Sunteți pe pagina 1din 23
ANUL XXIT- Nr 5-6 JUNTE-JULIE-AUGUST.SEPTEMBRIE, Carpalii Deposito legal: M. 8.1971956. Direor: Aron Gotrus + REVISTA DE GULTURA SI ACHTUNE ROMANEASGA IN’ EXT Relaclon! Traian Popes O JUMATATE DE SECOL CIRCULARA EGIONARI, Privind in urmé la cei 50 de ani de viajd legionard, sufletul nostru ni se umple de bducurie, gandindu-ne prin cate am trecut, prin ce incercari cumplite, cate pdduri cu fiare sdlbatice si mlastini ale desnddejdii am strdbdtut, pand ce-am ajuns la aceasta culme a aniversarii semicentenarului. Am supraviefuit regimului falsei democratii din Roménia, care nea sdrobit oasele €a sd ne lepddam de credinta noastra; am iesit biruitori si din inclestarea cu regimul dictaturii carliste, dupdce am ldsat in urmad un lung sir de morminte, in frunte cu insusi_ intemeietorul miscdrii, Capitanul nostru etern, Corneliu Zelea Codreanu; am rezistat $i dementei prigoane antonesciene, care a transformat razboiul din rdsdrit in arma a uciderit noastre Nu ne-am plecat genunchii nici in fata puhoiului bolgevic, desi toate puterile iadului s’au desidntuit contra noastrd ca sd ne extermine. Cu méndrie si demnitate, am tinut sus steagul Legiunii in acest lung $i apasator exil, o mand de oameni lovifi din toate pértile, apdrandu-l cu o energie mereu reinnoitd. Explicatia acestei rezistente supra-omenesti dusmanii nu vor intelege-o niciodata si unul dupa altul vor cadea in fafa intariturilor noastre: la 24 Iunie 1927, nu s’a intemeiat un partid oarecare, ci s’a néscut 0 noud lume, inzestratd cu noi coordonate spirituale. Luénd ca indreptar invdfatura crestind, Capitanul a asezat-o in centrul de desfasurare al intregei istorii nationale. Legiunea este o organizatie politic de inspi- tatie cresting, care se caracterizeazd prin aceea cd interesul este substituit cu generositatea, tendinja de ‘acaparare de bunuri materiale cu spiritul de sacrificiu si individul mdrunt ‘si egoist, cu «omul nou», eroul plenar, ce se realizeazé pe toate Planurile viefii sociale. Cépitanul a calduzit neamul nostru spre albia vietit adevarate, al cdrui inceput e in izvorul cristalin al dragostei. Intre comunism si legionarism se deschide 0 prapastie de netrecut: noi luptém dinamizati de o Pasiune creatoare, voind sa transformdm lumea, fécandu-o mai bund si mai dreapta. Comunistii, avand ca tata pe Principele Intunerecului, siau facut sufletul lcas al urei yi tinta lor este si distruga asezdméntul ‘milenar al crestinismului. Noi nu putem fi niciodaté aldturi de ei, céci din acel moment am inceta sa mai exist ca miscare, ne-am auto-desfiinta instantaneu. Privifi la ce se intampla si in Europa si in intreg Occidentul; N’are aceasta lume tot ce ii trebuie ca ‘8d fie multumita? O economie infloritoare, arme de 0 eficacitate incomparabild si o superioritate vadita in toate domeniile vietii sociale fata de restul omenirii. Dece totusi aceasta neliniste crescanda, aceasté spai- ‘mG de viitor? Dece lumea libera ‘moare, se stinge, cu toate aparenfele de prosperitate, dece se retrage din fata comunismului, suferind infrangere dupd infrangere? x Pentrued a abandonat cauza lui Cristos, pentrucd a