Sunteți pe pagina 1din 11

SC” PADRE SRL BARLAD

PENTRU OBŢINEREA

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

FAZA : P.A.C.

Investiţia : Construire locuinta individuala D+P+M

Proiect : 1 / 2009

Beneficiar : CORNACI CONSTANTIN

Adresa : sat BRAIESTI com.BRAIESTI, jud. BOTOSANI


SC” PADRE SRL INVESTIŢIA
INVESTIŢIA
BARLAD Construire
Construire
locuinta
locuinta
individuala
individuala
D+P+M

PROIECT NR. 1/2009


BENEFICIAR : CORNACI CONSTANTIN
FAZA : P.A.C.
ADRESA : sat BRAIESTI com.BRAIESTI, jud. BOTOSANI

BORDEROU GENERAL

1. Pagină de responsabilităţi
2. Memoriu general
3. Memoriu de rezistenţă
4. Borderou piese desenate
5. Piese desenate
6. Certificat de urbanism
7. Documentaţie topografică
8. Deviz general estimativ

INTOCMIT:
Ing. CLEMIN CIPRIAN
SC” PADRE SRL BARLAD

PROIECTANT : SC” PADRE SRL BARLAD

INVESTIŢIA : LOCUINTA

PROIECT NR. : 1/2009


FAZA : P.A.C.

BENEFICIAR : CORNACI CONSTANTIN

ADRESA : SAT BRAESTI,COM.BRAESTI,JUD.BOTOSANI

Tabel responsabilităţi :

 Şef proiect : Arh.C. Berbec


 Arhitectură : Arh.C. Berbec
 Rezistenţă : Ing. C. Buza
 Instalaţii : ing. M. Oancea
 Verificator : ing. V. Roman
 Studiu geo : geot. N. Pantea
 Ridicare topo :

SC „ ARBECO” SRL Tecuci Beneficiar : STOICA VASILE


Str. Aleea Teilor 2, bl. C1, ap. 20 Adresa : sat Toflea , com. Brahasesti, jud. Galati
BORDEROU PIESE DESENATE

1. ARHITECTURA

Az - Plan încadrare în zonă Sc. 1:100000


A0 - Plan de situaţie Sc. 1:500
A.1 - Plan subsol Sc. 1:100
A2 - Plan parter Sc. 1:100
A3 - Plan etaj Sc. 1:100
A4 - Plan invelitoare Sc. 1:100
A5 - Sectiune transversala Sc. 1:50
A6 - Faţada Vest Sc. 1:100
A7 - Faţada Sud Sc. 1:100
A8 - Faţada Est Sc. 1:100
A9 - Faţada Nord Sc. 1:100

2. REZISTENTA

R1 - Plan fundaţii Sc. 1:50


R.2 -Detaliu fundatie centrala Sc. 1:20
R3 -Detaliu fundatie marginala Sc. 1:20
R4 -Detaliu imbinare elemente acoperis Sc. 1:20

ÎNTOCMIT :
Ing. C. Buza

SC ARBECO SRL Tecuci PROIECT : 157/2008


Str. Aleea Teilor 2, bl. C1, ap. 20, FAZA : PA C
Tecuci
OBIECTIV : Construire locuinta individuala D+P+E
MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE- ARHITECTURA

1.1. Denumirea proiectului: ” Construire locuinta individuala D+P+E ”


1.2. Beneficiar: STOICA VASILE
1.3. Proiectant general: SC ARBECO SRL Tecuci.
1.4. Amplasamentul: sat Toflea , com. Brahasesti, jud. Galati

Functiunea este spatiu comercial.


- Regimul de înaltime predominant al zonei este P+M(E).
- Periada de colt (conf. P100-06) Tc=1,0s, ag= 0,28g
- Zona privind încarcarile din zapada (CR 1-1-3-2005)-So,k =2KN/mp
- Zona privind încarcarile din vânt (NP-082-04)- qref=0.5KPa
- Zona climatica (c 107-1,2,3-1997)- III
- Adâncimea maxima de înghet (STAS 6054/77) – 0.90 m
- Categoria de importanta – D

Constructia va fi amplasata pe un teren având suprafaţa de 500 mp.


