Sunteți pe pagina 1din 68

Cuprins

Introducere
Căutarea unui loc de muncă
Ideea unui concept strategic
Adaptarea la schimbările de pe piaţa muncii
Schimbarea modului de abordare a muncii
Aspecte strategice în obţinerea unui loc de muncă
Bilanţul personal
Proiectul profesional
Test personalitate
Cum să întocmim un Curriculum vitae cu care să reuşim
Ce este un Curriculum vitae?
Cine întocmeşte un Curriculum vitae?
Cui se adresează un Curriculum vitae?
Conţinutul unui Curriculum vitae
Variante de Curriculum vitae
Forma unui Curriculum vitae Recitirea
Scrisoarea de prezentare
Exemple
Interviul
Bibliografie

1
INTRODUCERE

Dorinţa mărturisită sau ascunsă a fiecărui om este de a trăi frumos,


de a primi zi de zi sau cel puţin din când în când aprecierea, respectul,
cuvintele de laudă şi iubirea celor care ne înconjoară la serviciu şi acasă.
Oricât am dori să fim de duri, măcar prin tăcere vom recunoaşte că este
aşa. Sigur că lucrul acesta nu depinde numai de noi dar depinde în primul
rând de noi.
A reuşi înseamnă a ajunge la rezultatul dorit. Unii vrem doar să fim
de folos, alţii ca opera noastră să dăinuie. Se înţelege că nu vom obţine
niciodată tot ce dorim, dar pentru a reuşi cât mai des, starea de spirit în
care abordăm o acţiune de orice fel, fără a putea fi acuzaţi de îngânfare,
poate fi caracterizată prin verbele: vreau, pot, trebuie şi cred.
Vreau – adică ştiu foarte bine ce mi-am propus şi de ce.
Pot – am încredere în mine, sunt optimist.
Trebuie – de reuşită depinde uneori viitorul nostru, deci trebuie să
ne concentrăm cu toată energia către scopul propus.
Cred – nu avem voie să gândim “la ce bun” sau “vom vedea” ci
“voi reuşi”; nu puteţi convinge dacă nu sunteţi convinşi.
Alegerea şi obţinerea locului de muncă reprezintă pentru
majoritatea oamenilor o problemă dificilă şi de mare importanţă. Numai
atunci când interesele şi aptitudinile noastre se potrivesc activităţii
desfăşurate aceasta va fi o bucurie şi rezultatele maxime.
Să presupunem că aţi aflat, nu contează sursa, de existenţa unui
loc de muncă pe care aţi dori să-l ocupaţi şi vă adresaţi în scris celui care
face angajările, încercând să-l convingeţi că sunteţi persoana cea mai
potrivită. De această dată, fiind doar un exerciţiu, nu aveţi nimic de

2
pierdut, aşa că vă invit să enumeraţi, cât mai convingător calităţile şi
deprinderile pe care vă bazaţi atunci când solicitaţi postul.
Dacă aţi făcut încercarea, v-aţi convins că nu este foarte uşor şi
sunteţi de acord că aveţi nevoie de un ghid care să vă ajute să vă
cunoaşteţi, să vă organizaţi căutarea locului de muncă potrivit, să
întocmiţi un Curriculum vitae, o Scrisoare de prezentare şi să vă pregătiţi
pentru un Interviu .

CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

Ideea unui concept strategic

3
În general toate economiile sunt dinamice. Ele tranzitează etape
evolutive. Pentru România efectele acestei tranziţii sunt dureroase mai
ales prin instabilitatea locurilor de muncă, prin dezechilibrul imens
(deocamdată) dintre cererea mare şi oferta modestă de locuri de muncă.
Acest dezechilibru se accentuează şi mai mult prin două efecte:
a) o restructurare prost înţeleasă la nivelul managementului
strategic al firmelor (încă proprietate în mare parte a statului) sau la
nivelul managementului strategic al anumitor sectoare a ale economiei;
b) falimentul întreprinderilor, în general a celor private (prea puţine
întreprinderi neprivatizate au falimentat oficial.
Îndrăznesc să afirm că noţiunea de restructurare este prost
înţeleasă la toate nivelele.
Am auzit foarte des oameni afirmând: “la noi la firmă sunt
restructurări şi s-ar putea să intru pe şomaj”. Am auzit manageri afirmând:
“nu pot să fac angajări pentru că sunt în restructurare şi voi disponibiliza
50 muncitori” sau “trebuie să realizez o restructurare prin care să
disponibilizez 100 de oameni”, etc. Mi-am dat seama în marea majoritate
a cazurilor că noţiunea de restructurare este sinonimă cu cea de reducere
a personalului, de disponibilizare a specialiştilor, etc. Poate lecţia
restructurării ar fi trebuit să înceapă cu definirea ei, cu asimilarea la toate
nivelele a acestei definiţii.
Prin restructurare înţelegem schimbări semnificative sau radicale
rezultate prin luarea în considerare a pieţelor curente, tehnologiei,
capacităţii, produselor, serviciilor, organizaţiei sau profitabilităţii
companiei. Natura schimbării poate implica o realiniere sau o
reconfigurare a structurilor financiare de proprietate şi de conducere, a
activităţilor de bază sau auxiliare, a comunicaţiilor şi controlului ca
răspuns la evoluţia mediului de afaceri extern şi la obiectivele companiei.
Această definiţie este preluată din lucrarea The Singed Pheonix –
Managementul dezagregării companiei şi al firmelor desprinse într-o
economie în tranziţie, elaborată de Edwin Nelson, Cornel Marian şi Ian

4
Pearce, editată sub egida Institutului Român de Management în
colaborare cu Durham University Business School şi British Know – How
Found, 1997.
Am putea spune că o parte din marile probleme ale locurilor de
muncă se datorează neânţelegerii corecte a definiţiei restructurării.
Această restructurare a economiei produce cutremure şi în planul
meseriilor, specializărilor şi al siguranţei locurilor de muncă. Acest stres
atinge nu numai pe şomeri ci şi pe cei care se simţeau până nu de mult
asiguraţi cu un loc de muncă şi îşi aşteptau în linişte pensionarea mai
mult sau mai puţin apropiată.
Astăzi toţi absolvenţii de învăţământ profesional, liceal sau
universitar, nu se mai pot baza pe o repartizare automată realizată de
stat. Aceştia se trezesc efectiv aruncaţi în vâltoarea concurenţei acerbe
pentru posturi având în buzunar doar diploma, urmând ca în această
concurenţă să câştige o experienţă proprie în modul de abordare a
problemelor de pe piaţa muncii.
Tema locurilor de muncă este un subiect de fierbinte actualitate.
Munca şi forma sa actuală nu mai este în măsură să răspundă
exigenţelor lumii în care trăim. Aceasta este un efect al progreselor
tehnologice, al crizelor economice, al noilor concepte în management, al
strategiilor de muncă în echipă ş.a.m.d.
Aparent, după mentalitatea multora, a căuta un loc de muncă este
o adevărată aventură. În fond a căuta un loc de muncă înseamnă să te
pregăteşti pentru a-ţi căuta un loc de muncă. Aceasta înseamnă o mică
strategie personală pentru fiecare individ, strategie care trebuie să aibă la
bază anumite fundamente.
Găsirea unui loc de muncă este o realizare care în extrem de
puţine cazuri este rodul unei întâmplări. Din unele statistici occidentale,
reiese că abia după mai multe încercări solicitantul obţine ceea ce
doreşte şi aceasta în condiţiile în care piaţa forţei de muncă este mai
stabilă. Mai mult, în România în această fază de început a economiei de
piaţă (început cam lung şi care este încă tergiversat) se manifestă o

5
multitudine de imperfecţiuni legate de sistemul de reconversie
profesională, de slăbiciunile şi ineficienţa organismelor şi instituţiilor ce
asigură repartizarea forţei de muncă, insuficienţa informării asupra
posturilor disponibile, proliferarea muncii la negru.
Cursa pentru obţinerea unui loc de muncă conform unor aspiraţii,
este presărată cu foarte multe şi dificile obstacole, atât în străinătate cât
şi în România. Multe persoane au suferit eşecuri şi au rămas şomeri mai
multă vreme sau au acceptat munci care îi nemulţumeau. Unele persoane
însă, au analizat cu răbdare situaţia, au reflectat asupra aspectelor care
le-ar putea asigura succesul, şi-au stabilit o strategie proprie prin care şi-
au asigurat succesul.
Toate aspectele practice de până acum conduc la ideea că această
problemă a găsirii unui loc de muncă, necesită cunoaşterea unui mic
concept strategic asupra problemei, iar în etapa ulterioară trecerea la
aplicarea lui, care cu certitudine va avea un succes mult mai rapid decât
în situaţia când te laşi purtat de valuri.

Adaptarea la schimbările de pe piaţa muncii

Piaţa muncii îşi are o dinamică proprie. Aceasta în contextul


evoluţiei tehnologice, a managementului firmei a efectelor legislative, a
evoluţiei individuale a oamenilor. De această dinamică trebuie să se ţină
seama pentru a permite adaptarea individului la ea. Orientarea carierei
individuale trebuie să ţină seama de următoarele aspecte:
a) Priorităţile individuale şi ierarhia valorilor individului sunt în
continuă modificare. Ce a fost important în urmă cu 5-10 ani acum nu mai
are importanţă, sau lucruri neimportante atunci, au acum o valoare
deosebită. De asemenea au avut loc mutaţii considerabile privind valorile
şi ierarhia valorilor pentru fiecare individ. Dacă aceste modificări au avut
loc, cu certitudine că ele se vor produce şi în continuare. De aceea la
evoluţia carierei proprii este oportun a se aborda şi această problemă a
modificărilor priorităţilor viitoare şi a valorilor.