pactat cu puterile satanice, crezand ca se poate _Geomoda $i convietui cu forfele materialiste ale lumii. Ce se intémpla astdzi in lume, nu este decdt conse. ‘Cinja naturala a starii de pacat mortal in care se complace, crezdnd ca poate servi la doi stapani. j Noi nu avem nimic din ce au ei ca sa ne putem masura cu comunismul: nici bogafii, nici arme, nici armate, nici cel putin un punct de sprijim, un cat de modest ajutor in acest Occident opulent, dar rece, egoist $i inchistat in materialism. Posedim in schimb un bun infinit mai mare: o constiintd curata in {aja Atotputernicului, in lupta noastra de 50 de ani. Avem mulfumirea si mandria cd n'am acceplat niciun compromis cu inamicul si ne-am mentinut intactd lealitatea fafa de Cristos. Comemordnd cei 50 de ani dela intemeierea Legiunii, ce urare mai bund pot si fac legionarilor dectt oid ajute Dumnezeu sd nu se abata dela linia Capitanului, rdmanand credinciosi jertfei lui si sangelui | wirsat la Majadahonda. 2 te mor ar ld i Sn Ce hee Stas nd ee i nostru va fi mare, céind vom putea striga Cerului: mai exist i Rommel vers Tone Cristos: f Se a mn oniaalieaigll fer sooo alardma fi beghunes seo Intoarce Wiemjdicore mire fre tend . ‘ "Madrid, 24 Tunie 1977, a * EDITORIAL es eee tere es Coton onnene st emerana Be Oe ey cera See ae eee ier on Peete as nce a niet Sr kee tae ee a ot peer rr arent Pee re eee een ee Ser ees eset t one Bc ee reer ss ee ree ee ne Boece ears i nen coe See eeiccen nae fies rnc mec, ree Sree Son ed bela enor me ae Se een eae ets ct Sota Hernia ei earl i Mae oc a a cis ibang cee ata ce at ed ey ero Belgica erin de Seba Sat nine ie ecto sero ae reno i etre eee wnt ahs 2s pr! de Bas me a co ate dincolo de Cortina de Fler, cit iv dincolo de Ob gf villorul Oceiden. | 5 | | ! | RATIUNEA EXILULUI MEDALIA ComEMORARN SEMICENTENARULAL MISCARH LEGIONARE AUT: 28 er, 1/209 Argint: 7 eshpa, Dlametsw 3 orm, eae i sear iecrs al aaa eure lee rine rule oe a Se eo ares are intémpina pe reprezentanfii celor 35 de mala See 2 ee me se ree Soe finut zi de zi, clipd de clipd, de tofi cei ce infeli) foil are Se io orans ee 2 ee oe cee fo ‘neti de pretutindenea sunt indemnate sisi ah cu mandrie si cura}, partea tor de raspundete iH) ‘ceastd conjruntare ce nea fost dat sd upon, Revista CARPATIT ‘igi ia angajamentil Publica intr'o brosurd toate documentele 6 ft expediate la Belgrad de catre organiaafile Hay Hoe, culturale, patriotice ale Romantor ai Sei scop, semnatarit unor asifel de tate (demorii, Proteste, Serisort deschise) sult 84 expedieze redacjiel edte un exempla | * Cornelio Zelea Codreanu EL CAPITAN ‘ORNELIU Zelea codzeana os “4 siglo 2H, no 010 pare ‘mans, sino "para todo eobo Fragueo, favance comunists, logrande deeatcuae tos in in pr eee valent, estusreoy tuftimieniee pereoale log aghipet Hoy aia su obra, traduelda a eeho las unieraltarios "hes lovence tenaladoes ae ees leon, shy pencamini peices ia grincing mada en aI en ea ot trven'"ccino boos para ia 'rerdadera quel, por sus actividades elcrsion: saga aetna nope rata ran: esa mes ale = ude seropuests de forma valide'al vo coneepto del dober com Ch ls Emoraismo materiales ‘marsista aut “"tanzatda et 34 Ge jon aiqenaza. congulstar el mung Leyid el "Arcange dan Suge, "Ya hey! muches movimientos nacio- Ge-aeion polien oka Guarda ds lene’: Coens aa hates Jovenes, tanto en Hutopa como en las Amereas yuo ia abelon. tubrersia det somniam ema ‘Arica, ‘due, idoplando, 9 adaptando su problematien Toda Ia Javentud estan campeon 71a das Soe ibeat Ta deteina'ae Codreand. ntentan realfne vel Pome de pas en una contrateniaclnperfeta a bre naevor. en deer, prmordiaimenve ia reotueén ee spit de Nombre’ a Ray, ave debe, atairmarieile fqoumo, e maverialamo, el ateamo 7 ia Bestia en cue SMU slo!dranatormado por‘ ef concept comunita dels ‘ide, foerando volver a ser de neve la craclon de Dios, ‘oniadase, just, moral ainante de eu projima ¥ leno de Er dee erlang: bea fungal pare wou on "Godreanty hombre excepelonal,surglo eh Rumania en tuna époce eadtlea, Hlje do un matrimonio do profeores an Lice a one ie erors 1k fla dleclaleto ‘aloe en Ia guerra contra los slemanes ed Velvet. partiip en la Inca defhacer ites a pu bio umano_y repent en sujet deen amas e su det, Ht pus ae Hen de eanpos vena se Atainio de ins cuties en hermandad talus lee von fous Tastes seas Tevantaba ean c= os pundadores deta Lepiéx arcénge! San Migne, enor Pane inde en fa pion de Vocoey signa nae i, ing en coh i i at te ae aint Raat inal ah nes ms ee oes ueraos__sucritcion rmanos, en le sofb'ie'haban taming opts De eine thee furan Bamana eioranders ae flags de als de ogapaclo extant ee {Tr capitan potent nr ‘a eas al Sefeatr Ia siege sabes 12 Fanta ‘fo rumano, be apusleron : 5 i i 4B primer ministro, Armand Catinetcu, verdugo det tirono ‘Carol I Ei primer ministr, Armand Calinesu, verdo del rey seaigo Carol Tre hizo el Lasoo eects gd eh lt historia de nest p Si or a dete so, cual cha es franete nts tice Se" duegb impale tren aetna ge i ite ftror que eta pagendo ducamente desde sn (enct BT Cupton previo ot duc en el entero del General ‘Cantacucen 5 Contam condenado port aribunal Miltar por dll te eet atte dea de dilava. al paso del postu, de Tuncabesth en Ia'noche eel 90 de novlesDe le "uycin oun apeaan ts cen talimdtecn de evtgr a2} fudlon aplleaban 1 fel re aion Je Séttllecominatan ae aera gts ns pode Habe spervifeneg a 3 can us métodos de exterminacin, It resol co Ss rato, ae exami otenarin netimas de ye atest et Tero diy ana on de leapt ; ie DSorialiamo teutonico aan een emp naa este ge se} coment) si ayer amps ott, ea ERtnteman icra dee ‘Alsdoe en drama de “Comal Balen Cepia, 26 lo eves a 2 Soman Sis nef ty ett renee Ingerman, Yaad cine (Borsa emits lancom a Le sc naperpuseron eager lesm o, n fecha dies Gor event eo mance ei 2 fa contre ae apaciones coments Ge 1 ue Wenn de rac Advinio 0 ies supe y tdo el mundo de igmente paler gue enue i tS Sins ae Boop sic onde in ctranulscih a paso 8 cone) por si besur de Tunes ‘Tabs ioe pact europe, tk paguebaetente, a en: vanie busi ies alta iat Quotas aaa a Plo Bis Simans, uaa, fern ta eo ode, te 08 de papa, poraue‘ eomuniim usin no Repel. Rumania fue dapat doe vers, en un iniervalo de dies tt de'an province Wasista wasn de Nori co enorme serie en vias