Sunteți pe pagina 1din 70
Producator: DAB Italia Hidrofor electronic cu inverter pentru ridicarea presiunii apei Model : E.SYBOX Cod

Producator: DAB Italia

Hidrofor electronic cu inverter pentru ridicarea presiunii apei

Model: E.SYBOX Cod Romstal: 73P 1261

presiunii apei Model : E.SYBOX Cod Romstal: 73P 1261 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE Revizia nr.
presiunii apei Model : E.SYBOX Cod Romstal: 73P 1261 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE Revizia nr.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE

apei Model : E.SYBOX Cod Romstal: 73P 1261 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE Revizia nr. 0

Revizia nr. 0 / februarie 2013

1

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE Noi, DAB Pumps S.p.A. – Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italia, declaram pe proprie raspundere ca produsul la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu urmatoarele directive si cu urmatoarele norme:

Directive

2006/95/CE

2004/108/CE

2009/125/ CE

2011/65/EU

Standarde armonizate EN 60335-2-41 EN 60335-1 EN 55014-1 EN 55014-2

Mestrino, 01/01/2013

Francesco Sinico Director Tehnic ss indescifrabila

– Ultimele doua cifre ale anului de aplicare a marcajului : 13

CUPRINS

Legenda

Avertismente

Responsabilitate

1. Generalitati

1.1 Descrierea inverterului integrat

1.2 Vas de expansiune integrat

1.3 Eletctropompa integrata

1.4 Caracteristici tecnice

2. Instalare

2.1 Configuratie verticala

2.1.1 Racorduri hidraulice

2.1.2 Operatii de umplere – Instalatie deasupra luciului apei si sub luciul apei

2.2. Configuratie orizontala

2.2.1 Racorduri hidraulice

2.2.2 Orientarea Panoului de Interfata

2.2.3 Operatii de umplere – Instalatie deasupra luciului apei si sub luciul apei

3.

Punere in functiune

3.1

Conexiuni electrice

3.2

Configuratia inverterului integrat

3.3

Amorsarea

4. Sisteme de protectie

4.1 Descrierea blocarilor

2

4.1.1

“BL” Anti Dry-Run (Protectie impotriva functionarii pe uscat)

4.1.2 “Anti-Cycling (Protectie impotriva ciclurilor continue fara cerere de la utilizator)

4.1.3 “Anti-Freeze (Protectie impotriva inghetarii apei in sistem)

4.1.4 “BP1” Blocare pentru defectiune la senzorul de presiune intern

4.1.5 “BP2” Blocare pentru eroare de citire pe senzorul de presiune la distanta

4.1.6 “PB” Blocare pentru tensiune de alimentare in afara domeniului din specificatii tehnice

4.1.7 “SC” Blocare pentru scurt circuit intre fazele motorului

4.2 Resetare manuala a conditiilor de eroare

4.3 Autoresetare a conditiilor de eroare

5. Control electronic inverter si interfata utilizator

5.1 Conexiuni electrice intrari si iesiri utilizatori

6. Tastatura si display

6.1 Acces direct cu combinatie de taste

6.2 Acces prin nume prin meniu derulat

6.3 Structura paginilor din meniu

6.4 Blocare setare parametrii prin Password

6.5 Activarea dezactivarea motorului

7. Semnificatia fiecarui parametru 7.1 Meniu utilizator

7.1.1 Status

7.1.2 RS: Afisarea turatiei

7.1.3 VP: Afisarea presiunii

7.1.4 VF: Afisarea debitului

7.1.5 PO: Afisarea puterii absorbite

7.1.6 C1: Afisarea curentului de faza

7.1.7 Ore de functionare si numar de porniri

7.1.8 Sistem multipompa

7.1.9 VE: Afisarea versiunii

7.1.10 PI: Histograma puterii

7.1.11 FF: Afisarea istoricului

7.2 Meniu Monitor

7.2.1 CT: Contrast display

7.2.2 BK: Luminozitate display

7.2.3 TK: Timp de aprindere backlight

7.2.4 LA: Limba

7.2.5 TE: Afisarea temperaturii disipatorului

7.3 Meniu Setpoint

7.3.1 SP: Setarea presiunii de setpoint

7.3.2 Setarea presiunilor auxiliare

7.3.2.1 P1: Setarea setpoint auxiliar 1

7.3.2.2 P2 Setarea: setpoint auxiliar 2

7.3.2.3 P3: Setarea setpoint auxiliar 3

7.3.2.4 P4: Setarea setpoint auxiliar 4

7.4 Meniu Manual 35

7.4.1 Status

7.4.2 RI: Setarea vitezei

3

7.4.3

VP: Setarea presiunii

7.4.4 VF: Afisarea debitului

7.4.5 PO: Afisarea puterii furnizate

7.4.6 C1: Afisarea curentului de faza

7.4.7 RS: Afisarea vitezei de rotatie

7.4.8 TE: Afisarea temperaturii disipatorului

7.5 Meniu Instalator

7.5.1 RP: Setarea diminuarii presiunii de repornire

7.5.2 OD: Tip de instalatie

7.5.3 AD: Configuratie adresa

7.5.4 MS: Sistem de masura

7.5.5 AS: Asociere dispozitive

7.5.6 PR: Senzor de presiune la distanta

7.6 Meniu Service

7.6.1 TB: Timp de blocare lipsa apa

7.6.2 T1: Intarziere joasa presiune (functie kiwa)

7.6.3 T2: Intarziere la inchidere

7.6.4 GP: Coeficient de castig proportional

7.6.5 GI: Coeficient de castig integral

7.6.6 RM: Viteza maxima

7.7 Setarea numarului de dispozitive si de rezerve

7.7.1 NA: Dispozitive active

7.7.2 NC: Dispoziutive simultane

7.7.3 IC: Configuratia rezervei

7.7.3.1 Exemple de configuratie pentru instalatiile multi pompa

7.7.4 ET: Timp de schimb

7.7.5 AY: Anti Cycling - determinare pierderi pe instalatii

7.7.6 AE: Activarea functiei anti-blocare

7.7.7 AF: Activarea functiei anti-inghet

7.7.8 Setarea intrarilor digitale auxiliare auxiliare IN1, IN2, IN3, IN4

7.7.8.1 Dezactivarea functiilor asociate intrarii

7.7.8.2 Setarea functiei plutitor extern

7.7.8.3 Setarea functiei intrare setpoint auxiliar

7.7.8.4 Setarea activarii sistemului si resetarea istoricului de defectiuni

7.7.8.5 Setare activare determinare joasa presiune (KIWA)

7.8 Setarea iesirilor OUT1, OUT2

7.8.1 O1: Setarea functiei iesire 1

7.8.2 O2: Setarea functiei iesire 2

7.9 RF: Resetarea istoricului de defectiuni si avertismente

7.10 PW: Modificarea password 7.10.1 Password sisteme multi pompa

8. Resetari si setari din fabricatie

8.1 Resetare generala a sistemului

8.2 Setari din fabricatie

8.3 Resetarea setarilor din fabricatie

9. Instalatii particulare

9.1 Inhibarea pompei de autoamorsare

4

9.2

Instalarea la perete

9.3 Instalarea cu Cuplaj Rapid

9.4 Grupuri Multiple

9.4.1 Introducere la sistemele multi pompa

9.4.2 Realizarea unei instalatii multi pompa

9.4.3 Comunicare wireless

9.4.4 Conexiunea si starea intrarilor foto conectate

9.4.5 Parametri de interes pentru multi pompa

9.4.6 Punerea in functiune a sistemului multi pompa

9.4.7 Reglarea multi pompa

9.4.8 Atribuirea comenzii de pornire

9.4.9 Timp maxim de lucru

9.4.10 Atingerea timpului maxim de inactivitate

9.4.11 Rezerve si numar de dispozitive care participa la pompare

9.4.12 Control WireLess

10. Intretinere

10.1 Ustensile accesorii

10.2 Golirea sistemului

10.3 Clapeta de sens

10.4 Arbore motor

10.5 Vas de expansiune

11. Solutionarea problemelor

12. Eliminarea produsului

13. Garantie

5

LEGENDA In documentatia tehnica au fost utilizate urmatoarele simboluri:

Situatie generala de pericol. Nerespectarea prescriptiilor poate provoca daune materiale si vatamari corporale.

Situatie generala de pericol. Nerespectarea prescriptiilor poate provoca daune materiale si vatamari corporale.

Situatie de pericol de electrocutare. Nerespectarea urmatoarelor prescriptii poate provoca o situatie de risc grav

Situatie de pericol de electrocutare. Nerespectarea urmatoarelor prescriptii poate provoca o situatie de risc grav pentru siguranta si sanatatea persoanelor.

de risc grav pentru siguranta si sanatatea persoanelor. AVERTISMENTE Inainte de instalare, cititi cu atentie aceasta

AVERTISMENTE

grav pentru siguranta si sanatatea persoanelor. AVERTISMENTE Inainte de instalare, cititi cu atentie aceasta

Inainte de instalare, cititi cu atentie aceasta documentatie. Instalarea si functionarea pompei trebuie sa corespunda normelor de siguranta in vigoare valabile in tara in care aceasta va fi instalata. Intreaga operatiune de instalare si punere in functiune trebuie efectuata corect, doar de personalul tehnic autorizat ce poseda toate calificarile necesare pentru aceasta operatiune, cerute de normele in vigoare. Nerespectarea normelor de siguranta poate provoca, atat daune persoanelor si echipamentelor, cat si anularea garantiei.

persoanelor si echipamentelor, cat si anularea garantiei. Personal specializat Se recomanda ca instalatia sa fie

Personal specializat Se recomanda ca instalatia sa fie executata de personal competent si calificat, care sa stapaneasca cerintele tehnice cerute de normativele specifice din domeniu. Personalul tehnic autorizat reprezinta acele persoane, care datorita instruirii, experientei si cunoasterii normelor de siguranta, masurilor de prevenire a accidentelor si a conditiilor de service, sunt autorizate de catre responsabilul cu siguranta instalatiei sa execute orice operatiune necesara si in acest scop cunoaste si evita orice pericol (Definitie pentru personalul tehnic calificat IEC 364).

Echipamentul nu este destinat a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) ale caror capacitati fizice senzoriale si mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experienta sau de cunostinte, doar daca acestea au putut beneficia prin intermediul unei persoane responsabile de securitatea lor de o supraveghere si de instructiuni de folosire a aparaturii. Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca la aparat (EN 60335-1:02).

a va asigura ca nu se joaca la aparat (EN 60335-1:02). Siguranta Utilizarea grupului de pompare

Siguranta Utilizarea grupului de pompare este admisa numai daca instalatia electrica este dotata cu dispozitive de siguranta ce corespund normelor in vigoare valabile in tara in care se va instala produsul.

6

Lichide pompate Echipamentul este proiectat si construit pentru a pompare apa, fara substante explozive si

Lichide pompate Echipamentul este proiectat si construit pentru a pompare apa, fara substante

explozive si particule solide

Kg/m 3 si

sau fibre,

cu

densitate egala cu 1000

vascozitate cinematica egala cu 1mm2/s si lichide neagresive din punct de vedere chimic.

Cablul de alimentare nu trebuie sa fie utilizat pentru a transporta sau deplasa pompa.cu 1mm2/s si lichide neagresive din punct de vedere chimic. Nu decuplati niciodata echipamentul tragandu-l de

Nu decuplati niciodata echipamentul tragandu-l de cablu.sa fie utilizat pentru a transporta sau deplasa pompa. Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta

Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie sa fie schimbat de producator sau de catre un service autorizat, astfel incat sa se previna aparitia oricarui risc.Nu decuplati niciodata echipamentul tragandu-l de cablu. Nerespectarea acestor avertismente poate crea situatii de

Nerespectarea acestor avertismente poate crea situatii de pericol pentru persoane sau lucruri si genereaza anularea garantiei produsului.astfel incat sa se previna aparitia oricarui risc. RESPONSABILITATE Producatorul nu este raspunzator pentru

RESPONSABILITATE

Producatorul nu este raspunzator pentru functionarea necorespunzatoare a grupului de pompare sau pentru eventualele daune provocate de acesta, rezultate in urma modificarii si/sau folosirii acestuia in alte scopuri decat cele pentru care a fost produs, cat si pentru neutilizarea tablourilor de comanda si de protectie.si genereaza anularea garantiei produsului. RESPONSABILITATE In plus, producatorul isi declina orice fel de

In plus, producatorul isi declina orice fel de responsabilitate pentru posibilele erori din prezentul manual, daca acestea provin din greseli de tiparire sau transcriere. Acesta isi rezerva dreptul de a aduce produsului modificarile pe care le considera necesare sau utile, fara a afecta caracteristicile principale ale acestuia.

1 – GENERALITATI

Produsul este un sistem integrat alcatuit dintr-o electropompa centrifuga de tip cu mai multe trepte cu autoamorsare, un regulator electronic care o comanda si un vas de expansiune.

7

Aplicatii intalatii hidrice de alimentare si presurizare pentru uitilizari rezidentiale sau industriale. In exterior produsul se prezinta ca un paralelipiped care se dezvolta pe 6 fete conform Fig.1

ca un paralelipiped care se dezvolta pe 6 fete conform Fig.1 Fata A: o usita de

Fata A: o usita de acces la compartimentul tehnic. Usita permite accesul la compartimentul tehnic. Usita poate fi scoasa introducand 2 degete in prizele din cauciuc, strangand si rotind usita in jurul balamalelor pe partea opusa a prizelor (consultati Fig.2). Pentru a repune in lacasul sau usita, introduceti balamamelele in propriile locasuri si inchideti usita pana la capat.

in propriile locasuri si inchideti usita pana la capat. In interiorul compartimentului tehnic aveti acces

In interiorul compartimentului tehnic aveti acces (consultati Fig.3):

1. Supapa vasului de expansiune;

2. Placuta de timbru cu datele tehnice;

3. Ghid Rapid;

4. Arbore motor ;

5. Ustensile accesoriu;

6. Dop de umplere (numai pentru configuratia verticala).

8

Fata B: un dop detasabil cu surub permite accesul la clapeta de sens (consultati par.

Fata B: un dop detasabil cu surub permite accesul la clapeta de sens (consultati par. 10.3). Scoateti dopul numai in cazul necesitatii efectuarii unor operatiuni de intretinere de catre personal specializat.

Fata C: cele 4 filete din alama realizeaza locasul pentru cele 4 picioruse de sustinere in cazul instalatiei verticale. Cele 2 dopuri cu surub de 1” pot fi scoase pentru a realiza racordurile catre instalatiei, in functie de configuratia instalatiei pe care intentionati sa o adoptati. In cazul nostru, la racordul cu indicatia “IN” conectati instalatia de la care intentionati sa preluati apa (put, cisterna,…) si la racordul cu indicatia “OUT” conectati instalatia de refulare. De asemenea este prezenta si o grila de aerisire.

Fata D: indepartand dopul de 1” aveti acces la un al doilea racord de refulare care poate fi utilizat simultan sau alternativ cu acela indicat prin “OUT” pe fata C. Cablul de alimentare serveste pentru conectarea la reteaua electrica.

Fata E: 4 filete din alama realizeaza locasul pentru cele 4 picioruse de sustinere in cazul instaltiei orizontale. Dopul de 1” are functia principala de a goli sistemul. Sunt de asemenea prezente 2 grile pentru aerisire.

Fata F: conform indicatiilor din eticheta, dopul de 1” are o functie dubla: in cazul unei instalatii orizontale, gura care este inchisa de dop are functia de cale de umplere a sistemului (consultati in continuare “operatiune de umplere”, par. 2.2.3); in cazul unei instalari verticale, aceeasi gura poate avea functia de de racord hidraulic de intrare (exact ca acela indicat cu “IN” pe fata C si ca alternativa la aceasta). Panoul de interfata utilizator este alcatuit dintr-un display si o tastatura si are functia de a seta sistemul, interogand starea acestuia si comunicand eventuale alarme. Sistemul poate fi instalat in 2 configuratii diferite : orizontala (Fig.4) sau verticala (Fig.5).

9

1.1 Descriere inverter integrat Controlul electronic integrat al sistemului este de tip cu Inverter si

1.1 Descriere inverter integrat Controlul electronic integrat al sistemului este de tip cu Inverter si utilizeaza senzori de debit, presiune si de temperatura si acestia integrati in sistem. Prin intermediul acestor senzori sistemul porneste si se opreste automat in functie de necesitatile utilizatorului, si are capacitatea de a determina conditiile de defectiuni de functionare, sa le previna si sa le semnalizeze. Controlul prin Inverter asigura diverse functii, cele mai importante din acestea, pentru sistemele de pompare sunt mentinerea unei valori de presiune constanta pe tur si economia de energie.

• Inverterul are capacitatea de a mentine constanta presiunea unui circuit hidraulic

variind turatia electropompei. Cu functionarea fara inverter electropompa nu reuseste sa moduleze si sa creasca debitul cerut, diminueaza presiunea daca este necesar, sau invers; astfel se obtin presiuni prea ridicate la debite joase sau presiuni prea scazute la cresterea cererii de debit.

• Variind turatia in functie de cererea instantanee a utilizatorului, inverterul limiteaza

puterea permisa electropompei la aceea minima necesara pentru a asigura satisfacerea cererii. Functionarea fara inverter prevede in schimb functionarea electropompei mereu si numai la putere maxima. Sistemul este configurat de producator pentru a satisface cea mai mare parte din cazurile de instalare, sau:

Functionare la presiune constanta;

Set-Point (valoarea presiunii constante dorita): SP = 3.0 bar

Reducerea presiunii pentru repornire : RP = 0.3 bar

Functie Anti-cycling: Dezactivata

Acestia si alti parametrii pot fi oricum setati in functie de instalatie. In paragraful 5-6-7 sunt ilustrate toate marimile care pot fi setate: presiune, interventie a dispozitivelor de protectie, turatie, etc. Celelalte regimuri de functionare si optiunile accesorii sunt multiple. Prin diversele setari posibile si disponibilitatea de canale de intrare si de iesire configurabile, este posibil sa se adapteze functionarea inverterului la cerintele diverselor instalatii. Consultati paragrafele 5-6-7.

