Sunteți pe pagina 1din 10

Maşini şi utilaje folosite în plantaţie

 extractorul de buturugi şi cioate (frontal pe S1500)


 grebla pentru cioate (frontal pe S1500, l=4 m, ad = 24 cm)
 scarificator + S1500 (l = 3,9 m; ad.max. = 3- cm)
 buldozer + S1500 (l = 3,9 m; ad. 30 cm)
 MIG-5 (l = 3-4 m)
 MA-3,5 (l=8-10 m)
 remorci basculante: RM-2, RM-7, RBA-2; RPU-2
 TIH-445 sau IF 650E (sarcina utilă 760 kg)
 PBD (plug balansier), 1 = 60 cm, ad = 60-80 cm
 GD-4 în agregat cu S650 sau U651 M (l = 3,2 cm; ad. = 16 cm)
 MET-1200
 MDG-1 sau PDC (maşină săpat gropi)= 25-40-60 cm; ad. = 60-80 cm
 PDL 5-25 + U445DT (lucrează p două rânduri 12-18 cm)
 PVC 3-3,4
 GD 1,8
 CPLR 2,5 (l = 25 cm, ad =10-14 cm)
 FDL (l=1,32-1,3 m)
 FP – 0,76 (l=0,76) freză cu palpator
 EEL-2 + U445DT
 MIG 2,2 + U445DT
 FRP – furcă ridicătoare purtată (s.u – 400 kg)
 motostivuitor cu furca
 vehicule izoterme
Descrierea unor maşini ce lucrează în pomicultură, şi
reglajele ce trebuie efectuate

Plugul PP-4(3)-30

Părţile componente:

În funcţie de rezistenţa specifică a solului şi puterea tractorului, plugul poate lucra cu 2,3
şi 4 trupiţe, având lăţimea de lucru: 600 mm,900 mm,1200 mm.
Trupiţele plugului sunt de tip combinat(cultural-semielicoidal), brăzdarele cu vârf în
formă de daltă, prevăzute cu cormane suplimentare, iar aripa cormanelor se termină cu un
prelungitor. Trupiţa din spate este prevăzut cu plaz şi călcâi reglabil.
Bârsa este fixată pe cadrul plugului printr-un suport cu ajutorul a două şuruburi, din care
unul este de siguranţă. Prin intermediul unei tije filetate şi a unui orificiu oval se poate regla
unghiul de pătrundere în sol a trupiţei, în funcţie de compactitatea solului.
Poziţia cuţitului disc şi a roţii de sprijin este determinată de numărul trupiţelor cu care se
lucrează. Cuţitul disc se va monta întotdeauna în faţa ultimei trupiţe.
La formarea agregatului tractor-plug se vor avea în vedere următoarele:
 Ecartamentul tarctorului va fi reglat la 1560 mm
 Tiranţii laterali se vor monta la puntea din spate, pe bolţul intermediar
 Tirantul central se va monta în orificiul din mijloc

Reglaje
1. Adâncimea de lucru:
 prin modificarea poziţiei pe verticală a roţii de sprijin. Ridicând roata se măreţte
adâncimea de lucru, iar coborând-o se micşorează.
 Dacă plugul nu lucrează la adâncimea reglată, de la roata de copiere se măreşte
unghiul de pătrundere în a sol atrupiţei
2. Aşezarea cadrului plugului paralel cu suprafaţa solului
 Pe direcţie longitudinală prin reglarea lungimii tirantului central
 Pe direcţie transversală prin reglarea lungimii tiranţilor verticali ai tractorului
3. Cuplarea plugului la tractor:
 Ecartamentul tractorului va fi reglat la 1560 mm
 Se slăbesc şuruburile de blocare a barei de prindere la tractor şi se deplasează axul
spre terenul arat, pentru măririi lăţimii de lucru
4. Paralelismul axei longitudinale a plugului cu cel al tractorului
 Longeroanelor pluguluili se dă o înclinare de 4-8 grade faţă de direcţia de înaintare
prin rotirea barei cotite de suspendare cu ajutorul şurubului de reglaj
5. Poziţia cormanei suplimentare şi prelungitorului cormanei
 Se stabileşte prin tatonare, în funcţie de sol şi de adâncimea de lucru, pentru a obţine
acoperirea optimă a masei vegetale

Plugul dezaxat pentru livadă PDL-5-25

Este destinat pentru executarea arăturilor până la o adâncime de 18 cm în livezi intensive,


situate pe terenuri plane şi în pante de până la 7 grade.
Părţi componente:

