Sunteți pe pagina 1din 4
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI PROMOVAREA CULTURI TRADITIONALE, BOTOSANI ROMANIA FESTIVALUL-CONCURS AL FANFARELOR, EDITIA a XIL-a, S august 2018, Botosani REGULAMENT Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, eu sprijinul Consiliului Judejean Botosani, organizeazi Festivalul-Concurs al Fanfarelor, edifia a XIll-a, manifestare cultural — artistick najionala, ce se va desfigura in data de 5 august 2018, ora 10 in Parcul Mihai Eminescu din Botosani. Scopul festivalului: - promovarea fanfarelor traditionale; = conservarea si promovarea folclorului muzical specific vetrelor folclorice pe care le reprezinta; imularea celor mai talentafi si valorosi interpre{i ai folclorului muzical roménese; - descoperirea, valorificarea si promovarea creatiilor folelorice de certa calitate artistica; ~ imbogifirea repertoriului interpretilor cu creafii din fondul tradifional de autentic& valoare, readuse in circuitul artistic; - contracararea tendinfei de alterare si vulgarizare a folclorului muzical si a portului popular. Participare: ~ Pot participa fanfare traditionale din toata ara, fiecare formatie avand in componenja intre 5 si 15 instrumentisti; - Byolufia scenic a unei formafii nu va depisi 20 minute; - Fanfarele participante vor completa si trimite figa de inseriere de mai jos, pand la data de 23 je 2018, pe adresa: Centrul Judejean pentru Conservarea si Promovarea Cultur 1 Botosani, str. Unirii, nr. 10, cod postal 710233, e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com. Jurizarea - Evolufia partici pangilor la Festivalul-Coneurs al fanfarelor va fi apreciati de un juriu alcituit din specialisti de prestigiu in domeniul folelorului muzical, oameni de culturd si arta - Juriul poate si nu acorde anumite premii, poate redirecfiona unele premii si poate acorda premii ex-acquo. - De asemenea, pot fi acordate mentiuni si premii speciale. iului, sistemul de notare - Hotdrérile juriului sunt definitive si nu pot fi contestate, Lucraile j si notele juriului sunt confidengiale. ‘Trofeu = 1,500 lei ul I = 1.200 lei jul al L-lea = 1.000 lei - Premiul al IlI-tea - 800 Iei - Mentiune - S00 ei - Premiul de popularit = 800 ei Criterii de apreeiere a concurentilor - autenticitatea repertoriului: - calitatea interpretirii (realizarea tehni artisticd, contributia personali a interpretului, Virtuozitate); - specificitatea zonala, - caracterul de inedit, valoarea de univat; - finuta scenica (elementele fundamentale ale ansamblului vestimentar); - Organizatorii asigura masa participantilor, in baza tabelului anexat, completat, semnat si stampilat la primirie, scoala, et - Transportul va fi asigurat de catre concurenfi, sau de edtre centrele culturale pe care le reprezinta, Informatii suplimentare se pot objine la Centrul Judejean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, str. Unirii, nr. 10, tel. 0231536322, 0744590913, intre orele 8""-16". Manager, Referent muzici, Cornelia Ciobanu Prof. Mirel Azamfirei FISA DE INSCRIERE FESTIVALUL-CONCURS AL FANFARELOR, EDITIA a XII-a, Botosani, 5 august 2018 NUMELE FORMATIEE: DIRLOR/INSTRUCTOR:. ADRESA: NR. TELEFON: E-MAIL: REPERTORIUL PROPUS PENTRU FESTIVAL: PALMARES:. ZONA ETNOGRAFICA PE CARE O RE!