6
b) Schimbarea continuă a pieţii muncii. Fenomenul se datorează pe
de o parte evoluţiei tehnologice. Competiţia, mai ales cea internaţională,
conduce la apariţia a noi industrii. Aceste noi industrii forţează
restructurarea celor vechi pe care le sileşte să caute noi modalităţi de
evoluţie. Este foarte posibil ca restructurarea economiilor să fie o stare
de evoluţie continuă, această stare urmând să fie întrezărită prin analiza
tendinţelor economiei româneşti. Trebuie analizat modul în care aceste
tendinţe ne vor afecta în viitor.
c) Flexibilitatea şi adaptabilitatea. Aceste două trăsături sunt
esenţiale pentru un succes profesional, pentru întreaga durată a vieţii.
Astăzi şi în viitorul imediat se produc imense schimbări economice
sociale şi politice, schimbări care au un ritm specific. În fiecare firmă de
succes există o alertă continuă, în scopul adaptării rapide atât la piaţa
consumatorilor cât şi la piaţa vânzătorilor. În această situaţie individul va
trebui să reziste la provocări repetate. Patronii, managerii vor ţine seama
de modul în care te descurci şi reacţionezi în faţa acestor provocări. De
asemenea flexibilitatea şi adaptabilitatea trebuie abordată şi prin prisma
schimbării şi adaptării rapide la un nou loc de muncă, cu noi sarcini şi
responsabilităţi, care vizează şi o integrare rapidă în sistem.
d) Pregătirea continuă pe întreaga durată a vieţii. Fiecare individ
este supus unei presiuni de a-şi dezvolta deprinderile şi abilităţile pe tot
parcursul vieţii, altfel este eliminat prematur. Patronii, managerii schimbă
rapid maniera de a munci. În această situaţie sunt căutaţi cei care au
abilitate de a face faţă unor noi cerinţe. În această situaţie trebuie să ai
capacitatea de a reveni într-un sistem de pregătire pentru a-ţi ameliora
deprinderile şi abilităţile. În unele situaţii se poate pune problema unor
cursuri speciale de calificare.
Aspectul cel mai important este familiarizarea cu ideea că este
bine să înveţi în mod continuu. În unele situaţii chiar şi pregătirea
autodidactică conduce la menţinerea unei performanţe.

Schimbarea modului de abordare a muncii

7
Este deja o certitudine faptul că locurile de muncă din viitorul
apropiat vor fi diferite de cele actuale. Restructurarea şi privatizarea va
conduce la reduceri de personal, dar acestea vor viza şi îmbunătăţirea
activităţilor de management şi marketing. Mai mult, se observă o
dezvoltare puternică a serviciilor şi diversificarea bunurilor. Modul în care
se munceşte va fi afectat atât de cele amintite mai sus cât şi de noile
tehnologii.
Chiar dacă retehnologizarea României este abia la început, mai
devreme sau mai târziu roboţii şi computerele vor prelua tot mai mult din
sarcinile de lucru pe care oamenii erau obişnuiţi să le îndeplinească.
Schimbările de la locurile de muncă impun schimbări în cadrul
locului de muncă (figura 1). Toate cele prezentate aici nu trebuie să facă
altceva decât să ne lămurească asupra faptului că orice persoană trebuie
să dea o valoare nouă modului de abordare a muncii. Aceasta este
valabil atât pentru proaspeţii absolvenţi ai oricărei forme de învăţământ,
cât şi pentru cei care au o vechime pe un loc de muncă sau au “vechime”
în căutarea unui loc de muncă.
Un alt impact pe care îl produce această evoluţie este asupra
limbajului utilizat în comunicarea legată de deservirea a ceea ce fac
oamenii şi modul în care ei lucrează. Este necesar un nou dicţionar de
termeni afectaţi profesiilor care sunt într-un înalt grad de diversificare, cu
noi denumiri.
Acest dicţionar ne va face accesibil un nou limbaj a activităţilor
oamenilor, limbaj care să nu ne afecteze atitudinea faţă de ei sau
atitudinea lor faţă de noi.
Pe de altă parte, cu certitudine unii termeni devin sau vor deveni în
curând perimaţi (unii au rămas aceeaşi în contextul vechii politici – vezi
termenul muncitor industrial care la ora actuală trebuie înlocuit cu
specialistul pe domenii datorită creşterii educaţiei, experienţei şi
cunoaşterii) şi vor ieşi din uz sau îşi vor schimba înţelesul. Termenii
trecutului trebuie înlocuiţi cu alţii noi, relevanţi pentru această etapă.

8
Aspecte strategice în obţinerea unui loc de muncă

Iniţializarea strategiei în obţinerea unui loc de muncă, porneşte de


la identificarea de către individ a unei acţiuni fundamentale, proprii, care
se ancorează pe :
a) Identificarea firmelor / organizaţiilor / instituţiilor în care există
posturi vacante;
b) Proceduri de găsire a locurilor de muncă disponibile;
c) Întocmirea unei cereri de angajare / scrisoare de intenţie şi CV;
d) Prezentarea în cea mai bună iposază posibilă;
e) Comportamentul la un interviu, pentru a avea cele mai mari
şanse pentru a obţine un post;

9
Fig. 1

11
În cadrul acestui context strategic s-a observat că candidaţii de
succes au anumite calităţi:
a) Metodici, bine pregătiţi şi organizaţi;
b) Entuziaşti şi decişi să câştige;
c) Interesaţi în a găsi un loc de muncă şi decişi să obţină unul;
d) Bine informaţi despre firma la care s-au angajat şi despre postul
la care aspiră;
e) Pregătiţi să sacrifice timp şi efort pentru găsirea unui loc de
muncă;
f) Capabili să înveţe din eşecuri.
Aceste calităţi sau factori sunt la îndemâna oricui. Dacă o persoană
corespunde descrierii unui candidat de succes, depinde în mare măsură
de atitudinea şi de concepţiile acesteia. Poate că pentru mulţi este
necesară schimbarea concepţiilor legate de activitatea de căutare a unui
loc de muncă. Oportunitatea schimbării o hotăreşte fiecare.
Este foarte important ca înainte de începerea căutării unui loc de
muncă, să fie analizat volumul de efort pentru care există disponibilitate.
Găsirea unui loc de muncă este o problemă de ocazie şi de şansă. Iar
pentru majorarea ocaziilor şi a şanselor se impune un consum de timp,
efort şi chiar bani.
Pe de altă parte fiecare individ trebuie să fie pregătit să facă şi
câteva sacrificii majore pentru a obţine un loc de muncă şi atunci trebuie
să ne răspundem la câteva întrebări:
a) Sunteţi dispus să vă schimbaţi domiciliul ? Da / Nu
b) Există judeţe din ţară în care nu doriţi să lucraţi ? Da / Nu
c) Sunteţi pregătit să ocupaţi un post care nu vă place ? Da / Nu
d) Sunteţi dispus să alocaţi în fiecare zi timp pentru
căutarea unui loc de muncă? Da / Nu
e) Sunteţi dispus să trimiteţi scrisori în fiecare zi ? Da / Nu
f) Sunteţi dispus să daţi telefoane în fiecare zi ? Da / Nu
g) Dacă aveţi un loc de muncă, dar vreţi să-l schimbaţi,

12
sunteţi dispus să ocupaţi un post mai prost plătit decât
cel prezent ? Da / Nu
h) Câte refuzuri sunteţi dispus a accepta înainte de a renunţa ?

Lista de întrebări poate fi completată de fiecare persoană, cu


probleme legate de aspecte familiale, conjuncturale, etc.
În ceea ce priveşte pregătirea strategică privind căutarea unui loc
de muncă, trebuie să se realizeze şi o documentare în ceea ce priveşte
problema programelor guvernamentale care ajută populaţia în găsirea
unui loc de muncă, sau care încurajează patronii în a mări ofertele de
angajare. Nu trebuie evitate, nici programele guvernamentale prin care
populaţia poate fi pregătită pentru iniţierea unei afaceri proprii, ceea ce
poate conduce atât la un loc de muncă pentru întreprinzător, cât şi la alte
noi locuri de muncă. Aceste programe sunt modificate şi perfecţionate în
mod frecvent de exemplu, pentru a încuraja patronii să accepte persoane
care nu au lucrat o perioadă de timp sau pentru a angaja proaspeţi
absolvenţi şi a le asigura pregătirea în perioada de stagiatură.
În acest sens se poate apela la Direcţia Judeţeană de Muncă şi la
Oficiul Forţelor de Muncă, pentru a afla dacă există un anumit program în
care să ne putem include.
Aceste potenţiale stimulente pentru patroni, pot reprezenta un
factor de decizie între doi candidaţi cu şanse egale. De aceea este bine
să menţionaţi în scrisoarea de intenţie, dacă potenţialul patron poate
beneficia de anumite facilităţi legale prin faptul că vă angajează. Faptul
că menţionaţi găsirea unui program relevant îi va atrage patronului
atenţia că aţi studiat programele existente şi că aveţi cunoştinţă de
avantajele oferite.
Este foarte important să acordaţi atenţie metodelor prin care se
ţine evidenţa eforturilor în căutarea unui loc de muncă. Căutarea unui loc
de muncă presupune efectuarea unor acţiuni, să trimiteţi scrisori unor
persoane, să le apelaţi telefonic, să le vizitaţi, etc. Aceste activităţi e bine
să le desfăşuraţi în mod sistematic.

13
Înainte de toate e bine de stabilit nişte obiective cum ar fi trimiterea
unor scrisori informative pentru solicitarea unui loc de muncă, unor firme
locale; de ce nu aţi trimite câte o astfel de scrisoare în fiecare zi? Nu
trebuie renunţat la această activitate nici după ce sau primit răspunsurile
şi sau notat în jurnalul de scrisori. Unele firme o să vă dea nişte
răspunsuri politicoase, de complezenţă, alte răspunsuri vor fi
încurajatoare sau poate se va solicita prezentarea la un interviu. Este
adevărat că şi mediul de afaceri va trebui să se adapteze la a da
răspunsuri, aceasta aparţinând unui cod etic al afacerilor.
Trebuie recunoscut faptul că trimiterea de scrisori prin poştă poate
fi un proces costisitor. În această situaţie se vor trimite prin poştă atâtea
câte permit situaţia financiară, în rest se poate recurge la ajutorul rudelor,
prietenilor sau cunoştinţelor apropiate.

A.Punct de organizare a căutării unui loc de muncă

Ideea, în multe cazuri poate să stârnească râsul, dar practica a


demonstrat importanţa ei. În apartamentul de care se dispune poate lua
fiinţă “un punct de organizare a căutării”, care poate fi o parte separată a
unei camere, cu o masă la care se poate scrie.
În cadrul acestui punct trebuie să fie adunate toate lucrurile de care
este nevoie în activitatea unui loc de muncă:
- Hârtie de scris
- Instrumente de scris
- Ziare cu oferte de serviciu
- Plicuri
- Timbre
- Foarfece
- O prezentare a activităţii profesionale proprii (un C.V.)
- Jurnalul cu scrisorile informative
- Jurnalul propriu
- Dacă există acces la un calculator şi o imprimantă este eficient.

