Sunteți pe pagina 1din 70

Producator: DAB Italia

Hidrofor electronic cu inverter pentru ridicarea


presiunii apei
Model: E.SYBOX
Cod Romstal: 73P 1261

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE

Revizia nr. 0 / februarie 2013

1
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. – Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italia, declaram pe proprie
raspundere ca produsul la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatoarele directive si cu urmatoarele norme:
Directive
2006/95/CE
2004/108/CE
2009/125/ CE
2011/65/EU

Standarde armonizate
EN 60335-2-41
EN 60335-1
EN 55014-1
EN 55014-2

Mestrino, 01/01/2013 Francesco Sinico


Director Tehnic
ss indescifrabila

– Ultimele doua cifre ale anului de aplicare a marcajului : 13

CUPRINS
Legenda
Avertismente
Responsabilitate
1. Generalitati
1.1 Descrierea inverterului integrat
1.2 Vas de expansiune integrat
1.3 Eletctropompa integrata
1.4 Caracteristici tecnice

2. Instalare
2.1 Configuratie verticala
2.1.1 Racorduri hidraulice
2.1.2 Operatii de umplere – Instalatie deasupra luciului apei si sub luciul apei
2.2. Configuratie orizontala
2.2.1 Racorduri hidraulice
2.2.2 Orientarea Panoului de Interfata
2.2.3 Operatii de umplere – Instalatie deasupra luciului apei si sub luciul apei

3. Punere in functiune
3.1 Conexiuni electrice
3.2 Configuratia inverterului integrat
3.3 Amorsarea

4. Sisteme de protectie
4.1 Descrierea blocarilor
2
4.1.1 “BL” Anti Dry-Run (Protectie impotriva functionarii pe uscat)
4.1.2 “Anti-Cycling (Protectie impotriva ciclurilor continue fara cerere de la utilizator)
4.1.3 “Anti-Freeze (Protectie impotriva inghetarii apei in sistem)
4.1.4 “BP1” Blocare pentru defectiune la senzorul de presiune intern
4.1.5 “BP2” Blocare pentru eroare de citire pe senzorul de presiune la distanta
4.1.6 “PB” Blocare pentru tensiune de alimentare in afara domeniului din specificatii tehnice
4.1.7 “SC” Blocare pentru scurt circuit intre fazele motorului
4.2 Resetare manuala a conditiilor de eroare
4.3 Autoresetare a conditiilor de eroare

5. Control electronic inverter si interfata utilizator


5.1 Conexiuni electrice intrari si iesiri utilizatori

6. Tastatura si display
6.1 Acces direct cu combinatie de taste
6.2 Acces prin nume prin meniu derulat
6.3 Structura paginilor din meniu
6.4 Blocare setare parametrii prin Password
6.5 Activarea dezactivarea motorului

7. Semnificatia fiecarui parametru


7.1 Meniu utilizator
7.1.1 Status
7.1.2 RS: Afisarea turatiei
7.1.3 VP: Afisarea presiunii
7.1.4 VF: Afisarea debitului
7.1.5 PO: Afisarea puterii absorbite
7.1.6 C1: Afisarea curentului de faza
7.1.7 Ore de functionare si numar de porniri
7.1.8 Sistem multipompa
7.1.9 VE: Afisarea versiunii
7.1.10 PI: Histograma puterii
7.1.11 FF: Afisarea istoricului
7.2 Meniu Monitor
7.2.1 CT: Contrast display
7.2.2 BK: Luminozitate display
7.2.3 TK: Timp de aprindere backlight
7.2.4 LA: Limba
7.2.5 TE: Afisarea temperaturii disipatorului
7.3 Meniu Setpoint
7.3.1 SP: Setarea presiunii de setpoint
7.3.2 Setarea presiunilor auxiliare
7.3.2.1 P1: Setarea setpoint auxiliar 1
7.3.2.2 P2 Setarea: setpoint auxiliar 2
7.3.2.3 P3: Setarea setpoint auxiliar 3
7.3.2.4 P4: Setarea setpoint auxiliar 4
7.4 Meniu Manual 35
7.4.1 Status
7.4.2 RI: Setarea vitezei
3
7.4.3 VP: Setarea presiunii
7.4.4 VF: Afisarea debitului
7.4.5 PO: Afisarea puterii furnizate
7.4.6 C1: Afisarea curentului de faza
7.4.7 RS: Afisarea vitezei de rotatie
7.4.8 TE: Afisarea temperaturii disipatorului
7.5 Meniu Instalator
7.5.1 RP: Setarea diminuarii presiunii de repornire
7.5.2 OD: Tip de instalatie
7.5.3 AD: Configuratie adresa
7.5.4 MS: Sistem de masura
7.5.5 AS: Asociere dispozitive
7.5.6 PR: Senzor de presiune la distanta
7.6 Meniu Service
7.6.1 TB: Timp de blocare lipsa apa
7.6.2 T1: Intarziere joasa presiune (functie kiwa)
7.6.3 T2: Intarziere la inchidere
7.6.4 GP: Coeficient de castig proportional
7.6.5 GI: Coeficient de castig integral
7.6.6 RM: Viteza maxima
7.7 Setarea numarului de dispozitive si de rezerve
7.7.1 NA: Dispozitive active
7.7.2 NC: Dispoziutive simultane
7.7.3 IC: Configuratia rezervei
7.7.3.1 Exemple de configuratie pentru instalatiile multi pompa
7.7.4 ET: Timp de schimb
7.7.5 AY: Anti Cycling - determinare pierderi pe instalatii
7.7.6 AE: Activarea functiei anti-blocare
7.7.7 AF: Activarea functiei anti-inghet
7.7.8 Setarea intrarilor digitale auxiliare auxiliare IN1, IN2, IN3, IN4
7.7.8.1 Dezactivarea functiilor asociate intrarii
7.7.8.2 Setarea functiei plutitor extern
7.7.8.3 Setarea functiei intrare setpoint auxiliar
7.7.8.4 Setarea activarii sistemului si resetarea istoricului de defectiuni
7.7.8.5 Setare activare determinare joasa presiune (KIWA)
7.8 Setarea iesirilor OUT1, OUT2
7.8.1 O1: Setarea functiei iesire 1
7.8.2 O2: Setarea functiei iesire 2
7.9 RF: Resetarea istoricului de defectiuni si avertismente
7.10 PW: Modificarea password
7.10.1 Password sisteme multi pompa

8. Resetari si setari din fabricatie


8.1 Resetare generala a sistemului
8.2 Setari din fabricatie
8.3 Resetarea setarilor din fabricatie

9. Instalatii particulare
9.1 Inhibarea pompei de autoamorsare
4
9.2 Instalarea la perete
9.3 Instalarea cu Cuplaj Rapid
9.4 Grupuri Multiple
9.4.1 Introducere la sistemele multi pompa
9.4.2 Realizarea unei instalatii multi pompa
9.4.3 Comunicare wireless
9.4.4 Conexiunea si starea intrarilor foto conectate
9.4.5 Parametri de interes pentru multi pompa
9.4.6 Punerea in functiune a sistemului multi pompa
9.4.7 Reglarea multi pompa
9.4.8 Atribuirea comenzii de pornire
9.4.9 Timp maxim de lucru
9.4.10 Atingerea timpului maxim de inactivitate
9.4.11 Rezerve si numar de dispozitive care participa la pompare
9.4.12 Control WireLess

10. Intretinere
10.1 Ustensile accesorii
10.2 Golirea sistemului
10.3 Clapeta de sens
10.4 Arbore motor
10.5 Vas de expansiune

11. Solutionarea problemelor


12. Eliminarea produsului
13. Garantie

5
LEGENDA
In documentatia tehnica au fost utilizate urmatoarele simboluri:

Situatie generala de pericol. Nerespectarea prescriptiilor poate provoca daune


materiale si vatamari corporale.

Situatie de pericol de electrocutare. Nerespectarea urmatoarelor prescriptii poate


provoca o situatie de risc grav pentru siguranta si sanatatea persoanelor.

AVERTISMENTE

Inainte de instalare, cititi cu atentie aceasta documentatie.


Instalarea si functionarea pompei trebuie sa corespunda normelor de siguranta in
vigoare valabile in tara in care aceasta va fi instalata. Intreaga operatiune de
instalare si punere in functiune trebuie efectuata corect, doar de personalul tehnic
autorizat ce poseda toate calificarile necesare pentru aceasta operatiune, cerute de
normele in vigoare.
Nerespectarea normelor de siguranta poate provoca, atat daune persoanelor si
echipamentelor, cat si anularea garantiei.

Personal specializat
Se recomanda ca instalatia sa fie executata de personal competent si calificat, care
sa stapaneasca cerintele tehnice cerute de normativele specifice din domeniu.
Personalul tehnic autorizat reprezinta acele persoane, care datorita instruirii, experientei si
cunoasterii normelor de siguranta, masurilor de prevenire a accidentelor si a conditiilor de
service, sunt autorizate de catre responsabilul cu siguranta instalatiei sa execute orice
operatiune necesara si in acest scop cunoaste si evita orice pericol (Definitie pentru
personalul tehnic calificat IEC 364).

Echipamentul nu este destinat a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) ale caror capacitati
fizice senzoriale si mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experienta sau de cunostinte, doar
daca acestea au putut beneficia prin intermediul unei persoane responsabile de securitatea
lor de o supraveghere si de instructiuni de folosire a aparaturii. Copiii trebuie supravegheati
pentru a va asigura ca nu se joaca la aparat (EN 60335-1:02).

Siguranta
Utilizarea grupului de pompare este admisa numai daca instalatia electrica este dotata
cu dispozitive de siguranta ce corespund normelor in vigoare valabile in tara in care se va
instala produsul.

6
Lichide pompate
Echipamentul este proiectat si construit pentru a pompare apa, fara substante
explozive si particule solide sau fibre, cu densitate egala cu 1000 Kg/m3 si
vascozitate cinematica egala cu 1mm2/s si lichide neagresive din punct de vedere chimic.

Cablul de alimentare nu trebuie sa fie utilizat pentru a transporta sau deplasa pompa.

Nu decuplati niciodata echipamentul tragandu-l de cablu.

Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie sa fie schimbat de producator
sau de catre un service autorizat, astfel incat sa se previna aparitia oricarui risc.

Nerespectarea acestor avertismente poate crea situatii de pericol pentru persoane


sau lucruri si genereaza anularea garantiei produsului.

RESPONSABILITATE

Producatorul nu este raspunzator pentru functionarea necorespunzatoare a grupului


de pompare sau pentru eventualele daune provocate de acesta, rezultate in urma
modificarii si/sau folosirii acestuia in alte scopuri decat cele pentru care a fost produs,
cat si pentru neutilizarea tablourilor de comanda si de protectie.

In plus, producatorul isi declina orice fel de responsabilitate pentru posibilele


erori din prezentul manual, daca acestea provin din greseli de tiparire sau
transcriere. Acesta isi rezerva dreptul de a aduce produsului modificarile pe
care le considera necesare sau utile, fara a afecta caracteristicile principale ale
acestuia.

1 – GENERALITATI

Produsul este un sistem integrat alcatuit dintr-o electropompa centrifuga de tip cu mai multe
trepte cu autoamorsare, un regulator electronic care o comanda si un vas de expansiune.

7
Aplicatii
intalatii hidrice de alimentare si presurizare pentru uitilizari rezidentiale sau industriale.
In exterior produsul se prezinta ca un paralelipiped care se dezvolta pe 6 fete conform Fig.1

Fata A: o usita de acces la compartimentul tehnic. Usita permite accesul la compartimentul


tehnic. Usita poate fi scoasa introducand 2 degete in prizele din cauciuc, strangand si rotind
usita in jurul balamalelor pe partea opusa a prizelor (consultati Fig.2). Pentru a repune in
lacasul sau usita, introduceti balamamelele in propriile locasuri si inchideti usita pana la
capat.

In interiorul compartimentului tehnic aveti acces (consultati Fig.3):


1. Supapa vasului de expansiune;
2. Placuta de timbru cu datele tehnice;
3. Ghid Rapid;
4. Arbore motor ;
5. Ustensile accesoriu;
6. Dop de umplere (numai pentru configuratia verticala).

8
Fata B: un dop detasabil cu surub permite accesul la clapeta de sens (consultati par. 10.3).
Scoateti dopul numai in cazul necesitatii efectuarii unor operatiuni de intretinere de catre
personal specializat.

Fata C: cele 4 filete din alama realizeaza locasul pentru cele 4 picioruse de sustinere in cazul
instalatiei verticale. Cele 2 dopuri cu surub de 1” pot fi scoase pentru a realiza racordurile
catre instalatiei, in functie de configuratia instalatiei pe care intentionati sa o adoptati. In
cazul nostru, la racordul cu indicatia “IN” conectati instalatia de la care intentionati sa preluati
apa (put, cisterna,…) si la racordul cu indicatia “OUT” conectati instalatia de refulare. De
asemenea este prezenta si o grila de aerisire.

Fata D: indepartand dopul de 1” aveti acces la un al doilea racord de refulare care poate fi
utilizat simultan sau alternativ cu acela indicat prin “OUT” pe fata C. Cablul de alimentare
serveste pentru conectarea la reteaua electrica.

Fata E: 4 filete din alama realizeaza locasul pentru cele 4 picioruse de sustinere in cazul
instaltiei orizontale. Dopul de 1” are functia principala de a goli sistemul. Sunt de asemenea
prezente 2 grile pentru aerisire.

Fata F: conform indicatiilor din eticheta, dopul de 1” are o functie dubla: in cazul unei instalatii
orizontale, gura care este inchisa de dop are functia de cale de umplere a sistemului
(consultati in continuare “operatiune de umplere”, par. 2.2.3); in cazul unei instalari verticale,
aceeasi gura poate avea functia de de racord hidraulic de intrare (exact ca acela indicat cu
“IN” pe fata C si ca alternativa la aceasta). Panoul de interfata utilizator este alcatuit dintr-un
display si o tastatura si are functia de a seta sistemul, interogand starea acestuia si
comunicand eventuale alarme.
Sistemul poate fi instalat in 2 configuratii diferite : orizontala (Fig.4) sau verticala (Fig.5).

9
1.1 Descriere inverter integrat
Controlul electronic integrat al sistemului este de tip cu Inverter si utilizeaza senzori de debit,
presiune si de temperatura si acestia integrati in sistem.
Prin intermediul acestor senzori sistemul porneste si se opreste automat in functie de
necesitatile utilizatorului, si are capacitatea de a determina conditiile de defectiuni de
functionare, sa le previna si sa le semnalizeze.
Controlul prin Inverter asigura diverse functii, cele mai importante din acestea, pentru
sistemele de pompare sunt mentinerea unei valori de presiune constanta pe tur si economia
de energie.
• Inverterul are capacitatea de a mentine constanta presiunea unui circuit hidraulic
variind turatia electropompei. Cu functionarea fara inverter electropompa nu reuseste sa
moduleze si sa creasca debitul cerut, diminueaza presiunea daca este necesar, sau
invers; astfel se obtin presiuni prea ridicate la debite joase sau presiuni prea scazute la
cresterea cererii de debit.
• Variind turatia in functie de cererea instantanee a utilizatorului, inverterul limiteaza
puterea permisa electropompei la aceea minima necesara pentru a asigura satisfacerea
cererii. Functionarea fara inverter prevede in schimb functionarea electropompei mereu
si numai la putere maxima.
Sistemul este configurat de producator pentru a satisface cea mai mare parte din cazurile de
instalare, sau:
• Functionare la presiune constanta;

• Set-Point (valoarea presiunii constante dorita): SP = 3.0 bar

• Reducerea presiunii pentru repornire : RP = 0.3 bar

• Functie Anti-cycling: Dezactivata

Acestia si alti parametrii pot fi oricum setati in functie de instalatie. In paragraful 5-6-7 sunt
ilustrate toate marimile care pot fi setate: presiune, interventie a dispozitivelor de protectie,
turatie, etc.
Celelalte regimuri de functionare si optiunile accesorii sunt multiple. Prin diversele setari
posibile si disponibilitatea de canale de intrare si de iesire configurabile, este posibil sa se
adapteze functionarea inverterului la cerintele diverselor instalatii. Consultati paragrafele 5-6-7.

10
1.2 Vas de expansiune integrat
Sistemul este echipat cu un vas de expansiune integrat cu capacitatea totala de 2 litri.
Functiile principale ale vasului de expansiune sunt :
• sa permita flexibilitatea sistemului astfel incat sa fie protejat impotriva aparitiei
loviturilor de berbec;
• sa asigure o rezerva de apa ca, in cazul unor mici pierderi, sa se mentina presiunea
instalatiei o perioada mai lunga si sa previna reporniri inutile ale sistemului care in caz
contrar ar fi continue;
• la deschiderea utilizatorului, asigurati presiunea apei pentru acele secunde de care
sistemul are nevoie de la pornire pentru a atinge turatia corecta.
Nu este o functie a vasului de expansiune integrat aceea de a asigura o rezerva de apa care
sa permita sa se reduca numarul de interventii ale sistemului (solicitate de la utilizator, nu de
o pierdere pe instalatie). Este posibil sa se adauge la instalatie un vas de expansiune cu
capacitatea dorita, racordandu-l intr-un punct pe instalatia de tur (nu de aspiratie!). In cazul
unei instalatii orizontale este posibil sa va conectati la gura de refulare neutilizata. La
alegerea rezervorului tineti cont de faptul ca va fi cantitatea de apa eliberata in functie si de
parametrii SP si RP setabili pe sistem (paragraf 6-7).
Vasul de expansiune este pre-incarcat cu aer sub presiune prin vana accesibila din centrala
termica (Fig.3, punctul 1). Valoarea de pre-incarcare cu care este incarcat vasul de
expansiune furnizat de producator este in conformitate cu parametrii SP si RP setat ca
default, si oricum este in conformitate cu urmatoarea relatie:

Pair = SP – RP – 0.7 bar Unde:


- Pair = valoarea presiunii aerului in bar
- SP = Set Point (7.3) in bar
- RP = Reducerea presiunii pentru repornire (7.5.1) in bar

Deci, de la producator : Pair = 3 – 0.3 – 0.7 = 2.0 bar

In cazul in care se seteaza valori diferite pentru parametrii SP si/sau RP, actionati asupra
supapei vasului de expansiune eliberand sau introducand aer pana cand este din nou
satisfacuta relatia de mai sus (ex: SP=2.0bar; RP=0.3bar; eliberati aerul din vasul de
expansiune pana cand se atinge presiunea de 1.2 bar pe supapa).

Nerespectarea relatiei setate mai sus poate genera defectiuni de functionare a


sistemului sau spargerea precoce a membranei din interiorul vasului de expansiune.

Avand in vedere capacitatea vasului de expansiune de numai 2 litri, o eventuala


operatiune de control a presiunii aerului trebuie sa fie executata introducand
manometrul foarte rapid: la volume mici si pierderea unei cantitati de aer limitata
poate genera o cadere sensibila de presiune. Calitatea vasului de expansiune
asigura mentinerea valorii de presiune a aerului setate. Trebuie numai sa efectuati
controlul tararii daca sunteti siguri de o defectiune de functionare.

