Sunteți pe pagina 1din 2

Slide 2

Lucrarea intitulată Fundamentarea, elaborarea și implementarea strategiei în cadrul firmei


DenTextil SRL este alcătuită din două părți : una teoretică și una cazuistică. Partea teoretică
prezintă conceptul , necesitatea ,avantajele și limitele practicării managementului strategic , dar
și etapele procesului de management , concepte și tipologii ale strategiei firmei. Scopul principal
al lucrarii este de a stabili care sunt paşii de urmat prin care organizaţiile în general aleg să îşi
construiască strategiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru o bună imagine şi o
profitabilitatea economică.

Slide 4
Formularea strategiei poate include: un nou tip de afacere pentru organizație, modul de alocare a
resurselor, noi posibilități de extindere și diversificare a activităților organizației.

Etapa de implementare este deseori numită etapa de acțiune în managementul strategic, fiind cea
mai dificil de realizat, pentru că implică disciplina membrilor organizației, a personalului,
sacrificiu și loialitate din partea acestora.

Evaluarea strategiei constituie etapa finală în managementul strategic.

Slide 5 inainte sa citesti ce ii pe slide


Din motive personale societatea nu dorește să îi folosesc numele real în lucrarea mea de licență,
așa că voi folosi numele de DenTextil SRL ,cu precizarea că toate datele de mai jos aparțin
firmei reale.

Slide 7,8
In acest tabel am prezentat cifra de afaceri si profitul net pe ultimii 4 ani ai firmei

Cu toate că în perioada 2014-2015 firma a trecut printr-un declin destul de accentuat, acest lucru
nu i-a făcut pe asociații firmei să renunțe prea ușor. La sfarsitul anului 2015 firma începe
fundamentarea strategiei de creștere a cifrei de afaceri cu cel puțin 20% în fiecare an. Acest lucru
este realizat în primii ani după cum se poate observa în tabelul si graficele prezentate

Slide 10
a.)Formularea misiunii firmei
Firma S.C. DenTextil S.R.L. îşi propune să ajungă la un portofoliu de produse cât mai mare şi
contractarea mai mulţi clienţi.

b.)Precizarea obiectivelor fundamentale

Obiectivul fundamental este menţinerea SC DenTextil S.R.L. la un nivel de performanţă ridicat,


fapt ce implică necesitatea ca societatea să înregistreze la finalul exerciţiului financiar un profit
ce oferă posibilitatea continuării procesului de modernizare şi retehnologizare a acesteia. Așa
cum am văzut mai sus societatea a înregistrat ultimii doi ani pe profit, dupa un an de cumpana
(2014),

c.)Stabilirea modalităţilor sau opţiunile strategice

Restructurarea organizatorică a firmei,


Modernizarea tehnologiilor si informatizarea activităţilor firmei, prin conceperea unui sistem
informaţional coerent în care fiecare componentă să se regăsească independent şi în corelaţiile
fireşti cu celelalte componente.
Îmbunătăţirea instrumentarului managerial, prin folosirea curentă şi a altor metode şi tehnici de
management puse la dispoziţie de ştiinţa managementului.

d.)Dimensionarea resurselor necesare


Pentru derularea procesului strategic propus pentru S.C. DenTextil S.R.L în perioada 2016-2018
sunt necesare toate categoriile de resurse: informaţionale, umane, financiare, materiale.