Rezolvarea funcţională a avut în vedere o buna repartizare a spatiilor
conform cu cerinţele beneficiarului.
Constructia propusa are regim de înălţime demisol, parter si etaj.
La demisol este garajul, la parter se amplaseaza urmatoarele spaţii : living, camera de zi,
bucatarie, dining, baie, hol si terasa iar la etaj doua dormitoare, camera de zi baie, hol si o
terasa.
* Finisaje interioare propuse:
- pardoseli din gresie portelanata, placaje ceramice- în spaţiile umede, tencuieli
superioare lavabile, decorative şi mobilier- specifice, pardoseli din parchet, şi
zugraveli cu var lavabil;
- grupul sanitar are pardoseală din gresie şi placaje cu faianta;
- tâmplaria interioara este din lemn cu geam;
Închiderile exterioare sunt prevazute a se realiza cu pereti din zidarie de 30 cm
şi tâmplarie din PVC cu geam termopan .
Acoperirea cladirii se face în sistem şarpanta din lemn cu învelitoare din tigla
metalica LINDAB .

* Finisaje exterioare propuse sunt:


- tencuieli superioare, zugrăveli,
- soclu din piatră naturala,
- tâmplărie PVC cu geam termopan.

* Tratarea faţadei a avut în vedere oferirea unui aspect corespunzător din toate
direcţiile.
Condiţiile de amplasament au impus prevederea cotei ±0.00 la + 0,40 m faţă de
cota terenului amenajat, parterul devenind zona cu spatiile de primire şi acces cu
intrare marcata în faţada.
Din punct de vedere P.S.I. clădirea are gradul II de rezistenta la foc. Se asigura
caile de evacuare în caz de incendiu şi dotări P.S.I. ce se vor procura prin grija
beneficiarului.

2. DATE TEHNICE

2.1. Suprafata şi situatia juridica a terenului.


Terenul în suprafata de 500 mp, se află în proprietatea beneficiarului STOICA
VASILE.
2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament.
2.2.1. Constructia se gaseşte situata din punct de vedere al protectiei antiseismice:
ag = 0,28g coeficient seismic
Tc = 1,00s perioada de colt
Pe amplasamentul studiat, terenul are stabilitatea generala şi locala asigurata.
Se realizeaza urmatoarele suprafete:
- Sc propusa = 172,15mp
- Sd propusa = 423,30mp
- Su propusa = 352,37 mp
- Regim de înaltime propus –P
- Înaltimea la cornişa - 6,00 m
- Înaltimea maxima - 8,50 m

- POTPR = 34.43%
- CUTPR = 0,847

2.3. Siguranta circulatiei pedestre.


Accesul în spaţiul proiectat, se va efectua din drumul satesc.

2.4. Iluminat de siguranta.


Iluminatul de siguranta va fi realizat în conformitate cu prevederile legale din
P118/99, 17/2002. În mod obligatoriu se va prevede sistem autonom de iluminat de
siguranta la toate intrarile în imobil.

2.5. Siguranta la foc.


- categoria de incendiu conform P118/ 99 este C
- gradul de rezistenta la foc conform P118/ 99 este 1.

2.6.Igiena aerului, igiena apei, iluminatul natural şi artificial, încalzirea.


Pentru deversarea apelor uzate si a deseurilor menajere s-a prevazut existenta unei fose
septice.
Iluminatul şi ventilatia spatiului propus se asigura natural şi artificial.
Încalzirea spatiului se va realiza cu centrala termica, cu combustibil solid.
ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE NUMAI PENTRU FAZA P.A.C. ŞI
CONSTITUIE UN EXTRAS DIN PROIECTUL TEHNIC.
Prin grija beneficiarului se va ignifuga cu soluţie tip DIASIL materialul lemnos folosit
la şarpantă şi se va trata contra biodegradării cu soluţie tip ROMACIT NTB .