humana Bre, Scaper el camino sbi part Dile e'Ve itunes anaivanin nasa ie succes de petroleo de Ploesti ee jun rumanos te apoerarn du pale exaleando sobre ibs tants soos ade ts OA?" Ane Baker RUGA DEPE RARAU A Ghasut ta Din coreans: (94 earl, sist vid lumina Pe piept Hr mle salts, ‘Spadi'n mina el Tighina, ‘Coit pe eap Otaten Alb, ‘Nistrul bru, ‘Tigheeul za, ‘Patna semn pe piepterestin, ‘Setiut tea) In hotare 4 ‘Tu Cetate din Hotn,. ‘Stinve gandurle tae “Céinflorirs pe pimtint, Stetane Vous cel Mare, Stefane Vook cet stant, Ciptet tale eare doarme MB rog so aua gopting tind “Ia arme ae argint y sis correligionatios #¢ hicleron duetos abut nh Mek Py Miguel, que el 28 de ago de 1 ritual fuchio Funan cantulena’s 20M ta Pauker ¥ del comunismo sovitica mererd de i ‘los dirigentes dela. Europa de entonces catet yal roncedores, mente, porate age conn munismo toda la Europa del este y mas tarde te, ata ae Aion nee, deepen oe Fev, quiere ahora el planeta Para ellos, "4°80 G4 Bile a lngel Ban Rigucl demuestee to Bl yet Ae Jos legionarios rumanos y muchos camaradas, “ory a ErMcede dno de otro 7 on busta ante ata lea Codreanu sera para siempre él gran profe Sga% cue oreanielgyy cea etn ‘sivo comunismo soviético. Te ‘fin, todo legaré al eurocristianismo social ¥ naclond eee Meal Biol ay at dele ana aro na ite 2 oe ey a de Ion TOLESCU Semnu-acdl ce zace'n flare * La feregtt derntemnitatt Doamne, bineeuvantare Pil pe piept de cruclat, Sit pun flamuritn hotare, Si tee Prutul din Carpatl co RNELIU ZELEA CODREANU DIN INSEMNARI DE LA JILAVA inde. senaata cw aera oy tne sunt Viner 19 Maly oro fat ga 2 gata bee wld a an Poy te Me He rei a oe bil ‘Pentru douk tite im ae = ws wt Sin oa as ‘4 provoca revolubia sociald. tn Romania on™ Pentre Rar se eae aan ey oe a puller Ware eed eee! ‘Wel pl sit mi se fixeze un termen. cated f An a ch i a fost condamnat Iso ede act tom a it cana wh ca ae ee a ae Ee cc on ee Oe feeb. oto mamta re ates Re gee a Sse ae, ahi So vonn 4 ON ea soy eh co pn fe cr, ee sala atin eam a Beast da ale ane a a ran ina ee a ae ist ine ma ay eet gear printre eratil pleeat ‘runt, 10 ata ‘Astin almineata a yeni malorul Dan. Paseu sInafhr cone a eee Picmtecat uae Ate ae Scrat tonnes RE Be Awe ro hs to ‘itn andete!"oare ce vor ice cand Tak vor tedea aft ee Sstvor Injelege le fialee gh mat ales le a a Fe as oo pe Hae ararh "Mam plimibet edteya ifn, dar soarele S-a oi Manel en oe Pate sano tn ee caipa carenvashtntna 9 am stat ga pan cand ore & vt tau nis 6a vmeseal "fare mt eT ar AR tok mal pare de a imines cu ine sh seh 9b Ta aac gla Theat culbl ih erwa ferent, Vine “ x crater atin eit te Nt ra Sinek et eine rio ice site giant uate aa Spain at et soa ii ater ets yeh oe ae oF rime, is ‘armatel SOLS ital a amt ie rumoast asin cok uae fe dag in fare. ‘Radovic Hanetesc| ‘Cheacag ‘Horta Commo, Dentraiat ace tineret, ‘Sunt hig. gf eu congtints ImpBeath, Sto ob no sunt “'Ricrune ain acuratie care mi se aduceav ne rimas th PAGatimA din mow cule mea, MM cul Pein’ sunt Scuat In agomotal aor Pag ld zoe ie care ot trat. Mi seal ty piloare- Inte procurorl Maver atu Yoneseu, preferul ‘Tudor, comandantul