Sunteți pe pagina 1din 9

Memoriu tehnic

La cererea beneficiarului S.C. Oncos S.R.L. s-a intocmit


documentatia si proiectul pentru construirea unei hale agricole
pentru intretinerea la pardoseala a gainilor ouatoare.
Hala trebuie sa aiba o capacitate de 3000 gaini ouatoare cu
tehnologie de crestere la pardoseala.
Suprafata totala a halei este: 48*18=864mp.
Suprafata totala destinata intretinarii gainilor este de
5.50*39.70+4.60*39.70+2.50*39.70+2.10*39.70=583.60 mp, iar
suprafata pe cap de gaina este:
583.60:3000=0.194mp
Suprafata, destinata cresterii gainilor este impartita in 2 zone,
unde avem atat gratare cat si cuibare.
S-a ales solutia constructiva constand din stalpi prefabricati, cu
fundatie tip pahar pefabricat, fundatie continua din grinzi de beton
prefabricate, grinzi transversale prefabricate si grinzi longitudinale
prefabricate.
Pentru obtinerea unui confort termic optim, s-a ales zidarie de
umplere din caramida porotherm, placata la exterior cu polistiren
avand o grosime de 10 cm si tamplarie P.V.C.
Acoperisul a fost realizat din panouri prefabricate
Econodeck/Firedeck, avand grosimea de 15 cm prins de grinzile
prefabricate, cu ajutorul unor profile U20.
Pardoseala este de 2 tipuri, astfel:
- pentru aleile de circulatie si pentru aleile de circulatie a
animalelor: s-a realizat dintr-un strat de uzura de beton B100,
cu grosime de 6cm, turnat peste un strat de beton B50 cu
grosimea de 10 cm, dispus pe un strat de balast cu grosimea de
10 cm.
- pentru zona de odihna a animalelor:s-a realizat dintr-un strat
de uzura de beton B100, cu grosimea de 6cm,urmat de un strat
de hartie perforata, apoi un strat de 10 cm de granulit usor
pilomat, dispus peste un strat de 10 cm de balast.
Necesarul de aer se calculeaza cu relatia:
6mc/h/1Kg gaina. 3000*2*6=36.000mc/h
Volumul de aer din hala este:
41.75*17.70*2.70+0.63*17.70*0.5*41.75=2228.00mc iar restul pana
la 2700 mc/h se va asigura cu doua ventilatoare de 16000mc/h
respectiv 18000mc/h.
Iluminare in timpul zilei este naturala iar in timpul noptii este
artificiala.
Hranirea si alimentarea cu apa se face automatizat iar
eliminarea dejectiilor se face pe banda automata.
Constructiv au rezultat camerele aditionale, respectiv buncar
alimentatie, camera generatorului de curent electric pentru cazuri de
avarie, camera instalatiilor de ventilare respectiv o camera pentru
depozitarea productiei.
Dejectiile, utilizate ulterior ca si ingrasamant, sunt depozitate in
afara halei intr-o vana de beton cu capacitate de 102 mc.
Calculul rezistentelor la transfer termic pentru
zonele specifice ale peretelui

Coeficientul Coeficientul Indice


Rezistenta
Densitate Grosime de de de
Termica
Nr. Denumire Aparenta Strat conductivitate Bjλ asimilare Inertie
Rj=dj/bjλ
Crt. strat rj dj termica j Termica termic
j
(kg/mc) (m) λj Sj Dj
(mpK/W)
(W/mK) (W/mpK)
ZONA 1:
Tencuiala
1 1700 0.015 0.87 0.87 0.017 9.47 0.160
interioara
Zidarie
2 800 0.30 0.23 0.23 1.30 5.77 7.501
porotherm
Polistiren
3 20 0.08 0.04 0.04 2.00 0.29 0.580
Tencuiala
4 1700 0.005 0.87 0.87 0.005 9.47 0.047
exterioara
ZONA 2:
Tencuiala
1 1700 0.015 0.87 0.87 0.017 9.47 0.160
interioara
Beton
2 2500 0.30 1.74 1.74 0.172 16.25 2.795
Armat
Polistiren
3 20 0.08 0.04 0.04 2.00 0.29 0.580
Tencuiala
4 1700 0.005 0.87 0.87 0.005 9.47 0.047
exterioara
ZONA 3:
Tencuiala
1 1700 0.015 0.87 0.87 0.017 9.47 0.160
interioara
Beton
2 2500 0.30 1.74 1.74 0.172 16.25 2.795
Armat
Polistiren
3 20 0.08 0.04 0.04 2.00 0.29 0.580
Tencuiala
4 1700 0.005 0.87 0.87 0.005 9.47 0.047
exterioara
CALCUL LA TRANSFER TERMIC

Hala se afla in zona climatica III. Din tabele am ales


temperatura optima int. de 20 C , temperatura ext. -18 C.

