Sunteți pe pagina 1din 2

1. Adjectivul este o parte de vorbire ........................

deoarece îşi schimă forma în funcţie de


gen, număr şi caz.
2. Atunci când stă pe lângă un substantiv cu care se acordă în gen , număr şi caz, adjectivul
are funcţia sintactică de .....................................
3. Substantivul format de la adjectivul bolnav prin articulare, este: ...................................
4. Adjectivul cuminte este adjectiv cu .....................forme flexionare.
5. Gradul de comparaţie care exprimă gradul cel mai înalt al calităţii este :
..............................
6. Adjctivele care îşi păstrează aceeaşi formă ş pentru masculin şi pentu feminin (plural şi
singular ) se numesc adjective ...................................

1 F L E X I B I L Ă
2 A T R I B U T
3 B O L N A V
4 D O U Ă
5 S U P E R L A T I V
6 I N V A R I A B I L E

1. Adjectivul este o parte de vorbire ........................deoarece îşi schimă forma în funcţie de


gen, număr şi caz.
2. Atunci când stă pe lângă un substantiv cu care se acordă în gen , număr şi caz, adjectivul
are funcţia sintactică de .....................................
3. Substantivul format de la adjectivul bolnav prin articulare, este: ...................................
4. Adjectivul cuminte este adjectiv cu .....................forme flexionare.
5. Gradul de comparaţie care exprimă gradul cel mai înalt al calităţii este :
..............................
6. Adjctivele care îşi păstrează aceeaşi formă ş pentru masculin şi pentu feminin (plural şi
singular ) se numesc adjective ...................................

1 F L E X I B I L Ă
2 A T R I B U T
3 B O L N A V
4 D O U Ă
5 S U P E R L A T I V
6 I N V A R I A B I L E