Sunteți pe pagina 1din 36

Universitatea Transilvania din Braşov

FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM


Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

SOLUŢII LA SCHIMBĂRILE
CLIMATICE:
AGRICULTURA MODULARĂ

Prof. univ. dr. ing. ROMULUS GRUIA


Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Anumite scenarii arată că cele mai mari cantităţi


de dioxid de carbon, provenit din activităţile
umane, vor atinge vârful în deceniul 2010-2020,
urmând a ajunge la zero în anul 2100.

Această evoluţie depinde de reorinentarea


tehnologică, în sens de antipoluare, inclusiv
folosirea geo-industriei pentru absorbţia CO2 din
atmosferă.
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Poluarea va duce la fenomene meteo extreme, la


proliferarea efectului de seră, la modificarea ciclurilor
biogeochimice naturale, la o potenţială criză de apă
dulce, la extinderea bolilor la animale, la dispariţia
culturilor tradiţionale etc.

Până spre 30 % din suprafaţa actuală poate fi


„devorată” de deşertificare. Efectul de seră duce
implicit şi la topirea gheţarilor, având ca rezultat
creşterea nivelului mărilor şi oceanelor. În acest fel
se vor acoperi numeroase zone litorale şi de mică
altitudine, ceea ce, de asemenea, va micşora
suprafaţa agricolă actuală
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Terenurile actuale sunt deja cultivate peste 80%, iar o


parte va fi tot mai mult folosită, nu pentru culturi
alimentare, ci energetice (rezervele de hidrocarburi,
după cum este ştiut, fiind tot mai limitate), situaţia ar
putea deveni foarte dramatică. Acest lucru va obliga la
distrugerea pădurilor pentru a câştiga mai mult pământ,
ceea ce va avea consecinţe negative incalculabile
pentru mediul natural înconjurător.
REZULTĂ:
lipsa acută de teren fertil destinat agriculturii şi
creşterii animalelor
lipsa de teren fertil pentru producerea de alimente
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Se impun soluţii noi şi cu


tehnologiile aferente:
• valorificarea superioară a arealului
montan (unde temperaturile vor din ce
în ce mai optime pentru agricultură);
• agricultura în mediu şi spaţiu
controlat.
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Urmare a schimbărilor climatice, pe lângă


agroecosistemele clasice pot fi imaginate sisteme
complexe de producere agro-alimentară
La nivel conceptual
integronica ecoemergentă conduce spre înţelegerea
unor forme de agricultură cu totul noi, cum este
modelul de producţie modulară în sistemul agro-
alimentar, prin :
MINI-ECOSISTEME CU GRAD RIDICAT DE
ANTROPIZARE DE TIP MODULAR
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

AGRICULTURA MODULARĂ este


ramura producerii de alimente primare ce
include operaţii şi metode de cultivare a
plantelor, ciupercilor sau de creştere a
animalelor în sisteme complexe „modulizate”,
activitatea derulându-se din punct de vedere
tehnologic în mediu şi spaţiu controlat, iar din
punct de vedere economico-social şi
managerial, integrate emergent în logica
sistemelor hipercomplexe.
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Agricultura modulară a viitorului va


presupune şi existenţa pământului, dar
majoritatea tehnologiilor sunt concepute
tocmai pentru a suplini absenţa solului
prin diferite medii de cultură şi echipamente
sofisticate de control.
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

EXEMPLE
Ţările cu tradiţie au dezvoltat de-a lungul timpului sisteme de agricultură în
mediu şi spaţiu controlat : sere, solarii, tunele, viviere etc. în producţia de legume
şi fructe, cea de ciuperci, în piscicultură şi acvacultură, în creşterea animalelor
mici şi a păsărilor sau porcilor. Tendinţa este de a cuprinde cât mai multe specii în
„tehnologii modulare”, iar, pe de altă parte, gradul de control să crească de la
nivel de microclimat semi-deschis, până în situaţia ca producţia să fie realizată
într-un mediu şi spaţiu controlat în totalitate.