spchisorit $1 cal ofiert de gra Geaterul cites: “Teibunalu) Miutar a raspuns afte imatiy la toste Intrevarue, Sunte{t condamnat Ta 10 an munek ail iat chine cAtera minute ge itt tn mine Maire face ochil tari 1 Ok din ume. Plescd tol in faa marel medreptat care mb loveste, sunt lnistit cu conatinta tmpb ‘Deschid Ta intamplare cartilea de rugiclunl a St, Anton Sse desciide In pag. 10, Citese? SFA ca sh primess eu I fe orice arte Dumnese, plecpand este vinta Duminicd, 20 aa, ‘Mie doe de Carmen Sylva, De malul maril. Anul tre cats pe vremen aceasta, eam acolo pregateam cu TOL, Seehlacre caret a aasae, 1 eum se aduni din now negustori sl viaje Incepe. In tabara noasbra tor creqle bUarile 9 spini $l vor acoperi ‘Unde anil trecult era riumal freemit 4! vat, de sini tater de bucure, acum se ntinde usta St totus cred ‘2Tinenes tume ‘care vine acolo in ‘teeare vacant il va Sduce aminte de mine (Cina mam ntors dela proces, a doua i, in culbul wrablel dria geam rau niscut pulgor Veabicara alearga Yost tua gi fe duce ae maeare. AIA bit Ia a, Totdeauna ine cu eigea plin, E stata elmpit tn micul lor chmin # site Tericire Note deta proces ‘Tot timpul am fost tinut intro paz extrem de seriou ‘qu tof! neobignuila La ugh, au stat permanent col Tindarmt in "post iar tn camera cu mine un plutonier ‘easemenca un plutonier stat tot Limpul in presima mea ‘Discufile. cu apardtori, pregatirea aphriri, ‘care tot eauna'» secrela, loam Tcl in fala lor $a dol agent de polite “Avocabil, ca sh oats, pitrunde ta, mine, treceau, in- ‘ecpind ‘ata ‘poarta, pia patra cordoune, fchnduiae Derchezfie corporal, Sillle pline de ageni, care spiona Be apardter, pe marion! s pe ofiter "NU putea orb dol oamenl cd imediat sosea iénes el un al trellea.sgental, spioiul...O-atmostera near uta inabusoare, piutea tntre zldirte Consiliun 9) 3p Stara tut lecare avocat sau martor se astepta din moment in amie of Hevea arent ou i ae ‘Au fost-ridicajt de pe banca apsrari voce care, $n ace! moment, erau asia mapletratilior “Avocatil Colonel Radulescu Viato, ‘Au mal foat atest" Cornelia Georgeecu, Seinicel Popescu Buri. “Avocatlor din province, care eau inseris telegratic 1 ‘eau facut nosples perehesiti in cast q's pus'in vede ee Gach vor pata crag, Wor fi aretai rim In fn fine, cu foarte mullé greutate, au putot pitrunde 4a 'proces’ in memental In care a ineeput apitares, Wt ‘mal Tow adimisi ‘Afeele erat) goatee asta in fark de cel gapte avoca\!"holaelt as vorbedsch, res: sul n'a mat putat ite, in timp ee Techiitorisl Procuroralst theut dealt gf smal iit ge el, a fost tras Imedlat th el speta ‘Gin erain. sub amenintarea suspendari slareley gf eit aio im amtzeeime. eavantal aparan fst atultat de Consult tnur sals'goala st-mu'sa bucutat in presd det Sie rang “apirarea a fost impecabl, Horis Coamovil, Meneses. Radovich Lzets Gheorghiv, ‘stb: Hancles, Caracay sth Aamirafs mca per ‘swe ait piten Bf pent Yat ela a oat ‘edelpat ae ming ce al unet atlslereat vay Sata Sit temurat frepiaica ne alta SGaur ial aren mnie ve ma vats mea ts sare 0 dau cue ck omoarenInieel tert Wo: ane Cred pti a Peter eiarrse tert, Soa doce at rs at Hea pubic intrun