Sunteți pe pagina 1din 3
ROMANIA CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA ‘SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE, CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI] BOTOSANI Botosani, st. Uniti nr. 10, Cod postal 71 tel 0231-536322, fax 0231 ~ 515448; Cod fsa ‘mal ent eesti bosani@yahoo com 72238 ROMANIA Va invitim si participafi la Festivatul Internafional al CAntecului, Jocului Popular , VASILE ANDRIESCU”, edifia a XIII-a, ce se va desftigura in perioada 4-5 august 2018, in Parcul Mihai Eminescu din Botosani, Evenimentul are ca scop formarea unui comportament artistic prietenos, sensibil, responsabil si creatiy fafa de obiceiurile si traditiile roménesti care se regasesc in vasta diversitate cultural romaneasca, REGULAMENTUL FESTIVALULU! in festival se pot inscrie ansambluri si/sau formatii de cdntece si dansuri populare din judetul nostru si din celelalte judete ale trii, cu participarea unor invitati de peste hotare, tnscrisi intro forma de invatimant de stat (scoala, liceu, ete.) sau din sistem privat (asociatie, fundafie. etc.), Camine Culturale, Case/ Centre de Cultura, ete. 1. inscrierea in festival presupune completarea fisei de inseriere si transmiterea catre Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, pe adresa str. Unirii, nr. 10, cod postal 710233, personal sau prin scanarea documentului intr-un e-mail si expediat pe adresa centrul_creatiei_botosani@yahoo.com sau pe fax la nr. 0231/515448, pana la data de 23, lie 2018. TI, Grupele de virsti: cop ‘o sdmbati, 4 august 2018, grupele de copii si tineri, incepand cu ora 16”: ineri, adulfi, vor participa in festival dupa cum urmeazi: © duminicd, 5 august 2018, grupele de tineri si adulfi, incepand cu PARADA FORMATIILOR de la ora 10™. IL, Reguli si precizari - inscrierile in festival se fac pana la data de 23 julie 2018; rerechi si mai mult de 30 de persoane; - dintr-o formatie nu pot face parte mai putin de cinci = timpul alocat pentru evoluia unui ansamblu foleloric este de 15 minute; = fiecare coordonator va prezenta direct la scen, in cazul in care acompaniamentul orchestral nu este live, CD-ul sau stick-ul cu muzica inregistrata la 0 ci ate foarte bund, = transportul formatiilor la festival va fi asigurat de participanti; = organizatorii sigur’ masa participanfilor, in baza tabelului nominal anexat_prezentului regulament, completat cu toate datele solicitate, stampilat si semnat la primérie, scoala, etc. Eventualele lipsuri ale datelor solicitate tn tabelul nominal duc la imposibilitatea acordarii persoanelor vizate a servirii mesei; = ficcare grup va avea o pancarta inseriptionati cu numele ansamblului/formatiei si numele localitatii reprezentate. Coordonatorul ansamblului/formatie: confirma prin semnarea Figei de inscriere in Festival e& fiecare participant este apt de efort fizie si ed a fost informat cu privire Ia detaliile Regulamentului Festivalului, IV. Date de contaet Botosani, str. Unirii nr. 10, Cod postal 710233; tel. 023 1-536322; 0753-359-200; e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com. Vi asteptim cu drag! ORGANIZATOR Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiionale Botosani Manager CORNELIA CIOBANU FISA DE iNSCRIERE Festivalul International al Cantecului, Jocului si Portului Popular , VASILE ANDRIESCU”, Editia a XIL-a, Botosani, 4-5 august 2018 ANSAMBLUL/FORMATIA, particip’ cu compozitia muvical-coregrafici format din (dansuri, edntece): Grupa de virsti: (QCOPIT = 2) TINERI. () ADULTI ‘Va rugim sa bifafi grupa de varsta. Numar de participanti COORDONATOR/INSTRUCTOR:. ADRESA:. NR. TELEFON: E-MAIL: PERFORMANTE OBTINUTE: COORDONATOR ‘Semnatura si stampila reprezentant institutie FORMATIE/ANSAMBLU