Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 GORBĂNEŞTI

APROBAT
DIRECTOR,
PROF. LUPU MIHAELA

PROIECT EDUCATIONAL

Activităţi organizate în perioada 18 - 22.04.2016

NIVEL PREŞCOLAR
AN ŞCOLAR 2015-2016

GRADINITA NR.2 VÂNĂTORI

EDUCATOARE: GRĂDINARIU DANIELA


IUȘCĂ MARIANA
ARGUMENT
Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” are ca și conținut activități extracurriculare și extrașcolare.
Activitățile selectate au un conținut cultural artistic, științific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activități de
joc. Desfășurarea acestor activități oferă copiilor destindere, recreere, voie bună, satisfacțiile atmosferei de
grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoașterea aptitudinilor. Activitățile sunt prezentate
pentru a fi desfășurate în natură sau în sala de clasă.
Educația trebuie să devină cea mai importantă și cea mai rentabilă investiție pentru viitorul țării. Ea
trece prin mintea și sufletul celor care o proiectează și o realizează zilnic în școala de astăzi și în școala de
mâine – educatorii. Educaţiei îi revine rolul de a forma personalităţi care să se integreze schimbărilor şi să fie
capabile de performanţe calitativ superioare. Când vorbim despre educaţie, nu trebuie să se piardă din vedere
faptul că orice activitate umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul său, dar şi a
colectivului din care face parte. Scopul activităţilor desfăşurate este de a dobândi deprinderi, capacităţi şi
abilităţi. Acestea pot fi realizate şi prin activităţi de tip extraşcolar şi extracurricular.
În învăţământul preșcolar şi primar tipurile de activităţi din cadrul programului “Școala altfel” nu sunt
o noutate, în schimb, noutatea constă în a gândi această săptămână altfel decât celelalte, din perspectiva
intereselor și preocupărilor copiilor, a evidenţierii talentelor și a capacităţilor acestora în diferite domenii și,
evident, din perspective stării de bine și a bunei dispoziţii pe care vrem să le aducem în viaţa copiilor, a
apropiaţilor acestora și a partenerilor noștri din comunitate.

GRUP TINTĂ: Copii grupelor


COORDONATORI PROIECT: Grădinariu Daniela / Iușcă Mariana
COLABORATORI: Părintele paroh, părinți
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 18 – 22 aprilie 2016

SCOPUL:
Proiectul „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” vizează îmbunătăţirea competenţelor
sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:
 Procesul de învăţare prin joc;
 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
 Organizarea adecvată a ambientului educativ;
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Proiectul îşi propune:


 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare
şcolară;
 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
 Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personal

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:


 Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală);
 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
 Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare,
tensionare, plăcere, participare totală ,etc.);
 Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;

Resurse umane: educatoarele grupelor, prescolarii, parinti, preot

Resurse temporale: o săptămână


Resurse materiale:
 informaţionale: cărţi, reviste, ilustraţii;
 materiale: materiale pentru realizarea colajelor şi desenelor,semne de circulaţie, veselă pentru
activitatea practic-gospodărească; flori, ghivece, seminţe pentru plantat; mingi şi ştafete, materiale
pentru concursurile sportive, etc.
 audio-video: aparate foto, calculator.

Rezultate așteptate:
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a abilităţilor de lucru în echipă, prin interacţiunea cu partenerii
implicaţi în activităţi;
 stimularea unei atitudini pozitive faţă de valorile cultural –artistice;
 formarea deprinderilor de alimentatie ratională si de desfăsurare de exercitii fizice în vederea mentinerii
sănătătii;
 cunoasterea insemnatatii sarbatorii Pascale și dezvoltarea interesului fata de traditiile românilor;
 dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play;
 formarea unui comportament responsabil faţă de protecţia mediului.