Plugul PDL poate fi dezaxat faţă de axa longitudinală a tractorului spre sânga sau spre
dreapta în plan orizontal.
Reglaje:
1.Dezaxarea plugului faţă de axa longitudinală
 prin deplasarea barei de legătură în dreapta sau stânga, şi fixarea ei cu ajutorul
bolţurilor în poziţie necesară.
2. Lăţimea de lucru
 prin montarea a 4 sau 5 trupiţe în funcţie de condiţiile de lucru.
3. Adâncimea de lucru
 cu ajutorul roţilor de copiere în trepte a câte 20 mm
 independent pentru fiecare trupiţă în trepte de 25 mm prin deplasarea pe verticală a
suporţilor trupiţelor
4. Paralelismul cadrului cu suprafaţa solului
 Pe direcţie longitudinală prin reglarea lungimii tirantului central
 Pe direcţie transversală prin reglarea lungimii tiranţilor verticali ai tractorului
5. Lungimea activă a dălţii reglabile
 Vârful activ al dălţii reglabile trebuie să depăşească cu 3-4 cm vârful brăzdarului.

Freza dezaxată pentru livadă FDL-1,3

Freza este destinată pentru lucrările de mărunţire a solului, spargerea crustei şi


distrugerea buruienilor pe intervalul dintre rândurile de pomi în livezi cu pante până la 20o.
Părţi componente:

Rotorul cu cuţite împreună cu transmisia se poate deplasa faţă de cadrul principal,


putându-se astfel apropia sau depărta faţă de rândurile de pomi.
Reglaje:
1. Adîncimea de lucru
 Prin ridicarea sau coborârea celor 2 roţi de sprijin
2. Adâncimea de lucru
 Prin ridicarea sau coborârea suportului vertical al rariţei faţă de cadru
3. Orizontalitatea maşinii
 Se realizează prin modificarea lungimii tiranţilor tractorului
4. Întinderea lanţurilor de antrenare
 Acţionând asupra ţuruburilor de reglaj aţezat pe apărătoarea transmisiei cu lanţ.

Grapa cu discuri GD-3,2


Este o grapă uşoară, este destinată pentru prelucrarea terenului arat, executând mărunţirea
bulgărilor, afânarea solului, nivelarea solului, distrugerea buruienilor.
Adâncimea maximă de lucru este de 12 cm, numărul de discuri pe o baterie: 9, diametrul
discului 460 mm, distanţa dintre discuri 178 mm.
Bateriile cu discuri se fixează pe cadrul grapei prin intermediul unor lagăre de alunecare
sau a unor lagăre cu rulmenţi.
Cadrul grapei împreună cu bateriile se sprijină pe trenul de rulare, fiind deci o grapă
tractată.

Părţi componente:
Reglaje:
1. Unghiul de înclinare:
 Unghiul de 12 o, 15 o, 17o a discurilor faţă de direcţia de înaintare, se modifică prin
deplasarea bateriilor în diferite poziţii
2. Adâncimea de lucru:
 se modifică prin schimbarea poziţiei roţilor de transport cu ajutorul unui cilindru
hidraulic, montat pe cadrul grapei
3. Paralelismul cadrului grapei cu solul:
 se face prin modificarea poziţiei barei de tracţiune montată între tiranţii laterali ai
tractorului.

Cultivatorul pentru livadă CPRL-2.5(3.5)

Părţi componente:

Secţiile de lucru se compun dintr-un suport şi un organ activ de afânare montat articulat,
prin intermediul unor bare şi a două arcuri spirale, care formează dispozitivul de siguranţă. Acest
dispozitiv asigură cuţitului posibilitatea de a se rabate în plan verical atunci când întâlneşte un
obstacol ţi de a reveni la poziţia normală de lucru, după ce a trecut de obstacol.
Reglări:
1. Lăţime de lucru
 Se reglează în funcţie de distanţa dintre pomi. Pe cadrul cultivatorului se pot monta bare
suplimentare pentru fixarea unui număr mai mare de secţii de lucru, ajungându-se la o
lăţime de lucru de 3,75 m.
2. Distanţa dintre secţii
 Se face prin montarea suporţilor organelor active în orificiile de pe cadru cu distanţa între
le de 2,5 cm.
3. Adâncimea de lucru
 Se face prin modificarea înălţimii de fixare a suporţilor roţilor de sprijin în trepte de 2
cm, sau prin reglajul de poziţie şi efort controlat al ridicătorului hidraulic monobloc.
4.Orizontalitatea cultivatorului
 se face prin reglarea lungimii tiranţilor ridicătorului hidraulic al tractorului.