10

1.2 Vas de expansiune integrat Sistemul este echipat cu un vas de expansiune integrat cu capacitatea totala de 2 litri. Functiile principale ale vasului de expansiune sunt :

• sa permita flexibilitatea sistemului astfel incat sa fie protejat impotriva aparitiei loviturilor de berbec;

• sa asigure o rezerva de apa ca, in cazul unor mici pierderi, sa se mentina presiunea

instalatiei o perioada mai lunga si sa previna reporniri inutile ale sistemului care in caz contrar ar fi continue;

la deschiderea utilizatorului, asigurati presiunea apei pentru acele secunde de care

sistemul are nevoie de la pornire pentru a atinge turatia corecta. Nu este o functie a vasului de expansiune integrat aceea de a asigura o rezerva de apa care sa permita sa se reduca numarul de interventii ale sistemului (solicitate de la utilizator, nu de o pierdere pe instalatie). Este posibil sa se adauge la instalatie un vas de expansiune cu capacitatea dorita, racordandu-l intr-un punct pe instalatia de tur (nu de aspiratie!). In cazul unei instalatii orizontale este posibil sa va conectati la gura de refulare neutilizata. La alegerea rezervorului tineti cont de faptul ca va fi cantitatea de apa eliberata in functie si de parametrii SP si RP setabili pe sistem (paragraf 6-7). Vasul de expansiune este pre-incarcat cu aer sub presiune prin vana accesibila din centrala termica (Fig.3, punctul 1). Valoarea de pre-incarcare cu care este incarcat vasul de expansiune furnizat de producator este in conformitate cu parametrii SP si RP setat ca default, si oricum este in conformitate cu urmatoarea relatie:

Pair = SP – RP – 0.7 bar

Unde:

- Pair = valoarea presiunii aerului in bar

- SP = Set Point (7.3) in bar

- RP = Reducerea presiunii pentru repornire (7.5.1) in bar

Deci, de la producator : Pair = 3 – 0.3 – 0.7 = 2.0 bar

In cazul in care se seteaza valori diferite pentru parametrii SP si/sau RP, actionati asupra supapei vasului de expansiune eliberand sau introducand aer pana cand este din nou satisfacuta relatia de mai sus (ex: SP=2.0bar; RP=0.3bar; eliberati aerul din vasul de expansiune pana cand se atinge presiunea de 1.2 bar pe supapa).

pana cand se atinge presiunea de 1.2 bar pe supapa). Nerespectarea relatiei setate mai sus poate

Nerespectarea relatiei setate mai sus poate genera defectiuni de functionare a sistemului sau spargerea precoce a membranei din interiorul vasului de expansiune.

Avand in vedere capacitatea vasului de expansiune de numai 2 litri, o eventuala operatiune de control a presiunii aerului trebuie sa fie executata introducand manometrul foarte rapid: la volume mici si pierderea unei cantitati de aer limitata poate genera o cadere sensibila de presiune. Calitatea vasului de expansiune asigura mentinerea valorii de presiune a aerului setate. Trebuie numai sa efectuati controlul tararii daca sunteti siguri de o defectiune de functionare.precoce a membranei din interiorul vasului de expansiune. O eventuala operatiune de control si/sau de refacere

tararii daca sunteti siguri de o defectiune de functionare. O eventuala operatiune de control si/sau de

O eventuala operatiune de control si/sau de refacere a presiunii de aer trebuie sa fie

efectuata cu o instalatie de tur care nu este sub presiune: decuplati pompa de la alimentare si deschideti consumatorul cel mai apropiat de pompa mentinandu-l deschis pana cand se furnizeaza apa.

11

Structura speciala a vasului de expansiune asigura calitatea si rezistenta in timp, in special a membranei care in mod tipic constituie o componenta care cedeaza la uzura pentru acest tip de componente. Totusi, in cazul spargerii, trebuie sa fie inlocuit intreg vasul de expansiune si exclusiv de catre personal specializat autorizat.

1.3 Electropompa integrata Sistemul contine si o electropompa centrifugala de tip multi rotor. In particular electropompa este prevazuta cu un grup hidraulic cu 5 rotoare actionate de un motor electric trifazic racit cu apa si nu cu aer care asigura un nivel mai scazut de zgomot a sistemului si posibilitatea de a- l amplasa si in camari neaerisite. Graficul prezentat in Fig.6 indica cu rosu curba caracteristica a parametrilor functionali hidraulici ai electropompei la turatie maxima (pompa nu este comandata de inverter). Rezulta:

debit maxim = 120 l/min;

inaltime maxima de pompare = 65 m => circa 6.5 bar de presiune maxima.

de pompare = 65 m => circa 6.5 bar de presiune maxima. In acelasi timp in

In acelasi timp in graficul din Fig.6, cu verde sunt indicate alte curbe caracteristice corespunzatoare unor viteze de rotatie reduse ale aceleasi electropompe. Inverterul, moduland automat viteza de rotatie a electropompei, permite acesteia deplasarea propriei funcţionări de la una din curbele sale caracteristice la cealata mentinand valoarea de presiune costanta setata (SP). Practic, curba rezultanta a sistemului comandat de inverter devine aceea prezentata in Fig.7 (considerand valoarea SP de default = 3.0 bar).

in Fig.7 (considerand valoarea SP de default = 3.0 bar). Se determina faptul ca, cu SP

Se determina faptul ca, cu SP = 3.0 bar, sistemul are capacitatea sa asigure la utilizatorii care au nevoie de debite cuprinse intre 0 si 90 litri/minut presiunea constanta setata. Pentru debite superioare sistemul lucreaza conform curbei caracteristice a electropompei cu viteza de rotatie maxima. Pentru debite mai mici de 90 litri/minut, pe langa faptul ca se asigura presiunea constanta, sistemul reduce puterea absorbita si deci consumul de energie electrica.

12

Parametrii funcţionali indicati mai sus trebuie considerati ca fiind masurati la temperatura ambianta si cu apa de circa 20°C, in timpul primelor 10 minute de functionare a motorului, cu nivelul de apa pe aspiratie la o adancime care sa nu depaseasca 1 metru.Parametrii func ţ

Cresterea adancimii de aspiratie corespunde unei diminuari a parametrilor functionali ai electropompei.pe aspiratie la o adancime care sa nu depaseasca 1 metru. 1.4 Caracteristici tehnice   Tensiune

1.4 Caracteristici tehnice

 

Tensiune

 

1

x 220/240 ~ VAC

ALIMENTARE ELECTRICA

Frecventa

 

50/60 Hz

Curent maxim

 

11

A

Putere maxima

 

1550 W

CARACTERISTICI

Dimensiuni de gabarit

 

565x265x352 mm fara picioruse de sustinere

CONSTRUCTIVE

 

Masa

cu

echipamentul

gol

24,8 kg

(fara ambalaj)

 

Clasa de protectie

 

IP x4

Clasa de izolatie a motorului

F

 

Inaltime de pompare maxima

65

m

PARAMETRII FUNCTIONALI HIDRAULICI

Debit maxim

 

120 l/min

Amorsare

 

<5min la 8m

Presiune maxima de lucru

 

8

bar

CONDITII

DE

Temperatura

maxima

a

40

°C

FUNCTIONARE

lichidului

   

Temperatura

maxima

50

°C

ambianta

 

Temperatura

ambianta

de

-10÷60 °C

depozitare

 
 

Presiune constanta

 

Comunicare wireless

 

FUNCTII SI PROTECTII

Protectie impotriva functionarii pe uscat

Protectie anti-inghet

 

Protectie anti-cycling – impotriva pierderilor pe instalatii

Protectie amperometrica catre motor

 

Protectie pentru tensiuni de alimentare anormale

Protectie impotriva supra-temperaturii

 

13

2. INSTALARE

Sistemul este studiat pentru utilizare în circuit “inchis”: nu pevede instalari ale sistemului in circuitul deschis si/sau expus direct la agentii atmosferici.2. INSTALARE Sistemul este studiat pentru a putea lucra in ambiente in care temperatura ramane cuprinsa

deschis si/sau expus direct la agentii atmosferici. Sistemul este studiat pentru a putea lucra in ambiente

Sistemul este studiat pentru a putea lucra in ambiente in care temperatura ramane cuprinsa intre 0°C si 50°C (cu exceptia asigurarii alimentarii cu energie electrica: consultati paragraful 7.7.7 “functie anti-freeze”).

Sistemul este adecvat pentru a trata apa potabila. Sistemul nu poate fi utilizat pentru a
Sistemul este adecvat pentru a trata apa potabila. Sistemul nu poate fi utilizat pentru a
Sistemul este adecvat pentru a trata apa potabila. Sistemul nu poate fi utilizat pentru a
Sistemul este adecvat pentru a trata apa potabila. Sistemul nu poate fi utilizat pentru a

Sistemul este adecvat pentru a trata apa potabila.

Sistemul nu poate fi utilizat pentru a pompa apa sarata, deseuri lichide, lichide imflamabile, corozive sau explozive (ex. petrol, benzina, diluanti), grasimi, uleiuri sau produse alimentare.

Sistemul poate aspira apa a carei nivel de adancime nu depaseste 8m (inaltimea dintre nivelul apei si gurii de aspiratie a pompei).

In cazul utilizarii sistemului pentru alimentarea hidraulica de uz casnic, respectati normativele locale ale autoritatilor responsabile cu gestionarea resurselor hidrice. Alegand locul de instalare verificati ca:

• Tensiunea si frecventa indicate in placuta datelor instalatiei electrice de alimentare sa corespunda datelor din instalatia de alimentare. • Conexiunea electrica sa se efectueeze intr-un loc uscat, la adapost de eventuale inundatii. • Instalatia electrica sa fie echipata cu un intrerupator diferential de I ∆ n ≤ 30 mA si ca instalatia de impamantare sa fie eficienta. n 30 mA si ca instalatia de impamantare sa fie eficienta.

In cazul in care nu sunteti siguri de absenta corpurilor straine in apa, prevedeti instalarea unui filtru adecvat pentru a capta impuritatile la intrarea in sistem.

Instalarea unui filtru pe aspiratie implica o diminuare a paramaetrilor hidraulici ai sistemului proportional cu pierderea de sarcina indusa de filtrul respectiv (in general cu cat este mai mare capacitatea de filtrare, cu atat este mai mare diminuarea parametrilor functionali). Alegeti tipul de configuratie pe care intentionati sa o adoptati (verticala sau orizontala) tinand cont de racordurile si conexiunile la instalatie, de pozitia panoului de interfata a utilizatorului, de spatiile pe care le aveti la dispozitie conform indicatiilor din continuare.corpurilor straine in apa, prevedeti instalarea unui filtru adecvat pentru a capta impuritatile la intrarea in

14

Sunt posibile alte configuratii de instalare prin adoptarea unei interfate accesorii DAB:

consultati pragrafele dedicate acestui subiect (par. 9.2, 9.3).

2.1 – Configuratie verticala Scoateti cele 4 picioruse de sustinere din tavita inferioara a ambalajului si insurubati-le pana la capat in locasurile aferente din alama ale fetei C. Pozitionati sistemul la locul de instalare tinand cont de gabaritele din Fig.8.

la locul de instalare tinand cont de gabaritele din Fig.8. • Distanta de cel putin 10mm

• Distanta de cel putin 10mm dintre fata E a sistemului si un eventual perete este obligatorie pentru a asigura aerisirea prin grilele adecvate. • Distanta de cel putin 270mm dintre fata B a sistemului si un obstacol este recomandata pentru a putea efectua o eventuala interventie de intretinere asupra clapetei de sens fara a decupla sistemul de la instalatie. • Distanta de cel putin 200mm dintre fata A a sistemului si un obstacol este recomandata pentru a putea scoate usita si a avea acces la spatiul tehnic. In cazul unei suprafete care nu este plana, desurubati piciorusul care nu se sprijina regland inaltime pana la contactul cu suprafata, astfel incat sa se asigure stabilitatea sistemului. Sistemul trebuie intr-adevar sa fie pozitionat intr-un mod sigur si stabil garantand verticalitatea axei: nu pozitionati sistemul inclinat.

2.1.1 Racorduri hidraulice Realizati racordul la intrarea in sistem prin gura de intrare de pe fata F indicata cu “IN” in Fig.8 (racord de aspiratie). Indepartati deci dopul aferent cu ajutorul ustensilelor corespunzatoare sau a unei surubelnite. Realizati racordul la intrarea in sistem prin gura de iesire de pe fata F indicata cu “OUT” in Fig.8 (racord de refulare). Indepartati deci dopul aferent cu ajutorul ustensilelor aferente sau a unei surubelnite. Toate racordurile hidraulice ale sistemului catre instalatia la care poate fi racordat sunt cu filet interior de 1” GAS, realizate din alama.

sunt cu filet interior de 1” GAS, realizate din alama. In cazul in care intentionati sa

In cazul in care intentionati sa conectati echipamentul la instalatie prin racorduri care prezinta dimensiuni de gabarit ale diametrului mai mari decat decat cele normale ale tevii de 1” (de exemplu rozeta in cazul racordurilor din 3 bucati), asigurati-va ca filtrul

15

exterior 1”GAS al racordului iese in relief cu cel putin 25mm fata de gabaritul de mai sus (consultai Fig.9)

putin 25mm fata de gabaritul de mai sus (consultai Fig.9) Referitor la pozitia fata de apa

Referitor la pozitia fata de apa de pompat, instalatia sistemului poate fi definita ca fiind „deasupra luciului apei” sau „sub luciul apei”. In particular instalatia este definita ca fiind „deasupra luciului apei” atunci cand pompa este amplasata la un nivel mai inalt decat apa de pompat (ex. pompa de suprafata si apa de put); invers „sub luciul apei” atunci cand pompa este amplasata la un nivel inferior fata de apa de pompat (ex. rezervor suspendat si pompa dedesubt).

de apa de pompat (ex. rezervor suspendat si pompa dedesubt). In cazul in care instalarea verticala

In cazul in care instalarea verticala a sistemului este de tipul “deasupra luciului apei”, se recomanda sa se prevada o clapeta de sens pe tronsonul de instalatie in aspiratie; aceasta se instaleaza pentru a permite operatiunea de incarcare a sistemului (par.

2.1.2).

In cazul in care instalatia este de tipul “sub luciul apei”, instalati tubul de aspiratie de la sursa de apa la pompa in mod ascendent evitand formarea de “strangulatii” sau sifoane. Nu amplasati tubul de aspiratie deasupra nivelului pompei (pentru a evita formarea de bule de aer in tubul de aspiratie). Tubul de aspiratie trebuie sa preia lichid la intrarea sa la o adancime cu cel putin 30cm sub nivelul apei si trebuie sa fie perfect etans pe intreaga sa lungime, pana la intrarea in electropompa.permite operatiunea de incarcare a sistemului (par. 2.1.2). Conductele de aspiratie si de refulare trebuie sa

Conductele de aspiratie si de refulare trebuie sa fie montate astfel incat sa nu exercite nicio presiune mecanica asupra pompei.pe intreaga sa lungime, pana la intrarea in electropompa. 2.1.2.Operatii de incarcare Instalare deasupra luciului apei

2.1.2.Operatii de incarcare Instalare deasupra luciului apei si sub luciul apei Instalare “deasupra luciului apei” (par. 2.1.1): accesati spatiul tehnic cu ajutorul unui instrument accesoriu (Fig.3_punctul 5) sau cu o surubelnita, scoateti dopul de incarcare (Fig.3_punctul 6). Prin usa de alimentare, alimentati sistemul cu apa curata, fiind atenti sa lasati sa iasa aerul. Daca clapeta de sens pe conducta de aspiratie (recomandata in paragraful sau par. 2.1.1) a fost prevazuta in apropierea usii de intrare a sistemului, cantitatea de apa cu care sa se umple sistemul ar trebui sa fie 2.2 litri. Se recomanda sa prevedeti o clapeta de sens la extremitatea tevii de aspiratie (sorb) astfel incat sa se poata umple complet si acesta in timpul operatiunii de umplere. In acest caz cantitatea de apa necesara pentru realizarea umplerii va depinde de lungimea tevii de aspiratie (2.2 litri + …). Instalare ““sub luciul apei” (par. 2.1.1): daca intre acest acumulator de apa si sistem nu sunt prezenti robineti de sectionare (sau sunt deschisi), acumulatorul se incarca automat imediat ce li se permite sa evacueze aerul din instalatie. Deci slabind dopul de umplere (Fig.3_punctul 6) cat este necesar pentru a evacua aerul din instalatie, se permite sistemului sa se umple complet. Trebuie sa supravegheati operatiunea si sa se inchida usa de incarcare imediat ce iese apa (se sugereaza oricum sa se prevada un robinet de sectionare pe

16

tronsonul de conducta in aspiratie si sa fie utilizat pentru a comanda operatiunea de incarcare cu dopul deschis). Ca alternativa, in cazul in care conducta de aspiratie ar fi sectionata cu un robinet inchis, poate fi executata operatiunea de incarcare in mod analog cu acela pentru instalarea “deasupra luciului apei”

2.2 – Configuratie orizontala Scoateti cele 4 picioruse de sustinere din tavita inferioara a ambalajului si insurubati-le pana la capat in locasurile aferente din alama ale fetei E. Pozitionati sistemul la locul de instalare tinand cont de gabaritele din Fig.10.

la locul de instalare tinand cont de gabaritele din Fig.10. 10 mm 200 mm 270 mm

10 mm 200 mm 270 mm OUT 1 OUT 2 IN 565 mm 370 • Distanta de cel putin 10mm dintre fata E a sistemului si un eventual perete este obligatorie pentru a asigura aerisirea prin grilele adecvate. • Distanta de cel putin 270mm dintre fata B a sistemului si un obstacol este recomandata pentru a putea efectua o eventuala interventie de intretinere asupra clapetei de sens fara a decupla sistemul de la instalatie. • Distanta de cel putin 200mm dintre fata A a sistemului si un obstacol este recomandata pentru a putea pentru a putea scoate usa si a avea acces la spatiul tehnic. In cazul unei suprafete care nu este plana, desurubati piciorusul care nu se sprijina regland inaltime pana la contactul cu suprafata astfel incat sa se asigure stabilitatea sistemului. Sistemul trebuie intr-adevar sa fie pozitionat intr-un mod sigur si stabil garantand verticalitatea axei: nu pozitionati sistemul inclinat.

