ntrajlnerea pc>d&telc·: ,�oarcrl<> eulate la co,mamento\e a,lpllo, cnsiu,o a

di

,nclu"" in poriooda

pod,ote

11 decolmoti'm de

llr»l,re. peC&e: desfurdCm

dmgt-.et

c�O,ulell;.,c; '-'" r�"'

l

>

,wa o eolote ale

cC1

11

-•�1r<>)lnmeo "<,nell>lllor:

Tat,etlr.,rea 1lum·natulu1 elec!Mc. a po,Jilor de LC lntra_'.2:

a�k"

c,,,,,,,��,,,,,

__

r

! TVa,.Jlr'.lO pbntonor ,, "<:>�c��·:;:LlVSiuii"e(l plGnta,·.,f<o, � Q '"'""",r.,r,11,,r\�:C,c;,j

Q '"'""",r.,r,11,,r\�:C,c;,j 1 Q1 2 :. I o m � n t c , garduP bvcc,e.

1Q1 2 :.

I

omntc , garduP bvcc,e. e,.;,.

l-1n1<�1me,�a

conel

dru--:iului:

lunec,,

I;_ lriform/m pnv,�d

·w:nd cond,tliLe oe lrc\ki ·

I

cuco)rn�c,

_

µMIi

carooab:<c

a�

mate11a"�

" cuculai"s J

I

�r,•,',ua8

?

;e (vop,�le. ol\Jmun. o,atariale re,ulla!e din uccrde�te

\I c, yaUCritu,u,

1.:ia'�

elc.). torereu '""""'"' pen\ru uS>iJUrare--, vO.:,lh16J!I

slor�a

drnmL•rlor: 1niorrnOrl OP<JrCI VG, la

a trm

de varo ,a�_rr,_ca, de calcimrKI el� ,

I

Aa.gurar,,a eshld "''"''e u drurr,un!o, cuprmde.

- i,tret,nereu cku,rn,,llor

rv ,11 curente

,

echlpu rs,x,rle, curCllwe<> u,, �unoai�. pa,e

,, '""'�·an11 oPO'at"c. o,�c�,a,e d

noro· '<Jdvv,a et-c a pla\'oTne,j

spol,llor .-erzl.

11.b .

cu,�'""' l

,_

a ,o!wu"IO' san,nlor, \ccun,o, de r,onoare. fClntOnilor" a

ger0a mater(.]1u!u1 ,, ,y6mroJ ,1 tcamportul ;r, �1oro Mm>1 dram,,,,,

tro'uo-.,,or ;I c casiuri!or. P'""�"' ;, 1epm,,rec, sou comtol<>torea e'3we<iffi'o

,w,.

demonlarea

pur.0,,,1.:a, µubhc 11Ll•e

,, , s1oiote llegcil

,au J'"J"t"

aepo<lo":,a lor ln afma zonel c,um,,lul

- cos,r<aa ,· egstal101 let�

to

cos:rea ,,,

sonlut!. t<>lu,ur-. bcn'OO ""'�di<,oa), tGIE'r

_ atc�e, 1erboase Tn rn_n� :"�<Xta"len j

a

bc,J!0rl!or

a la,to,01MI. ·� ,j·a

_

I

;

<9n:!cr" c m�1�u,110, �urojoc,,<e_ �luntojlel d ,mmm '"'-"'C etc

_

1

.

I

Tnt,�jlnA<A,1 d;,.,. ;�;,I,.;; lotro"' cun.-,cJse; odccer<>a la p,nfll s! Tr.tr�j1cm1 1,-,�.,[�;

·

I

'

·

.

1c c:odvrlle din lcmn sltllngmea bulooelor

� bote,ea p�ne;m, ·rnµ,��,'-�r�

cu CLlt<;lonie odls8pPcG � ,gn!c;J� a elen,aorelor

d.n rnn.

- lo p,xiur<i<, de ,oi\tle. din Delon. din boton ,mat u,n be1<Jn '°"'cornv,mu;

�;,.c

'

ou mMac cu,OTara OOncn<>telut ;I ur<ge<e<> apa,otelo, d9

rcce�<n. ,_ur6

rru�a coi de Mrol � gcn,>019 desfur>Cl<Jrea

gunrc, e scurger.