14
Dacă punctul de organizare a căutării este localizat într-o cameră
în care documentele pot sta departe de mâinile neastâmpărate ale
copiilor sau de bunele intenţii în zilele de curăţenie, atunci este minunat.
Dacă nu există această posibilitate, se recurge la depozitarea tuturor
acestor obiecte într-o cutie sau o servietă mai veche.
Se poate pune foarte repede o întrebare de genul: “La ce îmi
foloseşte un punct de organizare?”. Nu există nimic mai rău sau mai
ineficient, decât să dai de un anunţ promiţător despre un loc de muncă şi
să pierzi 20 de minute pentru căutarea unei coli de scris de calitate
satisfăcătoare, a unui stilou care să scrie şi a unei mese libere. Până
când ajungi să începi să scrii scrisoarea, entuziasmul va fi diminuat. Fără
această mică organizare timpul pentru compunerea propriu-zisă a cererii
de angajare va fi irosit în mare parte pentru pregătire.

B.Planificarea timpului şi a activităţilor

Este foarte adevărat faptul că un om care caută un loc de muncă,


de foarte multe ori nu are nici un angajament. Această disponibilitate
poate conduce uşor la obişnuinţa de a se trezi târziu, de a se pierde ore
întregi înainte de a începe să faci ceva constructiv. Astfel de zile irosite
devin obositoare şi dăunează stării de spirit.
Sugerăm ca la începutul fiecărei săptămâni cel care caută un loc
de muncă să-şi întocmească un plan cu problemele pe care trebuie să le
rezolve în săptămâna respectivă. De fapt acesta este rolul jurnalului
punctului de căutare a unui loc de muncă care a fost organizat, iar
managementul timpului se poate face prin notarea activităţilor în acest
jurnal. În acest mod se ajunge la un proces de planificare a activităţii
similar cu cel de la viitorul loc de muncă. Această activitate poate fi
formativă, plăcută şi poate oferi chiar satisfacţii.
Este bine să se stabilească obiective pentru fiecare zi, iar la sfârşit
de zi sau săptămână să se realizeze un mic bilanţ.

15
Se recomandă începerea zilei cu activitatea cea mai importantă,
cea în care este cel mai posibil că veţi avea succes. Este important să
afectăm timp şi pentru elementele deosebite.
În figura 2 este prezentat un proiect pentru o astfel de planificare.
Însemnările privind organizarea timpului pot fi de folos în stadiul
interviului. Mulţi patroni întreabă solicitanţii cum şi-au petrecut timpul în
perioada cât nu au avut un loc de muncă. Aceste însemnări pot constitui
dovezi ale unei preocupări constructive în căutarea unui loc de muncă,
ceea ce va conduce la crearea unei impresii favorabile.
Pentru absolvenţii de instituţii academice problemele fundamentale
care se pun sunt legate de:
- locul de muncă să fie în specializarea obţinută la absolvire;
- posedarea unor abilităţi legate de comunicare, cunoaşterea unei
(unor) limbi străine şi de utilizare a calculatorului;
- permis de conducere auto;
- limitări de vârstă;
- alte condiţii.
În acest context pentru un absolvent de învăţământ superior, mai vechi
sau mai nou se pun câteva întrebări:
a) Ce fel de post se doreşte?

Jurnal
Ora Activitatea Explicaţii
9 - 10
00 00
Citirea corespondenţei Actualizarea jurnalului de
scrisori cu răspunsuri primite,
urmărirea scrisorilor rămase
fără răspuns.
1000 – 1200 Expedierea scrisorilor Actualizarea jurnalului cu scrisorile
trimise potenţialilor angajatori
1200 – 1330 Masa de prânz
1330 – 1530 Drum la poştă Depuneri scrisori pentru
expediţii.
Timbre – completare stoc.
Vizită la Centrul de calificare Informare despre alte cursuri

16
(dacă e cazul) de pregătire
Vizită la Centrul de Carieră şi Informare despre situaţii noi:
Orientare Profesională - programe speciale
- oferte de muncă
Vizitarea Forţelor de Muncă Informare despre locuri de
muncă şi cursuri de calificare
în vederea angajării.
15 – 16
30 30
Biblioteca municipală Se consultă ziarele locale
Achiziţii de ziare pentru a avea noutăţi
relevante despre locurile de
muncă libere.
Se întocmeşte lista cu firmele
care urmează a fi vizitate a
doua zi.
1630 – 1830 Pauză de odihnă Relaxare, ştiri TV
1900 – 2130 Vizită la rude şi prieteni Vizite mondene, dar şi de
informare privind piaţa
muncii.
Fig. 2

Sunt de ales domeniile de activitate care se află în expansiune şi


au tangenţă cu specializarea obţinută la absolvire. În domeniile de
activitate în declin şansele de obţinere a unui loc de muncă sunt mult mai
mici. Chiar şi în condiţiile unui număr mare de şomeri, există o lipsă de
personal corespunzător în anumite domenii de activitate, în care firmele
nu pot angaja suficienţi oameni care să execute munca solicitată.
Domeniile aflate în plină dezvoltare sunt cele legate de noile tehnologii şi
sectorul serviciilor. În fiecare zonă a ţării sunt cunoscute zonele în declin
şi cele în expansiune.
b) Ce fel de activitate vi s-ar părea interesantă? Doriţi să lucraţi cu
oamenii?
Obiectivul va fi un domeniu care implică contact cu oamenii.
Doriţi o muncă fizică? - Întotdeauna vor fi căutaţi oamenii cu
dexteritate în muncă fizică, sau cu dinamism în rezolvarea diverselor
probleme a unei firme.
c) Sunteţi interesat să dobândiţi şi alte specializări? A doua între-
17
bare, derivată din aceasta, este “Vă puteţi permite să amânaţi o activitate
plătită până veţi ajunge la alte specializări? În această situaţie există o
paletă largă de răspunsuri:
- a doua facultate la zi sau fără frecvenţă
- masterat
- doctorat
- cursuri de specializare în anumite domenii specifice
(Management, MBA, Proiectare asistată de calculator, Tehnologii
de prelucrare cu laser, etc.)
Toate aceste specializări ulterioare pot cântări sau în unele situaţii
pot fi condiţii pentru obţinerea unui loc de muncă.
d) În ce mediu de lucru doriţi să lucraţi?
Poate fi vorba de tipul organizaţiei: una non–profit, una care
urmăreşte obţinerea de profit, într-un atelier, birou, etc. Din punct de
vedere al mediului putem aborda problema şi prin structura locului de
muncă: încăpere caldă, confortabilă sau afară, în aer liber.
e) Ce colegi doriţi să aveţi? Tineri, oameni cu interese similare, o
multitudine de oameni diferiţi? Care este natura programului? – Fix sau
flexibil, weeckend-uri şi seri libere?
f) Cât vă interesează prestigiul firmei?
g) Doriţi o activitate susţinută, una artistică, una cu rol de
coordonare sau una prin care să produceţi ceva?
Acestea sunt câteva întrebări de detaliu pe care ar trebui să şi le
pună fiecare persoană care este în căutarea unui loc de muncă, aceasta
numai pentru a putea cunoaşte ce doreşte.
Atunci când se caută un loc de muncă, trebuie să încercaţi să-i
vindeţi potenţialului angajator un produs. Acest produs este persoana
angajatului. Trebuie să ştiţi că orice patron trebuie să cheltuiască anual o
sumă foarte mare de bani pentru un nou angajat. În afară de aceasta
există şi alte cheltuieli pentru un loc de muncă. Costul total al angajării
unei persoane, în general, ajunge la o sumă de trei ori mai mare decât
salariul acestuia.

18
Sarcina potenţialului angajat este să-l convingeţi pe patron că
“faceţi toţi banii” şi că simplul fapt că vă are la dispoziţie pentru a vă
angaja reprezintă o afacere profitabilă. În acest context cel care caută un
loc de muncă “TREBUIE SĂ-ŞI VÂNDĂ PROPRIA IMAGINE”.
Pentru propria imagine trebuie să se răspundă la o serie de
întrebări legate de propria persoană, întrebări care să conducă la
autocunoaştere. Pentru autocunoaştere trebuie identificate atuurile şi
slăbiciunile, după care slăbiciunile este bine să fie transformate în atuuri.

Bilanţul personal

Necesitatea unor demersuri bine structurate şi organizate este mai


presus de orice dubiu; este indispesabil să vă acordaţi un timp de gândire
înainte de a trece la acţiune, adică la căutarea propriu-zisă a slujbei.

Pentru ce un bilanţ personal?

Bilanţul personal nu este un act izolat, ci se înscrie în logica


căutării unui loc de muncă. El este însă şi baza întregului demers,
premisă a unei orientări şi integrări profesionale reuşite.
Pornind de la aspiraţiile, dorinţele şi ambiţiile dumneavoastră, veţi
determina mediul în care vă veţi realiza deplin din punct de vedere
profesional. Acest bilanţ profesional este o utilă reflecţie metodică ce vă
ajută ca, pe baza analizei trecutului şi prezentului dumneavoastră, să
prefiguraţi liniile directoare ale viitorului pe care vi-l pregătiţi. El vă va
ajuta să conştientizaţi care vă sunt punctele forte şi punctele slabe ale
propriei personalităţi (cine sunteţi), ale formaţiei dumneavoastră (ce ştiţi)
şi ale experienţei pe care aţi dobândit-o (ce ştiţi să faceţi).
Un asemenea bilanţ va fi nu doar baza pentru curriculum vitae, ci şi
pentru a vă construi o argumentaţie proprie pe care să o dezvoltaţi în
cursul întrevederilor previzibile în campania de obţinere a postului dorit.