Distanta de cel putin 270mm dintre fata B a sistemului si un eventual obstacol recomandata pentru a putea efectua o eventuala interventie de intretinere asupra clapetei de sens fara a decupla sistemul de la instalatie.

este

recomandata pentru a putea pentru a putea scoate usa si a avea acces la spatiul tehnic.

Distanta de cel putin 10mm dintre fata D a sistemului si un eventual obstacol este obligatorie pentru a asigura iesirea cablului de alimentare. In cazul unei suprafete care nu este plana, desurubati piciorusul care nu se sprijina regland inaltime pana la contactul cu suprafata astfel incat sa se asigure stabilitatea sistemului. Sistemul trebuie intr-adevar sa fie pozitionat intr-un mod sigur si stabil garantand verticalitatea axei: nu pozitionati sistemul inclinat.

Distanta de cel putin 200mm

dintre

fata

B

a

sistemului

si

un

obstacol

17

2.2.1

Racorduri hidraulice

Realizati racordul la intrarea in sistem prin gura de pe fata C indicata cu “IN” in Fig.10 (racord de aspiratie). Indepartati deci dopul aferent cu ajutorul ustensilelor aferente sau al unei surubelnite. Realizati racordul la iesirea din sistem prin gura de pe fata C indicata cu “OUT” 1 in Fig.10 si/sau prin gura de pe fata D indicata cu “OUT” 2 in Fig.10 (racord de refulare). In aceasta Indepartati deci dopul aferent cu ajutorul ustensilelor aferente sau a unei surubelnite. In aceasta configuratie poate fi utilizata oricare din cele 2 guri, alternativ (in functie de care este cea mai convenabila pozitie de instalare), sau simultan (sistema cu dubla refulare). Indepartati deci dopul/dopurile de pe usa sau usile pe care intentionati sa le utilizati cu ajutorul unei ustensile acesorii sau unei surubelnite.

Toate racordurile hidraulice ale sistemului catre instalatia la care poate fi racordat sunt cu filet interior de 1” GAS, realizate din alama.

2.2.2 Orientarea panoului de interfata

Panoul de interfata este studiat astfel incat sa poata fi orientat in directia cea mai comoda pentru citirea de catre utilizator : forma patrata permite intr-adevar rotatia cu cate 90°

(Fig.11).

patrata permite intr-adevar rotatia cu cate 90° (Fig.11). • Slabiti cele 4 suruburi din colturile carcasei

Slabiti cele 4 suruburi din colturile carcasei utilizand cheia hexagonala adecvata furnizata impreuna cu ustensila accesorie.

Nu scoateti suruburile! Se recomanda sa le slabiti dar sa le mentineti pe carcasa echipamentului.

Fiti atenti sa nu cada suruburile in interiorul sistemului.

Distantati panoul fiind atenti sa nu tensionati cablul de transmitere a semnalului.

Repozitionati panoul in propriul lacas cu orientarea peferata avand grija sa nu ciupiti cablul.

Insurubati cele 4 suruburi cu cheia adecvata.

18

2.2.3 Operatia de incarcare Instalare deasupra luciului apei si sub luciul apei In functie de

2.2.3 Operatia de incarcare Instalare deasupra luciului apei si sub luciul apei In functie de pozitia fata de apa de pompat, instalarea sistemului poate fi definita deasupra luciului apei sau sub luciul apei. In particular instalatia este definita ca fiind “deasupra luciului apei” atunci cand pompa este amplasata la un nivel superior fata de apa de pompat (ex. pompa la suprafata si apa in put); invers “sub luciul apei” atunci cand pompa este amplasata la un nivel inferior fata de apa de pompat (ex. rezervor suspendat si pompa dedesubt). Instalare “deasupra luciului apei”: cu ajutorul unui instrument accesoriu (Fig.3_punctul 5) sau cu o surubelnita, scoateti dopul de incarcare, pentru configuratia orizontala, si acela de pe fata F (Fig.1). Prin usa de alimentare, alimentati sistemul cu apa curata, fiind atenti sa lasati sa iasa aerul. Cantitatea de apa cu care se umple sistemul trebuie sa fie de cel putin 1.5 litri. Se recomanda sa se prevada o clapeta de sens la extremitatea tevii de aspiratie (sorb) astfel incat sa se poata umple complet si acesta in timpul operatiunii de umplere. In acest caz cantitatea de apa necesara pentru realizarea umplerii va depinde de lungimea tevii de aspiratie (1.5 litri + …). Instalare “sub luciul apei” : daca intre acumulatorul de apa si sistem nu sunt prezenti robineti de sectionare (sau sunt deschisi), acesta se incarca automat imediat ce se permite evacuarea aerului din instalatie. Deci deruband dopul de umplere (Fata F – Fig.1) pana cand se evacueaza aerul din instalatie se permite sistemului sa se incarce complet. Pentru a desuruba dopul, utilizati instrumentul accesoriu (Fig.3_punctul 5) sau o surubelnita. Trebuie sa supravegheati operatiunea si sa se inchida usa de incarcare imediat ce iese apa (se sugereaza oricum sa se prevada un robinet de sectionare pe tronsonul de conducta in aspiratie si sa fie utilizat pentru a comanda operatiunea de incarcare cu dopul deschis). Ca alternativa, in cazul in care conducta de aspiratie ar fi sectionata cu un robinet inchis, poate fi executata operatiunea de incarcare in mod analog cu acela pentru instalarea “deasupra luciului apei”.

3 – PUNERE IN FUNCTIUNE Presiunea la intrarea in pompa nu trebuie sa fie mai mare de 2 bar. Adancimea de aspiratie nu trebuie sa depaseasca 8 m.

3.1 – Conexiuni electrice

Pentru a scadea nivelul de zgomot radiat catre alte echipamente se recomanda sa se utilizeze un circuit separat de alimentare cu energie electrica pentru echipament.

19

Atentie: respectati mereu normele de siguranta! Instalatia electrica trebuie efectuata de catre un electrician expert,

Atentie: respectati mereu normele de siguranta! Instalatia electrica trebuie efectuata de catre un electrician expert, autorizat care sa-si asume toate responsabilitatile.

Se recomanda o conectare corecta si sigura la impamantare conform cerintelor normativului in vigoare in

Se recomanda o conectare corecta si sigura la impamantare conform cerintelor normativului in vigoare in domeniu.

Tensiunea de retea poate schimba pornirea electropompei. Tensiunea pe retea poate suferi variatii in functie

Tensiunea de retea poate schimba pornirea electropompei. Tensiunea pe retea poate suferi variatii in functie de alte dispozitive conectate la aceasta si de calitatea retelei respective.

conectate la aceasta si de calitatea retelei respective. Intrerupatorul diferential de protectie al instalatiei

Intrerupatorul diferential de protectie al instalatiei trebuie sa fie corect dimensionat si trebuie sa fie de tip “Clasa A”. Intrerupatorul diferential automat trebuie sa fie indicat prin urmatoarele doua simboluri:

trebuie sa fie indicat prin urmatoarele doua simboluri: Intrerupatorul magnetotermic de protectie trebuie sa fie

Intrerupatorul magnetotermic de protectie trebuie sa fie dimensionat corect (consultati Caracteristicile Electrice)trebuie sa fie indicat prin urmatoarele doua simboluri: 3.2 Configuratia inverterului incorporat Sitemul este

3.2 Configuratia inverterului incorporat

Sitemul este configurat de producator pentru a satisface cea mai mare parte din aplicatiile de instalare, sau:

functionare cu presiune constanta;

Set-Point (valorea presiunii costante dorite): SP = 3.0 bar

Reducerea presiunii pentru repornire: RP = 0.3 bar

Functie Anti-cycling - determinare a pierderilor pe instalatie: Dezactivata

Toti acesti parametrii pot fi oricum setati de catre client impreuna cu multi altii. Celelalte regime de functionare si optiunile accesorii sunt multiple. Prin diversele setari posibile si canalele de intrare si de iesire disponibile configurabile, este posibil sa se adapteze functionarea inverterului la diverse cerinte pentru diverse instalatii. Consultati paragrafele 5-6-7.

Pentru definirea parametrilor SP si RP, se obtine valoarea de presiune la care porneste hidroforul :

Pstart = SP – RP Exemplu: 3.0 – 0.3 = 2.7 bar in configuratia setata din fabricatie

Sistemul nu functioneaza daca utilizatorul se afla la o inaltime mai mare decat echivalentul in metri-coloana-apa al Pstart (se considera 1 bar = 10 m.c.a.): pentru configuratia din fabricatie, daca utilizatorul se afla la o inaltime de cel putin 27m sistemul nu porneste.

20

3.3 - Amorsare

Se defineste amorsarea unei pompe faza in timpul careia echipamentul incearca sa umple cu apa corpul si conducta de aspiratie. Daca operatia este finalizata in mod adecvat echipamentul poate lucra corect.

Dupa ce a fost umpluta pompa (par. 2.1.2, 2.2.3) si dispozitivul a fost configurat (par. 3.2), este posibil sa se conecteze alimentarea cu energie electrica dupa ce a fost deschis cel putin un utilizator pe refulare. Sistemul porneste si controleaza prezenta apei de tur pentru primele 10 secunde. Daca se determina un flux de apa pe tur, pompa este amorsata si incepe sa lucreze regulamentar. Acesta este cazul tipic de instalare sub luciul apei (par. 2.1.2, 2.2.3). utilizatorul de pe tur de la care iese acum apa pompata poate fi inchis. Daca dupa 10 secunde nu este depistat un flux regulamentar pe tur, sistemul cere confirmarea pentru a intra in procedura de amorsare (caz tipic de instalatii deasupra luciului apei par 2.1.2, 2.2.3). Sau:

de instalatii deasupra luciului apei par 2.1.2, 2.2.3). Sau: Apasand “+” acesta intra in procedura de

Apasand “+” acesta intra in procedura de amorsare: incepe sa lucreze o perioada de maxim 5 minuti in timpul carora nu intervine blocarea de siguranta pentru functionare pe uscat. Timpul de amorsare depinde de diversi parametrii. Cei care-l influenteaza cel mare tare sunt:

adancimea nivelului de apa de aspirat, diametrul conductei de aspiratie, etansarea conductei de aspiratie. Cu exceptia situatiei in care se utilizeaza o conducta de aspiratie cu o dimensiune care sa nu fie mai mica de 1” si aceasta sa fie bine sigilata (sa nu prezinte orificii sau imbinari prin care sa poata aspira aer), echipamentul a fost studiat pentru a reusi sa se amorseze in situatia in care apa are o adancime de pana la 8m si intr-un timp mai mic de 5 minute. Imediat ce echipamentul simte un flux adecvat pe tur, iese din procedura de amorsare si incepe sa lucreze normal. Utilizatorul deschis pe tur din care iese acum apa pompata poate fi inchis. Daca dupa 5 minute de la finalizarea procedurii echipamentul nu este inca amorsat, display-ul de interfata indica un mesaj de incercare nereusita. Decuplati alimentarea, incarcati echipamentul adaugand o noua cantitate de apa, asteptati 10 minute si repetati procedura de la introducerea in priza de alimentare in continuare. Apasand “-“ se confirma ca nu doriti sa demarati procedura de amorsare. Echipamentul ramane pe avarie.

Functionare Dupa ce a fost amorsata electropompa, sistemul incepe functionarea sa regulamentara in functie de parametrii configurati: porneste automat deschiderea robinetului, furnizeaza apa la presiunea setata (SP), mentine presiunea constanta chiar daca sunt deschisi si alti robineti, se opreste automat dupa timpul T2 dupa ce au fost realizate conditiile de oprire (T2 poate fi setat de catre utilizator, valoare din fabricatie 10 sec).

21

4 - SISTEME DE PROTECTIE Dispozitivul este echipat cu sisteme de protectie adecvate pentru a proteja pompa, motorul, reteaua de alimentare si inverterul. In cazul in care intervin unul sau mai multe protectii, se semnaleaza imediat pe display aceea care este cu prioritate mai mare. In functie de tipul de eroare, motorul se poate opri, dar la revenirea conditiilor normale, starea de eroare se poate anula automat imediat sau dupa un anumit timp ca urmare a unei rearmari automate.

In cazurile de blocare din cauza lipsei apa (BL), de blocare din cauza supracurentului in motorul (OC), de blocare din cauza scurt-circuitului direct dintre fazele motorului (SC), se poate incerca sa se iasa manual din conditiile de eroare si eliberand simultan tastele + si -. In cazul in care starea de eroare persista, trebuie sa procedati astfel incat sa eliminati cauza care determina anomalia.

Alarme in istoricul de defectiuni

Alarme in istoricul de defectiuni

Indicatie display

PD

FA

Descriere

Oprire neregulamentara

Probleme la sistemul de racire

Tabel 1: Alarme

 

Alarme in istoricul de defectiuni

Indicatie display

Descriere

BL

Blocare din cauza lipsei apa

BP1

Blocare din cauza erorii de citire la senzorul de presiune intern

BP2

Blocare din cauza erorii de citire la senzorul de presiune la distanta

PB

Blocare din cauza tensiunii de alimentare in afara domeniului specific

OT

Blocare din cauza supraincalzirii terminalelor de putere

OC

Blocare din cauza sopracurentului motorului

SC

Blocare din cauza scurt circuitului dintre fazele motorului

ESC

Blocare din cauza scurt circuitului catre impamantare

PB

Blocare din cauza tensiunii anormale

NC

Blocare din cauza motorului decuplat

Ei

Blocare din cauza unei erori interne

Vi

Blocare din cauza tensiunii interne in afara limitelor de toleranta

EY

Blocare din cauza ciclicitatii anormale depistate in sistem

4.1 – Descrierea blocarilor (erori) 4.1.1 - “BL” Anti Dry-Run (Protectie impotriva functionarii pe uscat) In situatia lipsei apei la pompa, pompa se opreste automat dupa timpul TB. Acest aspect este indicat de ledul rosu de “Alarma” si de inscrisul “BL” pe display. Dupa ce a fost reluat fluxul corect de apa se poate incerca sa se iasa manual din blocarea de protectie apasand simultan tastele “+” si “-“ si eliberandu-le. Daca se mentine starea de alarma, sau utilizatorul nu intervine refacand fluxul de apa si resetand pompa, restartarea automata incearca sa reporneasca pompa.

22

Daca parametrul SP nu este setat corect protectia de lipsa apa poate sa nu functioneze

Daca parametrul SP nu este setat corect protectia de lipsa apa poate sa nu functioneze corect.

4.1.2 - Anti-Cycling (Pierderi in istalatie)

Daca in sectiunea de refulare a instalatiei sunt prezente pierderi, sistemul porneste si se opreste ciclic chiar daca nu se consuma apa in mod voluntar: Chiar o pierdere mica de apa (cativa ml) provoaca o cadere de presiune care la randul sau provoaca pornirea electropompei. Controlul electronic a sistemului are capacitatea de a depista prezenta unei pierderi pe baza periodicitatii. Functia anticycling poate fi exclusa sau activata in regim Basic sau Smart (par 7.7.5). Regimul Basic prevede ca dupa ce a fost determinata situatia de periodicitate pompa se opreste si ramane in asteptarea unei resetari manuale. Aceasta situatie este comunicata utilizatorului prin aprinderea ledului rosu “Alarm” si afisarea inscrisului “ANTICYCLING” pe display. Dupa ce a fost eliminata pierderea, se poate forta manual repornirea apasand sau eliberand tastele “+” si “-“ simultan. Regimul Smart prevede ca dupa ce a fost determinata situatia de pierdere, se creste parametrul RP pentru a diminua numarul de porniri in timp.

4.1.3 - Anti-Freeze (Protectie impotriva inghetarii apei in sistem)

Schimbarea starii apei din lichid in solid implica o crestere de volum. Trebuie deci sa se evite ca sistemul sa ramana plin cu apa la temperaturi apropiate de aceea de inghetare pentru a evita spargerea tevilor. Acesta este motivul pentru care se recomanda sa se goleasca orice electropompa atunci cand ramane neutilizata in timpul perioadei de iarna. Totusi acest sistem este echipat cu o protectie care impiedica formarea ghetii in interior actionand electropompa in cazul in care temperatura scade la valori apropiate de acelea de inghetare. In acest mod apa din interior este incalzita si inghetarea este inhibata.

apa din interior este incalzita si inghetarea este inhibata. Protectia Anti-Inghet functioneaza numai daca sistemul este

Protectia Anti-Inghet functioneaza numai daca sistemul este alimentat in mod regulamentar : cu priza decuplata sau in lipsa curentului protectia nu poate functiona. Se recomanda oricum sa nu se lase sistemul plin perioade lungi de timp de inactivitate: goliti cu atentie sistemul de la dopul de golire (Fig.1 Fata E) si readuceti-l intr-un loc adapostit.