O eventuala operatiune de control si/sau de refacere a presiunii de aer trebuie sa fie


efectuata cu o instalatie de tur care nu este sub presiune: decuplati pompa de la
alimentare si deschideti consumatorul cel mai apropiat de pompa mentinandu-l
deschis pana cand se furnizeaza apa.

11
Structura speciala a vasului de expansiune asigura calitatea si rezistenta in timp, in
special a membranei care in mod tipic constituie o componenta care cedeaza la uzura
pentru acest tip de componente. Totusi, in cazul spargerii, trebuie sa fie inlocuit intreg
vasul de expansiune si exclusiv de catre personal specializat autorizat.

1.3 Electropompa integrata


Sistemul contine si o electropompa centrifugala de tip multi rotor. In particular electropompa
este prevazuta cu un grup hidraulic cu 5 rotoare actionate de un motor electric trifazic racit cu
apa si nu cu aer care asigura un nivel mai scazut de zgomot a sistemului si posibilitatea de a-
l amplasa si in camari neaerisite.
Graficul prezentat in Fig.6 indica cu rosu curba caracteristica a parametrilor functionali
hidraulici ai electropompei la turatie maxima (pompa nu este comandata de inverter).
Rezulta:
• debit maxim = 120 l/min;

• inaltime maxima de pompare = 65 m => circa 6.5 bar de presiune maxima.

In acelasi timp in graficul din Fig.6, cu verde sunt indicate alte curbe caracteristice
corespunzatoare unor viteze de rotatie reduse ale aceleasi electropompe. Inverterul,
moduland automat viteza de rotatie a electropompei, permite acesteia deplasarea propriei
funcţionări de la una din curbele sale caracteristice la cealata mentinand valoarea de
presiune costanta setata (SP). Practic, curba rezultanta a sistemului comandat de inverter
devine aceea prezentata in Fig.7 (considerand valoarea SP de default = 3.0 bar).

Se determina faptul ca, cu SP = 3.0 bar, sistemul are capacitatea sa asigure la utilizatorii
care au nevoie de debite cuprinse intre 0 si 90 litri/minut presiunea constanta setata. Pentru
debite superioare sistemul lucreaza conform curbei caracteristice a electropompei cu viteza
de rotatie maxima. Pentru debite mai mici de 90 litri/minut, pe langa faptul ca se asigura
presiunea constanta, sistemul reduce puterea absorbita si deci consumul de energie
electrica.

12
Parametrii funcţionali indicati mai sus trebuie considerati ca fiind masurati la
temperatura ambianta si cu apa de circa 20°C, in timpul primelor 10 minute de
functionare a motorului, cu nivelul de apa pe aspiratie la o adancime care sa nu
depaseasca 1 metru.

Cresterea adancimii de aspiratie corespunde unei diminuari a parametrilor


functionali ai electropompei.

1.4 Caracteristici tehnice

Tensiune 1 x 220/240 ~ VAC


ALIMENTARE ELECTRICA Frecventa 50/60 Hz
Curent maxim 11 A
Putere maxima 1550 W
Dimensiuni de gabarit 565x265x352 mm fara
CARACTERISTICI picioruse de sustinere
CONSTRUCTIVE
Masa cu echipamentul gol 24,8 kg
(fara ambalaj)
Clasa de protectie IP x4
Clasa de izolatie a motorului F
Inaltime de pompare maxima 65 m
PARAMETRII FUNCTIONALI Debit maxim 120 l/min
HIDRAULICI
Amorsare <5min la 8m

Presiune maxima de lucru 8 bar


CONDITII DE Temperatura maxima a 40 °C
FUNCTIONARE lichidului
Temperatura maxima 50 °C
ambianta
Temperatura ambianta de -10÷60 °C
depozitare
Presiune constanta
Comunicare wireless
FUNCTII SI PROTECTII Protectie impotriva functionarii pe uscat
Protectie anti-inghet
Protectie anti-cycling – impotriva pierderilor pe instalatii
Protectie amperometrica catre motor
Protectie pentru tensiuni de alimentare anormale
Protectie impotriva supra-temperaturii

13
2. INSTALARE

Sistemul este studiat pentru utilizare în circuit “inchis”: nu pevede instalari ale
sistemului in circuitul deschis si/sau expus direct la agentii atmosferici.

Sistemul este studiat pentru a putea lucra in ambiente in care temperatura ramane
cuprinsa intre 0°C si 50°C (cu exceptia asigurarii alimentarii cu energie electrica: consultati
paragraful 7.7.7 “functie anti-freeze”).

Sistemul este adecvat pentru a trata apa potabila.

Sistemul nu poate fi utilizat pentru a pompa apa sarata, deseuri lichide, lichide
imflamabile, corozive sau explozive (ex. petrol, benzina, diluanti), grasimi, uleiuri sau
produse alimentare.

Sistemul poate aspira apa a carei nivel de adancime nu depaseste 8m (inaltimea


dintre nivelul apei si gurii de aspiratie a pompei).

In cazul utilizarii sistemului pentru alimentarea hidraulica de uz casnic, respectati


normativele locale ale autoritatilor responsabile cu gestionarea resurselor hidrice.
Alegand locul de instalare verificati ca:

• Tensiunea si frecventa indicate in placuta datelor instalatiei electrice de alimentare


sa corespunda datelor din instalatia de alimentare.
• Conexiunea electrica sa se efectueeze intr-un loc uscat, la adapost de eventuale
inundatii.
• Instalatia electrica sa fie echipata cu un intrerupator diferential de I ∆n ≤ 30 mA si ca
instalatia de impamantare sa fie eficienta.

In cazul in care nu sunteti siguri de absenta corpurilor straine in apa, prevedeti instalarea
unui filtru adecvat pentru a capta impuritatile la intrarea in sistem.

Instalarea unui filtru pe aspiratie implica o diminuare a paramaetrilor hidraulici ai


sistemului proportional cu pierderea de sarcina indusa de filtrul respectiv (in general
cu cat este mai mare capacitatea de filtrare, cu atat este mai mare diminuarea
parametrilor functionali).
Alegeti tipul de configuratie pe care intentionati sa o adoptati (verticala sau orizontala)
tinand cont de racordurile si conexiunile la instalatie, de pozitia panoului de interfata a
utilizatorului, de spatiile pe care le aveti la dispozitie conform indicatiilor din continuare.

14
Sunt posibile alte configuratii de instalare prin adoptarea unei interfate accesorii DAB:
consultati pragrafele dedicate acestui subiect (par. 9.2, 9.3).

2.1 – Configuratie verticala


Scoateti cele 4 picioruse de sustinere din tavita inferioara a ambalajului si insurubati-le pana
la capat in locasurile aferente din alama ale fetei C. Pozitionati sistemul la locul de instalare
tinand cont de gabaritele din Fig.8.

• Distanta de cel putin 10mm dintre fata E a sistemului si un eventual perete este
obligatorie pentru a asigura aerisirea prin grilele adecvate.
• Distanta de cel putin 270mm dintre fata B a sistemului si un obstacol este
recomandata pentru a putea efectua o eventuala interventie de intretinere asupra
clapetei de sens fara a decupla sistemul de la instalatie.
• Distanta de cel putin 200mm dintre fata A a sistemului si un obstacol este
recomandata pentru a putea scoate usita si a avea acces la spatiul tehnic.
In cazul unei suprafete care nu este plana, desurubati piciorusul care nu se sprijina regland
inaltime pana la contactul cu suprafata, astfel incat sa se asigure stabilitatea sistemului.
Sistemul trebuie intr-adevar sa fie pozitionat intr-un mod sigur si stabil garantand
verticalitatea axei: nu pozitionati sistemul inclinat.

2.1.1 Racorduri hidraulice


Realizati racordul la intrarea in sistem prin gura de intrare de pe fata F indicata cu “IN” in
Fig.8 (racord de aspiratie). Indepartati deci dopul aferent cu ajutorul ustensilelor
corespunzatoare sau a unei surubelnite.
Realizati racordul la intrarea in sistem prin gura de iesire de pe fata F indicata cu “OUT” in
Fig.8 (racord de refulare). Indepartati deci dopul aferent cu ajutorul ustensilelor aferente sau
a unei surubelnite.
Toate racordurile hidraulice ale sistemului catre instalatia la care poate fi racordat sunt cu filet
interior de 1” GAS, realizate din alama.

In cazul in care intentionati sa conectati echipamentul la instalatie prin racorduri care


prezinta dimensiuni de gabarit ale diametrului mai mari decat decat cele normale ale
tevii de 1” (de exemplu rozeta in cazul racordurilor din 3 bucati), asigurati-va ca filtrul

15
exterior 1”GAS al racordului iese in relief cu cel putin 25mm fata de gabaritul de mai sus
(consultai Fig.9)

Referitor la pozitia fata de apa de pompat, instalatia sistemului poate fi definita ca fiind
„deasupra luciului apei” sau „sub luciul apei”. In particular instalatia este definita ca fiind
„deasupra luciului apei” atunci cand pompa este amplasata la un nivel mai inalt decat apa de
pompat (ex. pompa de suprafata si apa de put); invers „sub luciul apei” atunci cand pompa
este amplasata la un nivel inferior fata de apa de pompat (ex. rezervor suspendat si pompa
dedesubt).

In cazul in care instalarea verticala a sistemului este de tipul “deasupra luciului apei”,
se recomanda sa se prevada o clapeta de sens pe tronsonul de instalatie in aspiratie;
aceasta se instaleaza pentru a permite operatiunea de incarcare a sistemului (par.
2.1.2).
In cazul in care instalatia este de tipul “sub luciul apei”, instalati tubul de aspiratie de la
sursa de apa la pompa in mod ascendent evitand formarea de “strangulatii” sau
sifoane. Nu amplasati tubul de aspiratie deasupra nivelului pompei (pentru a evita
formarea de bule de aer in tubul de aspiratie). Tubul de aspiratie trebuie sa preia lichid
la intrarea sa la o adancime cu cel putin 30cm sub nivelul apei si trebuie sa fie perfect
etans pe intreaga sa lungime, pana la intrarea in electropompa.

Conductele de aspiratie si de refulare trebuie sa fie montate astfel incat sa nu exercite


nicio presiune mecanica asupra pompei.

2.1.2.Operatii de incarcare
Instalare deasupra luciului apei si sub luciul apei
Instalare “deasupra luciului apei” (par. 2.1.1): accesati spatiul tehnic cu ajutorul unui
instrument accesoriu (Fig.3_punctul 5) sau cu o surubelnita, scoateti dopul de incarcare
(Fig.3_punctul 6). Prin usa de alimentare, alimentati sistemul cu apa curata, fiind atenti sa
lasati sa iasa aerul. Daca clapeta de sens pe conducta de aspiratie (recomandata in
paragraful sau par. 2.1.1) a fost prevazuta in apropierea usii de intrare a sistemului,
cantitatea de apa cu care sa se umple sistemul ar trebui sa fie 2.2 litri. Se recomanda sa
prevedeti o clapeta de sens la extremitatea tevii de aspiratie (sorb) astfel incat sa se poata
umple complet si acesta in timpul operatiunii de umplere. In acest caz cantitatea de apa
necesara pentru realizarea umplerii va depinde de lungimea tevii de aspiratie (2.2 litri + …).
Instalare ““sub luciul apei” (par. 2.1.1): daca intre acest acumulator de apa si sistem nu sunt
prezenti robineti de sectionare (sau sunt deschisi), acumulatorul se incarca automat imediat
ce li se permite sa evacueze aerul din instalatie. Deci slabind dopul de umplere
(Fig.3_punctul 6) cat este necesar pentru a evacua aerul din instalatie, se permite sistemului
sa se umple complet. Trebuie sa supravegheati operatiunea si sa se inchida usa de incarcare
imediat ce iese apa (se sugereaza oricum sa se prevada un robinet de sectionare pe

16
tronsonul de conducta in aspiratie si sa fie utilizat pentru a comanda operatiunea de
incarcare cu dopul deschis). Ca alternativa, in cazul in care conducta de aspiratie ar fi
sectionata cu un robinet inchis, poate fi executata operatiunea de incarcare in mod analog cu
acela pentru instalarea “deasupra luciului apei”

2.2 – Configuratie orizontala


Scoateti cele 4 picioruse de sustinere din tavita inferioara a ambalajului si insurubati-le pana
la capat in locasurile aferente din alama ale fetei E. Pozitionati sistemul la locul de instalare
tinand cont de gabaritele din Fig.10.

10 mm 200 mm 270 mm OUT 1 OUT 2 IN 565 mm 370


• Distanta de cel putin 10mm dintre fata E a sistemului si un eventual perete este
obligatorie pentru a asigura aerisirea prin grilele adecvate.
• Distanta de cel putin 270mm dintre fata B a sistemului si un obstacol este
recomandata pentru a putea efectua o eventuala interventie de intretinere asupra
clapetei de sens fara a decupla sistemul de la instalatie.
• Distanta de cel putin 200mm dintre fata A a sistemului si un obstacol este
recomandata pentru a putea pentru a putea scoate usa si a avea acces la spatiul tehnic.
In cazul unei suprafete care nu este plana, desurubati piciorusul care nu se sprijina regland
inaltime pana la contactul cu suprafata astfel incat sa se asigure stabilitatea sistemului.
Sistemul trebuie intr-adevar sa fie pozitionat intr-un mod sigur si stabil garantand
verticalitatea axei: nu pozitionati sistemul inclinat.

• Distanta de cel putin 270mm dintre fata B a sistemului si un eventual obstacol


recomandata pentru a putea efectua o eventuala interventie de intretinere asupra
clapetei de sens fara a decupla sistemul de la instalatie.
• Distanta de cel putin 200mm dintre fata B a sistemului si un obstacol este
recomandata pentru a putea pentru a putea scoate usa si a avea acces la spatiul
tehnic.
• Distanta de cel putin 10mm dintre fata D a sistemului si un eventual obstacol este
obligatorie pentru a asigura iesirea cablului de alimentare.
In cazul unei suprafete care nu este plana, desurubati piciorusul care nu se sprijina regland
inaltime pana la contactul cu suprafata astfel incat sa se asigure stabilitatea sistemului.
Sistemul trebuie intr-adevar sa fie pozitionat intr-un mod sigur si stabil garantand
verticalitatea axei: nu pozitionati sistemul inclinat.

17
2.2.1 Racorduri hidraulice
Realizati racordul la intrarea in sistem prin gura de pe fata C indicata cu “IN” in Fig.10 (racord
de aspiratie). Indepartati deci dopul aferent cu ajutorul ustensilelor aferente sau al unei
surubelnite.
Realizati racordul la iesirea din sistem prin gura de pe fata C indicata cu “OUT” 1 in Fig.10
si/sau prin gura de pe fata D indicata cu “OUT” 2 in Fig.10 (racord de refulare). In aceasta
Indepartati deci dopul aferent cu ajutorul ustensilelor aferente sau a unei surubelnite. In
aceasta configuratie poate fi utilizata oricare din cele 2 guri, alternativ (in functie de care este
cea mai convenabila pozitie de instalare), sau simultan (sistema cu dubla refulare).
Indepartati deci dopul/dopurile de pe usa sau usile pe care intentionati sa le utilizati cu
ajutorul unei ustensile acesorii sau unei surubelnite.

Toate racordurile hidraulice ale sistemului catre instalatia la care poate fi racordat sunt cu filet
interior de 1” GAS, realizate din alama.

2.2.2 Orientarea panoului de interfata


Panoul de interfata este studiat astfel incat sa poata fi orientat in directia cea mai comoda
pentru citirea de catre utilizator : forma patrata permite intr-adevar rotatia cu cate 90°
(Fig.11).

• Slabiti cele 4 suruburi din colturile carcasei utilizand cheia hexagonala adecvata
furnizata impreuna cu ustensila accesorie.
• Nu scoateti suruburile! Se recomanda sa le slabiti dar sa le mentineti pe carcasa
echipamentului.
• Fiti atenti sa nu cada suruburile in interiorul sistemului.
• Distantati panoul fiind atenti sa nu tensionati cablul de transmitere a semnalului.
• Repozitionati panoul in propriul lacas cu orientarea peferata avand grija sa nu ciupiti
cablul.
• Insurubati cele 4 suruburi cu cheia adecvata.

18
2.2.3 Operatia de incarcare
Instalare deasupra luciului apei si sub luciul apei
In functie de pozitia fata de apa de pompat, instalarea sistemului poate fi definita deasupra
luciului apei sau sub luciul apei. In particular instalatia este definita ca fiind “deasupra luciului
apei” atunci cand pompa este amplasata la un nivel superior fata de apa de pompat (ex.
pompa la suprafata si apa in put); invers “sub luciul apei” atunci cand pompa este amplasata
la un nivel inferior fata de apa de pompat (ex. rezervor suspendat si pompa dedesubt).
Instalare “deasupra luciului apei”: cu ajutorul unui instrument accesoriu (Fig.3_punctul 5) sau
cu o surubelnita, scoateti dopul de incarcare, pentru configuratia orizontala, si acela de pe
fata F (Fig.1). Prin usa de alimentare, alimentati sistemul cu apa curata, fiind atenti sa lasati
sa iasa aerul. Cantitatea de apa cu care se umple sistemul trebuie sa fie de cel putin 1.5 litri.
Se recomanda sa se prevada o clapeta de sens la extremitatea tevii de aspiratie (sorb) astfel
incat sa se poata umple complet si acesta in timpul operatiunii de umplere. In acest caz
cantitatea de apa necesara pentru realizarea umplerii va depinde de lungimea tevii de
aspiratie (1.5 litri + …).
Instalare “sub luciul apei” : daca intre acumulatorul de apa si sistem nu sunt prezenti robineti
de sectionare (sau sunt deschisi), acesta se incarca automat imediat ce se permite
evacuarea aerului din instalatie. Deci deruband dopul de umplere (Fata F – Fig.1) pana cand
se evacueaza aerul din instalatie se permite sistemului sa se incarce complet. Pentru a
desuruba dopul, utilizati instrumentul accesoriu (Fig.3_punctul 5) sau o surubelnita. Trebuie
sa supravegheati operatiunea si sa se inchida usa de incarcare imediat ce iese apa (se
sugereaza oricum sa se prevada un robinet de sectionare pe tronsonul de conducta in
aspiratie si sa fie utilizat pentru a comanda operatiunea de incarcare cu dopul deschis). Ca
alternativa, in cazul in care conducta de aspiratie ar fi sectionata cu un robinet inchis, poate fi
executata operatiunea de incarcare in mod analog cu acela pentru instalarea “deasupra
luciului apei”.

3 – PUNERE IN FUNCTIUNE
Presiunea la intrarea in pompa nu trebuie sa fie mai mare de 2 bar.
Adancimea de aspiratie nu trebuie sa depaseasca 8 m.

3.1 – Conexiuni electrice

Pentru a scadea nivelul de zgomot radiat catre alte echipamente se recomanda sa se


utilizeze un circuit separat de alimentare cu energie electrica pentru echipament.

19
Atentie: respectati mereu normele de siguranta!
Instalatia electrica trebuie efectuata de catre un electrician expert, autorizat care sa-si
asume toate responsabilitatile.

Se recomanda o conectare corecta si sigura la impamantare conform cerintelor


normativului in vigoare in domeniu.

