Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Distribuţia unui eşantion de 200 salariaţi după vechime se prezintă astfel:

Intervale de

2-6

6-10

10-14

14-18

18-22

22-26

variaţie

vechimea în

muncă

Structura

5

10

15

35

20

15

salariaţilor (%)

Se cere:

a)Să se reprezinte grafic structura salariaţilor după vechimea în muncă. ; b)Să se aprecieze dacă media este reprezentativă din punctul de vedere al vechimii în muncă. Interpretaţi rezultatele obţinute.; c)Să se studieze asimetria seriei . d)Calculaţi media şi dispersia salariaţilor cu o vechime în muncă mai mare de 18 ani

3. Se cunosc următoarele date:

 

VECHIMEA

 

ANGAJAŢILOR

PROFIT(milioane

Anul

(ani) X

lei) Y

2003

38

250

2004

24

180

2005

19

360

2006

26

220

2007

7

190

2008

27

360

2009

5

400

a.Determinaţi coeficienţii ecuaţiei de regresie adecvată stabilind existenţa, forma şi direcţia legăturii dintre variabilele analizate, interpretaţi rezultatele. b. Măsuraţi intensitatea legăturii dintre cele două variabile cu ajutorul coeficientului de corelaţie liniară şi interpretaţi valoarea acestui coeficient . 4.Se cunosc următoarele date privind evoluţia numărului de elevi ai claselor V-VIII în perioada 2006-2011:

Anul

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Număr elevi

58

49

47

56

70

76

(persoane)

a)Să se calculeze indicatorii absoluţi, relativi şi medii ai seriei cronologice. b) Să se previzioneze numărul elevilor şcolii pentru următorii doi ani pin metode mecanice şi analitice.