4.1.4 - “BP1” Blocare din cauza defectarii senzorului de presiune intern

In cazul in care dispozitivul detecteaza o anomalie la senzorul de presiune, pompa ramane

blocata si semnaleaza eroarea “BP1”. Aceasta stare incepe imediat ce este detectata problema si se incheie automat la refacerea conditiilor corecte.

4.1.5 - “BP2” Blocare din cauza unei erori de citire pe senzorul de presiune la distanta

BP2 indica un avertisment pe senzorul de presiune la distanta conectat la regulatorul de I/O.

4.1.6 - “PB” Blocare din cauza tensiunii de alimentare in afara limitelor specifice

Intra atunci cand tensiunea de retea la borna de alimentare permisa are valori in afara domeniului specificat. Resetarea se realizeaza numai in mod automat atunci cand tensiunea la borna se incadreaza in valorile permise.

23

4.1.7 - “SC” Blocare din cauza unui scurt circuit dintre fazele motorului Dispozitivul este echipat cu o protectie impotriva scurt-circuitului direct care poate aparea intre fazele motorului. Atunci cand este semnalizata aceasta stare de blocare se poate incerca o resetare a functionarii prin apasarea simultana a tastelor + si – care nu are oricum efect inainte sa treaca 10 secunde din momentul in care s-a intamplat scurt circuitul.

4.2 - Resetare manuala a conditiilor de eroare

In starea de eroare, utilizatorul poate anula eroarea fortand o noua tentativa prin apasarea si

eliberarea ulterioara a tastelor + si -.

4.3 – Resetarea automata a conditiilor de eroare

Pentru cateva defectiuni de functionare si conditii de blocare, sistemul efectueaza tentative de resetare automata. Sistemul de auto resetare se refera in principal la:

“BL” Blocare din cauza lipsei de apa “PB” Blocare din cauza tensiunii de retea in afara limitelor specifice “OT” Blocare din cauza supraincalzirii terminalelor de putere “OC” Blocare din cauza supracurentului in motor “BP” Blocare din cauza unei anomalii la senzorul de presiune Daca de exemplu sistemul se blocheaza din cauza lipsei de apa, dispozitivul initiaza automat procedura de testare pentru a verifica ca efectiv echipamentul a ramas fara apa in mod definitiv si permanent. Daca in timpul efectuarii operatiunilor, reuseste o tentativa de resetare (de exemplu a revenit alimentarea cu apa), procedura se intrerupe si se revine la functionarea normala.

 

Resetari automate a conditiilor de eroare

 

Indicatie display

Descriere

 

Operatiuni de resetare automata

BL

Blocare din cauza lipsei de apa

-

O tentativa la fiecare 10 minute

pentru un total de 6 tentative

 
 

-

O tentativa la fiecare ora pentru un

total de 24 tentative

O tentativa la fiecare 24 ore pentru un total de 30 tentative

-

PB

Blocare din cauza tensiunii de retea joase

- Se reseteaza

atunci

cand

se

revine la o tensiune care se incadreaza in domeniul specific

PB

Blocare

din

cauza

tensiunii

- Se reseteaza

atunci

cand

se

interne inalte

 

revine la o tensiune care se incadreaza in domeniul specific

OT

Blocare

din

cauza

- Se reseteaza atunci cand temperatura terminalele de putere se incadreaza in specificatii

supraincalzirii terminalelor de putere

OC

Blocare

din

cauza

-

O tentativa la fiecare 10 minute

supracurentului in motor

pentru un total de 6 tentative

 

-

O tentativa la fiecare ora cu un

total de 24 tentative

O tentativa la fiecare 24 ore cu un total de 30 tentative

-

24

Tabelul 21 indica ordinea operatiunilor efectuate de dispozitiv pentru diversele tipuri de blocari.

5. CONTROLUL ELECTRONIC INVERTER SI INTERFATA UTILIZATOR Inverterul asigura functionarea sistemului la presiune constanta. Acest reglaj este apreciat daca instalatia hidraulica in aval de sistem este dimensionata in mod adecvat. Instalatiile executate cu tevi de sectiune prea mica introduc pierderi de sarcina pe care echipamentul nu le poate compensa; rezultatul este ca presiunea este constanta pe senzori dar nu pe utilizatori. Instalatiile escesiv de deformabile pot genera aparitia unor oscilatii; in cazul in care apare acest fenomen, problema poate fi rezolvata actionand asupra parametrilor de control “GP” si “GI” (vezi par 7.6.4 - GP: Coeficient de castig proportional 7.6.5 - GI:

Coeficient de castig integral).

proportional 7.6.5 - GI: Coeficient de castig integral). 5.1 – Conexiuni electrice intrari si iesiri utilizatori
proportional 7.6.5 - GI: Coeficient de castig integral). 5.1 – Conexiuni electrice intrari si iesiri utilizatori

5.1 – Conexiuni electrice intrari si iesiri utilizatori Dispozitivul poate fi conectat la alte dispozitive printr-un canal wireless proprietari. Unul din aceste dispozitive este unitatea electronica de input output. Unele din functiile cu care este prevazuta aceasta sunt cele 6 intrari digitale optoizolate si 2 ne opotoizolate si cele 8 iesiri si acestea izolate. Dispozitivul se conecteaza la 4 din aceste intrari si 2 din iesiri astfel incat sa realizeze solutii de interfata cu instalatii mai complexe. In Figura 1 si Figura 2 sunt prezentate cu titlu de exemplu, doua configuratii posibile pentru intrari si iesiri. Pentru instalator este suficient sa se cableze contactele de intrare si de iesire dorite si sa se configureze functiile aferente cum se doreste (consultati paragrafele 7.7.8 - Setup al intrarilor digitale auxiliare IN1, IN2, IN3, IN4 e 7.8 - Setup al iesirilor OUT1, OUT2).

Contacte de iesire OUT 1 si OUT 2:

Conexiuniule iesirilor enumerate in continuare se refera la regleta cu 9 poli de pe unitatea electronica de input output indicate prin serigrafiere O1, O2 e C.

 

Caracteristicile contactelor de iesire

Tipul de contact

 

NO

Tensiune maxima suportabila [V]

 

250

Curent maxim suportabil [A]

 

5 ->

sarcina rezistiva

2,5 -> sarcina inductiva

Sectiune

maxima

acceptata

a

cablului

2,5

[mm²]

Tabel 4: Caracteristicile contactelor de iesire

25

Facand referire la exemplul propus in Figura 1 se obtine: • L1 porneste atunci cand

Facand referire la exemplul propus in Figura 1 se obtine:

• L1 porneste atunci cand pompa este blocata (ex. “BL”:

bloare datorita lipsei de apa). • L2 porneste atunci cand pompa este in functiune (“GO”).

Figura 13: Exemplu de conexiune a iesirilor la regulatorul de I/O

Contacte de intrare (cuplati foto) Conexiunile intrarilor enumerate in continuare fac referire la regleta cu 12 poli de pe regulatorul de I/O indicate prin serigrafia I1, I2, C, GND, VS.

- I1: Pin 2 e 3

- I2: Pin 3 e 4

- I3: Pin 5 e 6

- I4: Pin 6 e 7

Pornirea intrarilor poate fi efectuata atat cu curent continuu cat si alternativ la 50-60 Hz. In

continuare sunt indicate caracteristicile electrice ale intrarilor din Tabelul 2.

 

Caracteristicile intrarilor

 

Intrari DC [V]

Intrari AC 50-60 Hz [Vrms]

Tensiune minima de pornire

8

6

[V]

Tensiune maxima di oprire

2

1,5

[V]

Tensiune

maxima

admis-

36

36

sibila [V]

Curent absorbit la 12V [mA]

3,3

3,3

Sectiune maxima acceptata a cablului [mm²]

1,5

N.B. Intrarile pot fi conectate cu orice polaritate (pozitiva sau negativa fata de propriul retur de impamantare)

 

Tabel 5: Caracteristicile intrarilor

26

In Figura 14 si in Tabelul 4 sunt indicate conexiunile intrarilor.

14 si in Tabelul 4 sunt indicate conexiunile intrarilor. Figura 14: Exemplu de conexiune ale ntrarilor

Figura 14: Exemplu de conexiune ale ntrarilor la unitatea electronica de I/O

 

Cablaj intrari (J5)

 
 

Intrare

conectata

la

contact

liber

de

Intrare conectata la

potential

 

semnal

sub

 

tensiune

Intrare

Contact liber de potential intre pinuri

 

Punte

 

Pin de conectare semnal

I1

8

- 2

1 - 3

 

2

– 3

I2

8

– 4

1 - 3

 

3

– 4

I3

8

- 5

1 - 6

 

5

– 6

I4

8

- 7

1 - 6

 

6

- 7

Tabel 6: Conectare intrari

Referindu-se la exemplul propus in Figura 2 si utilizand setarile din fabricatie a intrarilor (I1 = 1; I2 = 3; I3 = 5; I4=10) se obtine:

Atunci cand se inchide intrerupatorul pe I1 pompa se blocheaza si se semnalizeaza

“F1”.

27

(ex. I1 conectat la un plutitor consultati paragraful 7.7.8.2 – Setare functie plutitor extern).

Atunci cand se inchide intrerupatorul pe I2 presiunea de reglare devine “P2”. (vezi paragraful 7.7.8.3 - Setare functie intrare setpoit auxiliar).

Atunci cand se inchide intrerupatorul pe I3 pompa se blocheaza si se semnalizeaza

“F3”.

(vezi par. 7.7.8.4 – Setarea activarii sistemului si resetare fault).

Atunci cand se inchide intrerupatorul pe I4 dupa ce trece timpul T1 pompa se blocheaza si se semnalizeaza F4. (vezi paragraful 7.7.8.5 - Setarea depistarii presiunii joase (KIWA)).

In exemplu propus in Figura 2, se face referire la conexiunea cu contact liber de potential utilizand tensiunea interna pentru comanda intrarilor (desigur pot fi controlate numai intrarile utile). Daca se dispune in schimb de o tensiune in locul unui contact, aceasta poate fi oricum utilizata pentru a comanda intrarile: va fi suficient sa nu se utilizeze bornele VS si GND si sa se conecteze sursa de tensiune care respecta caracteristicile din Tabelul 2, la intrarea dorita. In cazul utilizarii unei tensiuni externe pentru a comanda intrarile, este necesar ca intreg circuitul sa fie protejat de o izolatie dubla.

ca intreg circuitul sa fie protejat de o izolatie dubla. ATENTIE: perechea de intrari I1/I2 si

ATENTIE: perechea de intrari I1/I2 si I3/I4 au un pol in comun pentru fiecare pereche.

6 – TASTATURA SI DISPLAY-UL

comun pentru fiecare pereche. 6 – TASTATURA SI DISPLAY-UL Figura 15: Aspectul interfatei utilizatorului Interfata

Figura 15: Aspectul interfatei utilizatorului

Interfata utilizatorului este alcatuita dintr-o tastatura cu display LCD 128x240 pixel si leduri de semnalizare POWER, COMM, ALARM asa cum se poate vedea in Figura 3.

Pe display se afiseaza marimile si starea dispozitivului cu indicatiile referitoare la functionarea diversilor parametriii. Functiile tastelor sunt rezumate in tabelul 4.

28

Tasta MODE permite sa se treaca la rubricile urmatoare din cadrul aceluiasi meniu. O apasare

Tasta MODE permite sa se treaca la rubricile urmatoare din cadrul aceluiasi meniu. O apasare prelungita de cel putin 1 sec permite sa se sara la rubrica precedenta din meniu.

Tasta SET permite sa se iasa din meniul curent.  

Tasta SET permite sa se iasa din meniul curent.

 
Diminueaza parametrul curent (daca este un parametru modificabil).

Diminueaza parametrul curent (daca este un parametru modificabil).

Creste parametrul curent (daca este un parametru

Creste

parametrul

curent

(daca

este

un

parametru

modificabil).

 

Tabel 7: Functii taste

O apasare prelungita a tastei “+” sau a tastei “-” permite cresterea/scaderea automata a

parametrului selectat. Dupa ce trec 3 secunde de la apasarea tastei “+” sau a tastei “-” viteza

de crestere/diminuare automata creste.

La apasarea tastei + sau a tastei – marimea selectata este modificata si salvata imediat in memoria permanenta (EEprom). Oprirea chiar si accidentala a masinii in aceasta faza nu cauzeaza pierderea parametrului abia setat. Tasta SET serveste numai pentru a iesi din meniul actual si nu este necesara pentru a salva modificarile efectuate. Numai in cazurile particulare descrise in capitolul 0 cativa parametrii sunt introdusi prin apsarea tastelor “SET” sau “MODE”.tastei “-” viteza de crestere/diminuare automata creste. Led de semnalizare • Putere Led de culoare alba.

Led de semnalizare

Putere

Led de culoare alba. Acces continuu cand echipamentul este alimentat. Clipeste atunci cand echipamentul este dezactivat (vezi paragraful 5.5).

• Alarme

Led de culoare rosie. Aprins continuu cand echipamentul este blocat de o eroare.

• Comunicare

Led de culoare albastra. Aprins continuu cand comunicarea wireless este utilizata si functioneaza corect. Clipeste cu frecventa lenta, daca atunci cand este configurata

pentru a lucra in comunicare, comunicarea nu este disponibila, nu este depistata sau

Clipeste cu frecventa rapida in timpul asocierii cu alte dispozitive

wireless. Stins daca nu este utilizata comunicarea.

are probleme.

Meniu Structura completa a tuturor meniurilor si a tuturor rubricilor din care sunt alcatuite este indicata in Tabelul 6.

Acces la meniuri Din meniul pincipal aveti acces la diverse meniuri in doua moduri:

29

1

- Acces direct cu combinatie de taste

2 - Acces dupa nume prin meniul desfasurat

6.1 Acces direct cu combinatie de taste Aveti acces direct la meniul dorit apasand simultan combinatia de taste pe parcursul timpului cerut (de exemplu MODE SET pentru a intra in meniul Setpoint) si se deruleaza din meniul cu tasta MODE. Tabelul 5 indica meniurile la care aveti acces cu combinatiile de taste.

cu tasta MODE. Tabelul 5 indica meniurile la care aveti acces cu combinatiile de taste. Tabel

Tabel 8: Acces la meniuri

30

AY Anti Cycling AE Antiblocare AF Anti-inghet I1 Functie intrare 1 I2 Functie intrare 2
AY Anti Cycling AE Antiblocare AF Anti-inghet I1 Functie intrare 1 I2 Functie intrare 2
AY
Anti Cycling
AE
Antiblocare
AF
Anti-inghet
I1
Functie intrare 1
I2
Functie intrare 2
I3
Functie intrare 3
I4
Functie intrare 4
O1
Functie iesire 1
O2
Functie iesire 2
RF
Resetare
defectiuni &
avertismente
PW
Setare parola

31

 

Legenda

Culori de identificare

Modifica parametrii in grupurile multi inverter

 

Impreuna cu parametrii sensibili. Acesti parametrii trebuie sa se alinieze astfel incat sistemul multi inverter sa poata porni. Modificarea unuia din acestia pe oricare dispozitiv implica alinierea automata a tuturor celorlate dispozitive fara nicio cere.

 

Parametrii carora li se permite alinierea in mod facilitat de catre un singur dispozitiv propagandu-l la toate celelalte. Se tolereaza sa existe diferiti de la un dispozitiv la altul.

 

Parametrii

de

setare

semnificativi

numai

locali.

 

Parametrii numai de citit.

 

Tabel 9: Structura meniurilor

6.2 – Accesul dupa nume prin meniul desfasurat Aveti acces la selectia diverselor meniuri in functie de numele lor. Din meniul principal aveti acces la selectarea meniului apasand oricare din tastele + sau –. In pagina de selectie a meniului apar nume de meniuri la care puteti avea acces si unul din meniuri aparea evidentiat de o bara (vezi Figura 16). Cu tastele + si - si se deplaseaza bara de evidentiere pana cand se selecteaza meniul de interes si in acesta se intra apasand MODE.

meniul de interes si in acesta se intra apasand MODE. Rubricile disponibile sunt MAIN, UTENTE, MONITOR,

Rubricile disponibile sunt MAIN, UTENTE, MONITOR, in continuare se afiseaza o a patra rubrica MENU ESTESO (MENIU EXTINS); aceasta rubrica permite sa se extinda numarul de meniuri vizualizate. Selectand MENU ESTESO (MENIU EXTINS) se va vizualiza un afisaj care comunica sa se introduca o cheie de acces (PASSWORD). Cheia de acces (PASSWORD) coincide cu combinatia de taste utilizata pentru accesul direct (conform Tabel 5) si permite sa se extinda vizualizarea meniurilor din meniul corespunzator cheii de acces la toate acelea cu prioritate inferioara. Ordinea meniurilor este : Utente (Utilziator), Monitor, Setpoint, Manuale (Manual), Installatore (Instalator), Assistenza Tecnica (Service). Dupa ce se selecteaza o cheie de acces, meniurile deblocate raman disponibile timp de 15 minute sau pana cand sunt dezactivate manual prin rubrica “Ascunde meniuri avansate” care apare in selectia meniului atunci cand se utilzieaza o cheie de acces. In Figura 17 este prezentata o schema a functionarii pentru selectarea meniurilor.