Evaluare:
 Fotografii, postere, diplome
 Expoziţie cu lucrările elevilor

Bibliografie:

 Revista ,,Învăţământul preşcolar” 1-2/ 2008


 ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’ Editura DPH 2008
 Filofteia Grama şi colab. ,,Activitatea integrată din grădiniţă’’ , Editura DPH, 2008
 ,,Aplicaţii ale metodei proiectelor’’ ,Ghid pentru educatoare, Editura CD Press
 Adelina Iacob,, Educaţie ecologica si de protecţie a mediului”. Ghid metodic pentru cadrele didactice
Editura BREVIS, Oradea ,2008
 Lucian Stan, Gabriela Dorobanţu , Ileana Stan, Ecaterina Ghiţă , ABILITATI PRACTICE - ghid
metodologic privind proiectarea si desfăşurarea activităţilor de predare -învăţare - evaluare; Editura
Aramis, 2002;
LOCUL DESFĂSURĂRII
DATA DENUMIREA ACTIVITĂTII OBIECTIVE
PARTICIPANTI
ACTIVITATE
CULTURAL- EDUCATIVĂ  Stimularea capacităţii de receptare a
povestilor prin dramatizari si prin
LUNI
1. În lumea fascinanta a povestilor vizionarea ecranizărilor acestora Sala de grupa
18 aprilie
Dramatizarea unor fragmente din povestile  Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
2016
cunoscute  Cultivarea interesului şi a grijei pentru
carte, ca bun de valoare Educatoarele
 Stimularea unei atitudini pozitive faţă de Copii grupelor
4h 2. Povesti ecranizate
Vizionare „Motanul încălţat”, vizionarea la tv a unor desene animate
de Charles Perrault educative

 efectuarea sarcinilor de lucru în echipa


EDUCATIE ECOLOGICA
prin stabilirea unui climat afectiv propice; Sala de grupa
1. Clasa noastră, cea mai frumoasă!  formarea şi cultivarea interesului pentru
MARTI Activitate de îngrijire a florilor si infrumusetarea grupei si a spatiului
19 aprilie de înfrumusetare a gradinitei gradinitei;
2016
 plantarea de flori în ghivece confectionate Educatoare
2. E frumos si curat în jurul meu! din materiale reciclabile; Copii grupelor
4h Activităti de ecologizare a perimetrului  actiuni de amenajare a spatiului verde;
gradinitei si a zonei înconjurătoare  actiune de colectare a materialelor Fotografii
reciclabile;
 să-și însușească principiile alimentației Sala de grupa
EDUCATIE PENTRU SĂNĂTATE raționale și normele de igienă alimentară,
prin corectarea deprinderilor gresite si
1. Stil de alimentație sănătos: încurajarea celor corecte; Educatoare
MIERCURI  conştientizarea de către copii cu privire la
 Prezentare video: Copii grupelor
20 aprilie modul în care publicitatea influenţează
Piramida alimentelor
2016 comportamentul de consum;
2. Activitate practică: ” Micii brutari”  formarea deprinderilor de alimentatie
4h ratională si de desfăsurare de exercitii fizice
Copii vor modela aluatul pentru a obține Expozitie cu
covrigi sau colăcei în vederea mentinerii sănătătii; lucrările copiilor
 formarea şi consolidarea deprinderilor de
igienă a muncii; Diplome

 întreceri şi jocuri sportive pentru


dezvoltarea armonioasă a organismului;
ACTIVITATE SPORTIVĂ  colaborarea cu membrii echipei din care Terenul de sport
JOI
face parte pentru îndeplinirea sarcinilor
21 aprilie
1. Miscarea pe muzică  să facă cunoștiință cu latura amuzantă, Educatoare
2016
Jocuri muzicale însoțite de miscări sugerate distractivă a sportului; Copii grupelor
de textul cântecului  sa manifese spiritul de echipa si de
intrecere in functie de un sistem de reguli; Fotografii
4h
3. Minte sănătoasă în corp sănătos  participarea efectivă şi afectivă a copiilor
Jocuri si întreceri sportive la activităţile proiectului; Diplome
 cultivarea disponibilităţilor copiilor prin
activităţile extracurriculare
 cunoasterea insemnatatii sarbatorii
Pascale; Sala de grupa
ÎNVIEREA DOMNULUI
 realizarea de picturi, desene, oua
VINERI 1. Drumul Crucii – urcus spre Înviere incondeiate; Parintele paroh
22 aprilie Semnificatia evenimentelor din Săptămâna  audierea de cântece care marcheză Educatoare
2016 Patimilor – discuții cu parintele paroh momentele principale ale patimilor Copii grupelor
Domnului: floriile, îngroparea, învierea;
2. Atelier de creatie: Pastelul Învierii  dezvoltarea interesului fata de traditiile
4h Picturi, desene, oua încondeiate românilor
Lucrări pentru expoziţia de Pasti *realizarea de picturi, felicitări, desene Expozitie de lucrari
religioase;