Sunteți pe pagina 1din 1
Nr. PLATITI LEI , adicã Foaie de varsamânt 1 496,00 patrusutenouazecisisaselei,00bani PLATITOR SC ECOBICRIS
Nr.
PLATITI
LEI , adicã
Foaie de varsamânt
1
496,00
patrusutenouazecisisaselei,00bani
PLATITOR
SC ECOBICRIS IMPEX SRL
Cod de identificare fiscalã
3523721
Adresa
GORJ TG-JIU
Angajament : Cod
Indicator
Cod program
BENEFICIAR
BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.
Cod de identificare fiscalã
Cod IBAN
3523721
RO84TREZ3365502XXXXXXXXX
beneficiar
La
Trezorerie operativa Municipiul Tg.Jiu
Nr.de evidentã a plãtii
pt. Decizie de impunere/ PV
Data emiterii
08/01/2016
Reprezentând :
BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.
Semnãtura plãtitorului si Stampila
(16)
Data debitãrii
v. 2015