Se va acorda o atenţie deosebită sistematizării verticale, astfel încât să elimine


posibilitatea acumulării de ape meteorice în apropierea construcţiei. În acest scop, construcţia
va fi protejată de jur împrejur cu un trotuar de min. 1,00 m lăţime, cu o înclinaţie de 2%.
Valoarea lucrărilor este estimată la circa 68 000. RON .

DETALIILE DE EXECUTIE VOR RESPECTA ÎNTOCMAI PROIECTUL CE A STAT


LA BAZA AC ( PAC).
Prezentul proiect este întocmit în conformitate cu:
1. Prevederile P.U.G.
2. Prevederile R.G.U. şi R.L.U.
3. Prevederile C.U.
4. Prevederile Legii 50/1991,republicata şi Normele metodologice de aplicare.
Pentru orice modificare a prezentului proiect se va respecta legislatia în
vigoare, se va solicita acordul proiectantului ( arhitectului cu drept de semnatura) şi se
va obtine avizul Primariei prin Serviciul de sistematizare şi urbanism pentru a recalcula
taxa de autorizitie de construire.
Pentru eliberarea autorizaţiei de construire, beneficiarul va prezenta acordul
vecinilor daca este cazul.
Copierea şi înstrăinarea proiectului se va putea face numai cu acordul
şefului de proiect, clauza protejând dreptul de autor.

Arh. Constantin Berbec

SC ARBECO SRL Tecuci PROIECT : 157/2007


Str. Aleea Teilor 2, bl. C1, ap. 20, FAZA : PA C
Tecuci OBIECTIV : Construire locuinta individuala D+P+E
MEMORIU DE REZISTENTA

La solicitarea beneficiarului de realizare a unei investiţii cu destinatia de spaţiu


de locuit pe terenul aflat în posesia sa, se propune realizarea unei constructii din:
- structura pe cadre din beton armat,
- fundatii continue sub ziduri, cu talpă din B.A.,
- acoperiş tip şarpanta, din lemn, şi învelitoare din tigla metalica LINDAB .
 Fundatiile se vor realiza la o adâncime de 1,40 m fata de cota ±0.00 cu o
elevatie armata de 0,40 m, din beton C16/20.
 Deasupra golurilor de uşi şi ferestre se vor executa buiandrugi ce vor rezema min.
25 cm de o parte şi de cealaltă deasupra golului.
 Golurile tehnologice pentru instalaţiile care intră şi ies din clădire ( care
traversează pereţii infrastructurii) vor fi prevăzute cu racorduri elastice şi
etanşe.
 Şarpanta este din lemn de răşinoase pe scaune, cu popi verticali, ce descarca pe
grinzile din beton armat. Se va poziţiona o trapa de acces în pod.
Toate dimensiunile propuse rezultă din predimensionarea structurii şi se
recomanda investitorului (beneficiarului) întocmirea proiectului faza P.T.
Pentru ridicarea constructiei propunem urmatoarea ordine tehnologica;
• saparea şanturilor pentru fundatii si a golului pentru subsol;
• turnarea betonului de egalizare C2.8 /3,5 de 10 cm grosime în gropile de fundare;
• montarea armaturilor prevazute, în fundatii si diafragma;
• turnarea betonului în fundatii si diafragma;
• montarea armaturilor în stâlpi la parter;
• turnarea betonului în stâlpi la parter;
• montarea armaturilor în grinzi si planseu ;
• turnarea betonului în grinzi si planseu;
• montarea armaturilor în stâlpi la etaj;
• turnarea betonului în stâlpi la etaj;
• montarea armaturilor în grinzi la etaj;
• turnarea betonului în grinzi la etaj;
• executarea zidariei de caramida ;
• executarea şarpantei şi învelitorii acoperişului.