con,p,e < c,,

1,:,ate de te,c,umete la co'�� de rvlc<e,ac la rc,rr,p,a, repa,a!sle pa,cp6le

11u1uare. guc ,,� scu,ger. h<>rotolol. rro.mJrl

de G1ltat,. cos,.,·,. sto'1ua d

I

I

I

'·,:, --

1C;,-:i"- ·

' 01TPl1ner_eaW"•,,':Ji,:e

''C:0·.��

,:,,nc, ,;p;:Cfi('�, - ::;jiU."0 .'(,'ci_t c_\l

>'_:b_

1 _u_�_j,_; :::,_':I

_

c,.,giJt,r�a cru,eun.o· p�nl!� ,010r , ul •, , a

,aotud. 101�,1 "" ,:,, . ,,�,,,,,; :, ""'�' tQ,er, 1�1,,.,, ,10, ; ;:,�,,, in•ctv<JIC"'.' cc,r<c!o,

CCI'� pro·.cocC TnzOpe,ie,a; c,ro�cCJ/Jr� d� OCose �,mtru depo:itwen ,,,a1e , ;

alu"" ano;co·�c>0ntTr, p�ncte c,enc�soc.se; p l c,tfo,me p,.,r tr.J ciepclita,su ,•,ul�,

,a,110 ,, lu ,co,,. , "" ' ·'" · � �""'' ·' ;.,'

,

,

nalelor in '1ep021te 1rleir ,ed1ur� . intifu,area ob,tacololo1 cu , ,. arr"'"" r,·9,1,<

ca icrnpe,,,eG d;· _ ;.°"'"!lc, ;��;,_,:en:. ccGrcc.�, te•�. gardu·. VI, ere J, lnolalc �" ,i

co�.p\atmea seMna l i,Qrn s=GlfcG �e. limp de b,n,\ plorni:Klf�a g•;,p1lc,:

I ,cdes,·, apro,eionarea c, mi,,�,a stccab1ICJ sa• .J cu mc,1,:,na,� 0un·pcn�nls] ---- n!.rv pbc:;90 _ cea , ,,p11c, - - --·-··- -

c

I

_

1022

I

Aprov,oooar�a cu ncteriGI� pe�-ru combaterea lunoc'.4ulu, cuprlno�

vl�Goa, cc m<1tacb!a c�lrnlca JI unllde,a,x,nte (n;, p p1e1,o. 2gu1CJ. "'"' solut·

tjtc.) pe1<;rc c.o.��·�,c

�µ·u

I

' mogazll ,,e.zun. !r

gt-.c>t11 sic pol6·ulc1 amoswc�. n;o1e1 101e1cr uc•,a�o,

aante N subslant� �n.•nolo"'�'�nte t,an,pcrt\JI - ·m1�r1Glelo1 '" d�'"""e

'

'

, pcr.,oto µe,,;c.u,ous,;, 1 - ,:,�1;, ,e,eo depu,•lelo, c"°�'ru '""10, ,

��

L

·i1,J2 5

: 102.3.

aoo•,-,c�r , ,rn,ce l' ar,t1deraf'?n1e c,;n cur<llcre. ,evQro,,n¥pn� n,,c, ,o�o,a)• I Aslgc c araa c� ;:;arcu; ae, parrai,pe,i cup,M�· upro,�,m;r�a cu parocn d€<

---L'p�,�oS·'E"'� . '} cu rnater,:,le!e "'3cesare p�ntu montar�ag ;,1reiln�,eo xe,'2d

Mo�tareo 1:x:mourilor oe po,,:,z�oe,I cu�r.ode . "Tiontare - aernontarg Irons I

! c>0n, revC•e ,. Trtre',ne,e !� te.e�. repm�,ec s �8c>07lh,r�c r,unou'llor de !

I 102.4.

-

+

C,,s Opewea , "'""u�lo ,, mecarncc cuprinde. rG,r,ana,rw <r1,,;ouo1 so•, c ,eco

i,lc.) a

eo, ;x,le,uu,. gl;et,i YJ.J o 2Clpaz1 1, paT.Jlar<>a cu ut,la:a p"nt,u lrfo,nu,�c P'�•T

ram

ZI ,1 a acc0sor,ior roso�cnvi,

c�imt.:e ico!lde,aprnve. Tc sccpu! p,e,�n,m ,�,, coeiba·

,,yea drvmc-rllo, sou psc , c,, f"""�c,,<!'C >n,.-p,.-11<11 ir, t,. -.,nc · 0 1n1c , o'or i,�1,,.+g s.�,,

'