32

In centrul paginii se afla meniurile, de la dreapta se ajunge prin selectie directa cu combinatie de taste, de la stanga se ajunge in schimb prin sistemul de selectie cu meniu desfasurat.

in schimb prin sistemul de selectie cu meniu desfasurat. Figura 17: Schema modalitatilor de acces posibil

Figura 17: Schema modalitatilor de acces posibil la meniuri

6.3 – Structura paginilor de meniu La pornire se viuzualizeaza cateva pagini de prezentare in care apare numele produsului si logoul pentru a se trece apoi la meniul principal. Numele fiecarui meniu, indiferent care este acesta apare mereu in partea superioara a display-ului. In pagina principala apar mereu Stato (stare): stare de functionare (de exemplu standby, go, Fault, functii intrari) Giri motore (turatie motor): valoare in [rpm] Pressione (Presiune): valoarea in [bar] sau [psi] in functie de unitatea de masura setata. Potenza (Putere): valoarea in [kW] a puterii absorbite de dispozitiv. In cazul in care apare un eveniment se poat afisa:

Indicazioni di fault (indicatii de defectiune) Indicazioni di Warning (indicatii de avertizare) Indicazione delle funzioni associate agli ingressi (indicarea functiilor asociate intrarilor) Icone specifiche (icoane specifice) Conditiile de eroare sau de stare vizualizabile in pagina principale sunt enumerate in Tabelul 7

33

Conditii de eroare si stare vizualizate in pagina principala

Identificator

   

GO

Motor in functionare

SB

Motor oprit

BL

Blocare din lipsa apa

PB

Blocare din cauza tensiunii de alimentare in afara domeniului specificat

OC

Blocare din cauza sopracurentului motorului electrompompei

SC

Blocare din cauza scurt circuitului dintre fazele motorului

OT

Blocare din cauza supraincalzirii terminalelor de putere

BP

Blocare din cauza defectarii senzorului de presiune

NC

Pompa decuplata

F1

Stare / alarma functie plutitor

F3

Stare / alarma functie de dezactivare a sistemului

F4

Stare / alarma functie semnal de joasa presiune

P1

Stare de functionare cu setpoint auxiliar 1

P2

Stare de functionare cu setpoint auxiliar 2

P3

Stare de functionare cu setpoint auxiliar 3

P4

Stare de functionare cu setpoint auxiliar 4

Icoana

com.

cu

Stare de functionare in comunicare multi inverter cu adresa indicata

numarul

 

Icoana com. cu E

Stare de eroare a comunicarii in sistem multi inverter

E0

E16

Eroare interna 0

16

EE

Inscris si citire pe EEprom a setarilor din fabricatie

WARN

Tensiune

Warning din cauza lipsei tensiunii de alimentare

joasa

Tabel 10: Mesaje de stare de eroare in pagina principala

Celelalte meniuri variaza cu functiile asociate si sunt descrise ulterior prin tipologia de indicare sau setare. Dupa ce ati intrat in orice meniu in partea de jos a paginii se prezinta mereu o sinteza a parametrilor principali de functionare (stare de functionare sau eventuala defectiune, viteza actionata si presiune). Astfel se permite sa aveti o vizionare constanta a parametrilor fundamentali ai echipamentului.

o vizionare constanta a parametrilor fundamentali ai echipamentului. Figura 18: Visualizarea unui parametru din meniu 34

Figura 18: Visualizarea unui parametru din meniu

34

Indicatii in bara de stare in partea de jos a fiecarei pagini

GO

Motor in functionare

SB

Motor oprit

rpm

rotatii/minut a motorului

bar

Presiunea instalatiei

FAULT

Prezenta unei erori care impiedica comanda electropompei

(defectiune)

Tabel 11: Indicatii din bara de stare

ale

rubricii actuale, valori a altor parametrii legati de setarea rubricii actuale, bara grafica, liste; vezi Figura 18.

In paginile care indica parametrii pot aparea: valorile numerice si unitatile de masura

6.4 – Blocare setare parametrii prin Parola

Dispozitivul are un sistem de protectie prin parola. Daca se seteaza o parola, aveti acces la parametrii dispozitivului si vor fi vizibili, dar nu va fi posibil sa-i modificati. Sistemul de gestionare a parolei se afla in meniul “service” si se gestioneaza parametrul PW.

6.5 – Activarea – dezactivarea motorului

In conditii de functionare normala, apasarea si eliberarea succesiva a ambelor taste “+” si “-” implica blocarea/deblocarea motorului (se reincearca si dupa oprire). In cazul in care este

prezenta o alarma de defectiune operatiunea descrisa mai sus reseteaza chiar alarma. Atunci cand motorul este dezactivat, aceasta stare este evidentiata de LED-ul alb aprins intermitent. Aceasta comanda este activabila din orice pagina de meniu cu exceptia RF si PW.

7 – SEMNIFICATIA FIECARUI PARAMETRU

7.1 – Meniu utilizator

Din meniul principal apasand tasta MODE (sau utilizand meniul de selectie apasand + sau - ), aveti acces la MENU UTENTE (MENIU UTILIZATOR). In cadrul meniului tasta MODE permite sa se deruleze diversele pagini din meniu. Marimile vizualizate sunt urmatoarele.

7.1.1 - Stare:

Vizualizeaza starea pompei.

7.1.2 - RS: Vizualizarea turatiei

Turatia motorului in rpm.

7.1.3 - VP: Vizualizarea presiunii

Presiunea instalatiei masurata in [bar] sau [psi] in functie de sistemul de unitati de masura utilizat.

7.1.4 - VF: Vizualizarea fluxului

Vizualizeaza fluxul instantaneu in [litri/min] sau [gal/min] in functie de unitatea de masura setata.

35

7.1.5

- PO: Vizualizarea puterii absorbite

Puterea absorbita de electropompa in [kW]. Sub simbolul puterii masurate PO se poate afisa un simbol circular aprins intermitent. Acest simbol indica pre-alarma de depasire a puterii maxime permise.

7.1.6 - C1: Vizualizarea curentului de faza

Curent de faza a motorului in [A]. Sub simbolul curentului de faza C1 se poate afisa un simbol circular aprins intermitent. Acest simbol indica pre-alarma de depasire a curentului maxim permis. Daca simbolul se aprinde intermitent la perioade regulate inseamna ca este in curs de intrare protectia de supracurent pe motor si foarte probabil va intra protectia.

7.1.7 - Ore de functionare si numar de porniri

Indica pe trei randuri oerele cat este pornit dispozitivul, orele de lucru ale pompei si numarul de porniri ale motorului.

7.1.8 - Sistem multipompa

Afiseaza starea sistemului atunci cand avem o o instalatie multi inverter. Daca comunicarea nu este prezenta, se afiseaza incoana care reprezinta lipsa comunicarii sau intreruperea acesteia. Daca sunt prezente mai multe dispozitive conectate intre ele, se afiseaza icoana pentru fiecare din ele. Icoana are simbolul unei pompe si sub aceasta se afiseaza caracteristici de stare al pompei.

In functie de starea de functionare se afiseaza in Tabelul 9.

 

Vizualizarea sistemului

Stare

Icoana

Informatii

de

stare

sub

icoana

Motor in functiune

Simbolul pompei in miscare

viteaza actionata pe trei cifre

Motor oprit

Simbolul pompei statice

SB

Dispozitiv in fault (defect)

Simbolul pompei statice

F

Tabel 12: Vizualizarea Sistemului multipompa

Daca dispozitivul este configurat ca rezerva, partea superioara a incoanei care reprezinta motorul apare colorata, vizualizarea ramane analoaga cu aceea din Tabelul 9 cu exceptia cazului in care la motorul oprit se vizualizeaza F in loc de SB.

7.1.9 - VE: Vizualizarea versiunii

Versiunea hardware si software cu care este prevazut echipamentul.

7.1.10 - PI: Histograma puterii Afiseaza o histograma a puterii furnizate pe 5 bare verticale. Histograma indica cat timp a fost pornita pompa la un anumit nivel de putere. Pe axa orizontala sunt situate barele la diverse nivele de putere; pe axa verticala figureaza timpul in care pompa a fost pornita la nivelul specific de putere (% timp fata de total).

36

Figura 18: Vizualizarea histogramei de putere 7.1.11- FF: Vizualizarea fault & warning (Vizualizare

Figura 18: Vizualizarea histogramei de putere

7.1.11- FF: Vizualizarea fault & warning (Vizualizare defectiuni&avertismente istoric) Vizualizarea cronologica a defectiunilor inregistrate in timpul functionarii sistemului. Sub simbolul FF se afiseaza doua cifre x/y care indica respectiv x defectiunea asifata si y numarul total de defectiuni prezente; la dreapta acestor numere se afiseaza o indicatie despre tipul de defectiune afisata. Cu tastele + si – se deruleaza lista de defectiuni : apasand tasta – se reia istoricul pana cand se opreste la cea mai veche defectiune prezenta, apasand tasta + se deruleaza in fata istoricul pana cand se opreste la cea mai recenta defectiune. Defectiunile sunt afisate in ordine cronologica incepand cu aceea aparuta cel mai demult in timp x=1 pana la aceea cea mai recenta x=y. Numarul maxim de defectiuni care pot fi afisate este 64; dupa ce se ajunge la acest numar se incepe scrierea peste cele mai vechi. Aceasta rubrica din meniu afiseaza lista defectiunilor, dar nu permite resetarea. Resetarea poate fi efectuata numai cu comanda corespunzatoare din rubrica din MENU ASSISTENZA TECNICA – MENIU DE SERVICE. Nici resetarea manuala, nici oprirea aparatului, nici resetarea valorilor din fabricatie, nu sterg istoricul defectiunilor. Acestea sunt sterse numai prin procedura descrisa mai sus.

7.2 - Meniu Monitor Din meniul principal mentinand apasate timp de 2 secunde tastele “SET” si “-“ (minus), sau utilizand meniul de selectie apasand + sau -, aveti acces la MENU MONITOR – MENIU MONITOR.

In cadrul meniului, apasand tasta MODE, se afiseaza urmatorii parametrii succesiv.

7.2.1 - CT: Contrast display

Regleaza contrastul display-ului.

7.2.2 - BK: Luminozitate display

Regleaza iluminarea din spatele a display-ului pe o scala de la 0 la 100.

7.2.3 - TK: Timp de aprindere lumina din spate

Seteaza timpul de aprindere a luminii din spate de la ultima apasare a tastei. Valori permise: de la 20 sec la 10 min sau ‘--‘ mereu aprinsa. Atunci cand lumina posterioara este stinsa prima apasare a oricarei taste are numai efectul de iluminare din spate.

7.2.4 - LA: Limba

Vizualizarea in una din urmatoarele limbi:

Italiana

Engleza

37

Franceza

Germana

Spaniola

Olandeza

Suedeza

Turca

Slovaca

Romana

7.2.5 - TE: Vizualizarea temperaturii disipatorului

7.3 - Meniu Setpoint De la meniul principal mentineti apasate tastele “MODE” si “SET” pana cand se afizeaza “SP” pe display (sau utilizati meniul de selectie apasand + sau - ). Tastele tasti + si – permit respectiv sa se creasca si diminueaze presiunea de presurizare a instalatiei. Pentru a iesi din meniul curent si a reveni la meniul principal apasati SET.

Domeniul de reglare este 1-6 bar (14-87 psi).

7.3.1 - SP: Setarea presiunii de setpoint

Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca sunt active functiile de reglare a presiunii

auxiliare.

7.3.2 - Setarea presiunilor auxiliare

Dispozitivul are posibilitatea de a varia presiunea de setpoint in functie de starea intrarilor, se

pot seta pana la 4 presiuni auxiliare pentru un total de 5 valori de setpoint diferite. Pentru conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (foto cuplate), pentru setarile software consultati paragraful 7.7.8.3 - Setarea functiei de intrare setpoint auxiliare. Daca sunt active simultan mai multe presiuni auxiliare asociate mai multor intrari, dispozitivul va realiza o presiune mai mica decat acelea activate. Setpoint auxiliare pot fi utilizate prin centralina de I/O.

7.3.2.1 - P1: Setarea setpoint auxiliar 1

Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca este activata functia setpoint auxiliar pe intrarea 1.

7.3.2.2 - P2: Setarea setpoint auxiliar 2

Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca este activata functia setpoint auxiliar pe intrarea 2.

7.3.2.3 - P3: Setarea setpoint auxiliar 3

Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca este activata functia setpoint auxiliar pe

intrarea 3.

7.3.2.4 - P4: Setarea Setarea setpoint auxiliar 4

Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca este activata functia setpoint auxiliar pe

intrarea 4.

38

Presiunea de repornire a pompei este legata pe langa presiunea setata (SP, P1, P2, P3, P4) si de RP. RP exprima diminuarea presiunii, fata de “SP” (sau la un setpoint auxiliar daca este activat), care genereaza pornirea pompei. Exemplu: SP = 3,0 [bar]; RP = 0,3 [bar]; nicio functie setpoint auxiliara activa:

In timpul functionarii normale instalatia este presurizata la 3,0 [bar]. Repornirea electropompei se realizeaza atunci cand presiunea scade sub 2,5 [bar]. Setarea unei presiuni (SP, P1, P2, P3, P4) prea inalte pentru parametrii functionali ai pompei, poate genera erori false de lipsa apa BL; in aceste cazuri scadeti presiunea setata.

de lipsa apa BL; in aceste cazuri scadeti presiunea setata. 7.4 - Meniu Manual Din meniul

7.4 - Meniu Manual Din meniul principal mentineti apasate simultan tastele “SET” & “+” & “-“ pana cand apare pagina din meniul manual sau (utilizati meniul de selectie apasand + sau - ). Meniul permite vizualizare si modificarea diversilor parametrii de configurare: tasta MODE permite derularea paginilor din meniu, tastele + si – permit respectiv cresterea si scaderea valorii parametrului respectiv. Pentru a iesi din meniul curent si a reveni la meniul principal apasati SET. Intrarea in meniul manual cu apasarea tastelor SET + - aduce echipamentul in situatia de oprirea fortata de STOP. Aceasta functie poate fi utilizata pentru a impune oprirea echipamentului. Situatia de Stop este memorata si repropusa si in cazul opririi si repornirii echipamentului. In cadrul regimului manual, independent de parametrul visualizat, este mereu posibil sa efectuati urmatoarele comenzi:

Pornirea temporara a electrompei Apasarea simultana a tastelor MODE si + provoaca pornirea pompei la viteza de RI si starea de functionare se mentine pana cand raman apasate cele doua taste. Atunci cand comanda pentru pompa ON sau pompa OFF este activata, este data comunicarea pe display.

Pornirea pompei

Apasarea simultana a tastelor MODE - + pentru 2 S provoaca pornirea pompei la viteza RI. Starea de mentine in functionare pana cand se apasa tasta SET. Apasarea ulterioara a SET implica iesirea din meniul manual. Atunci cand comanda pompa ON sau pompa OFF este activata, se da comunicare pe display.

7.4.1 - Stare:

Vizalizata starea pompei.

7.4.2 - RI: Setarea vitezei

Setata viteza motorului in rpm. Permite sa forteze turatia la o valoare fixata in prealabil.

7.4.3 - VP: Vizualizarea presiunii

Presiunea instalatiei masurata in [bar] sau [psi] in functie de sistemul de masura utilizat.

39

7.4.4

- VF: Vizualizarea fluxului

Daca este selectat senzorul de flux se permite vizualizarea fluxului in unitatea de masura aleasa. Unitatea de masura poate fi [l/min] sau [gal/min] vezi par. 7.5.4 - MS: Sistem de

masura.

7.4.5 - PO: Vizualizarea puterii absorbite

Putere absorbita de electropompa in [kW]. Sub simbolul puterii masurate PO poate aparea un simbol circular clipind. Acest simbol indica

pre-alarma de depasire a puterii maxime permise.

7.4.6 - C1: Vizualizarea curentului de faza

Curent de faza a motorului in [A]. Sub simbolul curentului de faza C1 se poate afisa un simbol circular clipind. Acest simbol indica pre-alarma de depasire a cunrentului maxim permis. Daca simbolul clipeste la momente regulate inseamna ca este in curs de interventie protectia de supracurent si foarte probabil va intra protectia.

7.4.7 - RS: Vizualizarea turatiei

Turatia motorului in rpm.

7.4.8 - TE: Vizualizarea temperaturii disipatorului

7.5 – Meniul Instalatorului

Din meniul principal mentineti apasate simultan tastele “MODE” & “SET” & “-“ pana cand apare primul parametru din meniul instalatorului pe display (sau utilizati meniul de selectie apasand + sau - ). Meniul permite sa se afiseze si sa se modifice diversii parametrii de configurare: tasta MODE permite sa se deruleze paginile de meniu, tastele + si – permit respectiv sa se creasca sau descreasca valorile parametrului respectiv. Pentru a iesi din meniul curent si a reveni la meniul principal apasati SET.

7.5.1 - RP: Setarea scaderii de presiune pentru repornire

Exprimati diminuarea de presiune fata de valoarea de SP care provoaca repornirea pompei. De exemplu daca presiunea de setpoint este de 3,0 [bar] si RP este 0,5 [bar] repornirea se realizeaza la 2,5 [bar].

RP poate fi setata la un minim de 0,1 la un maxim de 1 [bar]. In conditii speciale (in cazul de exemplu a unui setpoint mai mic al RP) poate fi limitat automat. Pentru a fi mai simplu utilizatorului, in pagina de setare de RP apare evidentiata sub simbolul RP, presiunea efectiva de repornire. Consultati Figura 19.

sub simbolul RP, presiunea efectiva de repornire. Consultati Figura 19. Figura 19: Setarea presiunii de repornire

Figura 19: Setarea presiunii de repornire

40

7.5.2

- OD: Tip de instalatie

Valorile posibile 1 si 2 referitoare la o instalatie rigida si instalatie elastica. Dispozitivul iese din fabricatie cu regimul 1 adecvat pentru cea mai mare parte din instalatii.

In prezenta unor oscilatii la presiune care nu se reuseste sa se stabilizeze actionand asupra parametrilor GI si GP treceti la regimul 2.