Tensiunea de retea poate schimba pornirea electropompei. Tensiunea pe retea poate


suferi variatii in functie de alte dispozitive conectate la aceasta si de calitatea retelei
respective.

Intrerupatorul diferential de protectie al instalatiei trebuie sa fie corect dimensionat si


trebuie sa fie de tip “Clasa A”. Intrerupatorul diferential automat trebuie sa fie indicat
prin urmatoarele doua simboluri:

Intrerupatorul magnetotermic de protectie trebuie sa fie dimensionat corect (consultati


Caracteristicile Electrice)

3.2 Configuratia inverterului incorporat

Sitemul este configurat de producator pentru a satisface cea mai mare parte din aplicatiile de
instalare, sau:
• functionare cu presiune constanta;
• Set-Point (valorea presiunii costante dorite): SP = 3.0 bar
• Reducerea presiunii pentru repornire: RP = 0.3 bar
• Functie Anti-cycling - determinare a pierderilor pe instalatie: Dezactivata

Toti acesti parametrii pot fi oricum setati de catre client impreuna cu multi altii. Celelalte regime
de functionare si optiunile accesorii sunt multiple. Prin diversele setari posibile si canalele de
intrare si de iesire disponibile configurabile, este posibil sa se adapteze functionarea inverterului
la diverse cerinte pentru diverse instalatii. Consultati paragrafele 5-6-7.

Pentru definirea parametrilor SP si RP, se obtine valoarea de presiune la care


porneste hidroforul :

Pstart = SP – RP Exemplu: 3.0 – 0.3 = 2.7 bar in configuratia setata din fabricatie

Sistemul nu functioneaza daca utilizatorul se afla la o inaltime mai mare decat echivalentul in
metri-coloana-apa al Pstart (se considera 1 bar = 10 m.c.a.): pentru configuratia din
fabricatie, daca utilizatorul se afla la o inaltime de cel putin 27m sistemul nu porneste.

20
3.3 - Amorsare

Se defineste amorsarea unei pompe faza in timpul careia echipamentul incearca sa umple cu
apa corpul si conducta de aspiratie. Daca operatia este finalizata in mod adecvat
echipamentul poate lucra corect.

Dupa ce a fost umpluta pompa (par. 2.1.2, 2.2.3) si dispozitivul a fost configurat (par. 3.2),
este posibil sa se conecteze alimentarea cu energie electrica dupa ce a fost deschis cel putin
un utilizator pe refulare.
Sistemul porneste si controleaza prezenta apei de tur pentru primele 10 secunde.
Daca se determina un flux de apa pe tur, pompa este amorsata si incepe sa lucreze
regulamentar. Acesta este cazul tipic de instalare sub luciul apei (par. 2.1.2, 2.2.3).
utilizatorul de pe tur de la care iese acum apa pompata poate fi inchis.
Daca dupa 10 secunde nu este depistat un flux regulamentar pe tur, sistemul cere
confirmarea pentru a intra in procedura de amorsare (caz tipic de instalatii deasupra luciului
apei par 2.1.2, 2.2.3). Sau:

Apasand “+” acesta intra in procedura de amorsare: incepe sa lucreze o perioada de maxim
5 minuti in timpul carora nu intervine blocarea de siguranta pentru functionare pe uscat.
Timpul de amorsare depinde de diversi parametrii. Cei care-l influenteaza cel mare tare sunt:
adancimea nivelului de apa de aspirat, diametrul conductei de aspiratie, etansarea conductei
de aspiratie. Cu exceptia situatiei in care se utilizeaza o conducta de aspiratie cu o
dimensiune care sa nu fie mai mica de 1” si aceasta sa fie bine sigilata (sa nu prezinte orificii
sau imbinari prin care sa poata aspira aer), echipamentul a fost studiat pentru a reusi sa se
amorseze in situatia in care apa are o adancime de pana la 8m si intr-un timp mai mic de 5
minute. Imediat ce echipamentul simte un flux adecvat pe tur, iese din procedura de
amorsare si incepe sa lucreze normal. Utilizatorul deschis pe tur din care iese acum apa
pompata poate fi inchis. Daca dupa 5 minute de la finalizarea procedurii echipamentul nu
este inca amorsat, display-ul de interfata indica un mesaj de incercare nereusita. Decuplati
alimentarea, incarcati echipamentul adaugand o noua cantitate de apa, asteptati 10 minute si
repetati procedura de la introducerea in priza de alimentare in continuare.
Apasand “-“ se confirma ca nu doriti sa demarati procedura de amorsare. Echipamentul
ramane pe avarie.

Functionare
Dupa ce a fost amorsata electropompa, sistemul incepe functionarea sa regulamentara in
functie de parametrii configurati: porneste automat deschiderea robinetului, furnizeaza apa la
presiunea setata (SP), mentine presiunea constanta chiar daca sunt deschisi si alti robineti,
se opreste automat dupa timpul T2 dupa ce au fost realizate conditiile de oprire (T2 poate fi
setat de catre utilizator, valoare din fabricatie 10 sec).

21
4 - SISTEME DE PROTECTIE
Dispozitivul este echipat cu sisteme de protectie adecvate pentru a proteja pompa, motorul,
reteaua de alimentare si inverterul. In cazul in care intervin unul sau mai multe protectii, se
semnaleaza imediat pe display aceea care este cu prioritate mai mare. In functie de tipul de
eroare, motorul se poate opri, dar la revenirea conditiilor normale, starea de eroare se poate
anula automat imediat sau dupa un anumit timp ca urmare a unei rearmari automate.

In cazurile de blocare din cauza lipsei apa (BL), de blocare din cauza supracurentului in
motorul (OC), de blocare din cauza scurt-circuitului direct dintre fazele motorului (SC), se
poate incerca sa se iasa manual din conditiile de eroare si eliberand simultan tastele + si -.
In cazul in care starea de eroare persista, trebuie sa procedati astfel incat sa eliminati cauza
care determina anomalia.

Alarme in istoricul de defectiuni


Indicatie display Descriere
PD Oprire neregulamentara
FA Probleme la sistemul de racire

Tabel 1: Alarme

Alarme in istoricul de defectiuni


Indicatie display Descriere
BL Blocare din cauza lipsei apa
BP1 Blocare din cauza erorii de citire la senzorul de presiune intern
BP2 Blocare din cauza erorii de citire la senzorul de presiune la distanta
PB Blocare din cauza tensiunii de alimentare in afara domeniului specific
OT Blocare din cauza supraincalzirii terminalelor de putere
OC Blocare din cauza sopracurentului motorului
SC Blocare din cauza scurt circuitului dintre fazele motorului
ESC Blocare din cauza scurt circuitului catre impamantare
PB Blocare din cauza tensiunii anormale
NC Blocare din cauza motorului decuplat
Ei Blocare din cauza unei erori interne
Vi Blocare din cauza tensiunii interne in afara limitelor de toleranta
EY Blocare din cauza ciclicitatii anormale depistate in sistem

4.1 – Descrierea blocarilor (erori)


4.1.1 - “BL” Anti Dry-Run (Protectie impotriva functionarii pe uscat)
In situatia lipsei apei la pompa, pompa se opreste automat dupa timpul TB. Acest aspect este
indicat de ledul rosu de “Alarma” si de inscrisul “BL” pe display.
Dupa ce a fost reluat fluxul corect de apa se poate incerca sa se iasa manual din blocarea de
protectie apasand simultan tastele “+” si “-“ si eliberandu-le.
Daca se mentine starea de alarma, sau utilizatorul nu intervine refacand fluxul de apa si
resetand pompa, restartarea automata incearca sa reporneasca pompa.

22
Daca parametrul SP nu este setat corect protectia de lipsa apa poate sa nu
functioneze corect.

4.1.2 - Anti-Cycling (Pierderi in istalatie)


Daca in sectiunea de refulare a instalatiei sunt prezente pierderi, sistemul porneste si se
opreste ciclic chiar daca nu se consuma apa in mod voluntar: Chiar o pierdere mica de apa
(cativa ml) provoaca o cadere de presiune care la randul sau provoaca pornirea
electropompei.
Controlul electronic a sistemului are capacitatea de a depista prezenta unei pierderi pe baza
periodicitatii.
Functia anticycling poate fi exclusa sau activata in regim Basic sau Smart (par 7.7.5).
Regimul Basic prevede ca dupa ce a fost determinata situatia de periodicitate pompa se
opreste si ramane in asteptarea unei resetari manuale. Aceasta situatie este comunicata
utilizatorului prin aprinderea ledului rosu “Alarm” si afisarea inscrisului “ANTICYCLING” pe
display. Dupa ce a fost eliminata pierderea, se poate forta manual repornirea apasand sau
eliberand tastele “+” si “-“ simultan.
Regimul Smart prevede ca dupa ce a fost determinata situatia de pierdere, se creste
parametrul RP pentru a diminua numarul de porniri in timp.

4.1.3 - Anti-Freeze (Protectie impotriva inghetarii apei in sistem)


Schimbarea starii apei din lichid in solid implica o crestere de volum. Trebuie deci sa se evite
ca sistemul sa ramana plin cu apa la temperaturi apropiate de aceea de inghetare pentru a
evita spargerea tevilor. Acesta este motivul pentru care se recomanda sa se goleasca orice
electropompa atunci cand ramane neutilizata in timpul perioadei de iarna. Totusi acest
sistem este echipat cu o protectie care impiedica formarea ghetii in interior actionand
electropompa in cazul in care temperatura scade la valori apropiate de acelea de inghetare.
In acest mod apa din interior este incalzita si inghetarea este inhibata.

Protectia Anti-Inghet functioneaza numai daca sistemul este alimentat in mod


regulamentar : cu priza decuplata sau in lipsa curentului protectia nu poate functiona.
Se recomanda oricum sa nu se lase sistemul plin perioade lungi de timp de
inactivitate: goliti cu atentie sistemul de la dopul de golire (Fig.1 Fata E) si readuceti-l
intr-un loc adapostit.

4.1.4 - “BP1” Blocare din cauza defectarii senzorului de presiune intern


In cazul in care dispozitivul detecteaza o anomalie la senzorul de presiune, pompa ramane
blocata si semnaleaza eroarea “BP1”. Aceasta stare incepe imediat ce este detectata
problema si se incheie automat la refacerea conditiilor corecte.

4.1.5 - “BP2” Blocare din cauza unei erori de citire pe senzorul de presiune la distanta
BP2 indica un avertisment pe senzorul de presiune la distanta conectat la regulatorul de I/O.

4.1.6 - “PB” Blocare din cauza tensiunii de alimentare in afara limitelor specifice
Intra atunci cand tensiunea de retea la borna de alimentare permisa are valori in afara
domeniului specificat. Resetarea se realizeaza numai in mod automat atunci cand tensiunea
la borna se incadreaza in valorile permise.

23
4.1.7 - “SC” Blocare din cauza unui scurt circuit dintre fazele motorului
Dispozitivul este echipat cu o protectie impotriva scurt-circuitului direct care poate aparea
intre fazele motorului. Atunci cand este semnalizata aceasta stare de blocare se poate
incerca o resetare a functionarii prin apasarea simultana a tastelor + si – care nu are oricum
efect inainte sa treaca 10 secunde din momentul in care s-a intamplat scurt circuitul.

4.2 - Resetare manuala a conditiilor de eroare


In starea de eroare, utilizatorul poate anula eroarea fortand o noua tentativa prin apasarea si
eliberarea ulterioara a tastelor + si -.

4.3 – Resetarea automata a conditiilor de eroare


Pentru cateva defectiuni de functionare si conditii de blocare, sistemul efectueaza tentative
de resetare automata.
Sistemul de auto resetare se refera in principal la:
“BL” Blocare din cauza lipsei de apa
“PB” Blocare din cauza tensiunii de retea in afara limitelor specifice
“OT” Blocare din cauza supraincalzirii terminalelor de putere
“OC” Blocare din cauza supracurentului in motor
“BP” Blocare din cauza unei anomalii la senzorul de presiune
Daca de exemplu sistemul se blocheaza din cauza lipsei de apa, dispozitivul initiaza automat
procedura de testare pentru a verifica ca efectiv echipamentul a ramas fara apa in mod
definitiv si permanent. Daca in timpul efectuarii operatiunilor, reuseste o tentativa de resetare
(de exemplu a revenit alimentarea cu apa), procedura se intrerupe si se revine la
functionarea normala.

Resetari automate a conditiilor de eroare


Indicatie display Descriere Operatiuni de resetare automata
BL Blocare din cauza lipsei de - O tentativa la fiecare 10 minute
apa pentru un total de 6 tentative
- O tentativa la fiecare ora pentru un
total de 24 tentative
- O tentativa la fiecare 24 ore pentru
un total de 30 tentative
PB Blocare din cauza tensiunii de - Se reseteaza atunci cand se
retea joase revine la o tensiune care se
incadreaza in domeniul specific
PB Blocare din cauza tensiunii - Se reseteaza atunci cand se
interne inalte revine la o tensiune care se
incadreaza in domeniul specific
OT Blocare din cauza - Se reseteaza atunci cand
supraincalzirii terminalelor de temperatura terminalele de putere
putere se incadreaza in specificatii
OC Blocare din cauza - O tentativa la fiecare 10 minute
supracurentului in motor pentru un total de 6 tentative
- O tentativa la fiecare ora cu un
total de 24 tentative
- O tentativa la fiecare 24 ore cu un
total de 30 tentative

24
Tabelul 21 indica ordinea operatiunilor efectuate de dispozitiv pentru diversele tipuri de
blocari.

5. CONTROLUL ELECTRONIC INVERTER SI INTERFATA UTILIZATOR


Inverterul asigura functionarea sistemului la presiune constanta. Acest reglaj este
apreciat daca instalatia hidraulica in aval de sistem este dimensionata in mod
adecvat. Instalatiile executate cu tevi de sectiune prea mica introduc pierderi de
sarcina pe care echipamentul nu le poate compensa; rezultatul este ca presiunea este
constanta pe senzori dar nu pe utilizatori.
Instalatiile escesiv de deformabile pot genera aparitia unor oscilatii; in cazul in care
apare acest fenomen, problema poate fi rezolvata actionand asupra parametrilor de
control “GP” si “GI” (vezi par 7.6.4 - GP: Coeficient de castig proportional 7.6.5 - GI:
Coeficient de castig integral).

5.1 – Conexiuni electrice intrari si iesiri utilizatori


Dispozitivul poate fi conectat la alte dispozitive printr-un canal wireless proprietari. Unul din
aceste dispozitive este unitatea electronica de input output.
Unele din functiile cu care este prevazuta aceasta sunt cele 6 intrari digitale optoizolate si 2
ne opotoizolate si cele 8 iesiri si acestea izolate.
Dispozitivul se conecteaza la 4 din aceste intrari si 2 din iesiri astfel incat sa realizeze solutii
de interfata cu instalatii mai complexe.
In Figura 1 si Figura 2 sunt prezentate cu titlu de exemplu, doua configuratii posibile pentru
intrari si iesiri.
Pentru instalator este suficient sa se cableze contactele de intrare si de iesire dorite si sa se
configureze functiile aferente cum se doreste (consultati paragrafele 7.7.8 - Setup al intrarilor
digitale auxiliare IN1, IN2, IN3, IN4 e 7.8 - Setup al iesirilor OUT1, OUT2).

Contacte de iesire OUT 1 si OUT 2:


Conexiuniule iesirilor enumerate in continuare se refera la regleta cu 9 poli de pe unitatea
electronica de input output indicate prin serigrafiere O1, O2 e C.

Caracteristicile contactelor de iesire


Tipul de contact NO
Tensiune maxima suportabila [V] 250
Curent maxim suportabil [A] 5 -> sarcina rezistiva
2,5 -> sarcina inductiva
Sectiune maxima acceptata a cablului 2,5
[mm²]

Tabel 4: Caracteristicile contactelor de iesire

25
Facand referire la exemplul propus in Figura 1 se obtine:
• L1 porneste atunci cand pompa este blocata (ex. “BL”:
bloare datorita lipsei de apa).
• L2 porneste atunci cand pompa este in functiune (“GO”).

Figura 13: Exemplu de conexiune a iesirilor la regulatorul de I/O

Contacte de intrare (cuplati foto)


Conexiunile intrarilor enumerate in continuare fac referire la regleta cu 12 poli de pe
regulatorul de I/O indicate prin serigrafia I1, I2, C, GND, VS.
- I1: Pin 2 e 3
- I2: Pin 3 e 4
- I3: Pin 5 e 6
- I4: Pin 6 e 7
Pornirea intrarilor poate fi efectuata atat cu curent continuu cat si alternativ la 50-60 Hz. In
continuare sunt indicate caracteristicile electrice ale intrarilor din Tabelul 2.

Caracteristicile intrarilor
Intrari DC [V] Intrari AC 50-60 Hz [Vrms]
Tensiune minima de pornire 8 6
[V]
Tensiune maxima di oprire 2 1,5
[V]

Tensiune maxima admis- 36 36


sibila [V]
Curent absorbit la 12V [mA] 3,3 3,3

Sectiune maxima acceptata 1,5


a cablului [mm²]

N.B. Intrarile pot fi conectate cu orice polaritate (pozitiva sau negativa fata de propriul
retur de impamantare)

Tabel 5: Caracteristicile intrarilor

26
In Figura 14 si in Tabelul 4 sunt indicate conexiunile intrarilor.

Figura 14: Exemplu de conexiune ale ntrarilor la unitatea electronica de I/O

Cablaj intrari (J5)


Intrare conectata la contact liber de Intrare conectata la
potential semnal sub
tensiune
Intrare Contact liber de Punte Pin de conectare
potential intre pinuri semnal
I1 8-2 1-3 2–3
I2 8–4 1-3 3–4
I3 8-5 1-6 5–6
I4 8-7 1-6 6-7

Tabel 6: Conectare intrari

Referindu-se la exemplul propus in Figura 2 si utilizand setarile din fabricatie a intrarilor (I1 =
1; I2 = 3; I3 = 5; I4=10) se obtine:
• Atunci cand se inchide intrerupatorul pe I1 pompa se blocheaza si se semnalizeaza
“F1”.

27
(ex. I1 conectat la un plutitor consultati paragraful 7.7.8.2 – Setare functie plutitor
extern).

• Atunci cand se inchide intrerupatorul pe I2 presiunea de reglare devine “P2”.


(vezi paragraful 7.7.8.3 - Setare functie intrare setpoit auxiliar).

• Atunci cand se inchide intrerupatorul pe I3 pompa se blocheaza si se semnalizeaza


“F3”.
(vezi par. 7.7.8.4 – Setarea activarii sistemului si resetare fault).

• Atunci cand se inchide intrerupatorul pe I4 dupa ce trece timpul T1 pompa se


blocheaza si se semnalizeaza F4.
(vezi paragraful 7.7.8.5 - Setarea depistarii presiunii joase (KIWA)).

In exemplu propus in Figura 2, se face referire la conexiunea cu contact liber de potential


utilizand tensiunea interna pentru comanda intrarilor (desigur pot fi controlate numai intrarile
utile).
Daca se dispune in schimb de o tensiune in locul unui contact, aceasta poate fi oricum
utilizata pentru a comanda intrarile: va fi suficient sa nu se utilizeze bornele VS si GND si sa
se conecteze sursa de tensiune care respecta caracteristicile din Tabelul 2, la intrarea dorita.
In cazul utilizarii unei tensiuni externe pentru a comanda intrarile, este necesar ca intreg
circuitul sa fie protejat de o izolatie dubla.