Perete exterior

S1=6*2.70-0.3*2.7-3*1-0.3*4=14.19 mp
S2=2.7*0.3=0.81 mp
S3=0.3*4=1.2 mp

Rsi=dj/bjj; bj=1
Rs1=0.017+1.30+2.00+0.005=3.322 mpK/W
Rs2=0.017+0.172+2.00+0.005=2.194 mpK/W
Rs3=0.017+0.172+2.00+0.005=2.194 mpK/W

Rst=(S1+S2+S3)/(S1/Rs1+S2/Rs2+S3/Rs3)

Rst=(14.19+0.81+1.2)/(14.19/3.322+0.81/2.194+1.2/2.194)=3.12 mpK/W

Romed=Ri+Ros+Re=0.125+3.12+0.044=3.29 mpK/W

Ronec=m(Ti-Te)/iTimax
m=1.225-0.05Dmed

Timax=Ti-(r+1)=20-(8.4+1)=10.6  C; r- temp picaturii de roua

Dmed=(S1*D1+S2*D2+S3*D3)/(S1+S2+S3)

Di=Ri*Si
D1=0.160+7.501+0.580+0.047=8.288
D2=0.160+2.795+0.580+0.047=3.182
D3=0.160+2.795+0.580+0.047=3.182

Dmed=(14.19*8.288+0.81*3.182+1.2*3.182)/(14.19+0.81+1.2)=7.65

m=1.225-0.05*7.65=0.8425

Ronec=0.8425*38/8*10.6= 0.377

Romed=3.29

Romed>Ronec
3.29>0.377; relatie satisfacuta
Acoperis

m=125.6

S1=9*6=54 mp

Zona I reprezinta acoperisul


Rs1=b/=0.15/0.022=6.81mpK/W

Ros=1/8+Rst+1/23
D1=2.04
Dmed=2.04
m=1.225-0.05*2.04=1.123

Ronec=1.123*38/8*10.6=0.503
Rst=Rs1=6.81 mpK/W

Ros=0.125+6.81+0.044=6.979
Ros>Ronec
Ronec<Ref=6.979 mpK/W
Rezisten
Coeficientul Coeficientul Indice
ta
Densitate Grosime de de de
Termica
Nr. Denumire Aparenta Strat conductivitate asimilare Inertie
bjλj Rj=dj/b
Crt. Strat rj dj termica Termica termic
jλj
(kg/mc) (m) λj Sj Dj
(mpK/
(W/mK) (W/mpK)
W)
Panou
1 Econodeck 193 0.15 0.022 0.022 6.81 0.30 2.04
-Firedeck

Pardoseala
Calculul Pardoselii Calde

S1=400.97 mp
Rs=0.06/1.39+0.10/0.18+0.10/0.7+1.50/0.56=3.42
Ros1=0.125+3.42=3.545
Calculul Pardoselii
Reci

S2=739.00-400.97=338.03
Rs=0.06/1.39+0.10/1.16+0.10/0.7+1.50/0.56=2.950
Ros2=0.125+2.950=3.075
Ros=(3.545*400.97+3.075*338.03)/739=3.330
Calculul temperaturilor pe fata interioara

Pereti:
Tsi=Ti-(Ti-Te)/i*Ros=20-38/8*3.29=18.55  C
Acoperis:
Tsi=Ti-(Ti-Te)/i*Ros=20-38/8*6.979=19.31  C

Calculul pierderilor de energie termica


Qc=Q1+Q2
Pereti si acoperis
Q1=mpereti*1/Rospereti*Spereti *(Ti-Te)+macoperis*1/Rosacoperis*Sacoperis*(Ti-Te)+
+mferestre*1/Rosferestre *Sferestre *(Ti-Te)+musi *1/Rosusi *Susi *(Ti-Te)=
=0.845*1/3.29*(118.90*2.7+0.63*18)*38+1.123*1/6.979*(41.75*18)*38+1.225*
1/0.431*36*38+1.225*1/0.431*5.04*38=12271.55
Pardoseala
Q2=S*(Ti-Te)*1/R=739*15/3.330= 3328.828 W

Qc=12271.55+3328.828=15600.328 W

Bilant Termic
Qa=Qc+Qv
Qa- Cantitatea de caldura totala medie degajata de animale
Qc- Pierderile de caldura prin elementele de constructie ext.
Qv- Pierderile de caldura prin ventilatie

Qa=n*q, n=3000 gaini, q=9.3W


Qa=27900 W
Qc=15600.328 W
Qv=Vmax*(ii–ie)
Vmax=Vq=(27900-15600.328)/(7.23+2.92)*4186=0.287
Qv=0.287*(7.23+2.92)*4186=12194.027

Qc=15600.328 W
Qv=12194.027 W
Qa=27900 W

Qc+Qv=27794.355 W
Qa=27900 W
Qc+Qv-Qa=105.645 W