IMPORTANT: In cele doua configuratii se schimba si valorile parametrilor de reglare GP si GI. De asemenea valorile de GP si GI setate in regim 1 sunt continute intr-o memorie diferita de valori GP si GI setate in regim 2. Din aceasta cauza, de exemplu, valoarea de GP a regimului 1, atunci cand se trece la regimul 2, este inlocuita cu valoarea de GP din regimul 2 dar este pastrata si se regaseste daca se revine la regimul 1. Aceeasi valoare vizualizata pe display, are o pondere diferita in fiecare din cele doua regimuri pentru ca algoritmul de control este diferit.

7.5.3 - AD: Configuratie adresa

Are o semnificatie numai la o conexiune multi inverter. Seteaza adresa de comunicare de atribuit dispozitivului. Valorile posibile sunt: automat (default), sau adresa atribuita manual. Adresele setate manual, pot avea valori de la 1 la 4. Configuratia adreselor trebuie sa fie omogena pentru toate dispozitivele care alcatuiesc grupul: sau pentru toate automata, sau pentru toate manuala. Nu este permisa setarea unor adrese identice. Atat in cazul atribuirii mixte a adreselor (unele manual si altele automat), cat si in cazul unor adrese duplicate, se semnalizeaza eroarea. Semnalizarea erorii se realizeaza prin vizualizarea unui E clipind in locul adresei de echipament. Daca semnalizarea aleasa este automata, de fiecare data cand porneste sistemul sunt atribuite adrese care pot fi diferite de aceea de data precedenta, dar acest aspect nu are nicio implicatie asupra functionarii corecte.

7.5.4 - MS: Sistem de masura

Seteaza sistemul de masura alegand intre cel international si cel anglosaxon. Marimile vizualizate sunt indicate in Tabelul 10

 

Unitati de masura vizualizate

Marime

Unitate de masura

Unitate de masura anglosaxona

Presiune

bar

psi

Temperatura

°C

°F

Flux

l/min

gal/min

Tabel 13: Sistemul de unitati de masura

7.5.5 - AS: Asocierea dispozitivelor

Permite intrarea in regim cuplare/decuplare cu urmatoarele dispozitive:

e.sy

Alta pompa si e.sybox pentru funcionarea in grup de pompare format din max 4

elemente

COM Regulator de comunicare PWM Com

TERM Terminale la distanta PWM Term

41

I/O Unitate electronica de input output si.sybox I/O

RPR Senzor de presiune la distanta

DEV Alte eventuale dispozitive compatibile

Meniu conexiuni Se vizualizeaza icoanele diverselor dispozitive conectate sub acronimul de identificare si puterea de receptie aferenta. Un simbol aprins continuu inseamna un dispozitiv conectat si functionand corect; Un simbol barat inseamna dispozitiv configurat ca facand parte din retea dar neidentificat. Apasarea tastelor +/- permite sa se selecteze un dispozitiv conectat (functie activa la eliberare) care permite sa se afiseze simbolul aferent subliniat;

In aceasta pagina nu se vizualizeaza toate dispozitivele prezente in general ci numai acele dispozitive care au fost asociate retelei noastre. A vedea numai dispozitivele din propria retea, permite functionarea mai multor retele analoage coexistente in raza de actiune a wireless fara a crea ambiguitate. In acest mod utilizatorul nu vizualizeaza elementele care nu apartin sistemului de pompare. In aceasta pagina de meniu se permite sa se asocieze si disocieze un element de la reteaua wireless personala. La pornirea echipamentului la rubrica meniului AS nu se prezinta nicio conexiune pentru ca nu este asociat niciun dispozitiv. Numai o actiune a operatorului permite sa se adauge sau sa se scoata dispozitivele cu operatiunile de asociere si disociere.

dispozitivele cu operatiunile de asociere si disociere. Asociere dispozitive Apasarea ‘+’ timp de 5 sec pune

Asociere dispozitive Apasarea ‘+’ timp de 5 sec pune echipamentul in stare de cautare pentru asocierea wireless comunicand aceasta stare printr-o aprindere intermitenta a simbolului (aferenta dispozitivului asupra caruia se efectueaza actiunea) si a ledului COMM la intervale regulate. Imediat ce doua echipamente din campul util de comunicare sunt aduse in aceasta stare, daca este posibil se asociaza intre ele. Daca asocierea nu este posibila pentru unul sau ambele echipamente, procedura se incheie si pe fiecare echipament se vizualizeaza un afisaj care comunica “asociere imposibil de efectuat”. O asociere poate sa nu fie posibila pentru dispozitivul de tipul cautat este deja prezent intr-un numar maxim sau pentru ca dispozitivul de asociat nu este recunoscut. Starea de cautare pentru asociere ramane activa pana la determianrea dispozitivului de asociat (independent de rezultatul asocierii); daca nu se reuseste sa se vada niciun dispozitiv in intervalul de 1 minut, se iese automat din starea de asociere. Se poate iesi din starea de cautare pentru asociere wireless in orice moment apasand SET sau MODE.

Disocierea dispozitivelor Pentru a disocia un element trebuie mai intai sa fie selectat cu tastele “+” sau “-”, apoi sa se apese – timp de 5 s; acesta aduce sistemul in regim de disociere a dispozitivului selectat in care simbolul dispozitivului evidentiat si led-ul COMM incep sa clipeasca rapid pentru a indica ca va fi anulat dispozitivul ales. Apasarea succesiva a tastei – disociaza dispozitivul, daca in schimb se apasa orice alta tasta sau se lasa sa treaca mai mult de 30 sec de la intrarea in regimul de disociere, procedura se incheie.

7.5.6 - PR: Senzor de presiune la distanta Setarea tipului de senzor de presiune la distanta.

42

7.6 – Meniu de Service Setarile avansate de efectuat numai de catre personal specializat sau sub controlul direct al retelei de service. Din meniul principal metineti apasate simultan tastele “MODE” & “SET” & “+“ pana cand se afiseaza “TB” pe display (sau utilizati meniul de selectie apasand + sau - ). Meniul permite sa se vizualizeze si sa se modifice diversii parametrii de configuratie: tasta MODE permite sa se deruleze paginile de meniu, tastele + si – permit respectiv sa se creasca si scada valoarea parametrului respectiv. Pentru a iesi din meniul curent si a reveni la meniul principal apasati SET.

7.6.1 - TB: Timp de blocare din cauza lipsei apa

Setarea timpului latent al blocarii din cauza lipsei de apa permite selectarea timpului (in secunde) utilizat de dispozitiv pentru a semnaliza lipsa de apa. Varierea acestui parametru poate deveni utila atunci cand se cunoaste o intarziere intre momentul in care este pornit si momentul in care efectiv incepe furnizarea. Un exemplu poate fi acela al unei instalatii unde conducta de aspiratie este foarte lunga si care inregistreaza cateva pierderi mici. In acest caz se poate intampla ca conducta respectiva sa se goleasca, si chiar daca apa nu lipseste, electropompa sa aiba nevoie de o anumita perioada pentru a se reincarca, furniza fluxul si a presuriza instalatia.

7.6.2 - T1: Intarziere din cauza joasei presiuni (functia kiwa)

Seteaza timpul de oprire a inverterului pornind de la receptia semnalului de joasa presiune (vezi Setarea identificarii joasei presiuni par 7.7.8.5). Semnalul de joasa presiune poate fi primit pe fiecare din cele 4 intrari configurand intrarile in mod oportun (vezi Setup a intrarilor digitale auxiliare IN1, IN2, IN3, IN4 par 7.7.8). T1 poatefi setat intre 0 si 12 s. Setarea din fabricatie este de 2 s.

7.6.3 - T2: Intarziere de oprire

Setarea intarzierii cu care trebuie sa se opreasca inverterul din momentul in care sunt indeplinite conditiile de oprire: presurizarea instalatiei si fluxul sunt mai mici decat fluxul minim. T2 poate fi setat intre 2 si 120 s. Setarea din fabricatie este de 10 s.

7.6.4 - GP: Coeficient de castig proportional

Termenul proportional in general trebuie sa fie crescut pentru sistemele caracterizate de elasticitate (de exemplu tevi din PVC) si scadere in cazul instalatiilor rigide (de exemplu tevi din fier). Pentru a mentine costanta presiunea in instalatie, inverterul realizeaza un control de tip PI la eroarea de presiune masurata. Pe baza acestei erori inverterul calculeaza puterea de furnizat la motor. Comportamentul acestui control depinde de parametrii GP si GI setati. Pentru a preintampina diferitele comportamente a diverselor tipuri de instalatii hidraulice uin care poate lucra sistemul, inverterul permite selectarea unor parametrii diferiti de aceeia setati din fabrica. Pentru majoritatea instalatiilor, parametrii GP si GI din fabricatie sunt aceeia optimi. In cazul in care insa ar aparea probleme de reglare, se poate interveni asupora acestor setari.

43

7.6.5

- GI: Coeficient de castig integral

In prezenta unor pierderi mari de presiune la cresterea brusca a fluxului sau la un raspuns lent al sistemului cresteti valoarea cu GI. In schimba daca apar oscilatii de presiune in jurul

valorii de setpoint, scadeti valoarea cu GI.

IMPORTANT: Pentru a obtine reglaje de presiuni satisfacatoare, in general trebuie sa interveniti atat asupra GP, cat si asupra GI.

7.6.6 - RM: Viteza maxima

Impune o limita maxima a turatiei pompei.

7.7 – Setarea numarului de dispozitive si de rezerve

7.7.1 - NA: Dispozitive active

Seteaza numarul maxim de dispozitive care participa la pompare. Poate avea valori cuprinse intre 1 si valoarea numarului de dispozitive prezente (max 4).

Valoarea de default pentru NA este N, adica numarul dispozitivelor prezente in lant; acest aspect inseamna ca daca se introduc sau se elimina dispozitive din lant, NA are mereu valori egale cu numarul de dispozitive prezente determiante automat. Setand o valoare diferita de

N se fixeaza pe numarul setat, numarul maxim de dispozitive care pot participa la pompare.

Acest parametru serveste in cazul in care aveti un numar limitat de pompe pe care puteti sau

doriti sa le mentineti pornite si in cazul in care doriti sa pastrati de rezerva unul sau mai multe dispozitive ca rezerva (vezi 7.7.3 IC: Configuratia de rezerva si exemplele de urmat). In aceasta pagina de meniu se pot vedea (fara a-i putea modifica) si ceilalti doi parametrii ai sistemului legati de acesta, adica N, numarul de dispozitive prezente citit automat de sistem,

si NC, numarul maxim de dispozitive simultane.

7.7.2 NC: Dispozitive simultane

Seteaza numarul maxim de dispozitive ce pot lucra simultan. Poate avea valori cuprinse intre 1 si NA. Ca default NC are valoarea NA, acest aspect inseamna ca oricum ar creste NA, NC are valaorea de NA. Setand o valoare diferita de NA se elibereaza de NA si se fixeaza numarul setat la maximul numarului de dispozitive simultane. Acest parametru serveste in cazurile in care aveti un numar limita de pompe pe

care puteti sau doriti sa le mentineti pornite (vezi 7.7.3 IC: Configuratia rezervei si exemplele de urmat). In aceasta pagina de meniu se pot vedea (fara a-i putea modifica) si ceilalti doi parametrii ai sistemului legati de acesta, adica N, numarul de dispozitive prezente citit automat de sistem

si NA, numarul de dispozitive active.

7.7.3 IC: Configuratia rezervei

Configureaza dispoztivul ca automat sau de rezerva. Daca este setat pe auto (default) dispozitivul participa la pomparea normala, daca este configurat ca rezerva, i se asociaza prioritatea minima de pornire, sau dispozitivul pe care se efectueaza aceasta setare va pleca mereu ultimul. Daca se seteaza un numar de dispozitive active mai mic fata de numarul de dispozitive prezente si se seteaza un element ca rezerva, efectul care se realizeaza este ca nu exista inconveniente, dispozitivul de rezerva nu participa la pomparea regulata, in schimb

44

in cazul in care unul din dispozitivele care participa la pompare are o defectiune (indiferent ca este lipsa de alimentare, interventia unei protectii etc), porneste dispozitivul de rezerva. Starea configuratiei de rezerva este vizibila in urmatoarele moduri: in pagina Sistem Multipompa, partea superioara a simbolului se afiseaza colorata; in paginile AD si principala, simbolul comunicarii care reprezinta adresa dispozitivului apare cu numarul pe un fond colorat. Dispozitivele configurate ca rezerva pot fi si mai mult de unul in cadrul sistemului de pompare. Dispozitivele configurate ca rezerva chiar daca nu participa la pomparea normala sunt oricum mentinute eficiente de algoritmul de antiblocare. Algoritmul de antiblocare asigura o data la 23 de ore schimbarea prioritatii de pornire si sa se acumuleze cel putin un minut in continuu de furnizare a fluxului pentru fiecare dispozitiv. Acest algoritm urmareste sa evite degradarea apei la interiorul rotorului si sa mentina eficiente organele in miscare; Pornirea timp de 1 minut la 23 de ore este utila pentru toate dispozitivele si in special pentru dispozitivele configurate ca rezerva care in conditii normale nu lucreaza.

7.7.3.1 – Exemple de configuratie pentru sistemele cu mai multe pompe Exemplu 1:

Un grup de pomnpare alcatuit din 2 dispozitive (N=2 determinat automat) din care 1 setat activ (NA=1), unul simultan (NC=1 sau NC=NA avand in vedere NA=1 ) si unul ca rezerva (IC=rezerva pe unul din cele doua dispozitive). Efectul pe care il veti avea este urmatorul: dispozitivul neconfigurat ca rezerva va porni si va lucra singur (chiar daca nu reuseste sa sustina sarcina hidraulica si presiunea realizata este prea scazuta). In cazul in care acesta are o defectiune intra in functiune dispozitivul de rezerva.

Exemplu 2:

Un grup de pompare alcatuit din 2 dispozitive (N=2 determinat automat) in care toate dispozitivele sunt active si simultane (setari din fabricatie NA=N si NC=NA) si unul ca rezerva (IC=rezerva pe unul din cele doua dispozitive). Efectul pe care il veti obtine este urmatorul: porneste mai intai mereu dispozitivul care nu este configurat ca rezerva, daca presiunea realizata este prea redusa porneste si al doilea dispozitiv configurat ca rezerva. In acest mod se incearca mereu si oricum sa se mentina utilizarea unui dispozitiv in special (acela configurat ca rezerva), dar acesta ne-ar putea veni in ajutor in caz de necesitate cand apare o sarcina hidraulica mai mare.

Exemplu 3:

Un grup de pompare alcatuit din 4 dispozitive (N4 determinat automat) din care 3 setate active (NA=3), 2 simultane (NC=2) si 1 ca rezerva (IC=rezerva pe doua dispozitive). Efectul pe care il veti obtine va fi urmatorul: maxim 2 dispozitive vor porni simultan. Functionarea celor 2 care pot functiona simultan se va realiza la frecventa de alternare intre 3 dispozitive astfel incat sa se respecte timpul maxim de lucru al fiecarui ET. In cazul in care unul din dispozitivele active are o defectiune, nu intra in functiune nicio rezerva pentru ca nu pot pleca mai mult de 2 dispozitive pe rand (NC=2) si 2 dispozitive active continua sa fie prezente. Rezerva intervine imediat ce altul din cele 2 ramase intra in fault, se defecteaza.

7.7.4 - ET: Timp de schimbare Seteaza timpul maxim de lucru continuu a unui dispozitiv intern al grupului. Are o semnificatie numai la grupurile de pompare cu dispozitive interconectate intre ele. Timpul poate fi setat intre 1 minut si 9 ore; setarea din fabricatie este de 2 ore.

45

Atunci cand timpul ET a unui dispozitiv a trecut, se reatribuie ordinea de pornire a sistemului astfel incat sa se aaduca dispozitivul cu timpul expirat la prioritate minima. Aceasta strategie are scopul de a utiliza cel putin dispozitivul care a lucrat deja si sa echilibreze atat timpul de lucru ale diverselor echipamente cal alcatuiesc grupul. Daca desi dispozitivul este adus pe ultimul loc ca ordine de pornire, sarcina hidraulica are nevoie oricum de interventia dispozitivului respectiv, acesta va pleca pentru a garanta presurizarea instalatiei. Prioritatea de pornire este reatribuita in doua conditii pe baza timpului ET:

1- Schimbarea in timpul pomparii: atunci cand pompa este pornita fara itnrerupere pana la depasirea timpului maxim absolut de pompare. 2- Schimbarea pe standby: atunci cand pompa este in standby dar s-a depasit 50% din timpul ET. In cazul in care este setat un ET egal cu 0, se obtine schimbarea pe standby. De fiecare data cand pompa grupului de opreste la repornirea ulterioara va reporni o pompa diferita.

la repornirea ulterioara va reporni o pompa diferita. Daca parametrul ET (timp maxim de lucru), este

Daca parametrul ET (timp maxim de lucru), este pozitionat pe 0, se obtine schimbarea la fiecare repornire, independent de timpul de lucru efectiv al pompei.

7.7.5 - AY: Anti Cycling (determinare pierderii pe instalatii)

Conform descrierii din paragraful 9, aceasta functie serveste pentru a evita porniri si opriri frecvente in cazul unor pierderi in cadrul instalatiei. Functia poate fi activata in 2 moduri diferite, normal si smart. In modul normal controlul electronic blocheaza motorul dupa N cicluri de pornire si oprire identice. In regim smart in schimb se actioneaza asupra parametrului RP pentru a reduce efectele negative datorate pierderilor. Daca functia este setata “Dezactivata” functia nu intervine.

7.7.6 - AE: Abilitarea functiei anti-blocare

Aceasta functie serveste pentru a evita blocarile mecanice in cazul unei lungi perioade de inactivitate; actioneaza punand in functiune periodic pompa. Atunci cand pompa este abilitata, pompa efectueaza la fiecare 23 de ore un ciclu de deblocare cu o durata de 1 min.