ATENTIE: perechea de intrari I1/I2 si I3/I4 au un pol in comun pentru fiecare pereche.

6 – TASTATURA SI DISPLAY-UL

Figura 15: Aspectul interfatei utilizatorului

Interfata utilizatorului este alcatuita dintr-o tastatura cu display LCD 128x240 pixel si leduri de
semnalizare POWER, COMM, ALARM asa cum se poate vedea in Figura 3.

Pe display se afiseaza marimile si starea dispozitivului cu indicatiile referitoare la


functionarea diversilor parametriii.
Functiile tastelor sunt rezumate in tabelul 4.

28
Tasta MODE permite sa se treaca la rubricile urmatoare
din cadrul aceluiasi meniu. O apasare prelungita de cel
putin 1 sec permite sa se sara la rubrica precedenta din
meniu.

Tasta SET permite sa se iasa din meniul curent.

Diminueaza parametrul curent (daca este un parametru


modificabil).

Creste parametrul curent (daca este un parametru


modificabil).

Tabel 7: Functii taste

O apasare prelungita a tastei “+” sau a tastei “-” permite cresterea/scaderea automata a
parametrului selectat. Dupa ce trec 3 secunde de la apasarea tastei “+” sau a tastei “-” viteza
de crestere/diminuare automata creste.

La apasarea tastei + sau a tastei – marimea selectata este modificata si salvata


imediat in memoria permanenta (EEprom). Oprirea chiar si accidentala a masinii in
aceasta faza nu cauzeaza pierderea parametrului abia setat.
Tasta SET serveste numai pentru a iesi din meniul actual si nu este necesara pentru a salva
modificarile efectuate. Numai in cazurile particulare descrise in capitolul 0 cativa parametrii
sunt introdusi prin apsarea tastelor “SET” sau “MODE”.

Led de semnalizare
• Putere
Led de culoare alba. Acces continuu cand echipamentul este alimentat. Clipeste atunci
cand echipamentul este dezactivat (vezi paragraful 5.5).
• Alarme
Led de culoare rosie. Aprins continuu cand echipamentul este blocat de o eroare.
• Comunicare
Led de culoare albastra. Aprins continuu cand comunicarea wireless este utilizata si
functioneaza corect. Clipeste cu frecventa lenta, daca atunci cand este configurata
pentru a lucra in comunicare, comunicarea nu este disponibila, nu este depistata sau
are probleme. Clipeste cu frecventa rapida in timpul asocierii cu alte dispozitive
wireless. Stins daca nu este utilizata comunicarea.

Meniu
Structura completa a tuturor meniurilor si a tuturor rubricilor din care sunt alcatuite este
indicata in Tabelul 6.

Acces la meniuri
Din meniul pincipal aveti acces la diverse meniuri in doua moduri:

29
1 - Acces direct cu combinatie de taste
2 - Acces dupa nume prin meniul desfasurat

6.1 Acces direct cu combinatie de taste


Aveti acces direct la meniul dorit apasand simultan combinatia de taste pe parcursul timpului
cerut (de exemplu MODE SET pentru a intra in meniul Setpoint) si se deruleaza din meniul
cu tasta MODE.
Tabelul 5 indica meniurile la care aveti acces cu combinatiile de taste.

Tabel 8: Acces la meniuri

30
AY
Anti Cycling
AE
Antiblocare
AF
Anti-inghet
I1
Functie intrare 1
I2
Functie intrare 2
I3
Functie intrare 3
I4
Functie intrare 4
O1
Functie iesire 1
O2
Functie iesire 2
RF
Resetare
defectiuni &
avertismente
PW
Setare parola

31
Legenda
Culori de identificare Modifica parametrii in grupurile multi inverter
Impreuna cu parametrii sensibili. Acesti
parametrii trebuie sa se alinieze astfel incat
sistemul multi inverter sa poata porni.
Modificarea unuia din acestia pe oricare
dispozitiv implica alinierea automata a tuturor
celorlate dispozitive fara nicio cere.
Parametrii carora li se permite alinierea in
mod facilitat de catre un singur dispozitiv
propagandu-l la toate celelalte. Se tolereaza
sa existe diferiti de la un dispozitiv la altul.

Parametrii de setare semnificativi numai


locali.

Parametrii numai de citit.

Tabel 9: Structura meniurilor

6.2 – Accesul dupa nume prin meniul desfasurat


Aveti acces la selectia diverselor meniuri in functie de numele lor. Din meniul principal aveti
acces la selectarea meniului apasand oricare din tastele + sau –.
In pagina de selectie a meniului apar nume de meniuri la care puteti avea acces si unul din
meniuri aparea evidentiat de o bara (vezi Figura 16). Cu tastele + si - si se deplaseaza bara
de evidentiere pana cand se selecteaza meniul de interes si in acesta se intra apasand
MODE.

Rubricile disponibile sunt MAIN, UTENTE, MONITOR, in continuare se afiseaza o a patra


rubrica MENU ESTESO (MENIU EXTINS); aceasta rubrica permite sa se extinda numarul de
meniuri vizualizate. Selectand MENU ESTESO (MENIU EXTINS) se va vizualiza un afisaj
care comunica sa se introduca o cheie de acces (PASSWORD). Cheia de acces
(PASSWORD) coincide cu combinatia de taste utilizata pentru accesul direct (conform Tabel
5) si permite sa se extinda vizualizarea meniurilor din meniul corespunzator cheii de acces la
toate acelea cu prioritate inferioara.
Ordinea meniurilor este : Utente (Utilziator), Monitor, Setpoint, Manuale (Manual), Installatore
(Instalator), Assistenza Tecnica (Service).
Dupa ce se selecteaza o cheie de acces, meniurile deblocate raman disponibile timp de 15
minute sau pana cand sunt dezactivate manual prin rubrica “Ascunde meniuri avansate”
care apare in selectia meniului atunci cand se utilzieaza o cheie de acces.
In Figura 17 este prezentata o schema a functionarii pentru selectarea meniurilor.

32
In centrul paginii se afla meniurile, de la dreapta se ajunge prin selectie directa cu combinatie
de taste, de la stanga se ajunge in schimb prin sistemul de selectie cu meniu desfasurat.

Figura 17: Schema modalitatilor de acces posibil la meniuri

6.3 – Structura paginilor de meniu


La pornire se viuzualizeaza cateva pagini de prezentare in care apare numele produsului si
logoul pentru a se trece apoi la meniul principal. Numele fiecarui meniu, indiferent care este
acesta apare mereu in partea superioara a display-ului.
In pagina principala apar mereu
Stato (stare): stare de functionare (de exemplu standby, go, Fault, functii intrari)
Giri motore (turatie motor): valoare in [rpm]
Pressione (Presiune): valoarea in [bar] sau [psi] in functie de unitatea de masura setata.
Potenza (Putere): valoarea in [kW] a puterii absorbite de dispozitiv.
In cazul in care apare un eveniment se poat afisa:

Indicazioni di fault (indicatii de defectiune)


Indicazioni di Warning (indicatii de avertizare)
Indicazione delle funzioni associate agli ingressi (indicarea functiilor asociate intrarilor)
Icone specifiche (icoane specifice)
Conditiile de eroare sau de stare vizualizabile in pagina principale sunt enumerate in Tabelul 7

33
Conditii de eroare si stare vizualizate in pagina principala
Identificator
GO Motor in functionare
SB Motor oprit
BL Blocare din lipsa apa
PB Blocare din cauza tensiunii de alimentare in afara domeniului specificat
OC Blocare din cauza sopracurentului motorului electrompompei
SC Blocare din cauza scurt circuitului dintre fazele motorului
OT Blocare din cauza supraincalzirii terminalelor de putere
BP Blocare din cauza defectarii senzorului de presiune
NC Pompa decuplata
F1 Stare / alarma functie plutitor
F3 Stare / alarma functie de dezactivare a sistemului
F4 Stare / alarma functie semnal de joasa presiune
P1 Stare de functionare cu setpoint auxiliar 1
P2 Stare de functionare cu setpoint auxiliar 2
P3 Stare de functionare cu setpoint auxiliar 3
P4 Stare de functionare cu setpoint auxiliar 4
Icoana com. cu Stare de functionare in comunicare multi inverter cu adresa indicata
numarul
Icoana com. cu E Stare de eroare a comunicarii in sistem multi inverter
E0...E16 Eroare interna 0...16
EE Inscris si citire pe EEprom a setarilor din fabricatie
WARN Tensiune Warning din cauza lipsei tensiunii de alimentare
joasa

Tabel 10: Mesaje de stare de eroare in pagina principala

Celelalte meniuri variaza cu functiile asociate si sunt descrise ulterior prin tipologia de
indicare sau setare. Dupa ce ati intrat in orice meniu in partea de jos a paginii se prezinta
mereu o sinteza a parametrilor principali de functionare (stare de functionare sau eventuala
defectiune, viteza actionata si presiune).
Astfel se permite sa aveti o vizionare constanta a parametrilor fundamentali ai
echipamentului.

Figura 18: Visualizarea unui parametru din meniu

34
Indicatii in bara de stare in partea de jos a fiecarei pagini
GO Motor in functionare
SB Motor oprit
rpm rotatii/minut a motorului
bar Presiunea instalatiei
FAULT Prezenta unei erori care impiedica comanda electropompei
(defectiune)

Tabel 11: Indicatii din bara de stare

In paginile care indica parametrii pot aparea: valorile numerice si unitatile de masura ale
rubricii actuale, valori a altor parametrii legati de setarea rubricii actuale, bara grafica, liste;
vezi Figura 18.

6.4 – Blocare setare parametrii prin Parola


Dispozitivul are un sistem de protectie prin parola. Daca se seteaza o parola, aveti acces la
parametrii dispozitivului si vor fi vizibili, dar nu va fi posibil sa-i modificati.
Sistemul de gestionare a parolei se afla in meniul “service” si se gestioneaza parametrul PW.

6.5 – Activarea – dezactivarea motorului


In conditii de functionare normala, apasarea si eliberarea succesiva a ambelor taste “+” si “-”
implica blocarea/deblocarea motorului (se reincearca si dupa oprire). In cazul in care este
prezenta o alarma de defectiune operatiunea descrisa mai sus reseteaza chiar alarma.
Atunci cand motorul este dezactivat, aceasta stare este evidentiata de LED-ul alb aprins
intermitent.
Aceasta comanda este activabila din orice pagina de meniu cu exceptia RF si PW.

7 – SEMNIFICATIA FIECARUI PARAMETRU

7.1 – Meniu utilizator


Din meniul principal apasand tasta MODE (sau utilizand meniul de selectie apasand + sau - ),
aveti acces la MENU UTENTE (MENIU UTILIZATOR). In cadrul meniului tasta MODE
permite sa se deruleze diversele pagini din meniu. Marimile vizualizate sunt urmatoarele.

7.1.1 - Stare:
Vizualizeaza starea pompei.

7.1.2 - RS: Vizualizarea turatiei


Turatia motorului in rpm.

7.1.3 - VP: Vizualizarea presiunii


Presiunea instalatiei masurata in [bar] sau [psi] in functie de sistemul de unitati de masura
utilizat.

7.1.4 - VF: Vizualizarea fluxului


Vizualizeaza fluxul instantaneu in [litri/min] sau [gal/min] in functie de unitatea de masura
setata.

35
7.1.5 - PO: Vizualizarea puterii absorbite
Puterea absorbita de electropompa in [kW].
Sub simbolul puterii masurate PO se poate afisa un simbol circular aprins intermitent. Acest
simbol indica pre-alarma de depasire a puterii maxime permise.

7.1.6 - C1: Vizualizarea curentului de faza


Curent de faza a motorului in [A].
Sub simbolul curentului de faza C1 se poate afisa un simbol circular aprins intermitent. Acest
simbol indica pre-alarma de depasire a curentului maxim permis. Daca simbolul se aprinde
intermitent la perioade regulate inseamna ca este in curs de intrare protectia de supracurent
pe motor si foarte probabil va intra protectia.

7.1.7 - Ore de functionare si numar de porniri


Indica pe trei randuri oerele cat este pornit dispozitivul, orele de lucru ale pompei si numarul
de porniri ale motorului.

7.1.8 - Sistem multipompa


Afiseaza starea sistemului atunci cand avem o o instalatie multi inverter. Daca comunicarea
nu este prezenta, se afiseaza incoana care reprezinta lipsa comunicarii sau intreruperea
acesteia. Daca sunt prezente mai multe dispozitive conectate intre ele, se afiseaza icoana
pentru fiecare din ele. Icoana are simbolul unei pompe si sub aceasta se afiseaza
caracteristici de stare al pompei.

In functie de starea de functionare se afiseaza in Tabelul 9.

Vizualizarea sistemului
Stare Icoana Informatii de stare sub
icoana
Motor in functiune Simbolul pompei in miscare viteaza actionata pe trei cifre
Motor oprit Simbolul pompei statice SB
Dispozitiv in fault (defect) Simbolul pompei statice F

Tabel 12: Vizualizarea Sistemului multipompa

Daca dispozitivul este configurat ca rezerva, partea superioara a incoanei care reprezinta
motorul apare colorata, vizualizarea ramane analoaga cu aceea din Tabelul 9 cu exceptia
cazului in care la motorul oprit se vizualizeaza F in loc de SB.

7.1.9 - VE: Vizualizarea versiunii


Versiunea hardware si software cu care este prevazut echipamentul.

7.1.10 - PI: Histograma puterii


Afiseaza o histograma a puterii furnizate pe 5 bare verticale. Histograma indica cat timp a
fost pornita pompa la un anumit nivel de putere. Pe axa orizontala sunt situate barele la
diverse nivele de putere; pe axa verticala figureaza timpul in care pompa a fost pornita la
nivelul specific de putere (% timp fata de total).

36
Figura 18: Vizualizarea histogramei de putere

7.1.11- FF: Vizualizarea fault & warning (Vizualizare defectiuni&avertismente istoric)


Vizualizarea cronologica a defectiunilor inregistrate in timpul functionarii sistemului.
Sub simbolul FF se afiseaza doua cifre x/y care indica respectiv x defectiunea asifata si y
numarul total de defectiuni prezente; la dreapta acestor numere se afiseaza o indicatie
despre tipul de defectiune afisata.
Cu tastele + si – se deruleaza lista de defectiuni : apasand tasta – se reia istoricul pana cand
se opreste la cea mai veche defectiune prezenta, apasand tasta + se deruleaza in fata
istoricul pana cand se opreste la cea mai recenta defectiune.
Defectiunile sunt afisate in ordine cronologica incepand cu aceea aparuta cel mai demult in
timp x=1 pana la aceea cea mai recenta x=y. Numarul maxim de defectiuni care pot fi afisate
este 64; dupa ce se ajunge la acest numar se incepe scrierea peste cele mai vechi.
Aceasta rubrica din meniu afiseaza lista defectiunilor, dar nu permite resetarea. Resetarea
poate fi efectuata numai cu comanda corespunzatoare din rubrica din MENU ASSISTENZA
TECNICA – MENIU DE SERVICE.
Nici resetarea manuala, nici oprirea aparatului, nici resetarea valorilor din fabricatie, nu sterg
istoricul defectiunilor. Acestea sunt sterse numai prin procedura descrisa mai sus.

7.2 - Meniu Monitor


Din meniul principal mentinand apasate timp de 2 secunde tastele “SET” si “-“ (minus), sau
utilizand meniul de selectie apasand + sau -, aveti acces la MENU MONITOR – MENIU
MONITOR.

In cadrul meniului, apasand tasta MODE, se afiseaza urmatorii parametrii succesiv.

7.2.1 - CT: Contrast display


Regleaza contrastul display-ului.

7.2.2 - BK: Luminozitate display


Regleaza iluminarea din spatele a display-ului pe o scala de la 0 la 100.

7.2.3 - TK: Timp de aprindere lumina din spate


Seteaza timpul de aprindere a luminii din spate de la ultima apasare a tastei.
Valori permise: de la 20 sec la 10 min sau ‘--‘ mereu aprinsa.
Atunci cand lumina posterioara este stinsa prima apasare a oricarei taste are numai efectul
de iluminare din spate.

7.2.4 - LA: Limba


Vizualizarea in una din urmatoarele limbi:
Italiana
Engleza

37
Franceza
Germana
Spaniola
Olandeza
Suedeza
Turca
Slovaca
Romana

7.2.5 - TE: Vizualizarea temperaturii disipatorului

7.3 - Meniu Setpoint


De la meniul principal mentineti apasate tastele “MODE” si “SET” pana cand se afizeaza
“SP” pe display (sau utilizati meniul de selectie apasand + sau - ).
Tastele tasti + si – permit respectiv sa se creasca si diminueaze presiunea de presurizare a
instalatiei.
Pentru a iesi din meniul curent si a reveni la meniul principal apasati SET.

Domeniul de reglare este 1-6 bar (14-87 psi).

7.3.1 - SP: Setarea presiunii de setpoint


Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca sunt active functiile de reglare a presiunii
auxiliare.

7.3.2 - Setarea presiunilor auxiliare


Dispozitivul are posibilitatea de a varia presiunea de setpoint in functie de starea intrarilor, se
pot seta pana la 4 presiuni auxiliare pentru un total de 5 valori de setpoint diferite. Pentru
conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (foto cuplate), pentru setarile
software consultati paragraful 7.7.8.3 - Setarea functiei de intrare setpoint auxiliare.
Daca sunt active simultan mai multe presiuni auxiliare asociate mai multor intrari, dispozitivul
va realiza o presiune mai mica decat acelea activate.
Setpoint auxiliare pot fi utilizate prin centralina de I/O.

7.3.2.1 - P1: Setarea setpoint auxiliar 1


Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca este activata functia setpoint auxiliar pe
intrarea 1.

7.3.2.2 - P2: Setarea setpoint auxiliar 2


Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca este activata functia setpoint auxiliar pe
intrarea 2.

7.3.2.3 - P3: Setarea setpoint auxiliar 3


Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca este activata functia setpoint auxiliar pe
intrarea 3.

7.3.2.4 - P4: Setarea Setarea setpoint auxiliar 4


Presiunea la care se presurizeaza instalatia daca este activata functia setpoint auxiliar pe
intrarea 4.

38
Presiunea de repornire a pompei este legata pe langa presiunea setata (SP, P1, P2, P3, P4)
si de RP. RP exprima diminuarea presiunii, fata de “SP” (sau la un setpoint auxiliar daca este
activat), care genereaza pornirea pompei.
Exemplu: SP = 3,0 [bar]; RP = 0,3 [bar]; nicio functie setpoint auxiliara activa:
In timpul functionarii normale instalatia este presurizata la 3,0 [bar].
Repornirea electropompei se realizeaza atunci cand presiunea scade sub 2,5 [bar].
Setarea unei presiuni (SP, P1, P2, P3, P4) prea inalte pentru parametrii functionali
ai pompei, poate genera erori false de lipsa apa BL; in aceste cazuri scadeti
presiunea setata.