19
Cunoscându-vă exact punctele slabe, veţi putea fie să le estompaţi în
cursul unui interviu, fie să pregătiţi o argumentare convenabilă atunci
când acestea vor fi puse în discuţie sau chiar să le şi remediaţi.
Grila de analiză pe care o veţi găsi în paginile următoare vă va
ajuta să stabiliţi metodic, etapă cu etapă, bilanţul dumneavoastră
personal şi profesional. Este recomandabil să constituiţi dosare separate
pentru acest bilanţ, pentru curriculum vitae şi pentru eventualele scrisori
de candidatură la post.
Cine sunteţi?
Este indispensabil să vă cunoaşteţi bine şi să aflaţi totodată opinia
altora despre dumneavoastră. Părerile altora vă pot lămuri mai bine în
legătură cu propria personalitate şi vă pot incita la o reflecţie benefică.
Testul de personalitate anexat cuprinde principalele trăsături de
caracter ce pot individualiza comportamentul general a unei persoane.
Pentru fiecare criteriu ales sunt propuse trei aprecieri, una dintre ele
urmând să fie bifată. Dacă nici una dintre cele trei variante nu pare
potrivită, se poate scrie o a patra apreciere în spaţiul însemnat prin
puncte.
Pe lângă rubrica răspunsurilor dumneavoastră, există alte două
rubrici asemănătoare, ce pot găzdui răspunsurile a două persoane ce vă
cunosc bine. Aprecierile finale vor fi date de media obţinută la fiecare
criteriu în parte.
Dacă există mai multe persoane dispuse să răspundă la acest
chestionar, este cu atât mai bine, pentru că analiza va fi mai obiectivă.
Exerciţiul pe care-l veţi realiza cu ajutorul acestui test vă va permite
să degajaţi cu claritate caracteristicile ce compun personalitatea
dumneavoastră.
După completarea testului, se impune să ordonaţi elementele
disparate într-un tablou sinoptic de tipul celui prezentat în figura 3, fapt
care va evidenţia punctele dumneavoastră forte şi pe cele slabe, pentru a
fi în măsură să le fructificaţi pe cele dintâi şi să le remediaţi pe celelalte.

20
Sinteză: cum sunt eu?
Puncte tari Puncte slabe
Perseverent, tenace Remediu
Timid Participare la activităţi în grup

Fig. 3
Ce vă place sau vă interesează?

- Distracţii, hobby
- Viaţa civică
A se ţine seama de personalitatea dumneavoastră în campania de
căutare a unui post nu este suficient. În aceeaşi măsură, este
indispensabil să ţineţi cont de ceea ce vă place, de ce anume vă
interesează pentru a putea regăsi aceste lucruri în activitatea viitoare,
întrucât există o relaţie evidentă între interesul manifestat de un angajat şi
satisfacţia pentru postul pe care-l ocupă la un moment dat.
Folosind ca model grilele din figurile 4 şi 5, definiţi-vă cu exactitate
preferinţele în materie de petrecere a timpului liber, hobby şi viaţă
asociativă, şi stabiliţi din ce cauză manifestaţi interes pentru respectivele
activităţi.

Ce-mi place să fac în timpul liber

Activităţi De ce?

Fotbal Plăcerea spectacolului sportiv, gust


pentru activităţi de echipă

Grădinărit Plăcerea vieţii în aer liber, dragoste de


natură în general

Pescuit Necesită perseverenţă şi răbdare

21
Fig. 4.

22
Ce-mi place ca activitatea civică

Activităţi, funcţii De ce?

Secretar al unei Transferul unui hobby într-un context


asociaţii filatelice mai larg. Posibilitatea de a fi mai bine
informat şi de a-mi folosi calităţile
organizatorice

Membru al unei Posibilitatea de a-mi ocupa timpul liber


organizaţii ecologice cu activităţi de mare interes social.
Dragostea de natură.
Grija pentru viitorul societăţii

Fig. 5.

Odată terminat acest exerciţiu, întocmiţi o listă cu preferinţele


dumneavoastră, în ordinea importanţei şi timpului alocat, astfel încât să
vă fie de folos în timpul căutării unui loc de muncă adecvat dorinţelor şi
aspiraţiilor proprii.
Este bine să întocmiţi şi o sinteză finală, sub forma de ‘clasament’,
în care să menţionaţi, în ordine descrescătoare, principalele caracteristici
ale personalităţii dumneavoastră, ca în modelul din figura 6.

Sinteză: ce sunt?
1. un om sănătos
2. inteligent
3. activ
4. ordonat
5.
23
6.

Fig. 6

La încheierea acestei prime faze de evaluare, se conturează cu


claritate profilul dumneavoastră; vă sunt revelate trăsăturile pozitive şi
cele negative, fiind mai clar evidenţiat interesul ce animă viaţa
dumneavoastră personală şi pe care aţi vrea să-l regăsiţi în activitatea
profesională.
Aceste elemente sunt în măsură să vă îmbogăţească
argumentarea şi să sporească valoarea candidaturii. În plus, această
sinteză vă ajută să alegeţi mai bine profilul postului sau firmei unde aţi
dori să lucraţi.

Ce ştiţi?

-Formaţia iniţială
-Formaţia profesională

A face bilanţul cunoştinţelor dobândite în timpul studiilor sau


stagiilor de specialitate are o importanţă deosebită. Persoanele cu o
experienţă profesională bogată vor fi în măsură să o pună bine în valoare.
În acelaşi timp, indiferent de situaţia în care se află candidatul, a face un
bilanţ al cunoştinţelor nu este un lucru inutil, mai ales că principalele sale
componente sunt folosite şi la redactarea oricărui curriculum vitae.
Într-o primă etapă, completaţi tabelele din figurile 7 şi 8. Ele vă vor
da posibilitatea să stabiliţi o retrospectivă detaliată a studiilor şi stagiilor
de pregătire pe care le-aţi urmat şi să vă formaţi o imagine limpede
asupra cunoştinţelor obţinute. Fiţi precis, evitaţi termenii vagi şi nu
neglijaţi nici o informaţie semnificativă: la ora bilanţului, totul capătă
importanţă.

24
Actualizaţi cu regularitate această fişă personală, în cazul în care
urmaţi diverse cursuri sau stagii pentru obţinerea de noi cunoştinţe.

Ce sunteţi capabil să faceţi?

Faza finală a bilanţului dumneavoastră este consacrată experienţei


dobândite în anii de muncă, în stagiile de perfecţionare şi/sau în cadrul
activităţilor civice pe care le-aţi avut până în acest moment.
Faceţi efortul să detaliaţi în mod cât se poate de concret rezultatele
obţinute la precedentul loc de muncă (sau precedentele), raportate la
sarcinile şi responsabilităţile pe care le-aţi avut.
Completaţi două fişe după modelele din figurile 8 şi 9, apoi,
ajutându-vă şi de fişele anterioare, faceţi un examen de ansamblu al
experienţei dumneavoastră, din care se vor degaja în mod spontan
principalele elemente. Caracteristicile rezultate din aceste fişe personale
vă vor fi de mare ajutor la elaborarea unui curriculum vitae corespunzător,
a scrisorii de ofertă, ca şi în conceperea unei strategii convingătoare de
abordare a interviului în vederea angajării.

Formaţia iniţială
Studii Studii Studii
secundare superioare profesionale

Perioada
(datele)

Durata

Instituţia de învăţământ

25
Clasa sau secţia

Diplome obţinute

Ce v-a interesat cel mai


mult? Din ce cauză?

La ce materii aţi avut cele


mai bune rezultate? De ce?

La ce materii aţi avut cele


mai slabe rezultate? De ce?

Observaţii

Fig. 7.
Formaţia profesională ulterioară
Stagiul 1 Stagiul 2 Stagiul 3

Felul stagiului

Tema (conţinutul)

Datele de desfăşurare

Durata

Instituţia organizatoare

26
Stagiul s-a desfăşurat la
iniţiativa dvs?

În ce specialitate era stagiul?

Ce v-a adus acest stagiu?

Observaţii

Fig. 8

Data Experienţa profesională


Post ocupat anterior:
Definirea produsului:
Durata:
Întreprinderea (firma):
Sector de activitate:
Sarcini profesionale:
Şef direct (funcţia)
Genul de colectiv în care aţi lucrat:
Salariul:
Rezultatele obţinute:
Cauzele plecării:
Referinţe:
Aprecierile dumneavoastră:
Acest post v-a permis să vă îmbunătăţiţi capacitatea profesională?

Ce aţi apreciat cel mai mult la acest post? De ce?

Ce anume nu v-a plăcut? De ce?

Care sunt caracteristicile reuşitei dvs. (promovare, mărire de salariu….?:

27
Au existat sarcini pe care nu le-aţi putut îndeplinii? Din ce cauză?

Fig. 9

28
Data Ce ştiu să fac
1. În care post aţi avut cele mai mari reuşite? Ce post v-a plăcut cel mai mult? De
ce?

2. Ce muncă v-a adus cele mai mari satisfacţii? De ce?

3. În ce fază a evoluţiei voastre profesionale credeţi că vă aflaţi? Aveţi impresia


că progresaţi, că stagnaţi?

4. Care este specialitatea dumneavoastră?

5. Parcursul dumneavoastră profesional este coerent? Puteţi să-i evidenţiaţi


care-i sunt constantele, elementele comune?

Fig. 10
Concluzii

29
Prin completarea grilelor prezentate anterior, vă formaţi o imagine
exactă asupra propriei personalităţi, domeniilor care vă interesează,
nivelului de pregătire şi al evoluţiei profesionale. Puteţi aprecia acum
corect cine sunteţi, ce cunoştinţe aveţi şi ce ştiţi să faceţi.
Efortul consacrat acestei analize constituie punctul de pornire al
unui proces care vă va permite, pe termen lung, să vă gestionaţi mai bine
activitatea profesională şi să aveţi astfel mai multe satisfacţii în viaţa
personală, deoarece acestea sunt strâns legate şi se influenţează
reciproc.
În plan imediat, această evaluare personală va servi ca bază
pentru pregătirea unui curriculum vitae corespunzător şi vă va permite să
vă puneţi mai bine în valoare competenţa, dar şi pentru elaborarea unui
proiect profesional, elementul conducător al strategiei de căutare a unui
loc de muncă.

Proiectul profesional

În ce direcţie speraţi să vă orientaţi traseul profesional? Care vă


sunt obiectivele? De ce mijloace dispuneţi pentru a le obţine?
Asemenea întrebări esenţiale conduc în mod logic către elaborarea
unui proiect profesional.

Definiţie

Proiectul profesional este firul conducător, linia directoare care


ghidează întreg parcursul profesional. După definiţiile din dicţionare, un
proiect este imaginea unei situaţii viitoare pe care o dorim într-un anumit
fel.
Un proiect profesional constituie, ca urmare, proiecţia într-un viitor
mai apropiat sau mai depărtat a dorinţelor şi ambiţiilor profesionale. El
este indisolubil legat de planul carierei, care permite determinarea

30
precisă a strategiei şi a mijloacelor ce vor fi folosite pentru atingerea
obiectivului propus.

Scopul proiectului profesional

Pentru ce e nevoie de un proiect profesional?