Maşina pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice MIC-1

Maşina este destinată pentru împrăştierea pe suprafaţa solului a îngrăşămintelor chimice


în stare de granule, cristale sau praf.
Este o maşină purtată şi se acţionează de la priza de putere a tractorului, prin intermediul
unei transmisii cardanice.
Părţi componente:

La alimentarea cu îngrăşăminte este necesar ca sita să fie montată pentru a evita


pătrunderea în buncăr a bulgărilor cu dimensiuni maimari.
În timpul deplasării îngrăşământul din buncăr trece prin fantele dozatorului şi prin
intermediul pâlniei ajunge pe discul de împrăştiere, de unde datorită forţei centrifuge sunt
aruncate şi împrăştiate pe suprafaţa solului.
Caracteristici principale:
 Tractorul cu care lucrează: U650
 Modul de împrăştiere a îngrăşămintelor: centrifugal
 Tipul discului de împrăştiere: cu palete de lungime variabilă
 Numărul paletelor de pe disc: 18
 Turaţia necesară la antrenarea discului: 700 rot/min
 Înălţimea necesară a discului faţă de sol: 800 mm
 Lăţimea de lucru: la îngrăşăminte granulate: 13-17 m, sub formă de cristale: 10-14 m,
pulverulente: 6-8 m
 Lăţime de lucru cu apărătoare: 6 m
 Viteza maximă de deplasare: 11 km/h
 Capacitate de lucru: pentru îngrăşăminte granulate sau cristalizate: 60 ha/sch, pentru cele
pulverulente: 30 ha/ sch.

Maşina pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice şi amendamente MA-


3,5

Este o maşină tractată şi acţionată de la priza de putere a tractorului. Realizează


împrăştierea îngrăşămintelor în cantitate de 40-5100 kg/ha, pe lăţimi de lucru de 6-18 m, prin
intermediul unui distribuitor centrifugar alimentat de către untransportor cu lanţ.
Părţi componente:

Reglaje:
1. Direcţia de împrăştiere a materialului
 pentru îngrăşăminte chimice granulate ţi cristalizate, jgheabul de conducere trebuie să
lase materialul să curgă în mijlocul discului sau în apropieea lui, pe jumătatea dinspre
partea posterioară.
 Pentru amendamente jgheabul se reglează ca materialul să curgă pe jumătatea anterioară
a disculul
2. Unghiul de înclinare a paletelor pe discul de împrăştiere
 După slăbirea şuruburilor de fixre paletele se deplasează la valoarea unghiului
necesar, între +7 şi -7
1. Poziţia şubărului de la fereastra de evacuare a îngrăşămintelor din buncăr
 se deplasează şubărul până în dreptul gradaţiei indicate de pe culisele acesteia, şi se
fixează. Reglajul se face la schimbarea normei la hectar.
2. Schimbarea roţilor de lanţ de la transmisie la transportor
 se execută prin antrenarea diferită a celor patru roţi de lanţ de la transmisia finală
conjugate cu posibilităţile existente la roţile de lanţ ale transmisiei intermediare
3. Întinderea lanţului transportor
 se deplaseazăaxul de susţinere din partea anterioară cu ajutorul şuruburilor de
întindere. Întindeea se va face în mod egal pe ambele roţi.

Maşina pentru împrăştiat gunoi de grajd MIG-5

Părţi componente:

Este o maşină tractată pe 4 roţi în tandem oscilant, acţionată de la priza de putere a


tractorului.
Deplasarea gunoiului din benă către buncăr se face cu ajutorul transportorului cu racleţi.
Dislocarea, mărunţirea şi împrăştierea se face cu ajutorul tobei.
Reglaje:
1. Întinderea lanţurilor transportorului cu racleţi
 se slăbesc şuruburile de la lagărele axului care susţine transportorul cu racleţi în
partea anterioară a maşinii, după care se acţionează asupra şuruburilor de întindere.
2. Poziţia manetei de la cutia de viteze a maşinii
 se deplasează maneta în poziţia încet sau repede
3. Tensiunea resortului de la cuplajul de siguranţă al transmisiei
 se acţionează asupra piuliţei care modifică tensiunea resortului după caz.
Maşina pentru stropit tractată MST-900

Părţi componente:

Maşina se utilizează pentru lucrări de stropit în livezi de pomi plantate pe teren şes.
Maşina poate fi echipată cu dispozitive de pulverizare palmate atunci când lucrează în
livezi intensive, sau cu dispozitive tronchonice când lucrează în livezi clasice, caz în care se
montează şi două scaune pentru muncori care vor dirija manual dispozitivele de stropire.
Alimentarea maşinii se face prin cădere liberă în cazul staţiilor de preparare a soluţiilor,
cu sjutorul remorcii cisterne RCU-4 sau cu ajutorul pompri proprii(dacă se face cu pompa
proprie circuitul de laimentere este: sorb, robinet cu trei căi, pompă, robinet de linie, rezervor).
Reglări:
1. Debitul de soluţie
 se reglează prin intermediul robinetului de reglare, în funcţie de viteza de deplasare şi
distanţa dintre rânduri.
2. Poziţia dispozitivului de pulverizare
 se reglează prin rotirea lor astfel încât să asigure stropirea uniformă a întregii plante.