7.4 - Meniu Manual


Din meniul principal mentineti apasate simultan tastele “SET” & “+” & “-“ pana cand apare
pagina din meniul manual sau (utilizati meniul de selectie apasand + sau - ).
Meniul permite vizualizare si modificarea diversilor parametrii de configurare: tasta MODE
permite derularea paginilor din meniu, tastele + si – permit respectiv cresterea si scaderea
valorii parametrului respectiv. Pentru a iesi din meniul curent si a reveni la meniul principal
apasati SET.
Intrarea in meniul manual cu apasarea tastelor SET + - aduce echipamentul in situatia de
oprirea fortata de STOP. Aceasta functie poate fi utilizata pentru a impune oprirea
echipamentului. Situatia de Stop este memorata si repropusa si in cazul opririi si repornirii
echipamentului.
In cadrul regimului manual, independent de parametrul visualizat, este mereu posibil sa
efectuati urmatoarele comenzi:
Pornirea temporara a electrompei
Apasarea simultana a tastelor MODE si + provoaca pornirea pompei la viteza de RI si starea
de functionare se mentine pana cand raman apasate cele doua taste.
Atunci cand comanda pentru pompa ON sau pompa OFF este activata, este data
comunicarea pe display.

Pornirea pompei

Apasarea simultana a tastelor MODE - + pentru 2 S provoaca pornirea pompei la viteza RI.
Starea de mentine in functionare pana cand se apasa tasta SET. Apasarea ulterioara a SET
implica iesirea din meniul manual.
Atunci cand comanda pompa ON sau pompa OFF este activata, se da comunicare pe
display.

7.4.1 - Stare:
Vizalizata starea pompei.

7.4.2 - RI: Setarea vitezei


Setata viteza motorului in rpm. Permite sa forteze turatia la o valoare fixata in prealabil.

7.4.3 - VP: Vizualizarea presiunii


Presiunea instalatiei masurata in [bar] sau [psi] in functie de sistemul de masura utilizat.

39
7.4.4 - VF: Vizualizarea fluxului
Daca este selectat senzorul de flux se permite vizualizarea fluxului in unitatea de masura
aleasa. Unitatea de masura poate fi [l/min] sau [gal/min] vezi par. 7.5.4 - MS: Sistem de
masura.

7.4.5 - PO: Vizualizarea puterii absorbite


Putere absorbita de electropompa in [kW].
Sub simbolul puterii masurate PO poate aparea un simbol circular clipind. Acest simbol indica
pre-alarma de depasire a puterii maxime permise.

7.4.6 - C1: Vizualizarea curentului de faza


Curent de faza a motorului in [A].
Sub simbolul curentului de faza C1 se poate afisa un simbol circular clipind. Acest simbol
indica pre-alarma de depasire a cunrentului maxim permis. Daca simbolul clipeste la
momente regulate inseamna ca este in curs de interventie protectia de supracurent si foarte
probabil va intra protectia.

7.4.7 - RS: Vizualizarea turatiei


Turatia motorului in rpm.

7.4.8 - TE: Vizualizarea temperaturii disipatorului

7.5 – Meniul Instalatorului

Din meniul principal mentineti apasate simultan tastele “MODE” & “SET” & “-“ pana cand
apare primul parametru din meniul instalatorului pe display (sau utilizati meniul de selectie
apasand + sau - ). Meniul permite sa se afiseze si sa se modifice diversii parametrii de
configurare: tasta MODE permite sa se deruleze paginile de meniu, tastele + si – permit
respectiv sa se creasca sau descreasca valorile parametrului respectiv. Pentru a iesi din
meniul curent si a reveni la meniul principal apasati SET.

7.5.1 - RP: Setarea scaderii de presiune pentru repornire

Exprimati diminuarea de presiune fata de valoarea de SP care provoaca repornirea pompei.


De exemplu daca presiunea de setpoint este de 3,0 [bar] si RP este 0,5 [bar] repornirea se
realizeaza la 2,5 [bar].

RP poate fi setata la un minim de 0,1 la un maxim de 1 [bar]. In conditii speciale (in cazul de
exemplu a unui setpoint mai mic al RP) poate fi limitat automat.
Pentru a fi mai simplu utilizatorului, in pagina de setare de RP apare evidentiata sub simbolul
RP, presiunea efectiva de repornire. Consultati Figura 19.

Figura 19: Setarea presiunii de repornire

40
7.5.2 - OD: Tip de instalatie
Valorile posibile 1 si 2 referitoare la o instalatie rigida si instalatie elastica.
Dispozitivul iese din fabricatie cu regimul 1 adecvat pentru cea mai mare parte din instalatii.
In prezenta unor oscilatii la presiune care nu se reuseste sa se stabilizeze actionand asupra
parametrilor GI si GP treceti la regimul 2.

IMPORTANT: In cele doua configuratii se schimba si valorile parametrilor de reglare GP si


GI. De asemenea valorile de GP si GI setate in regim 1 sunt continute intr-o memorie
diferita de valori GP si GI setate in regim 2. Din aceasta cauza, de exemplu, valoarea de
GP a regimului 1, atunci cand se trece la regimul 2, este inlocuita cu valoarea de GP din
regimul 2 dar este pastrata si se regaseste daca se revine la regimul 1. Aceeasi valoare
vizualizata pe display, are o pondere diferita in fiecare din cele doua regimuri pentru ca
algoritmul de control este diferit.

7.5.3 - AD: Configuratie adresa


Are o semnificatie numai la o conexiune multi inverter. Seteaza adresa de comunicare de
atribuit dispozitivului. Valorile posibile sunt: automat (default), sau adresa atribuita manual.
Adresele setate manual, pot avea valori de la 1 la 4. Configuratia adreselor trebuie sa fie
omogena pentru toate dispozitivele care alcatuiesc grupul: sau pentru toate automata, sau
pentru toate manuala. Nu este permisa setarea unor adrese identice.
Atat in cazul atribuirii mixte a adreselor (unele manual si altele automat), cat si in cazul unor
adrese duplicate, se semnalizeaza eroarea. Semnalizarea erorii se realizeaza prin
vizualizarea unui E clipind in locul adresei de echipament.
Daca semnalizarea aleasa este automata, de fiecare data cand porneste sistemul sunt
atribuite adrese care pot fi diferite de aceea de data precedenta, dar acest aspect nu are
nicio implicatie asupra functionarii corecte.

7.5.4 - MS: Sistem de masura


Seteaza sistemul de masura alegand intre cel international si cel anglosaxon. Marimile
vizualizate sunt indicate in Tabelul 10

Unitati de masura vizualizate


Marime Unitate de masura Unitate de masura
anglosaxona

Presiune bar psi


Temperatura °C °F
Flux l/min gal/min

Tabel 13: Sistemul de unitati de masura

7.5.5 - AS: Asocierea dispozitivelor


Permite intrarea in regim cuplare/decuplare cu urmatoarele dispozitive:
• e.sy Alta pompa si e.sybox pentru funcionarea in grup de pompare format din max 4
elemente
• COM Regulator de comunicare PWM Com
• TERM Terminale la distanta PWM Term

41
• I/O Unitate electronica de input output si.sybox I/O
• RPR Senzor de presiune la distanta
• DEV Alte eventuale dispozitive compatibile

Meniu conexiuni
Se vizualizeaza icoanele diverselor dispozitive conectate sub acronimul de identificare si
puterea de receptie aferenta.
Un simbol aprins continuu inseamna un dispozitiv conectat si functionand corect;
Un simbol barat inseamna dispozitiv configurat ca facand parte din retea dar neidentificat.
Apasarea tastelor +/- permite sa se selecteze un dispozitiv conectat (functie activa la
eliberare) care permite sa se afiseze simbolul aferent subliniat;

In aceasta pagina nu se vizualizeaza toate dispozitivele prezente in general ci numai


acele dispozitive care au fost asociate retelei noastre.
A vedea numai dispozitivele din propria retea, permite functionarea mai multor retele
analoage coexistente in raza de actiune a wireless fara a crea ambiguitate. In acest
mod utilizatorul nu vizualizeaza elementele care nu apartin sistemului de pompare.
In aceasta pagina de meniu se permite sa se asocieze si disocieze un element de la reteaua
wireless personala.
La pornirea echipamentului la rubrica meniului AS nu se prezinta nicio conexiune pentru ca
nu este asociat niciun dispozitiv. Numai o actiune a operatorului permite sa se adauge sau sa
se scoata dispozitivele cu operatiunile de asociere si disociere.

Asociere dispozitive
Apasarea ‘+’ timp de 5 sec pune echipamentul in stare de cautare pentru asocierea wireless
comunicand aceasta stare printr-o aprindere intermitenta a simbolului (aferenta dispozitivului
asupra caruia se efectueaza actiunea) si a ledului COMM la intervale regulate. Imediat ce
doua echipamente din campul util de comunicare sunt aduse in aceasta stare, daca este
posibil se asociaza intre ele. Daca asocierea nu este posibila pentru unul sau ambele
echipamente, procedura se incheie si pe fiecare echipament se vizualizeaza un afisaj care
comunica “asociere imposibil de efectuat”. O asociere poate sa nu fie posibila pentru
dispozitivul de tipul cautat este deja prezent intr-un numar maxim sau pentru ca dispozitivul
de asociat nu este recunoscut.
Starea de cautare pentru asociere ramane activa pana la determianrea dispozitivului de
asociat (independent de rezultatul asocierii); daca nu se reuseste sa se vada niciun dispozitiv
in intervalul de 1 minut, se iese automat din starea de asociere. Se poate iesi din starea de
cautare pentru asociere wireless in orice moment apasand SET sau MODE.

Disocierea dispozitivelor
Pentru a disocia un element trebuie mai intai sa fie selectat cu tastele “+” sau “-”, apoi sa se
apese – timp de 5 s; acesta aduce sistemul in regim de disociere a dispozitivului selectat in
care simbolul dispozitivului evidentiat si led-ul COMM incep sa clipeasca rapid pentru a indica
ca va fi anulat dispozitivul ales. Apasarea succesiva a tastei – disociaza dispozitivul, daca in
schimb se apasa orice alta tasta sau se lasa sa treaca mai mult de 30 sec de la intrarea in
regimul de disociere, procedura se incheie.

7.5.6 - PR: Senzor de presiune la distanta


Setarea tipului de senzor de presiune la distanta.

42
7.6 – Meniu de Service
Setarile avansate de efectuat numai de catre personal specializat sau sub controlul direct al
retelei de service.
Din meniul principal metineti apasate simultan tastele “MODE” & “SET” & “+“ pana cand se
afiseaza “TB” pe display (sau utilizati meniul de selectie apasand + sau - ). Meniul permite sa
se vizualizeze si sa se modifice diversii parametrii de configuratie: tasta MODE permite sa se
deruleze paginile de meniu, tastele + si – permit respectiv sa se creasca si scada valoarea
parametrului respectiv. Pentru a iesi din meniul curent si a reveni la meniul principal apasati
SET.

7.6.1 - TB: Timp de blocare din cauza lipsei apa


Setarea timpului latent al blocarii din cauza lipsei de apa permite selectarea timpului (in
secunde) utilizat de dispozitiv pentru a semnaliza lipsa de apa.
Varierea acestui parametru poate deveni utila atunci cand se cunoaste o intarziere intre
momentul in care este pornit si momentul in care efectiv incepe furnizarea. Un exemplu poate
fi acela al unei instalatii unde conducta de aspiratie este foarte lunga si care inregistreaza
cateva pierderi mici. In acest caz se poate intampla ca conducta respectiva sa se goleasca,
si chiar daca apa nu lipseste, electropompa sa aiba nevoie de o anumita perioada pentru a
se reincarca, furniza fluxul si a presuriza instalatia.

7.6.2 - T1: Intarziere din cauza joasei presiuni (functia kiwa)


Seteaza timpul de oprire a inverterului pornind de la receptia semnalului de joasa presiune
(vezi Setarea identificarii joasei presiuni par 7.7.8.5). Semnalul de joasa presiune poate fi
primit pe fiecare din cele 4 intrari configurand intrarile in mod oportun (vezi Setup a intrarilor
digitale auxiliare IN1, IN2, IN3, IN4 par 7.7.8).
T1 poatefi setat intre 0 si 12 s. Setarea din fabricatie este de 2 s.

7.6.3 - T2: Intarziere de oprire


Setarea intarzierii cu care trebuie sa se opreasca inverterul din momentul in care sunt
indeplinite conditiile de oprire: presurizarea instalatiei si fluxul sunt mai mici decat fluxul
minim.
T2 poate fi setat intre 2 si 120 s. Setarea din fabricatie este de 10 s.

7.6.4 - GP: Coeficient de castig proportional


Termenul proportional in general trebuie sa fie crescut pentru sistemele caracterizate de
elasticitate (de exemplu tevi din PVC) si scadere in cazul instalatiilor rigide (de exemplu tevi
din fier).
Pentru a mentine costanta presiunea in instalatie, inverterul realizeaza un control de tip PI la
eroarea de presiune masurata. Pe baza acestei erori inverterul calculeaza puterea de furnizat
la motor. Comportamentul acestui control depinde de parametrii GP si GI setati. Pentru a
preintampina diferitele comportamente a diverselor tipuri de instalatii hidraulice uin care
poate lucra sistemul, inverterul permite selectarea unor parametrii diferiti de aceeia setati din
fabrica. Pentru majoritatea instalatiilor, parametrii GP si GI din fabricatie sunt aceeia optimi.
In cazul in care insa ar aparea probleme de reglare, se poate interveni asupora acestor
setari.

43
7.6.5 - GI: Coeficient de castig integral
In prezenta unor pierderi mari de presiune la cresterea brusca a fluxului sau la un raspuns
lent al sistemului cresteti valoarea cu GI. In schimba daca apar oscilatii de presiune in jurul
valorii de setpoint, scadeti valoarea cu GI.

IMPORTANT: Pentru a obtine reglaje de presiuni satisfacatoare, in general trebuie sa


interveniti atat asupra GP, cat si asupra GI.

7.6.6 - RM: Viteza maxima


Impune o limita maxima a turatiei pompei.

7.7 – Setarea numarului de dispozitive si de rezerve

7.7.1 - NA: Dispozitive active


Seteaza numarul maxim de dispozitive care participa la pompare.
Poate avea valori cuprinse intre 1 si valoarea numarului de dispozitive prezente (max 4).
Valoarea de default pentru NA este N, adica numarul dispozitivelor prezente in lant; acest
aspect inseamna ca daca se introduc sau se elimina dispozitive din lant, NA are mereu valori
egale cu numarul de dispozitive prezente determiante automat. Setand o valoare diferita de
N se fixeaza pe numarul setat, numarul maxim de dispozitive care pot participa la pompare.
Acest parametru serveste in cazul in care aveti un numar limitat de pompe pe care puteti sau
doriti sa le mentineti pornite si in cazul in care doriti sa pastrati de rezerva unul sau mai multe
dispozitive ca rezerva (vezi 7.7.3 IC: Configuratia de rezerva si exemplele de urmat).
In aceasta pagina de meniu se pot vedea (fara a-i putea modifica) si ceilalti doi parametrii ai
sistemului legati de acesta, adica N, numarul de dispozitive prezente citit automat de sistem,
si NC, numarul maxim de dispozitive simultane.

7.7.2 NC: Dispozitive simultane


Seteaza numarul maxim de dispozitive ce pot lucra simultan.
Poate avea valori cuprinse intre 1 si NA. Ca default NC are valoarea NA, acest aspect
inseamna ca oricum ar creste NA, NC are valaorea de NA. Setand o valoare diferita de NA
se elibereaza de NA si se fixeaza numarul setat la maximul numarului de dispozitive
simultane. Acest parametru serveste in cazurile in care aveti un numar limita de pompe pe
care puteti sau doriti sa le mentineti pornite (vezi 7.7.3 IC: Configuratia rezervei si exemplele
de urmat).
In aceasta pagina de meniu se pot vedea (fara a-i putea modifica) si ceilalti doi parametrii ai
sistemului legati de acesta, adica N, numarul de dispozitive prezente citit automat de sistem
si NA, numarul de dispozitive active.

7.7.3 IC: Configuratia rezervei


Configureaza dispoztivul ca automat sau de rezerva. Daca este setat pe auto (default)
dispozitivul participa la pomparea normala, daca este configurat ca rezerva, i se asociaza
prioritatea minima de pornire, sau dispozitivul pe care se efectueaza aceasta setare va pleca
mereu ultimul. Daca se seteaza un numar de dispozitive active mai mic fata de numarul de
dispozitive prezente si se seteaza un element ca rezerva, efectul care se realizeaza este ca
nu exista inconveniente, dispozitivul de rezerva nu participa la pomparea regulata, in schimb

44
in cazul in care unul din dispozitivele care participa la pompare are o defectiune (indiferent ca
este lipsa de alimentare, interventia unei protectii etc), porneste dispozitivul de rezerva.
Starea configuratiei de rezerva este vizibila in urmatoarele moduri: in pagina Sistem
Multipompa, partea superioara a simbolului se afiseaza colorata; in paginile AD si principala,
simbolul comunicarii care reprezinta adresa dispozitivului apare cu numarul pe un fond
colorat. Dispozitivele configurate ca rezerva pot fi si mai mult de unul in cadrul sistemului de
pompare.
Dispozitivele configurate ca rezerva chiar daca nu participa la pomparea normala sunt oricum
mentinute eficiente de algoritmul de antiblocare. Algoritmul de antiblocare asigura o data la
23 de ore schimbarea prioritatii de pornire si sa se acumuleze cel putin un minut in continuu
de furnizare a fluxului pentru fiecare dispozitiv. Acest algoritm urmareste sa evite degradarea
apei la interiorul rotorului si sa mentina eficiente organele in miscare; Pornirea timp de 1
minut la 23 de ore este utila pentru toate dispozitivele si in special pentru dispozitivele
configurate ca rezerva care in conditii normale nu lucreaza.

7.7.3.1 – Exemple de configuratie pentru sistemele cu mai multe pompe


Exemplu 1:
Un grup de pomnpare alcatuit din 2 dispozitive (N=2 determinat automat) din care 1 setat
activ (NA=1), unul simultan (NC=1 sau NC=NA avand in vedere NA=1 ) si unul ca rezerva
(IC=rezerva pe unul din cele doua dispozitive).
Efectul pe care il veti avea este urmatorul: dispozitivul neconfigurat ca rezerva va porni si va
lucra singur (chiar daca nu reuseste sa sustina sarcina hidraulica si presiunea realizata este
prea scazuta). In cazul in care acesta are o defectiune intra in functiune dispozitivul de
rezerva.

Exemplu 2:
Un grup de pompare alcatuit din 2 dispozitive (N=2 determinat automat) in care toate
dispozitivele sunt active si simultane (setari din fabricatie NA=N si NC=NA) si unul ca rezerva
(IC=rezerva pe unul din cele doua dispozitive).
Efectul pe care il veti obtine este urmatorul: porneste mai intai mereu dispozitivul care nu
este configurat ca rezerva, daca presiunea realizata este prea redusa porneste si al doilea
dispozitiv configurat ca rezerva. In acest mod se incearca mereu si oricum sa se mentina
utilizarea unui dispozitiv in special (acela configurat ca rezerva), dar acesta ne-ar putea veni
in ajutor in caz de necesitate cand apare o sarcina hidraulica mai mare.