7.7.7 - AF: Abilitarea functiei anti-inghet

Daca aceasta functie este abilitata, pompa este pusa in functiune automat atunci cand temperatura atinge valori apropiate de aceea de inghet in scopul evitarii spargerii pompei.

7.7.8 - Setup a intrarilor digitale auxiliare IN1, IN2, IN3, IN4

In acest paragraf sunt prezentate functiile si posibilele configuratii a intrarilor unitatii

electronice de I/O, conectate prin wireless la dispozitiv, prin parametrii I1, I2, I3, I4. Pentru conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (conectate foto).

Intrarile IN1

prin parametrul I1

Fiecare functie asociata intrarilor este explicata mai aprofundat ca urmare a acestui paragraf. Tabelul 12 sintetizeaza functiile si diversele configuratii. Configuratiile din fabricatie sunt vizibile in Tabelul 11.

sunt identice intre ele si fiecare din acestea pot fi asociate la toate functiile.

IN4

I4

se asociaza functia dorita la a n intrare.

46

Configuratii din fabricatie a intrarilor digitale IN1, IN2, IN3, IN4

Intrare

Valoare

1

1

(plutitor NU)

2

3

(P aux NU)

3

5

(autorizare NU)

4

10 (joasa presiune NU)

Tabel 14: Configuratii din fabrica a intrarilor

 

Tabel rezumativ al configuratiilor posibile a intrarilor digitale IN1, IN2, IN3, IN4 si functionarea lor

Valoare

Functie asociata intrarii generice

Vizualizarea functiei active asociate intrarii

0

Functii intrare dezactivate

 

1

Lipsa apa de la plutitorul extern (NO)

F1

2

Lipsa apa de la plutitorul extern (NC)

F1

3

Setpoint auxiliar Pi (NO) aferent intrarii utilizate

F2

4

Setpoint auxiliar Pi (NC) aferent intrarii utilizate

F2

5

Activare generala a motorului de la semnalul extern (NO)

F3

6

Activare generala a motorului de la semnalul extern (NC)

F3

7

Activare generala a motorului de la semnalul extern (NO) + Resetarea blocarilor resetabile

F3

8

Activare generala a motorului de la semnalul extern (NC) + Resetarea blocarilor resetabile

F3

9

Resetarea blocarilor resetabile

 

10

Intrare semnal de joasa presiune NO, resetare automata si manuala

F4

11

Intrare semnal de joasa presiune NC, resetare automata si manuala

F4

12

Intrare semnal de joasa presiune NO, numai resetare manuala

F4

13

Intrare semnal de joasa presiune NC, numai resetare manuala

F4

Tabel 15: Configuratiile intrarilor

7.7.8.1 – Dezactivarea functiilor asociate intrarii Setand 0 ca valoare de configuratie a unei intrari, fiecare functie asociata intrarii va rezulta dezactivata independent de semnalul prezent pe bornele de intrare ale acestuia.

7.7.8.2 – Setarea functiei plutitorului extern Plutitorul extern poate fi conectat la oricare intrare, pentru conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (foto cuplate). Se obtine functia plutitor, setand pe parametrul Ix, aferent intrarii unde a fost conectat plutitorul una din valorile din Tabelul 13.

47

Activarea functiei putitor extern genereaza blocarea sistemului. Functia este conceputa pentru a conencta intrarea la un semnal provenind de la un plutitor care semnaleaza lipsa de apa. Atunci cand este activa aceasta functie se afiseaza sombolul F1 pe randul STATO (STARE) al paginii principale. Pentru ca sistemul sa se blocheze si sa semnalizeze eroarea F1, intrarea trebuie sa fie activata cel putin 1sec. Atunci cand se afla in situatia de eroare F1, intrarea trebuie sa fie dezactivata cel putin 30sec, inainte ca sistemul sa se deblocheze. Comportamentul functiei este rezumat in Tabelul 13. In cazul in care sunt configurate simultan mai multe functii plutitor pe intrari diferite, sistemul va semnaliza F1 cand cel putin o functie este activata si va anula alarma cand niciuna nu este activata.

Comportamentul functiei plutitorului extern in functie de INx si intrare

Valoarea

Configurarea intrarii

Starea

Functionare

Vizualizarea pe display

parametrului

intrarii

Ix

 

1

Activa cu semnal inalt pe intrare (NO)

Absenta

Normal

Niciuna

Prezenta

Blocarea sistemului datorita lipsei apei de la plutitorul extern

F1

2

Activa cu semnal jos pe intrare (NC)

Absenta

Blocarea sistemului datorita lipsei apei de la plutitorul extern

F1

Prezenta

Normal

Niciuna

Tabel 16: Functie plutitor extern

7.7.8.3 – Setarea functiei intrare setpoint auxiliara Semnalul care autorizeaza un setpoint auxiliar poate fi furnizat pe una din cele 4 intrari, (pentru conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (foto conectate)). Se obtine functia setpoint auxiliar, setand parametrul Ix, aferent intrarii pe care a fost efectuata conexiunea, conform Tabelului 14. Functia setpoint auxiliara modifica setpointul sistemului de la presiunea SP (vezi par. 7.3 - Menù Setpoint) la presiunea Pi (Pentru conexiuni electrice consultati paragraful Contacte de intrare (foto conectate)) unde este reprezentata intrarea utilizata. In acest mod pe langa SP sunt disponibile alte patru presiuni P1, P2, P3, P4. Atunci cand este activa aceasta functie se vizualizeaza simbolul Pi in randul STATO (STARE) a paginii principale.

Pentru ca sistemul sa lucreze cu setpoint auxiliar, intrarea trebuie sa fie activa cel putin 1sec. Atunci cand se lucreaza cu setpoint auxiliar, pentru a reveni la functionarea cu setpoint SP, intrarea trebuie sa fie activa cel putin 1sec. Comportamentul functiei este rezumat in Tabelul 14. In cazul in care sunt configurate simultan mai multe functii de setpoint auxiliar pe intrari diferite, sistemul va semnaliza iatunci cand cel putin o functie este activata. Pentru activari simultane presiunea realizata va fi mai joasa fata de acelea cu intrare activa. Alarma este eliminata cand nu este activata nicio intrare.

48

Comportamentul functiei de setpoint auxiliar in functie de INx si intrare

Valoarea

Configurarea intrarii

Starea

Functionare

Vizualizarea pe display

parametrului

intrarii

Ix

 

3

Activa cu semnal inalt pe intrare (NO)

Absenta

Setpoint

auxiliar

Niciuna

inactiv

 

Prezenta

Setpoint auxiliar activ

Px

4

Activa cu semnal jos pe intrare (NC)

Absenta

Setpoint auxiliar activ

Px

Prezenta

Setpoint

auxiliar

Niciuna

 

inactiv

Tabel 17: Setpoint auxiliar

7.7.8.4 – Setarea echilibrarii sistemului de anulare a defectiunii Semnalul care abiliteaza sistemul poate fi furnizat la orice intrare (pentru conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (foto conectate)). Se obtine functia de abilitare a sistemului, setand parametrul Ix, aferent intrarii pe care a fost conectat semnalul de abilitare, una din valorile din Tabelul 15. Atunci cand este activa, se dezactiveaza complet sistemul si se afiseaza F3 in randul STATO (STARE) a paginii principale. In cazul in care sunt configurate simultan mai multe functii de dezactivare a sistemului pe intrari diferite, sistemul va semnaliza F3 atunci cand cel putin una din functii este activata si va anula alarma cand niciuna nu este activata. Pentru ca sistemul sa activeze efectiv functia dezactivata, intrarea trebuie sa fie activa cel putin 1sec. Atunci cand sistemul este dezactivat, pentru ca functia sa fie dezactivata (reactivarea sistemului), intrarea trebuie sa nu fie activa pentru cel putin 1sec. Comportamentul functiei este rezumat in Tabelul 15. In cazul in care sunt configurate simutlan mai multe functii dezactivate pe intrari diferite, sistemul va semnaliza F3 cand cel putin o functie va fi activata. Alarma este anulata cand niciuna din intrari nu este activata.

Comportamentul functiei de setpoint auxiliar in functie de INx si intrare

Valoarea parametrului Ix

Configurarea

Starea intrarii

 

Functionare

Vizualizarea pe display

intrarii

   

5

Activa

cu

Absenta

Motor abilitat

Niciuna

semnal inalt pe intrare (NO)

Prezenta

Motor dezabilitat

F3

6

Activa

cu

Absenta

Motor dezabilitat

F3

semnal

jos

pe

Prezenta

Motor abilitat

Niciuna

intrare (NC)

7

Activa

cu

Absenta

Motor abilitat

Niciuna

semnal inalt pe intrare (NO)

Prezenta

Motor dezabilitat

F3

+

resetarea

 

blocarilor

8

Activa

cu

Absenta

Motor dezabilitat

F3

semnal

jos

pe

+

resetarea

intrare (NC)

blocarilor

 

Prezenta

Motor abilitat

Niciuna

 

49

9

Activa

cu

Absenta

Motor abilitat

Niciuna

semnal inalt pe intrare (NO)

Prezenta

Resetare blocari

Niciuna

Tabel 18: Abilitarea sistemului si resetarea defectiunilor fault

7.7.8.5 – Setarea identificarii joasei presiuni (KIWA) Presostatul de minim care identifica joasa presiune poate fi conectat la oricare intrare (pentru conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (foto conectate). Se obtine functia de identificare de joasa presiune, setand pe parametrul INx, aferent intrarii, unde a fost conectat semnalul de abilitare, una din valorile din Tabelul 16. Activarea functiei de identificare a joasei presiuni genereaza blocarea sistemului dupa timpul T1 (vezi 7.6.2 - T1: Intarziere joasa presiune (functie kiwa). Functia este conceputa pentru a conecta intrarea la semnalul provenind de la un presostat care semnalizeaza o presiune prea joasa pe aspiratia pompei. Atunci cand este activa aceasta functie se vizualizeaza simbolul F4 in randul STATO (STARE) a paginii principale. Atunci cand se afla in situatia de eroare F4, intrarea trebuie sa fie dezactivata cel putin 2sec, inainte ca sistemul sa se deblocheze. Comportamentul functiei este rezumat in Tabelul 16. In cazul in care sunt configurate simultan mai multe functii de identificare de joasa presiune pe intrari diferite, sistemul va semnaliza F4, cel putin o functie va fi activata. Alarma este anulata cand niciuna din intrari nu este activata.

Comportamentul functiei de setpoint auxiliar in functie de INx si intrare

Valoarea parametrului Ix

Configurarea

Starea

 

Functionare

Vizualizarea pe display

intrarii

 

intrarii

 

10

Activa

cu

Absenta

Normal

Niciuna

semnal inalt pe

Prezenta

Blocare a sistemului datorita joasei

F4

intrare (NO)

 
 

presiuni pe aspiratie, Resetarea automata

+

manuala

11

Activa

cu

Absenta

Blocare a sistemului datorita joasei

F4

semnal

jos

pe

intrare (NC)

presiuni pe aspiratie, Resetarea automata

 

+

manuala

Prezenta

Normal

Niciuna

12

Activa

cu

Absenta

Normal

Niciuna

semnal inalt pe intrare (NO)

Prezenta

Blocare a sistemului datorita joasei presiuni pe aspiratie, Resetarea manuala

F4

 

50

Comportamentul functiei de setpoint auxiliar in functie de INx si intrare

Valoarea parametrului Ix

Configurarea

Starea

Functionare

Vizualizarea pe display

intrarii

 

intrarii

13

Activa

cu

Absenta

Blocare a sistemului datorita joasei presiuni pe aspiratie, Resetarea manuala

F4

semnal

jos

pe

intrare (NC)

 

Prezenta

Normal

Niciuna

Tabel 19: Identificarea semnalului de joasa presiune (KIWA)

7.8 - Setup a iesirilor OUT1, OUT2 In acest paragraf sunt prezentate functiile si configuratiile posibile ale iesirilor OUT1 si OUT2 al unitatii electronice de I/O, conectata prin wireless la dispozitiv, prin parametrii O1 si O2. Pentru conexiunile electrice consulati paragraful Contacte de iesire OUT 1 si OUT 2:. Configuratiile din fabricatie sunt vizibile in Tabelul 17.

Configuratii din fabricatie a iesirilor

Configuratii din fabricatie a iesirilor

Configuratii din fabricatie a iesirilor

Iesire

OUT1

OUT2

Valoare

Valoare

2

2

(dfectiune NOse inchide)

(Pompa in functiune NO se inchide)

Tabel 20: Configuratii din fabricatie a iesirilor

7.8.1 - O1: Setarea functiei iesire 1

Iesirea 1 comunica o alarma activa (indica faptul ca a intervenit o blocare a sistemului). Iesirea permite utilizarea unui contact liber de potential normal deschis. La parametrul O1 sunt asociate valorile si functiile indicate in Tabelul 18.

7.8.2 - O2: Setarea functiei iesire 2

Iesirea 2 comunica starea de functionare a motorului. Iesirea permite utilizarea unui contact Iesirea permite utilizarea unui contact liber de potential normal deschis. La parametrul O2 sunt asociate valorile si functiile indicate in Tabelul 18.

 

Configurarea functiilor asociate iesirilor

 

Configurarea

 

OUT1

   

OUT2

 

iesirii

   
 

Conditie

de

Starea contactului de iesire

Conditie

de

Starea contactului de iesire

activare

activare

0

Nicio

functie

Contact

mereu

Nicio

functie

Contact

mereu

asociata

deschis

asociata

deschis

1

Nicio

functie

Contact

mereu

Nicio

functie

Contact

mereu

asociata

inchis

asociata

inchis

2

Prezenta

unor

In cazul unor erori care genereaza blocarea contactul se inchide

Activarea

iesirii

Cand motorul este in functiune contactul se inchide

erori

care

in

cazul

unor

genereaza

erori

care

blocarea

genereaza

 

blocarea

 

51

 

Configurarea functiilor asociate iesirilor

 

Configurarea

 

OUT1

 

OUT2

iesirii

   
 

Conditie

de

Starea contactului de iesire

Conditie

de

Starea contactului de iesire

activare

activare

3

Prezenta

unor

In cazul unor erori care genereaza blocarea contactul se inchide

Activarea

iesirii

Cand motorul este in functiune contactul se deschise

erori

care

in

cazul

unor

genereaza

erori

care

blocarea

genereaza

 

blocarea

 

Tabel 21: Configuratia iesirilor

7.9 - RF: Anularea defectiunilor si avertismentelor Mentinand apasate simultan cel putin 2 secunde tastele + si – se anuleaza cronologia defectiunilor si avertismentelor. Sub simbolul RF sunt rezumate numarul de defectiuni prezente in istoric (max 64). Istoricul poate fi vizionat de la meniul MONITOR la pagina FF.

7.10 - PW: Modificare password (parola) Dispozitivul are un sistem de protectie prin password. Daca se seteaza o parola parametrii

dispozitivului vor fi accesibili si vizibili, dar nu va fi posibil sa-i modifice. Atunci cand parola (PW) este “0” toti parametrii sunt deblocati si pot fi modificati. Cand se utilizeaza o parola (valoarea de PW diferita de 0) toate modificarile sunt blocate si in pagina PW se vizualizeaza “XXXX”. Daca este setata parola, se permite sa se navigheze in toate paginile, dar la o tentativa oarecare de modificare a unui parametru se vizualizeaza un afisaj care solicita introducerea parolei. Atunci cand este introdusa parola corecta parametrii raman deblocati si modificabili pentru 10’. Daca se doreste anularea timerului parolei este suficient sa se treaca la pagina PW si sa se apese simultan + si – timp de 2’’. Cand se introduce parola corecta se vizualizeaza un lacat care se deschide, in timp ce daca se introduce parola gresita se afiseaza un lacat care clipeste. Daca se introduce o parola gresita de mai mult de 10 ori apare acelasi lacat al parolei gresite cu culoarea inversata si nu se mai accepta nicio parola pana la cand nu se opreste si se reporneste aparatul. Dupa o resetare a valorilor din fabricatie parola este indicata pe “0”. Orice schimbare a parolei are efect la apasarea Mode sau Set si orice modificare ulterioara a unui parametru implica o noua introducere a parolei (ex. instalatorul efectueaza toate setarile cu valoarea de PW default = 0 si ultimul seteaza PW astfel incat sa fie sigur care fara nicio alta actiune masina este deja protejata). In cazul pierderii parolei exista 2 posibilitati pentru a modifica parametrii dispozitivului:

• Notati valorile tuturor parametrilor, resetati dispozitivul cu valorile din fabricatie, consultati paragraful 0. Operatiunile de resetare sterg toti parametrii dispozitivului inclus in parola.

• Notati numarul prezent in pagina parolei, expediati un mail cu numarul propriului

centru de service, in termen de cateva zile va va fi trimisa parola pentru a debloca dispozitivul.

52

7.10.1 – Parola sisteme multi pompa Parametrul PW face parte din parametrii sensibili, deci pentru ca dispozitivul sa functioneze este necesar ca PW sa fie la fel pentru toate dispozitivele. Daca exista deja un lant cu PW aliniata si la aceasta se adauga un dispozitiv cu PW=0, se formuleaza cererea de aliniere a parametrilor. In aceste conditii dispozitivul cu PW=0 poate receptiona configuratia inclusiv Parola, dar nu poate propaga propria configuratie. In cazul unor parametrii sensibili nealineati, pentru a ajuta utilizatorul sa inteleaga daca o configuratie este propagabila, in pagina de alinierea a parametrilor se vizualizeaza parametrul key cu valoarea aferenta. Key reprezinta o codificare a parolei. Pe baza corespondentei key se poate intelege daca dispozitivele unii lant pot fi aliniate.