Răspunsul este simplu şi poate fi formulat şi el sub formă de
întrebare: cum să obţii cea ce doreşti dacă dorinţele rămân neformulate?
Cum să obţii un post potrivit, dacă nu ţi-ai definit în prealabil, cu
claritate, potenţialul, competenţa, aşteptările?
Multe persoane lasă întâmplarea să decidă evoluţia lor
profesională, fie datorită acţiunii lor incoerente, fie din viziune fatalistă
sau din teama de schimbare.
Alţii îşi dirijează ei înşişi cariera în chip riguros, metodic, după un
plan bine gândit şi structurat, în funcţie de un obiectiv bine definit.
Dacă actualul loc de muncă sau evoluţia profesională de până
acum nu vă satisfac, dacă doriţi să beneficiaţi într-o bună zi de o situaţie
mai avantajoasă, nu puteţi adopta o atitudine pasivă şi să acceptaţi ca o
altă persoană să decidă orientarea activităţii dumneavoastră.
În sfârşit, cu un proiect profesional bine definit, veţi fi în măsură să
sesizaţi oportunităţile care apar şi să reacţionaţi rapid şi eficient.
Deşi apare ca un demers dificil, elaborarea unui proiect profesional
constituie un lucru fundamental în măsura în care vă incită să puneţi
întrebări a căror răspuns trece de simplul cadru profesional: Ce aş putea
deveni? Care este semnificaţia muncii pentru mine? Sunt oare dispus să
mă implic total într-o activitate profesională? Cum să armonizez
activitatea profesională cu viaţa personală?

Elaborarea proiectului profesional

31
Conceperea unui proiect profesional impune luarea în consideraţie
şi definirea celor mai numeroase elemente susceptibile să influenţeze
itinerarul dumneavoastră profesional:
- Cariera şi viaţa personală
- Factorii exteriori
- Profilul postului căutat
- Profilul întreprinderii căutate
- Proiectul pedagogic: planul de formare

Cariera şi viaţa personală

Orice proiect profesional se încadrează inevitabil într-un proiect de


viaţă personală.
În fond, în afară de rolul profesional, orice individ îşi asumă şi alte
roluri – familial, de părinte, social, civic, comunitar, etc., cărora le acordă
o însemnătate variabilă, idealul fiind echilibrarea acestora.
În acelaşi timp, rolul profesional ne influenţează întreaga viaţă: stil
şi ritm de viaţă, obişnuinţe, vacanţe, hobby, divertisment.
De aici, apare fundamentală întrebarea: ce loc ocupă serviciul în
viaţa mea?
Chestionarul următor (Fig. 11) vă ajută să determinaţi exact cât
timp şi câtă importanţă acordaţi competiţiei profesionale.

Data Cariera şi viaţa personală


1. Cât timp aloc săptămânal activităţii profesionale? Cât vreau să aloc în viitor?
De ce?

32
2. Activităţi extraprofesionale îmi iau mult timp? Îmi sunt necesare echilibrului
personal? Aş putea să le elimin?

3. Sunt pregătit să accept o slujbă care să implice investiţii personale? În ce


condiţii?

4. Ce pot face şi ce sunt dispus să fac dacă munca impietează în mod excesiv
asupra vieţii personale?

5. Observaţii

Fig. 11
Profilul postului căutat

După elaborarea proiectului profesional şi a bilanţului personal şi


după stabilirea locului pe care munca îl ocupă în viaţa dumneavoastră, e
nevoie să definiţi exact profilul postului pe care aţi vrea să-l ocupaţi pe
termen scurt sau lung.
Evitaţi să stabiliţi un profil prea vag sub pretextul că o definire prea
riguroasă v-ar împiedeca să aveţi în vedere şi alte posturi
corespunzătoare calificării dumneavoastră!
În acest caz, este preferabil să definim mai multe profiluri ale unor
posturi.
Grila pe care o propunem în continuare (Fig. 12) cuprinde o serie
de criterii ce permit conturarea profilului postului căutat. Atribuiţi note de
la 0 la 20, punctajul mic pentru criterii ce vă sunt indiferente, iar punctaje
mari pentru cele ce vi se par importante.

33
Data Profilul postului căutat
Criterii Puncte Criterii Puncte
atribuite atribuite
 tip de activitate  avantaje sociale
 denumirea postului  cointeresare la câştig
 răspunderi  ambianţă
 autonomia în muncă  muncă rutinieră
 posibilităţi de  post care cere o continuă
promovare adaptare
 posibilităţi de formare  legătură cu alte servicii
 post stabil  legătură cu alte firme
 post specializat  legătură cu străinătatea
 polivalenţă  mijloace pentru buna
 orar sedentar Îndeplinire a sarcinilor
 salariu  legătură cu conducerea
 alte drepturi Întreprinderii

Fig. 12

Refaceţi tabelul anterior sub formă de “clasament”, deci în funcţie


de punctajul acordat criteriilor respective, în ordine descrescătoare, apoi
analizaţi şi comentaţi în cadrul rubricii Observaţii personale (Fig. 13).

34
Data Profilul postului căutat - sinteză
Criterii Observaţii personale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fig. 13
În aceeaşi manieră se va definii tipul de întreprindere în care v-ar
conveni să lucraţi (Fig. 14).
Şi în acest caz, este utilă o sinteză a criteriilor ierarhizate în funcţie
de punctaj, după modelul din figura15.

Data Profilul întreprinderii căutate


Criterii Puncte atribuite Criterii Puncte
atribuite
 domeniu de  stil de conducere
activitate
 tip de  politica salarială
produse/servicii
 mărime  politica de
formare a
 sediu central sau personalului
sucursală  participarea
salariaţilor

35
 întreprindere la capital

publică sau privată


 vârsta
conducătorilor
 natura juridică  vârsta angajaţilor
(S.A., R.A., S.R.L.)  condiţii de muncă
 activitate locală,  locul unde este
regională, naţională, amplasată
internaţională
 rangul în domeniu  spirit de echipă
 credibilitate  metode de
gestiune
 structură  vechimea
întreprinderii

Fig. 14

Data Profilul întreprinderii căutate - sinteză


Criterii Observaţii personale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fig. 15
Chiar dacă proiectul dumneavoastră profesional cere timp şi efort,
nu ezitaţi să-i acordaţi toată atenţia. El trebuie să fie realist: nici prea uşor

36
de îndeplinit, ceea ce ar însemna că v-aţi subevaluat capacitatea şi
competenţa, nici imposibil de îndeplinit, fapt ce v-ar determina să refuzaţi
oferte viabile şi să vă descurajaţi treptat.
Trebuie să ţineţi seama de faptul că piaţa locurilor de muncă nu
este statică, ci în continuă mişcare. Este de datoria dumneavoastră să vă
adaptaţi cariera la cerinţele acestei pieţe, dar s-o faceţi în armonie cu
calităţile, competenţa şi aspiraţiile proprii, urmărind fără încetare
obiectivul profesional pe care vi l-aţi propus, ca şi satisfacerea tendinţelor
profunde ale personalităţii dumneavoastră.
Principiul conform căruia fiecare poate şi trebuie să-şi controleze
propria carieră este astăzi mai actual ca oricând, indiferent de situaţie şi
persoană:
 dacă sunteţi mulţumit la actualul loc de muncă, tot este bine să
elaboraţi un proiect profesional, care vă permite să apreciaţi în ce
stadiu al carierei vă aflaţi;
 dacă v-aţi pierdut slujba, proiectul profesional este prilejul de a da
carierei dumneavoastră un nou impuls, de a o reorienta într-o direcţie
mai bună;
 dacă sunteţi un tânăr absolvent, vă determinaţi cu mai multă precizie
obiectivul carierei şi vă puneţi în evidenţă atuurile cu care să-i
convingeţi pe cei interesaţi să vă angajeze;
 dacă vreţi să reveniţi într-un post după o perioadă de inactivitate,
proiectul vă va obliga să întocmiţi un bilanţ complet al noilor cunoştinţe
dobândite, pe care să le integraţi celor acumulate anterior.

Proiectul profesional, ca şi celelalte componente ale bilanţului


individual, trebuie să fie scrise, ceea ce vă va permite să vă clarificaţi la
maximum demersurile şi să evitaţi incoerenţa şi hazardul, să aveţi un
document de referinţă ce poate fi consultat în orice moment (şi
reactualizat când e cazul), fapt ce vă dă posibilitatea de a vă controla
progresele.

37
CUM SĂ ÎNTOCMIM UN CURRICULUM VITAE CU CARE SĂ
REUŞIM

Ce este un Curriculum vitae?

Termenul de curriculum vitae provine din limba latină şi înseamnă


cursul vieţii.
Dicţionarul enciclopedic dă următoarea explicaţie pentru acest
termen: scurtă autobiografie (în formă scrisă), cuprinzând date referitoare
la studii, pregătirea profesională, carieră şi situaţia familială.
În mediile academice şi ştiinţifice sub acest titlu se alcătuiesc
biografiile şi memoriile de activitate.
Pe piaţa forţei de muncă C.V.-ul este un document de vânzare şi
marketing care ajută solicitantul unui loc de muncă să fie selectat pentru
un interviu în scopul angajării.
Pentru a fi primul pas către reuşită C.V.-ul trebuie să fie reflectarea
fidelă a personalităţii, mărturia valorii, caracterului şi experienţei
dumneavoastră.
Chiar având în spate o carieră remarcabilă conceperea şi
redactarea unui C.V., care să nu fie nici plictisitor nici telegrafic, nu se
poate improviza. Este necesar să învăţăm să ne punem în valoare
calităţile şi să ne mascăm defectele, ca şi cum am îmbrăca o haină care
ne avantajează.

38
Cine întocmeşte un Curriculum vitae?
- Tineri în căutarea primului loc de muncă;
- Persoane care sunt victimele concedierilor datorate proceselor de
restructurare;

- Persoane care la locul de muncă se plictisesc, sunt dezamăgiţi de


colegi, lucrează trist,fără ambiţie şi fără speranţă – deci se impune
schimbarea locului de muncă până nu este prea târziu;
- Persoane care consideră că nu mai pot aduce nimic nou în funcţia
pe care o îndeplinesc şi caută un loc de muncă ce să ofere noi satisfacţii
şi reuşite;
- Persoane care doresc să avanseze pe baza unui concurs de
dosare.
Sunteţi sau veţi fi în una din aceste categorii?

Cui se adresează un Curriculum vitae?

C.V.-ul se adresează celui care face angajările sau


departamentului de resurse umane al firmei care dispune de locul de
muncă.
C.V.-ul nu e o circulară banală şi bună la toate ci va fi adaptat celui
care îl va citi şi criteriilor de selecţie ale acestuia (care pot fi cunoscute
de exemplu din anunţul publicitar). Refaceţi deci de fiecare dată C.V.-ul
în funcţie de destinatar.