Exemplu 3:
Un grup de pompare alcatuit din 4 dispozitive (N4 determinat automat) din care 3 setate
active (NA=3), 2 simultane (NC=2) si 1 ca rezerva (IC=rezerva pe doua dispozitive).
Efectul pe care il veti obtine va fi urmatorul: maxim 2 dispozitive vor porni simultan.
Functionarea celor 2 care pot functiona simultan se va realiza la frecventa de alternare intre 3
dispozitive astfel incat sa se respecte timpul maxim de lucru al fiecarui ET. In cazul in care
unul din dispozitivele active are o defectiune, nu intra in functiune nicio rezerva pentru ca nu
pot pleca mai mult de 2 dispozitive pe rand (NC=2) si 2 dispozitive active continua sa fie
prezente. Rezerva intervine imediat ce altul din cele 2 ramase intra in fault, se defecteaza.

7.7.4 - ET: Timp de schimbare


Seteaza timpul maxim de lucru continuu a unui dispozitiv intern al grupului. Are o semnificatie
numai la grupurile de pompare cu dispozitive interconectate intre ele. Timpul poate fi setat
intre 1 minut si 9 ore; setarea din fabricatie este de 2 ore.
45
Atunci cand timpul ET a unui dispozitiv a trecut, se reatribuie ordinea de pornire a sistemului
astfel incat sa se aaduca dispozitivul cu timpul expirat la prioritate minima. Aceasta strategie
are scopul de a utiliza cel putin dispozitivul care a lucrat deja si sa echilibreze atat timpul de
lucru ale diverselor echipamente cal alcatuiesc grupul. Daca desi dispozitivul este adus pe
ultimul loc ca ordine de pornire, sarcina hidraulica are nevoie oricum de interventia
dispozitivului respectiv, acesta va pleca pentru a garanta presurizarea instalatiei.
Prioritatea de pornire este reatribuita in doua conditii pe baza timpului ET:
1- Schimbarea in timpul pomparii: atunci cand pompa este pornita fara itnrerupere pana la
depasirea timpului maxim absolut de pompare.
2- Schimbarea pe standby: atunci cand pompa este in standby dar s-a depasit 50% din
timpul ET.
In cazul in care este setat un ET egal cu 0, se obtine schimbarea pe standby. De fiecare data
cand pompa grupului de opreste la repornirea ulterioara va reporni o pompa diferita.

Daca parametrul ET (timp maxim de lucru), este pozitionat pe 0, se obtine schimbarea


la fiecare repornire, independent de timpul de lucru efectiv al pompei.

7.7.5 - AY: Anti Cycling (determinare pierderii pe instalatii)


Conform descrierii din paragraful 9, aceasta functie serveste pentru a evita porniri si opriri
frecvente in cazul unor pierderi in cadrul instalatiei. Functia poate fi activata in 2 moduri
diferite, normal si smart. In modul normal controlul electronic blocheaza motorul dupa N
cicluri de pornire si oprire identice. In regim smart in schimb se actioneaza asupra
parametrului RP pentru a reduce efectele negative datorate pierderilor. Daca functia este
setata “Dezactivata” functia nu intervine.

7.7.6 - AE: Abilitarea functiei anti-blocare


Aceasta functie serveste pentru a evita blocarile mecanice in cazul unei lungi perioade de
inactivitate; actioneaza punand in functiune periodic pompa.
Atunci cand pompa este abilitata, pompa efectueaza la fiecare 23 de ore un ciclu de
deblocare cu o durata de 1 min.
7.7.7 - AF: Abilitarea functiei anti-inghet
Daca aceasta functie este abilitata, pompa este pusa in functiune automat atunci cand
temperatura atinge valori apropiate de aceea de inghet in scopul evitarii spargerii pompei.

7.7.8 - Setup a intrarilor digitale auxiliare IN1, IN2, IN3, IN4


In acest paragraf sunt prezentate functiile si posibilele configuratii a intrarilor unitatii
electronice de I/O, conectate prin wireless la dispozitiv, prin parametrii I1, I2, I3, I4. Pentru
conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (conectate foto).
Intrarile IN1..IN4 sunt identice intre ele si fiecare din acestea pot fi asociate la toate functiile.
prin parametrul I1..I4 se asociaza functia dorita la a n intrare.
Fiecare functie asociata intrarilor este explicata mai aprofundat ca urmare a acestui paragraf.
Tabelul 12 sintetizeaza functiile si diversele configuratii.
Configuratiile din fabricatie sunt vizibile in Tabelul 11.

46
Configuratii din fabricatie a intrarilor digitale IN1, IN2, IN3, IN4
Intrare Valoare
1 1 (plutitor NU)
2 3 (P aux NU)
3 5 (autorizare NU)
4 10 (joasa presiune NU)
Tabel 14: Configuratii din fabrica a intrarilor

Tabel rezumativ al configuratiilor posibile a intrarilor


digitale IN1, IN2, IN3, IN4 si functionarea lor
Valoare Functie asociata intrarii generice Vizualizarea functiei active
asociate intrarii
0 Functii intrare dezactivate
1 Lipsa apa de la plutitorul extern (NO) F1
2 Lipsa apa de la plutitorul extern (NC) F1
3 Setpoint auxiliar Pi (NO) aferent intrarii utilizate F2
4 Setpoint auxiliar Pi (NC) aferent intrarii utilizate F2
5 Activare generala a motorului de la semnalul extern F3
(NO)
6 Activare generala a motorului de la semnalul extern F3
(NC)
7 Activare generala a motorului de la semnalul extern F3
(NO) + Resetarea blocarilor resetabile
8 Activare generala a motorului de la semnalul extern F3
(NC) + Resetarea blocarilor resetabile
9 Resetarea blocarilor resetabile
10 Intrare semnal de joasa presiune NO, resetare F4
automata si manuala
11 Intrare semnal de joasa presiune NC, resetare F4
automata si manuala
12 Intrare semnal de joasa presiune NO, numai F4
resetare manuala
13 Intrare semnal de joasa presiune NC, numai F4
resetare manuala

Tabel 15: Configuratiile intrarilor

7.7.8.1 – Dezactivarea functiilor asociate intrarii


Setand 0 ca valoare de configuratie a unei intrari, fiecare functie asociata intrarii va rezulta
dezactivata independent de semnalul prezent pe bornele de intrare ale acestuia.

7.7.8.2 – Setarea functiei plutitorului extern


Plutitorul extern poate fi conectat la oricare intrare, pentru conexiunile electrice consultati
paragraful Contacte de intrare (foto cuplate). Se obtine functia plutitor, setand pe parametrul
Ix, aferent intrarii unde a fost conectat plutitorul una din valorile din Tabelul 13.

47
Activarea functiei putitor extern genereaza blocarea sistemului. Functia este conceputa
pentru a conencta intrarea la un semnal provenind de la un plutitor care semnaleaza lipsa de
apa.
Atunci cand este activa aceasta functie se afiseaza sombolul F1 pe randul STATO (STARE)
al paginii principale.
Pentru ca sistemul sa se blocheze si sa semnalizeze eroarea F1, intrarea trebuie sa fie
activata cel putin 1sec.
Atunci cand se afla in situatia de eroare F1, intrarea trebuie sa fie dezactivata cel putin
30sec, inainte ca sistemul sa se deblocheze. Comportamentul functiei este rezumat in
Tabelul 13.
In cazul in care sunt configurate simultan mai multe functii plutitor pe intrari diferite, sistemul
va semnaliza F1 cand cel putin o functie este activata si va anula alarma cand niciuna nu
este activata.
Comportamentul functiei plutitorului extern in functie de INx si intrare
Valoarea Configurarea intrarii Starea Functionare Vizualizarea pe
parametrului intrarii display
Ix
1 Activa cu semnal inalt Absenta Normal Niciuna
pe intrare (NO) Prezenta Blocarea sistemului F1
datorita lipsei apei de
la plutitorul extern
2 Activa cu semnal jos Absenta Blocarea sistemului F1
pe intrare (NC) datorita lipsei apei de
la plutitorul extern
Prezenta Normal Niciuna

Tabel 16: Functie plutitor extern

7.7.8.3 – Setarea functiei intrare setpoint auxiliara


Semnalul care autorizeaza un setpoint auxiliar poate fi furnizat pe una din cele 4 intrari,
(pentru conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (foto conectate)). Se
obtine functia setpoint auxiliar, setand parametrul Ix, aferent intrarii pe care a fost efectuata
conexiunea, conform Tabelului 14.
Functia setpoint auxiliara modifica setpointul sistemului de la presiunea SP (vezi par. 7.3 -
Menù Setpoint) la presiunea Pi (Pentru conexiuni electrice consultati paragraful Contacte de
intrare (foto conectate)) unde este reprezentata intrarea utilizata. In acest mod pe langa SP
sunt disponibile alte patru presiuni P1, P2, P3, P4.
Atunci cand este activa aceasta functie se vizualizeaza simbolul Pi in randul STATO
(STARE) a paginii principale.

Pentru ca sistemul sa lucreze cu setpoint auxiliar, intrarea trebuie sa fie activa cel putin 1sec.
Atunci cand se lucreaza cu setpoint auxiliar, pentru a reveni la functionarea cu setpoint SP,
intrarea trebuie sa fie activa cel putin 1sec. Comportamentul functiei este rezumat in Tabelul 14.
In cazul in care sunt configurate simultan mai multe functii de setpoint auxiliar pe intrari
diferite, sistemul va semnaliza iatunci cand cel putin o functie este activata. Pentru activari
simultane presiunea realizata va fi mai joasa fata de acelea cu intrare activa. Alarma este
eliminata cand nu este activata nicio intrare.

48
Comportamentul functiei de setpoint auxiliar in functie de INx si intrare
Valoarea Configurarea intrarii Starea Functionare Vizualizarea pe
parametrului intrarii display
Ix
3 Activa cu semnal inalt Absenta Setpoint auxiliar Niciuna
pe intrare (NO) inactiv
Prezenta Setpoint auxiliar activ Px
4 Activa cu semnal jos Absenta Setpoint auxiliar activ Px
pe intrare (NC) Prezenta Setpoint auxiliar Niciuna
inactiv

Tabel 17: Setpoint auxiliar

7.7.8.4 – Setarea echilibrarii sistemului de anulare a defectiunii


Semnalul care abiliteaza sistemul poate fi furnizat la orice intrare (pentru conexiunile electrice
consultati paragraful Contacte de intrare (foto conectate)). Se obtine functia de abilitare a
sistemului, setand parametrul Ix, aferent intrarii pe care a fost conectat semnalul de abilitare,
una din valorile din Tabelul 15.
Atunci cand este activa, se dezactiveaza complet sistemul si se afiseaza F3 in randul STATO
(STARE) a paginii principale.
In cazul in care sunt configurate simultan mai multe functii de dezactivare a sistemului pe
intrari diferite, sistemul va semnaliza F3 atunci cand cel putin una din functii este activata si
va anula alarma cand niciuna nu este activata.
Pentru ca sistemul sa activeze efectiv functia dezactivata, intrarea trebuie sa fie activa cel
putin 1sec.
Atunci cand sistemul este dezactivat, pentru ca functia sa fie dezactivata (reactivarea
sistemului), intrarea trebuie sa nu fie activa pentru cel putin 1sec. Comportamentul functiei
este rezumat in Tabelul 15.
In cazul in care sunt configurate simutlan mai multe functii dezactivate pe intrari diferite,
sistemul va semnaliza F3 cand cel putin o functie va fi activata. Alarma este anulata cand
niciuna din intrari nu este activata.
Comportamentul functiei de setpoint auxiliar in functie de INx si intrare
Valoarea Configurarea Starea intrarii Functionare Vizualizarea pe
parametrului Ix intrarii display
5 Activa cu Absenta Motor abilitat Niciuna
semnal inalt pe Prezenta Motor dezabilitat F3
intrare (NO)
6 Activa cu Absenta Motor dezabilitat F3
semnal jos pe Prezenta Motor abilitat Niciuna
intrare (NC)
7 Activa cu Absenta Motor abilitat Niciuna
semnal inalt pe Prezenta Motor dezabilitat F3
intrare (NO) + resetarea
blocarilor
8 Activa cu Absenta Motor dezabilitat F3
semnal jos pe + resetarea
intrare (NC) blocarilor
Prezenta Motor abilitat Niciuna

49
9 Activa cu Absenta Motor abilitat Niciuna
semnal inalt pe Prezenta Resetare blocari Niciuna
intrare (NO)

Tabel 18: Abilitarea sistemului si resetarea defectiunilor fault

7.7.8.5 – Setarea identificarii joasei presiuni (KIWA)


Presostatul de minim care identifica joasa presiune poate fi conectat la oricare intrare (pentru
conexiunile electrice consultati paragraful Contacte de intrare (foto conectate). Se obtine
functia de identificare de joasa presiune, setand pe parametrul INx, aferent intrarii, unde a
fost conectat semnalul de abilitare, una din valorile din Tabelul 16.
Activarea functiei de identificare a joasei presiuni genereaza blocarea sistemului dupa timpul
T1 (vezi 7.6.2 - T1: Intarziere joasa presiune (functie kiwa). Functia este conceputa pentru
a conecta intrarea la semnalul provenind de la un presostat care semnalizeaza o presiune
prea joasa pe aspiratia pompei.
Atunci cand este activa aceasta functie se vizualizeaza simbolul F4 in randul STATO
(STARE) a paginii principale.
Atunci cand se afla in situatia de eroare F4, intrarea trebuie sa fie dezactivata cel putin 2sec,
inainte ca sistemul sa se deblocheze. Comportamentul functiei este rezumat in Tabelul 16.
In cazul in care sunt configurate simultan mai multe functii de identificare de joasa presiune
pe intrari diferite, sistemul va semnaliza F4, cel putin o functie va fi activata. Alarma este
anulata cand niciuna din intrari nu este activata.

Comportamentul functiei de setpoint auxiliar in functie de INx si intrare


Valoarea Configurarea Starea Functionare Vizualizarea pe
parametrului Ix intrarii intrarii display
10 Activa cu Absenta Normal Niciuna
semnal inalt pe Prezenta Blocare a sistemului F4
intrare (NO) datorita joasei
presiuni pe aspiratie,
Resetarea automata
+ manuala
11 Activa cu Absenta Blocare a sistemului F4
semnal jos pe datorita joasei
intrare (NC) presiuni pe aspiratie,
Resetarea automata
+ manuala
Prezenta Normal Niciuna
12 Activa cu Absenta Normal Niciuna
semnal inalt pe Prezenta Blocare a sistemului F4
intrare (NO) datorita joasei
presiuni pe aspiratie,
Resetarea manuala

50
Comportamentul functiei de setpoint auxiliar in functie de INx si intrare
Valoarea Configurarea Starea Functionare Vizualizarea pe
parametrului Ix intrarii intrarii display
13 Activa cu Absenta Blocare a sistemului F4
semnal jos pe datorita joasei
intrare (NC) presiuni pe aspiratie,
Resetarea manuala
Prezenta Normal Niciuna

Tabel 19: Identificarea semnalului de joasa presiune (KIWA)

7.8 - Setup a iesirilor OUT1, OUT2


In acest paragraf sunt prezentate functiile si configuratiile posibile ale iesirilor OUT1 si OUT2
al unitatii electronice de I/O, conectata prin wireless la dispozitiv, prin parametrii O1 si O2.
Pentru conexiunile electrice consulati paragraful Contacte de iesire OUT 1 si OUT 2:.
Configuratiile din fabricatie sunt vizibile in Tabelul 17.

Configuratii din fabricatie a iesirilor


Iesire Valoare
OUT1 2 (dfectiune NOse inchide)
OUT2 2 (Pompa in functiune NO se inchide)
Tabel 20: Configuratii din fabricatie a iesirilor

7.8.1 - O1: Setarea functiei iesire 1


Iesirea 1 comunica o alarma activa (indica faptul ca a intervenit o blocare a sistemului).
Iesirea permite utilizarea unui contact liber de potential normal deschis.
La parametrul O1 sunt asociate valorile si functiile indicate in Tabelul 18.

7.8.2 - O2: Setarea functiei iesire 2


Iesirea 2 comunica starea de functionare a motorului. Iesirea permite utilizarea unui contact
Iesirea permite utilizarea unui contact liber de potential normal deschis.
La parametrul O2 sunt asociate valorile si functiile indicate in Tabelul 18.

Configurarea functiilor asociate iesirilor


Configurarea OUT1 OUT2
iesirii
Conditie de Starea contactului Conditie de Starea contactului
activare de iesire activare de iesire
0 Nicio functie Contact mereu Nicio functie Contact mereu
asociata deschis asociata deschis
1 Nicio functie Contact mereu Nicio functie Contact mereu
asociata inchis asociata inchis
2 Prezenta unor In cazul unor erori Activarea iesirii Cand motorul
erori care care genereaza in cazul unor este in functiune
genereaza blocarea contactul erori care contactul se
blocarea se inchide genereaza inchide
blocarea

51
Configurarea functiilor asociate iesirilor
Configurarea OUT1 OUT2
iesirii
Conditie de Starea contactului Conditie de Starea contactului
activare de iesire activare de iesire
3 Prezenta unor In cazul unor erori Activarea iesirii Cand motorul
erori care care genereaza in cazul unor este in functiune
genereaza blocarea contactul erori care contactul se
blocarea se inchide genereaza deschise
blocarea

Tabel 21: Configuratia iesirilor

7.9 - RF: Anularea defectiunilor si avertismentelor


Mentinand apasate simultan cel putin 2 secunde tastele + si – se anuleaza cronologia
defectiunilor si avertismentelor. Sub simbolul RF sunt rezumate numarul de defectiuni
prezente in istoric (max 64).
Istoricul poate fi vizionat de la meniul MONITOR la pagina FF.

7.10 - PW: Modificare password (parola)


Dispozitivul are un sistem de protectie prin password. Daca se seteaza o parola parametrii
dispozitivului vor fi accesibili si vizibili, dar nu va fi posibil sa-i modifice.
Atunci cand parola (PW) este “0” toti parametrii sunt deblocati si pot fi modificati.
Cand se utilizeaza o parola (valoarea de PW diferita de 0) toate modificarile sunt blocate si in
pagina PW se vizualizeaza “XXXX”.
Daca este setata parola, se permite sa se navigheze in toate paginile, dar la o tentativa
oarecare de modificare a unui parametru se vizualizeaza un afisaj care solicita introducerea
parolei. Atunci cand este introdusa parola corecta parametrii raman deblocati si modificabili
pentru 10’.
Daca se doreste anularea timerului parolei este suficient sa se treaca la pagina PW si sa se
apese simultan + si – timp de 2’’.
Cand se introduce parola corecta se vizualizeaza un lacat care se deschide, in timp ce daca
se introduce parola gresita se afiseaza un lacat care clipeste.
Daca se introduce o parola gresita de mai mult de 10 ori apare acelasi lacat al parolei gresite
cu culoarea inversata si nu se mai accepta nicio parola pana la cand nu se opreste si se
reporneste aparatul. Dupa o resetare a valorilor din fabricatie parola este indicata pe “0”.
Orice schimbare a parolei are efect la apasarea Mode sau Set si orice modificare ulterioara a
unui parametru implica o noua introducere a parolei (ex. instalatorul efectueaza toate setarile
cu valoarea de PW default = 0 si ultimul seteaza PW astfel incat sa fie sigur care fara nicio
alta actiune masina este deja protejata).
In cazul pierderii parolei exista 2 posibilitati pentru a modifica parametrii dispozitivului:
• Notati valorile tuturor parametrilor, resetati dispozitivul cu valorile din fabricatie,
consultati paragraful 0. Operatiunile de resetare sterg toti parametrii dispozitivului
inclus in parola.
• Notati numarul prezent in pagina parolei, expediati un mail cu numarul propriului
centru de service, in termen de cateva zile va va fi trimisa parola pentru a debloca
dispozitivul.