Operatiunile de betonare vor fi realizate continuu avându-se grija ca betoanele


sa fie întrerupte în rosturi de turnare conform Normativului” Cod de practica pentru
executarea lucrarilor de beton armat şi beton precomprimat indicativ NE 012- 99”
În executie se vor respecta normele de N.T.S.M. şi P.S.I. aferente lucrarilor
de constructii montaj.
Prin grija beneficiarului se va ignifuga cu soluţie tip DIASIL materialul lemnos
şi se va trata contra biodegradării cu soluţie tip ROMACIT NTB .
Pe timpul executiei se vor respecta toate normele şi normativele cu privire
la protectia muncii şi aflate în vigoare la data începerii lucrarilor.
Pentru orice neconcordanta între teren şi proiect sau în orice situatie
neprevazuta ce poate sa apara pe parcursul executiei va fi chemat proiectantul pe şantier
pentru solutionare.
Verificarile asupra calitatii executiei vor fi desfaşurate dupa cum urmează,
respectându-se următoarele faze determinante :
1. VERIFICARE COTA FUNDARE B+C+P+I
2. VERIFICARE ARMARE FUNDATII B+P+P+I
3. VERIFICARE ARMARE STALPI B+P+C+I
4. VERIFICARE ARMARE PLACA COTA 3,20 m B+P+C+I
5. VERIFICARE ARMARE CENTURI B+P+C+I
6. VERIFICARE SARPANTA B+P+C
7. VERIFICARE FINISAJE B+P+C

Ing. C. Buza
SC ARBECO SRL Tecuci PROIECT : 157/2008
Str. Aleea Teilor 2, bl. C1, ap. 20, Tecuci FAZA : PAC

MEMORIU TEHNIC
UTILITATI, INSTALAŢII

2. 1. Alimentare cu apă, canalizare

În zona amplasamentului nu exista retea de alimentare cu apa .

2.2. Instalatii de încalzire

Pentru încalzirea imobilului eficiarul va procura o centrala termica cu


combustibil solid.

2.3. Instalaţii electrice interioare

Instalaţiile electrice aferente obiectivului vor fi alcatuite în principal din instalatii


de iluminat artificial si prize monofazate conform Normativ I 7 / 1998.
Puterea instalata Pi = 9,7 kw ; Pc =7,7 kw

2.3.1. Instalaţia de iluminat

Pentru asigurarea iluminatului artificial interior în toate încaperile se vor utiliza


corpuri de iluminat de tip incandescent si / sau fluorescent.
Circuitele sunt realizate din conductori tip FY 1,5 protejati în tuburi tip IPY montate
în grosime plafonului şi a pereţilor.
Comanda instalaţiilor de iluminat se va face local, cu comutatoare bipolare sau cu
variator de tensiune pentru reglarea fluxului luminos, montate în imediata apropriere a intrarii
în fiecare încapere, la 1,50 m înălţime faţă de pardoseală.

2.3.2. Instalatia de prize normale

Sunt prevazute în toate încaperile, prize normale monofazate cu nul de protectie.


Circuitele sunt realizate din conductori tip FY 2,5 ( pentru tensiunea de 220 volţi),
protejaţi în tuburi tip IPY montate în grosimea pereţilor .

Proiectul de instalatii electrice interioare si cel pentru alimentare cu energie electrica


se va întocmi de catre o firma sau persoana fizica autorizata si agreata de S.C. ELECTRICA
S.A.
În ceea ce priveşte, instalaţiile electrice se interzic urmatoarele :
 Folosirea de sigurante necalibrate în tabloul de distributie
 Improvizarea de circuite electrice suplimentare neprevazute în proiectul initial;
 Utilizarea de scule, dispozitive, aparate electrice defecte, sau cu puteri instalate
mai mari decât capacitatea instalatiei electrice
 Completarea sau modificarea instalatiei electrice interioare fara aprobarea
S.C.ELECTRICA S.A.
 Lăsarea aparatelor electrice în functiune, nesupravegheate;
 Protejarea prizelor in cazul in care este posibil accesul copiilor mici in acele
incaperi.

ŞEF PROIECT, Intocmit,


Arh. Constantin Berbec Ing. M. Oancea