Conţinutul unui Curriculum vitae

Informaţiile pe care trebuie să le conţină un Curriculum vitae,


importanţa acestora şi o variantă de aranjare în pagină sunt arătate în
figura 16.

Starea civilă

39
Nume
Prenume (doar cel uzual)

40
C o n ţin u tu l u n u i C u r r ic u lu m V ita e

S ta re a
c iv ilă
F o to
?
S tu d iile

E x p e rie n ţa
p r o fe s io n a lă

L im b i
s tră in e

P r e te n ţii
s a la ria le
?
A c tiv ită ţi
e x tr a p ro f e s io n a le
?
D iv e rs e
?
Fig.16
41
Adresa (nu uitaţi codul poştal)
Număr de telefon (precizaţi dacă există robot, fax şi orele la care puteţi fi
găsit)
Data naşterii
30 ani sau 15 mai 1948 (nu 50 ani)
Situaţia familială
căsătorit (celibatar,divorţat,văduv)
număr copii, vârsta
Naţionalitatea ( facultativ)

Ultimele trei rânduri pot figura la rubrica Diverse.

Exemplu

Dragoş Mihai
Baia Mare, cod 4800
Strada Republicii, nr.3
062 / 123456

Studiile

Acest paragraf va fi mai mult sau mai puţin dezvoltat în funcţie de


importanţa pregătirii dumneavoastră în raport cu experienţa profesională.
Cu cât experienţa profesională este mai bogată cu atăt este mai
puţin important să vorbiţi despre diplomele dumneavoastră, dar dacă
sunteţi tânăr şi experienţa dumneavoastră este recentă insistaţi asupra
pregătirii dumneavoastră.

!!! - Indicaţi doar nivelul cel mai înalt al studiilor


- Nu precizaţi numele şcolilor, liceelor sau universităţilor
decât dacă au o reputaţie deosebită.

42
- Un an sau doi la diferite facultăţi pot fi apreciaţi drept lipsă
de hotărîre. Este suficient s-o menţionaţi doar pe aceea pe care aţi
absolvit-o.
-Studiile îndelungate pot fi considerate lipsă de încredere şi
teamă de obstacolele vieţii.

Stagiile de pregătire sunt importante în completarea învăţământului


teoretic dar dacă sunt numeroase şi diversificate pot da impresia de
nehotărâre şi întârzieri în reluarea activităţii. Citaţi-le pe cele care au
legătură cu postul solicitat.

Experienţa profesională

Aprecierea aptitudinilor (calităţi naturale), competenţelor


dumneavoastră (cunoştinţe aprofundate dobândite prin experienţă) şi
urmărirea evoluţiei carierei pot fi făcute pe baza cunoaşterii experienţei
profesionale.
Orice întreprindere te angajează pe un post pentru o funcţie
precisă cu scopul obţinerii unor rezultate.
Deci trebuie clar precizate:
Întreprinderea – nume, activitate, cifra de afaceri, număr
salariaţi,mărimea
Postul – titlul, nivelul ierarhic, departamentul
Funcţia – responsabilităţile, rolul, descrierea sarcinilor,
legături
Rezultatele – realizările dumneavoastră
Absolvenţii lipsiţi de experienţă vor face referiri la activităţile
extraşcolare şi angajările temporare din timpul vacanţelor.

43
!!! Învăţăm din eşecuri dar nu le amintim şi în nici un caz nu
atribuim responsabilitatea eşecurilor noastre altor persoane.

Limbi străine

În condiţiile actualei deschideri către alte state, devine obligatorie


cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine.
Dificultăţile care se întâlnesc la aprecierea nivelului de cunoaştere
a unei limbi straine pot fi depăşite cunoscînd semnificaţia următorilor
termeni:
noţiuni - abordare şcolară fără nici o practică;
citit - descifraţi un text cu vocabular curent;
vorbit - vă faceţi înţeles fără mari dificultăţi;
scris - noţiuni excelente de gramatică şi un vocabular bogat;
curent - vorbiţi şi scrieţi fără greşeli de sintaxă cu un
vocabular bogat;
bilingv - este una din limbile dumneavoastră materne.

!!! - Nu minţiţi. Cu siguranţă veţi fi supus unor teste de evaluare.


- Nu este concludentă exprimarea “8 ani de engleză”.

Activităţi extraprofesionale

Se menţionează doar dacă v-au dezvoltat calităţi deosebite în


legătură cu postul solicitat, dacă v-au permis să dobîndiţi experienţă
socială sau să vă asumaţi responsabilităţi. Activităţile extraprofesionale
pe care le practicaţi pot da indicii în legătură cu aptitudinile
dumneavoastră: pictura, desenul arată o fire de artist, sporturile
individuale sunt preferate de o fire independentă în timp ce jocurile de
echipă sugerează o bună capacitate de integrare în colectiv.
Fotografia

44
Se trimite doar la cerere. În majoritatea cazurilor, dacă nu solicităm
un post de manechin, nu se caută un fizic deosebit ci o imagine sinceră,
deschisă.

Pretenţiile salariale

În unele articole referitoare la C.V. se interzice abordarea acestui


subiect. Pe de altă parte este din ce în ce mai puţin interzis să se
vorbească de bani.
Pretenţiile salariale, care uneori sunt cerute în anunţ, pot constitui o
măsură a lucidităţii candidatului. O supraestimare poate fi apreciată ca o
îngânfare iar o subestimare ca teamă şi incompetenţă. Se poate folosi ca
bază de negociere salariul actual.

Diverse

La această rubrică se pot indica situaţia familială, vârsta, situaţia


militară, naţionalitatea (dacă nu au fost deja amintite), pregătirea
dumneavoastră, dacă este redusă şi nu merită o rubrică specială sau
activităţile extraprofesionale.

Exemplu

Diverse
40 ani
căsătorit, un copil
disponibil imediat
organizator club schi
!!! - Informaţiile care consideraţi că sunt foarte importante şi
doriţi să sară în ochi pot fi încadrate într-un chenar aşezat la
începutul C.V.-ului.

45
Variante de Curriculum vitae

În tehnică pentru realizarea unui produs cu un anumit rol funcţional,


se întocmesc mai multe variante constructive din care utilizând anumite
criterii se alege soluţia optimă. La fel pentru C.V., pe baza aceloraşi date
în funcţie de avantajele şi dezavantajele ce rezultă pentru fiecare caz
concret, în funcţie de ce avem de spus şi cui ne adresăm se pot alege:

Curriculum vitae cronologic – este considerat forma clasică de


C.V. şi constă în prezentarea în ordine cronologică a informaţiilor
referitoare la pregătirea şi experienţa profesională. Permite aprecierea cu
uşurinţă a evoluţiei carierei.

Curriculum vitae anticronologic – este forma modernă de C.V.


introdusă de şcoala americană (nu e sigur că este apreciată de toată
lumea) şi constă în prezentarea la început a ultimei experienţe
profesionale, care este deci deosebit de interesantă şi merită să fie
evidenţiată, urmată de pregătire şi alte informaţii.

Curriculum vitae funcţional – prezentarea sub formă de titluri a


diferitelor funcţii ocupate. Este o soluţie favorabilă persoanelor cu
experienţe variate, care au întrerupt lucrul şi evită menţionarea
cronologică, nu au o experienţă solidă într-un anumit domeniu sau vor să-
şi schimbe domeniul de activitate.

Forma unui Curriculum vitae

Redactarea C.V.-ului are la fel de mare importanţă ca şi conţinutul


acestuia, deoarece oricât de interesante ar fi informaţiile prezentate dacă
redactarea nu e atractivă s-ar putea ca acestea să nu fie citite.
Să ne asigurăm deci că C.V.-ul va fi citit prin:
- redactarea într-un stil clasic, îngrijit, clar;

46
- o pagină maxim două de hârtie albă format 210x 297 (A4), de
bună calitate;
- tipărirea pe o singură faţă cu margine de 5 cm în partea stângă,
2 cm în dreapta şi 7-8 cm până la primul rând, alegând
caractere diferite în funcţie de text;
- nu se scrie titlul Curriculum vitae (este evident) şi nici nu se
semnează (semnătura va exista pe scrisoarea de prezentare
care anunţă C.V.-ul);
- stilul utilizat în exprimare cât mai concis (după ce aţi formulat o
idee aduceţi-o la o formă mai bună eliminând cuvintele de
prisos);
- folosirea unui vocabular variat, fără prescurtări, fără repetiţii
preferând termenilor negativi şi pesimişti verbe de acţiune care
dau impresia de dinamism.

Termeni care trebuie evitaţi:

probleme a aştepta nu au reuşit


dificultăţi a cere nu au putut
insucces a spera nu mai au speranţă
nenorocire a renunţa nu mai fac faţă
încurcături a rata nu ştiu ce să fac

Termeni imprecişi:

multe numeroase
variate diverse
diferite câteva
importante puţine

Termeni indicaţi:

47
actualiza calcula decide echilibra
adapta câştiga demara economisi
administra cerceta dezvolta edita
ameliora colabora difuza efectua
amenaja comunica diminua elabora
amplifica concepe disipa elimina
analiza conduce distribui examina
anima convinge diversifica experimenta
asuma coordona dobândi exporta

fabrica imagina participa schimba


factura importa planifica selecţiona
fasona impune pregăti spori
finanţa incita prezenta stabiliza
finanţa informa prezida stăpâni
fixa inova produce structura
fonda instala programa studia
forma instrui proiecta supraveghea
furniza interpreta publica susţine

Recitirea

Va fi făcută de către dumneavoastră la câteva zile după ce aţi


încheiat întocmirea C.V.-ului, sau de către o persoană apropiată de la
care solicitaţi sinceritate şi spirit critic nu aprecieri politicoase.
Dacă sunteţi mulţumit expediaţi C.V.-ul însoţit de o scrisoare de
prezentare, într-un plic de acelaşi format.
În caz contrar analizaţi forma, conţinutul şi încercaţi o nouă
variantă, (Fig. 17).

Scrisoarea de prezentare

48
Scrisoarea de prezentare însoţeşte C.V.-ul şi este adresată
persoanei care face angajările, departamentului resurse umane sau în
cazul unei firme mai mici directorului general sau preşedintelui acesteia.
Recomandările privitoare la tipărire, stil, vocabular date la
întocmirea C.V.-ului rămân valabile, cu deosebirea că scrisoarea de
prezentare trebuie datată şi semnată.
Conţinutul trebuie să precizeze:
- postul vizat şi sursa din care a fost obţinută informaţia
- motivarea solicitării postului
- ce aveţi de oferit şi în ce domeniu
- anunţarea C.V.-ului
- disponibilitatea pentru un interviu de angajare.
În unele cazuri se cere ca scrisoarea să fie manuscris (pentru o
eventuală analiză grafologică), dacă nu se face precizarea va fi
tehnoredactată.