52
7.10.1 – Parola sisteme multi pompa
Parametrul PW face parte din parametrii sensibili, deci pentru ca dispozitivul sa functioneze
este necesar ca PW sa fie la fel pentru toate dispozitivele. Daca exista deja un lant cu PW
aliniata si la aceasta se adauga un dispozitiv cu PW=0, se formuleaza cererea de aliniere a
parametrilor. In aceste conditii dispozitivul cu PW=0 poate receptiona configuratia inclusiv
Parola, dar nu poate propaga propria configuratie.
In cazul unor parametrii sensibili nealineati, pentru a ajuta utilizatorul sa inteleaga daca o
configuratie este propagabila, in pagina de alinierea a parametrilor se vizualizeaza
parametrul key cu valoarea aferenta.
Key reprezinta o codificare a parolei. Pe baza corespondentei key se poate intelege daca
dispozitivele unii lant pot fi aliniate.

Key egal cu - -
• dispozitivul poate primi confiuguratia de la toti
• poate sa propage propria configuratie a dispozitivelor cu key egale cu - -
• nu poate proaga propria configuratie a dispozitivelor cu key diferita de - -

Key mai mare sau egal cu 0


• dispozitivul poate primi confiuguratia numai de la dispoozitivele care au aceeiasi Key
• poate sa propage propria configuratie a dispozitivelor cu aceeasi key sau cu key = - -
• nu poate proaga propria configuratie a dispozitivelor cu key diferita

Cand se introduce PW pentru a debloca un dispozitiv dintr-un grup, toate dispozitivele sunt
deblocate.
Cand se modifica PW pe un dispozitiv al unui grup, toate dispozitivele receptioneaza
modificarea.
Atunci cand se activeaza protectia cu PW pe un dispozitiv dintr-un grup (+ si – in pagina PW
atunci cand PW≠0), pe toate dispozitivele se activeaza protectia (pentru a efectua orice
modificare se solicita PW).

8 - RESET SI SETARE DIN FABRICATIE

8.1 – Resetarea generala a sistemului


Pentru a efectua o resetare a sistemului mentineti apasate simultan cele 4 taste timp de 2
Sec. Aceasta operatiune este echivalenta cu deconectarea alimentarii, asteptati oprirea
completa si furnizati din nou alimentarea. Resetarea nu anuleaza setarile memorate de
utilizator.

8.2 – Setari din fabricatie


Dispozitivul iese din fabrica cu o serie de parametrii presetati care pot fi schimbati in functie
de cerintele utilizatorului. Orice schimbare a setarilor este salvata automat in memorie si in
cazul in care doriti, este mereu posibil sa resetati sistemul la conditiile din fabricatie
(consultati resetarea setarilor din fabricatie par 8.3 – Resetarea setarilor din fabricatie).

53
8.3 – Resetarea setarilor din fabricatie
Pentru a reseta valorile din fabricatie, se opreste dispozitivul, asteptati eventual completa
oprire pe display, apasati si mentineti apasate tastele “SET” si “+” si alimentati; eliberati cele
doua taste numai cand se afiseaza inscrisul “EE”.
In acest caz se efectueaza o restare a setarilor din fabricatie (un inscris si o recitire pe EEPROM a
setarilor din fabricatie salvate in mod permanent in memoria FLASH).
Dupa ce s-a realizat setarea tuturor parametrilor, dispozitivul revine la functionarea sa normala.
NOTA: Dupa se s-a efectuat resetarea valorilor din fabricatie va fi necesar sa se seteze din
nou toti parametrii care caracterizeaza instalatia (castiguri, presiune de setpoint, etc.) ca la
prima instalare.

Setari din fabricatie


Identificator Descriere Valoare Promemorie
Instalare
TK T. aprindere lumina de fond backlight 2 min
LA Limba ENG
SP Presiune de setpoint [bar] 3,0
P1 Setpoint P1 [bar] 2,0
P2 Setpoint P2 [bar] 2,5
P3 Setpoint P3 [bar] 3,5
P4 Setpoint P4 [bar] 4,0
RI Turatie in regim manual [rpm] 2400
OD Tipologie de Instalatie 1 (Rigid)
RP Diminuarea presiunii pentru repornire [bar] 0,3
AD Configuratie Adresa 0 (Auto)
PR Senzor de presiune la distanta Dezabilitat
MS Sistem de masura 0 (International)
TB Timp de blocare apa [s] 10
T1 Intarziere joasa presiune (KIWA) [s] 2
T2 Intarziere de oprire [s] 10
GP Coeficient de castig proportional 0,5
GI Coeficient de castig integral 1,2
RS Viteza maxima [rpm] 3050
NA Dispozitive active N
NC Dispozitive simultane NA
IC Configuratie de rezerva 1 (Auto)
ET Timp de schimbare [h] 2
AE Functie antiblocare 1(Abilitat)
AF Anti-inghet 1(Abilitat)
I1 Functie I1 1 (Plutitor)
I2 Functie I2 3 (P Aux)

Setari din fabricatie


Identificator Descriere Valoare Promemorie
Instalare
I3 Functie I3 5 (Dezabilitat)
I4 Functie I4 10 (Joasa presiune)

54
O1 Functie iesire 1 2
O2 Functie iesire 2 2
PW Modificare Password 0
AY Functie Anticycling AY 0 (Dezabilitat)
Tabel 22: Setari din fabricatie

9 – INSTALATII PARTICULARE

9.1 – Inhibarea functiei de Auto-amorsare


Produsul este fabricat si furnizat cu capacitatea de a fi autoamorsant. Referitor la paragraful
6, sistemul are capacitatea de a amorsa si deci de a functiona indiferent care este
configuratia sa de instalare aleasa initial: sub luciul apei sau deasupra luciului apei. Exista
totusi cazuri in care capacitatea de auto-amorsare nu este necesara sau zone in care este
interzis sa se utilizeze pompe autoamorsante. In timpul amorsarii pompa obliga o parte din
apa deja sub presiune sa revina in partea de aspiratie pana la atingerea unei valori de
presiune de refulare suficiente pentru ca sistemul sa poata fi considerat amorsat. In acel
moment canalul de recirculare se inchide automat. Aceasta faza se repeta la fiecare pornire,
chiar si cu pompa amorsata, pana cand se atinge aceeasi valoare de presiune de inchidere a
canalului de recirculare (circa 1 bar).
Acolo unde apa ajunge la aspiratia sistemului deja presurizat (maxim admis 2 bar) sau daca
instalatia este mereu si oricum sub luciul apei, este posibil (obligatoriu unde regulamentele
de zona impun acest lucru) sa forteze inchiderea conductei de recirculare luand capacitatea
de auto-amorsare. Procedand astfel se obtine avantajul de a elimina zgomotul de declansare
al obturatorului conductei la fiecare pornire a sistemului.
Pentru a forta inchiderea conductei autoamorsante, respectati urmatorii pasi:
1 – deconectati alimentarea electrica;
2 – goliti sistemul (daca nu se alege sa se inhibe amortizarea inainte de prima instalare);
3 – scoateti oricum dopul de golire avand grija sa nu cada garnitura O-Ring (Fig.20);
4 – cu ajutorul unui cleste extrageti obturatorul din propriul locas. Obturatorul va fi extras
impreuna cu garnitura O-Ring si arcul metalic cu care s-a asamblat;
5 - scoateti arcul obturatorului; introduceti din nou in locasul obturatorului cu garnitura O-
Ring (partea cu garnitura catre interiorul pompei, axul cu aripioare in cruce catre exterior);
6 – insurubati dopul dupa ce s-a pozitionat arcul metalic in interior astfel incat sa rezulte
comprimat chiar dopul si aripioarele in cruce ale axului obturatorului. In cazul repozitionarii
dopului trebuie sa aveti grija ca garnitura aferenta O-ring sa fie mereu corect in locas;
7 – incarcati pompa, conectati alimentarea electrica, porniti sistemul.

55
9.2 – Instalarea la perete
Acest produs este deja prevazut pentru a putea fi instalat si suspendat la perete prin Kit-ul
accesoriu DAB de achizitionat separat. Instalarea la perete se prezinta ca in Fig.21.

56
9.3 – Instalarea cu cuplaj rapid
DAB furnizeaza un Kit accesoriu pentru cuplajul rapid al sistemului. Este vorba despre un
suport cu cuplaj rapid pe care sa se realizeze conexiunile catre instalatie si de la care se
poate conecta/deconecta sistemul intr-un mod simplu.
Avantaje:
• posibilitatea de a realiza instalatia pe santier, de a o testa, dar si de a scoate sistemul
propriuzius pana in momentul livrarii evitand posibile daune (lovituri accidentale, murdarie,
furt,…);
• simplitate din partea serviceului la inlocuirea sistemului cu motostivuitorul in cazul efectuarii
unor operatii de intretinere extraordinara.
Sitemul montat pe interfata sa de conectare rapida se prezinta ca in Fig.22.

9.4 – Grupuri Multiple

9.4.1 – Introducere in sisteme multi pompa


Prin sistemul multi pompa se intelege un grup de pompare format dintr-un ansamblu de
pompe a caror refulari sunt confluente pe un colector comun. Dispozitivele comunica intre ele
prin conexiunea potrivita (wireless).
Numarul maxim de dispozitive care se pot introduce pentru a forma grupul este de 4.
Un sistem multi pompa este utilizat in principal pentru:
• cresterea parametrilor hidraulici in comparatie cu fiecare dispozitiv
• asigurarea continuitatii de functionare in caz de defectare a unui dispozitiv
• fractionarea puterii maxime

9.4.2 – Realizarea unei instalatii multi pompa


Instalatia hidraulica trebuie sa fie realizata in mod cat mai simetric posibil pentru a realiza o
sarcina hidraulica distribuita uniform pe toate pompele.
Pompele trebuie sa fie conectate toate la un singur colector de refulare.
Pentru buna functionare a grupului de presurizare trebuie sa fie la fel pentru orice tip de
dispozitiv:
• racorduri hidraulice
• viteza maxima

57
9.4.3 - Comunicare wireless
Dispozitivele comunica intre ele si propaga semnalele de flux si presiune prin comunicarea
wireless.

9.4.4 – Conexiune si setarea intrarilor foto conectate


Intrarile unitatii electronice de I/O servesc pentru a putea activa functiile plutitoarelor, setpoint
auxiliar, dezabilitarea sistemului, presiunea joasa in aspiratie. Functiile sunt semnalizate
respectiv de mesajele F1, Paux, F3, F4. Functia Paux activata realizeaza o presurizare a
instalatiei la presiunea setata vezi paragraful 7.7.8.3 – Setarea functiei de intrare setpoint
auxiliara. Fuctiile F1, F3, F4 realizeaza din 3 motive diferite o oprire a pompei, vezi paragraful
7.7.8.2, 7.7.8.4, 7.7.8.5.
Parametrii de setare a intrarilor 1, I2, I3, I4 fac parte din parametrii sensibili, deci setarea
unuia din acestia pe oricare dispozitiv, implica alinierea automata pe toate dispozitivele.
Avand in vedere faptul ca setarea intrarilor selecteaza, pe langa alegerea functiei, si tipul de
polaritate a contactului, in mod fortat se va gasi functia asociata cu acelasi tip de contact pe
toate dispozitivele. Datorita motivului expus, atunci cand se utilizeaza contacte independente
pentru fiecare dispozitiv (care poate fi utilizat pentur functiile F1, F3, F4), acestea trebuie sa
aiba toate aceeasi logica pentru diversele intrari cu acelasi nume; sau, referitor la o aceeasi
intrare, sau se utilizeaza pentru toate dispozitivele contacte normal deschise sau normal
inchise.

Parametrii legati de functionarea multi pompa


Parametrii vizualizabili in meniu, prin opotica sistemului multi pompa, sunt clasificati dupa
cum urmeaza:
• Parametrii intr-o singura citire
• Parametrii cu semnificatie locala
• Parametrii de configurare a sistemului multi pompa care la randul lor pot fi impartiti in
• Parametrii sensibili
• Parametrii cu aliniere facultativa

9.4.5 Parametri de interes pentru multi pompa


Parametrii cu semnificatii locale
Sunt parametrii care pot fi diferiti la diverse dispozitive si in anumite cazuri este chiar necesar
ca acestia sa fie diferiti. Pentru acesti parametrii nu este permis sa se alinieze automat
configuratia intre diverse dispozitive. In cazul in care de exemplu se atribuie manual
adresele, acestea trebuie obligatoriu sa fie diferite una de alta.
Lista parametrilor cu semnificatia locala a dispozitivului:
• CT Contrast
• BK Luminozitate
• TK Timp de aprindere a iluminarii din spate
• RI Turatie in regim manual
• AD Configuratia adresei
• IC Configuratia rezervei
• RF Anularea defectiunilor si avertisment

Parametrii sensibili
Sunt niste parametrii care trebuie neaparat sa fie aliniati pe intreg lantul din motive de reglaj.
Lista aprametrilor sensibili:
58
• SP Presiune de Setpoint
• P1 Setpoint auxiliar intrare 1
• P2 Setpoint auxiliar intrare 2
• P3 Setpoint auxiliar intrare 3

• P4 Setpoint auxiliar intrare 4


• RP Diminuarea presiunii pentru repornire
• ET Timp de schimbare
• AY Anticycling (prevenire a pierderilor pe circuit)
• NA Numar de dispozitive active
• NC Numar de dispozitive simultane
• TB Timp de functionare pe uscat dry run
• T1 Timp de oprire dupa semnalul de joasa presiune
• T2 Timp de oprire
• GI Castig integral
• GP Castig proportional
• RM Viteza Maxima
• I1 Setare intrare 1
• I2 Setare intrare 2
• I3 Setare intrare 3
• I4 Setare intrare 4
• OD Tip de instalatie
• PR Senzor de presiune la distanta
• PW Modificare password
Alinierea automata a parametrilor sensibili
Atunci cand este determinat un sistem multi pompa, se efectueaza un control referitor la
congruenta parametrilor setati. Daca parametrii sensibili nu sunt alineati intre toate
dispozitivele, pe displayul fiecarui dispozitiv se afiseaza un mesaj in care se intreaba daca se
doreste sa se propage la tot sistemul configuratia acelui dispozitiv special. Acceptand
parametrii sensibili ai dispozitivului despre care s-a raspuns la intrebare, acestia sunt
distribuiti tututor dispozitivelor din lant. In cazurile in care exista configuratii incompatibile cu
sistemul, nu se permite de la aceste dispozitive propagarea configuratiei.
In timpul functionarii normale, modificarea unui parametru sensibil pe un dispozitiv, implica
alinierea automata a parametrului pe toate celelalte dispozitive fara a necesita confirmarea.
NOTA: Alinierea automata a parametrilor sensibili nu are niciun efect asupra tuturor celorlalte
tipuri de parametrii.

In cazul particular al introducerii in lant a unui dispozitiv cu setari din fabricatie (cazul unui
dispozitiv care inlocuieste unul existent sau un dispozitiv care se obtine din resetarea
configuratiei din fabricatie), daca configuratiile prezente cu exceptia configuratiilor din
fabricatie sunt congruente, dispozitivul cu configuratia din fabricatie preia automat parametrii
sensibili ai lantului.

Parametri cu aliniere facultativa


Sunt parametrii pentru care se tolereaza sa poata fi nealineati intre diversele dispozitive. La
fiecare modificare a acestor parametrii, dupa ce ajung la presiunea de SET sau MODE, se
cere sa se propage modificarea intregului lant in comunicare. In acest mod daca lantul este la
fel in toatele elementele sale, se evita setarea acelorasi date pe toate dispozitivele.
Lista parametrilor cu aliniere facultativa:
59
• LA Limba
• MS Sistem de masura
• AE Antiblocare
• AF Anti-inghet
• O1 Functie iesire 1
• O2 Functie iesire 2

9.4.6 Fara pornirea sistemului multi-pompa


Executati conexiunile electrice si hidraulice a intregului sistem conform descrierii din
paragrafele 2.1.1, 2.2.1 si a paragrafului 3.1.
Porniti dispozitivele si creati asocierile conform descrierii din paragraful 7.5.5 - AS: Asociere
dispozitive.

9.4.7 Reglare multi-pompa


Atunci cand se porneste un sistem multi pompa se efectueaza automat o atribuire a
adreselor si printr-un algoritm se numeste un dispositiv ca leader al reglajului. Leaderul
decide viteza si ordinea de pornire a fiecarui dispozitiv care face parte din lant.
Modalitatea de reglare este secventiala (dispozitivele pornesc pe rand). Cand se realizeaza
conditiile de pornire, porneste primul dispozitiv, cand acesta a ajuns la viteza sa maxima,
porneste urmatorul si la fel pentru toate celelalte dispozitive. Ordinea de pornire nu este
neaparat crescatoare in functie de adresa echipamentului, ci depinde de orele de lucru
efectuate vezi 7.7.4 - ET: Timp de schimbare.

9.4.8 – Atribuirea ordinii de pornire


La orice pornire a sistemului se asociaza la fiecare dispozitiv o ordine de pornire. Pe baza
acesteia se genereaza porniri succesive ale dispozitivelor.
Ordinea de pornire este modificata in timpul utilizarii in functie de necesitatile din partea celor
doua algoritme urmatoare:
• Atingerea timpului maxim de lucru
• Atingerea timpului maxim de inactivitate

9.4.9 – Timp maxim de lucru


Pe baza parametrului ET (timp maxim de lucru), fiecare dispozitiv are un contoar al timpului
de lucru, si pe baza acestuia se actualizeaza ordinea de pornire conform urmatorului
algoritm:
Daca s-a depasit cel putin jumatate din valoarea de ET, se efectueaza schimbarea prioritatii
la prima oprire a inverterului (schimbare in standby).
Daca se atinge valoarea de ET fara a se mai opri, se opreste neconditionat inverterul si
acesta este adus la prioritatea minima de repornire (schimbarea in timpul functionarii).

Daca parametrul ET (timp maxim de lucru), este pus pe 0, se obtine schimbarea


ordinii la fiecare repornire.

Vezi 7.7.4 - ET: Timp de schimbare.