,naccasb,;e ,;t1!QJo!oc 1n dc;,p;cl luc,arlLCt aae><>. p�ra;oete oc. 1rotuo,elor. w

l

oun,o,, lr<JICotc<,ree,, da km" rm. ol co,ooamentelor do pOOetc,. cam , :,mlc de hn,,,,e. ;x,r�(m,o,, santu,.bl" rigo;elo; cu ghea , a, ,co,ale;el(,, �Qlo1� c

p,a :,lottos-no dtu,nclu1. cu�,10,. QCO"en,,rllo ] ,

pla:to,cielor, font�n;or,�·c: n·o

lajebr tie des>�r.,we: ,1�szac,ern1 mecon,ce cu lfa!qo g,e e ;I usoc,:o, .n1c_lo i

m,,1, oce

<JOJ c nc•,bc: miJlooco de transc>0rt p.mtru tra'1,.�a ,;111Q 1 elor Tn "ell«1e ,c� ""'"'

trwa , 1r,,entmea c� catb�tanl 1. acll' 1 1a1ea ae ,a;nG Cl ut1la1elor. echiDCc,eneecld

de.,mrnllct, � ech,w�1�r I

n bma, corsemo. la dcrn,:

c1llu alc.�c, cGcd 'w'(lmenele �,eleoru,og,ce 1mpun oceo,m ac,unb). punel rw <1 a,� ne a bmelor de de=pe>cr� a a wnoe,:,1 de ,�,; 1 10. tev2u"au ,1 1epara'<!o ctllaJalor. � ,;/15pratrvcLC1 ,i er m,loacelor d� t,ansport p·0p, ; , , ;,11h,m,�

sl "tiispO<.t�eor pent•.J combato•ea r °""a, t�lor JI c d!sµo,,live"' pen1ru 1ntc"Yer.j1 1 (a,toptcrc

al vlscolelor sbbc (tc,•,c vantu'cl '"� $l kc,1hl. des.<Opern rscnuc,� i n p.Jnctel

zapodo ·nde&cm ,au cu g�ec:<a

�a,eo :,b��r"'Q ' c,umu!a1 pcn',u dm1a,oa;_r,

,

de transport p0r , t"-' =ga,cireG ver."u'�"' NciPe�la ir-. plutto;f!

;

f,�-c->�,x,<Jcu�"''""

·,102.0.

----

-- -------

,neorrnon p<.wxi '1cueo tirumun:o,

js:_

l--!}--

IC 5 '.-

J

IQ)

!

·-

I 101. I

-

-

: 107.2

i:oe�J_!,-,.f�) p l vlo,.J_ �ir<>to,�reo p�ri�"k.£ � dtu,,-_,;;�9, r,ulill��

-::::;-

�,tarn�nra bl'•, , ,,.r,oaoe

- - -·-·· , ,-

j

,

Sholut, h1!<•no,0as,, foa1o subtm

 

-

-----------

-- ---,

:

'

'

I

Ra�lcloreo ,� situ o TmbrCCCrno,te, asicl',ca, �u �,-�, de c.Jlar� "'', tralamor,I.

stratur, b<!v,nrnoa" ' foo,t� subml ,au covoare cbsrc"

'

Covo,•'e b�urn1rm1,e

-

-

21£F<;mta n:trera cuor,nde A ,x <Wlono11 nol cu 1nd1catca,e ,uNere >1alpl, console ;I

dirlJa<G, parape•e. 1r1d,rntoara de Ian ,, hrn

bu10•ll

l

portalco, sta ' p,;;,on d

ret1ector"a�,

kla• �

jp �cc-j� re�e�tonzame pentru stalpLli_�te,c

U.

Montarea pe clrvn O lndlcatoarel0r rutrere. ,t�lp�. �Ol'ISOislor. portalcn.or

st(llple0,1:o, da d,riJare. p,;i,c,p.,,1

butornlor refieciorl1vn\1, pl{,�-,te'o, refklc j

t i ----+-" '° ''""'"-'\'.'.c�lS- , �- <,ecutc,caa
t i
----+-" '° ''""'"-'\'.'.c�lS-
,
�-
<,ecutc,caa mc,rca'""'' lor,gltudinale,rne�,ls s, tra�sveoole
�- J
A,,�"'-""'uo locurilor oe ,x,,wre lr,c,uslv proc�r.:irea do•O"lor (ca1,un de gur,o1j
--
-�-
-
,
. -� -----!
rnese. <Xin� �,nle"' etc)
-
��,J
• A�,ec.-a1Cm.o ,ntersecl"!Q, JI ollnmareo pur,cielor pe,,c clc"°'sv' prl� luc,Cm
-
I
·, o� . &
' n� arccteC!lQ
e lom6ntele
geon,etrlee