49
Fig. 17 - Etapele întocmirii unui Curriculum Vitae

Adunarea bazei
de date

Stabilirea
conţinutului
C.V.-ului

Alegerea tipului
de C.V.

Redactarea

Recitirea

C.V. 50
Există şi situaţii în care nu s-a anunţat un post vacant dar deţineţi
informaţii care v-au trezit interesul în legătură cu o anumită firmă cu
evoluţie promiţătoare.
În acest caz veţi depune printr-o scrisoare de prospectare,
adresată direct conducătorului de întreprindere o candidatură spontană.
Pentru ca în mintea celui care citeşte să rămână o imagine pozitivă
trebuie ca stilul de prezentare să trezească imediat interesul.
Scrisoarea datată, semnată, redactată pe hârtie albă va arăta:
- motivul interesului pentru societatea respectivă (manifestat
printr-o bună cunoaştere a acesteia)
- starea civilă
- diploma cea mai importantă
- obiectivele dumneavoastră, planuri de viitor insistând asupra
avantajelor reciproce.
Chiar dacă nu veţi primi un răspuns imediat, nu este exclus ca în
scurt timp să se ivească un post potrivit calităţilor dumneavoastră
iar firma va economisi cheltuielile cu anunţul publicitar.

EXEMPLUL 1

51
Sergiu GEORGESCU

Baia Mare , cod 4800


Bulevardul Traian 8/9
062/245151
18 mai 1998

Domnule Director,

Anunţul dumneavoastră apărut în Adevărul mi-a atras


atenţia, fiind de mult timp interesat de grupul dumneavoastră de
firme, care a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare remarcabilă.

Experienţa mea în domeniul organizării şi retehnologizării


întreprinderilor industriale îmi permite să cred că veţi fi interesat de
candidatura mea la postul de Director executiv al firmei
Mecanoinvest – Baia Mare.

C.V.-ul alăturat vă va permite să-mi apreciaţi competenţa.

În cursul unei viitoare întâlniri vă voi oferi şi alte informaţii.

Primiţi, Domnule Director, consideraţia mea.

EXEMPLUL 2

Sergiu GEORGESCU

52
Baia Mare , cod 4800
Bulevardul Traian 8/9
062/245151
18 mai 1998

Domnule Director,

Anunţul dumneavoastră apărut în Adevărul din 15 mai 1998


mi-a reţinut atenţia, fiind de mult timp atras de grupul
dumneavoastră de firme, care a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare
remarcabilă.

Experienţa mea în domeniul organizării şi retehnologizării


întreprinderilor industriale îmi permite să cred că veţi fi interesat de
candidatura mea la postul de Director executiv al firmei
Mecanoinvest – Baia Mare.

C.V.-ul alăturat va permite să-mi apreciaţi competenţa.

În cursul unei viitoare întâlniri vă voi oferi şi alte informaţii.

Primiţi, Domnule Director, expresia devotamentului meu.

EXEMPLUL 3

Sergiu GEORGESCU

53
Baia Mare , cod 4800
Bulevardul Traian 8/9
062/245151
18 mai 1998

Domnule Director,

Anunţul dumneavoastră apărut în Adevărul din 15 mai 1998


mi-a reţinut atenţia, fiind de mult timp atras de grupul
dumneavoastră de firme, care a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare
remarcabilă.

Experienţa mea în domeniul organizării şi retehnologizării


întreprinderilor industriale îmi permite să cred că veţi fi interesat de
candidatura mea la postul de Director executiv al firmei
Mecanoinvest – Baia Mare.

C.V.-ul alăturat vă va aduce informaţii asupra carierei mele.

În cursul unei viitoare întâlniri vă voi oferi şi alte detalii.

Primiţi, Domnule Director, consideraţia mea.

EXEMPLUL 4

Sergiu GEORGESCU

Baia Mare, cod 4800


Bulevardul Traian, nr.8

54
062/ 245151

Studii

1981-1986: Facultatea de Mecanică – Cluj-Napoca secţia Maşini-Unelte


Nota 10 la examenul de stat
1988 -1994: Facultatea de Ştiinţe Economice – Bucureşti
1995: Curs intensiv de limba engleză la Universitatea Cluj-Napoca
1996: Bursă studii Londra – profil: restructurarea şi retehnologizarea
întreprinderilor industriale

Experienţa profesională

1986 – 1989: Inginer stagiar la Întreprinderea de Maşini-Unelte Baia


Mare
1989 – 1992: Inginer proiectant – Atelierul Produse Noi şi Modernizate
Întreprinderea de Maşini-Unelte Baia Mare
1992 – 1998: Inginer şef – Întreprinderea de accesorii şi scule Baia Mare

Limbi străine

Engleza (curent)
Maghiara (vorbit)

Diverse

35 ani
căsătorit, 2 copii
sporturi: schi, tenis

EXEMPLUL 5

Dumitru MARIAN

Baia Mare , cod 4800


Ştefan Luchian nr.8
24 ani

55
necăsătorit

Experienţa profesională

Din 1997
Colaborare cu Vasile Gherman, informatician, conferenţiar la Universitatea de
Nord – Baia Mare. Am participat la dotarea şi instalarea laboratorului de
Informatică al Universităţii. M-am familiarizat cu programele Microsoft Word,
Excel şi Autocad.
1995-1998
Preşedinte al Organizaţiei Independente a Studenţilor din Universitatea de
Nord - Baia Mare
Am organizat editarea revistei “SUNT TÂNĂR” a studenţilor Facultăţii de
Inginerie.
1995
Angajat pe perioada vacanţei la firma Sintec - Baia Mare ca tehnoredactor.
1993- 1998
Membru activ al Tinerei Camere Economice

Studii
1989.1993 Liceul Gheorghe Şincai –Baia Mare
1993.1998,Facultatea de inginerie, secţia Electromecanică

Limbi străine

Germana (curent)
Franceza (vorbit)

EXEMPLUL 6

Maria Manea
Localitatea Cluj-Napoca
Strada Moţilor nr. 18
Telefon 332116

Starea civilă

56
căsătorită
2 copii: Marian, 12 ani, elev la Liceul de Muzică “George Enescu”
Laura, 10 ani, elevă la Liceul de Artă “Nicolae Tonitza”
soţul – inginer electronist la Institutul de Cercetare şi
Proiectare pentru Automatizări

Studii

Absolventă a Liceului de Filologie Istorie din Cluj-Napoca promoţia1981


Curs de marketing cu durata de 1 an, absolvit în 1991
Curs de operator PC cu durata de 6 luni, absolvit în 1992

Experienţa profesională

1981.1990 secretară la Liceul “Nicolae Iorga” din Cluj Napoca


1990-1995 secretar şef la acelaşi liceu
1995-1998 secretara directorului firmei C.R.D.-S.R.L.

Limbi străine

Italiană, Engleză, Franceză

Hobby

Muzica, florile

EXEMPLUL 7

Maria Manea
Cluj-Napoca 3400
Calea Moţilor nr.18
064-332116

Studii

57
Liceul de Filologie - Istorie
1991-Curs marketing
1992-Curs operator PC ( Word Perfect 5.1, Microsoft Word,
Microsoft Excel )

Experienţa profesională

1981.1995 Secretară, din1990 Secretară şefă la Liceul “Nicolae Iorga” din


Cluj-Napoca
1995-1998 Secretara directorului firmei CRD- S.R.L.

Limbi străine

Italiana (bilingv)
Engleza (vorbit)
Franceza (citit)
Diverse

Căsătorită
2 copii, 10 şi 12 ani
Pasiuni: muzica şi florile

EXEMPLUL 8

Maria Manea
Cluj-Napoca cod 3400
Calea Moţilor nr.18
064-332116
16 iunie 1998

Domnule Director,

58
La vârsta de 35 de ani, consider că am suficientă experienţă, spirit
de iniţiativă, simţ de răspundere şi sunt o persoană potrivită pentru
munca de organizare.
Am fost secretară la Liceul “Nicolae Iorga” , am absolvit cursuri de
operator PC şi marketing. În prezent sunt angajată la o firmă particulară
fără posibilitatea de a avansa.
Dorind să valorific noile cunoştinţe şi experienţa anterioară, aş fi
interesată să lucrez într-o întreprindere de anvergura firmei
dumneavoastră, ca secretară şefă la unul din compartimentele Import -
Export, Financiar sau Marketing.
Vă rog să mă anunţaţi dacă va avea loc un concurs sau un interviu
pentru ocuparea unui post şi condiţiile de desfăşurare.

Cu mulţumiri

EXEMPLUL 9

Marius Dragoş
Alba Iulia cod 3220
Avram Iancu nr.8
051-721333

Experienţa profesională

Din 1990 - 3 ani Inginer proiectant şi 5 ani Inginer cercetător la


Centrala Nucleară Cernavodă.

Studii pe teme de specialitate publicate în revista “Electronică şi Automatică”;


dintre acestea două au fost traduse în revista “Antriebstechnic”

59
Doctorand din 1995

Studii

1990 Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti,


Facultatea de Electronică cu media 9,98

Limbi străine

Franceza (curent)
Italiana (vorbit)

Diverse

33 ani
Celibatar
Stagiu militar satisfăcut
Pasiuni: pescuit

EXEMPLUL 10

Marius Dragoş
Alba Iulia cod 3220
Avram Iancu nr.8
051-721333 10 iulie 1998

Domnule Director,

În urma anunţului dumneavoastră apărut în ziarul “România Liberă”


din 9 iulie 1998, vă trimit alăturat un C.V.
60
Răspund acestei solicitări deoarece cred că experienţa mea corespunde
postului oferit.

Mă interesează activitatea Institutului dumneavoastră deoarece îmi


deschide posibilităţi de cercetare în domeniul în care lucrez în cadrul
doctoranturii.

Pentru a discuta despre eventuala mea angajare, vă rog să-mi


fixaţi o dată cât mai apropiată pentru un interviu.

Primiţi, Domnule Director, expresia sentimentelor mele de respect.

