Sunteți pe pagina 1din 3

Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe

în urma analizei rezultatelor la simularea probei de Geografie


- Clasa a XII -a

Unitatea şcolară:
Disciplina: Geografie
Clasa:
Profesor:

Subiectul I (se iau de aici)


- identificarea corectă a statelor şi capitalelor europene pe harta mută a Europei;
- cunoaşterea/ însuşirea / recunoaşterea denumirilor unităţilor de relief şi corelarea acestora cu ţările pe teritoriul cărora se află.
- identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică / de geografie umană ale Europei reprezentate pe hărţi.
- prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din Europa.
- utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentare aspectelor definitorii ale spaţiului european.
- alegerea răspunsului corect la întrebările cu răspuns multiplu, pe baza cunoştinţelor achiziţionate anterior.
- construirea corectă a unei asemănări sau deosebiri (comparativ şi nu separat ) privind un aspect geografic din cele enunţate/ enumerate .
- explicarea corectă a relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic .
- argumentarea explicaţiei prin exemple.

Puncte tari Puncte slabe


- se pun aici - se pun aici

Subiectul II (se iau de aici)

- identificarea unităţilor de relief, a oraşelor şi a râurilor României;


- cunoaşterea/ însuşirea / recunoaşterea denumirilor unităţilor de relief , a râurilor şi oraşelor din România
- recunoşterea noţiunilor de bază din geografia fizică şi umană a României.
- identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică ale României reprezentate pe hărţi.
- identificarea poziţiei elementelor de geografie umană ale României reprezentate pe hărţi.

1
- prezentarea caracteristicilor de geografie fizică şi umană ale României.
- prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din România.
- realizarea corectă a asemănărilor şi deosebirilor (comparativ şi nu separat ) dintre diferetele aspecte geografice enunţate/enumerate.
- formularea corectă a cauzelor care determină apariţia unui fenomen sau proces geografic;
- coerenţă explicaţiilor sau a cauzelor care determină un fenomen.

Puncte tari Puncte slabe


- se pun aici - se pun aici

Subiectul III (se iau de aici)

- citirea şi interpretarea corectă a reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea unei realităţi geografice
- calcularea corectă a unor indicatori demografici.
- prezentarea aspectelor geografice ale unei ţări europene după un algoritm dat.
- compararea unor aspecte geografice şi evoluţia fenomenelor în timp.
- explicarea cauzelor şi argumentarea acestora.
- realizarea de corelaţii între informaţiile oferite de diverse surse (texte geografice, tabele, reprezentări grafice şi cartografice, imagini etc.).
- rezolvarea de probleme .
- prelucrarea informaţiei: transformarea (transferul) informaţiei dintr-un limbaj în altul, de exemplu din informaţii cantitative (date statistice) în
reprezentări grafice, din reprezentări grafice în text sau în tabel etc.

Puncte tari Puncte slabe


- se pun aici - se pun aici

2
Exemple de bune practici
pentru îmbunătăţirea punctelor slabe identificate
în urma analizei rezultatelor la simularea probei Geografie
- clasele XII -

Nr. Punctul slab identificat Exemplu de bună practică


crt.
1 - abilităţi de analiză şi de argumentare - Exerciţii de argumentare scrisă;
2 - rezolvarea de probleme - Exerciţii cu rezolvări de probleme/ calcule
3 - -