9.4.10 – Atingerea timpului maxim de inactivitate


Sistemul multi pompa dispune de un algoritm de antiblocare care are drept obiectiv acela de
a mentine perfect eficiente pompele si de a mentine integritatea lichidului pompat.
Functioneaza permitand o alternare in ordinea de pornire a pompei astfel incat sa se permita
60
tututor pompelor sa lucreze cel putin 1 minut la fiecare 23 de ore. Acest lucru se realizeaza
indiferent care este configuratia dispozitivului (autorizata sau rezerva). Schimbarea
prioritatilor prevede ca dispozitivul oprit de 23 de ore sa fie adus la prioritate maxima in
ordinea de pornire. Acest aspect implica faptul ca imediat ce este necesara furnizarea unui
flux, echipamentul respectiv va fi primul care va porni. Dispozitivele configurate ca rezerva au
prioritate fata de celelalte. Algoritmul isi termina actiunea atunci cand dispozitivul a furnizat
fluxul pentru o perioada de cel putin 1 minut.
Dispozitivele configurate ca rezerva chiar daca nu participa la pomparea normala sunt oricum
mentinute eficiente de algoritmul de antiblocare. Algoritmul de antiblocare asigura o data la
23 de ore schimbarea prioritatii de pornire si sa se acumuleze cel putin un minut in continuu
de furnizare a fluxului pentru fiecare dispozitiv. Acest algoritm urmareste sa evite degradarea
apei la interiorul rotorului si sa mentina eficiente organele in miscare; Pornirea timp de 1
minut la 23 de ore este utila pentru toate dispozitivele si in special pentru dispozitivele
configurate ca rezerva care in conditii normale nu lucreaza.

Dupa ce se incheie interventia functiei antiblocare, daca echipamentul este configurat ca


rezerva, este readus la prioritate minima astfel incat sa fie protejat impotriva uzurii.

9.4.11 – Rezerva si numar de dispozitive care participa la pompare


Sistemul multi pompa citeste cate elemente sunt conectate in comunciare si numeste acest
numar N.
Apoi, pe baza parametrilor NA si NC decide cate si care dispozitive trebuie sa lucreze la un
anumit moment.
NA reprezinta numarul de dispozitive care participa la pompare. NC reprezinta numarul
maxim de dispozitivie care pot lucra simultan.
Daca intr-un lant exista NA dispozitive active si NC dispozitive simultane cu NC mai mic
decat NA, inseamna ca vor porni simultan cel mult NC echipamente si ca aceste dispozitive
se vor schimba intre NA elemente. Daca un echipament este configurat ca preferinta de
rezerva, va fi pus ultimul ca ordine de pornire, deci daca de exemplu am 3 dispozitive ai unul
din acestea configurat ca rezerva, rezerva va porni ca al treilea element, daca in schimb
setez NA=2 rezerva nu va porni decat daca unul din cele doua active se defecteaza.
Vezi si explicatia parametrilor
7.7.1 - NA: Dispozitive active;
7.7.2 NC: Dispozitive simultane;
7.7.3 IC: Configuratie de rezerva

DAB furnizeaza in catalog un Kit pentru realizarea in mod integrat a unui grup booster de 2
sisteme. Grupul de pompare Booster realizat cu Kit-ul DAB se prezinta ca in Fig.23.

61
9.4.12 – Control WireLess
Conform indicatiilor din paragraful 9.4.3, echipamentul poate fi conectat cu alte echipamente
printr-un canal wireless proprietar. Exista deci posibilitatea de a gestiona functionari speciale
ale sistemului prin semnale primite de la distanta: de exemplu in functie de nivelul dintr-un
rezervor echipat cu plutitor este posibil sa se comande umplerea acestuia; cu semnalul
provenind de la un timer este posibil sa se varieze set-pointul de la SP la P1 pentru a
alimenta un sistem de irigatie.
Aceste semnale de intrare sau de iesire din sistem, sunt gestionate de o unitate electronica
I/O care poate fi achizitionata separat din produsele de catalog DAB.

10. INTRETINERE

Inainte de a incepe orice interventie asupra sistemului, deconectati


alimentarea electrica.

Sistemul nu necesita operatii de intretinere ordinara.


Totusi in continuare sunrt prezentate instructiunile pentru a executa acele operatiuni de
intretinere extraordinara care ar putea fi necesare in cazuri speciale (ex. goliti sistemul pentru
a-l pregati in vederea unei perioade lungi de inactivitate).

10.1 – Ustensile Accesoriu


DAB furnizeaza in dotarea echipamentului un ustensil pentru a efectua operatiunile prevazute
asupra sistemului in timpul instalarii si eventuale operatii de intretinere extraordinare.
Ustensilele isi gasesc locasul in compartimentul tehnic. Este alcatuit din 3 chei:
1 – cheie metalica cu sectiune hexagonala (Fig.24 – 1);
2 - cheie din plastic plata (Fig.24 – 2);
3 - cheie din plastic cilindrica (Fig.24 – 3).
Cheia “1” este la randul sau introdusa in extremitatea “D” a cheii “3”. La prima utilizare trebuie sa
se separe cele 2 chei din plastic “2” si ”3”, care sunt furnizate unite printr-o punte (Fig.24 – A):

62
desfaceti puntea “A” avand grija sa eliminati reziduurile rezultate din taiere de la cele
2 chei astfel incat sa nu se lase parti taioase care sa genereze raniri.

Utilizati cheia “1” pentru operatia de orientare a panoului de interfata descris in paragraful
4.2. In cazul in care cheia este pierduta sau deteriorata, operatia poate fi executata utilizand
o cheie hexagonala standard de 2mm.
Dupa ce sunt separate, cele 2 chei din plastic pot fi utilizate introducand “2” printr-unul din
orificiile “B” ale cheii “3”: ceea ce rezulta cel mai convenabil in functie de operatie. In acest
moment se obtine o cheie in cruce multifunctionala, la care fiecareia din cele 4 extremitati ii
corespunde un utilizator.

63
Utilizarea extremitatii “C”:
este pratic o surubelnita cu lama plata cu dimensiune corecta pentru a manevra dopurile
principalelor racorduri la sistem (1” si 1”1/4). De utilizat la prima instalare pentru scoaterea
dopurilor din gurile la care se doreste conectarea instalatiei; pentru operatiunea de incarcare
in cazul instalatiei orizontale; pentru a avea acces la clapeta de sens,… In cazul in care cheia
se pierde sau este deteriorata, aceleasi operatii pot fi executate utilizand o surubelnita cu
lama plata cu dimensiunile adecvate.

Utilizarea extermitatii “D”:


amprenta hexagonala incastrata adecvata pentru scoaterea dopului pentru a efectua
operatiunea de incarcare in cazul instalatiei verticale. In cazul in care cheia se pierde sau
este deteriorata, aceleasi operatii pot fi executate utilizand o surubelnita cu lama plata cu
dimensiunile adecvate.

64
Utilizarea extermitatii “E”:
este pratic o surubelnita cu lama plata cu dimensiune
corecta pentru a manevra dopul de acces la arborele
motorului si, in cazul in care este instalata interfata
pentru cuplarea rapida (paragraful 9.3), pentru accesul la
cheia de decuplare a racordului. In cazul in care cheia se
pierde sau este deteriorata, aceleasi operatii pot fi
executate utilizand o surubelnita cu lama plata cu
dimensiunile adecvate.

Utilizarea extermitatii “F”:


Functia acestei ustensile este dedicata efectuarii intretinerii clapetei de sens si este mai bine
specificata in paragraful aferent 10.3.

10.2 – Golirea sistemului


In cazul in care se intentioneaza sa se goleasca sistemul de apa care se afla in interior,
procedati dupa cum urmeaza:
1 – decuplati alimentarea cu energie electrica;
2 – deschideti robinetul de refulare cel mai apropiat al sistemului astfel incat sa
descarcati presiunea din instalatie si sa il goliti cat mai complet posibil;
3 – daca exista un robinet de sectionare imediat in avalul sistemului (se recomanda
mereu sa prevedeti acest robinet) inchideti-l astfel incat sa nu curga cantitatea de apa in
instalatie intre sistem si primul robinet deschis;
4 – intrerupeti conducta de aspiratie in punctul cel mai apropiat al sistemului (se
recomanda mereu sa prevedeti un robinet de sectionare imediat in amonte in sistem)
astfel incat sa nu se goleasca si toata instalatia de aspiratie;
5 – scoateti dopul de golire (fig.1 fata E) si evacuati apa care se afla in interiorul sau
(circa 2.5 litri);
6 – Apa care se afla blocata in instalatia de refulare in aval de clapeta de sens integrata
in sistem, poate fi evacuata in momentul decuplarii sistemului respectiv sau poate prin
scoaterea dopului celei de-a doua refulari (in cazul in care nu este utilizata).
Desi sistemul este aproape gol, sistemul nu reuseste sa evacueze intreaga cantitate de
apa pe care o are in interior. In timpul manipularii sistemului ca urmare a golirii, este
probabil ca mici cantitati de apa sa poata iesi din sistemul respectiv.

10.3 – Clapeta de sens


Sistemul este echipat cu o clapeta de sens incorporata care este necesara pentru
functionarea corecta. Prezenta apei in corpuri solide sau a nisipului ar putea cauza defectiuni
de functionare la clapeta si deci la sistem. Desi se recomanda utilizarea apei curate si
eventual sa se prevada filtre la intrare, in cazul in care se confirma functionarea anormala a
clapetei de sens, aceasta poate fi extrasa din sistem si curatata si/sau schimbata procedand
conform urmatoarelor instructiuni:
1- scoateti dopul de acces la clapeta (Fig.29);

65
2- introduceti cheia in cruce accesoriu in extremitatea sa “F” (par. 10.1) astfel incat sa
se prinda limba perforata cu zimtii de cuplare (Fig.29);
3- extrageti fara sa rotiti: operatiunea ar putea necesita o anumita forta. Se extrage
cartusul care poarta si clapeta ce necesita intretinere. Cartusul ramane pe cheie
(Fig.29);
4- scoateti cartusul de pe cheie: impingandu-i unii spre altii sunt eliberati zimtii, iar in
acest moment puteti scoate cartusul prin lateral (Fig.29);
5- curatati clapeta cu apa curenta, asigurati-va ca nu este deteriorata si eventual inlocuiti-o;
6- introduceti din nou cartusul complet in propriul locas: operatiunea necesita forta
necesara comprimarii celor 2 garnituri O-Ring. Eventual ajutati-va utilizand extremitatea
“D” a cheii in cruce ca dispozitiv de impingere. Nu utilizati extremitatea “F”, in caz
contrar zimtii de cupleaza din nou in limba cartusului fara posibilitatea de a fi eliberati
(Fig.29);
7- Insurubati dopul pana la capat : in cazul in care cartusul nu ar fi impins corect in
locas, insurubarea dopului prevede completarea pozitionarii (Fig.29).

S-ar putea intampla ca din cauza lungii perioadaede pastrare a cartusului in locas si/sau a
prezentei de sedimente, forta de extragere a cartusului sa fie suficienta pentru a deteriora

66
ustensila accesoriu. Este de dorit acest caz deoarece este preferabil sa se deterioreze
ustensila accesoriu decat cartusul. In cazul in care este pierduta sau detreriorata ustensila,
aceeasi operatiune poate fi efectuata cu un cleste.
Daca in timpul operatiilor de intretinere clapeta de sens, una sau mai multe garnituri O-Ring
sunt pierdute sau deteriorate, este necesar sa fie inlocuite. In caz contrar sistemul nu poate
functiona corect.

10.4 – Arbore motor


Controlul electronic al sistemului asigura porniri usoare, fara a brusca, pentru a evita solicitari
excesive ale organelor mecanice si a prelungi in consecinta durata de viata a produsului.
Aceasta caracteristica, in cazuri exceptionale ar putea implica o problema la pornirea
electropompei : dupa o periada de inactivitate, eventual cu golirea sistemului, sarurile
dizolvate in apa ar putea fi depuse pentru a forma calcificari intre partea in rotatie (arbore
motor) si aceea fixa a electropompei crescand astfel rezistenta la pornire. In acest caz poate
fi suficient sa se ajute manual arborele motor sa se desprinda din componentele calcifiate. In
acest sistem aceasta operatie este poosibila garantand accesul de la exterior la arborele
motor si prevazand o urma de tarare la extremitatea arborelui. Procedati dupa cum urmeaza:
1 - scoateti dopul de acces la arborele motor conform Fig.29;
2 - introduceti o surubelnita cu tais in arborele motor si manevrati in cele 2 sensuri de
rotatie;
3 - daca rotatia este libera, sistemul poate fi pus in miscare;
4 – daca blocarea rotatiei nu poate fi indepartata manual, solicitati serviciul de service.

10.5 – Vas de Expansiune


Consultati paragraful 1.2 pentru operatiunile de control si reglare a presiunii aerului in vasul
de expansiune si pentru inlocuirea acestuia in caz de deteriorare.

11 – REZOLVAREA PROBLEMELOR
Inainte de a incepe depistarea defectiunilor este necesar sa se intrerupa conexiunea
electrica a pompei (scoateti stecherul din priza).

Rezolvarea problemelor tipice

Defectiune LED Cauze posibile Remedii


Pompa nu porneste Rosu: stins Lipsa alimentarii cu Controlati sa existe
Alb: stins energie electrica. tensiune in priza si
Albastru: stins introduceti-o din nou in
priza.
Pompa nu porneste Rosu: aprins Arbore blocat. Consultati paragraful 16.4
Alb: aprins (intretinere arbore motor)
Albastru: stins
Pompa nu porneste Rosu: stins Utilizatorul la un nivel Cresteti valoarea de
Alb: aprins superior fata de acela presiune de repornire a
Albastru: stins echivalent al presiunii de sistemului crescand Sp
repornire a sistemului sau scazand RP.
(paragraf 5.2).

67
Defectiune LED Cauze posibile Remedii
Pompa nu se opreste Rosu: stins 1. Pierdere in instalatie. Verificati instalatia,
Alb: aprins 2. Rotor sau parte identificati pierderea si
Albastru: stins hidraulica colmatata. eliminati-o.
3. Intrarea aerului in tevi Demontati sistemul si
in aspiratie. indepartati obstacolele
4. Senzor de flux defect. (interventie de service).
Verificati conducta de
aspiratie, identificati
cauza intrarii de aer si
eliminati-o.
Contactati centrul de
service.
Refulare insuficienta Rosu: stins 1. Adancime de 1. La cresterea
Alb: aprins aspiratie prea mare. adancimii de aspiratie
Albastru: stins 2. Conducta de aspiratie scad parametrii
colmatata sau cu functionali hidraulici ai
diametru insuficient. produsului (paragraf
3. Rotor sau parte Descrierea
hidraulica colmatata. electropompei).
Verificati daca
adancimea de
aspiratie poate fi
redusa. Utilizati o
teava de aspiratie cu
diametru mai mare
(oricum niciodata mai
mic de 1”).
2. Verificati conducta de
aspiratie, identificati
cauza partializarii
(astupare, cot uscat,
tronson in contra-
panta) intrarii de aer si
eliminati-o.
3. Demontati sistemul si
indepartati
obstacolele
(interventie de
service).
Pompa porneste fara Rosu: stins 1. Pierdere pe instalatie. 1. Verificati instalatia,
cerere de la utilizator Alb: aprins 2. Clapeta de sens identificati pierderea si
Albastru: stins defecta. eliminati-o.
2. Efectuati operatiunile
de intretinere la
clapeta de sens
conform paragrafului
16.3.
Presiunea apei la Rosu: stins Vas de expansiune gol Verificati presiunea
deschiderea Alb: aprins (presiune de aer aerului prin clapeta de
utilizatorului nu este Albastru: stins insuficienta), sau cu sens din compartimentul
imediata membrana sparta. tehnic. Daca la control
iese apa, vasul este
spart: interventie de
service. In caz contrar
resetati presiunea aerului
conform formulei
(paragraful 1.2).

68
Defectiune LED Cauze posibile Remedii
La deschiderea Rosu: stins Presiunea aserului in Tarati presiunea vasului
utilizatorului, fluxul Alb: aprins vasul de expansiune este de expansiune sau
ajunge la zero inainte Albastru: stins superiaora aceleia de configurati prametrii SP
ca pompa sa pornire a sistemului. si/sau RP astfel incat sa
porneasca fie satisfacuta formula
(paragraf 1.2).
Pe display se afiseaza Rosu: aprins 1. Lipsa apei. 1-2. Amorsati pompa si
BL Alb: aprins 2. Pompa verificati sa nu existe aer
Albastru: stins neamorsata. in instalatie. Controlati ca
3. Setpoint nu poate aspiratia sau eventuale
fi atins cu filtre sa nu fie colmatate.
valoarea de RM 3. Setati o valoare de RM
setata. care permite atingerea
Setpointului.
Pe display se afiseaza Rosu: aprins 1. Senzor de presiune 1. Contactati centrul de
BP1 Alb: aprins defect. service.
Albastru: stins
Pe display se afiseaza Rosu: aprins 1. Absortie excesiva. 1. Fluid prea dens. Nu
OC Alb: aprins 2. Pompa blocata. utilizati pompa pentru
Albastru: stins alte fluide decat apa.
2. Contactati centrul de
service.
Pe display se afiseaza Rosu: aprins 1. Tensiune de 1. Verificati prezenta
LP Alb: aprins alimentare joasa. tensiunii de retea
Albastru: stins 2. Cadere de tensiune corecte.
excesiva pe retea. 2. Verificati sectiunea
cablurilor de
alimentare.
Display-ul arata: Rosu: stins Unul sau mai multe Apasati tasta + pe
Apasati + pentru a Alb: aprins dispozitive au parametrii dispozitivul de care
propaga aceasta Albastru: stins sensibili nealineati. suntem siguri ca are cea
configuratie mai recenta si corecta
configuratie a
aprametrilor.

12 – ELIMINAREA PRODUSULUI
Acest produs sau parti din acesta trebuie sa fie eliminate respectand ambientul si in
conformitate cu normativele locale ale normelor de mediu; Utilizati sistemele locale, publice
sau private, de colectare a deseurilor.

13 - GARANTIE
Orice utilizare a materialului defect sau defect de fabricatie a echipamentului va fi eliminat in
timpul perioadei de garantie prevazuta de legea in vigoare in tara de achizitie a produsului
prin, la alegerea noastra, reparare sau inlocuire.
Garantia acopera toate defectele care pot fi imputate in principiu unor vicii de fabricatie sau a
materialului utilizat in cazul in care produsul a fost utilizat in mod corect si in conformtiate cu
instructiunile.
Garantia se pierde in urmatoarele cazuri:
• tentative de reparatie asupra echipamentului,
• modificari tehnice asupra aparatului,
• utilizarea unor piese de schimb originale,
• interventii neautorizate
• utilizari incorecte, de exemplu utilizare industriala.

69
Sunt excluse din garantie:
• piese predispuse uzurii rapide.
In cazul unei cereri de garantie, adresati-va unui centru de service tehnic autorizat cu dovada
de achizitie a produsului.

Informaţii pentru utilizatori privind colectarea deseurilor de


echipamente EEE
Produsele achizitionate de dvs. se incadreaza in categoria « Echipamentelor Electrice si
Electrocasnice de uz gospodaresc » (denumite EEE) conform H.G. 1037/2010.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere: Iuliana BELEGANTE


Tehnoredactare: Iuliana BELEGANTE

70