EXEMPLUL 11

Rita Kozma
Satu Mare cod 4600
Someşului nr.8
061-231732

Experienţa profesională

Vânzător confecţii

- atragerea clientelei
- sfaturi vestimentare
- vânzare raion specializat
- organizare raioane noi
61
- coordonare sector confecţii de damă

Magazinele: “Mondiala” şi “Moda”

Limbi străine

Maghiara (bilingv)

Diverse

nivel bacalaureat
30 ani
căsătorită
2 copii, 6 şi 7 ani

Comentarea exemplelor:

EXEMPLUL 1: Scrisoare de prezentare

- nu precizează anunţul şi postul solicitat, ceea ce este greşit


pentru că unele întreprinderi publică mai multe anunţuri în aceeaşi
zi.
- repetiţia supărătoare a cuvântului interesat

EXEMPLUL 2: Scrisoare de prezentare

- repetiţia cuvântului permite


- formula de politeţe ar trebui revizuită

62
EXEMPLUL 3: Scrisoare de prezentare

Este o scrisoare corectă care precizează:


- postul şi sursa din care provine informaţia referitoare la acesta;
- experienţa şi motivarea candidatului;
- anunţă C.V. şi disponibilitatea pentru un interviu.

EXEMPLUL 4: Curriculum vitae cronologic

Clar, concis, permite urmărirea cu uşurinţă a evoluţiei carierei.

EXEMPLUL 5: Curriculum vitae anticronologic

Este un model pentru tinerii absolvenţi cu experienţă redusă.

EXEMPLUL 6: Curriculum vitae cronologic

- lipsesc codul poştal şi prefixul localităţii


- nu este necesar numele copiilor şi nici şcolile acestora
- nu prezintă importanţă la evaluarea candidatului numele soţului
şi meseria acestuia
- nivelul de cunoaştere a limbilor străine nu este clar

EXEMPLUL 7: Curriculum vitae cronologic

Conţine toate informaţiile necesare şi este uşor de citit.

63
EXEMPLUL 8: Scrisoare de prospectare

- conţine câteva informaţii despre calităţile candidatului şi


experienţa profesională a acestuia
- arată motivul solicitării postului
- motivează interesul pentru firma căreia este adresată scrisoarea
- menţionează disponibilitatea pentru participarea la concurs sau
interviu.

EXEMPLUL 9 Curriculum vitae funcţional


Cuprinde enumerarea funcţiilor şi rezultatelor obţinute pentru a
arăta experienţa bogată obţinută în acelaşi domeniu.

EXEMPLUL 10 Scrisoare de prezentare

Este corect întocmită pentru a însoţi C.V.-ul din exemplul anterior.

EXEMPLUL 11 Curriculum vitae funcţional

- insistă asupra experienţei profesionale în domeniul vânzărilor


prin descrierea sarcinilor
- permite evitarea unei eventuale perioade de şomaj între cele
două locuri de muncă
- studiile reduse sunt trecute la rubrica Diverse
- menţionarea limbii maghiare ca limbă maternă este importantă
pentru meseria de vânzător în oraşul Satu Mare unde populaţia
de naţionalitate maghiară e numeroasă

64
INTERVIUL

Să facem o bună impresie de la început

O persoană care nu ne cunoaşte îşi face o primă impresie din felul


cum salutăm, cum ne prezentăm şi cum suntem îmbrăcaţi.

Salutul este întâia manifestare de curtoazie cu care întâmpini pe


cineva. Prin mimică, poziţia corpului sau ţinută salutul are o infinitate de
nuanţe care-i modifică şi completează sensul. Salutul poate demonstra
cuiva în ce măsură îl stimezi.
Câteva reguli de bază: bărbatul salută mai întâi femeia –aceasta
răspunde, tânărul îi salută pe cei mai în vârstă, inferiorul pe superior, noul
venit pe cei care sunt adunaţi.
Formule de salut: Bună ziua !, Bună seara !, La revedere! urmate
de Doamnă sau Domnule fără a spune numele persoanei.
Să saluţi pe cineva strângându-i mâna este un semn de mare
stimă. Cel care întinde mâna primul este doamna, persoana în vârstă sau
superiorul. Pentru a strânge mâna cuiva ne înclinăm puţin şi privim
interlocutorul în faţă. Bărbaţii se ridică pentru a da mâna cu cineva iar
doamnele se ridică doar pentru persoane mai în vârstă sau pe care vor
să le onoreze în mod deosebit.

65
Modul în care strângi mâna îţi dezvăluie firea, să evităm să avem o
mână moale, transpirată dar nici să nu strivim degetele celuilalt.

Când intri într-un birou în care eşti necunoscut, trebuie să te


prezinţi celui cu care urmează să discuţi.
Cel mai elegant mod de prezentare este cel în care îţi spui doar
numele (mai întâi prenumele: Carmen Dumitrescu).
Se poate folosi un singur titlu, grad universitar, profesie ( Sunt
inginerul Marius Dragoş şi doresc să vorbesc cu Domnul Director Călin
Matei ).
Dacă directorul sau şeful întreprinderii intră în încăperea în care îl
aşteptăm ne ridicăm în picioare şi ne aşezăm doar după ce am fost
invitaţi.
Nu vorbim primii ci aşteptăm să ni se pună întrebări.

Mulţi dintre noi suntem tentaţi să râdem azi de zicala “Nu haina îl
face pe om”. Ea însă a fost şi rămâne valabilă înţelegând-o în sensul “ o
haină de calitate nu îmbracă întotdeauna un om de calitate” şi nu în
varianta “haina nu contează”.
Prin felul în care ne îmbrăcăm în fiecare dimineaţă ne arătăm grija
şi respectul pentru persoana noastră, pentru confortul celor cu care ne
vom întâlni.
A fi bine îmbrăcat nu înseamnă neapărat a cheltui mulţi bani.
Garderoba noastră e mai bine să cuprindă lucruri puţine, de calitate şi
bine îngrijite decât multe de o calitate şi aspect îndoielnic. Adevărata
eleganţă nu sare în ochi.
Pentru prezentarea la interviu un costum clasic în culori închise
este cel mai potrivit atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei.
O cămaşă curată deschisă la culoare, cravată şi ciorapi asortaţi nu
pot fi decât în favoarea noastră.
Femeile vor evita să-şi evidenţieze feminitatea. Fustele exagerat
de scurte sau strâmte, bluzele decoltate, tocurile foarte înalte, ciorapii cu

66
model, bijuteriile numeroase şi extravagante pot crea impresia că
persoana solicită postul bazându-se pe calităţile fizice. Nu înseamnă însă
că trebuie să fim cenuşii şi să renunţăm la orice notă personală.

Pregătirea pentru Interviu

Căutaţi să obţineţi cât mai multe informaţii despre întreprinderea la


care doriţi să fiţi angajat de la Camera de Comerţ, din presa economică,
de la persoane care lucrează la firma respectivă.
Puteţi să faceţi o vizită preliminară la magazinele sau saloanele de
prezentare ale firmei unde să solicitaţi materiale publicitare sau un
catalog de produse.
Dacă odată cu invitaţia la interviu aţi primit o listă cu atribuţiile
aferente postului pe care-l solicitaţi, aceasta trebuie foarte bine
cunoscută.
Pregătiţi-vă cu grijă documentele.
Deşi v-aţi întocmit singuri C.V.-ul deci îl cunoaşteţi, pentru a evita
vorbirea tremurată, sacadată, cu bâlbâieli, mai ales în cazul persoanelor
emotive, recitiţi-l şi încercaţi, chiar în faţa oglinzii, să-l dezvoltaţi.
Gândiţi-vă ce întrebări vi se vor pune şi încercaţi să raspundeţi la
ele scurt dar nu monosilabic.
- De ce vreţi acest loc de muncă?
- De ce părăsiţi locul de muncă actual?
- Ce aveţi de oferit, ce planuri de viitor aveţi?
- Ce credeţi că vă va aduce noua intreprindere?
- De ce aţi ales meseria pe care o practicaţi?
- Caracterizaţi-vă pe scurt numind principalele calităţi şi defecte.
- Ce pretenţii salariale aveţi?
- Când veţi fi disponibil?
- Acceptaţi deplasările?
- Care este situaţia dumneavoastră familială?

67
La interviu

Este extrem de important să ajungeţi la timp. Pentru cei care fac


angajările aceasta este o minimă garanţie că veţi fi punctual la serviciu.
Dacă sunteţi invitat să aşteptaţi în anticameră puteţi purta o
conversaţie utilă cu secretara sau să studiaţi ce se petrece în jur. După
modul de adresare al angajaţilor veţi sesiza dacă atmosfera este oficială
sau relaxată.
Fiţi politicoşi cu ceilalţi candidaţi fără a vă lăsa impresionaţi de cei
care fiind zgomotoşi îşi maschează nervozitatea.
Este bine să credeţi în posibilitatea de a ocupa postul chiar dacă în
ultima vreme aţi avut mai multe dezamăgiri. Entuziasmul este apreciat.
Nu încercaţi să fiţi altul decât în realitate.
În timpul interviului, chiar dacă sunteţi timid, priviţi spre examinator
şi chiar dacă acesta nu o face adresaţi-vă cu dumneavoastră.
Nu este nevoie să fiţi docil, puteţi avea păreri proprii dar nu trebuie
să vă certaţi.
Observaţi la timp din atitudinea celor care vă ascultă dacă nu aţi
vorbit prea mult dacă timpul care vi s-a acordat nu a expirat.
Nu-l întrerupeţi pe cel care pune întrebarea chiar dacă ştiţi deja
răspunsul, folosiţi timpul pentru a concepe o formulare coerentă.
Dacă la unele întrebări nu cunoaşteţi răspunsul nu este o
catastrofă.
Dacă pe parcursul interviului apar întreruperi mai mult sau mai
puţin justificate, nu vă arătaţi deranjaţi, veţi fi apreciat dacă veţi putea
continua discuţia.
La sfârşitul interviului e bine să vă arătaţi interesul pentru
intreprindere şi viitorul dumneavoastră post prin întrebări privind

68
amploarea responsabilităţilor, componenţa echipei de colaboratori,
situarea în ierarhie şi posibilităţi de avansare, avantaje sociale.

Bibliografie:

Florence Le Bras, Secretele unui bun Curriculum Vitae, Teora,


Bucureşti,1997.
Aurelia Marinescu, Codul bunelor maniere astăzi, Humanitas,
Bucureşti, 1996.
Un viitor pentru fiecare, ziar despre carieră
Ghidul solicitantului unui loc de muncă, Centrul de afaceri
“Transilvania” Baia Mare

69