Key egal cu - -

dispozitivul poate primi confiuguratia de la toti

poate sa propage propria configuratie a dispozitivelor cu key egale cu - -

nu poate proaga propria configuratie a dispozitivelor cu key diferita de - -

Key mai mare sau egal cu 0

dispozitivul poate primi confiuguratia numai de la dispoozitivele care au aceeiasi Key

poate sa propage propria configuratie a dispozitivelor cu aceeasi key sau cu key = - -

nu poate proaga propria configuratie a dispozitivelor cu key diferita

Cand se introduce PW pentru a debloca un dispozitiv dintr-un grup, toate dispozitivele sunt deblocate. Cand se modifica PW pe un dispozitiv al unui grup, toate dispozitivele receptioneaza modificarea. Atunci cand se activeaza protectia cu PW pe un dispozitiv dintr-un grup (+ si – in pagina PW atunci cand PW0), pe toate dispozitivele se activeaza protectia (pentru a efectua orice modificare se solicita PW).

8 - RESET SI SETARE DIN FABRICATIE

8.1 – Resetarea generala a sistemului Pentru a efectua o resetare a sistemului mentineti apasate simultan cele 4 taste timp de 2 Sec. Aceasta operatiune este echivalenta cu deconectarea alimentarii, asteptati oprirea completa si furnizati din nou alimentarea. Resetarea nu anuleaza setarile memorate de utilizator.

8.2 – Setari din fabricatie Dispozitivul iese din fabrica cu o serie de parametrii presetati care pot fi schimbati in functie de cerintele utilizatorului. Orice schimbare a setarilor este salvata automat in memorie si in cazul in care doriti, este mereu posibil sa resetati sistemul la conditiile din fabricatie (consultati resetarea setarilor din fabricatie par 8.3 – Resetarea setarilor din fabricatie).

53

8.3 – Resetarea setarilor din fabricatie Pentru a reseta valorile din fabricatie, se opreste dispozitivul, asteptati eventual completa oprire pe display, apasati si mentineti apasate tastele “SET” si “+” si alimentati; eliberati cele doua taste numai cand se afiseaza inscrisul “EE”. In acest caz se efectueaza o restare a setarilor din fabricatie (un inscris si o recitire pe EEPROM a setarilor din fabricatie salvate in mod permanent in memoria FLASH). Dupa ce s-a realizat setarea tuturor parametrilor, dispozitivul revine la functionarea sa normala. NOTA: Dupa se s-a efectuat resetarea valorilor din fabricatie va fi necesar sa se seteze din nou toti parametrii care caracterizeaza instalatia (castiguri, presiune de setpoint, etc.) ca la prima instalare.

 

Setari din fabricatie

 

Identificator

Descriere

 

Valoare

Promemorie

 

Instalare

TK

T. aprindere lumina de fond backlight

2

min

 

LA

Limba

ENG

   

SP

Presiune de setpoint [bar]

3,0

 

P1

Setpoint P1 [bar]

2,0

 

P2

Setpoint P2 [bar]

2,5

 

P3

Setpoint P3 [bar]

3,5

 

P4

Setpoint P4 [bar]

4,0

 

RI

Turatie in regim manual [rpm]

2400

   

OD

Tipologie de Instalatie

1

(Rigid)

 

RP

Diminuarea presiunii pentru repornire [bar]

0,3

 

AD

Configuratie Adresa

0

(Auto)

 

PR

Senzor de presiune la distanta

Dezabilitat

   

MS

Sistem de masura

0

(International)

 

TB

Timp de blocare apa [s]

10

 

T1

Intarziere joasa presiune (KIWA) [s]

2

 

T2

Intarziere de oprire [s]

10

 

GP

Coeficient de castig proportional

0,5

 

GI

Coeficient de castig integral

1,2

 

RS

Viteza maxima [rpm]

3050

   

NA

Dispozitive active

N

 

NC

Dispozitive simultane

NA

 

IC

Configuratie de rezerva

1

(Auto)

 

ET

Timp de schimbare [h]

2

 

AE

Functie antiblocare

1(Abilitat)

   

AF

Anti-inghet

1(Abilitat)

   

I1

Functie I1

1

(Plutitor)

 

I2

Functie I2

3

(P Aux)

 
 

Setari din fabricatie

 

Identificator

Descriere

 

Valoare

 

Promemorie

 

Instalare

I3

Functie I3

5 (Dezabilitat)

 

I4

Functie I4

10 (Joasa presiune)

 

54

O1

Functie iesire 1

2

O2

Functie iesire 2

2

PW

Modificare Password

0

AY

Functie Anticycling AY

0 (Dezabilitat)

Tabel 22: Setari din fabricatie

9 – INSTALATII PARTICULARE

9.1 – Inhibarea functiei de Auto-amorsare Produsul este fabricat si furnizat cu capacitatea de a fi autoamorsant. Referitor la paragraful 6, sistemul are capacitatea de a amorsa si deci de a functiona indiferent care este configuratia sa de instalare aleasa initial: sub luciul apei sau deasupra luciului apei. Exista totusi cazuri in care capacitatea de auto-amorsare nu este necesara sau zone in care este interzis sa se utilizeze pompe autoamorsante. In timpul amorsarii pompa obliga o parte din apa deja sub presiune sa revina in partea de aspiratie pana la atingerea unei valori de presiune de refulare suficiente pentru ca sistemul sa poata fi considerat amorsat. In acel moment canalul de recirculare se inchide automat. Aceasta faza se repeta la fiecare pornire, chiar si cu pompa amorsata, pana cand se atinge aceeasi valoare de presiune de inchidere a canalului de recirculare (circa 1 bar). Acolo unde apa ajunge la aspiratia sistemului deja presurizat (maxim admis 2 bar) sau daca instalatia este mereu si oricum sub luciul apei, este posibil (obligatoriu unde regulamentele de zona impun acest lucru) sa forteze inchiderea conductei de recirculare luand capacitatea de auto-amorsare. Procedand astfel se obtine avantajul de a elimina zgomotul de declansare al obturatorului conductei la fiecare pornire a sistemului. Pentru a forta inchiderea conductei autoamorsante, respectati urmatorii pasi:

1 – deconectati alimentarea electrica;

2 – goliti sistemul (daca nu se alege sa se inhibe amortizarea inainte de prima instalare);

3 – scoateti oricum dopul de golire avand grija sa nu cada garnitura O-Ring (Fig.20);

4 – cu ajutorul unui cleste extrageti obturatorul din propriul locas. Obturatorul va fi extras

impreuna cu garnitura O-Ring si arcul metalic cu care s-a asamblat;

5 - scoateti arcul obturatorului; introduceti din nou in locasul obturatorului cu garnitura O-

Ring (partea cu garnitura catre interiorul pompei, axul cu aripioare in cruce catre exterior);

6 – insurubati dopul dupa ce s-a pozitionat arcul metalic in interior astfel incat sa rezulte

comprimat chiar dopul si aripioarele in cruce ale axului obturatorului. In cazul repozitionarii dopului trebuie sa aveti grija ca garnitura aferenta O-ring sa fie mereu corect in locas; 7 – incarcati pompa, conectati alimentarea electrica, porniti sistemul.

55

9.2 – Instalarea la perete Acest produs este deja prevazut pentru a putea fi instalat

9.2 – Instalarea la perete Acest produs este deja prevazut pentru a putea fi instalat si suspendat la perete prin Kit-ul accesoriu DAB de achizitionat separat. Instalarea la perete se prezinta ca in Fig.21.

suspendat la perete prin Kit-ul accesoriu DAB de achizitionat separat. Instalarea la perete se prezinta ca

56

9.3 – Instalarea cu cuplaj rapid DAB furnizeaza un Kit accesoriu pentru cuplajul rapid al sistemului. Este vorba despre un suport cu cuplaj rapid pe care sa se realizeze conexiunile catre instalatie si de la care se poate conecta/deconecta sistemul intr-un mod simplu. Avantaje:

• posibilitatea de a realiza instalatia pe santier, de a o testa, dar si de a scoate sistemul

propriuzius pana in momentul livrarii evitand posibile daune (lovituri accidentale, murdarie, furt,…);

• simplitate din partea serviceului la inlocuirea sistemului cu motostivuitorul in cazul efectuarii unor operatii de intretinere extraordinara. Sitemul montat pe interfata sa de conectare rapida se prezinta ca in Fig.22.

interfata sa de conectare rapida se prezinta ca in Fig.22. 9.4 – Grupuri Multiple 9.4.1 –

9.4 – Grupuri Multiple

9.4.1 – Introducere in sisteme multi pompa

Prin sistemul multi pompa se intelege un grup de pompare format dintr-un ansamblu de pompe a caror refulari sunt confluente pe un colector comun. Dispozitivele comunica intre ele prin conexiunea potrivita (wireless).

Numarul maxim de dispozitive care se pot introduce pentru a forma grupul este de 4. Un sistem multi pompa este utilizat in principal pentru:

• cresterea parametrilor hidraulici in comparatie cu fiecare dispozitiv

• asigurarea continuitatii de functionare in caz de defectare a unui dispozitiv

• fractionarea puterii maxime

9.4.2 – Realizarea unei instalatii multi pompa

Instalatia hidraulica trebuie sa fie realizata in mod cat mai simetric posibil pentru a realiza o

sarcina hidraulica distribuita uniform pe toate pompele. Pompele trebuie sa fie conectate toate la un singur colector de refulare.

Pentru buna functionare a grupului de presurizare trebuie sa fie la fel pentru orice tip de dispozitiv:

• racorduri hidraulice • viteza maxima

57

9.4.3

- Comunicare wireless

Dispozitivele comunica intre ele si propaga semnalele de flux si presiune prin comunicarea wireless.

9.4.4 – Conexiune si setarea intrarilor foto conectate

Intrarile unitatii electronice de I/O servesc pentru a putea activa functiile plutitoarelor, setpoint auxiliar, dezabilitarea sistemului, presiunea joasa in aspiratie. Functiile sunt semnalizate respectiv de mesajele F1, Paux, F3, F4. Functia Paux activata realizeaza o presurizare a

instalatiei la presiunea setata vezi paragraful 7.7.8.3 – Setarea functiei de intrare setpoint auxiliara. Fuctiile F1, F3, F4 realizeaza din 3 motive diferite o oprire a pompei, vezi paragraful 7.7.8.2, 7.7.8.4, 7.7.8.5. Parametrii de setare a intrarilor 1, I2, I3, I4 fac parte din parametrii sensibili, deci setarea unuia din acestia pe oricare dispozitiv, implica alinierea automata pe toate dispozitivele. Avand in vedere faptul ca setarea intrarilor selecteaza, pe langa alegerea functiei, si tipul de polaritate a contactului, in mod fortat se va gasi functia asociata cu acelasi tip de contact pe toate dispozitivele. Datorita motivului expus, atunci cand se utilizeaza contacte independente pentru fiecare dispozitiv (care poate fi utilizat pentur functiile F1, F3, F4), acestea trebuie sa aiba toate aceeasi logica pentru diversele intrari cu acelasi nume; sau, referitor la o aceeasi intrare, sau se utilizeaza pentru toate dispozitivele contacte normal deschise sau normal inchise.

Parametrii legati de functionarea multi pompa

Parametrii vizualizabili in meniu, prin opotica sistemului multi pompa, sunt clasificati dupa cum urmeaza:

• Parametrii intr-o singura citire

• Parametrii cu semnificatie locala

• Parametrii de configurare a sistemului multi pompa care la randul lor pot fi impartiti in

• Parametrii sensibili

• Parametrii cu aliniere facultativa

9.4.5 Parametri de interes pentru multi pompa

Parametrii cu semnificatii locale

Sunt parametrii care pot fi diferiti la diverse dispozitive si in anumite cazuri este chiar necesar ca acestia sa fie diferiti. Pentru acesti parametrii nu este permis sa se alinieze automat configuratia intre diverse dispozitive. In cazul in care de exemplu se atribuie manual adresele, acestea trebuie obligatoriu sa fie diferite una de alta. Lista parametrilor cu semnificatia locala a dispozitivului:

• CT Contrast

• BK Luminozitate

• TK Timp de aprindere a iluminarii din spate

• RI Turatie in regim manual

• AD Configuratia adresei

• IC Configuratia rezervei

• RF Anularea defectiunilor si avertisment

Parametrii sensibili Sunt niste parametrii care trebuie neaparat sa fie aliniati pe intreg lantul din motive de reglaj. Lista aprametrilor sensibili:

58

• SP Presiune de Setpoint

• P1 Setpoint auxiliar intrare 1

• P2 Setpoint auxiliar intrare 2

• P3 Setpoint auxiliar intrare 3

• P4 Setpoint auxiliar intrare 4

• RP Diminuarea presiunii pentru repornire

• ET Timp de schimbare

• AY Anticycling (prevenire a pierderilor pe circuit)

• NA Numar de dispozitive active

• NC Numar de dispozitive simultane

• TB Timp de functionare pe uscat dry run

• T1 Timp de oprire dupa semnalul de joasa presiune

• T2 Timp de oprire

• GI Castig integral

• GP Castig proportional

• RM Viteza Maxima

• I1 Setare intrare 1

• I2 Setare intrare 2

• I3 Setare intrare 3

• I4 Setare intrare 4

• OD Tip de instalatie

• PR Senzor de presiune la distanta

• PW Modificare password Alinierea automata a parametrilor sensibili

Atunci cand este determinat un sistem multi pompa, se efectueaza un control referitor la

congruenta

dispozitivele, pe displayul fiecarui dispozitiv se afiseaza un mesaj in care se intreaba daca se doreste sa se propage la tot sistemul configuratia acelui dispozitiv special. Acceptand parametrii sensibili ai dispozitivului despre care s-a raspuns la intrebare, acestia sunt distribuiti tututor dispozitivelor din lant. In cazurile in care exista configuratii incompatibile cu sistemul, nu se permite de la aceste dispozitive propagarea configuratiei. In timpul functionarii normale, modificarea unui parametru sensibil pe un dispozitiv, implica alinierea automata a parametrului pe toate celelalte dispozitive fara a necesita confirmarea. NOTA: Alinierea automata a parametrilor sensibili nu are niciun efect asupra tuturor celorlalte tipuri de parametrii.

parametrilor setati. Daca parametrii sensibili nu sunt alineati intre toate

In cazul particular al introducerii in lant a unui dispozitiv cu setari din fabricatie (cazul unui dispozitiv care inlocuieste unul existent sau un dispozitiv care se obtine din resetarea configuratiei din fabricatie), daca configuratiile prezente cu exceptia configuratiilor din fabricatie sunt congruente, dispozitivul cu configuratia din fabricatie preia automat parametrii sensibili ai lantului.

Parametri cu aliniere facultativa Sunt parametrii pentru care se tolereaza sa poata fi nealineati intre diversele dispozitive. La fiecare modificare a acestor parametrii, dupa ce ajung la presiunea de SET sau MODE, se cere sa se propage modificarea intregului lant in comunicare. In acest mod daca lantul este la fel in toatele elementele sale, se evita setarea acelorasi date pe toate dispozitivele. Lista parametrilor cu aliniere facultativa:

59

• LA Limba

• MS Sistem de masura

• AE Antiblocare

• AF Anti-inghet

• O1 Functie iesire 1

• O2 Functie iesire 2

9.4.6 Fara pornirea sistemului multi-pompa

Executati conexiunile electrice si hidraulice a intregului sistem conform descrierii din paragrafele 2.1.1, 2.2.1 si a paragrafului 3.1. Porniti dispozitivele si creati asocierile conform descrierii din paragraful 7.5.5 - AS: Asociere dispozitive.

9.4.7 Reglare multi-pompa

Atunci cand se porneste un sistem multi pompa se efectueaza automat o atribuire a adreselor si printr-un algoritm se numeste un dispositiv ca leader al reglajului. Leaderul decide viteza si ordinea de pornire a fiecarui dispozitiv care face parte din lant. Modalitatea de reglare este secventiala (dispozitivele pornesc pe rand). Cand se realizeaza conditiile de pornire, porneste primul dispozitiv, cand acesta a ajuns la viteza sa maxima, porneste urmatorul si la fel pentru toate celelalte dispozitive. Ordinea de pornire nu este neaparat crescatoare in functie de adresa echipamentului, ci depinde de orele de lucru efectuate vezi 7.7.4 - ET: Timp de schimbare.

9.4.8 – Atribuirea ordinii de pornire

La orice pornire a sistemului se asociaza la fiecare dispozitiv o ordine de pornire. Pe baza

acesteia se genereaza porniri succesive ale dispozitivelor.

Ordinea de pornire este modificata in timpul utilizarii in functie de necesitatile din partea celor doua algoritme urmatoare:

• Atingerea timpului maxim de lucru

• Atingerea timpului maxim de inactivitate

9.4.9 – Timp maxim de lucru

Pe baza parametrului ET (timp maxim de lucru), fiecare dispozitiv are un contoar al timpului de lucru, si pe baza acestuia se actualizeaza ordinea de pornire conform urmatorului algoritm:

Daca s-a depasit cel putin jumatate din valoarea de ET, se efectueaza schimbarea prioritatii la prima oprire a inverterului (schimbare in standby). Daca se atinge valoarea de ET fara a se mai opri, se opreste neconditionat inverterul si acesta este adus la prioritatea minima de repornire (schimbarea in timpul functionarii).

minima de repornire (schimbarea in timpul functionarii). Daca parametrul ET (timp maxim de lucru), este pus

Daca parametrul ET (timp maxim de lucru), este pus pe 0, se obtine schimbarea ordinii la fiecare repornire.

Vezi 7.7.4 - ET: Timp de schimbare.

9.4.10 – Atingerea timpului maxim de inactivitate Sistemul multi pompa dispune de un algoritm de antiblocare care are drept obiectiv acela de

a mentine perfect eficiente pompele si de a mentine integritatea lichidului pompat.

Functioneaza permitand o alternare in ordinea de pornire a pompei astfel incat sa se permita