inert 8, De en me aE Se, 4 ee Perera Ae an a i ena HEE Pht oat eg at ee Jovitura de Stat ete, (art, 210). soot et on Sees a, Beas a ee, nee ee CE ee CS, See ee Seat = inflortea Neamujul neca ree Ae en ne en, Se oe C8 ele nag Condamnarea Biserics Nu ia aca treba sk mumese asttl asc ee seh flit Satta ran Cra ina a fShdamna in cavnte erie Mgcnen Lagionant 8 {iat Berea rtodoxd ia attuane ost Fomine Tal eee pe dinaintes acilor condamnares pe ‘sich eaten epacopl eh,» ara, Ana Shr Naylonate dt Germany cui a dota at url ii Ada Her yet can, ¢ teria e exirem de dures pent Beri tet fie i marenca Me met ete : Foculcre arde bisteue de alstur, ig itede pat Luptim, jertfim, eidem, ne yagneste sangele din plebe are Stine, Bean cng ‘ penchion Meamall ea Sides x sail cf ante In etl hosel ee ee ea cop care nu aa vim de mult pe ‘atl 80 EPG ele Umatnece: Gina com se aoe {Slim pase fst i trete eu naa ese eh iva Dal aging accuncina setae, ragdla 8 sofa pitts fata‘aemel meng one ‘Desimigicn, sine’ gureren Ase rasp mat erat Gagan, gates mallu ft ete al at fate ls lee striee'o Ton eco elerca prineatch= shri Stabe sokatambu'e 3 Primminitra in ume ele ai: dl git vin i ecare tan CIM sabranse Grime ce tragedies Se shiner Ce tamtatase tn pleprusto a zee do mi e Unt ‘ani munch, sudenyit™® ® 40! Ge mil Ge SO Lunt, © lune, in alte hrube aud in tlecare seark einténd) eainsnigdies fat i fe ee it e& sunt printe ntsc sGHmE J tee do uth Bunt propa ‘edarene Livezeany, ‘ner ‘enl,ny ate Ye san comune ceva sma s& yoebassk "ACUn i coat In fleeare mine ound rash, ta snceput cate‘ ang, acum tree paso ork aun Re fut ms lnk mal bine, gh ma sup meres dso But ala parte Joe grt spl ‘in Aleeate dot Dumintea ink vin de seask mame, it 1 fe Ogata Bate ‘i auflelent char pret Asteptaprobarea'pentra o mand api st tne calesae ct, tit Herb crt fea en tl tae hae a oa sit. datre nol Tt teas 9 sats og i Mig alton prin camer sta pe seShde acest, 4 mal mull na-trcat pen Bara Mls, Mato Clee imi, Be General DI Hritache Tocdeauna st of gh il, cnd mu ro, ge omg wal ACum citese evanghelile dela cant peste ‘km tung Aine e208 de anf vad pe Damn nee HN Christe, deserts din Branghele, es slum at fs ‘ce pagt etait saa imran, lad eu ie fee stuns natn hme baa i te cu eh eum bineeweintaie tumen 1 vide 4 ls Ja Sefoagas sBoamne a task panarulactatn ela ing eke eu pu” Aid cum eau fins 1 lm 1 de leat spre Ana gl ce ceyule ft foot In ae Tok atunel, in drumul scala? fe il, ce amenin{sel coplegitoare tu eee SE ERE a Eco ee ai rae ea at wee ie aca oe SA ERT ED a nc Se pet mh a ro HE A Bs a on nt Mart, 7 tunte re epee eet ou ews eRe gua ae SS Ra tite ha ne an chute has trp Ss 78 ante nt Pe in 8 ep te ca Se ai seat oe SSE mar cota we Bhat se va ost poporulu Po rn Bae ea Saar aia ea ah TLE sab tt beurre aio ma 1m 0 sApt- Seve eda sori a2 SE wd gate hia ao nc rama en aetna Satara tres se oo yam cat atm sega Osana tal tal Davia inet aaron oma tae a Fe bminaw Dusk Ss gn he ut ma Pe et jovituriie Law durut “nol oamenit. Obe sain at pe 8 oats ms he EE yy a Se Saal ada te ae Samy sa a el a sae ei oath near ce ae “ 5 a i i i is : i BEY f i ; i

S-ar putea să vă placă și