Tehnologii agro-alimentare modulare: cultivarea hidroponică a legumelor, fără


a le planta în pământ (plantele au rădăcinile scufundate intr-o soluţie nutritivă, iar
tulpina si frunzele sunt suspendate deasupra); folosirea de „înlocuitori” de
pământ cum sunt culturile în nisip, în pietriş, rumeguş, talaş sau vermiculita
(substanţe minerale), împreună cu diverse medii de cultură (apa, aerul) toate fiind
coordonate şi controlate cu echipamente moderne; creştea păstrăvului curcubeu
în viviere în apă de mare, creşterea sturionilor în apele de munte, adică în „tunele”
pe bazinele de creştere a păstrăvilor şi multe altele.
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Elemente de clasificare a agriculturii modulare


Nr.
crt. CRITERIUL CLASIFICARE OBS.

1 După Module orizontale - ex. tunele


forma
modulelor Module verticale - ex. turnuri
Module cu geometrie - combinaţii diverse
variabilă
2 După Module necontrolate - practic agroecosistemele din agricultura
gradul de clasică, ce depind de climat şi de intemperii
control
Module semi-controlate - sisteme care presupun prezenţa
pământului şi a biocenozei solului (sere,
solarii)
Module controlate total - dependenţă de apă, de energia electrică şi
de mediul de cultură
3 După tipul Module producţie - de regulă din domeniul horticulturii
de vegetală
producţie
Module producţie de - ex. pleurotus
ciuperci
Module de producţie - de regulă animale mici, păsări, porci, în
animală viitor şi alte specii
Module producţie - acvacultură, piscicultură
acvatică
4 După Micromodule - cu potenţialitatea transformării
mărimea gospodăriei ţărăneşti în micro-întreprindere
modulelor
Module medii - nivel economic important
Module mari - mare eficienţă şi eficacitate
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Datorită faptului că este prevăzut ca la mijlocul secolului XXI peste trei sferturi
din populaţia globului o să trăiască în oraşe, iar acestea vor ocupa suprafeţe foarte
extinse apare ideeaurcării culturilor agricole şi a crescătoriilor de
animale în ferme verticale construite în interiorul marilor
oraşe. Se întrevede o soluţie ecologică şi anume „grădinile
suspendate”, dar pe o altă treaptă tehnologică a istoriei.
SOLUŢIA:
”turnuri agricole” şi „ferme verticale” ale “zgârie-norilor
agricoli” în care se pot planta legume şi fructe, ciuperci,
respectiv se pot creşte peşti, creveţi, păsări, porci etc.

în 50 de etaje se pot hrăni 50.000 de persoane


Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

CONCLUZII

Sistemele modulare de producţie, ca sisteme


complexe de tipul mini-ecosistemelor
antorpizate de producţie agro-alimentară în
mediu şi spaţiu controlat (parţial sau integral),
se aplică atunci când în mediul înconjurător
apar modificări majore şi mai ales în situaţia
lipsei de teren fertil pentru producerea de
alimente, urmare a schimbărilor climatice
profunde.
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

CONCLUZII
Integronica ecoemergentă, la nivel conceptual,
conduce spre înţelegerea unor forme de agricultură
cu totul noi, cum este modelul de agricultură
modulară, activitatea derulându-se din punct de
vedere tehnologic în mediu şi spaţiu controlat.
Se pot aplica biotehnologiile ecologice (eco-
biotehnologiile) în scopul creşterii calităţii produselor
alimentare obţinute prin astfel de tehnici.
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

CONCLUZII

”Turnurile agricole” sau urcarea


culturilor agricole şi a crescătoriilor
de animale în ferme verticale,
construite tipologic ca şi zgârie-nori
agro-alimentari în interiorul marilor
oraşe, reprezintă aplicaţiile cele mai
îndrăzneţe de viitor ale agriculturii
modulare.
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie
Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Exemple din Romania


Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

Exemple din Romania


Universitatea Transilvania din Braşov
FACULTATEA ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
Departamentul de cercetare Eco-biotehnologii şi echipamente în
agricultură şi alimentaţie

VA MULTUMESC

ROMULUS GRUIA
Prof. Univ. Dr. Ing.