Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

FACULTATEA/DIRECȚIA_____________
DEPARTAMENTUL/SERVICIUL_______
COD GESTIUUNE_____________
GESTIONAR________________

TABEL CENTRALIZATOR
CU MIJLOACELE FIXE PROPUSE PENTRU SCOATERE DIN FUNCȚIUNE

Durata normala
Codul de Numar Valoare de de utilizare Grad de
Anul
Denumirea clasificare de inventar Valoarea conform Durata uzura
Nr Cantitatea punerii
mijlocului conform inventar Totală HG Realizată
crt (buc) in functiune
fix HG 2139/2004 ( lei ) (lei) (ani) (%)
2139/2004
( ani )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DECAN/DIRECTOR, DIRECTOR DEPARTAMENT/ȘEF SERVICIU, ADMINISTRATOR ȘEF,

GESTIONAR,

Formularul PO.SAP.02-F1, rev.0